سایت شعرناب محیطی صمیمی و ادبی برای شاعران جوان و معاصر - نقد شعر- ویراستاری شعر - فروش شعر و ترانه اشعار خود را با هزاران شاعر به اشتراک بگذارید

منو کاربریعضویت در شعرناب
درخواست رمز جدید

معرفی شاعران معاصر

پر نشاط ترین اشعار

انتشار ویژه ناب

محل انتشار اشعار شاعران دارای اشتراک

♪♫ صدای شاعران ♪♫

تقویم روز

شنبه 29 شهريور 1399
  2 صفر 1442
   Saturday 19 Sep 2020
    سخن بگوييد تا شناخته شويد، زيرا كه انسان در زير زبان خود پنهان است. حضرت علی(ع)

    شنبه ۲۹ شهريور

    اشعار دفتر شعرِ دیوان اشعار حسن مصطفایی دهنوی شاعر حسن مصطفایی دهنوی

    حسن مصطفایی دهنوی

    آنها که به درياي طبيعت بـنشستند از کوی حقیقت ، به یقین بهره نـجستند
    ۲۹ بازدید     ۸ نظر

    ادامه شعر

    حسن مصطفایی دهنوی

    آنها كه دل و ديده ، بـر اين خاك نـبستند امـروز مـرا ديـدن و آن عهـد
    ۲۶ بازدید     ۳ نظر

    ادامه شعر

    حسن مصطفایی دهنوی

    اندر زمانه نمرود ، یک آتشی به پا کرد تا آن خلیل حق را ، در آتشی روان کرد
    ۳۶ بازدید     ۹ نظر

    ادامه شعر

    حسن مصطفایی دهنوی

    ای که به یک رأی تو فرمان جهانی گذرد نفری کو که تواند ، زِ تو فرمان نبرد
    ۴۴ بازدید     ۶ نظر

    ادامه شعر

    حسن مصطفایی دهنوی

    رسم ديار ما را ، با خودسري شكستند رسم ديانت و دين ، بـر روي ما ب
    ۵۹ بازدید     ۱۳ نظر

    ادامه شعر

    حسن مصطفایی دهنوی

    پيمبري نه به خودخواهي است و خود بيني پيمبري به حقيقت و با يقين باشد پ
    ۳۷ بازدید     ۵ نظر

    ادامه شعر

    حسن مصطفایی دهنوی

    بيا فكري به خود بنما ،كه خود نادان همي ماني به ناداني نمي شايد ،كه قدر هيچ كس دان
    ۴۴ بازدید     ۶ نظر

    ادامه شعر

    حسن مصطفایی دهنوی

    خلق زمانـه ، صورت ظاهـر بـديده اند انجام كار و معنـي آن را نـديده اند
    ۶۷ بازدید     ۲۸ نظر

    ادامه شعر

    حسن مصطفایی دهنوی

    چرا اي فرد بدگو ، بد زبانـي چرا نيكم به جاي بد بدانـي اگر عيب
    ۷۸ بازدید     ۲۱ نظر

    ادامه شعر

    حسن مصطفایی دهنوی

    روزگاري به سر اين من دل خسته گذشت آرزويم به سر مويي به رضايت نگذشت
    ۶۴ بازدید     ۱۶ نظر

    ادامه شعر

    حسن مصطفایی دهنوی

    تبهكاران به جَستن4، از رهت هستند براي عاقبتـشان ، هيچ غم نيست وفا داري
    ۳۲ بازدید     ۱۲ نظر

    ادامه شعر

    حسن مصطفایی دهنوی

    اصل بشریت را که تو خود مایلی اصل تو همان است،تو خود حاملی اصل بشريت به تو ثا
    ۴۸ بازدید     ۱۶ نظر

    ادامه شعر

    حسن مصطفایی دهنوی

    حزبم از روز ازل ، ساکن میدان من اند سر به تسلیم من وگوی به چوگان من اند حزب
    ۵۰ بازدید     ۱۷ نظر

    ادامه شعر

    حسن مصطفایی دهنوی

    همّت طلب مي كن بشر،از عالم فرخندگي تا خود رها بتوان كني ،از دِير هر درماندگ
    ۴۶ بازدید     ۱۸ نظر

    ادامه شعر

    حسن مصطفایی دهنوی

    کی دهر دنی1، در صدد2 سود من آمد کی در صدد خاطر بهبود من آمد ای
    ۳۹ بازدید     ۱۰ نظر

    ادامه شعر

    حسن مصطفایی دهنوی

    سُرود سروري دادن، جرقه هست و خود سوزي زر و زيور در اين دنيا ،بيارد راه مرموزي
    ۳۴ بازدید     ۶ نظر

    ادامه شعر

    حسن مصطفایی دهنوی

    سلام اي هم زبان من ،چرا از من كني دوري سلامت مي نمايم من ،به بيماري و رنجوري
    ۵۷ بازدید     ۱۸ نظر

    ادامه شعر

    حسن مصطفایی دهنوی

    آن خيط1 جان بايد رسد، در خدمت پيغمبري تا آنكه بتواند رها گردد ، زِ خيم2 خودسري
    ۴۷ بازدید     ۱۷ نظر

    ادامه شعر

    حسن مصطفایی دهنوی

    جنگ نیکی کرد اینک شادمان خالق اکبر ز تو باشد رضا می نمایم من به
    ۴۱ بازدید     ۶ نظر

    ادامه شعر

    حسن مصطفایی دهنوی

    این آفت خرمن ، زِ چه از بهر من آمد با نیروی محکم بُد و نیرو شکن آمد
    ۴۲ بازدید     ۱۸ نظر

    ادامه شعر

    حسن مصطفایی دهنوی

    دانشورا ، بـرون بـرو از راه خودسري با خودسري به دانش حق ، پي نمي بري دا
    ۳۷ بازدید     ۶ نظر

    ادامه شعر

    حسن مصطفایی دهنوی

    در اين زمين ، كافر بر دين مظفري1 داري اميد دين ، به سلامت بِدر بري
    ۴۴ بازدید     ۱۶ نظر

    ادامه شعر

    حسن مصطفایی دهنوی

    مرا ياران چه فكري در سـر آمد چه فكر روشنـم ، اندر بـر آمد ورود
    ۳۸ بازدید     ۱۰ نظر

    ادامه شعر

    حسن مصطفایی دهنوی

    خداوندا تو بـر من كردگاري براي مُـردنـم آمـرزگاري1 قرار و عهد
    ۵۴ بازدید     ۱۶ نظر

    ادامه شعر

    حسن مصطفایی دهنوی

    دیشب ز فيض يزدان ، بهـرم بشارت آمد آن پیک با سعادت ، با صد اشارت
    ۵۷ بازدید     ۱۵ نظر

    ادامه شعر

    حسن مصطفایی دهنوی

    ما بر طريق عهد و وفاي تو مانده ايم تا نـشكنيم آن سر عهد و وفاي دوست
    ۵۶ بازدید     ۱۸ نظر

    ادامه شعر

    حسن مصطفایی دهنوی

    اگر جنجال دین ، خوابیده می شد به معنا دین حق ، فهمیده می شد اگر جنگ
    ۴۶ بازدید     ۱۹ نظر

    ادامه شعر

    حسن مصطفایی دهنوی

    خدايا آخر كارم چه مي شد گناهم از تو كي بخشيده مي شد خطر از هـر طرف
    ۵۴ بازدید     ۱۵ نظر

    ادامه شعر

    حسن مصطفایی دهنوی

    حسن تو خسته دلي6 بيش ديگران داري چرا تو خسته دلي در خودت ، نهان داري اگر زِ
    ۶۳ بازدید     ۱۸ نظر

    ادامه شعر

    حسن مصطفایی دهنوی

    خدا تو كي بدِ مخلوق خود پسنديدي صلاح كار بشر را ، به بد نـپيچيدي
    ۵۴ بازدید     ۱۸ نظر

    ادامه شعر

    حسن مصطفایی دهنوی

    قلندران حقيقـي ، كه با هنـر باشند رها شدند و هراسش نه از گرفتا
    ۴۷ بازدید     ۱۲ نظر

    ادامه شعر

    حسن مصطفایی دهنوی

    اي آنكه شوق راستيَـت در گمان بُوَد بايد به راستي ، دلـت از كج نهان بُوَ
    ۴۱ بازدید     ۱۰ نظر

    ادامه شعر

    حسن مصطفایی دهنوی

    شهي كه دين حق رواج، زِ تيغ آن جناب شد به طبق دين احمدي، تبارك الخطاب1 شد
    ۵۴ بازدید     ۲۲ نظر

    ادامه شعر

    حسن مصطفایی دهنوی

    اين رسم خود پرستي ، اسباب گمرهي شد ديوانگي و مستـي ، در كار ما قوي شد
    ۷۶ بازدید     ۲۶ نظر

    ادامه شعر

    حسن مصطفایی دهنوی

    من از اول تو را ،گر سجده كردي مگر معبود من ، اول نـبودي غلط كردم،من اَر د
    ۵۷ بازدید     ۳۴ نظر

    ادامه شعر

    حسن مصطفایی دهنوی

    صورت بندگـي و سيـرت شيطان نـتوان پيش خلاق دغل كرد،كه سازنده ي ماست
    ۶۵ بازدید     ۲۲ نظر

    ادامه شعر

    حسن مصطفایی دهنوی

    خداوندا مـرا بيچـاره كردي عجب طرزي دلم،صد پاره كردي دعا كردم شفا بخشي
    ۵۶ بازدید     ۱۶ نظر

    ادامه شعر

    حسن مصطفایی دهنوی

    ای دریغا1 ! خطر مرگ ، مرا پیش کشید هر چه فریاد کشیدم ، زِ من آن را نـ
    ۴۸ بازدید     ۷ نظر

    ادامه شعر

    حسن مصطفایی دهنوی

    به هر كجا نظر كنيم ، طريق فتنه بنگريم كه فتنه با فساد خود ، درِ صفاي را
    ۶۱ بازدید     ۲۱ نظر

    ادامه شعر

    حسن مصطفایی دهنوی

    گـر آدمی به گنج قناعت رسیده شد زآن گنج ، بهره اش ز خدا آفریده شد ا
    ۴۸ بازدید     ۱۰ نظر

    ادامه شعر

    حسن مصطفایی دهنوی

    گر گردش زمانه ، به دست بشر بُدي1 هركس به دور گردش آن ،مدعي2 بُدي زآنجا
    ۶۵ بازدید     ۲۷ نظر

    ادامه شعر

    حسن مصطفایی دهنوی

    شايد سخن ارزانتـر ، باشد اگر آن بينـي تا صحبت خود خواهي،نگذاري و بر چيني آنها
    ۴۹ بازدید     ۸ نظر

    ادامه شعر

    حسن مصطفایی دهنوی

    دانا دلي زِ معصيت حق ، بُريده شد از عمق ماديات جهان ، بـر پريده شد
    ۵۷ بازدید     ۱۶ نظر

    ادامه شعر

    حسن مصطفایی دهنوی

    الا اي آتشين صحبت چه گفتي زِ آب و آتشـت اين دُر بِـسُفتي1 دُرِ معناي ه
    ۶۴ بازدید     ۱۸ نظر

    ادامه شعر

    حسن مصطفایی دهنوی

    نور ايمان ، گـر به تأثیر دعا سنجیده شد دور تأثیرش ، هـزاران روشنایی دیده
    ۵۷ بازدید     ۱۲ نظر

    ادامه شعر

    حسن مصطفایی دهنوی

    يك لحظه هوسراني ، يك عمـر پشيمانـي خائن نتوان بودن ، در حجره كه مهمانـي شهوت ب
    ۶۰ بازدید     ۱۲ نظر

    ادامه شعر

    حسن مصطفایی دهنوی

    كمال دايره ي ملك بي زوال1 هستي براي ملك بقاء ، نوگلي به باغ هستي ع
    ۷۰ بازدید     ۱۵ نظر

    ادامه شعر

    حسن مصطفایی دهنوی

    عجب اسراري اس ،سرچشمه ي اسرار سبحاني همه دانشوران غرقند، در اين درياي طوفاني ب
    ۷۳ بازدید     ۱۶ نظر

    ادامه شعر

    حسن مصطفایی دهنوی

    هر كه از آتشِ هجران1 تو ،دل سوخته شد لعل او را ، گُهـرِ مِـهر تـو اندوخت
    ۶۷ بازدید     ۱۴ نظر

    ادامه شعر

    حسن مصطفایی دهنوی

    اي مَست خود پسند، تو دل بر كه بسته اي داري طمع بر آنكه، تو عهدت شكسته اي در طول
    ۵۶ بازدید     ۱۲ نظر

    ادامه شعر

    حسن مصطفایی دهنوی

    نمی دانم کجا جویم ، طریق حکم یزدانی بیا جانا به من بنما ،تو گر این نکته می
    ۶۶ بازدید     ۱۴ نظر

    ادامه شعر

    حسن مصطفایی دهنوی

    هر كار كه خود مخترع اصل هماني ممكن بُوَدت1 ، فرعي آن را تو نداني هر كار به د
    ۸۹ بازدید     ۲۲ نظر

    ادامه شعر

    حسن مصطفایی دهنوی

    آنكه از روز ازل ، ياوري اش يار تو شد كي شود مژده بيايد،كه همان يار ت
    ۵۷ بازدید     ۲۰ نظر

    ادامه شعر

    حسن مصطفایی دهنوی

    دلا تا توانـی ، به دانش گرای به بـی دانشـی ،بـر نیایی به جای دلا تا توا
    ۶۸ بازدید     ۱۳ نظر

    ادامه شعر

    حسن مصطفایی دهنوی

    من آن بينا بصر باشم،كه چشم اَر وا كنم روزي چو قارون درغلط باشم ،زِ سوداي زر اندوزي
    ۷۱ بازدید     ۲۱ نظر

    ادامه شعر

    حسن مصطفایی دهنوی

    تاريكتر از تاريك ، راه بدِ شيطان شد پهناي دوصد مترش ، باريك چو قيطان
    ۷۱ بازدید     ۱۴ نظر

    ادامه شعر

    حسن مصطفایی دهنوی

    اوضاع اين زمان را ، وضـع زمانـه اينه چون در زمينه باشي، فكرت به سر مُبينه
    ۷۴ بازدید     ۲۶ نظر

    ادامه شعر

    حسن مصطفایی دهنوی

    هر غنچه گُل كه ديدم، شوقم به گل فزون شد در باغ گل نـشستم ، شوقم به بوستان شد
    ۹۵ بازدید     ۲۶ نظر

    ادامه شعر

    حسن مصطفایی دهنوی

    ای خالق زمانه ، بر گو تو این چه بازی بر مـا هـر آنچه آمد، بازیچه بود و بازی
    ۸۶ بازدید     ۲۲ نظر

    ادامه شعر

    حسن مصطفایی دهنوی

    تو كه با دست خودت، زور فشاري به همه بسته اي با سر زنجير ، تو خود دست همه
    ۶۳ بازدید     ۲۵ نظر

    ادامه شعر

    حسن مصطفایی دهنوی

    هر كه را از بشريت ، به همانس خبري پيروي مي كند از دانش و علم بشري هر
    ۵۴ بازدید     ۲۰ نظر

    ادامه شعر

    حسن مصطفایی دهنوی

    آنكس كه جام باده ي حقش به كام شد ميثم1 بُد آن ،بگفت و زبانش لجام2 شد ناصح
    ۷۲ بازدید     ۱۸ نظر

    ادامه شعر

    حسن مصطفایی دهنوی

    اين عمر سخت، بيهوده گشتن چه فايده اندر خوراك و خواب ،گذشتن چه فايده فصل بها
    ۴۸ بازدید     ۸ نظر

    ادامه شعر

    حسن مصطفایی دهنوی

    گرگ این مزرعه اس به خونخواری تو در این مزرعه گرفتاری گرگ آن را ندیده
    ۶۱ بازدید     ۱۸ نظر

    ادامه شعر

    حسن مصطفایی دهنوی

    ز اول كمان چشم من باز شد ره هرزه گردي سر آغاز شد ره راستـي پي
    ۷۷ بازدید     ۲۴ نظر

    ادامه شعر

    حسن مصطفایی دهنوی

    هيچگه عادت ديرين خود ، از دست مده بي جهت رتبه ي سنگين خود،از دست مده بـر سر سفر
    ۶۴ بازدید     ۱۴ نظر

    ادامه شعر

    حسن مصطفایی دهنوی

    خداوندا ، تو گـر آزرده1 بودي زِ من آزردگـي را مي زُدودي2 وجودت سالم و
    ۷۲ بازدید     ۱۴ نظر

    ادامه شعر

    حسن مصطفایی دهنوی

    خداونـدا چرا كارم بتـر شد چرا دنيـا به كارم كينه ور شد به هر كار
    ۶۵ بازدید     ۲۲ نظر

    ادامه شعر

    حسن مصطفایی دهنوی

    اي خالق من ،اين همه بر من ستم مده ما را زِ دست صدمه ي2 مردم امان بده ما غوطه ور
    ۵۵ بازدید     ۱۰ نظر

    ادامه شعر

    حسن مصطفایی دهنوی

    هر کس که به هر کار من آزار و ضرر شد گر مثل علی(ع) بود ، به مانند عُمَر شد ه
    ۷۹ بازدید     ۱۴ نظر

    ادامه شعر

    حسن مصطفایی دهنوی

    ای که هر نیکی ،برای کار نیکان کرده ای در حقیقت بوده ای،از حق دفاع ها کرده ای در ره
    ۵۳ بازدید     ۶ نظر

    ادامه شعر

    حسن مصطفایی دهنوی

    چون دست ، دست و پايي يارم نـشانده دستي براي جستن ، يارم به ما نداده
    ۷۵ بازدید     ۱۸ نظر

    ادامه شعر

    حسن مصطفایی دهنوی

    ای آنکه غیر از این نَبُود آرزوی تو از دشمنان دین ، نکنم روبروی تو کفر
    ۸۷ بازدید     ۲۴ نظر

    ادامه شعر

    حسن مصطفایی دهنوی

    خدايا ! كار تو گـر نيكتر شد چرا بر ضد ، كار هـر بشر شد بشر هر كار ني
    ۸۵ بازدید     ۱۶ نظر

    ادامه شعر

    حسن مصطفایی دهنوی

    يارب تمام رو بـنمودن ، به كوي تو تا بـشنوند آدميـان ، گفتـگوي
    ۷۶ بازدید     ۱۶ نظر

    ادامه شعر

    حسن مصطفایی دهنوی

    من دل سپرده ام سر کوی ولای تو روز ازل بـشد دل من مبتلای تو
    ۹۳ بازدید     ۲۳ نظر

    ادامه شعر

    حسن مصطفایی دهنوی

    چو خاك مُرده اي ،از خود خبر شد زِ يزدان بارشـش ، باريده تـر شد كه ناگه
    ۸۹ بازدید     ۱۸ نظر

    ادامه شعر

    حسن مصطفایی دهنوی

    هر آنكس قابل فيض خدا شد برون زآيينه ي شيطان نما شد زِ اول
    ۱۰۷ بازدید     ۱۲ نظر

    ادامه شعر

    حسن مصطفایی دهنوی

    خدا را كي توان ديدن، توان با عقل فهميدن كز اول اينچنين بودس، همه با عقل خود ديد
    ۸۹ بازدید     ۲۰ نظر

    ادامه شعر

    حسن مصطفایی دهنوی

    خدا را در غلط کاری ، نـشاید متهّم کردن غلط در هر زمان کردن، نفوس آن زمان کردن
    ۸۶ بازدید     ۲۲ نظر

    ادامه شعر

    مجموع ۶۱۳ پست فعال در ۸ صفحه

    نقد و تحلیل شعر شاعران

    نظرات

    مشاعره

    کاربران اشتراک دار

    کلیه ی مطالب این سایت توسط کاربران ارسال می شود و انتشار در شعرناب مبنی بر تایید و یا رد مطالب از جانب مدیریت نیست .
    استفاده از مطالب به هر نحو با رضایت صاحب اثر و ذکر منبع بلامانع می باشد . تمام حقوق مادی و معنوی برای شعرناب محفوظ است.
    1