سایت شعرناب محیطی صمیمی و ادبی برای شاعران جوان و معاصر - نقد شعر- ویراستاری شعر - فروش شعر و ترانه اشعار خود را با هزاران شاعر به اشتراک بگذارید

مردم زماني به دانايي شما اهميت مي دهند كه بدانند به آنها اهميت مي دهيد. جان ماکسول

يکشنبه ۲۸ مهر

اشعار دفتر شعرِ افراغ اندیشه شاعر سید حاج فکری احمدی زاده(ملحق)

سید حاج فکری احمدی زاده(ملحق)

عاشقی هنر لب های ست بی بوسه !
۱۳۰۲ بازدید     ۲۴۶ نظر

ادامه شعر

سید حاج فکری احمدی زاده(ملحق)

ما با هم کودکانی هستیم که هرگز پیر نمی شویم.
۱۰۴۲ بازدید     ۱۷۳ نظر

ادامه شعر

سید حاج فکری احمدی زاده(ملحق)

وقتی یک زن  تمام احساسش را  خرج آدمیت  کند  مُذکرمی شود.!
۳۸۴۹ بازدید     ۳۸۴ نظر

ادامه شعر

سید حاج فکری احمدی زاده(ملحق)

دل به دریا زدم دریا به دلم  سنگ زد.
۱۵۳۷ بازدید     ۱۷۳ نظر

ادامه شعر

سید حاج فکری احمدی زاده(ملحق)

جوانی زیباست اما نه به اندازه پیری!
۸۸۳ بازدید     ۲۴۲ نظر

ادامه شعر

سید حاج فکری احمدی زاده(ملحق)

هوس انتخاب است و عشق یک اتفاق.!
۱۸۵۳ بازدید     ۱۶۷ نظر

ادامه شعر

سید حاج فکری احمدی زاده(ملحق)

هرکه نوشت پادشاه می شود.!
۱۳۱۲ بازدید     ۱۵۴ نظر

ادامه شعر

سید حاج فکری احمدی زاده(ملحق)

علی علیه السلام        پدر انسانیت است.!
۱۲۷۹ بازدید     ۵۰ نظر

ادامه شعر

سید حاج فکری احمدی زاده(ملحق)

فلسفله درد، همچنان ادامه دارد ..   .. این کنکاش تاریخی … قدمتی به قدمت کل انسان دارد...
۱۸۹۰ بازدید     ۱۷۵ نظر

ادامه شعر

سید حاج فکری احمدی زاده(ملحق)

عید دیو سپیدی است نشسته بر درخانه ی فقیر! پ.ن چاره فقر، ریشه کردن مهربانی در رفتار آدمی ست. بدا
۲۰۱۱ بازدید     ۲۹۹ نظر

ادامه شعر

سید حاج فکری احمدی زاده(ملحق)

دگر خود ندیدم!
۱۹۶۴ بازدید     ۷۲۶ نظر

ادامه شعر

سید حاج فکری احمدی زاده(ملحق)

بی ریایی بزرگترین وصف عاشقی ست . بداهه
۸۵۹ بازدید     ۱۵۶ نظر

ادامه شعر

سید حاج فکری احمدی زاده(ملحق)

ندامت زیباست اما ؛ نه در عشق.
۷۷۸ بازدید     ۱۸۱ نظر

ادامه شعر

سید حاج فکری احمدی زاده(ملحق)

آهسته از خیابان گذشت و.. با خود می خندید
۱۱۹۲ بازدید     ۲۴۹ نظر

ادامه شعر

سید حاج فکری احمدی زاده(ملحق)

عجب مستی دارد شراب لبانت ــــ تا سحر؛ لب ازلبم بر نمیدارد.
۱۰۱۹ بازدید     ۱۷۰ نظر

ادامه شعر

سید حاج فکری احمدی زاده(ملحق)

خنده حُباب عاقبتش انفجار است.
۷۰۱ بازدید     ۱۰۳ نظر

ادامه شعر

سید حاج فکری احمدی زاده(ملحق)

در بغداد وقتی شعرهای ابو نواس را کنار دجله پنهانی می
۶۴۶ بازدید     ۱۴۸ نظر

ادامه شعر

سید حاج فکری احمدی زاده(ملحق)

این روز ها حتی نسیم هم ؛ برایمان قد علم می کند
۹۷۵ بازدید     ۲۶۶ نظر

ادامه شعر

سید حاج فکری احمدی زاده(ملحق)

یک زن همیشه تنها میمیرد.
۷۸۶ بازدید     ۲۲۳ نظر

ادامه شعر

سید حاج فکری احمدی زاده(ملحق)

گرگ ها هم شعر می نویسند!!
۲۲۴۱ بازدید     ۲۶۷ نظر

ادامه شعر

سید حاج فکری احمدی زاده(ملحق)

صیغه های آغشته به هوس؛!
۱۰۱۵ بازدید     ۲۶۸ نظر

ادامه شعر

سید حاج فکری احمدی زاده(ملحق)

مردان هم آبستن می شوند!
۱۱۲۰ بازدید     ۴۰۳ نظر

ادامه شعر

سید حاج فکری احمدی زاده(ملحق)

بودن های اجباری خطرناکتر از .....
۱۱۶۵ بازدید     ۴۵۹ نظر

ادامه شعر

سید حاج فکری احمدی زاده(ملحق)

سگ پارس, گربه دم تکان می دهد گوش _ ها پر از ناله..
۱۲۵۲ بازدید     ۳۵۴ نظر

ادامه شعر

سید حاج فکری احمدی زاده(ملحق)

هیس سکوت ــ م خواب است!
۹۲۰ بازدید     ۳۰۹ نظر

ادامه شعر

سید حاج فکری احمدی زاده(ملحق)

روز جهانی بین‌المللی مردان،
۱۶۸۴ بازدید     ۴۸۷ نظر

ادامه شعر

سید حاج فکری احمدی زاده(ملحق)

انسانیت دینی آشناست.!
۱۱۶۸ بازدید     ۲۶۴ نظر

ادامه شعر

سید حاج فکری احمدی زاده(ملحق)

به احترام آیلان روزی یک دقیقه دم رو خواهم خفت.
۱۲۰۵ بازدید     ۳۲۹ نظر

ادامه شعر

سید حاج فکری احمدی زاده(ملحق)

خیابان و پیاده رو و سیم خادار ها سنگینی لگد ها بر دهان�
۱۴۲۰ بازدید     ۳۴۱ نظر

ادامه شعر

سید حاج فکری احمدی زاده(ملحق)

هیسسس سکوتم درد دارد
۱۵۶۴ بازدید     ۱۱۸ نظر

ادامه شعر

سید حاج فکری احمدی زاده(ملحق)

کج اندیشی تاوان دارد!!
۲۱۷۴ بازدید     ۳۹۶ نظر

ادامه شعر

سید حاج فکری احمدی زاده(ملحق)

زنی انتهای کوچه لای به لای درخت پیر...
۱۳۵۵ بازدید     ۴۴۳ نظر

ادامه شعر

سید حاج فکری احمدی زاده(ملحق)

خطرناک ترین قشر جامعه! شاعران اند؛
۲۳۲۱ بازدید     ۷۳۴ نظر

ادامه شعر

سید حاج فکری احمدی زاده(ملحق)

شب که بر پیکر انسان قامت بست،!!
۱۴۶۹ بازدید     ۵۷۸ نظر

ادامه شعر

سید حاج فکری احمدی زاده(ملحق)

عجب معادله ایست فرجام داد خواهی انسان.
۱۷۷۳ بازدید     ۷۰۳ نظر

ادامه شعر

سید حاج فکری احمدی زاده(ملحق)

حاضرم جهاد کنم!
۱۸۵۱ بازدید     ۵۵۸ نظر

ادامه شعر

سید حاج فکری احمدی زاده(ملحق)

جنگ با غزل!!
۱۹۹۳ بازدید     ۶۳۲ نظر

ادامه شعر

سید حاج فکری احمدی زاده(ملحق)

چه شرف ها که بر باد نداد.!
۲۴۲۸ بازدید     ۵۳۱ نظر

ادامه شعر

سید حاج فکری احمدی زاده(ملحق)

سحر دو چشم رنگین...
۱۰۱۱ بازدید     ۴۲۰ نظر

ادامه شعر

سید حاج فکری احمدی زاده(ملحق)

شعر نجابت اسبی سرکش و رعنا
۱۵۶۳ بازدید     ۵۹۴ نظر

ادامه شعر

سید حاج فکری احمدی زاده(ملحق)

عید دیو سپید یست نشسته بر در خانه فقیر.!
۳۰۱۱ بازدید     ۸۸۴ نظر

ادامه شعر

سید حاج فکری احمدی زاده(ملحق)

مهتاب شوم عاشقانه!
۱۰۷۷ بازدید     ۴۲۱ نظر

ادامه شعر

سید حاج فکری احمدی زاده(ملحق)

تقدیم با عشق و احترام به..!
۱۱۱۹ بازدید     ۴۳۵ نظر

ادامه شعر

سید حاج فکری احمدی زاده(ملحق)

دامان بر باد می دهد
۲۲۰۷ بازدید     ۵۷۴ نظر

ادامه شعر

سید حاج فکری احمدی زاده(ملحق)

تعبیری زشت
۱۳۸۴ بازدید     ۲۸۱ نظر

ادامه شعر

سید حاج فکری احمدی زاده(ملحق)

۱۴۶۹ بازدید     ۳۹۲ نظر

ادامه شعر

سید حاج فکری احمدی زاده(ملحق)

خم می شود سر!
۱۱۸۸ بازدید     ۴۰۸ نظر

ادامه شعر

سید حاج فکری احمدی زاده(ملحق)

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الحمد ل�
۳۷۰۹ بازدید     ۴۵۶ نظر

ادامه شعر

سید حاج فکری احمدی زاده(ملحق)

روزی فرا خواهد رسید
۱۲۷۱ بازدید     ۳۵۴ نظر

ادامه شعر

سید حاج فکری احمدی زاده(ملحق)

از ازدحام بودن ها خسته ايم...
۱۷۲۵ بازدید     ۶۱۵ نظر

ادامه شعر

سید حاج فکری احمدی زاده(ملحق)

عشق ، هزاران سر بریده معنا دارد و من هنوز سر به تنم هس
۲۳۸۳ بازدید     ۷۱۸ نظر

ادامه شعر

سید حاج فکری احمدی زاده(ملحق)

حلقه درس استاد جای شکار حیوان به شکار انسان دعوت می کرد.!!!
۱۲۱۶ بازدید     ۱۶۵ نظر

ادامه شعر

سید حاج فکری احمدی زاده(ملحق)

قصه زیبای تو
۱۳۷۵ بازدید     ۳۵۰ نظر

ادامه شعر

سید حاج فکری احمدی زاده(ملحق)

نان خرید، تو را نفروخت.!
۹۹۰ بازدید     ۳۰۶ نظر

ادامه شعر

سید حاج فکری احمدی زاده(ملحق)

شلاقش روا نیست!!
۱۸۷۷ بازدید     ۱۷۶ نظر

ادامه شعر

سید حاج فکری احمدی زاده(ملحق)

خُرسند از بار داریت گردی شکمت را هر دم به رخُم بکش!
۱۷۰۴ بازدید     ۲۲۵ نظر

ادامه شعر

سید حاج فکری احمدی زاده(ملحق)

پرواز اندامت در هوا از خود پشیمانم می کند
۳۴۵۵ بازدید     ۸۳۹ نظر

ادامه شعر

سید حاج فکری احمدی زاده(ملحق)

خود به تنهائی کل مردم!
۵۳۲۹ بازدید     ۶۵۹ نظر

ادامه شعر

سید حاج فکری احمدی زاده(ملحق)

عشق یعنی دویدن
۹۱۷ بازدید     ۴۸۰ نظر

ادامه شعر

سید حاج فکری احمدی زاده(ملحق)

بنواز بر نُت های تنم
۲۵۸۰ بازدید     ۱۰۹ نظر

ادامه شعر

سید حاج فکری احمدی زاده(ملحق)

....
۹۱۶ بازدید     ۳۲۹ نظر

ادامه شعر

سید حاج فکری احمدی زاده(ملحق)

عر عر خر
۱۱۲۷ بازدید     ۲۰۵ نظر

ادامه شعر

سید حاج فکری احمدی زاده(ملحق)

هشدار!تذکر! یاد آوری و نصحیت برادرانه!
۶۹۶ بازدید     ۹ نظر

ادامه شعر

سید حاج فکری احمدی زاده(ملحق)

بگو مهدی (عج) بیاید
۱۸۱۱ بازدید     ۲۱۵ نظر

ادامه شعر

سید حاج فکری احمدی زاده(ملحق)

و من... در خلسه دیدارتو
۱۱۷۳ بازدید     ۲۲۰ نظر

ادامه شعر

سید حاج فکری احمدی زاده(ملحق)

رسالتم، اینه بی جیوه است!.. رنگ نمی گیرد عشق از ازل، ج
۱۲۷۶ بازدید     ۲۶۱ نظر

ادامه شعر

سید حاج فکری احمدی زاده(ملحق)

محله ما ماه داشت، رُخش را میله کشیدند.!!!
۱۳۲۵ بازدید     ۱۴۵ نظر

ادامه شعر

سید حاج فکری احمدی زاده(ملحق)

اگر سردار جنگ بودم بمب هایم را،
۱۰۳۱ بازدید     ۲۷۵ نظر

ادامه شعر

سید حاج فکری احمدی زاده(ملحق)

بودن و نبودن ها،اگر و اما ها ...
۱۰۱۹ بازدید     ۲۱۴ نظر

ادامه شعر

سید حاج فکری احمدی زاده(ملحق)

تبریک روز زن و یک خبر مسرت آمیز!!!
۹۲۷ بازدید     ۱۷۹ نظر

ادامه شعر

سید حاج فکری احمدی زاده(ملحق)

در عزای لیلا ، سکوت ثانیه شد... اه را، به جرم خروج کاف
۷۵۹ بازدید     ۳۳۷ نظر

ادامه شعر

سید حاج فکری احمدی زاده(ملحق)

چشمانِ سکوتم تیز، عقابِ اندیشه در اوج؛
۱۶۹۵ بازدید     ۴۹۴ نظر

ادامه شعر

سید حاج فکری احمدی زاده(ملحق)

لاحول ولاقوة الا بالله
۵۵۶۴ بازدید     ۱۰۵۳ نظر

ادامه شعر

سید حاج فکری احمدی زاده(ملحق)

دیگر شعری نخواهم سرود الا با سکوت.!!بداهه
۸۷۰ بازدید     ۲۲۰ نظر

ادامه شعر

سید حاج فکری احمدی زاده(ملحق)

سکوتم شمشیریست برنده تا تیری کشنده.بداه
۱۰۳۶ بازدید     ۲۹۳ نظر

ادامه شعر

سید حاج فکری احمدی زاده(ملحق)

این روزها... هوای دل و چشمانم بارانیست!
۱۳۱۵ بازدید     ۲۷۰ نظر

ادامه شعر

سید حاج فکری احمدی زاده(ملحق)

نُطفه تا نقطه سر خط !!
۱۰۲۹ بازدید     ۲۳۷ نظر

ادامه شعر

سید حاج فکری احمدی زاده(ملحق)

کمر به قتل خاطره هایی بسته ایم که جرمشان احساس بود.
۸۹۷ بازدید     ۱۸۸ نظر

ادامه شعر

سید حاج فکری احمدی زاده(ملحق)

غم عصاره ائیست مرموز
۷۶۴ بازدید     ۱۴۹ نظر

ادامه شعر

سید حاج فکری احمدی زاده(ملحق)

قسم به برف!!!
۷۲۳ بازدید     ۱۳۲ نظر

ادامه شعر

مجموع ۲۳۹ پست فعال در ۳ صفحه

آموزش و نقد شعر

نظرات

مشاعره

کاربران اشتراک دار

محل انتشار اشعار شاعران دارای اشتراک
کلیه ی مطالب این سایت توسط کاربران ارسال می شود و انتشار در شعرناب مبنی بر تایید و یا رد مطالب از جانب مدیریت نیست .
استفاده از مطالب به هر نحو با رضایت صاحب اثر و ذکر منبع بلامانع می باشد . تمام حقوق مادی و معنوی برای شعرناب محفوظ است.
2