سایت شعرناب محیطی صمیمی و ادبی برای شاعران جوان و معاصر - نقد شعر- ویراستاری شعر - فروش شعر و ترانه اشعار خود را با هزاران شاعر به اشتراک بگذارید

مردم زماني به دانايي شما اهميت مي دهند كه بدانند به آنها اهميت مي دهيد. جان ماکسول

چهارشنبه ۲۹ آبان

اشعار دفتر شعرِ صليب رنج شاعر مسيحا الهیاری

مسيحا الهیاری

تو عاشق نبودی شاید هم من زودتر شاعر شدم
۷ بازدید     ۰ نظر

ادامه شعر

مسيحا الهیاری

این صدای مرگ است که میشنوید خانه و زندگی خود را ترک و به مرگ پناه ببرید
۲۰۶ بازدید     ۶ نظر

ادامه شعر

مسيحا الهیاری

دلتنگی شق القمر نیست همین که توی اتاقت باشی و خاطره یه خیابان خیس از ذهنت بگذره یعنی دلتنگی
۲۳۱ بازدید     ۱۱ نظر

ادامه شعر

مسيحا الهیاری

گاهی وقتا نمیشه وقتی نمیشه نمیشه دیگه
۳۰۵ بازدید     ۸ نظر

ادامه شعر

مسيحا الهیاری

هنوز میترسم از روزی که سهم مان از هم تنها یک جمله باشد.... یادش بخیر
۸۵۳ بازدید     ۵۱ نظر

ادامه شعر

مسيحا الهیاری

ویرایشی بر غزل قدیمی ام استقبال ردیف استادم میدری .....
۲۹۰ بازدید     ۸ نظر

ادامه شعر

مسيحا الهیاری

پارانتز باز من دریا ندارم برای زندگی فردا ندارم اناری سرخ دارم آی مردم پارنتز بسته من سارا ندا
۲۸۷ بازدید     ۴۵ نظر

ادامه شعر

مسيحا الهیاری

دلهایم درد میکنند نخند این روزها همش دو دلم دوستم داشت دوستم نداشت دوستم داره دوستم نداره
۲۰۱ بازدید     ۱ نظر

ادامه شعر

مسيحا الهیاری

گاهی چقدر زود دیر میشود." تقدیم به استاد استکی با مرام
۳۶۰ بازدید     ۳۶ نظر

ادامه شعر

مسيحا الهیاری

آیا کسی هست مرا یاری کند.... کوفه چقدر شهر ساکتی شده تا یادم میاید الثارات الحسین
۳۱۴ بازدید     ۳۰ نظر

ادامه شعر

مسيحا الهیاری

سلام و تسلیت ماه شق القمر زمین سپاسگذارم از مدیر سایت برای همه مرام اش و با تقدیم این شعربه ایشان ام
۳۳۱ بازدید     ۲۷ نظر

ادامه شعر

مسيحا الهیاری

اول دهانت را ميدوزند بعد ميگويند چرا لال شدي ...
۱۱۱۵ بازدید     ۱۶۴ نظر

ادامه شعر

مسيحا الهیاری

بلاخره تمام شد دلهره نبودنهايت .... نگاه كن چقدر بوي مرگ گرفته دامن نفسهايم را ... چه لحظه با شك
۶۱۰ بازدید     ۶۸ نظر

ادامه شعر

مسيحا الهیاری

بانوي خيالي تو دنياي من بودي از هزاره هاي دور وقتي سينگ هي چشم بادامي با كريستف كلمب هراسان د
۷۶۴ بازدید     ۲۲۴ نظر

ادامه شعر

مسيحا الهیاری

دارم سرگيجه ميگيرم از اين همه تكرار كاش ترمز احتياط داشت چرخ فلك تا با اشاره دستي چرخهاي سمج زن
۵۳۵ بازدید     ۱۷۹ نظر

ادامه شعر

مسيحا الهیاری

برو خيالي نيست ....همين كه بخندي حتي در آغوش ديگري ...راضيم ميفهمي.
۶۳۳ بازدید     ۱۳۱ نظر

ادامه شعر

مسيحا الهیاری

بماني ميكشند بروي ميميري چه جبر مختارانه ايست زندگي .....
۶۹۳ بازدید     ۱۵۴ نظر

ادامه شعر

مسيحا الهیاری

حسين براي نجنگيدن مي جنگيد ....
۵۳۴ بازدید     ۱۷۳ نظر

ادامه شعر

مسيحا الهیاری

نابيها مهمان من به صرف شام به يمن مديران جديد سايت
۴۶۸ بازدید     ۳۳ نظر

ادامه شعر

مسيحا الهیاری

پدرم فقيرم سكه را به صندوق صدقات نيا نداخت ميترسيد عمرش دراز شود !!!
۴۸۴ بازدید     ۱۲۳ نظر

ادامه شعر

مسيحا الهیاری

دست اش در دستان تو و دلش با ديگري تاجر زرنگ...
۵۳۰ بازدید     ۱۳۴ نظر

ادامه شعر

مسيحا الهیاری

كاش بهانه رفتنت نخواستن من بود نه خواستن ديگري ...
۶۲۹ بازدید     ۱۳۴ نظر

ادامه شعر

مسيحا الهیاری

درختي خشكم . نميدانم منتظر بهارباشم ياتبر...
۶۴۴ بازدید     ۷۴ نظر

ادامه شعر

مسيحا الهیاری

از چشمانت كوفه كوفه بي وفايي ميبارد .... من تشنه مهرباني ام...
۴۴۶ بازدید     ۶۲ نظر

ادامه شعر

مسيحا الهیاری

كاش همه زندگي ام خوابي بود بي تعبير
۵۸۸ بازدید     ۹۶ نظر

ادامه شعر

مسيحا الهیاری

مي ترسم از روزي كه سهم مان از هم تنها يك جمله باشد .يادش بخير مسيحا
۷۴۳ بازدید     ۷۸ نظر

ادامه شعر

مسيحا الهیاری

بي قبله ابروانت نمازهايم قضا ميشوند ... الله اكبر
۴۳۰ بازدید     ۷ نظر

ادامه شعر

مسيحا الهیاری

انا الله و انا اليه راجعون
۱۱۶۶ بازدید     ۱۷۹ نظر

ادامه شعر

مسيحا الهیاری

به عروسي در آغوش مرگ خوش آمدين
۴۳۸ بازدید     ۵۳ نظر

ادامه شعر

مسيحا الهیاری

مرا به خاطره ها نه به خاطر بسپار...."
۴۶۱ بازدید     ۱۰۴ نظر

ادامه شعر

مسيحا الهیاری

گاهي دلم براي خودم تنگ ميشود ...
۳۸۸ بازدید     ۴۱ نظر

ادامه شعر

مسيحا الهیاری

وقتي همه قصه ها سرنوشت بي خانماني كلاغ را رقم ميزنند ...بي قصه ميخوابم من شب بخير...
۹۶۱ بازدید     ۱۴۵ نظر

ادامه شعر

مسيحا الهیاری

انقدر سرد شدم كه از دهانتان افتادم !!!!!!!!!!!!!!
۳۹۰ بازدید     ۲۱ نظر

ادامه شعر

مسيحا الهیاری

چند بار مگر دنيا آمديم ... كه اين همه ميميرم ....
۶۹۲ بازدید     ۱۸۸ نظر

ادامه شعر

مسيحا الهیاری

امشب ماه نيست قرار دارد .... خورشيد كوفه طاقت پيدا شدن نداشت شب مانده بود اسير و جرات فردا شدن ندا
۵۳۴ بازدید     ۱۷۳ نظر

ادامه شعر

مسيحا الهیاری

در كنج دلم عشق كسي خانه ندارد "كس جاي در اين منزل ويرانه ندارد دل را به كف هر كه دهم باز پس آرد .
۷۳۰ بازدید     ۱۳۱ نظر

ادامه شعر

مسيحا الهیاری

روزي كه ناگهان از چشم تو افتادم ...بيمه مرا از كار افتاده
۳۶۵ بازدید     ۳۲ نظر

ادامه شعر

مسيحا الهیاری

چشمان تو آيه هاي نورند .... ما زائر چشمان تو هستيم"
۸۳۶ بازدید     ۱۶۷ نظر

ادامه شعر

مسيحا الهیاری

من تمام شدم به همين راحتي نگران نباش چنان بيصدا از كنا
۶۱۴ بازدید     ۱۵۴ نظر

ادامه شعر

مسيحا الهیاری

خط عمرم كف دستم نيست به فال گير بگو رد پاهاي تو را ببيند..
۵۸۲ بازدید     ۹۲ نظر

ادامه شعر

مسيحا الهیاری

بي زارم از اين ترحم ساختگي كافيست دگر ترنم ساختگي من م
۵۵۰ بازدید     ۱۹۲ نظر

ادامه شعر

مسيحا الهیاری

دروغ چرا يك بار فقط لبخند زدم ..اون هم به اصرا عكاس شهر....
۵۳۲ بازدید     ۱۳۶ نظر

ادامه شعر

مسيحا الهیاری

من فرياد يتيمانه اي بودم كه هيچ پنجره اي پدرم نشد.....
۶۱۸ بازدید     ۱۴۸ نظر

ادامه شعر

مسيحا الهیاری

عشق بودي يا آلزايمر حاد كه با آمدنت همه خودم فراموشم شد.
۴۴۵ بازدید     ۱۳۳ نظر

ادامه شعر

مسيحا الهیاری

دلتنگيهايم را به حساب تو ميگذارم ...حسابت بد جور بالا زده لطفا تسويه اش كن
۵۶۳ بازدید     ۱۳۹ نظر

ادامه شعر

مسيحا الهیاری

زمستان هم كه نباشد حرف رفتن كه ميزني تمام بدنم ميلرزد ..
۷۱۵ بازدید     ۸۶ نظر

ادامه شعر

مسيحا الهیاری

رفتي و مرا به صبر دعوت كردي بر قاعده خدا اهانت كردي هم دوش رقيبم كه راه افتادي اين قدر مسلم است
۴۲۴ بازدید     ۸۱ نظر

ادامه شعر

مسيحا الهیاری

آن روز قرآن بر سر نيزه ها خاك ميخورد...و امروز بر سر طاقچه ها خاك ميخورد... چه طعم گسي دارد فريبهاي
۳۴۰ بازدید     ۶۷ نظر

ادامه شعر

تازه ترین نقدها

نظرات

مشاعره

کاربران اشتراک دار

محل انتشار اشعار شاعران دارای اشتراک
کلیه ی مطالب این سایت توسط کاربران ارسال می شود و انتشار در شعرناب مبنی بر تایید و یا رد مطالب از جانب مدیریت نیست .
استفاده از مطالب به هر نحو با رضایت صاحب اثر و ذکر منبع بلامانع می باشد . تمام حقوق مادی و معنوی برای شعرناب محفوظ است.
2