سایت شعرناب محیطی صمیمی و ادبی برای شاعران جوان و معاصر - نقد شعر- ویراستاری شعر - فروش شعر و ترانه اشعار خود را با هزاران شاعر به اشتراک بگذارید

مردم زماني به دانايي شما اهميت مي دهند كه بدانند به آنها اهميت مي دهيد. جان ماکسول

چهارشنبه ۲۹ آبان

اشعار دفتر شعرِ ونداد شاعر عیسی نصراللهی ( سپیدار )

عیسی نصراللهی ( سپیدار )

اَلا ای لاله یِ سرخِ نخستینم / تو را امشب چگونه باز برچینم؟ زِ دشتِ پونه و بابونه و نسرین: / چر
۷۷ بازدید     ۷ نظر

ادامه شعر

عیسی نصراللهی ( سپیدار )

یاد داری صحبتِ یکشنبه را ؟ هان، گو بر من تو در تیره شبی گَر که من چهره نَهَم بر خاک ِ سرد تو نم
۸۱ بازدید     ۱۰ نظر

ادامه شعر

عیسی نصراللهی ( سپیدار )

باز یاد آورد کودک،مادرش / جسمِ بیمار و نحیفِ خواهرش/ بعدِ بابا، رخت میشوید، هم او/ نزدِ آقا ص
۱۷۰ بازدید     ۶ نظر

ادامه شعر

عیسی نصراللهی ( سپیدار )

ای پیچِشِ زلفانِ گُل افشان،کجایی؟ ای قلبِ فروهِشته یِ لرزان، کجایی ؟ تو من شُده ای یا شُده ام
۱۵۲ بازدید     ۳۱ نظر

ادامه شعر

عیسی نصراللهی ( سپیدار )

دوباره، می آمد و کفشهایِ تکراری: دوباره خاطره هایی که سیه فام شد  میانِ همهمه یِ مشقِ پاکِ دیر
۳۲۰ بازدید     ۱۴ نظر

ادامه شعر

عیسی نصراللهی ( سپیدار )

صبحگاهی را برایت یکنَفَس ترسیم خواهم کرد: همین دیروز بود انگار کیفِ رویِ دوش و _ ترسان_ ناظم ا
۳۴۳ بازدید     ۱۷ نظر

ادامه شعر

عیسی نصراللهی ( سپیدار )

یک _ آه، ای آزادیِ ما بچه ها زود رفتی لعنتی، بیا بیا باز کردم آن کتابِ یادها قصه یِ آلونکِ
۲۳۳ بازدید     ۲۸ نظر

ادامه شعر

عیسی نصراللهی ( سپیدار )

بیا ای رفته در دامانِ تنهایی به پا کن عشقِ آزادِ پرستو را دوباره کوچه را روشن دوباره چاییِ آن
۶۴۴ بازدید     ۱۸ نظر

ادامه شعر

عیسی نصراللهی ( سپیدار )

از بویِ بهارینه یِ نارنجِ خودت،جمله بِباران بر چهره یِ افسرده یِ پاییزِ من و پیکرِ باران
۲۲۰ بازدید     ۱۰ نظر

ادامه شعر

عیسی نصراللهی ( سپیدار )

مژگانِ دلم پر زد و در چشمِ"سحر" رفت در کنج قفس،نرگسِ مستم به "نَظَر" رفت محکومِ دو عالم، منم و
۳۱۸ بازدید     ۱۶ نظر

ادامه شعر

عیسی نصراللهی ( سپیدار )

یک تارِ مویِ گندیده ات،به دنیا نمیدَهَم اصلا مگر مویِ پیچانِ تو،گندیده میشَوَد؟
۲۹۱ بازدید     ۱۹ نظر

ادامه شعر

عیسی نصراللهی ( سپیدار )

آیینه یِ من میشُد و روزی به خودم گفت: تو خود زِ خودت نیستی و عیبِ خودت جو گفتم: بخدا عیبِ ه
۲۷۹ بازدید     ۵ نظر

ادامه شعر

عیسی نصراللهی ( سپیدار )

به گیسو،جنگلی رخشان و چشمت،مثلِ آهویی فتاده بر دلم آشوب و از سویی،هیاهویی کَمان را وا فِکن در
۱۹۵ بازدید     ۸ نظر

ادامه شعر

عیسی نصراللهی ( سپیدار )

گُلَم خوابیده اینک خوب میدانم دو چشمِ نازنینِ نرگسم پندارِ این شبهاست گَهی مویِ پریشان و گَهی م
۲۵۸ بازدید     ۸ نظر

ادامه شعر

عیسی نصراللهی ( سپیدار )

یاد داری صحبتِ یکشنبه را : گَر که من چهره نَهَم بر خاکِ سرد تو نمی آیی بر مزارَم ای پَری؟ با گلِ
۲۰۹ بازدید     ۸ نظر

ادامه شعر

عیسی نصراللهی ( سپیدار )

سلام دوستان،عارضم که: تحتِ این فضا و سایت خوب، از موقعیت استفاده میکنم و یک شاعره یِ جوانی که تنه
۴۶۹ بازدید     ۲۰ نظر

ادامه شعر

عیسی نصراللهی ( سپیدار )

از کودکی ها،ما عاشقِ هَم : او با سکوتش،من با سکوتَم حالا که اینک،دور از خیالیم او سویِ دیگر ،
۳۱۹ بازدید     ۱۲ نظر

ادامه شعر

عیسی نصراللهی ( سپیدار )

مرواریدانِ غلتانِ من اند همانکه رسالتیست چشمانِ خُمارِ محزونِ سالهایِ نمناکیِ اهواز و کنارِ سا
۲۴۶ بازدید     ۱۵ نظر

ادامه شعر

عیسی نصراللهی ( سپیدار )

رفتی و نگفتی،که دیدار چنین است: روئیدنِ نرگسی،به ایوان همین است "گفتی که ازاین عشق،حَذَر کن
۲۸۷ بازدید     ۱۲ نظر

ادامه شعر

عیسی نصراللهی ( سپیدار )

آن مرد در زمستان، شاید دِگر نیاید شیرین به یادِ مستان،شاید دگر نیاید/ در سوگ رفته اند باز ،یاران
۲۴۶ بازدید     ۸ نظر

ادامه شعر

عیسی نصراللهی ( سپیدار )

۱_ گوش کن کوچ پرستو نیز نزدیک است خیالِ چترِ پیرِ آرزوهایی که یکدَم باز میگردد نگاه کن بوته ی
۳۰۲ بازدید     ۱۶ نظر

ادامه شعر

عیسی نصراللهی ( سپیدار )

آمدی جانم بقربانت،شبِ فروردین؟ نازنینا،نرگسا،اینک؟لبِ فروردین؟ تو نمیدانی که آن بُستانِ سبزِ اهو
۳۴۰ بازدید     ۱۶ نظر

ادامه شعر

عیسی نصراللهی ( سپیدار )

چه زمان خواهم مُرد؟ بر زمینی افسون لا به لایِ گَوَنِ پاییزی با همان دغدغه یِ دوشینه در سرازیری
۱۹۵ بازدید     ۳ نظر

ادامه شعر

عیسی نصراللهی ( سپیدار )

صبحگاهی یک کلاغِ ساده دِل رفت بالایِ درختِ پا ب
۲۰۱ بازدید     ۳ نظر

ادامه شعر

عیسی نصراللهی ( سپیدار )

پناه برده بودم با هر احساسِ خیس و تازه ای به آوانگاهِ زمستانیِ روزهایِ اهواز و اهواز شیهه یِ
۳۳۰ بازدید     ۱۴ نظر

ادامه شعر

عیسی نصراللهی ( سپیدار )

بسانِ آغازِ فصلِ زردِ کدامینی؟ " چشم بادامی" تمامِ احساسِ قلبِ سرد مرا بینی؟" چشم بادامی " شبی
۲۱۳ بازدید     ۱۲ نظر

ادامه شعر

عیسی نصراللهی ( سپیدار )

من شریفَم نامم را پدرم انتخاب کرده بود ! بدونِ هیچ شرافتی ( کنارِ سِجلِ مَردها
۱۴۸ بازدید     ۱۱ نظر

ادامه شعر

عیسی نصراللهی ( سپیدار )

ای باورِ من، ای گلِ نسرین،بفرما ای صبحِ بهارینه یِ پروین،بفرما / من طفلِ غمِ سالِ همان،کویِ نی
۱۵۷ بازدید     ۶ نظر

ادامه شعر

عیسی نصراللهی ( سپیدار )

سایه ای تنها در انجمادِ آیینه و آب به گمانم رعشه یِ آفرینشِ سیب بود میانِ تَلخندِ وارونه یِ گندم
۲۵۶ بازدید     ۴ نظر

ادامه شعر

عیسی نصراللهی ( سپیدار )

عشق را باید مخفی نمود در این کوچه باغ گوشهایِ نامحرمی ست کز مدارِ بهار خارج شده اند میانِ نَف
۱۵۹ بازدید     ۱۰ نظر

ادامه شعر

عیسی نصراللهی ( سپیدار )

جانم گرفته شد از این قصه یِ غُبار در حسرتِ دیدار سرآسیمه،از بهار باید که بِشویَم این نیسانِ خست
۱۴۲ بازدید     ۴ نظر

ادامه شعر

عیسی نصراللهی ( سپیدار )

یک: مرا گفتند،از مادر چه در ذهنِ خودت داری؟ بگفتم: پینه یِ بسته،به رویِ دستِ زیبایش‌ دوباره پ
۱۵۱ بازدید     ۸ نظر

ادامه شعر

عیسی نصراللهی ( سپیدار )

هرگز از ذهنِ منِ این کودکِ مغرور بیرونت نخواهم کرد تو _ ای _ کفشِ سرآسیمه .... ( میانِ کشتزارِ
۱۶۴ بازدید     ۱۰ نظر

ادامه شعر

عیسی نصراللهی ( سپیدار )

خزانِ غمزده یِ غروب،بودی تو کنارِ شاخه یِ مریم ها ( عروسِ زخمیِ پاییزی) بلوطِ حجله یِ زنبق ها
۱۵۳ بازدید     ۱۳ نظر

ادامه شعر

عیسی نصراللهی ( سپیدار )

لاله ای با عِشوه: تنگ کرد غنچه ی لب را و بگفت: هان ای پیله ی زشت از چه گفتند به تو شاهِ پَرَک،ک
۲۶۱ بازدید     ۸ نظر

ادامه شعر

عیسی نصراللهی ( سپیدار )

یِکدَم از نایِ درونت،بِگُریز: هان،ای شعله یِ نور ( رنگی از عشق،به مرداب بیار باغِ پژمردگی ام را
۲۱۴ بازدید     ۰ نظر

ادامه شعر

عیسی نصراللهی ( سپیدار )

ایواره سِرمه کیشین اَل چوَلِت جَمو کِردی،دو جِفتِ مِژدِنگَلِت نَوِتی وَه خُوَت اَژ،چارِ کَلولِم
۱۵۶ بازدید     ۱ نظر

ادامه شعر

عیسی نصراللهی ( سپیدار )

خران گاهی بزان را ساده اِنگارند بزان وحشت زده در جنگ و پیکارند سگان عو عو کنان خَندند و می آیند
۱۰۷ بازدید     ۴ نظر

ادامه شعر

عیسی نصراللهی ( سپیدار )

باز این زلزله اُفتاده به کاشانه یِ الوند نَرَهاندی گِرِه از چهره یِ زیبایِ دماوند ؟ بِتِکان گی
۱۲۰ بازدید     ۷ نظر

ادامه شعر

عیسی نصراللهی ( سپیدار )

دَه نگی دِیای اَژ بَرزِ آسِمو سالی تِر اَژ نوو/ تِگِری دو رووا رَزِکی.... دَه نووهِ خَله دِرو
۱۱۴ بازدید     ۵ نظر

ادامه شعر

عیسی نصراللهی ( سپیدار )

من از تیر و تبار تخمه ی دَردَم به زیر بسترم: خوابیده مردانِ شهید و لاله های خفته ی " ایمان "
۲۳۱ بازدید     ۱۵ نظر

ادامه شعر

عیسی نصراللهی ( سپیدار )

آواز و نوایِ قَمَر از شمس و ثُریا بِگُذَشت آری بِگُذَشت کوکبِ آفاقِ خیالم،بِگُذَشت / فی ال
۱۳۷ بازدید     ۱۱ نظر

ادامه شعر

عیسی نصراللهی ( سپیدار )

خواب میدیدَم،بِسوی اَم،آمدی/ یک شب از مستی،بِکوی اَم،آمدی بوسه میبَستی،لَبَت را بر لَبم آمدی
۱۵۹ بازدید     ۴ نظر

ادامه شعر

عیسی نصراللهی ( سپیدار )

۱_ کُرسی و نانِ تنوری را هنوزم،دوست میدارم میانِ برف و بوران و تِگرگِ شَب نشینی ها
۱۲۲ بازدید     ۶ نظر

ادامه شعر

عیسی نصراللهی ( سپیدار )

ای که لرزان شده ی دامگه هر شَرَری تو کی از باغچه ی کوچک ما میگذری؟ با تو ام_ آری تو_ مثلِ مهِ دیشب
۶۷۰ بازدید     ۴۵ نظر

ادامه شعر

عیسی نصراللهی ( سپیدار )

عاقبت گرگ شدی، بره دریدی،"لیلا " بی محابا،به دل گله خزیدی، " لیلا " یاد آن سادگی ام،وقتی می افتم
۷۰۰ بازدید     ۰ نظر

ادامه شعر

عیسی نصراللهی ( سپیدار )

باز هم یاد و بهارِ کودکی کودکی و کودکی و کودکی/ باز هم مهر است و آغوشِ کتاب کیف سارا، سیب و سینی
۲۷۲ بازدید     ۱۲ نظر

ادامه شعر

عیسی نصراللهی ( سپیدار )

به ماهِ بلند بیندیش که سپیده دَمان در قُرُقِ آبستنِ پلنگِ زخمی: چَشم بر دامنِ عریانِ زمین ( دوخ
۱۵۳ بازدید     ۲ نظر

ادامه شعر

شاعر و مداح اهل بیت کربلایی رسول چهارمحالی(ساقی عطشان)

نوحه شهادت امام حسن مجتبی
۱۰۰ بازدید     ۷ نظر

ادامه شعر

عیسی نصراللهی ( سپیدار )

وطن، ای دامنِ اَفروز و روشَن وطن، ای باورِ نسرین و سوسَن/ وطن، نام آورِ گیو و پَشوتَن وطن، ای
۵۱۱ بازدید     ۱۴ نظر

ادامه شعر

حامی شریبی

آنقدر که گریه ها
۱۲۷ بازدید     ۴ نظر

ادامه شعر

عیسی نصراللهی ( سپیدار )

دلِ من گرفته اینک دلِ تو کجا روانَست؟ هَوَسِ خدا نداری، زِ کَمانِ شهرِ آرش؟ همه حسرتم همیشه چه
۱۹۲ بازدید     ۱۷ نظر

ادامه شعر

تازه ترین نقدها

نظرات

مشاعره

کاربران اشتراک دار

محل انتشار اشعار شاعران دارای اشتراک
کلیه ی مطالب این سایت توسط کاربران ارسال می شود و انتشار در شعرناب مبنی بر تایید و یا رد مطالب از جانب مدیریت نیست .
استفاده از مطالب به هر نحو با رضایت صاحب اثر و ذکر منبع بلامانع می باشد . تمام حقوق مادی و معنوی برای شعرناب محفوظ است.
2