سایت شعرناب محیطی صمیمی و ادبی برای شاعران جوان و معاصر - نقد شعر- ویراستاری شعر - فروش شعر و ترانه اشعار خود را با هزاران شاعر به اشتراک بگذارید

هر چه بیشتر به کسی عشق میورزیم ، بیشتر در اسرار هر چیز نفوذ می کنیم . مولانا

پنجشنبه ۳۱ مرداد

اشعار دفتر شعرِ دل نوشته ها شاعر علی حبیبی

علی حبیبی

حس و حالی نیست پنجره بسته است انتهای کوچه مسدود است
۹ بازدید     ۳ نظر

ادامه شعر

علی حبیبی

سکوت رد پای فراری تکراری نفس شکسته در گلو
۱۷ بازدید     ۳ نظر

ادامه شعر

علی حبیبی

کلمات تهی حرف های پوچ بحث های تکراری
۴۲ بازدید     ۳ نظر

ادامه شعر

علی حبیبی

راهی به سویت نیست جز پرواز خیالی در شب
۳۱ بازدید     ۵ نظر

ادامه شعر

علی حبیبی

از تلخیم ام غم گینی میدانم از حرف هایم دل گیری میدانم
۷۵ بازدید     ۴ نظر

ادامه شعر

علی حبیبی

میدانم یه روزی می آیی می آیی و با خودم میبرمت به آن جایی که همیشه هزار بار در رویا هایم
۴۳ بازدید     ۳ نظر

ادامه شعر

علی حبیبی

دلم آشوب است انگار که بیقراریم را بیشتر میکند لحظه لحظه دیر آمدنت سر قرار تنهایی مان
۵۲ بازدید     ۵ نظر

ادامه شعر

علی حبیبی

جاری میشود سیل اشکم از حسرتی که تاوان سکوت است سکوتی که یک‌ عمر زره زره جانم را خورد
۸۹ بازدید     ۵ نظر

ادامه شعر

علی حبیبی

درونم حجمه ایست از واژه ها گفته هایی بی دریغ حرفهایی بی مثال
۶۳ بازدید     ۵ نظر

ادامه شعر

علی حبیبی

گاهی چقدر راحت است شکستن قلبی که آرام است از بود
۴۴ بازدید     ۵ نظر

ادامه شعر

علی حبیبی

خط صافیست از بی رحمی تو تا قلب از تپش افتاده ام
۴۸ بازدید     ۵ نظر

ادامه شعر

علی حبیبی

باد هم دل خوشی من را برد ابر بر بالش من کم بارید ثانیه محو‌ تماشای من است
۳۶ بازدید     ۴ نظر

ادامه شعر

علی حبیبی

درون چشمانت چیست ؟ که اینگونه محو تماشایش میشوم نمیدانم ! ...
۷۴۳ بازدید     ۴ نظر

ادامه شعر

علی حبیبی

محو‌ میشوم در خودم درون آن‌ من خود خواهی که نگذاشت بفهمم کیستم
۴۱ بازدید     ۳ نظر

ادامه شعر

علی حبیبی

رخت سفر بر تن میکنم راهیم به کجا نمیدانم مسیری را در پیش میگیرم که انتهایش خاموشیست
۶۰ بازدید     ۴ نظر

ادامه شعر

علی حبیبی

کجایی ، در کنارم‌ نیستی در این لحظه سخت ناتوانیم چند برابر میشود
۴۷ بازدید     ۴ نظر

ادامه شعر

علی حبیبی

با تو ام ای غروب غمگین با تو که در افق باورت نقش سنگین رفتن را ترسیم میکنی
۹۴ بازدید     ۳ نظر

ادامه شعر

علی حبیبی

وقتی که تو در پرده احساس دچاری
۶۷ بازدید     ۹ نظر

ادامه شعر

علی حبیبی

در امتداد آن تنهایی آرام بلند تکه ای از خودم را یافتم که در پلیدی آن روزهای سیاه سیمای سفیدش پیدا
۴۰ بازدید     ۱ نظر

ادامه شعر

علی حبیبی

حال غریبی دارم به ابر های رقیقی که ماه را میپوشانند خیره شده ام
۳۸ بازدید     ۳ نظر

ادامه شعر

علی حبیبی

نفس میکشم تو را در هوایی که همچون هوای بهاری بلعیده میشود
۴۰ بازدید     ۹ نظر

ادامه شعر

علی حبیبی

نسیم خنک بهاری را با بغض فرو‌ میخورم وقتی نگاهت را به خاطر میاورم
۶۱ بازدید     ۱۰ نظر

ادامه شعر

علی حبیبی

صدایت عشق صدایت ناز صدایت نور
۵۸ بازدید     ۳ نظر

ادامه شعر

علی حبیبی

میجنگم با خودم تا پیروز میدان باشم
۲۹ بازدید     ۲ نظر

ادامه شعر

علی حبیبی

نمیدوم چرا گاهی هرچقدر تلاش میکنی برعکس برداشت میشه ...
۸۶ بازدید     ۲ نظر

ادامه شعر

علی حبیبی

همدم همیشگی همصدای سکوت همراه بیراهه ی دلتنگی هم نفس ، هم درد
۸۴ بازدید     ۴ نظر

ادامه شعر

علی حبیبی

شبه باور من پشت رگ های تنم زندانیست
۹۷ بازدید     ۴ نظر

ادامه شعر

علی حبیبی

رفته ام از خاطرت گشته ام تنها چقدر عطر آن همراهیت مانده در بیداریم
۵۱ بازدید     ۷ نظر

ادامه شعر

علی حبیبی

کلامت تلخ است واژه هایت غمگین نگاهت سرد
۵۶ بازدید     ۴ نظر

ادامه شعر

علی حبیبی

زندگی مفهوم گنگی از داشتن و‌نداشتن زندگی بازی دوری و‌ نزدیکی
۵۹ بازدید     ۴ نظر

ادامه شعر

علی حبیبی

فاصله چه مغهوم غریبی است گاهی کوتاه و گاهی طولانی
۸۶ بازدید     ۷ نظر

ادامه شعر

علی حبیبی

مشتم را برای تو باز میکنم تا ببینی بهانه های کودکانه ام را
۵۴ بازدید     ۷ نظر

ادامه شعر

علی حبیبی

گل میدهد اینبار نهال تازه تلاقی دلهامان بهار نزدیک است رایحه دل نشین چمن را حس میکنی ؟
۵۳ بازدید     ۴ نظر

ادامه شعر

علی حبیبی

بی پرده میگویی چقدر تنهایی و بی پرده می بینم درخشش تابناک زیباییت را
۹۸ بازدید     ۶ نظر

ادامه شعر

علی حبیبی

بدن سرد افکار تلخ چشمان بت به پنجره خاموشی
۸۲ بازدید     ۸ نظر

ادامه شعر

علی حبیبی

به آسمان که نگاه میکنم زمین میخورم
۷۲ بازدید     ۵ نظر

ادامه شعر

علی حبیبی

آنچنانم‌ که گویی نیستم که‌گویی درکی از دنیای اطرافم ندارم
۱۱۱ بازدید     ۴ نظر

ادامه شعر

علی حبیبی

تو‌ میروی و دلم سنگ میشود چشمم به ثانیه ها بند میشود
۷۵ بازدید     ۷ نظر

ادامه شعر

علی حبیبی

زمان را نادیده نگیر
۱۱۸ بازدید     ۸ نظر

ادامه شعر

علی حبیبی

درمانده ام و امانده ام سرخورده ام درها همه بسته اند
۱۳۲ بازدید     ۴ نظر

ادامه شعر

علی حبیبی

چه شب های تب داریست این شب ها تب تند تو در سر و گرمای وجودت اعماق قلبم را میسوزاند
۷۵ بازدید     ۷ نظر

ادامه شعر

علی حبیبی

فاصله چیز کمی نیست بین دستان تو با من رفتنت یعنی مصیبت ماندنت شور و طراوت
۵۴ بازدید     ۵ نظر

ادامه شعر

علی حبیبی

نمیدانم چرا گاهی اینقدر دل تنگم چرا اینقدر لبریز حس تنهایی
۶۳۴۳ بازدید     ۱۱ نظر

ادامه شعر

علی حبیبی

آوار کلمه در سر کویر باور در برابر نگاه های جستجو گر
۵۷ بازدید     ۵ نظر

ادامه شعر

علی حبیبی

در این دارازای کوتاه هستی چه میشود ما را که گوشه ای از این جانپناه هم نمیتواند پناهگاهمان باشد
۶۴ بازدید     ۴ نظر

ادامه شعر

علی حبیبی

مونس لحظه های تنهاییم کجایی ؟
۷۲۹۲ بازدید     ۶ نظر

ادامه شعر

علی حبیبی

شب طولانی روز کوتاه و زمان خشک
۷۷ بازدید     ۵ نظر

ادامه شعر

علی حبیبی

آن روز که خسته و فرتوت در غربت روز های سرد زمستان بی کس و تنها خاطرات پشت سر را شخم میزدم آسمان
۱۱۲ بازدید     ۴ نظر

ادامه شعر

علی حبیبی

همیشه های تکراری و تکرار های همیشگیم را به تو هدیه میدهم ای تکرار دوست داشتنی ام
۱۲۵ بازدید     ۵ نظر

ادامه شعر

علی حبیبی

مرا به حال خود رها نکن من‌ که در تک تک لحظه هایم ، افکارم و پرواز رویا هایم نقش یاد تو را را ترا
۳۸۵۷ بازدید     ۱۷ نظر

ادامه شعر

علی حبیبی

نگاه های منجمد دست های منجمد قلب های منجمد اینجا را سرما فرا گرفته است
۱۶۰ بازدید     ۵ نظر

ادامه شعر

علی حبیبی

تیک تیک باد زوزه ی ساعت هوای سرد پشت پنجره و بارش برف زمستانی
۸۷ بازدید     ۹ نظر

ادامه شعر

آموزش و نقد شعر

نظرات

مشاعره

کاربران اشتراک دار

محل انتشار اشعار شاعران دارای اشتراک
کلیه ی مطالب این سایت توسط کاربران ارسال می شود و انتشار در شعرناب مبنی بر تایید و یا رد مطالب از جانب مدیریت نیست .
استفاده از مطالب به هر نحو با رضایت صاحب اثر و ذکر منبع بلامانع می باشد . تمام حقوق مادی و معنوی برای شعرناب محفوظ است.
2