سایت شعرناب محیطی صمیمی و ادبی برای شاعران جوان و معاصر - نقد شعر- ویراستاری شعر - فروش شعر و ترانه اشعار خود را با هزاران شاعر به اشتراک بگذارید

زبان ارزشمندترین میراث یک ملت است .شوپنهاور

يکشنبه ۲۴ آذر

شعر ادبیات لری و لکی

سید امین موسوی نژاد (شیفته)

بیکاری مهم‌ترین معضل لرستان
۴۲ بازدید     ۹ نظر

ادامه شعر

محمدرضا ملکی باتیس

سازنه سازت بزه که سوز ساز تو خوشه صدای سازت غم داره ولی غمان موکوشه
۱۶۷۱ بازدید     ۱۰ نظر

ادامه شعر

محمد خسروی فرد

گورهای پر از آدم(گورهای دسته جمعی) پیدا شد چرا...
۲۶۶ بازدید     ۴۹ نظر

ادامه شعر

رحمان حیدری

مولرم باای تفاوتهای خو زنده ای مو ایکنم باگفتگو
۱۱۵۸ بازدید     ۵ نظر

ادامه شعر

رحمان حیدری

توسـی چه بامونشینـی وخـودایااِکُنی همه شوٌدردِدلِ خینومه حاشااِکُنی موکه هی زارایزنم درپیِ
۴۰۸۸ بازدید     ۲۰ نظر

ادامه شعر

بهرام درویشیان

این شعر به زبان لری سروده شده است گیژه بادیه، وریسایه، اوره سی داره میا
۱۳۸ بازدید     ۴ نظر

ادامه شعر

عبدالله موسوی صالحی

چی رزی زیرِ چِلُم وا بُرگِ تو چوو زیدنه
۹۷ بازدید     ۱۲ نظر

ادامه شعر

عَلیّان موزیک

بورا دَمی ای دلمَه بِلاوِنا بورا که و آرزو و گور بِردیِم نوین (برگرد و کمی دلم را آرام کن برگرد ک
۸۵ بازدید     ۹ نظر

ادامه شعر

علی کیهانی (فریاد)

بهار اوماه جومش رنگینه (بهار در حالی که پیراهن رنگینی به تن دارد از راه رسیده است)
۱۲۸ بازدید     ۱۳ نظر

ادامه شعر

محمد خسروی فرد

(ای ایران)
۱۷۲ بازدید     ۴۶ نظر

ادامه شعر

رامین مهبودی

عشق اِیَر مِن سینمون جا خَش کنه ای دل صاب مردنَه مث لَش کنه ایکنیم داد و هوار کای آسمون چیکنه ای
۲۲۲ بازدید     ۱۱ نظر

ادامه شعر

همایون طهماسبی (شوکران)

بهار موسمِ، زِنَه بی یِنَه فصل رستاخیزِ، مُرده دیی یِنَه
۶۴۵ بازدید     ۲۸ نظر

ادامه شعر

همایون طهماسبی (شوکران)

تاوْوِسوْ فصلِ، اَفتاوْ وْ گرما فصلِ مهمونیِ، دار وْ درختیا
۵۷۶ بازدید     ۲۰ نظر

ادامه شعر

همایون طهماسبی (شوکران)

فصلِ بَلْگ ریزوْ اوْما وِ نَوَرَد پائیز رَسِسَه، وا رخساره زرد
۶۹۹ بازدید     ۲۰ نظر

ادامه شعر

همایون طهماسبی (شوکران)

زِمِسوْ فصلِ، یخ و یخ بَنوْ دَ بَن نِمُوْوَه، دِنوْ ریی دِنوْ
۵۴۲ بازدید     ۲۲ نظر

ادامه شعر

همایون طهماسبی (شوکران)

کُریا ایی دوره، سی چی چنینَن؟ مِی شوْ چی چوله و جوجه تیغی یَن!
۵۶۳ بازدید     ۱۴ نظر

ادامه شعر

همایون طهماسبی (شوکران)

بعضی دخترو، چَنِی خود سَرَن! پِتْیان موْوِرَن، مِری عنترن!
۵۵۳ بازدید     ۲۸ نظر

ادامه شعر

همایون طهماسبی (شوکران)

دِ دَسِ جورِ ایی فلک، داد مِی یارِم وِ آسِمو
۶۲۸ بازدید     ۲۸ نظر

ادامه شعر

همایون طهماسبی (شوکران)

خدا آیِمِن، خلق کِرد، دِ خَرَّه ناوْوِنِم؛ دونِس، آخِرِش شَرَّه؟
۷۲۵ بازدید     ۵۶ نظر

ادامه شعر

همایون طهماسبی (شوکران)

می ها وا یِه گَل، بُوْوِم وِ هوْم را وا یِه گروهی، روْوِم وِ صحرا
۴۷۲ بازدید     ۲۰ نظر

ادامه شعر

همایون طهماسبی (شوکران)

جِفتِی تفنگ کَل، خدا وِت بِه یَه کهنه و کارکِرده، دَ گَن تِر نِه یَه
۴۶۴ بازدید     ۲۲ نظر

ادامه شعر

همایون طهماسبی (شوکران)

هرکس گَپ ناره، گَپِیْ بَخَرَه ایْما شوْنیاموْن، بی ریْم دِ خَرَه!
۴۹۵ بازدید     ۱۶ نظر

ادامه شعر

همایون طهماسبی (شوکران)

خوْشال وِ قدیم وْ چادرنشینی نه آپارتمان وْ کرانشینی!
۵۱۸ بازدید     ۳۸ نظر

ادامه شعر

همایون طهماسبی (شوکران)

گُذرِم اوْفتا، وِ کوْه وْ کَمَر بُری گُنج دیی یِم، رنج شو بی ثمر
۴۱۷ بازدید     ۲۰ نظر

ادامه شعر

همایون طهماسبی (شوکران)

خوْتِن بَکُشی وْ سی یِت توْوْ نَکَن تُف کوْ وِ دَسیات، که بی نِمَکَن
۴۴۶ بازدید     ۱۰ نظر

ادامه شعر

همایون طهماسبی (شوکران)

کِرا نشینی؛ تف دِ مرامت! کِرانشینی؟ سگ نُوُ وِ حالت!
۴۸۶ بازدید     ۲۲ نظر

ادامه شعر

همایون طهماسبی (شوکران)

اگرخدا نِزیکَه، چی رگِ گردن؟ سی چی وِ دورِ، کعبه می گردن؟
۴۱۲ بازدید     ۸ نظر

ادامه شعر

همایون طهماسبی (شوکران)

مِیْها سیْت بوْوِم، سابقه دُوُوْوِن هر چی دِش موْوَن، همه دِرُوُوِن
۴۴۸ بازدید     ۲۰ نظر

ادامه شعر

همایون طهماسبی (شوکران)

مرض جدیدی، دچار موْ بِی یَه چِنی نِهاتی، بشر نِهْ ایی یَه
۳۸۹ بازدید     ۱۲ نظر

ادامه شعر

همایون طهماسبی (شوکران)

مَغَلی داشتم، زرنگ و زبل همیشه گُل بی، وا تَشِ اِزْگِل
۴۲۳ بازدید     ۱۰ نظر

ادامه شعر

محمد خسروی فرد

بدان دیروز در گوشم خدا گفت که از یادت نرود هر جا که بروی من هستم.
۳۱۳ بازدید     ۱۳ نظر

ادامه شعر

محمد خسروی فرد

و گرمی تاوسو نمیمه داسه – دیم اِ رو در نمای تیکه هناسه
۳۹۶ بازدید     ۳ نظر

ادامه شعر

محمد خسروی فرد

دلم رنگ تنو یش رنگ خاکه *** بیمه ژار دنگت پس مه هنا که
۴۴۷ بازدید     ۷ نظر

ادامه شعر

معصومه نادری(دختر زاگرس)

دِ ویرِت رَتِمَ دیَ رو دِ ویرِم بِهیلم تا دِ تنیایی بمیرم بییَ دار غمی دِ رونَ ح
۳۷۰ بازدید     ۶ نظر

ادامه شعر

فضل الله آبشنگ متخلص به شاعر روستا دوست

چند روزه دلم سی زیتر وتنگه دلم اخو صدامه درارم چی فشنگه دلم اخه مالمو بکنه کوچ بوینم صدای بره
۵۸۸ بازدید     ۷ نظر

ادامه شعر

نویدانه

دِلِم بیمارَه=دلم بیمار است
۵۳۶ بازدید     ۱۷ نظر

ادامه شعر

وحید شهپری (آبتین)

غزلی لری بختیاری تقدیم به روح سیاوش وارانه ی شهرام محمدی که با زدن به دل آتش جانش را تقدیم کرد برای
۷۱۶ بازدید     ۱۰ نظر

ادامه شعر

مسعود غلامحسین زاده (مسعود میر)

بختیاری بختیاری خیلی ممون نوازه....بختیاری هی در حال آوازه
۶۰۹ بازدید     ۶ نظر

ادامه شعر

آساره جودکی

تنها شعری که به لهجه بالاگریوه نوشته شده..
۶۲۲ بازدید     ۳۳ نظر

ادامه شعر

محمد بیرانوند

دِل اَرینِت نیمه مَرگه وَ خیــــــــالِت گیونَه مِه زورِ بی سامونِ عشقِت قور دِل نیشونَه مِه
۹۶۹ بازدید     ۱۷ نظر

ادامه شعر

حمید کامکار

دالِکه:مادر
۷۶۳ بازدید     ۳۱ نظر

ادامه شعر

محمد بیرانوند

در سرزمین من هنوز " نِرخ بوس دخترو نرخ زعفرونه "
۸۲۵ بازدید     ۲۴ نظر

ادامه شعر

حمید کامکار

هوا اورهَ دِل مِ غَمی نَ
۷۷۲ بازدید     ۱۸ نظر

ادامه شعر

محمد بیرانوند

شُو شَمَکیم سازِ علیسونه بی اَر اَسِـــرِم ریخت نه هَلمونه بی
۱۹۴۸ بازدید     ۱۵ نظر

ادامه شعر

محمد علی ساکی

صحاوه باغم و سي ميوه داغم د چن اول هلارو بيه باغم
۶۵۰ بازدید     ۲۴ نظر

ادامه شعر

محمد بیرانوند

وَه کِه گوت عاشقی خو نی ، درو نی دِرو نَگوت ، ولــــــــــی وِه حَرفِ اُو نی *
۲۶۳۴ بازدید     ۷ نظر

ادامه شعر

محمد بیرانوند

بیَه نومْجا سی چِلَه قَــــوَه وَرِمْ گُم بیَه نَه سَرمَه مِه نَه کُولاو تاجِ سَرم گُم بیَه
۷۰۸ بازدید     ۱۹ نظر

ادامه شعر

محمد بیرانوند

مِـه سینَه سِتی سیر اِی گیونیکِم دو بــــــــــیتی وَشِ لَـــکی زِونیکِم
۷۰۷ بازدید     ۵ نظر

ادامه شعر

محمد بیرانوند

بِــــــــــــــناری بالات کِپو نِمَسه چراخ چــــیمِیلِت سِزونِمَسه *
۸۷۶ بازدید     ۱۹ نظر

ادامه شعر

محمد بیرانوند

چیملِت چــوی جوم شراون داریِ دَردیل مِــــــنِ خراون *
۶۰۵ بازدید     ۱۲ نظر

ادامه شعر

محمد بیرانوند

مَچِم اِی سینَم اِی رازَه مَمینی اَرینم داخِ تـــُـــ
۷۲۸ بازدید     ۱۲ نظر

ادامه شعر

محمد بیرانوند

چِیمِت کولا دلِ ژارِم رِمونی غَمِ عشقت هَتو شارِم شیونی ***
۶۴۷ بازدید     ۱۲ نظر

ادامه شعر

محمد بیرانوند

چوی اَرگِ بَمِمْ، ویــــــــــرونِ ویرون شویْنْ مِنَه مَکَنْ تمـــــــــومِ اِیرون ***
۵۶۴ بازدید     ۵ نظر

ادامه شعر

حیدر امیری جهمانی

ای خدا دنگ ندرار ، دی نیترم نفس کشم
۸۴۸ بازدید     ۱۵ نظر

ادامه شعر

محمود هواسی(شوریده  دره شهر)

مثنوی طنز لکی
۴۹۰۵ بازدید     ۸۲ نظر

ادامه شعر

محمد درگاهی (سپهر)

هام د شهری که وش گوون دیلرو دوسش دارم مه وا دل و وا جو به لی تا یه کم بووم سی شمو
۲۸۹۱ بازدید     ۳۲ نظر

ادامه شعر

تازه ترین نقدها

نظرات

مشاعره

کاربران اشتراک دار

محل انتشار اشعار شاعران دارای اشتراک
کلیه ی مطالب این سایت توسط کاربران ارسال می شود و انتشار در شعرناب مبنی بر تایید و یا رد مطالب از جانب مدیریت نیست .
استفاده از مطالب به هر نحو با رضایت صاحب اثر و ذکر منبع بلامانع می باشد . تمام حقوق مادی و معنوی برای شعرناب محفوظ است.
1