سایت شعرناب محیطی صمیمی و ادبی برای شاعران جوان و معاصر - نقد شعر- ویراستاری شعر - فروش شعر و ترانه اشعار خود را با هزاران شاعر به اشتراک بگذارید

«تا زمانی که حتی یک کودک ناخرسند روی زمین وجود دارد، هیچ کشف و پیشرفت جدی برای بشر وجود نخواهد داشت.» آلبرت انیشتن

جمعه ۴ بهمن

اشعار دفتر شعرِ دیوان اشعار حسن مصطفایی دهنوی شاعر حسن مصطفایی دهنوی

حسن مصطفایی دهنوی

بشر به خِلقت6 خود پي بِبر ،كه بازي نيست كه خلقت تو زِ خالق بُوَد ، مجازي ني
۲۵ بازدید     ۹ نظر

ادامه شعر

حسن مصطفایی دهنوی

هر كه در كار فروماند ، نهـد يك قدمي پيش كار بي تجربه را ، پيش بَرَد با هنـر خ
۲۷ بازدید     ۱۲ نظر

ادامه شعر

حسن مصطفایی دهنوی

گوهـر اگر درخشيد ، هر نيك و بد هويداس ياران چه چاره داريم ،رخشنده گوهري نيست اه
۳۴ بازدید     ۱۶ نظر

ادامه شعر

حسن مصطفایی دهنوی

اي گُم شده در دنيا ، اين نكته مبـر از ياد شادي به هوس داري ، اما نـشوي
۳۸ بازدید     ۸ نظر

ادامه شعر

حسن مصطفایی دهنوی

بر دست جهانی نَـبُوَد1 یک سر کارم من كار جهان را ، همه بر دست بدارم
۲۶ بازدید     ۱۲ نظر

ادامه شعر

حسن مصطفایی دهنوی

از محمد(ص) لطف حق ،اندر عرب تكرار شد از محمد(ص) دين حق ، اندر عرب بسيار شد آخر
۴۱ بازدید     ۱۲ نظر

ادامه شعر

حسن مصطفایی دهنوی

جفا و جور كدام است و ظلم و جور كدام كه ظلم و جور زِ ناي5 است و ناي زِ عام حلال
۴۳ بازدید     ۹ نظر

ادامه شعر

حسن مصطفایی دهنوی

در اين زمانه دلم غرق بُهتـس و تشويش زِ بُهت1 بي خبري،كار كي رَوَد در پيش د
۲۶ بازدید     ۲ نظر

ادامه شعر

حسن مصطفایی دهنوی

سه قطره آب،اگر مي چكد زِ پيكر خويش مگوكه روي زمين شد پُر آب،خاطر خويش نفوذ آب ب
۳۷ بازدید     ۴ نظر

ادامه شعر

حسن مصطفایی دهنوی

خدا هر بنده را ،كاري به طبق طبع آن بنهاد كه راه و رسم هر فردي،زِ اول در نهادش
۳۱ بازدید     ۸ نظر

ادامه شعر

حسن مصطفایی دهنوی

دغلکاری عجب رنگی بُوَد، هر ساعتی رنگش که نتوانم شمارم آن، چه باشد رنگ و نیرنگش دغل
۴۲ بازدید     ۸ نظر

ادامه شعر

حسن مصطفایی دهنوی

برادرا ره ما ، راه خوشگواري نيست از آنكه راه جهان ، جز به ناگواري نيست بهار
۳۴ بازدید     ۶ نظر

ادامه شعر

حسن مصطفایی دهنوی

طریق کار من امروزه ، اختیاری نیست ولی به کار من امروزه ، شرمساری نیست هرآنکه در
۳۹ بازدید     ۶ نظر

ادامه شعر

حسن مصطفایی دهنوی

حسن بگو تو حرف حق،براي رحم ولطف حق مگو تو حرفي از كسي،هر آنچه را نگفته حق رهش به گوش
۴۴ بازدید     ۹ نظر

ادامه شعر

حسن مصطفایی دهنوی

يار اگر درك نـبخشد به كس ادراك زِ كيست هركه را درك نـبخشد به وي ادراك كه نيست علم
۴۵ بازدید     ۹ نظر

ادامه شعر

حسن مصطفایی دهنوی

شهيــدان زنــده انــد ، الله و اكبــر ره حـق جـوينـده انـد ، الله و
۵۳ بازدید     ۸ نظر

ادامه شعر

حسن مصطفایی دهنوی

از خون شهيدان ، شده گلگون وطن ما آن جامه ي5 رزمي شده همچون كفن ما اين جامه ي
۵۱ بازدید     ۱۲ نظر

ادامه شعر

حسن مصطفایی دهنوی

دلا در ملك الهي ، خدا را باش بر یادش که هرکس یاد آن می بود،خدا می بود امدادش
۵۴ بازدید     ۲۰ نظر

ادامه شعر

حسن مصطفایی دهنوی

مي ترسم از حساب قيامت و دفترش اعمال خلق ، باطل باشد سراسرش فردي نباشد آنكه
۴۱ بازدید     ۱۰ نظر

ادامه شعر

حسن مصطفایی دهنوی

حرفی ز یار گو که توانی بدانی اش یا آنکه در لزوم توانی بخوانی اش
۱۵۱ بازدید     ۵ نظر

ادامه شعر

حسن مصطفایی دهنوی

سر رشته ي وحي خدا،بر آدمي شيدا كه نيست نزد خداوندش بُوَد ، آنجا بُوَد اينجا كه نيست
۴۹ بازدید     ۱۲ نظر

ادامه شعر

حسن مصطفایی دهنوی

عشق جديد و مستـي ، بازيگري بر آن هست اين عشقِ بي سعادت، دين را رُبايد از دست يا
۵۳ بازدید     ۱۳ نظر

ادامه شعر

حسن مصطفایی دهنوی

نام بلند توست ،كه به جسم آشكاره نيست در نام تو ، حدودي و مرز و كناره نيست نام بلند
۶۴ بازدید     ۱۸ نظر

ادامه شعر

حسن مصطفایی دهنوی

حافظ ، نگين دستِ سليمان به دست توس ديو زمانه ، آن نه حريف شكست توس2 ديو آن زمان
۶۹ بازدید     ۱۴ نظر

ادامه شعر

حسن مصطفایی دهنوی

ما را به آستانه ي قربت1 ، پناه نیست دربار شاه ، منزل خواب گداه2 نیست ح
۳۵ بازدید     ۸ نظر

ادامه شعر

حسن مصطفایی دهنوی

در مجلس رندان سخن از جور و جفا نيست آنجا بجز از صحبت پُـر مهر و وفا نيست
۵۱ بازدید     ۱۱ نظر

ادامه شعر

حسن مصطفایی دهنوی

آن خدا گر به من مهربونس پس چرا این دلم غرق خونس آتش ان
۴۹ بازدید     ۸ نظر

ادامه شعر

حسن مصطفایی دهنوی

کجا رَوَم،به که گویم ،که حال دل چونس از این فساد جهانس ، دلم پُر از خونس من از
۶۱ بازدید     ۷ نظر

ادامه شعر

حسن مصطفایی دهنوی

کسی را که عشق خدا ، در دل است زِ دنیا بِدان ، خاکش اندر سر است هر آنکس که بر
۴۴ بازدید     ۶ نظر

ادامه شعر

حسن مصطفایی دهنوی

در حال تَوحش5 ، خطر مرگ فزونس در حال طريقت ، سبب راحت جونس داناي طريق
۳۱ بازدید     ۴ نظر

ادامه شعر

حسن مصطفایی دهنوی

هرکه از این دجله، سر بر کِشدت1 تا به هر آنجا که بخواهد بَرَدت گر به ره نیکی ،
۳۱ بازدید     ۲ نظر

ادامه شعر

حسن مصطفایی دهنوی

ما بي خبران را ،خبر از مُلك جهان نيست آنرا كه خبر هست،در اينجا به مكان نيست يك حكمت
۶۲ بازدید     ۱۱ نظر

ادامه شعر

حسن مصطفایی دهنوی

حسن اين شعر گرانمايه كه در خورد تو نيست ره به معناي ازل برده ،كه در بُرد7 تو نيست
۵۲ بازدید     ۸ نظر

ادامه شعر

حسن مصطفایی دهنوی

خدا ،از من كسي بيچاره تر نيست زِخود بيچاره تر،كس باورم نيست همه كس ، راه چاره از تو
۴۵ بازدید     ۸ نظر

ادامه شعر

حسن مصطفایی دهنوی

گر پسر عاقل و فرزانه و نيكو سِيرس1 همـره كار پدر ، كوشـش او با ثمرس2
۵۴ بازدید     ۸ نظر

ادامه شعر

حسن مصطفایی دهنوی

ای نسل آدمیزاد ، بیدار شو از این خواب از خواب غفلتت داد، تا وقت هست دریاب اينها كه
۶۵ بازدید     ۱۱ نظر

ادامه شعر

حسن مصطفایی دهنوی

غم تنهايـي ام ، در انتظارس همان مرگس،كه بر دوشم سوارس زِ كار خود ديگر دستم
۵۴ بازدید     ۱۰ نظر

ادامه شعر

حسن مصطفایی دهنوی

انفاس حقگو دشمنس،آنجا که حق درکارنیست صحبت زِحق نتوان کنن،هرجا زِحق پرگارنیست معیارحق هرج
۴۸ بازدید     ۶ نظر

ادامه شعر

حسن مصطفایی دهنوی

ای که نرفتی تو بر وظیفه ی دنیا خون جگر می خورند ، مردم دنیا مرد نجوید ، رهی زِ
۶۵ بازدید     ۱۰ نظر

ادامه شعر

حسن مصطفایی دهنوی

در مذهب رِندان ، خبر از غير خدا نيست آنجا خبري هست ،كه جز امر خدا نيست
۵۱ بازدید     ۶ نظر

ادامه شعر

حسن مصطفایی دهنوی

هميشه هر كه نكو كشت، كار آن سختس زِ سود و لذت دنيا ، هميشه بدبختس شهي5 كه
۵۶ بازدید     ۴ نظر

ادامه شعر

حسن مصطفایی دهنوی

بسا بودن از این مردم ، غلطها سر زد از آنها که دایم در غلط بودن ، زمانهایی و دو
۵۹ بازدید     ۱۴ نظر

ادامه شعر

حسن مصطفایی دهنوی

هر كه را پا و قد سروت،نظر خوش بِـبري است از فراق5 قدِ تو ، تا دَم آخر بگر
۵۳ بازدید     ۸ نظر

ادامه شعر

حسن مصطفایی دهنوی

تا دین در ارتباطـس ، دینـدار را حیاتـس دین سود این جهان نیست،سودش پس ازمماتس ت
۵۶ بازدید     ۱۲ نظر

ادامه شعر

حسن مصطفایی دهنوی

شیطان اگر بر خلق من ، یکبار گشتی رهنما همراه آن خواهن روند ،ناین5 دیگر در راه ما
۶۵ بازدید     ۱۰ نظر

ادامه شعر

حسن مصطفایی دهنوی

هر که از فيض حق بی نصیبـس1 در برِ قوم و خویشان غریبـس فیض2 حق
۴۰ بازدید     ۲ نظر

ادامه شعر

حسن مصطفایی دهنوی

در تابش خورشيد، اثري رو به جهان هست در جمله نباتات ، اثر آن به عيان هست آن خا
۵۷ بازدید     ۵ نظر

ادامه شعر

حسن مصطفایی دهنوی

گويند كتاب فضل وِرا1 يك پياله اس كآن يك پياله شربت آن، صد پياله اس فصل بهار و هر
۵۸ بازدید     ۸ نظر

ادامه شعر

حسن مصطفایی دهنوی

اندر دیار يار ، مرا جای کار هست جای تمام جامعه ، در آن دیار هست
۵۹ بازدید     ۱۱ نظر

ادامه شعر

حسن مصطفایی دهنوی

خدا یاری نمی خواهد ، خدا در فوق استغناس زِ هَر یار و زِ هر دشمن خدا داناتر و
۴۰ بازدید     ۸ نظر

ادامه شعر

حسن مصطفایی دهنوی

گر به ذکر خدا ، زبانت هست از خدا بر تو یک نشانت هست ذکر حق را چرا
۳۴ بازدید     ۸ نظر

ادامه شعر

حسن مصطفایی دهنوی

آنكس كه تكيه كرد ، به دنياي حيله باز كوته بُد آستينـش ، دستـش بُدي دراز صح
۶۵ بازدید     ۱۲ نظر

ادامه شعر

حسن مصطفایی دهنوی

در منطق اركان جهان ، نطق خدا هست اين نطق ببين منطقي است درهمه جا هست در منطق ا
۵۰ بازدید     ۶ نظر

ادامه شعر

حسن مصطفایی دهنوی

گفتن بلند پایه ی تو را همتی از اوست آثار علم آن ، تو عمل گر کنـی ن
۷۴ بازدید     ۱۳ نظر

ادامه شعر

حسن مصطفایی دهنوی

با نـام خـداي فـرد ممتاز اين نامه به ذكـر آن كنـم باز نامـش ب
۴۶ بازدید     ۱۰ نظر

ادامه شعر

حسن مصطفایی دهنوی

اي ديده ي روشن،تو بكن دور جهان سير همّت بـگمار و مطلب نانـي از آن غير بيدار شو
۴۰ بازدید     ۶ نظر

ادامه شعر

حسن مصطفایی دهنوی

اي آنكه نطق آدميان ، نقش پاي توست سرتاسر سماء و زمين، در بناي توست با آ
۷۸ بازدید     ۱۸ نظر

ادامه شعر

حسن مصطفایی دهنوی

بر من صفير6 تا بزد آن مرغ كوي دوست شيداي دوست گشتم وچشمم به سوي اوست گفتم به خود ،ك
۶۱ بازدید     ۱۱ نظر

ادامه شعر

حسن مصطفایی دهنوی

چون گذشتيم و بـرفتيم به بازار ديگر آمدن باز در اينجا ، نـتوان بار ديگ
۴۶ بازدید     ۲ نظر

ادامه شعر

حسن مصطفایی دهنوی

آواز دور و صوت و صداهای بیشمار نقدی به دست تو نـسپارد به روزگار از کار دور و راه
۵۸ بازدید     ۶ نظر

ادامه شعر

حسن مصطفایی دهنوی

بر اقتدار1 خاك ، در رهگذار دوست جانم هميشه درد كش از اقتدار اوست اندر س
۶۲ بازدید     ۶ نظر

ادامه شعر

حسن مصطفایی دهنوی

خوی بدخود،تو رها کن دراین روزگار خوي نکویت بُوَد از کردگار طبعت اگر در
۵۳ بازدید     ۱۳ نظر

ادامه شعر

حسن مصطفایی دهنوی

هر فرد بشر را نظری بر هنری هست گر نیک تکاپو کند آن آوردش دست هرکس هن
۷۰ بازدید     ۱۸ نظر

ادامه شعر

حسن مصطفایی دهنوی

غم مخور جانا كه پندار منس ،جانانه وار هر كه در پندار من باشد ،بداند اين قرار
۱۰۳ بازدید     ۱۰ نظر

ادامه شعر

حسن مصطفایی دهنوی

بـر مردم فقيـر ، تلافـي6 فقـر هست با فقر گو، به هر كه تو خواهي بر
۵۹ بازدید     ۵ نظر

ادامه شعر

حسن مصطفایی دهنوی

خدا ، بي دانشي هم بد بلايي است اگر شهزاده باشد ، چون گدايي است به راه گمرهي
۴۹ بازدید     ۸ نظر

ادامه شعر

حسن مصطفایی دهنوی

شعرت اگر چه نیک وگر بد به روزگار رسم سرانتان که نـباشد بر این مدار ر
۶۲ بازدید     ۱۲ نظر

ادامه شعر

حسن مصطفایی دهنوی

کجا هر ناتوانی می تواند حرف حق گوید حسن آنگه مدبّر شد،که از حق حرف حق گوید کلام
۵۵ بازدید     ۸ نظر

ادامه شعر

حسن مصطفایی دهنوی

كار زشت هر بشر را بنگري ديوانگي است اينچنين ديوانگي ها ، از قديم خانگي است ع
۵۲ بازدید     ۹ نظر

ادامه شعر

حسن مصطفایی دهنوی

سخنگويان بسا صحبت كه آنرا ضرب المثل گويند سخن حرف است،ولي بايد حقيقت جسم آن جويد هر
۶۶ بازدید     ۱۶ نظر

ادامه شعر

حسن مصطفایی دهنوی

خدايا اين چه طرز حكمراني است چرا در دين و ايمان ،كفر باقي است خداوندا چه
۵۸ بازدید     ۱۲ نظر

ادامه شعر

حسن مصطفایی دهنوی

طراز1 حكم خدا را ، اگر تو مي داني عمل بكن ، كه نـيايد برت پشيماني به
۵۵ بازدید     ۸ نظر

ادامه شعر

حسن مصطفایی دهنوی

خداوندا ، تويـي بيداد3 پرور زِ خلقت،صد جفا شد بر پيمبر(ص) پيمبر (ص) ر
۶۴ بازدید     ۱۲ نظر

ادامه شعر

حسن مصطفایی دهنوی

بقيه زِ بقاي منـس ، بني خاتم كه آن بقاي ، حبيب منس ابوالقاسم مـرا و
۷۱ بازدید     ۱۳ نظر

ادامه شعر

حسن مصطفایی دهنوی

تا كه در تابش خورشيد جهان اين اثر است در تمامي نباتات5 جهـان جلوه گر است اثـر ت
۷۴ بازدید     ۱۰ نظر

ادامه شعر

حسن مصطفایی دهنوی

پيكره ي كار عشق، محور كردار ماست محور گردان عشق،سيطره ي10 يار ماست سيرت11 پرگار عشق
۵۱ بازدید     ۶ نظر

ادامه شعر

حسن مصطفایی دهنوی

دانشوري به نام حسن ،كي توان رسيد بر سطح فكر آنكه كند دانشي پديد فكرت
۷۵ بازدید     ۱۸ نظر

ادامه شعر

حسن مصطفایی دهنوی

هركه از اين مُلك جهان بر جهيد زجر3 و عذاب از زحماتش نديد هر
۵۷ بازدید     ۱۶ نظر

ادامه شعر

حسن مصطفایی دهنوی

گر راحتی به نیکی اهل زمان رسید یک زندگی راحت و بهتر شود پدید هر کار را
۹۶ بازدید     ۱۶ نظر

ادامه شعر

حسن مصطفایی دهنوی

اي مردم دنيا كه حقيقت طلب هستيد با رمز تقلّب7، زِ حقيقت عقب هستيد آن رم
۸۳ بازدید     ۱۱ نظر

ادامه شعر

مجموع ۴۰۲ پست فعال در ۶ صفحه

تازه ترین نقدها

نظرات

مشاعره

کاربران اشتراک دار

محل انتشار اشعار شاعران دارای اشتراک
کلیه ی مطالب این سایت توسط کاربران ارسال می شود و انتشار در شعرناب مبنی بر تایید و یا رد مطالب از جانب مدیریت نیست .
استفاده از مطالب به هر نحو با رضایت صاحب اثر و ذکر منبع بلامانع می باشد . تمام حقوق مادی و معنوی برای شعرناب محفوظ است.
1