سایت شعرناب محیطی صمیمی و ادبی برای شاعران جوان و معاصر - نقد شعر- ویراستاری شعر - فروش شعر و ترانه اشعار خود را با هزاران شاعر به اشتراک بگذارید

منو کاربریعضویت در شعرناب
درخواست رمز جدید

معرفی شاعران معاصر

انتشار ویژه ناب

محل انتشار اشعار شاعران دارای اشتراک

♪♫ صدای شاعران ♪♫

تقویم روز

جمعه 3 ارديبهشت 1400
 • روز ملي كارآفريني
 • روز بزرگداشت شيخ بهايي
12 رمضان 1442
  Friday 23 Apr 2021

   پر نشاط ترین اشعار

   کانال رسمی شعرناب

   بار پروردگارا، دلهاي ما را به باطل ميل مده پس از آنکه به حق هدايت فرمودي و به ما از لطف خود رحمتي عطا فرما، که تويي بسيار بخشنده (بي‌منّت). آل عمران آیه ۸

   جمعه ۳ ارديبهشت

   اشعار دفتر شعرِ طنز شاعر محمد علی سلیمانی مقدم

   محمد علی سلیمانی مقدم

   خوشا خاکی که باشد زیرِ پایت
   ۶۸ بازدید     ۳ نظر

   ادامه شعر

   محمد علی سلیمانی مقدم

   نوبهارَست و هوا خوب، به دشت و دَمَنا دامنِ دشت پر از لالۀ خونین کفَنا!
   ۲۶۳ بازدید     ۲۹ نظر

   ادامه شعر

   محمد علی سلیمانی مقدم

   اشعارِ تری دارم در عاشقی و عرفان در جادّهء طنزیم، یک خودروی پُر گازم! هرچند که اشعارم، خوب و نمک
   ۲۲۲ بازدید     ۳۲ نظر

   ادامه شعر

   محمد علی سلیمانی مقدم

   تلفاتِ جنگ مهمان و مخارجش شبیه است به منازعاتِ مجنون و برادرانِ لیلا
   ۷۹ بازدید     ۱۶ نظر

   ادامه شعر

   محمد علی سلیمانی مقدم

   از جنگِ قدرتی که به پا هست، خسته ام صلحی برای مردمِ ایرانم آرزوست!
   ۷۷ بازدید     ۱۸ نظر

   ادامه شعر

   محمد علی سلیمانی مقدم

   قلّه‌ای هست، نامِ آن عشق است باعثِ هستیِ جهان عشق است شور و مستیّ و جانِ جان، عشق است نامتان بر س
   ۲۷۱ بازدید     ۶۸ نظر

   ادامه شعر

   محمد علی سلیمانی مقدم

   بر وطن سالِ نو که می آید لطف کن، آنچنان که می باید
   ۶۶ بازدید     ۱۱ نظر

   ادامه شعر

   محمد علی سلیمانی مقدم

   پشتِ دروازۀ دلِ تنگم درد چون زهرِمار، منتظر است! اشکِ گرمم چه سرد می‌بارد در گلویم هَوار، منتظر ا
   ۹۴ بازدید     ۳۱ نظر

   ادامه شعر

   محمد علی سلیمانی مقدم

   جهان به کامِ فرومایگانِ زور و زر است و عدّه ای که به نامند، در ثنا خوانی!
   ۱۸۷ بازدید     ۲۹ نظر

   ادامه شعر

   محمد علی سلیمانی مقدم

   تا به پایان رسد زمانۀ غم گردشِ روزگار، منتظر است
   ۱۳۹ بازدید     ۱۷ نظر

   ادامه شعر

   محمد علی سلیمانی مقدم

   آدمی را اعتبار از نفخهء حق داده‌اند هر چه باشد، هر که باشد، هست یک حیوان، الاغ!
   ۲۱۸ بازدید     ۲۳ نظر

   ادامه شعر

   محمد علی سلیمانی مقدم

   تلفاتِ جنگ مهمان و مخارجش شبیه است به منازعاتِ مجنون و برادرانِ لیلا!
   ۲۰۴ بازدید     ۴۴ نظر

   ادامه شعر

   محمد علی سلیمانی مقدم

   نازِ چشمش مثلِ آهو، خشمِ او همچون پلنگ ناخنش چون پنجهء شیران و گیسویش کمند!
   ۳۲۲ بازدید     ۳۷ نظر

   ادامه شعر

   محمد علی سلیمانی مقدم

   (شب از فراقِ تو می‌نالم ای پری رخسار) ولی به یادِ شمیلا و مهوشم بی تو!
   ۳۹۶ بازدید     ۴۶ نظر

   ادامه شعر

   محمد علی سلیمانی مقدم

   باعثِ چپ کردنِ ما در مسیرِ زندگانی خود روی فرسودهء بی ترمز و فرمان، غرور است!
   ۲۳۸ بازدید     ۴۰ نظر

   ادامه شعر

   محمد علی سلیمانی مقدم

   به نامِ خداوندِ صبر و قرار برای دلِ بی قرار آفرین
   ۲۰۳ بازدید     ۳۳ نظر

   ادامه شعر

   محمد علی سلیمانی مقدم

   (به چه دیر ماندی ای صبح که جانِ من برآمد) که شود پس از تو ظهر و، بزنم به رگ کبابی!
   ۱۵۸ بازدید     ۱۲ نظر

   ادامه شعر

   محمد علی سلیمانی مقدم

   ای دوست! تا که هستی، با عشق زندگی کن زیرا کسی نداند، تاریخِ انقضا را!
   ۲۸۳ بازدید     ۴۲ نظر

   ادامه شعر

   محمد علی سلیمانی مقدم

   (توبه کردیم پیشِ بالایت) ما کجا و ز نردبان گفتن!
   ۱۷۲ بازدید     ۲۰ نظر

   ادامه شعر

   محمد علی سلیمانی مقدم

   دانش آموزانِ راهِ اختلاس سوی کالج از دبستان می‌رسند!
   ۱۹۴ بازدید     ۱۸ نظر

   ادامه شعر

   محمد علی سلیمانی مقدم

   چنین گفت تهمینه روزی به من
   ۱۷۹ بازدید     ۲۰ نظر

   ادامه شعر

   محمد علی سلیمانی مقدم

   حالا که می خواهید شعرم را بخوانید با نامِ خود لطفاً به دیدارم بیایید
   ۲۰۶ بازدید     ۲۲ نظر

   ادامه شعر

   محمد علی سلیمانی مقدم

   این چامهء "مُهمَل" را، وزنی ست پر از گالُن
   ۴۱۰ بازدید     ۱۹ نظر

   ادامه شعر

   محمد علی سلیمانی مقدم

   خانه هایی با صفا، مانندِ قلبِ عاشقان زیرِ پای خود گلیم و فرشِ کرمان داشتیم
   ۲۷۰ بازدید     ۲۶ نظر

   ادامه شعر

   محمد علی سلیمانی مقدم

   (میتوان برداشت دل از خویش و شد از جان جدا) از مقام و پول و قدرت، دل بریدن مشکل است!
   ۲۳۴ بازدید     ۲۲ نظر

   ادامه شعر

   محمد علی سلیمانی مقدم

   نوبهارَست و هوا خوب، به دشت و دَمَنا دامنِ دشت پر از لالۀ خونین کفَنا!
   ۲۷۱ بازدید     ۱۵ نظر

   ادامه شعر

   محمد علی سلیمانی مقدم

   در قفس حتما شود یک مرغِ ماهیخوار خوار! می بَرد حتّی الاغی خسته با اجبار بار!
   ۳۱۷ بازدید     ۵۴ نظر

   ادامه شعر

   محمد علی سلیمانی مقدم

   عدّه ای اسب سوارند، کما فی السابق! ملّتی هم سرِ کارند، کما فی السابق!
   ۱۷۷ بازدید     ۳۱ نظر

   ادامه شعر

   محمد علی سلیمانی مقدم

   یادم آمد هزارحرف و حدیث، حرف، از خوب و بد که می گفتم
   ۲۵۵ بازدید     ۲۲ نظر

   ادامه شعر

   محمد علی سلیمانی مقدم

   (تو از هر در که بازآیی بدین خوبی و زیبایی) به دل از هیبت و حجمِ دماغت، وحشت افزایی!
   ۲۷۵ بازدید     ۳۴ نظر

   ادامه شعر

   محمد علی سلیمانی مقدم

   گل اگر چندیست از طوفانِ غم پژمرده است رقصِ آن را باز می بینی به گلدان، غم مخور!
   ۱۹۰ بازدید     ۲۲ نظر

   ادامه شعر

   محمد علی سلیمانی مقدم

   ما خانه نشینانِ هراسِ کروناییم
   ۲۳۰ بازدید     ۱۶ نظر

   ادامه شعر

   محمد علی سلیمانی مقدم

   یک هفته ای بیا و، چون ما بشو چِل و خُل! با گوسفندهایت، غلتی بزن در آغل!
   ۲۵۰ بازدید     ۱۷ نظر

   ادامه شعر

   محمد علی سلیمانی مقدم

   قلم از شوقِ سرودن شده چون اسبِ چموش! دفترم بسترِ اشعارِ پر از جوش و خروش
   ۴۴۰ بازدید     ۲۶ نظر

   ادامه شعر

   محمد علی سلیمانی مقدم

   (خمی که ابروی شوخ تو در کمان انداخت)
   ۴۱۸ بازدید     ۱۸ نظر

   ادامه شعر

   محمد علی سلیمانی مقدم

   😀😬😁😂😃😄😅😆😇😉😊🙂🙃☺️😋😌😜 (طالع اگر مدد دهد دامنش آورم به کف) پز بدهم به دیگران، بنده به شادی و شعف
   ۴۴۵ بازدید     ۱۵ نظر

   ادامه شعر

   محمد علی سلیمانی مقدم

   طنزیمات سه گانهٔ ادبی
   ۵۵۸ بازدید     ۵۱ نظر

   ادامه شعر

   محمد علی سلیمانی مقدم

   من گاری و ارّابه و فرغونِ عشقم ماشینِ بی ترمز وَ بی فرمونِ عشقم
   ۵۴۶ بازدید     ۴۱ نظر

   ادامه شعر

   محمد علی سلیمانی مقدم

   شمیمِ ادکلنش تا به بیکران جاریست
   ۳۴۵ بازدید     ۳۵ نظر

   ادامه شعر

   محمد علی سلیمانی مقدم

   شبی رفتم به بازاری، که فکرش را نمی کردم
   ۴۰۰ بازدید     ۲۲ نظر

   ادامه شعر

   محمد علی سلیمانی مقدم

   خم شده از غمِ هجرت، کمری نیست که نیست
   ۴۴۰ بازدید     ۳۱ نظر

   ادامه شعر

   محمد علی سلیمانی مقدم

   هم خدایی تازه بر نو كيسه ها باشد وَ هم آرزو بر كودكي بي خانمان، پول است،‌ پول
   ۴۵۷ بازدید     ۴۶ نظر

   ادامه شعر

   محمد علی سلیمانی مقدم

   عاشقِ‌ روي تو، مي ماند به راهِ زندگي مثلِ ماشيني كه زيرِ بار كم مي آورد
   ۶۶۴ بازدید     ۳۸ نظر

   ادامه شعر

   محمد علی سلیمانی مقدم

   اعتباری نیست بر زیبا رخان مثلِ چک های سفیدِ بی محل
   ۴۷۰ بازدید     ۵۴ نظر

   ادامه شعر

   محمد علی سلیمانی مقدم

   می خورد خونِ من و ما و شما با همان دندانِ خون آشامِ فیش
   ۳۸۶ بازدید     ۵۶ نظر

   ادامه شعر

   محمد علی سلیمانی مقدم

   اگر عدلِ علي (ع) در كار باشد بلا شك كارِ ايشان زار باشد
   ۴۰۶ بازدید     ۶۹ نظر

   ادامه شعر

   محمد علی سلیمانی مقدم

   آثار و داغِ ننگ و ریا بر جبینِ اوست
   ۷۲۳ بازدید     ۷۵ نظر

   ادامه شعر

   محمد علی سلیمانی مقدم

   ناگهان آمد و چنانم زد که شدم لِه به سانِ لیمویی
   ۵۸۰ بازدید     ۸۶ نظر

   ادامه شعر

   محمد علی سلیمانی مقدم

   "گر چه منزل بس خطرناک است و مقصد بس بعيد» تا بوَد در دستِ تو چاقوي زنجان غم مخور
   ۳۷۸ بازدید     ۵۵ نظر

   ادامه شعر

   محمد علی سلیمانی مقدم

   خودرويي تا مي شود پنچر ميانِ‌ جاده اي از ميانِ صندوقش، زاپاس مي آيد برون
   ۵۲۳ بازدید     ۸۰ نظر

   ادامه شعر

   محمد علی سلیمانی مقدم

   باز امشب خانه ي ما ميهمان آيد همي در خليجِ كوچكِ ما ناوگان آيد همی
   ۶۴۳ بازدید     ۹۱ نظر

   ادامه شعر

   محمد علی سلیمانی مقدم

   به بهانه دکل نفتی گم شده و دستگیری عده ای دیگر در ارتباط با آن و به امید به پایان رسیدن اینگونه دس
   ۵۳۲ بازدید     ۵۶ نظر

   ادامه شعر

   محمد علی سلیمانی مقدم

   لباسي ياري من جنسي ش پرندِس دلي ما پيشي اون بد جور بندِس
   ۲۳۹۴ بازدید     ۶۰ نظر

   ادامه شعر

   محمد علی سلیمانی مقدم

   اي خدا خم گشته پشتم زيرِ بار زندگي ديگر اين بار گران و پشتِ خم ما را بس است
   ۴۶۳ بازدید     ۵۵ نظر

   ادامه شعر

   محمد علی سلیمانی مقدم

   كرده ام چنديست عادت بر فضاي شعرِ ناب گشته ام معتاد بر ح
   ۵۶۷ بازدید     ۸۷ نظر

   ادامه شعر

   محمد علی سلیمانی مقدم

   " الا يا اَيُّهَا الدِّلبر" بوَد زلفت چو زَنجيرا دلِ بی طاقت ما هم شده در حلقه اش گیرا
   ۷۰۲ بازدید     ۴۲ نظر

   ادامه شعر

   نقدو تحلیل شعر شاعران سایت

   نظرات

   مشاعره

   کاربران اشتراک دار

   محل انتشار اشعار شاعران دارای اشتراک

   حمایت از شعرناب

   شعرناب

   با قرار دادن کد زير در سايت و يا وبلاگ خود از شعر ناب حمايت نمایید.

   کلیه ی مطالب این سایت توسط کاربران ارسال می شود و انتشار در شعرناب مبنی بر تایید و یا رد مطالب از جانب مدیریت نیست .
   استفاده از مطالب به هر نحو با رضایت صاحب اثر و ذکر منبع بلامانع می باشد . تمام حقوق مادی و معنوی برای شعرناب محفوظ است.
   1