سایت شعرناب محیطی صمیمی و ادبی برای شاعران جوان و معاصر - نقد شعر- ویراستاری شعر - فروش شعر و ترانه اشعار خود را با هزاران شاعر به اشتراک بگذارید

منو کاربریعضویت در شعرناب
درخواست رمز جدید

معرفی شاعران معاصر

انتشار ویژه ناب

♪♫ صدای شاعران ♪♫

تقویم روز

پنجشنبه 14 مرداد 1400
 • صدور فرمان مشروطيت، 1285 هـ ش
27 ذو الحجة 1442
  Thursday 5 Aug 2021

   بیشترین مخاطب

   کانال تلگرام شعرناب

   چنانچه دروغ می گوئید لطفا آن را زیبا بگوئید.! شاید وجدان حقیقت دلش به رحم آید.احمدی زاده(ملحق)

   پنجشنبه ۱۴ مرداد

   اشعار دفتر شعرِ دل مویه شاعر خالد بایزیدی(دلیر)

   خالد بایزیدی(دلیر)

   چندشعراز:خالدبایزیدی(دلیر) برای قتل وعام مسلمانان بورما 1- ازآن روز که دربورما زن وکودک را پیر
   ۴۰۰ بازدید     ۱۰ نظر

   ادامه شعر

   خالد بایزیدی(دلیر)

   چندشعراز:ژیکال مریوانی(شاعره معاصرکرد) ترجمه:خالدبایزیدی(دلیر) 1- توبگوئید: روزی برگردید... بیش
   ۶۳۲ بازدید     ۱۰ نظر

   ادامه شعر

   خالد بایزیدی(دلیر)

   عاشقانه ای از:خالدبایزیدی(دلیر) اشکهایش را که به آزمایشگاه بردند همه گفتند: هیچ اش نیست... ازفر
   ۷۱۵ بازدید     ۱۲ نظر

   ادامه شعر

   خالد بایزیدی(دلیر)

   شعری زیبااز:صالح بیچار(شاعرمعاصرکرد) ترجمه از:خالدبایزیدی(دلیر) «زلف» کالی! روبروی آئینه گفت:
   ۷۱۷ بازدید     ۳ نظر

   ادامه شعر

   خالد بایزیدی(دلیر)

   شعری از:صالح بیچار(شاعرمعاصرکرد) ترجمه:خالدبایزیدی(دلیر) «مادربرای چه» مادر! گاه که... کودکی بی
   ۶۱۸ بازدید     ۶ نظر

   ادامه شعر

   خالد بایزیدی(دلیر)

   شعری از:صالح بیچار(شاعرمعاصرکرد) ترجمه:خالدبایزیدی(دلیر) «قله» چندین قله ی کوه رادیدم باسرافرازی
   ۶۱۹ بازدید     ۵ نظر

   ادامه شعر

   خالد بایزیدی(دلیر)

   شعری از:صالح بیچار(شاعرمعاصرکرد)سلیمانیه-عراق ترجمه:خالدبایزیدی(دلیر)ونکوور-کانادا «روزه» به پیش
   ۴۹۵ بازدید     ۴ نظر

   ادامه شعر

   خالد بایزیدی(دلیر)

   طرح ای از:خالدبایزیدی(دلیر) من هیچ وقت گریه نمی کنم اماهرگاه که گریه ام می گیرد سیگاری رامی گیرا
   ۴۸۲ بازدید     ۲ نظر

   ادامه شعر

   خالد بایزیدی(دلیر)

   چندشعراز:صالح بیچار(شاعرمعاصرکرد) ترجمه:خالدبایزیدی(دلیر)ونکوور ..................................
   ۴۰۵ بازدید     ۵ نظر

   ادامه شعر

   خالد بایزیدی(دلیر)

   چهارکوتاه سروده از:خالدبایزیدی(دلیر) برای ستایش قریشی کودک شش ساله ای که هرگزبه خانه اش بازنگشت ..
   ۶۵۰ بازدید     ۵ نظر

   ادامه شعر

   خالد بایزیدی(دلیر)

   شعری از:خالدبایزیدی(دلیر) «عدالت زندگی» فرش بافی! فرشی رابافت سرمایداری... باقیمتی ارزان فرشش
   ۶۰۲ بازدید     ۶ نظر

   ادامه شعر

   خالد بایزیدی(دلیر)

   طرحی از:خالدبایزیدی(دلیر) وقتی که مادرم! زنده بود همیشه نگران این بودم که مبادا... بدورازچشم او
   ۵۹۵ بازدید     ۸ نظر

   ادامه شعر

   خالد بایزیدی(دلیر)

   سه شعراز:خالدبایزیدی(دلیر) برای سهراب رحیمی شاعری که ققنوس وارسوخت ودرخاطره شمع جاودانه شد 1- وق
   ۵۲۶ بازدید     ۶ نظر

   ادامه شعر

   خالد بایزیدی(دلیر)

   چندشعراز:خالدبایزیدی(دلیر) تقدیم به معلولین دیشب! پاهایم را درخواب دیدم که کوههارادرهم می درنور
   ۵۰۰ بازدید     ۷ نظر

   ادامه شعر

   خالد بایزیدی(دلیر)

   شعری از:خالدبایزیدی(دلیر) «گل» به مادرم گفتم: آیا پدرهرگز! برایت گل می خرید؟ مادرم گفت: فرزندم
   ۴۵۱ بازدید     ۱۰ نظر

   ادامه شعر

   خالد بایزیدی(دلیر)

   طرحی از:خالدبایزیدی(دلیر) «طرح» گاه می خواهم! ارتباطم را به همه زمینیان قطع کنم وتنها رابطه ام
   ۴۹۹ بازدید     ۱۳ نظر

   ادامه شعر

   خالد بایزیدی(دلیر)

   شعری از:خالدبایزیدی(دلیر) طرح درجهان! طعم خیلی چیزهاراچشیدیم امازالوصفتان هرگزنگذاشتند طعم زند
   ۴۲۷ بازدید     ۱۷ نظر

   ادامه شعر

   خالد بایزیدی(دلیر)

   طرحی از:خالدبایزیدی(دلیر) «طرح» باران را ازاین روست! دوست میدارم که پنهانی ترین اشکهایم را درز
   ۴۶۹ بازدید     ۸ نظر

   ادامه شعر

   خالد بایزیدی(دلیر)

   چندطرح از:خالدبایزیدی(دلیر) 1- قدرهمدیگررابدانیم چنانکه رفتیم... دیگرهرگز! برنخواهیم گشت؟! 1-
   ۴۹۹ بازدید     ۸ نظر

   ادامه شعر

   خالد بایزیدی(دلیر)

   طرحی از:خالدبایزیدی(دلیر) بچه که بودم! ازنیش زدن زنبورهامی گریختم حالا که بزرگ شده ام ازنیش زدن
   ۴۷۰ بازدید     ۱۰ نظر

   ادامه شعر

   خالد بایزیدی(دلیر)

   طرحی از:خالدبایزیدی(دلیر) «طرح» دیروز! من ودنیا... درازدحام خیابانی به هم برخوردیم «هردو متنف
   ۴۵۹ بازدید     ۱۱ نظر

   ادامه شعر

   خالد بایزیدی(دلیر)

   شعری از:خالدبایزیدی(دلیر) «نگاه ابری مادر» آسمان چه یکریز یکریزمی بارد راستی مادرباز! تکه های اب
   ۴۷۷ بازدید     ۱۲ نظر

   ادامه شعر

   خالد بایزیدی(دلیر)

   چندکوتاه سروده از:خالدبایزیدی(دلیر) 1- آرزوهایم را می دیدم: که نورس وناکام بربالهای پروانه سرگ
   ۵۶۹ بازدید     ۱۵ نظر

   ادامه شعر

   خالد بایزیدی(دلیر)

   شعری از:خالدبایزیدی(دلیر) به پرویزشاپورکه گفته بود: باکامیارپسرم زندگی می کنم وماهانه با13 هزاروپ
   ۵۹۵ بازدید     ۱۰ نظر

   ادامه شعر

   خالد بایزیدی(دلیر)

   دوکوتاه سروده از:خالدبایزیدی(دلیر) 1- چه بیهوده است عاشق شدن درین زمانه ی که گاه می بینم: عشق
   ۵۳۴ بازدید     ۲۰ نظر

   ادامه شعر

   خالد بایزیدی(دلیر)

   دوشعراز:خالدبایزیدی(دلیر) تمام شبهای یلدارابه انتظارت می نشینم حتی اگرنیایی بازبامیددیدارت می نشین
   ۵۵۰ بازدید     ۱۵ نظر

   ادامه شعر

   خالد بایزیدی(دلیر)

   چندشعراز:خالدبایزیدی(دلیر) شب یلدایعنی:دورهم بودن شبی فارغ ازاندوه وغم بودن «دلیر»پایان عمرخفاش ا
   ۸۳۱ بازدید     ۱۷ نظر

   ادامه شعر

   خالد بایزیدی(دلیر)

   شعری از:خالدبایزیدی(دلیر) توکه رفتی عصای نیزبرای خودخریدم چون می دانستم: دلم تاب وتوان دوری ات
   ۴۹۸ بازدید     ۱۴ نظر

   ادامه شعر

   خالد بایزیدی(دلیر)

   چهارسروده کوتاه از:خالدبایزیدی(دلیر) 1- دخترکان کوبانی! باپیرهن سرخ وسپیدوسبزحسرت درسوگ سرزمین ب
   ۵۲۸ بازدید     ۱۰ نظر

   ادامه شعر

   خالد بایزیدی(دلیر)

   شعری از:خالدبایزیدی(دلیر) «دخترکوبانی» شب! درنگاه آئینه ی دخترکوبانی زلف سیه اش را شانه می کرد
   ۷۰۷ بازدید     ۱۵ نظر

   ادامه شعر

   خالد بایزیدی(دلیر)

   سه کوتاه سروده از:خالدبایزیدی(دلیر) 1- زنی باپیرهن حسرت درسوگ آرزوهای به بادرفته اش به ماتم واند
   ۴۸۹ بازدید     ۹ نظر

   ادامه شعر

   خالد بایزیدی(دلیر)

   شعری از:خالدبایزیدی(دلیر) زمانی ست درخت برگهایش را به بادسپرده شاخه وبرگ برگ اش را از یاد برده «د
   ۴۶۵ بازدید     ۱۱ نظر

   ادامه شعر

   خالد بایزیدی(دلیر)

   شعراز:خالدبایزیدی(دلیر) به سربازان گمنام دفاع مقدس «سربازگمنام» تنهاآسمان دیارمن بارانی است تنها
   ۴۹۴ بازدید     ۱۵ نظر

   ادامه شعر

   خالد بایزیدی(دلیر)

   چندشعرعاشقانه از:خالدبایزیدی(دلیر) 1-ای بانوی من ازوقتی که رفته ای آب وهوانیز... بهم ریخته است
   ۴۶۵ بازدید     ۱۷ نظر

   ادامه شعر

   خالد بایزیدی(دلیر)

   شعری از:خالدبایزیدی(دلیر) به:حسین معدنی مربی والیبال ایران که چه سبکبال به شکوفه های ستارگان پیوس
   ۴۸۵ بازدید     ۱۲ نظر

   ادامه شعر

   خالد بایزیدی(دلیر)

   شعری از:خالدبایزیدی(دلیر) «دلتنگی» کاش! دربهشت تلفن بود تاکه به مادرم زنگ می زدم ومی گفتم: ماد
   ۶۰۶ بازدید     ۱۹ نظر

   ادامه شعر

   خالد بایزیدی(دلیر)

   چندمنیمال از:خالدبایزیدی(دلیر) 1- چه بسیاردلم راشکستند اماهیچ ازپای ننشستم تکه تکه هایم را جمع
   ۵۴۳ بازدید     ۱۳ نظر

   ادامه شعر

   خالد بایزیدی(دلیر)

   شعری از:خالدبایزیدی(دلیر) «وطن» به وطنم که بازگشتم خاک اش را وجب به وجب اندازه گرفتم که مبادا
   ۵۱۴ بازدید     ۱۸ نظر

   ادامه شعر

   خالد بایزیدی(دلیر)

   شعری از:خالدبایزیدی(دلیر) کاش می شد همه پرندگان درقفس را مست ...مست کرد تاکه دراوج خیال درآسمان
   ۴۷۵ بازدید     ۴ نظر

   ادامه شعر

   خالد بایزیدی(دلیر)

   شعری از:خالدبایزیدی(دلیر) «درد» به کماکه رفتم تنهادردی راکه احساس کردم درد!دوری ات بود وآن که د
   ۴۵۸ بازدید     ۱۱ نظر

   ادامه شعر

   خالد بایزیدی(دلیر)

   دوکوتاه سروده از:خالدبایزیدی(دلیر) 1- چشمان ات لانه ای است دراوج بی پناهی ام نازنین ام! بااشار
   ۵۲۹ بازدید     ۱۴ نظر

   ادامه شعر

   خالد بایزیدی(دلیر)

   شعری از:خالدبایزیدی(دلیر) طرح می خواهم ! روحم را به تاریک ترین شب بسپارم تادیگرهرگز روزرابه ان
   ۵۵۲ بازدید     ۱۰ نظر

   ادامه شعر

   خالد بایزیدی(دلیر)

   دوکوتاه سروده از:خالدبایزیدی(دلیر) 1- من ازپدرآموختم که چگونه صبورومقاوم باشم گاه که نان
   ۵۷۱ بازدید     ۱۸ نظر

   ادامه شعر

   خالد بایزیدی(دلیر)

   دوشعرکوتاه از:خالدبایزیدی(دلیر) به شهیدان دفاع مقدس گل عشق درباغچه ای گلها یکی یکی به
   ۶۱۰ بازدید     ۱۹ نظر

   ادامه شعر

   خالد بایزیدی(دلیر)

   چندشعرکوتاه از:خالدبایزیدی(دلیر) 1- برگهاکه به زردی گر
   ۶۴۴ بازدید     ۱۱ نظر

   ادامه شعر

   خالد بایزیدی(دلیر)

   دوشعراز:خالدبایزیدی(دلیر) 1- دیشب! خواب می دیدم به بهشت رفته بودم همه جارا سرک کشی
   ۴۸۵ بازدید     ۸ نظر

   ادامه شعر

   خالد بایزیدی(دلیر)

   چندشعراز:خالدبایزیدی(دلیر) به استادم:محمدمحمدعلی 1- درپنجره ی تنهایی ام سیگاری رامی گیرا
   ۵۸۱ بازدید     ۳ نظر

   ادامه شعر

   خالد بایزیدی(دلیر)

   طرحی از:خالدبایزیدی(دلیر) «طرح» جهان قفسی است ومن کبوتردربند آن آه خدای من! به من بگو
   ۴۷۷ بازدید     ۱۴ نظر

   ادامه شعر

   خالد بایزیدی(دلیر)

   دوکوتاه سروده:خالدبایزیدی(دلیر) 1- چه غمگینانه آسمان! به قفسی پرازپرندگان ذل زده بود
   ۴۸۹ بازدید     ۴ نظر

   ادامه شعر

   خالد بایزیدی(دلیر)

   شعری از:خالدبایزیدی(دلیر) زمستان! پشت کرده بود به تابستان تاکه قندیل هایش ازآن سوی دا
   ۵۲۴ بازدید     ۱۰ نظر

   ادامه شعر

   خالد بایزیدی(دلیر)

   چهارسروده از:خالدبایزیدی(دلیر) به شهیدجاودانه:علی خلیلی «مرگ شاهین» شاهین به گاه مرگ
   ۵۷۷ بازدید     ۱۷ نظر

   ادامه شعر

   خالد بایزیدی(دلیر)

   شعری از:خالدبایزیدی(دلیر) «قراربود...!» قراربودباآرزوهایم بروم اماآنهاراازمن گرفتند پس ا
   ۵۶۷ بازدید     ۱۳ نظر

   ادامه شعر

   خالد بایزیدی(دلیر)

   بهارانه های از:خالدبایزیدی(دلیر) 1- برای آمدن بهار هیچ نیازی به شکوفه هانیست نگاه تو
   ۵۳۶ بازدید     ۱۳ نظر

   ادامه شعر

   خالد بایزیدی(دلیر)

   شعری از:خالدبایزیدی(دلیر) «غم» درین جا! همه چیزروبه راه است هیچ چیز کم ندارم تابخواهی
   ۴۰۱ بازدید     ۱۱ نظر

   ادامه شعر

   خالد بایزیدی(دلیر)

   شعری از:خالدبایزیدی(دلیر) «عاشق شدن» پدرم می گفت: فرزندم! گناه نکن من نیزبه احترام
   ۵۱۱ بازدید     ۲۶ نظر

   ادامه شعر

   خالد بایزیدی(دلیر)

   شعری از:خالدبایزیدی(دلیر) «وطن» به وطن که بازگشتم خاک اش را وجب...وجب اندازه گرفتم
   ۱۰۶۰ بازدید     ۲۴ نظر

   ادامه شعر

   خالد بایزیدی(دلیر)

   شعری از:خالدبایزیدی(دلیر) «گمشده» ...آه! درهمان راهی گم شدم که درکودکی هایم گم شده بو
   ۴۷۷ بازدید     ۲۴ نظر

   ادامه شعر

   خالد بایزیدی(دلیر)

   شعری از:خالدبایزیدی(دلیر) «طرح» برای شستن پیرهن زندگی تمام اشکهایم را درکاسه ی آسمان ریخ
   ۴۸۳ بازدید     ۳۲ نظر

   ادامه شعر

   خالد بایزیدی(دلیر)

   شعری از:خالدبایزیدی(دلیر) «طرح» چه بسیار! بابوسه ای شانه هایم را تازیانه زده اند وزیر
   ۵۳۴ بازدید     ۳۳ نظر

   ادامه شعر

   خالد بایزیدی(دلیر)

   شعری از:خالدبایزیدی(دلیر) «فریاد» به سربازان وطنم که اسیردشمن اند چشم هایم رابستند تاجای
   ۴۴۴ بازدید     ۱۶ نظر

   ادامه شعر

   خالد بایزیدی(دلیر)

   شعری از:خالدبایزیدی(دلیر) بوسه اناالحق خواستند: بوسه ای را به داربیاویزند گل سرخی
   ۴۸۲ بازدید     ۱۰ نظر

   ادامه شعر

   خالد بایزیدی(دلیر)

   طرح ای از:خالدبایزیدی(دلیر) طرح هیچ می دانید: چرا؟ آسمان را ماتم ومه فراگرفته مه غ
   ۴۶۸ بازدید     ۱۹ نظر

   ادامه شعر

   خالد بایزیدی(دلیر)

   دوبداهه از:خالدبایزیدی(دلیر) تقدیم به:بداهه سرای معاصر
   ۷۱۸ بازدید     ۹۲ نظر

   ادامه شعر

   خالد بایزیدی(دلیر)

   شعری از:خالدبایزیدی(دلیر) «میلاد» درآن دم که دل به امید خدابستم پیمان با ماه تابان مصطفی بس
   ۵۶۷ بازدید     ۲۶ نظر

   ادامه شعر

   خالد بایزیدی(دلیر)

   شعری از:خالدبایزیدی(دلیر) «طرح» به خار! بدنگوئیم... آنقدرکه او گل رابغل می کند من
   ۵۱۹ بازدید     ۳۵ نظر

   ادامه شعر

   خالد بایزیدی(دلیر)

   شعری از:خالدبایزیدی(دلیر) «تنهایک روز» ماتنهایک روزطولانی زندگی می کنیم وآن یک روزنیز...
   ۱۱۸۷ بازدید     ۱۴ نظر

   ادامه شعر

   خالد بایزیدی(دلیر)

   شعری از:خالدبایزیدی(دلیر) «زن» زن تصویری ازآئینه است وآئینه تصویری از زن ازاین روس
   ۶۰۵ بازدید     ۱۳ نظر

   ادامه شعر

   خالد بایزیدی(دلیر)

   کوتاه سروده ای از:خالدبایزیدی(دلیر) غریبه ای! برای قطاری دست تکان می داد که به وسعت فراق
   ۴۲۷ بازدید     ۸ نظر

   ادامه شعر

   خالد بایزیدی(دلیر)

   طرح از:خالدبایزیدی(دلیر) 1- گام برمی دارم هرچه می کوشم به سایه ی روح ام نمی رسم تاکه
   ۵۷۵ بازدید     ۱۷ نظر

   ادامه شعر

   خالد بایزیدی(دلیر)

   چهارطرح کوتاه از:خالدبایزیدی(دلیر) 1- جلاد! طناب دار را که آویخت گل... فریادبرکشید
   ۷۱۳ بازدید     ۱۶ نظر

   ادامه شعر

   خالد بایزیدی(دلیر)

   چهارشعراز:لطیف هلمت(شاعرمعاصرکورد) ترجمه از:خالدبایزیدی(دلیر) 1- تنهاازدوچیز کینه دارم
   ۱۷۴۶ بازدید     ۲۷ نظر

   ادامه شعر

   خالد بایزیدی(دلیر)

   شعراز:خالدبایزیدی(دلیر) طرح جنگجویی که...! ازمترسک بترسد بی گمان جهان رانیز فتح کند
   ۸۶۹ بازدید     ۱۵ نظر

   ادامه شعر

   خالد بایزیدی(دلیر)

   شعری از:خالدبایزیدی(دلیر) من نمی خواهم! درسرزمینی زندگی کنم که تنهامرگ بمساوات تقسیم شو
   ۶۲۹ بازدید     ۱۴ نظر

   ادامه شعر

   خالد بایزیدی(دلیر)

   طرح از:خالدبایزیدی(دلیر) «طرح» صدای پایت که آمد ازویلون زدن دست کشیدم
   ۵۷۳ بازدید     ۱۱ نظر

   ادامه شعر

   خالد بایزیدی(دلیر)

   ازدرختی پرسیدم: ازچه اندوهگینی گفت: ازاین که ازمن چوب
   ۸۱۱ بازدید     ۱۶ نظر

   ادامه شعر

   خالد بایزیدی(دلیر)

   دوشعرکوتاه از:خالدبایزیدی(دلیر) 1- گدایی! درغروب غمگین نگاه اش ازچکاوکی تنها نغمه ای
   ۶۵۱ بازدید     ۱۷ نظر

   ادامه شعر

   خالد بایزیدی(دلیر)

   شعری از:خالدبایزیدی(دلیر) چه غمی دردل دارد آسمان چه یکریز.یکریزمی باردباران «دلیر»شایداندوه
   ۶۶۸ بازدید     ۱۴ نظر

   ادامه شعر

   خالد بایزیدی(دلیر)

   شعری از:خالدبایزیدی(دلیر) «قانون» شاید... ازبی عدالتی ماست که مدام ازقانون حرف می
   ۶۳۰ بازدید     ۱۰ نظر

   ادامه شعر

   خالد بایزیدی(دلیر)

   شعری از:خالدبایزیدی(دلیر) «تردید» به چشمان مردمم نگاه می کنم آه... انگارنگاهشان دو
   ۵۹۵ بازدید     ۸ نظر

   ادامه شعر

   خالد بایزیدی(دلیر)

   شعری از:خالدبایزیدی(دلیر) من هرگزباورنمی کنم مرگ را خزان بی هنگام.ریزش برگ را آخرچگونه گل ب
   ۷۴۴ بازدید     ۷ نظر

   ادامه شعر

   مجموع ۲۴۸ پست فعال در ۴ صفحه

   آخرین نقدهای شاعران سایت

   نظرات

   مشاعره

   کاربران اشتراک دار

   محل انتشار اشعار شاعران دارای اشتراک

   حمایت از شعرناب

   شعرناب

   با قرار دادن کد زير در سايت و يا وبلاگ خود از شعر ناب حمايت نمایید.

   کلیه ی مطالب این سایت توسط کاربران ارسال می شود و انتشار در شعرناب مبنی بر تایید و یا رد مطالب از جانب مدیریت نیست .
   استفاده از مطالب به هر نحو با رضایت صاحب اثر و ذکر منبع بلامانع می باشد . تمام حقوق مادی و معنوی برای شعرناب محفوظ است.
   1