سایت شعرناب محیطی صمیمی و ادبی برای شاعران جوان و معاصر - نقد شعر- ویراستاری شعر - فروش شعر و ترانه اشعار خود را با هزاران شاعر به اشتراک بگذارید

منو کاربری

معرفی شاعران معاصر

پر نشاط ترین اشعار

انتشار ویژه ناب

اعضای آنلاین

♪♫ صدای شاعران ♪♫

تقویم روز

يکشنبه 27 آبان 1397
  11 ربيع الأول 1440
   Sunday 18 Nov 2018
    من تا آنجا كه می‌توان، حق‌شناسی می‌كنم، ولی چون پول ندارم، جز ستایش، كاری از دستم برنمی‌آید. سقراط

    يکشنبه ۲۷ آبان

    حسن مصطفایی دهنوی

    آب سرچشمه زُلالس ، ولـي در ره دور خار و خاشاك زمين ، جذب كند
    ۷ بازدید     ۱ نظر

    ادامه شعر

    حسن مصطفایی دهنوی

    خدای من،که به هر لحظه لحظه یار من است طراز حکم خدا بر دهان ، شعار من است براد
    ۲۳ بازدید     ۱۱ نظر

    ادامه شعر

    حسن مصطفایی دهنوی

    عشقم بر آن طريقه ي رندي، اشاره نيست جز بر طريق راستي ام ، آشكاره نيست اي
    ۳۰ بازدید     ۱۳ نظر

    ادامه شعر

    همایون طهماسبی (شوکران)

    خدا آیِمِن، خلق کِرد، دِ خَرَّه ناوْوِنِم؛ دونِس، آخِرِش شَرَّه؟
    ۲۳۰ بازدید     ۴۸ نظر

    ادامه شعر

    همایون طهماسبی (شوکران)

    قیام نمودم در سحر، در گوشه ایی تاریک و تار دو گانه ا یی آرم به جا، در تسبیحِ پروردگار
    ۲۴۰ بازدید     ۲۷ نظر

    ادامه شعر

    همایون طهماسبی (شوکران)

    تویِ یه ایستگاهِ بینِ راه، منم سوار شدم نمی دونم به چه جُرمی، به سفر دچار شدم
    ۳۴۱ بازدید     ۳۴ نظر

    ادامه شعر

    حسن مصطفایی دهنوی

    يا حسن مجتبي(ع)، قائم آل عبا سبط2 پيمبـر تويـي ، وارث شير خدا3 يا حسن م
    ۳۲ بازدید     ۲ نظر

    ادامه شعر

    حسین ایوبی زاده وحشی سیرجانی

    درکِش ز تنِ شعر قبا جانا تا راز از پسِ پرده گرددت تابانه
    ۳۷ بازدید     ۶ نظر

    ادامه شعر

    همایون طهماسبی (شوکران)

    می ها وا یِه گَل، بُوْوِم وِ هوْم را وا یِه گروهی، روْوِم وِ صحرا
    ۱۲۱ بازدید     ۱۶ نظر

    ادامه شعر

    حسن مصطفایی دهنوی

    ما پيروان مكتب درس محمديم(ص) با تربيت زِ مكتب اولاد احمديم دين بشر به
    ۲۴ بازدید     ۲ نظر

    ادامه شعر

    همایون طهماسبی (شوکران)

    ساقی مباد میخانه ات بی باده و لعلِ روان هرگز مبادا خُمره ات خالی ز خَمرِ ارغوان
    ۳۲۰ بازدید     ۳۰ نظر

    ادامه شعر

    حسن مصطفایی دهنوی

    جانا نصیحتی کُنمت ، هوشیار باش بر عهد و همت بشری استوار باش
    ۳۸ بازدید     ۸ نظر

    ادامه شعر

    همایون طهماسبی (شوکران)

    جِفتِی تفنگ کَل، خدا وِت بِه یَه کهنه و کارکِرده، دَ گَن تِر نِه یَه
    ۱۳۵ بازدید     ۲۰ نظر

    ادامه شعر

    همایون طهماسبی (شوکران)

    هرکس گَپ ناره، گَپِیْ بَخَرَه ایْما شوْنیاموْن، بی ریْم دِ خَرَه!
    ۱۲۰ بازدید     ۱۴ نظر

    ادامه شعر

    حسن مصطفایی دهنوی

    كار غلط ، كه خالق اكبر نمي كند ظلمي كه آن ، به آدم مضطر نمي كند بر
    ۲۵ بازدید     ۴ نظر

    ادامه شعر

    مهدی ملکی الف

    هر دم که عاشق می شوم حالم دگرگون می شود آری دل دیوانه ام مانند مجنون می شود
    ۲۳ بازدید     ۱۸ نظر

    ادامه شعر

    همایون طهماسبی (شوکران)

    خوْشال وِ قدیم وْ چادرنشینی نه آپارتمان وْ کرانشینی!
    ۱۷۰ بازدید     ۴۰ نظر

    ادامه شعر

    همایون طهماسبی (شوکران)

    بعضی دخترو، چَنِی خود سَرَن! پِتْیان موْوِرَن، مِری عنترن!
    ۱۷۰ بازدید     ۲۰ نظر

    ادامه شعر

    سعید فلاحی (زانا کوردستانی)

    می روم تا کربلا تا کوی دوست شیعه تا قیامت خاطرخواه اوست پا به پای زائران اش راهی میشوم مستحفیظ
    ۲۱۱ بازدید     ۱۰ نظر

    ادامه شعر

    حسن مصطفایی دهنوی

    اي شيعيان ، حقيقت دين را نظر كنيد از راه اشتباه و غلط ها حذر4 كنيد
    ۳۷ بازدید     ۴ نظر

    ادامه شعر

    همایون طهماسبی (شوکران)

    زِمِسوْ فصلِ، یخ و یخ بَنوْ دَ بَن نِمُوْوَه، دِنوْ ریی دِنوْ
    ۱۴۰ بازدید     ۱۸ نظر

    ادامه شعر

    همایون طهماسبی (شوکران)

    فصلِ بَلْگ ریزوْ اوْما وِ نَوَرَد پائیز رَسِسَه، وا رخساره زرد
    ۱۹۵ بازدید     ۱۸ نظر

    ادامه شعر

    همایون طهماسبی (شوکران)

    تاوْوِسوْ فصلِ، اَفتاوْ وْ گرما فصلِ مهمونیِ، دار وْ درختیا
    ۱۲۵ بازدید     ۱۴ نظر

    ادامه شعر

    همایون طهماسبی (شوکران)

    بهار موسمِ، زِنَه بی یِنَه فصل رستاخیزِ، مُرده دیی یِنَه
    ۱۲۵ بازدید     ۸ نظر

    ادامه شعر

    همایون طهماسبی (شوکران)

    گُذرِم اوْفتا، وِ کوْه وْ کَمَر بُری گُنج دیی یِم، رنج شو بی ثمر
    ۱۴۰ بازدید     ۲۰ نظر

    ادامه شعر

    حسن مصطفایی دهنوی

    بشر كي شد ، خدا را آنچه بُد2 ديد خدا را با زبان گفت و نـمي ديد خدا ك
    ۲۸ بازدید     ۳ نظر

    ادامه شعر

    همایون طهماسبی (شوکران)

    خوْتِن بَکُشی وْ سی یِت توْوْ نَکَن تُف کوْ وِ دَسیات، که بی نِمَکَن
    ۱۲۰ بازدید     ۱۰ نظر

    ادامه شعر

    حسن مصطفایی دهنوی

    اي پسر گر فطرتت5،از خواب خود بيدار شد سينه ات ، گنجينه ي اسرار هـر اسرار شد
    ۵۳ بازدید     ۴ نظر

    ادامه شعر

    همایون طهماسبی (شوکران)

    هر دم که تنها می شوم، به خلوتم سر می زنم واسه طوافِ حَرَمَت، به حُرمَتَت در می زنم
    ۳۳۰ بازدید     ۲۴ نظر

    ادامه شعر

    حسن مصطفایی دهنوی

    تير دعا به نيمه شب اَر كارگر شود مرغ جفا و جور، كه بي بال و پَـر شود م
    ۳۷ بازدید     ۳ نظر

    ادامه شعر

    همایون طهماسبی (شوکران)

    کِرا نشینی؛ تف دِ مرامت! کِرانشینی؟ سگ نُوُ وِ حالت!
    ۲۱۱ بازدید     ۲۲ نظر

    ادامه شعر

    حسن مصطفایی دهنوی

    ذكر و آن صحبتـت ، از صحبت انسانه بُوَد صحبتـش چون نـگرم، صحبت بيگانه بُوَ
    ۴۶ بازدید     ۵ نظر

    ادامه شعر

    همایون طهماسبی (شوکران)

    اگرخدا نِزیکَه، چی رگِ گردن؟ سی چی وِ دورِ، کعبه می گردن؟
    ۱۲۵ بازدید     ۸ نظر

    ادامه شعر

    حسن مصطفایی دهنوی

    نامي زِ توست ، آنچه مرا در نظر بُوَد كوشش به جستن تو ، برايم خطر بُوَ
    ۴۶ بازدید     ۳ نظر

    ادامه شعر

    همایون طهماسبی (شوکران)

    مِیْها سیْت بوْوِم، سابقه دُوُوْوِن هر چی دِش موْوَن، همه دِرُوُوِن
    ۱۷۵ بازدید     ۲۰ نظر

    ادامه شعر

    حسن مصطفایی دهنوی

    نقش قضا و نقش قدر را ندیده ایم ما اندر این زمینه چو یک لوح ساده ایم تاریکی ج
    ۵۰ بازدید     ۵ نظر

    ادامه شعر

    حسن مصطفایی دهنوی

    ناصح3، نصیحت تو فقط بر زبان بُوَد صحبت مکن،که چشم من اندر نشان بُوَد ای
    ۵۵ بازدید     ۳ نظر

    ادامه شعر

    همایون طهماسبی (شوکران)

    مرض جدیدی، دچار موْ بِی یَه چِنی نِهاتی، بشر نِهْ ایی یَه
    ۱۴۵ بازدید     ۱۲ نظر

    ادامه شعر

    همایون طهماسبی (شوکران)

    مَغَلی داشتم، زرنگ و زبل همیشه گُل بی، وا تَشِ اِزْگِل
    ۱۳۶ بازدید     ۱۰ نظر

    ادامه شعر

    حسن مصطفایی دهنوی

    هر فرد که در جاده ی اسلام ،جلو رفت هر سود جهانش، به همان جاده گرو رفت اسلام
    ۳۲ بازدید     ۱ نظر

    ادامه شعر

    همایون طهماسبی (شوکران)

    یِه روز پائیزی، رَتِم وِ مرغزار
    ۲۱۲ بازدید     ۱۸ نظر

    ادامه شعر

    حسن مصطفایی دهنوی

    شيعيان اين شبِ اربعین6 است بر حسین(ع) اين شب ، چهلمین است ياوران ارب
    ۵۱ بازدید     ۴ نظر

    ادامه شعر

    همایون طهماسبی (شوکران)

    دِ دَسِ جورِ ایی فلک، داد مِی یارِم وِ آسِمو
    ۲۰۰ بازدید     ۱۴ نظر

    ادامه شعر

    حسن مصطفایی دهنوی

    اين چه جنگي است،كه بر گِـرد بشر مي بينم بر تمام بشـر اين جنگ ، خطر مي بي
    ۴۵ بازدید     ۱ نظر

    ادامه شعر

    حسن مصطفایی دهنوی

    اي فدايت ديده ي بيناي من اي به يادت هِي هي و هِيهاي من پا برهنـه در ب
    ۶۲ بازدید     ۴ نظر

    ادامه شعر

    محمد ترکمان(پژواره)

    نوشته ساده، شعر نیست!
    ۲۴۲ بازدید     ۱۰ نظر

    ادامه شعر

    علی مزینانی عسکری

    تقدیم به او که زبان علی را در کام دارد
    ۲۳۹ بازدید     ۱۴ نظر

    ادامه شعر

    حسن مصطفایی دهنوی

    من پاسدار عشقم و عشقم بر عالم است من پاسدار آن و همان بر دو عالم است پابند ع
    ۳۱ بازدید     ۲ نظر

    ادامه شعر

    احمد یزدانی (کوتوال)

    پای تو می مانم ای خاک وطن در وقت تنگ می زنم بر شیشه های کاخ استکبار سنگ
    ۳۷ بازدید     ۰ نظر

    ادامه شعر

    حسن مصطفایی دهنوی

    حسین(ع) آن آفتاب برج ایمان شهید حق شد ، از جور لعینان9 به پاس خدمتِ
    ۲۴ بازدید     ۱ نظر

    ادامه شعر

    حسن مصطفایی دهنوی

    هر كس از اركان علم و معنويت دور شد در برِ هر روبهي ، تسليم هر نخچير2 شد
    ۳۶ بازدید     ۱ نظر

    ادامه شعر

    حسن مصطفایی دهنوی

    بزرگ معنوي قتل آن حسین (ع) اين است قتيل راه خداوند و راه اين دين
    ۳۱ بازدید     ۲ نظر

    ادامه شعر

    سیدابراهیم میری ((سید))

    با کاروان خسته
    ۲۱۱ بازدید     ۲۳ نظر

    ادامه شعر

    حسن مصطفایی دهنوی

    تحصيلت از كجاس ،زِ دينت فغان عرب نام از خدا بري ، نـشناسي تو دين رب پيغمبر
    ۴۲ بازدید     ۲ نظر

    ادامه شعر

    حسین ایوبی زاده وحشی سیرجانی

    مردم چشمانت اشرف مخلوقاتند مردم چشم من آن قوم که در سیل افتاد
    ۹۷ بازدید     ۷ نظر

    ادامه شعر

    حسن مصطفایی دهنوی

    ما که سیه پوش زِ پا تا سریم سینه زن از بهر علی اکبریم4 ما به سر
    ۶۷ بازدید     ۵ نظر

    ادامه شعر

    حسن مصطفایی دهنوی

    امشب برای عاشقان ، برنامه امضاء می شود فردای عاشورا بِبین ، عاشق هویدا3 می شود
    ۸۸ بازدید     ۴ نظر

    ادامه شعر

    سمیراعزیزی

    کورد خائین نییە کورد بێکەس و کورد بێ خاوەن نییە حەق خۆی سێنێ کورد خائین نییە کورد ڕیشە دیری و
    ۹۴ بازدید     ۵ نظر

    ادامه شعر

    حسن مصطفایی دهنوی

    مدار چرخ کینه جو ، که ظلمش آشکار شد بر آن حسین و آن علی(ع)،لجوج و کج مدار شد فغان
    ۴۴ بازدید     ۴ نظر

    ادامه شعر

    حسن مصطفایی دهنوی

    اي گروه شيعيان من فطرتم ، بيدار شد بر حسين(ع) اندر شهادت، واقف اسرار شد
    ۳۵ بازدید     ۳ نظر

    ادامه شعر

    حسن مصطفایی دهنوی

    كعبه در بيت المقدس مي بُد و ما را چه كار يا كه در آن مُلك يثرب، ما نداريم ا
    ۲۲ بازدید     ۳ نظر

    ادامه شعر

    حسن مصطفایی دهنوی

    زُلف يار ما ، در اين عالم كه بي تعبير نيست زلف تكميلش در اين عالم كه بي تدبير نيست
    ۴۸ بازدید     ۳ نظر

    ادامه شعر

    حسن مصطفایی دهنوی

    روزگاري شدكه كارخوب وبد هر دوش يكي است عالم اسرار و زشتيهاي هر بدكار يكي است هر هنر
    ۴۳ بازدید     ۳ نظر

    ادامه شعر

    حسن مصطفایی دهنوی

    جان من در عقل و جهلِ من بسا پيكار شد عاقبت علمم به من ،گوياي اين گفتار شد
    ۳۴ بازدید     ۲ نظر

    ادامه شعر

    حسن مصطفایی دهنوی

    علی(ع) در راه یزدان رهنمـا شد به خلق مُلکِ خالق مقتـدا4 شد علی(
    ۶۰ بازدید     ۴ نظر

    ادامه شعر

    غلامرضا مهدوی (مهدوی)

    آخرین حجِّ پیمبر بود و جانها مُنسَجِم/ درستیغِ ظهرِ صحرا قد به قامت آمد و
    ۱۰۳ بازدید     ۷ نظر

    ادامه شعر

    حسن مصطفایی دهنوی

    علی(ع ) فرِ3 فرهنگ و اركان هوش كلامش زِ حقس ، نـگردد خموش علی(ع ) فر ف
    ۵۴ بازدید     ۴ نظر

    ادامه شعر

    سید یعسوب حسینی

    کنیم گلایه گناه از ماست ولی مجرم شیطان این رسوا برون نشان از درون مدفون ماست
    ۲۷۲ بازدید     ۱۳ نظر

    ادامه شعر

    ابراهیم حاج محمدی

    رود به سر می دود رو به گلستان دلیر تا که بدست آوَرَد باز چه در این مسیر؟
    ۱۸۸ بازدید     ۶ نظر

    ادامه شعر

    حسن مصطفایی دهنوی

    « چشمه ي فيض خدا » کار دانایی ما باشد و فرجامش نیست ابتدایش سر دست
    ۳۴ بازدید     ۲ نظر

    ادامه شعر

    حسن مصطفایی دهنوی

    همين كه حكم خدا شد،كه ما نماز كنيم رُخ نياز به درگـاه بـي نياز كنيم
    ۶۸ بازدید     ۱ نظر

    ادامه شعر

    رضا علامه(صبا)

    کاش کبوتری بودم پر می زدم تو حرمت غرق مهربونیات، مهمون لطف و کرمت
    ۵۹ بازدید     ۴ نظر

    ادامه شعر

    سید یعسوب حسینی

    خیالی کن دمی ای مرده پرست که مُردم بِپَرست مرا خوانم دوست و زنده پرستی
    ۱۳۹ بازدید     ۴ نظر

    ادامه شعر

    حسن مصطفایی دهنوی

    « لطف حق » تا كي به رأي و بينش مردم سلنتري دانش بجوي، كه گوي زِ ميدان بدر
    ۴۲ بازدید     ۱ نظر

    ادامه شعر

    سید یعسوب حسینی

    نیت ز ساخت آدم، عشق و عاشقی شد دوری ز بدی و زشتی د
    ۳۶۶ بازدید     ۰ نظر

    ادامه شعر

    حسن مصطفایی دهنوی

    « عارف دانش » گفتن که نصیحت بُوَد ، از خالق یکتا وَرنه2 چه بُوَد سود من از ،
    ۷۲ بازدید     ۲ نظر

    ادامه شعر

    مجموع ۵۶۴ پست فعال در ۸ صفحه

    آموزش و نقد شعر

    نظرات

    مشاعره

    کاربران اشتراک دار

    محل انتشار اشعار شاعران دارای اشتراک
    کلیه ی مطالب این سایت توسط کاربران ارسال می شود و انتشار در شعرناب مبنی بر تایید و یا رد مطالب از جانب مدیریت نیست .
    استفاده از مطالب به هر نحو با رضایت صاحب اثر و ذکر منبع بلامانع می باشد . تمام حقوق مادی و معنوی برای شعرناب محفوظ است.