سایت شعرناب محیطی صمیمی و ادبی برای شاعران جوان و معاصر - نقد شعر- ویراستاری شعر - فروش شعر و ترانه اشعار خود را با هزاران شاعر به اشتراک بگذارید

منو کاربریعضویت در شعرناب
درخواست رمز جدید

معرفی شاعران معاصر

پر نشاط ترین اشعار

انتشار ویژه ناب

♪♫ صدای شاعران ♪♫

تقویم روز

يکشنبه 24 شهريور 1398
  17 محرم 1441
   Sunday 15 Sep 2019
    امام حسين (ع) فرمود: «شيعه ما كسى است كه دلش از هرگونه خيانت و نيرنگ و مكرى پاك است».

    يکشنبه ۲۴ شهريور

    اشعار دفتر شعرِ مذهبی شاعر سلیمان حسنی(حامی)

    سلیمان حسنی(حامی)

    بادلی لبریزازعشق حسین بانگاهی خیس‌ازرسوائیم
    ۱۹ بازدید     ۶ نظر

    ادامه شعر

    سلیمان حسنی(حامی)

    کاش آید یک بهــارِ دلنشین و جان فزا هست‌خالی‌جای‌آن‌مولودِشعبانی٬دریغ
    ۴۳ بازدید     ۶ نظر

    ادامه شعر

    سلیمان حسنی(حامی)

    شده نامت همه جـا وردِ زبانِ حامی ذکرتان اوجِ ثواب است،بیا آقا جان
    ۱۸۵ بازدید     ۸ نظر

    ادامه شعر

    سلیمان حسنی(حامی)

    نیست اعمالِ تو مقبـول بدونِ زهـــرا گرچه‌هرلحظه‌ی‌آن‌صرفِ‌نوافل‌بشود
    ۱۳۴ بازدید     ۴ نظر

    ادامه شعر

    سلیمان حسنی(حامی)

    آتشی در زیرِ خاکستر دل حامی بُوَد کَس‌نمی‌بینددرونِ‌سینه‌ی سوزانِ‌من
    ۱۸۰ بازدید     ۲ نظر

    ادامه شعر

    سلیمان حسنی(حامی)

    فدای آن قدوبالای سرو آسایم که‌نورِ دیده‌ی‌حامیِ‌کورمی‌آید
    ۱۳۴ بازدید     ۶ نظر

    ادامه شعر

    سلیمان حسنی(حامی)

    بــا نــــــگه بــــر چشمــــــه و آبِ روان لب‌خودش‌بی‌ضابطه‌تکبیرداشت
    ۱۴۱ بازدید     ۵ نظر

    ادامه شعر

    سلیمان حسنی(حامی)

    هرکِه منم سیّد ومولای او هست علی بعدِمن آقای او
    ۱۴۳ بازدید     ۳ نظر

    ادامه شعر

    سلیمان حسنی(حامی)

    چشمِ‌حامی‌هست‌برلطفِ‌توای‌یزدانِ‌پاک جزرضایِ‌تونخواهم٬دارم استدعاببخش
    ۱۵۳ بازدید     ۱۰ نظر

    ادامه شعر

    سلیمان حسنی(حامی)

    ما مسلمـانیم امّا ٬ صد دریغ کارِ مادراین زمانه ادّعاست
    ۱۷۹ بازدید     ۱۲ نظر

    ادامه شعر

    سلیمان حسنی(حامی)

    یاد غریبی و دلتنگی شما مولا دستهازِغصه‌چـوآونگ‌می‌شود
    ۳۴۵ بازدید     ۱۰ نظر

    ادامه شعر

    سلیمان حسنی(حامی)

    کنون دراین زمانِ پُر عداوت برایِ مسلمیـن‌حبل‌المتین شد
    ۲۷۰ بازدید     ۶ نظر

    ادامه شعر

    سلیمان حسنی(حامی)

    برهنرخویش چــو احسن بگفت سجده کنان هر مَلِک و حورشد
    ۲۱۲ بازدید     ۸ نظر

    ادامه شعر

    سلیمان حسنی(حامی)

    گل نرگس که زیبایِ تمام است حســـــادت بر گل روی تــــو دارد
    ۲۷۶ بازدید     ۴ نظر

    ادامه شعر

    سلیمان حسنی(حامی)

    ردّ پایت چوببینم بشود روشن دل هر زمـــــانی به قدمگاه بیفتد گذرم
    ۲۵۸ بازدید     ۸ نظر

    ادامه شعر

    سلیمان حسنی(حامی)

    گفت پیغمبرکه بعدازمن علی برشمــامــولاوسَـــروَرشــدتمـــام
    ۳۱۱ بازدید     ۱۲ نظر

    ادامه شعر

    سلیمان حسنی(حامی)

    دانــــــه غنچــــه٬غنچــــه گُل٬گل شــــــــــــــدگلاب دانه یِ انگورمی٬دل شوقِ نوشیدن گرفت
    ۲۶۷ بازدید     ۲۰ نظر

    ادامه شعر

    سلیمان حسنی(حامی)

    منتظـــــرحــــــــــــــامی برایِ دیدنــــش یاسِ زهراآن گلِ ریحان کجاست
    ۲۸۰ بازدید     ۱۸ نظر

    ادامه شعر

    سلیمان حسنی(حامی)

    دل شَــــوَدپُرازتمنّــــــــایِ وصــــــال دستِ‌حـامی‌رابگیر،ای‌بی‌مثــال
    ۳۱۷ بازدید     ۱۲ نظر

    ادامه شعر

    سلیمان حسنی(حامی)

    خدایاکُن قبول ازمن انابت مران این بنـده راازآستانت
    ۲۳۲ بازدید     ۳۱ نظر

    ادامه شعر

    سلیمان حسنی(حامی)

    درپناهِ حضرتِ پروردگار جانتــان لبریزازعطرِبهـــار
    ۲۶۹ بازدید     ۷ نظر

    ادامه شعر

    سلیمان حسنی(حامی)

    حال گو:قالوبلیٰ٬حـــامی زِدل تاکه بنشینی درآن بزمِ اَلَست
    ۲۱۸ بازدید     ۱۰ نظر

    ادامه شعر

    سلیمان حسنی(حامی)

    دگـــــر٬صبرم به سَرآمدامــــاما اناالمهدی بخوان٬یاحجة ا...
    ۲۱۶ بازدید     ۲۰ نظر

    ادامه شعر

    سلیمان حسنی(حامی)

    مرغ هایِ خـانه،مانع ازخـروج گوئی آگاه اند،ازشـــامِ عـــروج
    ۲۲۶ بازدید     ۱۵ نظر

    ادامه شعر

    سلیمان حسنی(حامی)

    روزه دارم ازگناه ومعصیت٬ازظلم خلق تاشودافـــــــــطارم ازآبِ سبـــــــــویِ مجتبی
    ۲۱۱ بازدید     ۱۸ نظر

    ادامه شعر

    سلیمان حسنی(حامی)

    وقت آن است به درگاه خداتوبه کنیم روزِجبــــــــــرانِ گنـــــــــاهِ غافـــلان آمده باز
    ۲۳۹ بازدید     ۲۲ نظر

    ادامه شعر

    سلیمان حسنی(حامی)

    زِشمیم صلــــــوات است فضـــــــــاعطـــرآگین بویِ خوش تابه هواهست فرستدصلوات
    ۲۸۷ بازدید     ۴۷ نظر

    ادامه شعر

    سلیمان حسنی(حامی)

    کن شفیع خویش اولاد علی برترازاین حامیافرمول نیست
    ۲۹۵ بازدید     ۱۸ نظر

    ادامه شعر

    سلیمان حسنی(حامی)

    جـان ومرادِهمه یِ عاشقـــــان شـاه تـوئی،حامیِ شاعرمرید
    ۲۳۷ بازدید     ۱۵ نظر

    ادامه شعر

    سلیمان حسنی(حامی)

    درد فراغت همه ی مشکلم کاش بگویم که به درمان رسید
    ۲۳۳ بازدید     ۱۹ نظر

    ادامه شعر

    سلیمان حسنی(حامی)

    به قلب شکسته وامید بخشش تو خدا٬خداو٬خداکرده ام خدا٬رحمی
    ۲۷۰ بازدید     ۳۴ نظر

    ادامه شعر

    سلیمان حسنی(حامی)

    بُوَدحـــامی چنیــن ختمِ کلامش حسین بن علـی،عشــقِ تمــامش
    ۲۱۵ بازدید     ۱۴ نظر

    ادامه شعر

    سلیمان حسنی(حامی)

    درون غار تاریک حراشد ز دنیاوهمه عالم جداشد
    ۲۰۱ بازدید     ۳۰ نظر

    ادامه شعر

    سلیمان حسنی(حامی)

    خدااورابه هستی سروری داد به جن و انس ٬ کلا برتری داد
    ۲۵۸ بازدید     ۲۰ نظر

    ادامه شعر

    سلیمان حسنی(حامی)

    چه کس داردبه دنیااین شرافت به مسجدهم شهادت٬هم ولادت
    ۲۳۲ بازدید     ۱۹ نظر

    ادامه شعر

    سلیمان حسنی(حامی)

    دوستـــان،ماشیعیــانِ حیـــدریم درپیِ اندیشـــــــــه هایِ بــرتـــــریم
    ۲۲۸ بازدید     ۲۰ نظر

    ادامه شعر

    سلیمان حسنی(حامی)

    شمشیرِعلی،جودِحسن،خونِ حسین را داردهمــــــــــه راجمع،عـــــــزیـــــزِدلِ زهـــــــــرا
    ۴۱۸ بازدید     ۳۸ نظر

    ادامه شعر

    سلیمان حسنی(حامی)

    دل ودلدارودردودست دلبر گرفته روز عاشق را٬سراسر
    ۲۶۵ بازدید     ۱۷ نظر

    ادامه شعر

    سلیمان حسنی(حامی)

    بزرگی لایق آن کردگاراست یگانه خالق وپروردگاراست
    ۳۶۷ بازدید     ۲۴ نظر

    ادامه شعر

    سلیمان حسنی(حامی)

    هرکه دلش عاشقِ نامِ علی است زندگی اش زنــدگیِ کاملی است
    ۴۴۴ بازدید     ۳۷ نظر

    ادامه شعر

    سلیمان حسنی(حامی)

    حضرتِ حیدرتک وتنهابه شـب بـادلی غمگین وجــــانی پُــــرزِتب
    ۳۷۲ بازدید     ۲۰ نظر

    ادامه شعر

    سلیمان حسنی(حامی)

    درمحکومیت توهین به پیامبر(ص)
    ۶۱۹ بازدید     ۶۱ نظر

    ادامه شعر

    سلیمان حسنی(حامی)

    طبیبِ دردهــــــــا،اللّـــه،اللّـــه غریبِ آشــــــــــنا ، اللّـــه،اللّـــه
    ۴۵۶ بازدید     ۳۶ نظر

    ادامه شعر

    سلیمان حسنی(حامی)

    شـــــهیدان جان فدایِ دوست کردند هر آنچه در رضــایِ اوســـت کردند
    ۴۶۰ بازدید     ۴۵ نظر

    ادامه شعر

    سلیمان حسنی(حامی)

    تــوشـــــــاهِ تاجــــدارم یــامحمد بُـــوَدنــامت شعــــــارم یــامحمد
    ۴۰۱ بازدید     ۲۲ نظر

    ادامه شعر

    سلیمان حسنی(حامی)

    خورده شیطان محضرِایـزدقســـــم در قـضـاوت ، دامـهـائــی می نــهــم
    ۴۳۹ بازدید     ۲۷ نظر

    ادامه شعر

    سلیمان حسنی(حامی)

    ما ، عزیــــــــزانِ دلِ پیــــــغمبریم جمـــــله،فرزندانِ پاکِ حیــــدریم
    ۳۸۰ بازدید     ۳۲ نظر

    ادامه شعر

    سلیمان حسنی(حامی)

    افتخــــارم هســت،عاشورائیم عاشـــقِ عبــــاسم و مولائیــــم
    ۳۰۷ بازدید     ۱۸ نظر

    ادامه شعر

    سلیمان حسنی(حامی)

    کاش گاهِ حمله بَر یاسِ کبود هیچ دیــوار و دری آنجا نبود
    ۳۶۹ بازدید     ۲۶ نظر

    ادامه شعر

    سلیمان حسنی(حامی)

    سَــروجانم فدایت،یاابوالفضل به دل باشدولایت،یاابوالفضل
    ۴۵۱ بازدید     ۳۰ نظر

    ادامه شعر

    سلیمان حسنی(حامی)

    بلائی چـــوآمـــد، بگو:یاخــــدا دل آرام گیـــــرد،به لطفِ خدا
    ۳۹۵ بازدید     ۳۸ نظر

    ادامه شعر

    سلیمان حسنی(حامی)

    حضرتِ سجاد،زین العابدین اوبُوَدالگویِ جمعِ ســــــاجدین
    ۴۲۶ بازدید     ۴۳ نظر

    ادامه شعر

    آموزش و نقد شعر

    نظرات

    مشاعره

    کاربران اشتراک دار

    محل انتشار اشعار شاعران دارای اشتراک
    کلیه ی مطالب این سایت توسط کاربران ارسال می شود و انتشار در شعرناب مبنی بر تایید و یا رد مطالب از جانب مدیریت نیست .
    استفاده از مطالب به هر نحو با رضایت صاحب اثر و ذکر منبع بلامانع می باشد . تمام حقوق مادی و معنوی برای شعرناب محفوظ است.
    2