سایت شعرناب محیطی صمیمی و ادبی برای شاعران جوان و معاصر - نقد شعر- ویراستاری شعر - فروش شعر و ترانه اشعار خود را با هزاران شاعر به اشتراک بگذارید

هنگام نیكبختی است كه باید بیمناك بود؛ هیچ چیز تهدید آمیزتر از سعادت نیست. موریس مترلینگ

چهارشنبه ۷ اسفند

اشعار دفتر شعرِ عارفانه شاعر یدالله عوضپور آصف

یدالله عوضپور  آصف

در بیابان خشک و لم یزرع چشمه ساری مدام می جوشد هرسواری که می رسد عطشان از زلالش پیاله ا
۱۱۹ بازدید     ۴۳ نظر

ادامه شعر

یدالله عوضپور  آصف

باغ از من و دیوار باغ از من. بستان پرباری ست. نیکوسایه ای دارد باخون دل ، با شیر جان پرورده ام
۲۶۵ بازدید     ۸۴ نظر

ادامه شعر

یدالله عوضپور  آصف

دستهابر روی ماشه چشمها برتنگه است از رگ گردن بما نزدیکتر یک فاجعه ست جبهه ای قلدرمأب و جبهه ای آ
۲۸۴ بازدید     ۳۰ نظر

ادامه شعر

یدالله عوضپور  آصف

آمد نشست وعاقبت بگذشت یاری که میثاق مودت بست می گفت تا هستم وفا دارم یکباره اماعهد خود بشکست
۲۶۸ بازدید     ۳۳ نظر

ادامه شعر

یدالله عوضپور  آصف

سر در گمم میان تمنای عقل و دل هریک مرابه خواهش خودکرده مشتغل گاهی به ناله های دلم گوش می
۴۰۲ بازدید     ۸۲ نظر

ادامه شعر

یدالله عوضپور  آصف

الاها بندۀ نفسم رهایم کن گرفتارخودم ازخود جدایم کن غریب درگهم بیراهه می پویم رهم بنما به درگه
۳۸۶ بازدید     ۲۵ نظر

ادامه شعر

یدالله عوضپور  آصف

دَوریکی را خط بکش یاخویش رایا کیش را کاین دونباشد متفق درسُلک حق درویش را گنجد کجا دو پادشه در
۲۷۷ بازدید     ۴۱ نظر

ادامه شعر

یدالله عوضپور  آصف

صبرایوب درخبراست که ابلیس برخداپرستی ایوب حسدبرد لذا به درگاه خدا عرض کرد،اگر مرا به مال و فرزندان
۱۸۴ بازدید     ۱۷ نظر

ادامه شعر

یدالله عوضپور  آصف

دیده بودم به چشم خودگهگاه در مشاغل که عده ای ، بیراه منصبی پاره وقت می گیرند بعد از آن نیز
۳۴۵ بازدید     ۶۲ نظر

ادامه شعر

یدالله عوضپور  آصف

ز هر دری که در آید نگار، محبوبست به هر روش که بیاید متین و مطلوبست نوازد و بگدازد به لطف
۲۷۳ بازدید     ۸۷ نظر

ادامه شعر

یدالله عوضپور  آصف

ای خاک پایت توتیای چشم من بگذار پا بر هر دوتای چشم من در آسمان دیده ام تابنده شو نوری
۳۴۶ بازدید     ۵۵ نظر

ادامه شعر

یدالله عوضپور  آصف

دلدار ما در کارما هم هست هم نیست در جایگاه یار ما هم هست هم نیست سرگیجه می گیرم چو می بینم
۳۰۷ بازدید     ۴۰ نظر

ادامه شعر

یدالله عوضپور  آصف

حکمتی در چار فصل زندگی ست موهبت ها در یکایک مختفی ست هر یکی بر محوری چرخنده اند موسمی با خود
۳۳۳ بازدید     ۴۸ نظر

ادامه شعر

یدالله عوضپور  آصف

سپار هرچه که باشد به دست یارقدیر که آگه هست وعلیمست وهوشیار وخبیر طریق و مشی مروت نباشد آنکه کن
۵۴۱ بازدید     ۴۴ نظر

ادامه شعر

یدالله عوضپور  آصف

زنجیر زلفت را ز پایم وا کن ایدوست رحمی به این شوریدۀ شیدا کن ایدوست با مرغک مجروحِ دل قدری مدار
۶۳۲ بازدید     ۴۷ نظر

ادامه شعر

یدالله عوضپور  آصف

کـشیـده لـشـکـرکـفــارصــف بــرای حـسین (ع) مدیـــنه ملتــهب است و نجــف برای حسین (ع) رســیــده
۱۰۱۱ بازدید     ۱۳۵ نظر

ادامه شعر

یدالله عوضپور  آصف

دریا شبیه رودخانه نیست هرچندهردوظرف یک مظروف ازظرفیت هردو پُر ولبریز وز محتوای خویشتن مشعوف هریک
۵۷۷ بازدید     ۶۵ نظر

ادامه شعر

یدالله عوضپور  آصف

رفته است از محلۀ ما جای دیگری مستاجری که خانۀ دل دراجاره داشت شاید به تنگ آمده بود
۸۲۱ بازدید     ۵۵ نظر

ادامه شعر

یدالله عوضپور  آصف

تا که می آید دلم عادت به آرامش کند با خوشیها می رود تا اندکی سازش کند بار دیگر آتشی سوزنده
۸۰۹ بازدید     ۵۸ نظر

ادامه شعر

یدالله عوضپور  آصف

در آن مکان مقدس که سینه خوانندش دلی نشسته به مسند که نیست مانندش خدایگان محبت خدیو انصاف است ا
۵۱۷ بازدید     ۱۱۳ نظر

ادامه شعر

یدالله عوضپور  آصف

دوشم چه خوش برگوش جان دانای پرجود این نکته را وقت سحر فرمود و فرمود وقتی نهالت ریشه د
۳۹۳ بازدید     ۵۹ نظر

ادامه شعر

یدالله عوضپور  آصف

به مژگان سیه کردی هزاران رخنه دردینم نثار یک نظر از تو تمام رسم و آیینم الا ای همنشی
۴۶۳ بازدید     ۷۷ نظر

ادامه شعر

یدالله عوضپور  آصف

دوشم نکو برگوش جان دانای پرجود این نکته راوقت سحر فرمود وفرمود وقتی نهالت ریشه در خاکی ندارد
۲۸۱ بازدید     ۳۳ نظر

ادامه شعر

یدالله عوضپور  آصف

طی شد شبی دگر ز شبان دراز من تا همچنان نخفته بوَد چشم باز من این دیده باز تا به شفق
۳۶۴ بازدید     ۲۹ نظر

ادامه شعر

یدالله عوضپور  آصف

ای جرعه نوش بی وفا از تو که؟ باشد پیشتر رُو کن سبو گر طالبی تا مَی بریزم بیشتر سرمست میخو
۴۲۴ بازدید     ۷۴ نظر

ادامه شعر

یدالله عوضپور  آصف

کارما زارست در بازارظلم تا به کی باید کشیدن بارظلم جنس نامرغوب
۴۱۹ بازدید     ۵۲ نظر

ادامه شعر

یدالله عوضپور  آصف

از بهر یکی بریده ام از همه کس صد نیش زبان شنیده ام ازهمه کس در حدّ وفور دلبر نادره هس
۴۹۸ بازدید     ۶۶ نظر

ادامه شعر

یدالله عوضپور  آصف

ازحد گذشته وسعت دلتنگ بودنت مارا كلافه كرده بسی سنگ بودنت پا در ركاب صلح توپیموده ام مدام د
۶۸۱ بازدید     ۱۰۸ نظر

ادامه شعر

یدالله عوضپور  آصف

امشب دلم برای خودم تنگ تر شده جانم غمین و چهره پرآژنگ ترشده امشب صدای حوصله ام هم درآمده با
۵۰۸ بازدید     ۳۱ نظر

ادامه شعر

یدالله عوضپور  آصف

با توام باتو که درگیر خودی سخت در حیطۀ تدبیر خودی تو اسیر قفس خویشتنی غافل از پایِ به
۲۹۲ بازدید     ۳۳ نظر

ادامه شعر

یدالله عوضپور  آصف

پرمیکشی چوپوپک رقصنده درفضا پرواز می کند ز لبت خنده در فضا
۷۰۰ بازدید     ۹۹ نظر

ادامه شعر

یدالله عوضپور  آصف

از مرور برگهای سر رسید بازهم شهریوری دیگررسید آخرین آنات ازخمس نخست موعد میلادم از مادر رسید پا
۶۳۲ بازدید     ۱۰۶ نظر

ادامه شعر

یدالله عوضپور  آصف

جهد کردم تا به آسانی نگردم رام عشق با وجود زیرکی افتاده ام در دام عشق بسته بودم با خودم عهدی
۶۲۵ بازدید     ۱۴۱ نظر

ادامه شعر

یدالله عوضپور  آصف

دلدار ما در خانه دارد آب را لیکن پسندد غوطه درگرداب را جامی شراب ناب در بَر دارد
۴۰۷ بازدید     ۱۰۵ نظر

ادامه شعر

یدالله عوضپور  آصف

وجودم دیوان شعریست ناهمگون آمیخته اند دوبیتی و رباعی هایش درونم آشوبی ست مابین قصیده و غزل
۳۵۲ بازدید     ۴۶ نظر

ادامه شعر

یدالله عوضپور  آصف

معشوقه ام مرابه مشقت کشیدوگفت باید به خاطرم همه عالم رها کنی باید برای کسب دمی با تو بودنم ازغی
۳۵۹ بازدید     ۵۷ نظر

ادامه شعر

یدالله عوضپور  آصف

الهی عاصی وشرمنده ام بارگنه بردوش دارم بی شمار اما به هرصورت تورامن بنده ام آیین بنده پروری را
۵۲۸ بازدید     ۱۱۷ نظر

ادامه شعر

یدالله عوضپور  آصف

می تراود زگِلت عطر گلستان ادب حاصل هرسخنت رونق بستان ادب می وزدباد چوازهرورق ازدفتر تو دلنوازست ن
۴۳۳ بازدید     ۱۰۹ نظر

ادامه شعر

یدالله عوضپور  آصف

هرساله سال نو شود و می رسد بهار طی می شودبهاروشودصیف همجوار درگردش زمانه نشیند به جای صیف فصل خز
۵۳۸ بازدید     ۲۰۲ نظر

ادامه شعر

یدالله عوضپور  آصف

محراب و صـلاتی و منی قائم معشوق جــانی و دلی لازم و مستــلزم معــشوق عاشــق نتوان گـفت که درآتش
۷۰۴ بازدید     ۱۲۹ نظر

ادامه شعر

یدالله عوضپور  آصف

گفت یوسف را زلیخا ، کای نگار یک دمی بنشین به نزدیکم چویار عاشقم بر تو، تو معشوقی مرا کام این شور
۷۲۷ بازدید     ۶۵ نظر

ادامه شعر

یدالله عوضپور  آصف

جانان من آتش به جان افکنده ای آتش به جان بوستان افکنده ای در سوزشم از شعله های آتشت آتش نه در
۶۵۳ بازدید     ۸۷ نظر

ادامه شعر

یدالله عوضپور  آصف

هوالباقی بانهایت تأسف وتألم بدینوسیله ارتحال والـدۀ محترم همکارارجمندمان سرکارخانم شکوفه مهدوی ب
۶۲۸ بازدید     ۱۴۴ نظر

ادامه شعر

یدالله عوضپور  آصف

ای زلیخاخو، ز یوسف میبری دل نرم نرم می کنی او را برون از آب و از گل نرم نرم اندک اندک میخرامی همچو
۷۰۲ بازدید     ۸۷ نظر

ادامه شعر

یدالله عوضپور  آصف

دانی كه چه باشــد صفــت آدم درويــش آنست كه چون ديده ببيند همه جزخويش گرنيــش رسد ازهمه كس درهمه ا
۷۸۹ بازدید     ۱۳۴ نظر

ادامه شعر

یدالله عوضپور  آصف

بازنسیـم سحر آغاز شد سوزوفروزی دگرآغازشد مرغ دل اندیشه پروازکرد ا زوطن سینه پری بازکرد لـازم
۵۶۳ بازدید     ۸۵ نظر

ادامه شعر

یدالله عوضپور  آصف

جوشش خون صفا درشریانت پیداست مهربانی و وفا در رگ جانت پ
۶۰۶ بازدید     ۱۵۲ نظر

ادامه شعر

یدالله عوضپور  آصف

فرصتی پیش آمده تاعرض اندامی کنم از زبان قاصرم توصیف مه نامی کنم طرزگفتارم مشخص می کندمنظوررا می ن
۷۲۳ بازدید     ۱۱۸ نظر

ادامه شعر

یدالله عوضپور  آصف

آتشی افـــتاده بــــر جانم شـدید اینچنین هُرمی به خِرمن کس ندید روزگاری شدکه من درکوره اش دم ب
۴۰۱ بازدید     ۷۴ نظر

ادامه شعر

یدالله عوضپور  آصف

دلا همـواره ات گفتم ، نگفتم؟ هزاران باره ات گفتم ، نگفتم؟ نگـفتم عاقـبت این عشـق بازی کــند بیـچ
۴۱۷ بازدید     ۵۹ نظر

ادامه شعر

یدالله عوضپور  آصف

شبی یکباره ام درزد بدون صحبت قبلی به باغ خاطرم سرزد بدون صحبت قبلی پریسا لُعبتی با بادبانی زورقــ
۵۶۳ بازدید     ۸۴ نظر

ادامه شعر

یدالله عوضپور  آصف

درسرم دارم خماری ازشراب دیشبت آفــرین ها بر تو و بر انتخاب دیشبت درعطش میسوختند ازتشنگی لبهای من
۴۰۳ بازدید     ۸۰ نظر

ادامه شعر

یدالله عوضپور  آصف

همه جا حرف "من " است سخن از خویشتن است کاش می شد سخنی از "تو" بیاید به میان غرق دربهر منیّت ش
۴۵۴ بازدید     ۵۴ نظر

ادامه شعر

یدالله عوضپور  آصف

می سوزاند چشمانم را دودهای حاصله از هیزم خیس ازسیل
۵۶۳ بازدید     ۹۸ نظر

ادامه شعر

یدالله عوضپور  آصف

بابم آمد به خواب نازم دوش زرد روی وخمیده وخاموش گفتمش ای پدربگو احوال گفت،گویم تونیز میکن گوش تا
۵۶۱ بازدید     ۶۵ نظر

ادامه شعر

یدالله عوضپور  آصف

چشمی به مهردارم وچشمی دگربه ماه طی می شود زمانه و من می کنم نگاه شب ها ستاره می شمُـرم تا سپیــده
۴۲۴ بازدید     ۹۳ نظر

ادامه شعر

یدالله عوضپور  آصف

جوانه می زند دلم شکوفه زار میشود فضای کوچه باغ دل پرازبهار میشود درخت خشک جان ما نفس دوباره میکشد
۴۵۶ بازدید     ۳۶ نظر

ادامه شعر

یدالله عوضپور  آصف

چشمم بجزبه روی مهت وانمی شود در دیده غیر عکس تو پیدا نمی شود تا تو در اندرون دلم جا گرفته ای دیگ
۶۸۲ بازدید     ۱۱۶ نظر

ادامه شعر

یدالله عوضپور  آصف

سلام دوستان چندیست جبرزمانه بشکلی ناجوانمردانه روی نموده و یکی ازکاربران خیّر وفعال سایت شعرناب
۶۸۸ بازدید     ۱۲۲ نظر

ادامه شعر

یدالله عوضپور  آصف

تقدیم به هم نابیان گرامی آنانکه آمدند و رفتند آنانکه
۸۷۸ بازدید     ۱۳۱ نظر

ادامه شعر

یدالله عوضپور  آصف

کاش میگفتی کجایی لااقل تا بجویم رَدّ ِ پایی لا اقل نیستی پیدا نمی بینم تورا مینمودی ره نمایی لا ا
۵۶۶ بازدید     ۵۲ نظر

ادامه شعر

یدالله عوضپور  آصف

چون نداری علم و آگـــه نیستی هین مکــن باعالـمان هـمزیستی از حریمـت پا مـنه بیـرون،دمی
۵۷۱ بازدید     ۷۲ نظر

ادامه شعر

یدالله عوضپور  آصف

نبودم؛نگفتی کجایی چه شد آنهمه آشنایی کجاشد رسوم مودت نگفتی امان ازجدایی زدل میرودغایب چشم عجب ب
۵۶۹ بازدید     ۱۰۲ نظر

ادامه شعر

یدالله عوضپور  آصف

در ریزش نابهنگام برگ اشکال از ساقۀ کرم خورده است ارّه ای می باید ودستی . . . پ-ن پوزش بخاط
۴۴۹ بازدید     ۳۷ نظر

ادامه شعر

یدالله عوضپور  آصف

"هرکسی را بهرکاری ساختند " راه او بر معبری انداختند راه شمر و پیروانش درذلال راه ثارالله نزد ذو
۴۶۴ بازدید     ۲۶ نظر

ادامه شعر

یدالله عوضپور  آصف

عجیب است! آدم هایی که زمانی برای هم می مردند اکنون باهم غریبه اند این خبرخوبی نیست این روزها
۵۸۳ بازدید     ۹۹ نظر

ادامه شعر

یدالله عوضپور  آصف

اندک اندک عمرآصف میکند روسوی شصت طی شده با هرچه بوده می رسدباهرچه هست درگــذر؛ پنجاه وهشت ودر پَیـ
۷۱۸ بازدید     ۱۳۰ نظر

ادامه شعر

یدالله عوضپور  آصف

نمی دانم چرا؟ باآنکه می بیند سحاب افسردگی ؛ پژمردنِ گلهای باغم را ول
۴۳۹ بازدید     ۵۹ نظر

ادامه شعر

یدالله عوضپور  آصف

درزندگی نقش آفرينی كارما نيست ما جملگی بازیگر و نقاش مخفیست گر كارگردان ميكند نقشی مشخص بازيگرانر
۶۹۷ بازدید     ۱۱۵ نظر

ادامه شعر

یدالله عوضپور  آصف

ناخورده می ازمستیِ مخمورچه داند وز درد خـمار و تبِ کیـفــور چه داند از بی خبــــر ازدیــر و خـــرا
۵۷۶ بازدید     ۱۰۰ نظر

ادامه شعر

یدالله عوضپور  آصف

ازهجردلبرکاربوتیمار دارم درماتمش هردم نوای زاردارم نی طاقت درسایه آرامیدنم هست نی تاب دوری ازکنار
۶۰۸ بازدید     ۹۹ نظر

ادامه شعر

یدالله عوضپور  آصف

فراوان گفته اند ازعشق.... اما من چه میگویم؟ من اما عشق راشرحی مقدس می نگارم آنچنان شرحی که تنهاعا
۴۶۹ بازدید     ۷۶ نظر

ادامه شعر

یدالله عوضپور  آصف

خداوندا ؛ خدایا یازده ماه ازتودرس آموختیم آموزش اخلاق آدم را واینک ماه؛ماه امتحان است و زمان کسب
۵۱۲ بازدید     ۹۴ نظر

ادامه شعر

یدالله عوضپور  آصف

اسیردردم و تغییر را نمیدانم دلم گرفته و تدبیر را نمیدا�
۸۶۶ بازدید     ۶۶ نظر

ادامه شعر

یدالله عوضپور  آصف

هرکسی درخور وسع پاسخی عرضه کند. قیمت عشق چقدر است ؟ کسی می داند ؟ بی خبر را نتوان
۶۹۲ بازدید     ۶۸ نظر

ادامه شعر

یدالله عوضپور  آصف

گل سرخ باغ ولا می رسد سفیری زعرش عُلٰی می رسد سپهداردشت بلامیرسد مس جان ماراطلا میرسد
۷۷۹ بازدید     ۶۷ نظر

ادامه شعر

یدالله عوضپور  آصف

در ظـلـمت شـبـهـای خـالـی ازسـتـاره گـم کـرده راهـان عاجـز ازهرراه چاره خورشیدوش نوری عیان شدا
۴۲۷ بازدید     ۲۹ نظر

ادامه شعر

یدالله عوضپور  آصف

من دیده ورم که جمعه آید تا مایهْ ناز ؛ رخ نماید ازشنبه تمام لحظه هارا یک یک شمرم که دلبر آی
۴۶۴ بازدید     ۷۹ نظر

ادامه شعر

یدالله عوضپور  آصف

تقدیم به مشعل های فروزان طریق هدایت این جهان زیباست لیکن بی نمود آفتاب باهمه نقش ونگارش می
۴۲۶ بازدید     ۳۷ نظر

ادامه شعر

یدالله عوضپور  آصف

اینک بهار اینک مجال کشت وکار برپای، پای افزارکن شو رهس
۴۹۶ بازدید     ۲۶ نظر

ادامه شعر

مجموع ۱۲۴ پست فعال در ۲ صفحه

آموزش و نقد کامل شعر یا اثر

نظرات

مشاعره

کاربران اشتراک دار

محل انتشار اشعار شاعران دارای اشتراک
کلیه ی مطالب این سایت توسط کاربران ارسال می شود و انتشار در شعرناب مبنی بر تایید و یا رد مطالب از جانب مدیریت نیست .
استفاده از مطالب به هر نحو با رضایت صاحب اثر و ذکر منبع بلامانع می باشد . تمام حقوق مادی و معنوی برای شعرناب محفوظ است.
2