سایت شعرناب محیطی صمیمی و ادبی برای شاعران جوان و معاصر - نقد شعر- ویراستاری شعر - فروش شعر و ترانه اشعار خود را با هزاران شاعر به اشتراک بگذارید

منو کاربریعضویت در شعرناب
درخواست رمز جدید

معرفی شاعران معاصر

انتشار ویژه ناب

♪♫ صدای شاعران ♪♫

تقویم روز

يکشنبه 5 بهمن 1399
 • انتخابات اولين دورة رياست جمهوري اسلامي ايران، 1358 هـ ش
11 جمادى الثانية 1442
  Sunday 24 Jan 2021

   پر نشاط ترین اشعار

   جایی که دوست داشتید بمانید و نتوانستید بمانید بدانید که هنوز توازون در تعقل ندارید.احمدی زاده(ملحق)

   يکشنبه ۵ بهمن

   اشعار دفتر شعرِ دیوان اشعار حسن مصطفایی دهنوی شاعر حسن مصطفایی دهنوی

   حسن مصطفایی دهنوی

   حافظ از مسند عزّت1، ره توفيق بيافت ما از آن مسند توفيق ، توان ياد كنيم
   ۱۶ بازدید     ۶ نظر

   ادامه شعر

   حسن مصطفایی دهنوی

   هر فرد دانش اندوز ، در جمع بي سوادان مانند يك غريب است ، در مردمان نا
   ۳۱ بازدید     ۷ نظر

   ادامه شعر

   حسن مصطفایی دهنوی

   اي بشر خيره سر ، مي برنت در سفر از وطن اي خيره سر، توشه بِـبر در سفر آ
   ۲۵ بازدید     ۸ نظر

   ادامه شعر

   حسن مصطفایی دهنوی

   در اعلا ملك حق، تا مي توان رفت چرا در خاك اين دنيا بمانيـم مگر اي
   ۵۴ بازدید     ۲۶ نظر

   ادامه شعر

   حسن مصطفایی دهنوی

   رسم است راه خود رَوی و کینه در بشر در راه کینه می رود ، اما ره خطر
   ۵۱ بازدید     ۱۶ نظر

   ادامه شعر

   حسن مصطفایی دهنوی

   جهانگرد حريفي ، مرد آگاه بگفتا با رفيقانـش به هر راه رفيقان دل بر اين دنيا
   ۴۴ بازدید     ۱۷ نظر

   ادامه شعر

   حسن مصطفایی دهنوی

   فيض آن لطف خدا،گر نرسد بر سر من هرچه كردم بجهان،خونجگر وديده ترم تا در ولاي حُسن
   ۶۳ بازدید     ۲۰ نظر

   ادامه شعر

   حسن مصطفایی دهنوی

   برادر پارسايي زندگي كن به راه حق ، خدا را بندگي كن طريق پارسايي ح
   ۵۲ بازدید     ۲۵ نظر

   ادامه شعر

   حسن مصطفایی دهنوی

   یارب بـخواه چرخ کهن ، واژگون شود تا آدمـی زِ جور و جفایـش برون
   ۴۵ بازدید     ۱۶ نظر

   ادامه شعر

   حسن مصطفایی دهنوی

   گردش كند از حكمت حق ، زندگي ما صد حيف كه ما بي خرد وهوش و حواسيم1 ما بسكه پ
   ۵۰ بازدید     ۱۶ نظر

   ادامه شعر

   حسن مصطفایی دهنوی

   گر عمر من و چرخ کهن سرنگون شود ناید1 خدا به چشم ،که بر من عیان شود من آن
   ۴۱ بازدید     ۱۳ نظر

   ادامه شعر

   حسن مصطفایی دهنوی

   زِ اول ما چرا آدم نـبوديم خدا مي بود ، ما از دَم نـبوديم كجا ب
   ۴۸ بازدید     ۱۷ نظر

   ادامه شعر

   حسن مصطفایی دهنوی

   آثار زُهد و علم شناسیم و معرفت با معرفت ز حکمت معبود بوده ایم
   ۴۴ بازدید     ۹ نظر

   ادامه شعر

   حسن مصطفایی دهنوی

   داد از كسي كه فطرت آن كينه ور شود هر كينه جو زِ فطرت ديوي1 بدتر شود هـر
   ۴۵ بازدید     ۱۵ نظر

   ادامه شعر

   حسن مصطفایی دهنوی

   اگر نخل صوابي1 را بـكشتم ثواب2 آن سوفالي3 شد به چشمم فشاري آنچنان بر چش
   ۵۲ بازدید     ۲۱ نظر

   ادامه شعر

   حسن مصطفایی دهنوی

   بي بصران را هنـر آورده ايم ما كه دل از مِهر جهان كنده ايم مِهر جهان ،ك
   ۵۳ بازدید     ۸ نظر

   ادامه شعر

   حسن مصطفایی دهنوی

   چشم بشر زِ سـِير1 جهان، كي سير شود وقتي شود ، كه از اجل خود خبر شود گفت
   ۵۴ بازدید     ۲۷ نظر

   ادامه شعر

   حسن مصطفایی دهنوی

   بي خبران را خبر آورده ام رمز خداي است،نشان كرده ام رمز خدا ، هست درون بشر
   ۶۳ بازدید     ۸ نظر

   ادامه شعر

   حسن مصطفایی دهنوی

   از بس كه ضربه خوردم از بهر خرده نان ترسم ديگر كه آبي و نان، در دهن كنم صد
   ۴۶ بازدید     ۱۹ نظر

   ادامه شعر

   حسن مصطفایی دهنوی

   در ره پادشهي ،كيست كه حيران1 نَـبُوَد نظمش از دوره قديم است، زِ قرآن نَـبُوَد
   ۵۳ بازدید     ۲۰ نظر

   ادامه شعر

   حسن مصطفایی دهنوی

   همين چرخي كه مي گردد به نيرنگ زِ يك گردش كند بر پا دو صد جنگ زِ يك گردش ، همين
   ۳۸ بازدید     ۱۷ نظر

   ادامه شعر

   حسن مصطفایی دهنوی

   خدا خدا ، من بیچاره ، چاره ام نَـبُوَد زِ هر خطر به من آید ، رهایی ام ن
   ۵۳ بازدید     ۱۰ نظر

   ادامه شعر

   حسن مصطفایی دهنوی

   در نظر بازي من ، اهل جهان حيراننـد خود كه حيران نَـبُوم ،من به يقين با بصرم1
   ۴۰ بازدید     ۷ نظر

   ادامه شعر

   حسن مصطفایی دهنوی

   من اثر مرگ كه بـشناختم حرص وطمع،پشت سرانداختم سلسله جنبان عبادت شدم
   ۶۲ بازدید     ۲۴ نظر

   ادامه شعر

   حسن مصطفایی دهنوی

   گفتن هـزار نكته ، زِ يزدان همين بُوَد روز قيامتـش ،به يقيناً يقي
   ۴۹ بازدید     ۱۲ نظر

   ادامه شعر

   حسن مصطفایی دهنوی

   چرا رسـم دانـش بـر انداختيد چرا راه توحيد ، نـشناختيد چرا سادگي
   ۴۱ بازدید     ۱۰ نظر

   ادامه شعر

   حسن مصطفایی دهنوی

   آن یار خوش الهام من، از من چه طلب کرد عمری است که من در طلب طاعت یارم تصمیم گرفت
   ۴۳ بازدید     ۱۰ نظر

   ادامه شعر

   حسن مصطفایی دهنوی

   در دايره ي گردش اين ملك خداوند گر جمله بـر اين دايره بسيار بگويند
   ۷۲ بازدید     ۱۰ نظر

   ادامه شعر

   حسن مصطفایی دهنوی

   كار جهان و جامعه را امتحان بُوَد اين امتحان ، به روز قيامت عيان1
   ۵۶ بازدید     ۱۱ نظر

   ادامه شعر

   حسن مصطفایی دهنوی

   چرا ديگر نـمي باشد ، حلاوتهاي روحاني دلم از غصه پُرخون شد،بسا من خون دل خوردم
   ۶۳ بازدید     ۲۷ نظر

   ادامه شعر

   حسن مصطفایی دهنوی

   دين انسان و عدالـت ، رتبه ي مردان بُوَد هر كس اين معنا نـداند ، پيـرو شي
   ۵۴ بازدید     ۱۲ نظر

   ادامه شعر

   حسن مصطفایی دهنوی

   تا زِ بهشتـش به برون آورند تا نـتوان ميوه ي شيرين خورند حق زِ جنانـ
   ۵۲ بازدید     ۱۴ نظر

   ادامه شعر

   حسن مصطفایی دهنوی

   از مرز قناعت نگذشتم كه من از خود آلايـش1 دنيـا و تجمّـل2 نـپرستم ميلم نَـ
   ۳۹ بازدید     ۱۰ نظر

   ادامه شعر

   حسن مصطفایی دهنوی

   فرمانبري به كويَت ،عجب پُـر خطر بُوَد كوچكترين علل ، خطرش ترك سر بُوَد يار
   ۳۸ بازدید     ۴ نظر

   ادامه شعر

   حسن مصطفایی دهنوی

   بد بخت تريـن مردم ، منـم امروز هر كار كه كردم نشدم فاتح2و فيروز اطراف من ا
   ۶۴ بازدید     ۱۴ نظر

   ادامه شعر

   حسن مصطفایی دهنوی

   كس اَر با تربيت از مادرش شد براي خانه داري ياورش شد براي كاردانـي
   ۴۱ بازدید     ۱۲ نظر

   ادامه شعر

   حسن مصطفایی دهنوی

   وجود آدميان از هنـر وجود بُوَد تو هر چه بي هنري، صرف بر عدود1 بُوَ
   ۶۲ بازدید     ۱۹ نظر

   ادامه شعر

   حسن مصطفایی دهنوی

   اگر لطف خداوندي نـباشد و آدم هر چقدر جوينده باشد نمي جويد طريق راه حق را
   ۶۱ بازدید     ۱۴ نظر

   ادامه شعر

   حسن مصطفایی دهنوی

   اي بيخبران ،يك خبري بشنو زِ دختر دختر كه عروسيش شده از ديگران سر هركس كه به دنيا
   ۴۷ بازدید     ۴ نظر

   ادامه شعر

   حسن مصطفایی دهنوی

   سرو آزاد منش ، سركشي از سرو تو بود وَر نه در من زِ ازل ،سركشي از اصل نبود سر
   ۴۹ بازدید     ۱۳ نظر

   ادامه شعر

   حسن مصطفایی دهنوی

   كسي كه عمر خودش ترك كامراني كرد به امر و نهي خداوند ، پاسباني كرد يقين
   ۶۱ بازدید     ۲۰ نظر

   ادامه شعر

   حسن مصطفایی دهنوی

   اي كه تو را ،علم شهي1 بُد2 به سر نور هدايت بُوَدت در بصر3 رهبـر دانش شد
   ۵۷ بازدید     ۱۴ نظر

   ادامه شعر

   حسن مصطفایی دهنوی

   خوشا كـردار آن پاكان دينـدار كه دين را رد نكردن تا سـرِ دار مس
   ۴۸ بازدید     ۴ نظر

   ادامه شعر

   حسن مصطفایی دهنوی

   به آب زندگاني ، هـر كه پـي بُـرد به نامي زنده مي ماند و كي مُرد
   ۵۵ بازدید     ۱۰ نظر

   ادامه شعر

   حسن مصطفایی دهنوی

   جان من دقت به كار خويش بنما، لازم است كار بي دقت يهودا كرد و يوسف(ع) را نديد
   ۴۹ بازدید     ۶ نظر

   ادامه شعر

   حسن مصطفایی دهنوی

   خداوندا ، چه معيار بدي بود که معیار بدش، صد در صدی بود اصول
   ۵۹ بازدید     ۱۲ نظر

   ادامه شعر

   حسن مصطفایی دهنوی

   حقيقت را همان نيكو شجر داشت كه آدم را به دانش، غوطه ور داشت هر آنکس
   ۶۵ بازدید     ۱۶ نظر

   ادامه شعر

   حسن مصطفایی دهنوی

   گفتگويي زِ خدا باشد و توحيد بشر آن كه بود است همين گفته ي ثابت نشنيد راه
   ۵۰ بازدید     ۱۰ نظر

   ادامه شعر

   حسن مصطفایی دهنوی

   طريق پارسا ، بـر حق نظر داشت تكامل از براي هـر بشـر داشت طريق
   ۴۷ بازدید     ۶ نظر

   ادامه شعر

   حسن مصطفایی دهنوی

   خداوندا ، تويـي بيداد1 پرور جهان ، بيداد پرور شد سراسر زِ اول خلق
   ۴۲ بازدید     ۶ نظر

   ادامه شعر

   حسن مصطفایی دهنوی

   مسلمان ها به هم باشند برادر چرا بر گمرهان در جستجوئيد طنابِ چاه م
   ۶۰ بازدید     ۱۲ نظر

   ادامه شعر

   حسن مصطفایی دهنوی

   خداوندا چنين كردار من بود بد و نيكـش ، نـدانم كار من بود غم
   ۶۳ بازدید     ۲۲ نظر

   ادامه شعر

   حسن مصطفایی دهنوی

   الله تویی ، بـر دلـم آگاه تویی درمانده منـم ، دلیل هـر راه تویی
   ۶۲ بازدید     ۱۵ نظر

   ادامه شعر

   حسن مصطفایی دهنوی

   خداوندي كه بر ما مهربان هست نگهدارنده ي اين جسم و جان هست چو ما را در كا
   ۴۷ بازدید     ۱۰ نظر

   ادامه شعر

   حسن مصطفایی دهنوی

   خدا گر سرپرست ماست، خداي فرد بي همتا تفضل كي به نيكان كرد،چرا محرومن از هر سود
   ۵۱ بازدید     ۱۰ نظر

   ادامه شعر

   حسن مصطفایی دهنوی

   مرا از خود نَـبُد چيزي،كه از خود دانم آن آخر هر آن چيزي كه من دارم،از آن مي دانم آن
   ۴۸ بازدید     ۱۰ نظر

   ادامه شعر

   حسن مصطفایی دهنوی

   اي خالقـي كه حاكم روز جـزا تويي خلاق اين جهان و همه ماسوا1 تويي
   ۳۵ بازدید     ۶ نظر

   ادامه شعر

   حسن مصطفایی دهنوی

   شعاع شوق من بهرش بلند است به کامم ذکر حق ، بهتر ز قند است تمام آد
   ۳۸ بازدید     ۱۰ نظر

   ادامه شعر

   حسن مصطفایی دهنوی

   كس اَر نصرت و فتح1 ميدان بخواست نـبايد كه در درس ، تنبل بُوَد كس اَر
   ۳۸ بازدید     ۴ نظر

   ادامه شعر

   حسن مصطفایی دهنوی

   آن مِهـر كه ورزيدم ، از همت يارم بود آن يار جهانگردم ، هميشه كنارم بود
   ۴۹ بازدید     ۱۰ نظر

   ادامه شعر

   حسن مصطفایی دهنوی

   جانا تو جان اگر طلبي، همچو جان شوي پندي زِ پير گـر بـشناسي ، جوان شوي در
   ۶۵ بازدید     ۲۰ نظر

   ادامه شعر

   حسن مصطفایی دهنوی

   پنجه ي خونخور اين دهر، كسي وِل نكند كَس نشايد كه بر اين دهر اجل، تكيه كند
   ۴۴ بازدید     ۸ نظر

   ادامه شعر

   حسن مصطفایی دهنوی

   كار نكويي كه نموديم ما مي بُوَد از مردمِ ابله جدا مردمِ ابله ،پي ش
   ۴۹ بازدید     ۱۲ نظر

   ادامه شعر

   حسن مصطفایی دهنوی

   اسير حُسن1 يارم من ، نمي شايد فرار آخر نباشد چاره اي بر من ، بجز تسليم يار
   ۶۱ بازدید     ۱۰ نظر

   ادامه شعر

   حسن مصطفایی دهنوی

   اينها كه بخواهم گفت:از فرقت يارم بود آن درد فراق1 يار ، راز دل زارم بود
   ۵۶ بازدید     ۱۰ نظر

   ادامه شعر

   حسن مصطفایی دهنوی

   دلا در راه الله ايي ، خدا را ياد دار آخر كه بر ياد خدا بودن ، به دل آ
   ۵۶ بازدید     ۱۱ نظر

   ادامه شعر

   حسن مصطفایی دهنوی

   مرا تركيب تن باشد ،نه در دست من است آخر كه تركيب من است اين تن،نه از من است آخر
   ۵۳ بازدید     ۱۲ نظر

   ادامه شعر

   حسن مصطفایی دهنوی

   هـر آن فـردي ، عزيز مادرش بود یقیناً خاک عالم ، بـر سـرش بود هـر
   ۵۲ بازدید     ۸ نظر

   ادامه شعر

   حسن مصطفایی دهنوی

   کی قامت زردشت کم از شخص دیگر بود از جانب یزدان ، ره علمش به هنر بود پيغمبر ز
   ۴۳ بازدید     ۱۲ نظر

   ادامه شعر

   حسن مصطفایی دهنوی

   خداوندا ، تويـي داناي وافـر1 چرا خلقت نـمي باشند برابر خدايا ، زين
   ۴۱ بازدید     ۶ نظر

   ادامه شعر

   حسن مصطفایی دهنوی

   بـر نعمت تسلطت ، اي حيّ1 كردگار رحمي بكن، به جوركش دور روزگار عطري ز
   ۴۵ بازدید     ۱۰ نظر

   ادامه شعر

   حسن مصطفایی دهنوی

   هر آن فردي كه با من،كينه ور بود تلاش و كوشـش آن ، بي ثمر بود كه من از خودكفايي
   ۴۷ بازدید     ۶ نظر

   ادامه شعر

   حسن مصطفایی دهنوی

   خدا زآن صفاتش که شد کردگار برای بشر ، باشد آمرزگار خدا بهر آسا
   ۴۲ بازدید     ۸ نظر

   ادامه شعر

   حسن مصطفایی دهنوی

   هر آن فردي كه بر من ، پُـر ضرر بود يقيناً از همان افـراد ، شـر بود م
   ۳۸ بازدید     ۶ نظر

   ادامه شعر

   حسن مصطفایی دهنوی

   ديد بشر ، مي بُوَد از كردگار تا نـگرد ، قدرت پروردگار گر زِ خدا
   ۴۷ بازدید     ۸ نظر

   ادامه شعر

   حسن مصطفایی دهنوی

   جان من تكيه گهي نيست به دنيا ، نه قرار مسأله كشتي نوح(ع) است،نه نوحس سر كا
   ۸۲ بازدید     ۸ نظر

   ادامه شعر

   حسن مصطفایی دهنوی

   يكي اسم سيمرغ ، معيار بود كه در منطق الطير1 عطار بود كسي جسم سيمرغ
   ۷۰ بازدید     ۸ نظر

   ادامه شعر

   حسن مصطفایی دهنوی

   تا زِ ميراث ادب ، نام و نشان خواهد بود با ادب را به جهان ، بخت جوان خواه
   ۶۳ بازدید     ۱۰ نظر

   ادامه شعر

   حسن مصطفایی دهنوی

   پرده ي عفت و ناموس بشر ، معنوي است خلق اگر اين بـشناسند ، به حقيقت بشرند
   ۴۲ بازدید     ۶ نظر

   ادامه شعر

   حسن مصطفایی دهنوی

   آن آخرين پيامبر ، آخر زِ ما چه خواهد آن راستي كه بنمود ، از ما در انتظارس
   ۵۱ بازدید     ۶ نظر

   ادامه شعر

   مجموع ۷۲۷ پست فعال در ۱۰ صفحه

   نقد و تحلیل شعر شاعران

   نظرات

   مشاعره

   کاربران اشتراک دار

   کلیه ی مطالب این سایت توسط کاربران ارسال می شود و انتشار در شعرناب مبنی بر تایید و یا رد مطالب از جانب مدیریت نیست .
   استفاده از مطالب به هر نحو با رضایت صاحب اثر و ذکر منبع بلامانع می باشد . تمام حقوق مادی و معنوی برای شعرناب محفوظ است.
   1