سایت شعرناب محیطی صمیمی و ادبی برای شاعران جوان و معاصر - نقد شعر- ویراستاری شعر - فروش شعر و ترانه اشعار خود را با هزاران شاعر به اشتراک بگذارید

منو کاربریعضویت در شعرناب
درخواست رمز جدید

معرفی شاعران معاصر

پر نشاط ترین اشعار

انتشار ویژه ناب

♪♫ صدای شاعران ♪♫

تقویم روز

پنجشنبه 21 آذر 1398
  16 ربيع الثاني 1441
   Thursday 12 Dec 2019
    در نوشتن از آنچه دیگران نوشته اند ، نباید یاری خواست ،بلکه از جان و دل خویشتن است که باید یاری جست.ویکتور هوگو

    پنجشنبه ۲۱ آذر

    اشعار دفتر شعرِ شعله ی آواز شاعر عباس خوش عمل کاشانی

    عباس خوش عمل کاشانی

    *نقد و انتقادی متفاوت!...کاشان در اینجا شاهد مثال است ....
    ۵۳۸ بازدید     ۳۳ نظر

    ادامه شعر

    عباس خوش عمل کاشانی

    از دور ارادتی به ساقی دارم .....
    ۴۵۰ بازدید     ۲۲ نظر

    ادامه شعر

    عباس خوش عمل کاشانی

    تا توانی زندگانی کرد با روراستی/از ره تزویر هرگز راست کار خود مکن....
    ۴۲۴ بازدید     ۲۲ نظر

    ادامه شعر

    عباس خوش عمل کاشانی

    ...جنگل افرای پیش رویمان می سوخت در آتش....
    ۳۹۰ بازدید     ۱۸ نظر

    ادامه شعر

    عباس خوش عمل کاشانی

    تا مژده دهد ولادت معصومه/از قم به زیارت رضا آمده است....
    ۴۳۰ بازدید     ۳۲ نظر

    ادامه شعر

    عباس خوش عمل کاشانی

    نوجوانی با جسارت پرت کرد/سمت آن سردار فحلِ سرفراز/آشغالی،شیء ناجوری،خسی/تا بخنداند رفیقان را به ناز.
    ۵۵۵ بازدید     ۳۱ نظر

    ادامه شعر

    عباس خوش عمل کاشانی

    ...از «قنوت نماز عاشقان» تا....«خود را تاوان دادن» .....
    ۳۸۴ بازدید     ۳۵ نظر

    ادامه شعر

    عباس خوش عمل کاشانی

    سر تو را .....زیرِ آب می کنند...
    ۴۳۹ بازدید     ۶۵ نظر

    ادامه شعر

    عباس خوش عمل کاشانی

    آفرین ای خطّه ی مردآفرین/خاستگاه راد مردان گزین.....
    ۴۰۸ بازدید     ۳۳ نظر

    ادامه شعر

    عباس خوش عمل کاشانی

    *این مثنوی خطاب به مردم نجیب و مظلوم افغانستان سروده شده است که در زبان و فرهنگ و برخی صفات و خصوصیا
    ۳۴۲ بازدید     ۴۵ نظر

    ادامه شعر

    عباس خوش عمل کاشانی

    آدمی تا با دعا مأنوس شد / از وی ابلیس دغا مأیوس شد
    ۳۲۰ بازدید     ۳۰ نظر

    ادامه شعر

    عباس خوش عمل کاشانی

    روزگـــــــار لامــــروّت تــــا مـــــرا از یـــــا�
    ۸۰۸ بازدید     ۱۱۳ نظر

    ادامه شعر

    عباس خوش عمل کاشانی

    ....ابروی تو ناگهان به یادم آمد
    ۳۵۱ بازدید     ۳۴ نظر

    ادامه شعر

    عباس خوش عمل کاشانی

    ماه رمضـــان رفت بیــا بــــــــــــاده بنوشیم جامی دو سه اوّل سر سجاده بنوشیم...
    ۶۱۷ بازدید     ۶۶ نظر

    ادامه شعر

    عباس خوش عمل کاشانی

    چو منصور آن که را ورد اناالحق بر زبان جاریست/مکان عافیت جز بر سر داری نمی بینم.....
    ۲۴۸ بازدید     ۲۱ نظر

    ادامه شعر

    عباس خوش عمل کاشانی

    استاد به هر بی سر و پا نتوان گفت .....
    ۳۲۹ بازدید     ۲۶ نظر

    ادامه شعر

    عباس خوش عمل کاشانی

    یکی بچّه شیطان سحرگاه مرد....
    ۳۲۹ بازدید     ۲۳ نظر

    ادامه شعر

    عباس خوش عمل کاشانی

    رفت در نزد شیخ ، تازه مرید ......
    ۲۸۴ بازدید     ۳۳ نظر

    ادامه شعر

    عباس خوش عمل کاشانی

    لیلــــةالقـــــــــــــــدر را چو درک کنی/ هر چه غیر از خداست ترک کنی ...
    ۶۵۷ بازدید     ۱۱۴ نظر

    ادامه شعر

    عباس خوش عمل کاشانی

    نیستی گرچه یادگار تو هست/نام تو ، باغ تو ، بهار تو هست.....
    ۳۲۲ بازدید     ۲۸ نظر

    ادامه شعر

    عباس خوش عمل کاشانی

    *به مناسبت سالروز ارتحال امام خمینی (رض)
    ۴۰۶ بازدید     ۳۸ نظر

    ادامه شعر

    عباس خوش عمل کاشانی

    من از این عبادتِ به عادتِ همیشه خسته ام....
    ۲۶۶ بازدید     ۳۵ نظر

    ادامه شعر

    عباس خوش عمل کاشانی

    از بس به گناه عشق عادت کرده ست / پیوسته به توبه ی نصوح است دلم ....
    ۳۳۲ بازدید     ۳۸ نظر

    ادامه شعر

    عباس خوش عمل کاشانی

    ساخت چو از می وضو ، کرد به میخانه رو / داد به رندان سلام ، عشق علیه السّلام...
    ۳۶۷ بازدید     ۸۳ نظر

    ادامه شعر

    عباس خوش عمل کاشانی

    طبیب آمد به بالین من و نبضم گرفت و گفت: / ز هذیانهای بیمار خیالی سخت می ترسم
    ۳۴۵ بازدید     ۲۷ نظر

    ادامه شعر

    عباس خوش عمل کاشانی

    چه کنم داغ جدایی؟غم بی برگ و نوایی؟ / به رخم گر نگشایی ، زمحبت در خود را .....
    ۴۱۵ بازدید     ۳۷ نظر

    ادامه شعر

    عباس خوش عمل کاشانی

    بگذار بگویند و بخوانند که سنگی / بگذار بگوییم و بخوانیم : صبوری ....
    ۳۲۱ بازدید     ۲۷ نظر

    ادامه شعر

    عباس خوش عمل کاشانی

    پنجره نگشوده به صبحی قریب / خانه ی شبخیزترین مردها ...
    ۳۶۷ بازدید     ۳۷ نظر

    ادامه شعر

    عباس خوش عمل کاشانی

    *خاطره انگیزترین غزل همه ی عمرم....
    ۱۰۴۹ بازدید     ۱۶۱ نظر

    ادامه شعر

    عباس خوش عمل کاشانی

    غــــــزل با نامت آغازی دگر داشت شکوهی دیگر و رازی دگر داشت ...
    ۶۰۸ بازدید     ۸۶ نظر

    ادامه شعر

    عباس خوش عمل کاشانی

    دیده پوشیده ام از روی تو یعنی که دگر/ هوس منظره بر دل چو نشستی نکنم ...
    ۲۱۰۱ بازدید     ۱۱۶ نظر

    ادامه شعر

    عباس خوش عمل کاشانی

    تاریخ ادب باشد سرفصل هویّتهام / از اصل نیفتادم از اسب گر افتادم!
    ۳۳۴ بازدید     ۵۶ نظر

    ادامه شعر

    عباس خوش عمل کاشانی

    من می نوشم سلام گویان آتش/یک پیک ، دو پیک ، بیش و کم ، دلخواهی ....
    ۵۳۴ بازدید     ۳۴ نظر

    ادامه شعر

    عباس خوش عمل کاشانی

    گوهر مهر علی داریم تا در دُرج دل / بهره مندان دو عالم زین دُر یکدانه ایم ...
    ۳۲۶ بازدید     ۳۶ نظر

    ادامه شعر

    عباس خوش عمل کاشانی

    اگر عشق پادرمیانی کند/گمانهای بد را که ویرانگرند/برانیم از باغ دلهایمان.......
    ۳۵۴ بازدید     ۴۲ نظر

    ادامه شعر

    عباس خوش عمل کاشانی

    زخمه بر زخم توانفرسای روحم می زنند / تارتن ها در کمین تارِ تنهای دلم .....
    ۳۳۵ بازدید     ۵۵ نظر

    ادامه شعر

    عباس خوش عمل کاشانی

    در موسم عبور تو گل کرد/باغ خزان رسیده دوباره /یک آسمان تبسم خورشید/یک کهکشان حضور ستاره .....
    ۳۴۵ بازدید     ۶۸ نظر

    ادامه شعر

    عباس خوش عمل کاشانی

    عمود می ایستم / چتری از زنبق در دست / زیر باران ستاره ....
    ۳۲۳ بازدید     ۸۲ نظر

    ادامه شعر

    عباس خوش عمل کاشانی

    بهــــــار آمــــــــد در آغـــــــوش گل سرخ/ دل از کف داده مدهوش گل سرخ...
    ۷۹۱ بازدید     ۱۶۸ نظر

    ادامه شعر

    عباس خوش عمل کاشانی

    از تو داریم التماس دعا/گوشه چشمی ، عنایتی ، کرمی ...
    ۳۱۸ بازدید     ۳۴ نظر

    ادامه شعر

    عباس خوش عمل کاشانی

    ...بی تو تموم زندگیم خزونه/با تو تموم لحظه هام بهاره ...
    ۲۸۱ بازدید     ۲۹ نظر

    ادامه شعر

    عباس خوش عمل کاشانی

    *طنزی تلخ ؛ نمای کامل زندگی من در این روزها .......
    ۳۸۲ بازدید     ۲۶ نظر

    ادامه شعر

    عباس خوش عمل کاشانی

    عشق دیرین من ، خداحافظ جان من ، دین من،خداحافظ ....
    ۳۸۲ بازدید     ۸۲ نظر

    ادامه شعر

    عباس خوش عمل کاشانی

    ای دگرگون کننده ی دلها/ نام نیک تو شمع محفلها ...
    ۱۱۰۲ بازدید     ۲۰۱ نظر

    ادامه شعر

    عباس خوش عمل کاشانی

    تقدیم به همه ی آنهایی که در دوران سربازی در شهر محل خدمتشان عاشق شدند!
    ۵۸۴ بازدید     ۶۱ نظر

    ادامه شعر

    عباس خوش عمل کاشانی

    بر ســــــر درِ حدائــــــــــق جنّـــــت نوشته اند:/ نیکو حسن ، گزیده حسن ، مجتبی حسن ...
    ۷۳۲ بازدید     ۷۸ نظر

    ادامه شعر

    عباس خوش عمل کاشانی

    هر صبح که خنده می کنی عید من است ....
    ۴۶۱ بازدید     ۸۴ نظر

    ادامه شعر

    عباس خوش عمل کاشانی

    خوش به حال آن که شعرش را مدام/ اهل معنا لایک در دل می زنند!
    ۵۳۴ بازدید     ۶۳ نظر

    ادامه شعر

    عباس خوش عمل کاشانی

    درِ مسجد به رویم بست وقتی زاهد خودبین/ کلید از می به دست آوردم و بگشودم این شبها ...
    ۵۰۶ بازدید     ۷۴ نظر

    ادامه شعر

    عباس خوش عمل کاشانی

    «چهار زخم مشترک» چهار شعر متفاوت از سراینده است ...
    ۵۰۸ بازدید     ۹۳ نظر

    ادامه شعر

    عباس خوش عمل کاشانی

    این غم اندیش را ، سوته درویش را شعله بر جان زند ، شوق کم
    ۴۲۱ بازدید     ۱۰۷ نظر

    ادامه شعر

    عباس خوش عمل کاشانی

    *تضمین غزل «خواجه کمال خجندی» در مدح امام زمان(عج)
    ۷۱۴ بازدید     ۱۳۲ نظر

    ادامه شعر

    عباس خوش عمل کاشانی

    *به مناسبت نیمه ی شعبان سالروز میلاد حضرت ربیع الانام ص�
    ۵۰۵ بازدید     ۱۰۸ نظر

    ادامه شعر

    عباس خوش عمل کاشانی

    *اخوانیه ی من برای «عمران صلاحی» ...
    ۳۹۳ بازدید     ۶۵ نظر

    ادامه شعر

    عباس خوش عمل کاشانی

    *شعر اخوانیه ی «عمران صلاحی» سند افتخار من است...
    ۷۱۰ بازدید     ۷۸ نظر

    ادامه شعر

    عباس خوش عمل کاشانی

    زندگی برام یه جهنّمه با بـــال و پـــــــر شکسته/ دل کوچیکم داره می میره توی این فضای بسته...
    ۴۳۹ بازدید     ۷۷ نظر

    ادامه شعر

    عباس خوش عمل کاشانی

    *ترانه ی «غربت» زبان حال هم میهنان دلتنگ خارج نشین است.
    ۳۷۱ بازدید     ۶۵ نظر

    ادامه شعر

    عباس خوش عمل کاشانی

    دل من اسیر زنجیر کیه؟/ راهی خونه ی تقدیر کیه؟ ...
    ۳۵۲ بازدید     ۵۹ نظر

    ادامه شعر

    عباس خوش عمل کاشانی

    وقتی میای رها میشن شاپرکای خسته/ رو به یه کوچه وا میشن پنجره های بسته ...
    ۴۰۱ بازدید     ۸۶ نظر

    ادامه شعر

    عباس خوش عمل کاشانی

    جغد بال و پر شکسته ، ناشکیب و زار و خسته/ جای کاکلی نشسته ، روی شاخه های پیرم ....
    ۴۲۵ بازدید     ۶۹ نظر

    ادامه شعر

    عباس خوش عمل کاشانی

    بوسه هر بار می زند خورشید/ به مقامی که آرمیده علی(ع) ...
    ۳۲۴ بازدید     ۹۰ نظر

    ادامه شعر

    عباس خوش عمل کاشانی

    خوش به حال کسی که رندانه/ می شود معتکف به میخانه ...
    ۳۰۴ بازدید     ۸۱ نظر

    ادامه شعر

    عباس خوش عمل کاشانی

    در مرور خاطرات خود/ جابه جا نام تو می بینم ...
    ۲۷۸ بازدید     ۶۳ نظر

    ادامه شعر

    عباس خوش عمل کاشانی

    غم روییده از آب و گلم/ باز کن گریه بغض دلم ...
    ۳۹۹ بازدید     ۴۴ نظر

    ادامه شعر

    عباس خوش عمل کاشانی

    هرگز ندیدم ، در زندگانی ، نور امیدی/ هردم خزون بود ، اشکم روون بود ، بی نوبهاری عیدی ...
    ۴۹۱ بازدید     ۶۲ نظر

    ادامه شعر

    عباس خوش عمل کاشانی

    چهار شعر کوتاه تقدیم به آنان که حوصله ی خواندن شعرهای طولانی را ندارند!
    ۵۵۸ بازدید     ۸۳ نظر

    ادامه شعر

    عباس خوش عمل کاشانی

    میخوام هرجا که هستم محرم اسرار من باشی/ به لبخندی چراغ افروز شام تار من باشی ....
    ۲۶۳ بازدید     ۸۰ نظر

    ادامه شعر

    عباس خوش عمل کاشانی

    نوازشم کن به مهربونی ؛ که خلق و خوی دلم ندونی/ شکفته میشه به یک تبسّم ؛ شکسته میشه به یک اشاره....
    ۵۴۲ بازدید     ۱۰۳ نظر

    ادامه شعر

    عباس خوش عمل کاشانی

    در پیله ی من اسیرم ، محکوم خوی شریرم/ رنگ تو را تا بگیرم ، مایوس شیطان من کن...
    ۳۲۶ بازدید     ۴۷ نظر

    ادامه شعر

    عباس خوش عمل کاشانی

    کسی که طعم محبّت چشیده می داند/ مصیبتی به جهان همچو مرگ مادر نیست ...
    ۴۴۷ بازدید     ۸۲ نظر

    ادامه شعر

    عباس خوش عمل کاشانی

    کماجدان که نجوشد برای من بهلش/ که کلّه ی سگ نر جوشد اندر آن ... وولش!
    ۶۲۱ بازدید     ۱۱۴ نظر

    ادامه شعر

    عباس خوش عمل کاشانی

    آخرین ترانه ی پرنده در بهار/ اولین حکایت بهار از پرنده نیست ...
    ۹۰۶ بازدید     ۸۶ نظر

    ادامه شعر

    عباس خوش عمل کاشانی

    هر شهیدی گل سرخی است که افتاده به خاک/ با گل اشــــــــــــک بشویید مــــــــــــــــزار گل سرخ ...
    ۴۸۵ بازدید     ۱۰۴ نظر

    ادامه شعر

    عباس خوش عمل کاشانی

    آه ای راهیــــــان رفته به پیش/ چه خبرهاست پشت آن پرده؟
    ۴۳۲ بازدید     ۸۰ نظر

    ادامه شعر

    عباس خوش عمل کاشانی

    از بیم هجوم میهمانان/ در خانه ی مادری پلاسم....
    ۴۴۲ بازدید     ۶۷ نظر

    ادامه شعر

    عباس خوش عمل کاشانی

    عید در قاموس هر کس معنی ای دارد جدا/ خواهی ار استاد معنادان شوی از من شنو...
    ۸۱۶ بازدید     ۱۴۵ نظر

    ادامه شعر

    عباس خوش عمل کاشانی

    دارند محبّت همه فامیل گرامی/ چون کوفی و شامی ...
    ۷۰۲۰ بازدید     ۱۱۴ نظر

    ادامه شعر

    عباس خوش عمل کاشانی

    هیچ مردی در جهان حوّا نگشت/ هیچ زن در زنــدگــــــــی آدم نشد!!
    ۶۴۶ بازدید     ۱۴۰ نظر

    ادامه شعر

    عباس خوش عمل کاشانی

    دستم اگر چه خالی است/ پشتم به عشق گرم است ...
    ۴۷۰ بازدید     ۱۰۰ نظر

    ادامه شعر

    عباس خوش عمل کاشانی

    نه رویایی مرا در سر نه شوری/ تهی از عشق یا نفرت؟ندانم ...
    ۴۶۸ بازدید     ۸۶ نظر

    ادامه شعر

    مجموع ۱۴۹ پست فعال در ۲ صفحه

    تازه ترین نقدها

    نظرات

    مشاعره

    کاربران اشتراک دار

    محل انتشار اشعار شاعران دارای اشتراک
    کلیه ی مطالب این سایت توسط کاربران ارسال می شود و انتشار در شعرناب مبنی بر تایید و یا رد مطالب از جانب مدیریت نیست .
    استفاده از مطالب به هر نحو با رضایت صاحب اثر و ذکر منبع بلامانع می باشد . تمام حقوق مادی و معنوی برای شعرناب محفوظ است.
    1