سایت شعرناب محیطی صمیمی و ادبی برای شاعران جوان و معاصر - نقد شعر- ویراستاری شعر - فروش شعر و ترانه اشعار خود را با هزاران شاعر به اشتراک بگذارید

منو کاربریعضویت در شعرناب
درخواست رمز جدید

معرفی شاعران معاصر

انتشار ویژه ناب

♪♫ صدای شاعران ♪♫

تقویم روز

چهارشنبه 28 مهر 1400
  15 ربيع الأول 1443
   Wednesday 20 Oct 2021

    بیشترین مخاطب

    کانال تلگرام شعرناب

    بنویس تا زنده بمانی ، بنویس تا زنده بمانی ، بنویس تا زنده بمانی.احمدی زاده (ملحق)

    چهارشنبه ۲۸ مهر

    اشعار دفتر شعرِ گیتار بی تار شاعر یزدان ماماهانی

    یزدان ماماهانی

    میروم جایی نباشد اسم و نامی از بشر زندگی کردن میان آدمیزاد اشتباهِ اشتباه
    ۱۶ بازدید     ۴ نظر

    ادامه شعر

    یزدان ماماهانی

    گَـزلـیکت را لـوطی غـلافـش کن که خرابـتم نامرد حکمش ؛ خنجر فروکردن و بریدنسـت زخمی خوردیم بر ر
    ۴۶ بازدید     ۱۲ نظر

    ادامه شعر

    یزدان ماماهانی

    کشتـه‌هـا داده ، هر آنـکس که گلاویـزش شد عاشقی جنگ نفـیسی‌ست ، شهید می‌خواهد او شکست ، قلب تَرک
    ۵۶ بازدید     ۱۶ نظر

    ادامه شعر

    یزدان ماماهانی

    جـاذبـه قـانـون جـذبـسـت یا فـرود سیب عشـق‌؟ درک جـذابـیـت از کـشـف نـیـوتــن مـشکـل اسـت
    ۵۱ بازدید     ۹ نظر

    ادامه شعر

    یزدان ماماهانی

    بـر مـزاجـم خـوش نـیـامـد روزگـار روزگـارم شــد حــرام ؛ ای زنــدگـی
    ۲۹ بازدید     ۶ نظر

    ادامه شعر

    یزدان ماماهانی

    نَـیَـفـکــن سـایـهٔ دلــرحـمـی بـیـش از زیـادی .. درخـت از سایـهٔ دلـسوزیـش اکنـون زغـالـست فضا
    ۱۰۰ بازدید     ۱۶ نظر

    ادامه شعر

    یزدان ماماهانی

    دنـیـا مـاننـد کلـوپ بـدنـسـازیـسـت .. اعـیـانـی در وزنِ زور و زر زده دمـبـل گیتی کالبـدی ورم کر
    ۵۹ بازدید     ۸ نظر

    ادامه شعر

    یزدان ماماهانی

    گفتنـد که نقّاشی بکن اوصـاف خود را : تـیغـی فـرو رفـتـه میـان قلـب کـشیـدم
    ۵۲ بازدید     ۹ نظر

    ادامه شعر

    یزدان ماماهانی

    هنـر نیست خانه‌ای ویران کنی آجر به‌ آجر پس : ز ویرانـه بسازی خشت‌ به‌ خشتـی خانـه انـسانی
    ۴۲ بازدید     ۹ نظر

    ادامه شعر

    یزدان ماماهانی

    بدشانـس‌تـریـن آدم دنـیا هـستـم
    ۵۹ بازدید     ۱۲ نظر

    ادامه شعر

    یزدان ماماهانی

    لُـپَـم بـاد کـرد و ورم از غـصّـه خـوری همه پنـداشتنـد که مـن غـذا میخورم رسان بر گـوش مخـاطبـم
    ۳۱ بازدید     ۲ نظر

    ادامه شعر

    یزدان ماماهانی

    ســـرتاســرمان چو عنکبوتی ! ریسیــده و کــرده لانه حسرت خــوردی ؛ همــه را تمـام کردی پوشیـــد
    ۵۱ بازدید     ۸ نظر

    ادامه شعر

    یزدان ماماهانی

    روی بـیلبـورد کمـربنـدی شـهر حـک میکنـم : رهگـذر خـوش آمـدی بر غـربتـستـان غـریب
    ۴۳ بازدید     ۶ نظر

    ادامه شعر

    یزدان ماماهانی

    زخــم لبــهای مــرا ؛ سیـگار میـفهمـد فقط پــارگـی‌هـای مــرا ؛ شلــوار میـفهمـد فقط
    ۴۹ بازدید     ۱۱ نظر

    ادامه شعر

    یزدان ماماهانی

    با آتش کبریت بسوزد خرمن
    ۳۸ بازدید     ۲ نظر

    ادامه شعر

    یزدان ماماهانی

    شده یادی بکند او که فـرامـوشـت کرد ! من هـمان محـو شـدهٔ حـافظـهٔ او باشـد
    ۴۵ بازدید     ۴ نظر

    ادامه شعر

    یزدان ماماهانی

    خنـدیـدن مـا ؛ سـوز و حـرارت دارد در غـصّـه خـوری دلـم مــهـارت دارد
    ۶۶ بازدید     ۱۶ نظر

    ادامه شعر

    یزدان ماماهانی

    ای مـرگ : روانـمــرگ و دلـمـرده‌ایـم لطـف کـن و از مـردن چیـزی نپـرس غـصّـه فـزونـسـت و درد بیـ
    ۶۰ بازدید     ۱۲ نظر

    ادامه شعر

    یزدان ماماهانی

    ماننـد آبی ؛ تـشنـه را رفع عطش بخـش نگـذار گوینـد آن فـلانی چون لجن بـود گـرچـه بـریـدنـد رشتـهٔ
    ۵۷ بازدید     ۱۱ نظر

    ادامه شعر

    یزدان ماماهانی

    آنـچـه سبـب دلـخـوشـی مـا بـاشـد قرص و قلـیان و مِـی و ودکا باشـد در تلویزیون ؛ تیـتر شده ، ایـ
    ۷۵ بازدید     ۱۰ نظر

    ادامه شعر

    یزدان ماماهانی

    مـا بد نـشدیـم و بـد نکـردیـم هـرگـز ! چون معتقدیم ؛ عذاب وجدانی هست
    ۹۱ بازدید     ۱۲ نظر

    ادامه شعر

    یزدان ماماهانی

    از خطای خویش ایدل چشم پوشیدن خطاست بی دلیل بر دیگران چون آب جوشیدن خطاست
    ۶۷ بازدید     ۴ نظر

    ادامه شعر

    یزدان ماماهانی

    زمانه ؛ کتابی چـکامست به نظم : چو دست ادیبـش سـروده شـدش
    ۷۵ بازدید     ۶ نظر

    ادامه شعر

    یزدان ماماهانی

    در مسلک لوطی سرشت امری مهمـّست ؛ ابتدا : فـحّاشی و چاقوکشی جرمست و ممنوع و خطا
    ۷۴ بازدید     ۱۰ نظر

    ادامه شعر

    یزدان ماماهانی

    کرکس صفت زشـت سرشـت فـارغ و آزاد بلـبل صفـت نـیکْ نـهـاد والـه و مـحبـوس از فـوق لـیسـانـس ؛ دیـ
    ۸۱ بازدید     ۶ نظر

    ادامه شعر

    یزدان ماماهانی

    آه از سینه برآمد تو خاکستر کن یارب آنکه سبب شد به چشمان ترم
    ۶۸ بازدید     ۵ نظر

    ادامه شعر

    یزدان ماماهانی

    بـدبخـتـی ؛ یـکـی دوتـا نبـودش فقـرم شـد اضـافـه بر مـن و تــو مــا مــزبــلـهٔ جــهـالـتــیـم و .
    ۹۲ بازدید     ۷ نظر

    ادامه شعر

    یزدان ماماهانی

    بنویس قلم گورست دنیا و خوشیهایش آرامش ما را ظلم تبدیل عزا کردش
    ۷۲ بازدید     ۰ نظر

    ادامه شعر

    یزدان ماماهانی

    فقط آینده بـود ، در آتش امروز می‌سوخت! به فردایی که شـد نامـش جهنّـم ؛ سـوگوارم
    ۹۲ بازدید     ۰ نظر

    ادامه شعر

    یزدان ماماهانی

    آرزوی شاپرک پروانگی ست ورنه نتوان پیله را انکار شد "قدرتِ افتاده بودن را عزیز: از درخت آموز چون
    ۱۰۰ بازدید     ۰ نظر

    ادامه شعر

    یزدان ماماهانی

    " رفیق مطمئنی دارم آن نامش قلم هست " ( حقیقت را بدانم یا ندانم ، می‌نویسد )
    ۹۱ بازدید     ۰ نظر

    ادامه شعر

    یزدان ماماهانی

    ما شدیم دلتنگ آنانی که بودند سنگدل سنگدلانی که نبودند هیچوقت دلتنگ ما
    ۸۰ بازدید     ۰ نظر

    ادامه شعر

    یزدان ماماهانی

    مــن ؛ بـیــســواد آگــاه فــاقــد ز ادّعــایــم ... دارای درک و فهم و هوش و عـقیـدتی خاص
    ۸۱ بازدید     ۰ نظر

    ادامه شعر

    یزدان ماماهانی

    سیمـرغ بـه درد نمی‌خورد تا وقتی : پـرواز ؛ خــودش بـال شـکسـته دارد
    ۸۷ بازدید     ۰ نظر

    ادامه شعر

    یزدان ماماهانی

    یـکـی ســرمـایـه‌دار ده ریـالــیســت : هــزار مـثقـالـیِ نـیـم مـَن فـروشـست یـکـی بـی‌خـانـمـان
    ۱۳۸ بازدید     ۱۸ نظر

    ادامه شعر

    یزدان ماماهانی

    مـا را چـو نـیاز حـاجـت نامـرد نـیست مرد آنست که بی‌نام و نشان بخشیده
    ۹۷ بازدید     ۱۰ نظر

    ادامه شعر

    یزدان ماماهانی

    خرافات هنـوزم نفـس میکشد ، چون : خـرافـه تـریـن مــردمـان مـن و تـوئیـم ورم کـرد جراحـت الاغ صفـ
    ۹۰ بازدید     ۱۲ نظر

    ادامه شعر

    یزدان ماماهانی

    مــن کـاوهٔ داد آفــریــن و یــکّـه تــازم ؛؛ آمـاده بـاش ضـحـّاک میـخـواهـم بـتـازم سـوگنـد بـر
    ۸۲ بازدید     ۸ نظر

    ادامه شعر

    یزدان ماماهانی

    معمائیست پنج حرفی سه حرفش نام شهر گرم دوحرفش نان بی‌نون و مقفیٰ هست با وجدان؟
    ۹۴ بازدید     ۱۶ نظر

    ادامه شعر

    یزدان ماماهانی

    گـاهـی تـِـم تلـخنـدم و گـاهـی تـِــم لبـخنـد ! آن دلــقـک و بــازیـگــر دیــوانــه ؛ مــنـم مـن
    ۱۱۹ بازدید     ۱۲ نظر

    ادامه شعر

    یزدان ماماهانی

    نوروز ببین سفرهٔ ما هفت دالست بشمار و بخوان فاجعهٔ احوالست درماندگی و دویدن و دام درد دلواپس
    ۱۲۱ بازدید     ۱۲ نظر

    ادامه شعر

    یزدان ماماهانی

    نـقّـاش بکـش یـک پـل ؛ بـیـن مـن و تنـهایـی در حـال تمـاشـائیـم او آن ور و ایــن‌ ور مــن
    ۹۳ بازدید     ۶ نظر

    ادامه شعر

    یزدان ماماهانی

    آنـچه خـواهـانـش شـدم یـا آرزو کـردم ؛ نـشـد دشنــه را بـر سـینـهٔ نـامـرد فــرو کـردم ؛ نـشـد
    ۱۵۴ بازدید     ۲۰ نظر

    ادامه شعر

    یزدان ماماهانی

    هـم از نـیــش عقـــرب رنـجــیـدیــم هــم از زهـــــر دوســــتـی آزردیــــم لاکــردار ، نــامـــ
    ۱۲۰ بازدید     ۱۴ نظر

    ادامه شعر

    یزدان ماماهانی

    سـی سـال تـمام عمـر به غـفلـت بـگذشـت در داخــل مــنجــلاب و نکــبت بــگذشـت بـــگـذر که چـو بعـ
    ۱۱۱ بازدید     ۶ نظر

    ادامه شعر

    یزدان ماماهانی

    خـــوبــی بـــی حـــد زده زیـــر دلِ : آنکه شـدم دوسـت و گشـت دشـمنـم " هسـت بــه نـوعـی قفـسی
    ۱۰۳ بازدید     ۱۱ نظر

    ادامه شعر

    یزدان ماماهانی

    بــس چشــیـدیـم تــلخـکامـی‌هــای فقـــر بیـشتــر از این وانـمانـدیـم ؛ مـعجــزست در نــــبــود
    ۱۱۰ بازدید     ۱۲ نظر

    ادامه شعر

    یزدان ماماهانی

    بـیـــزارم از لاده‌هــای نـــقّـاش کـه : اســتادنــد در حـرفه‌هـای رنگ‌ کاری بـیـــزارم از واژهٔ
    ۱۲۰ بازدید     ۱۲ نظر

    ادامه شعر

    یزدان ماماهانی

    دیگر بـه اَتـُم چه احتیاجیست مــا مـرکـز انـفجــار ظلــمیـــم هـــم رعــیـتِ والـی جفـائـــیم
    ۱۰۸ بازدید     ۸ نظر

    ادامه شعر

    یزدان ماماهانی

    چـون بـاغ بــزرگـم نـه در آن هــیـچ درخـتی مــن شهــر وســیعـم کـه در آن نیسـت تــردد
    ۱۲۹ بازدید     ۱۳ نظر

    ادامه شعر

    یزدان ماماهانی

    مشـو سـنگ و مـزن آسـیب که آه شیـشه میـگیرد مـن از قلـب شکــستــه یا دل گــریـان هــراسـانـم
    ۱۲۴ بازدید     ۱۲ نظر

    ادامه شعر

    یزدان ماماهانی

    تو به اندازه من رنج کشیدی آیا ؟ یا چو من تلخترین طعم چشیدی آیا ؟
    ۱۳۸ بازدید     ۱۲ نظر

    ادامه شعر

    یزدان ماماهانی

    امشب شبِ میلادِ ... تنهایی و دل کندن  ای چشم مبارک باد ؛ اشک آمده با زاری
    ۱۲۳ بازدید     ۶ نظر

    ادامه شعر

    یزدان ماماهانی

    قلـبــم ؛ انــبـار مـاتـمــسـت ، ولــی : دیـگر غــم در دلـــم جــا نــمیـشــود
    ۱۲۰ بازدید     ۱۲ نظر

    ادامه شعر

    یزدان ماماهانی

    بــا هــر نــگـرانی ، نـگــرانـتـر نگــرانــم از آن دل غــم‌ دیــده مـکـــرر نـگــرانــم
    ۱۲۰ بازدید     ۸ نظر

    ادامه شعر

    یزدان ماماهانی

    طـوری گــذران کـه بعـد مـرگـت ؛ مـردم افـســـوس خــورنـد کــنـار آرامــگاهــت
    ۱۱۲ بازدید     ۶ نظر

    ادامه شعر

    یزدان ماماهانی

    جایِ خالی سطر زندگی بنویس : زندگی ما پر از جای خالی ست
    ۲۴۷ بازدید     ۸ نظر

    ادامه شعر

    یزدان ماماهانی

    بی رمقـم ، پـس مگذار ؛ فـکر کـنم : مــرگ به تـجدیـد فــراش خـواهـشاً
    ۲۳۷ بازدید     ۶ نظر

    ادامه شعر

    یزدان ماماهانی

    ســاز روزگــار بـه حــال مـا کــوک نـبــود وقــتی نسـبت بـه هــم دیـگر دلـخـوریـم
    ۲۲۳ بازدید     ۶ نظر

    ادامه شعر

    یزدان ماماهانی

    بـنــازم مــن بــر آن دشــنـه نـــبُـرّد دســتـهٔ خــود را .. بر آن دوست شـرم بادا باد به نامـردی خ
    ۱۰۶ بازدید     ۴ نظر

    ادامه شعر

    یزدان ماماهانی

    عشق هم بر حسب اَرزست و دگر : گشته گمنام ؛ اسم و رسم عاشقان بسـتگی دارد بـه جیبــت ، زنـدگی غیـر
    ۱۱۶ بازدید     ۴ نظر

    ادامه شعر

    یزدان ماماهانی

     زندگی مثل شراب ، بدمزه امّـا خوشـگوار رمــز تلــخـی را پیــاله دار میـفهــمد فقـط
    ۱۲۱ بازدید     ۲ نظر

    ادامه شعر

    یزدان ماماهانی

    قیاس اختلاف ما (حسد یا غبطهٔ) بیجاست  من از ناسازگاری‌های نا میزان ناراضی
    ۲۵۱ بازدید     ۵ نظر

    ادامه شعر

    یزدان ماماهانی

    پـشــت ســر مـا لُـغُـــزخــوان کــم زِر زن ایـنــقدر هــم شِــپش ، معیــوب نیـسـتم
    ۲۴۴ بازدید     ۱۷ نظر

    ادامه شعر

    یزدان ماماهانی

    گُـل جـلوهٔ شـایـسـتهٔ چشــم انـدازیـست گِــل هم که ســزاوار تــوالت ســازیـست
    ۱۵۶ بازدید     ۱۲ نظر

    ادامه شعر

    یزدان ماماهانی

    وردسـت تـو دنیـا ، همـگی مثـل عـروسـک : هستــیم و بـچـرخان و بلــرزان و بـرقصـان
    ۳۱۲ بازدید     ۸ نظر

    ادامه شعر

    یزدان ماماهانی

    محبّت بیش از حد هم موجب هاریست خطاست لطف به حرامزاده می‌کنی
    ۲۳۴ بازدید     ۱۲ نظر

    ادامه شعر

    یزدان ماماهانی

    زنــدگی بو میــدهد ؛ آنهــم نه بوی عطــر خــوش بوی گنــد فقــر و بــدبختــی و نکبت باقـی اسـت
    ۲۴۱ بازدید     ۶ نظر

    ادامه شعر

    یزدان ماماهانی

    شنــیدی یــکی بــود که اصــلاً نبــوده ! نــه با او ، نــه با تو ، نه با مــن نبوده ! هــدف از ن
    ۲۷۵ بازدید     ۸ نظر

    ادامه شعر

    یزدان ماماهانی

    صیقل وحشت بزدود گوش‌ و چشم از سر رعب است کر و کوریم همه پای ستم دست کشیدیم همه  زیر گیوتین قصور
    ۲۵۰ بازدید     ۱۲ نظر

    ادامه شعر

    یزدان ماماهانی

    کاش هوگو می‌بود و می‌دید آنچنان: بینوایان را برنجاندیم و رفت
    ۲۵۶ بازدید     ۱۰ نظر

    ادامه شعر

    یزدان ماماهانی

    غبار بیکسی‌هایم نشسته بر زمینِ دل  نسیمِ مانده در هجران خداحافظ خداحافظ
    ۲۹۰ بازدید     ۸ نظر

    ادامه شعر

    یزدان ماماهانی

    گفــت : که غـــم بنــــد نمی‌آیـــدش  رفتــــه فـــرو دشــــنهٔ دلــواپســی
    ۲۶۴ بازدید     ۱۰ نظر

    ادامه شعر

    یزدان ماماهانی

    بگو با گریه اجر قرب می خواهی چگونه ؟ مگر هم ممکنست با اشک کامیابی ، چگونه؟
    ۱۵۴ بازدید     ۶ نظر

    ادامه شعر

    یزدان ماماهانی

    نمیترسم اگر شیری به سینه پنجه کوبد من از چنگال بدکردار انسان می هراسم
    ۳۰۸ بازدید     ۱۲ نظر

    ادامه شعر

    یزدان ماماهانی

    چشم بر عکس قلم فاز حقایق دارد بر فاش حقیقت ، قلمی قادر نیست
    ۲۶۲ بازدید     ۶ نظر

    ادامه شعر

    یزدان ماماهانی

    حدود از گلیمت درازش کردی جمع کن دراز کردن از حدّ گلیمی ؛ پاها ممنوع
    ۲۷۷ بازدید     ۱۸ نظر

    ادامه شعر

    یزدان ماماهانی

    یک شهر بداند آبرومندم ، اصلا ً : من بی نقطهٔ غار ؛ به شما ربطی دارد ؟
    ۲۵۹ بازدید     ۱۰ نظر

    ادامه شعر

    یزدان ماماهانی

    شاعر آنست : قلمش جعبهٔ ابزار پند بیت بیت غزلش ؛ حکم آچاری باشد
    ۲۱۷ بازدید     ۱۰ نظر

    ادامه شعر

    یزدان ماماهانی

    مرد زخمی مطّلع هرگز نبود از زخم خویش مثل سیبی اطّلاع هرگز نداشت از پوست‌کَن
    ۲۸۲ بازدید     ۸ نظر

    ادامه شعر

    مجموع ۱۰۲ پست فعال در ۲ صفحه

    نقد و آموزش

    نظرات

    مشاعره

    کاربران اشتراک دار

    محل انتشار اشعار شاعران دارای اشتراک

    حمایت از شعرناب

    شعرناب

    با قرار دادن کد زير در سايت و يا وبلاگ خود از شعر ناب حمايت نمایید.

    کلیه ی مطالب این سایت توسط کاربران ارسال می شود و انتشار در شعرناب مبنی بر تایید و یا رد مطالب از جانب مدیریت نیست .
    استفاده از مطالب به هر نحو با رضایت صاحب اثر و ذکر منبع بلامانع می باشد . تمام حقوق مادی و معنوی برای شعرناب محفوظ است.
    1