سایت شعرناب محیطی صمیمی و ادبی برای شاعران جوان و معاصر - نقد شعر- ویراستاری شعر - فروش شعر و ترانه اشعار خود را با هزاران شاعر به اشتراک بگذارید

قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي ۖ إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ عرض کرد: بار الها، به لطف و کرمت از خطای من در گذر و مرا ملک و سلطنتی عطا فرما که پس از من احدی را نسزد، که تو تنها بخشنده بی عوضی. 35 سوره ص

سه شنبه ۶ اسفند

اشعار دفتر شعرِ شعر یک پیشامد است شاعر سعیده تفضّلی نیک (باران)

سعیده تفضّلی نیک (باران)

آشکارا دلبرے میکند آن یارِ جفا پیشه ولے دلِ ما در طلبِ بوسۂ نابش چه نهان میسوزد سعیده تفضّلے نیک
۳۶ بازدید     ۷ نظر

ادامه شعر

سعیده تفضّلی نیک (باران)

بد حالترین حالتِ یک عاشقِ مستیـم در وادےِ چَشمانِ خمارت کہ نشستیم پنهان و هویدا شده از چهره نه
۴۷ بازدید     ۹ نظر

ادامه شعر

سعیده تفضّلی نیک (باران)

کندیمیز کندیمیزین بولاخلاری جوشاردی  قیز گلینلر ، بیلره شعر قوشاردی ماوی اولان گویلره بیز باخ
۳۲ بازدید     ۵ نظر

ادامه شعر

سعیده تفضّلی نیک (باران)

عاشقِ مدهوش همچو من عاشق و مدهوش کسے نیست ببین رفتم از خویش و غمت ، در تنِ من جا مانده سعیده
۵۹ بازدید     ۷ نظر

ادامه شعر

سعیده تفضّلی نیک (باران)

تو همان شعرِ بلندی ، که تو را زِ غم سرودم تو همان خیالِ سبزی ، که به باغِ خود ربودم من زیان دیده
۹۱ بازدید     ۸ نظر

ادامه شعر

سعیده تفضّلی نیک (باران)

شانه ات مایهء افراطِ غرورم شده است صاحبِ ملکِ گرانم ، به مِی ات مستم کن سعیده تفضّلی نیک بار
۶۹ بازدید     ۳ نظر

ادامه شعر

سعیده تفضّلی نیک (باران)

چَشمِ من بعدِ تو دریایِ غم است میدانی هر دم از حالِ بدم ، مأمنِ تو بارانی ست سعیده تفضّلے نیک
۷۷ بازدید     ۸ نظر

ادامه شعر

سعیده تفضّلی نیک (باران)

همه گویند که این حالِ پریشان از چیست ؟! دلبر از ماه که زیبا بشود سر به هوایی حتمی ست سعیده تف
۷۸ بازدید     ۹ نظر

ادامه شعر

سعیده تفضّلی نیک (باران)

دوستت دارمِ تو گرچه دروغ است ولے کاش این مصلحت هر روز ، مکرر باشد سعیده تفضّلے نیک باران
۸۷ بازدید     ۸ نظر

ادامه شعر

سعیده تفضّلی نیک (باران)

محرابِ دو اَبرویِ تورا دیدم و کافر شده ام ای بسوزد عمرِ زاهد که تورا دید و مسلمان مانده سعیده تف
۶۱ بازدید     ۱۱ نظر

ادامه شعر

سعیده تفضّلی نیک (باران)

گفتم که عمری در پی ات عاشق و شیدا شده ام گفت عزیز دیر آمدی ، آخرِ صف اینجا نیست ... سعیده تفض
۹۲ بازدید     ۶ نظر

ادامه شعر

سعیده تفضّلی نیک (باران)

کثرتِ عُصیان و این حسرتِ مژگانِ کثیر مینشاند هر دم از غیب جفائی به دلم منِ آواره به کویت شده ا
۱۰۸ بازدید     ۷ نظر

ادامه شعر

سعیده تفضّلی نیک (باران)

چَشمِ تو جانم ستاند و بر سرِ راهت نهاد ترکِ عادت میکنم ، این معضلِ مغرور را ... سعیده تفضّلے نیک
۸۰ بازدید     ۷ نظر

ادامه شعر

سعیده تفضّلی نیک (باران)

نکند زلفِ تو را شانه کند غیر از من من به این خوابِ پر از ترس دچارم هر شب سعیده تفضّلے نیک بارا
۸۵ بازدید     ۹ نظر

ادامه شعر

سعیده تفضّلی نیک (باران)

دل را مسرّتی نیست ، بی شوقِ رویِ ماهت ای در دلم نشسته ، آن خندهء پگاهت در جامِ عیش و مستی ، هرج
۱۰۸ بازدید     ۱۳ نظر

ادامه شعر

سعیده تفضّلی نیک (باران)

رگِ خوابِ دلِ من را تو فقط میدانے تو همانی که غزل را زِ شعف میخوانے همه خوبان چوبرفت از بَرِ م
۱۲۱ بازدید     ۱۶ نظر

ادامه شعر

سعیده تفضّلی نیک (باران)

نوازشهای طولانی ، میان خواب و بیداری ازین بهتر نمیدانم ، اگر معشوقه ام باشی سعیده تفضّلی نیک ب
۷۰ بازدید     ۹ نظر

ادامه شعر

سعیده تفضّلی نیک (باران)

در سرم خیالِ چَشمش ، چو ستارگان بمانده آتشِ عشقِ نهانش ، شَرَرے به دل نشانده همچو یک ماهیِ در م
۸۲ بازدید     ۷ نظر

ادامه شعر

سعیده تفضّلی نیک (باران)

از محالاتِ محال است ، زِ تــــو بگریزم من به هرجا بروم وصفِ نگاهت آنجاست سعیده تفضّلے نیک بار
۱۷۲ بازدید     ۱۱ نظر

ادامه شعر

سعیده تفضّلی نیک (باران)

آخرین جرعهء جانم به لبت محکوم است چه شود لب بِگَزی ، تا به ازل برگردم سعیده تفضّلے نیک بارانـ
۱۱۶ بازدید     ۹ نظر

ادامه شعر

سعیده تفضّلی نیک (باران)

دوست دارم بوسهء زیر گلو در خمِ زلفانت را آه اگر زنده بمانم و نشد قسمت ، چه ؟ سعیده تفضّلے نیک
۱۲۷ بازدید     ۶ نظر

ادامه شعر

سعیده تفضّلی نیک (باران)

در کمینِ دل نشستھ آن دو چَشمِ مستِ تو کِے ، کجا دیده جهان عشوه کند صیّادے !؟ تا نگاهم دوختم بر
۱۲۹ بازدید     ۴ نظر

ادامه شعر

سعیده تفضّلی نیک (باران)

بوسه های توأمان در سحر و افطار و شام روزه با مستیِ بوسه ، آخ میچسبد عجیب سعیده تفضّلی نیک با
۱۰۵ بازدید     ۱۱ نظر

ادامه شعر

سعیده تفضّلی نیک (باران)

در منِ غرقِ در سخن حسرتِ دیدارِ کهن ای مَهِ در وادیِ دل دل به ملامت مَشِکن در تنِ بی تو ماند
۱۳۹ بازدید     ۲۰ نظر

ادامه شعر

سعیده تفضّلی نیک (باران)

نفس از ما گرفت آن عشقِ نافرجام هنوز نفسم بندِ نفسهایِ غزالیست ، که نیستـــ سعیده تفضّلی نیک با
۱۵۵ بازدید     ۶ نظر

ادامه شعر

سعیده تفضّلی نیک (باران)

آن یارِجفاپیشہ تمام ِجان و دینم شده است مرحم نزند بر دل و آواے ِحزینم شده است گوئید که در فلسفہء
۱۱۰ بازدید     ۱۵ نظر

ادامه شعر

سعیده تفضّلی نیک (باران)

از اهل ِبہار ، زادهء فروردینـــ است آشناے ِعشق و ، عاشــق ِدیرین است تا وصف ِ جمال و از وصالشــ
۷۳ بازدید     ۳۱ نظر

ادامه شعر

سعیده تفضّلی نیک (باران)

ما زنده به آنیم که به وصلت برسیم ورنه این دنیا که ما دیدیم جنگیدن نداشت ـ سعیده تفضلے نیڪ بارانـ
۹۰ بازدید     ۱۱ نظر

ادامه شعر

سعیده تفضّلی نیک (باران)

سخن از عشق در این بادیھ گفتن جرم است ما و عشق راهــےِ این قفس بھ ناچــــــار شدیم سعیده تفضّلے ن
۱۰۷ بازدید     ۷ نظر

ادامه شعر

سعیده تفضّلی نیک (باران)

لمسِ تبسّمِ لبت ، در بند میڪـــــشد مرا تا بھ وصال آن رسم دل به جنون کشانده ای سعیده تفضّلے نیڪ
۱۱۸ بازدید     ۸ نظر

ادامه شعر

سعیده تفضّلی نیک (باران)

دخترِ پائیــــزم و معجزهٔ یلدا منم در دیارِ عاشقــــے در انتظارت بدنم گرچه من زادهٔ پائیز و خزا
۱۲۷ بازدید     ۹ نظر

ادامه شعر

سعیده تفضّلی نیک (باران)

رفتیم و ندانست ڪھ از این غمِ ؏شق بر سرِ ما ڪھ نھ ، بـــــر دل چھ گذشت سعیده تفضّلے نیڪ (بارا
۱۲۳ بازدید     ۱۸ نظر

ادامه شعر

سعیده تفضّلی نیک (باران)

گــــــــــــــــــر هوایت زِ سرم نیفتد ، آخر چھ ڪنم ؏شقِ تو مسئله اے نیست ڪھ جبران بشود ✍ سع
۲۵۳ بازدید     ۱۲ نظر

ادامه شعر

سعیده تفضّلی نیک (باران)

یارِ ما چون یارِ لیلــــے ، مَھ جبیــن دارد بِسانِ خوشھٔ زرّین زِ زلفش صد نگین دارد گـر از زلفِ
۲۱۳ بازدید     ۴ نظر

ادامه شعر

سعیده تفضّلی نیک (باران)

هستِ ما ، با نفسِ نابِ تو معنا شده است زندگے با لبِ گلگـــــونِ تو زیبا شده است در سَما با رُخِ
۲۰۸ بازدید     ۱۶ نظر

ادامه شعر

سعیده تفضّلی نیک (باران)

گرکه هجر و غمِ تو عاقبتِ ماست ، خوش است ڪین غمِ هجر و فغان ، لذّتِ بیدارے بود ✍ سعیده_
۱۵۸ بازدید     ۴ نظر

ادامه شعر

سعیده تفضّلی نیک (باران)

کاش که بویِ تنِ تو ، بادِ صبا مے آورد یا ڪہ از تو خبرے ، بهـرِ صفا مے آورد من به این قائلہء هج
۱۶۵ بازدید     ۴ نظر

ادامه شعر

سعیده تفضّلی نیک (باران)

ما باده نخورده ، مستِ چَشمــانِ توئیم در وادےِ عشقیـــم و بہ فرمانِ توئیم اے ماه جبینے ڪہ زِ
۱۲۴ بازدید     ۱۲ نظر

ادامه شعر

سعیده تفضّلی نیک (باران)

خنده ات چـارهء دلتنگےِ ، دنیاےِ من است با تو بودن از تو گفتن همہ رؤیاےِ من است نامِ تـو ، چون
۱۶۱ بازدید     ۱۴ نظر

ادامه شعر

سعیده تفضّلی نیک (باران)

حسـرتِ چَشمـانِ آبے بہ دلم ، زد غمِ دریا بہِ خُمـــارِ چَشمِ خود ، بُرده زِ دل تابِ تمنّا اے ح
۱۶۹ بازدید     ۸ نظر

ادامه شعر

سعیده تفضّلی نیک (باران)

آنڪہ هـوش از ما بِبُردست با نگاهے به عزم آورده مژگانِ نگاهش چون سپاهے بہ زلف بنهاده شب ، صور
۱۴۰ بازدید     ۱۴ نظر

ادامه شعر

سعیده تفضّلی نیک (باران)

زیاده طلب نیستیم یادت ، براےِ هفت پشتمان ڪافیست ... سعیده تفضّلے نیڪ
۱۴۳ بازدید     ۳ نظر

ادامه شعر

سعیده تفضّلی نیک (باران)

ما بہ تیغِ غــمِ عشقِ تو زِ خون دمسازیم سّرِ ســوداےِ تو در سینہ و همچون رازیم ماجرایِ چَشمِ
۱۶۳ بازدید     ۱۶ نظر

ادامه شعر

سعیده تفضّلی نیک (باران)

در دلِ تنگــــم ، فرود آمده عـشقِ یارے ڪہ جفایِ فلڪ از ، زلفِ سیاهــش جارے آخـر اِے حسنِ جمال
۲۰۶ بازدید     ۱۲ نظر

ادامه شعر

سعیده تفضّلی نیک (باران)

مے سرایـم زِ غَمت ، در دلِ خود دیوانے تا بہ ڪِے دیـدار و وصلت بشود پنهانے در طریقِ عاشقے زِ هجـ
۲۰۸ بازدید     ۸ نظر

ادامه شعر

سعیده تفضّلی نیک (باران)

ذوقِ تماشاےِ نگاهِ تو ، مـرا دیوانه ڪرد جامِ پُر باده به دستم داده و مستانه ڪرد چه بگویـم از
۱۶۲ بازدید     ۸ نظر

ادامه شعر

سعیده تفضّلی نیک (باران)

یاد باد ، آن روزگـارے ڪہ جوان بودمے در پےِ آغوشِ تو دور از دل و جان بودمے زین غمِ دورانِ غَمت ،
۱۶۹ بازدید     ۱۰ نظر

ادامه شعر

سعیده تفضّلی نیک (باران)

⚜ اے ڪہ چَشمـت ، منشاءِ هستے و نـور تنِ ټۄ جامِ الَستے ، برتــر از جنسِ بلور مجانیـن همہ بــ
۱۳۲ بازدید     ۱۳ نظر

ادامه شعر

سعیده تفضّلی نیک (باران)

همہ شب ، خواب بہ دیده نرود از عشقٺْ دلِ بیتابِ من از هجرِ تو تا صبحِ غمٺْ بیدار اس
۲۳۶ بازدید     ۱۵ نظر

ادامه شعر

سعیده تفضّلی نیک (باران)

تنِ ټۄ تنـدیسِ ؏شق است و لبت بادهء ناب بماند این معمّاےِ دو چَشمت کہ شده فلسفه اے ✍ سع
۱۳۹ بازدید     ۲۱ نظر

ادامه شعر

سعیده تفضّلی نیک (باران)

بعد از تو هرجا ڪہ رویم مقصدِ ما توئــے
۱۴۲ بازدید     ۱۲ نظر

ادامه شعر

سعیده تفضّلی نیک (باران)

خداوندا اجازه هست ، بگویم حرفِ دل  ؟! ڪمے شِڪــــــــــــوه ، زِ تقسیــمِ عنایت دارم   دلم گی
۱۸۴ بازدید     ۸ نظر

ادامه شعر

سعیده تفضّلی نیک (باران)

دل را قـــــرار نیست ، بــے مهِ رویَت امّا کاش بدانی ، که زِ دل رفته دگر آرامشم در نظر گرچه
۲۱۲ بازدید     ۹ نظر

ادامه شعر

سعیده تفضّلی نیک (باران)

⚜ در غــــزل ، قافیہ یڪ بار آمد و عمرے بسوخت تو ڪہ بودے ڪہ تو را ندیده ، حیــ❤️ــرانِ توام
۲۲۳ بازدید     ۱۳ نظر

ادامه شعر

سعیده تفضّلی نیک (باران)

غزلِ بــے رمقـم ، از دو لبـش جان میگرفت کافرِ چَشمے شدم ، کَز نگه ایـمان میگرفت ما در این وادے
۱۳۹ بازدید     ۹ نظر

ادامه شعر

سعیده تفضّلی نیک (باران)

در خُمرهء نابِ لبِ تو ، هیچ نباشد جُز مِـــــــے شاعران این نڪته را بیخود شلوغش ڪرده اَند
۲۱۹ بازدید     ۳۲ نظر

ادامه شعر

سعیده تفضّلی نیک (باران)

تا صبح درگیرِ خیالت ماندم و قلم از دست رها شد تو ندیدی چه گذشت بر من و در خلوت چه ها شد ایــن
۱۶۱ بازدید     ۱۵ نظر

ادامه شعر

سعیده تفضّلی نیک (باران)

در خواب دیده بودم روےِ دو چَشم هلالی تاکه ز خواب بِجَستم سرمست و لااوبالی دلبــر بہ عشقبازے ،
۱۷۳ بازدید     ۲۹ نظر

ادامه شعر

سعیده تفضّلی نیک (باران)

دائم الخمرِ مستانگـــےِ چَشمانِ دلبر شده ایم کِــــے شود ! مستےِ مشروبِ دوصد سالہ یڪے ،
۵۵۳ بازدید     ۲۵ نظر

ادامه شعر

سعیده تفضّلی نیک (باران)

‍ ⚜💠⚜ 💠 ⚜ جام از ڪف رها ، صدباره ما بُگشوده ایم تا که نقشِ خالِ جانان در نظر آمد و رفت غمزهء
۱۶۲ بازدید     ۱۹ نظر

ادامه شعر

سعیده تفضّلی نیک (باران)

دل در گروِ یار و دوچَشمم ، در نظر مشتاق بود که نگه مانده به راهش نظرم در مقصدِ عشّاق بود سر
۳۴۵ بازدید     ۲۱ نظر

ادامه شعر

سعیده تفضّلی نیک (باران)

مــن چــو در چــَشـــــمــِ تــو آئیــنــهء فـــردا دیــدم همــه گــیــتــے زِ ازل تــا بــه ابـ
۲۳۶ بازدید     ۱۴ نظر

ادامه شعر

سعیده تفضّلی نیک (باران)

بینوا دل در کف اَش هیچ ندارد جز عشق حالِ ما چون مَثَلِ جرعه و دریا شده است بی گمان در شب و رو
۱۶۳ بازدید     ۱۵ نظر

ادامه شعر

سعیده تفضّلی نیک (باران)

کو کجاست ، آنکه یکدم با ما وفاداری کند زین قائلهء بد شدنم ، با مهـر نکوکاری کند نیست شد در دو
۲۵۳ بازدید     ۱۳ نظر

ادامه شعر

سعیده تفضّلی نیک (باران)

. . درد یعنی ، بشکفد غنچهٔ نازِ لبِ طو و من از دور بر این منظره مهمان باشم همه خواهانِ تو جمع
۲۱۷ بازدید     ۶ نظر

ادامه شعر

سعیده تفضّلی نیک (باران)

✨✨🌹✨✨ دلمان برد و این تنِ وامانده را تنها گذاشت بی وفا بر عشقمان یک نقطه یِ پایان گذاشت روز و
۳۶۷ بازدید     ۲۷ نظر

ادامه شعر

سعیده تفضّلی نیک (باران)

. . گاهے چو غــــــــــــزل مهمــــــــان بیائے بد نیست آخر این افکارِ من بر قلمِ شعرِ تو عادت
۲۴۹ بازدید     ۱۸ نظر

ادامه شعر

سعیده تفضّلی نیک (باران)

. . شبِ من با یادِ تـــــو پُر زِ ستاره ست با تو این ما شدنم ؏شقے دوباره ست در وراےِ دوجهان م
۲۷۴ بازدید     ۱۲ نظر

ادامه شعر

سعیده تفضّلی نیک (باران)

. . بر رخِ جانانم زِ مستے ، نظرے بود چون بادِ صبا زِ منزلم در گذرے بود از روزِ اَلست ، باده
۳۰۳ بازدید     ۱۸ نظر

ادامه شعر

سعیده تفضّلی نیک (باران)

پنهان شده زِ چَشمم صورتِ چون ماهِ او گویا به حکمتِ دوست طرحی زِ نو رَسیده اَشکم اَمان بریده ، دس
۳۲۱ بازدید     ۱۶ نظر

ادامه شعر

سعیده تفضّلی نیک (باران)

⚜💠⚜ 💠 ⚜ نگه به چَشمانِ تو بس ، خانه_خرابے دارد کتمان مکن از ما که هر پرسش جوابے دارد اگر از
۳۵۳ بازدید     ۶ نظر

ادامه شعر

سعیده تفضّلی نیک (باران)

⚜. من و حضرتِ عشق و یادِ تو در دلِ من هر شب بساطی داریم عقل هم فلسفه میبافد و ما میخ
۳۳۲ بازدید     ۶ نظر

ادامه شعر

سعیده تفضّلی نیک (باران)

طاقِ ابرویِ تو والله که دیدن دارد دست از زیبائیت همچو زلیخا بریدن دارد از دو لبت خنده بر آید ک
۳۹۲ بازدید     ۲۳ نظر

ادامه شعر

سعیده تفضّلی نیک (باران)

. . عاشقِ با طو بودنم ، شیدائی اَم با تو از کویِ غم گذشتم ، راهی اَم در طلبِ دوست که عمری ح
۳۶۷ بازدید     ۱۶ نظر

ادامه شعر

آموزش و نقد کامل شعر یا اثر

نظرات

مشاعره

کاربران اشتراک دار

محل انتشار اشعار شاعران دارای اشتراک
کلیه ی مطالب این سایت توسط کاربران ارسال می شود و انتشار در شعرناب مبنی بر تایید و یا رد مطالب از جانب مدیریت نیست .
استفاده از مطالب به هر نحو با رضایت صاحب اثر و ذکر منبع بلامانع می باشد . تمام حقوق مادی و معنوی برای شعرناب محفوظ است.
1