سایت شعرناب محیطی صمیمی و ادبی برای شاعران جوان و معاصر - نقد شعر- ویراستاری شعر - فروش شعر و ترانه اشعار خود را با هزاران شاعر به اشتراک بگذارید

هنگام نیكبختی است كه باید بیمناك بود؛ هیچ چیز تهدید آمیزتر از سعادت نیست. موریس مترلینگ

چهارشنبه ۷ اسفند

اشعار دفتر شعرِ يك نفر در دل تاريكي ها شاعر م فریاد(محمدرضا زارع)

م فریاد(محمدرضا زارع)

آهسته از خیابان گذشت...
۴۴۵ بازدید     ۷۵ نظر

ادامه شعر

م فریاد(محمدرضا زارع)

برگها كه مي رقصند ياد تو مي افتم...
۴۲۴ بازدید     ۱۹ نظر

ادامه شعر

م فریاد(محمدرضا زارع)

روح من همیشه غمگین است...
۱۵۶۶ بازدید     ۸۸ نظر

ادامه شعر

م فریاد(محمدرضا زارع)

تو نديدي سهراب! هيچ بيدي سايه اش را بفروشد به زمين من ولي مادري را ديدم شير را نسيه نمي
۶۹۰ بازدید     ۴۹ نظر

ادامه شعر

م فریاد(محمدرضا زارع)

دست كلاغها كه ضامن زمستان را كشيد سروها...
۶۳۰ بازدید     ۲۹ نظر

ادامه شعر

م فریاد(محمدرضا زارع)

اولين جرعه ي جام لب تو...
۵۰۵ بازدید     ۳۸ نظر

ادامه شعر

م فریاد(محمدرضا زارع)

عزيز من!
۷۷۷ بازدید     ۳۹ نظر

ادامه شعر

م فریاد(محمدرضا زارع)

صبح بيدار شدند... و نديدند نشاني از عشق!
۶۶۹ بازدید     ۳۵۷ نظر

ادامه شعر

م فریاد(محمدرضا زارع)

هنوز از عشق لبريزم...
۸۴۵ بازدید     ۵۴ نظر

ادامه شعر

م فریاد(محمدرضا زارع)

كودكانم! اي غزلهاي قشنگ مهرباني...
۵۳۹ بازدید     ۳۰ نظر

ادامه شعر

م فریاد(محمدرضا زارع)

رسیده ام به نقطه ای فراتر از زمان خود...
۱۷۷ بازدید     ۷۸ نظر

ادامه شعر

م فریاد(محمدرضا زارع)

اي سفر كرده به نور! اي سراپا عطش سرخ رهايي! گوش كن! ناله و فرياد كسي مي آيد: يك نفر در د
۴۹۷ بازدید     ۵۵ نظر

ادامه شعر

م فریاد(محمدرضا زارع)

شبي آخر...
۵۴۳ بازدید     ۹۵ نظر

ادامه شعر

م فریاد(محمدرضا زارع)

ساده بودي و رئوف نفَست بوي تبسّم مي داد...
۶۹۱ بازدید     ۵۹ نظر

ادامه شعر

م فریاد(محمدرضا زارع)

... ببخش اي مرد تفنگت را شبي من...
۵۳۳ بازدید     ۲۵ نظر

ادامه شعر

م فریاد(محمدرضا زارع)

خداوندا چه مي شد...
۵۳۴ بازدید     ۴۰ نظر

ادامه شعر

م فریاد(محمدرضا زارع)

دشتهاي لاله خيزت زنده باد!
۶۸۲ بازدید     ۴۴ نظر

ادامه شعر

م فریاد(محمدرضا زارع)

رو به درياي تفكر برويم و نخواهيم كه تنهايي مان توي آغو
۴۶۷ بازدید     ۱۸ نظر

ادامه شعر

م فریاد(محمدرضا زارع)

هیچکس منتظر آمدن صبح نبود...
۶۰۶ بازدید     ۳۹ نظر

ادامه شعر

م فریاد(محمدرضا زارع)

صدها اسیر بغض...
۲۰۲ بازدید     ۱۷ نظر

ادامه شعر

م فریاد(محمدرضا زارع)

كجايي اي تمام لحظه هايم در تو خاكستر؟
۶۳۰ بازدید     ۲۵ نظر

ادامه شعر

م فریاد(محمدرضا زارع)

به پسرم: نیما
۶۰۰ بازدید     ۴۱ نظر

ادامه شعر

م فریاد(محمدرضا زارع)

تقديم به روح بزرگ زنده ياد فرّخي يزدي
۷۰۱ بازدید     ۲۶ نظر

ادامه شعر

م فریاد(محمدرضا زارع)

... بگو اينجا پرنده بال و نُك دارد بگو سيگار خوشبختي هزاران جاي پُك
۶۲۳ بازدید     ۲۶ نظر

ادامه شعر

م فریاد(محمدرضا زارع)

مي گشايم بالهايم را شبي...
۷۲۳ بازدید     ۵۰ نظر

ادامه شعر

م فریاد(محمدرضا زارع)

در اين آمدن ها...رفتن ها...
۵۱۲ بازدید     ۳۳ نظر

ادامه شعر

م فریاد(محمدرضا زارع)

در چنگ تقدیر از نفس افتاد آخر...
۵۳۴ بازدید     ۱۹ نظر

ادامه شعر

م فریاد(محمدرضا زارع)

چه دوره آرزوهامون...
۷۰۵ بازدید     ۵۹ نظر

ادامه شعر

م فریاد(محمدرضا زارع)

آمدم بگویم قلبم روستای متروکی باب روح پَرشکسته ی توست...
۷۱۱ بازدید     ۴۰ نظر

ادامه شعر

م فریاد(محمدرضا زارع)

اولين اشتباه من تو...
۳۱۹ بازدید     ۱۵ نظر

ادامه شعر

م فریاد(محمدرضا زارع)

حس مي كنم...
۳۱۰ بازدید     ۱۷ نظر

ادامه شعر

م فریاد(محمدرضا زارع)

شكارچي مي نوازد...
۲۲۸ بازدید     ۱۳ نظر

ادامه شعر

م فریاد(محمدرضا زارع)

كمي برايم شعر بباف!
۳۶۶ بازدید     ۱۶ نظر

ادامه شعر

م فریاد(محمدرضا زارع)

براي فتح آغوشت...
۳۳۶ بازدید     ۱۵ نظر

ادامه شعر

م فریاد(محمدرضا زارع)

معتاد شده ام به "دوستت دارم هايت"...
۲۶۲ بازدید     ۱۷ نظر

ادامه شعر

م فریاد(محمدرضا زارع)

بهترين فرصت فرياد مرا...
۲۵۱ بازدید     ۶ نظر

ادامه شعر

م فریاد(محمدرضا زارع)

دست خيال تو بر گردن من و...
۴۴۳ بازدید     ۱۰ نظر

ادامه شعر

م فریاد(محمدرضا زارع)

آمدن ها هميشه بوي تنهايي مي دهد... و رفتن ها بوي عشق...
۳۱۱ بازدید     ۱۰ نظر

ادامه شعر

م فریاد(محمدرضا زارع)

شاعري بودم...
۲۹۱ بازدید     ۲۴ نظر

ادامه شعر

م فریاد(محمدرضا زارع)

من هنوز اينجايم... همچنان در محبس
۵۴۷ بازدید     ۴۳ نظر

ادامه شعر

م فریاد(محمدرضا زارع)

اينجا سرزمين آغوشهاي آلوده ست...
۲۹۵ بازدید     ۲۴ نظر

ادامه شعر

م فریاد(محمدرضا زارع)

چشممونو بي فروغ ميخوان و كور...
۵۰۹ بازدید     ۱۹ نظر

ادامه شعر

م فریاد(محمدرضا زارع)

نسيمي مي رسد از راه...
۳۴۶ بازدید     ۳۰ نظر

ادامه شعر

م فریاد(محمدرضا زارع)

و بگوييد به مردان و زنان...
۵۳۶ بازدید     ۳۵ نظر

ادامه شعر

م فریاد(محمدرضا زارع)

يكي اومد تبر به دست...
۳۵۱ بازدید     ۳۵ نظر

ادامه شعر

م فریاد(محمدرضا زارع)

من مرده ام...
۳۷۰ بازدید     ۲۱ نظر

ادامه شعر

م فریاد(محمدرضا زارع)

تابلوي نگاهت...
۳۲۰ بازدید     ۱۳ نظر

ادامه شعر

م فریاد(محمدرضا زارع)

تنهايي...
۳۷۹ بازدید     ۱۷ نظر

ادامه شعر

م فریاد(محمدرضا زارع)

من و تو عاشق هم بوده ايم از روزگاري دور...
۳۸۲ بازدید     ۲۶ نظر

ادامه شعر

م فریاد(محمدرضا زارع)

قطره هاي باران...
۴۵۴ بازدید     ۲۱ نظر

ادامه شعر

م فریاد(محمدرضا زارع)

فقر...
۵۱۷ بازدید     ۳۰ نظر

ادامه شعر

م فریاد(محمدرضا زارع)

بيدهاي مجنون...
۴۴۶ بازدید     ۲۵ نظر

ادامه شعر

م فریاد(محمدرضا زارع)

درختان انار...
۳۷۲ بازدید     ۲۳ نظر

ادامه شعر

م فریاد(محمدرضا زارع)

آخرين نگاه پرنده...
۳۵۱ بازدید     ۱۹ نظر

ادامه شعر

م فریاد(محمدرضا زارع)

دست عشق كه از پاكت كودكي درَم آورد...
۴۶۴ بازدید     ۲۹ نظر

ادامه شعر

م فریاد(محمدرضا زارع)

نه به دريا... نه به ابر
۵۲۲ بازدید     ۲۵ نظر

ادامه شعر

م فریاد(محمدرضا زارع)

... و من رو به سويي مي روم...
۳۶۷ بازدید     ۲۱ نظر

ادامه شعر

م فریاد(محمدرضا زارع)

عشق يعني همين...
۳۷۸ بازدید     ۲۰ نظر

ادامه شعر

م فریاد(محمدرضا زارع)

اي در دل من! اي هوس و تاب و تبم! اي نام تو هر شام و سحر ور�
۴۰۱ بازدید     ۲۶ نظر

ادامه شعر

م فریاد(محمدرضا زارع)

پريد از خواب ميل بوسه ي...
۳۴۴ بازدید     ۱۳ نظر

ادامه شعر

م فریاد(محمدرضا زارع)

... و به دست همه ي اهل زمين ما چراغي داديم از جنس هوس تا...
۴۰۵ بازدید     ۱۹ نظر

ادامه شعر

م فریاد(محمدرضا زارع)

من آه باد را در سينه ي افسرده ي پائيز مي بينم...
۳۷۱ بازدید     ۲۷ نظر

ادامه شعر

م فریاد(محمدرضا زارع)

كنار پنجره تنها نشسته...
۴۴۹ بازدید     ۱۸ نظر

ادامه شعر

م فریاد(محمدرضا زارع)

وقتي گلوله در باغ شب قدم مي زند...
۳۶۰ بازدید     ۲۶ نظر

ادامه شعر

م فریاد(محمدرضا زارع)

ساده بودي و رئوف نفَست بوي تبسم مي داد...
۴۰۹ بازدید     ۱۴ نظر

ادامه شعر

م فریاد(محمدرضا زارع)

شب آمد دفتر عشق تو وا شد غزلها از دو چشمم مي چكيدند...
۶۶۱ بازدید     ۶۲ نظر

ادامه شعر

م فریاد(محمدرضا زارع)

ايستاده شيطان بر بلنداي توحيد و بيرحمانه...
۴۲۵ بازدید     ۱۲ نظر

ادامه شعر

م فریاد(محمدرضا زارع)

... و جوان بي خبر از واژه ي آب زير سنگيني احساس گناه خم شده بود و به تنهايي خو
۴۳۹ بازدید     ۳۱ نظر

ادامه شعر

آموزش و نقد کامل شعر یا اثر

نظرات

مشاعره

کاربران اشتراک دار

محل انتشار اشعار شاعران دارای اشتراک
کلیه ی مطالب این سایت توسط کاربران ارسال می شود و انتشار در شعرناب مبنی بر تایید و یا رد مطالب از جانب مدیریت نیست .
استفاده از مطالب به هر نحو با رضایت صاحب اثر و ذکر منبع بلامانع می باشد . تمام حقوق مادی و معنوی برای شعرناب محفوظ است.
1