سایت شعرناب محیطی صمیمی و ادبی برای شاعران جوان و معاصر - نقد شعر- ویراستاری شعر - فروش شعر و ترانه اشعار خود را با هزاران شاعر به اشتراک بگذارید

قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي ۖ إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ عرض کرد: بار الها، به لطف و کرمت از خطای من در گذر و مرا ملک و سلطنتی عطا فرما که پس از من احدی را نسزد، که تو تنها بخشنده بی عوضی. 35 سوره ص

سه شنبه ۶ اسفند

اشعار دفتر شعرِ عاشقانه ها و عارفانه ها شاعر ابراهیم حاج محمدی

ابراهیم حاج محمدی

شکفته است آنچنانت ایمان به جانِ گسترده پر در آتش که شعله ای هم نمی تواند در آورد چون تو سر در آتش
۱۴۶ بازدید     ۹ نظر

ادامه شعر

ابراهیم حاج محمدی

تو قد می کشی...
۱۱۹ بازدید     ۱۱ نظر

ادامه شعر

ابراهیم حاج محمدی

می ورزمت شبیه خودم بی بهانه عشق
۱۱۷ بازدید     ۱۳ نظر

ادامه شعر

ابراهیم حاج محمدی

آئینه ها را می کند سرشار، از بهجتی زیبا و شور انگیز، هر جا فقط پا می گذارد نور
۱۷۴ بازدید     ۱۰ نظر

ادامه شعر

ابراهیم حاج محمدی

شیر خواری و سِلکِ پروازت، منطق الطّیر شیخ عطار است
۱۱۷ بازدید     ۱۳ نظر

ادامه شعر

ابراهیم حاج محمدی

دو سه شب پیش از این یقین داری
۱۳۲ بازدید     ۱۴ نظر

ادامه شعر

ابراهیم حاج محمدی

قلم در دست حق رقصید و نقشِ گُل معطّر زد
۸۸ بازدید     ۱۲ نظر

ادامه شعر

ابراهیم حاج محمدی

جانش از جامه ی تن یکسره عریان شده است
۱۲۶ بازدید     ۱۸ نظر

ادامه شعر

ابراهیم حاج محمدی

بس که در اندیشه ی فرّ و کمالی شیخنا
۲۱۸ بازدید     ۱۴ نظر

ادامه شعر

ابراهیم حاج محمدی

خوش به حالش هر که تنها با پرستو می چمد
۱۴۹ بازدید     ۱۰ نظر

ادامه شعر

ابراهیم حاج محمدی

تو چشم هایت را به ضیافت مهتاب بردی
۱۴۲ بازدید     ۱۸ نظر

ادامه شعر

ابراهیم حاج محمدی

بدحجابی گفته اند از سیل ویرانگر تر است
۶۰۱ بازدید     ۴۱ نظر

ادامه شعر

ابراهیم حاج محمدی

میزبانی کند خدا، جان  را، حَبَّذا مَرحَبا، همین را عشق می تکانَد زمین زمان را ناب، می چشاند زمان
۲۲۱ بازدید     ۱۷ نظر

ادامه شعر

ابراهیم حاج محمدی

بر خودت افکنده ای هرگز نگاه ای کَلّه خر؟
۷۴۶ بازدید     ۱۶ نظر

ادامه شعر

ابراهیم حاج محمدی

بکش از سینه ات با عشق، آهی آفتابی تر
۲۳۱ بازدید     ۱۲ نظر

ادامه شعر

ابراهیم حاج محمدی

چون تو کم پیدا شود روی زمین خوکی پلشت چشم پانند تو می بیند تک و توکی پلشت
۱۵۵۶ بازدید     ۱۰۳ نظر

ادامه شعر

ابراهیم حاج محمدی

گفته بودم با خودم از این به بعد مرغ اگر گیرم نیامد کشکِ لارو می خورم
۱۴۱ بازدید     ۱۶ نظر

ادامه شعر

ابراهیم حاج محمدی

از عقل به عشق راه باید بکشیم
۱۰۴ بازدید     ۱۲ نظر

ادامه شعر

ابراهیم حاج محمدی

رفتیم ولی دیر به « جنگِ جریان ها»
۱۴۷ بازدید     ۱۴ نظر

ادامه شعر

ابراهیم حاج محمدی

شب است آبستن شرّی
۱۲۳ بازدید     ۱۴ نظر

ادامه شعر

ابراهیم حاج محمدی

نمی کند جز به اشتیاقش درون این سینه آه من گل
۱۳۷ بازدید     ۱۲ نظر

ادامه شعر

ابراهیم حاج محمدی

خورده گز با ولع از قعر پلوپز ملیجک
۳۶۰ بازدید     ۲۶ نظر

ادامه شعر

ابراهیم حاج محمدی

شکفت اگر در سرشتت ایمان بخر به جان شعله ور بلا را نمی دهد مرد راه حق هرگز  آنی آری  هدر بلا را
۲۲۸ بازدید     ۷ نظر

ادامه شعر

ابراهیم حاج محمدی

رود به سر می دود رو به گلستان دلیر تا که بدست آوَرَد باز چه در این مسیر؟
۲۷۷ بازدید     ۶ نظر

ادامه شعر

ابراهیم حاج محمدی

سلسله ی دود آه، می رسد از راه، گاه، حظ نبری اشتباه
۲۴۳ بازدید     ۱۴ نظر

ادامه شعر

ابراهیم حاج محمدی

مگر نمی بیند است در ما عیار هر چه وبال، بالا خدا پسندد چگونه آیا شویم افسرده حال، حالا؟
۲۵۴ بازدید     ۱۶ نظر

ادامه شعر

ابراهیم حاج محمدی

خجسته فر ،پر، شد آنچنان از شمیم گل ها سحر شکوفا که پُر طراوت تراود از طبع شاعران شعر تر شکوفا
۴۰۶ بازدید     ۱۳ نظر

ادامه شعر

ابراهیم حاج محمدی

می زنم بر خودم نهیب از بس، شده ام مبتلا به دردی که کس مبادا شود دچارش تا، گویمش با خودت چه کردی که
۲۸۰ بازدید     ۰ نظر

ادامه شعر

ابراهیم حاج محمدی

قرشمال های اسکاتلندی......
۲۱۴ بازدید     ۸ نظر

ادامه شعر

ابراهیم حاج محمدی

سکوت می کنم آری سکوت چیز بدی نیست
۱۵۵ بازدید     ۵ نظر

ادامه شعر

ابراهیم حاج محمدی

خودشِر لوس مِکِنَه تا بِیَیَه کُنار خِدَم
۲۸۳ بازدید     ۱۰ نظر

ادامه شعر

ابراهیم حاج محمدی

در طلیعه ی بهار
۲۶۳ بازدید     ۱۹ نظر

ادامه شعر

ابراهیم حاج محمدی

می دهد پند مرا زاهد الدنگ الکی تا کنم با خودم و خلق خدا جنگ الکی
۲۴۴ بازدید     ۴ نظر

ادامه شعر

ابراهیم حاج محمدی

باید اوّل باشد از رفتارتان خرسند،حور
۱۵۹ بازدید     ۸ نظر

ادامه شعر

ابراهیم حاج محمدی

کاشکی می کرد از ما خوب،دوری، فاصله
۱۷۳ بازدید     ۱۳ نظر

ادامه شعر

ابراهیم حاج محمدی

موجم امّا از تلاطم داشتن ، وا مانده ام
۲۷۹ بازدید     ۱۵ نظر

ادامه شعر

ابراهیم حاج محمدی

شبیه حرف چرندی که می توان نشنفت
۲۳۶ بازدید     ۱۸ نظر

ادامه شعر

ابراهیم حاج محمدی

گوسفندی به خر شنیدم گفت : دزدِ خر مثل دزدِ من خر نیست
۲۲۴ بازدید     ۱۱ نظر

ادامه شعر

ابراهیم حاج محمدی

گر چه پندارد که گردد مست، دزد گوسفند
۲۹۳ بازدید     ۸ نظر

ادامه شعر

ابراهیم حاج محمدی

نمی آساید انسان لحظه ای بی درد در دنیا
۱۷۹ بازدید     ۲۰ نظر

ادامه شعر

ابراهیم حاج محمدی

زمستان بود و از سر ما نمی خورد آه از جا جُم
۲۳۷ بازدید     ۱۷ نظر

ادامه شعر

ابراهیم حاج محمدی

تا فراهم در جهان اسباب عیش آدم است
۳۱۵ بازدید     ۳۰ نظر

ادامه شعر

ابراهیم حاج محمدی

حضرت آقای ترامپ ای الاغ
۲۲۱۹ بازدید     ۴۸ نظر

ادامه شعر

ابراهیم حاج محمدی

می روم از نزدت اما با تبسُّم می روم
۱۸۷ بازدید     ۱۵ نظر

ادامه شعر

ابراهیم حاج محمدی

افتاده به دستان تو انگار درفشی
۳۸۳ بازدید     ۲۶ نظر

ادامه شعر

ابراهیم حاج محمدی

نگاه حسرت ما بر شما هر گاه می افتد شرر در کاختان از کوخ ما با آه می افتد
۱۷۴ بازدید     ۲۲ نظر

ادامه شعر

ابراهیم حاج محمدی

درد از این چه بیشتر، دوره ی فتنه پروری است آه، نمی شود نزد، بر سر و روی و کم گریست
۱۶۰ بازدید     ۲۱ نظر

ادامه شعر

ابراهیم حاج محمدی

مانند خودت هستی ، مانند امین، اکبر چون نور پر افشانی ــ « از پا منشین» ــ اکبر
۲۲۴ بازدید     ۱۶ نظر

ادامه شعر

ابراهیم حاج محمدی

با  شهد  عشق  روی  تو  تا جوش خُرّمی خورده ست  خون  چه غوطه  درآغوش  خُرّمی
۲۳۴ بازدید     ۳۵ نظر

ادامه شعر

ابراهیم حاج محمدی

من همینم، همین که می بینی ، درد بر دوش حسّ تنهایی
۲۱۵ بازدید     ۱۵ نظر

ادامه شعر

ابراهیم حاج محمدی

تا بر فروزد بی امان تر بی کران ها را
۲۵۶ بازدید     ۱۸ نظر

ادامه شعر

ابراهیم حاج محمدی

هرگز ، نمی خواهم بگردم دور دنیا را
۱۴۸ بازدید     ۲۸ نظر

ادامه شعر

ابراهیم حاج محمدی

نفس در جان دمب جنبان شد و بعد
۱۷۹ بازدید     ۱۲ نظر

ادامه شعر

ابراهیم حاج محمدی

همینکه خواست بجوشد، گرفت بغض قلم را
۴۱۳ بازدید     ۳۱ نظر

ادامه شعر

ابراهیم حاج محمدی

باید به خداوند نظر داشته باشد مانند تو هر کس که جگر داشته باشد
۲۶۶ بازدید     ۲۱ نظر

ادامه شعر

ابراهیم حاج محمدی

های و هویی در آسمانها بود، رعد بر خود مهیب می پیچید
۲۰۱ بازدید     ۱۳ نظر

ادامه شعر

ابراهیم حاج محمدی

ببین سرایت غیرت، نگاه ژرف جنون را ببین که با چه درایت نبسته طرف جنون را
۲۰۱ بازدید     ۷ نظر

ادامه شعر

ابراهیم حاج محمدی

در دو چشمش خجستگی پیداست در دلش هست التهابی ناب سمت او سمت عشق ورزی هاست عشق دارد چه بازتابی ناب
۲۴۷ بازدید     ۱۴ نظر

ادامه شعر

ابراهیم حاج محمدی

از خودم زدم بیرون در رکاب مولانا ...
۱۷۷ بازدید     ۱۷ نظر

ادامه شعر

ابراهیم حاج محمدی

گر چه خالی می شود همچون تویوتا باک خر کمتر است از هر چه پندارید استهلاک خر
۳۰۰ بازدید     ۱۴ نظر

ادامه شعر

ابراهیم حاج محمدی

آورده ام یک بغـــل عشق،شـــوقی مجسّم به نزدت تا بی محـــابا ببخـــشم، عـــالم به حاتـــم بــه نزدت
۲۸۸ بازدید     ۱۸ نظر

ادامه شعر

ابراهیم حاج محمدی

شکستیم آنچـــنان در خویشتن از خویشـتن عاری که کس در ما نمی یابـد نشـــان از خویشـتن داری
۲۹۸ بازدید     ۱۰ نظر

ادامه شعر

ابراهیم حاج محمدی

هلا شهیدان کربلایی که نشکفد جز به نامتان گل مقامتان گل ، قیامتان گل، امامتان گل، سلامتان گل
۳۱۱ بازدید     ۱۹ نظر

ادامه شعر

ابراهیم حاج محمدی

ملائک بزمشان در آسمان هر چند ممتد بود زمان احوالش از وضع پریشان زمین بد بود
۲۶۳ بازدید     ۱۹ نظر

ادامه شعر

ابراهیم حاج محمدی

گفت با من سر صبحی کچلی پست مدرن
۳۹۵ بازدید     ۲۳ نظر

ادامه شعر

ابراهیم حاج محمدی

گرچه گرداگرد خود دیوار حاشا می کشد موج، دارد با تلاطم دست از پا می کشد
۲۹۳ بازدید     ۱۵ نظر

ادامه شعر

ابراهیم حاج محمدی

سرشتت از فرط غفلت از خود نکرد اگر از ظهور دوری نمی درنگی که از نهادت کند برین فیض نور دوری
۳۲۸ بازدید     ۳۸ نظر

ادامه شعر

ابراهیم حاج محمدی

درالتهـــابم که از دوچشمــت یک اعتنا شعله ور شکوفاست پر اشتها شعله ور منــم، من، لبت مگر از شکر شکو
۲۸۲ بازدید     ۲۹ نظر

ادامه شعر

ابراهیم حاج محمدی

نمی پسندی اگر که خیزد به جانت از قلبم آه، گیرا
۳۱۶ بازدید     ۳۱ نظر

ادامه شعر

ابراهیم حاج محمدی

شــکفــته در جانـت انتـظاری اگـــر کــه از آفتـــاب داری چرا پـس، از پر گشودن از عشق نـور ناب اجت
۳۳۶ بازدید     ۲۱ نظر

ادامه شعر

ابراهیم حاج محمدی

رودیم اگر دیدی کــه تـــن بر پیرهن پوشـیده ایم
۳۳۷ بازدید     ۲۶ نظر

ادامه شعر

ابراهیم حاج محمدی

قَد قَتَلتُم مُجَاهـِــدا ضـخماً هَا وَ أنتــُـم کِلابُ إمْرِیکَا
۳۸۱ بازدید     ۳۰ نظر

ادامه شعر

مجموع ۱۵۹ پست فعال در ۲ صفحه

آموزش و نقد کامل شعر یا اثر

نظرات

مشاعره

کاربران اشتراک دار

محل انتشار اشعار شاعران دارای اشتراک
کلیه ی مطالب این سایت توسط کاربران ارسال می شود و انتشار در شعرناب مبنی بر تایید و یا رد مطالب از جانب مدیریت نیست .
استفاده از مطالب به هر نحو با رضایت صاحب اثر و ذکر منبع بلامانع می باشد . تمام حقوق مادی و معنوی برای شعرناب محفوظ است.
1