سایت شعرناب محیطی صمیمی و ادبی برای شاعران جوان و معاصر - نقد شعر- ویراستاری شعر - فروش شعر و ترانه اشعار خود را با هزاران شاعر به اشتراک بگذارید

منو کاربریعضویت در شعرناب
درخواست رمز جدید

معرفی شاعران معاصر

انتشار ویژه ناب

♪♫ صدای شاعران ♪♫

تقویم روز

سه شنبه 5 مرداد 1400
 • سالروز عمليات افتخارآفرين مرصاد، 1367 هـ ش
19 ذو الحجة 1442
  Tuesday 27 Jul 2021

   بیشترین مخاطب

   کانال تلگرام شعرناب

   آنكه میتواند، انجام می‌دهد، آنكه نمی‌تواند انتقاد می كند. «جرج برنارد شاو»

   سه شنبه ۵ مرداد

   اشعار دفتر شعرِ لمس ژرفا شاعر هنری داودیان

   هنری داودیان

   گل صحرا به کویر نشست........
   ۴۲۷ بازدید     ۱۲ نظر

   ادامه شعر

   هنری داودیان

   اسیر تار باور ...........
   ۱۹۲ بازدید     ۸ نظر

   ادامه شعر

   هنری داودیان

   چشمها را باید شست.....
   ۴۱۱ بازدید     ۱۷ نظر

   ادامه شعر

   هنری داودیان

   چکد آینده در گذشته.....
   ۳۱۱ بازدید     ۱۴ نظر

   ادامه شعر

   هنری داودیان

   دل سوته، کنج نشسته..........
   ۳۴۸ بازدید     ۱۲ نظر

   ادامه شعر

   هنری داودیان

   برگ لرزید بر درخت بید
   ۴۷۴ بازدید     ۲۰ نظر

   ادامه شعر

   هنری داودیان

   غرش سما.......
   ۴۹۹ بازدید     ۲۶ نظر

   ادامه شعر

   هنری داودیان

   برون فتاده چرخ کائنات...........
   ۱۳۴۶ بازدید     ۳ نظر

   ادامه شعر

   هنری داودیان

   بگرفته اسمان ابر سیه.............
   ۳۳۸ بازدید     ۳ نظر

   ادامه شعر

   هنری داودیان

   خدایا، مباشد دنیا، برزخ...................
   ۲۸۰ بازدید     ۱۰ نظر

   ادامه شعر

   هنری داودیان

   ره مفروش خارهای تیز...........
   ۳۹۸ بازدید     ۱۲ نظر

   ادامه شعر

   هنری داودیان

   چشم ها را باید شست................
   ۳۲۵ بازدید     ۱۴ نظر

   ادامه شعر

   هنری داودیان

   مباشد به این دنیا، عدالت ........
   ۴۶۳ بازدید     ۵ نظر

   ادامه شعر

   هنری داودیان

   ره مفروش به خارهای تیز ........
   ۳۸۱ بازدید     ۲۲ نظر

   ادامه شعر

   هنری داودیان

   خرافات به کوچه.......
   ۵۳۳ بازدید     ۱۵ نظر

   ادامه شعر

   هنری داودیان

   اسیر باورها..........
   ۴۱۷ بازدید     ۴ نظر

   ادامه شعر

   هنری داودیان

   شناور امواج دریای غمین.........
   ۴۰۴ بازدید     ۴ نظر

   ادامه شعر

   هنری داودیان

   گشتی، پنهان دیده ام........
   ۴۸۸ بازدید     ۲۵ نظر

   ادامه شعر

   هنری داودیان

   شعله رو به کاهش..............
   ۴۷۶ بازدید     ۸ نظر

   ادامه شعر

   هنری داودیان

   به سوز سرد زمستان....
   ۲۸۰ بازدید     ۲۴ نظر

   ادامه شعر

   هنری داودیان

   به گلبرگ تلألؤ شبنمم..........
   ۵۳۹ بازدید     ۲۰ نظر

   ادامه شعر

   هنری داودیان

   ره مفروش خارهای تیز .............
   ۶۰۷ بازدید     ۱۶ نظر

   ادامه شعر

   هنری داودیان

   جهنم بر زمین، پدیدار باز.................. .
   ۴۰۳ بازدید     ۱۹ نظر

   ادامه شعر

   هنری داودیان

   زمان شتابی یافته..........
   ۴۰۶ بازدید     ۱۹ نظر

   ادامه شعر

   هنری داودیان

   گشته دل غمگین............
   ۵۱۰ بازدید     ۸ نظر

   ادامه شعر

   هنری داودیان

   ز مکتب، مانده به یاد..............
   ۶۷۲ بازدید     ۲۱ نظر

   ادامه شعر

   هنری داودیان

   کشان بر زمین، گام خسته......
   ۳۹۲ بازدید     ۲۲ نظر

   ادامه شعر

   هنری داودیان

   لحظه گذرد چو نوری........
   ۴۵۲ بازدید     ۱۰ نظر

   ادامه شعر

   هنری داودیان

   کلام فتاده بر زمین............
   ۴۸۴ بازدید     ۲۹ نظر

   ادامه شعر

   هنری داودیان

   کاش .............
   ۵۶۸ بازدید     ۲۵ نظر

   ادامه شعر

   هنری داودیان

   کلام ملبس وزن و قافیه .............
   ۴۷۵ بازدید     ۶ نظر

   ادامه شعر

   هنری داودیان

   بیداد چو دریائی خروشان........
   ۶۳۸ بازدید     ۱۶ نظر

   ادامه شعر

   هنری داودیان

   باغبان هراسان.............
   ۶۲۰ بازدید     ۲۴ نظر

   ادامه شعر

   هنری داودیان

   خورشید٬ پیامی شوم...............
   ۳۵۷ بازدید     ۹ نظر

   ادامه شعر

   هنری داودیان

   گذشتی ز بقا................
   ۷۶۲ بازدید     ۱۲ نظر

   ادامه شعر

   هنری داودیان

   نسیم فرحبخش...........
   ۷۵۸ بازدید     ۱۷ نظر

   ادامه شعر

   هنری داودیان

   دنیای خرافی.......
   ۳۲۸ بازدید     ۱۱ نظر

   ادامه شعر

   هنری داودیان

   قاطع گویند که ............
   ۵۳۵ بازدید     ۹ نظر

   ادامه شعر

   هنری داودیان

   تشویش چه داری ..........
   ۴۳۴ بازدید     ۶ نظر

   ادامه شعر

   هنری داودیان

   موشها، تار و پود جویده .............
   ۶۸۸ بازدید     ۱۶ نظر

   ادامه شعر

   هنری داودیان

   به دنیا نباشد تولد را عدالت.............
   ۷۲۷ بازدید     ۲۴ نظر

   ادامه شعر

   هنری داودیان

   نیارد کلام به جور زمانه تاب ...........
   ۵۲۶ بازدید     ۲۶ نظر

   ادامه شعر

   هنری داودیان

   ابر خرافات به کوچه .........
   ۴۶۰ بازدید     ۲۷ نظر

   ادامه شعر

   هنری داودیان

   به گوش ظالم و جبار..........
   ۴۶۴ بازدید     ۲۴ نظر

   ادامه شعر

   هنری داودیان

   امواج دریای عمر٬ غلطان............
   ۴۲۶ بازدید     ۲۰ نظر

   ادامه شعر

   هنری داودیان

   بگرفت اسمان ابر سیه..........
   ۵۰۶ بازدید     ۱۶ نظر

   ادامه شعر

   هنری داودیان

   چهره بی اشک مادر ................
   ۴۸۶ بازدید     ۲۲ نظر

   ادامه شعر

   هنری داودیان

   قاصد خسته.............
   ۴۳۳ بازدید     ۲۳ نظر

   ادامه شعر

   هنری داودیان

   زنجیر تکامل گسسته .................
   ۵۹۵ بازدید     ۲۴ نظر

   ادامه شعر

   هنری داودیان

   زمان را, عمر به چرخ شود.............
   ۴۲۳ بازدید     ۱۲ نظر

   ادامه شعر

   هنری داودیان

   غوطه ور مرداب فکر .................
   ۵۱۰ بازدید     ۲۰ نظر

   ادامه شعر

   هنری داودیان

   چکاچک شمشیر و سپر ..............
   ۵۳۳ بازدید     ۲۲ نظر

   ادامه شعر

   هنری داودیان

   عالم گسترده .................
   ۳۱۴ بازدید     ۱۳ نظر

   ادامه شعر

   هنری داودیان

   خرافات عمر را وبالست...............
   ۳۸۳ بازدید     ۲۷ نظر

   ادامه شعر

   هنری داودیان

   باد زمان بر پیکرم ...........
   ۵۴۷ بازدید     ۲۵ نظر

   ادامه شعر

   هنری داودیان

   کاش میشد گذشته را بوئید ..............
   ۵۰۲ بازدید     ۲۱ نظر

   ادامه شعر

   هنری داودیان

   بعمر, جبر سفریست....
   ۶۹۶ بازدید     ۹ نظر

   ادامه شعر

   هنری داودیان

   گذر عمر باز سازم.....
   ۶۷۳ بازدید     ۱۷ نظر

   ادامه شعر

   هنری داودیان

   خدایا٬ دنیا نباشد برزخ.......
   ۵۱۶ بازدید     ۵ نظر

   ادامه شعر

   هنری داودیان

   به زنجیر تاریخ .......
   ۷۹۷ بازدید     ۱۵ نظر

   ادامه شعر

   هنری داودیان

   ,,,,,,,,,
   ۳۷۴ بازدید     ۱۵ نظر

   ادامه شعر

   هنری داودیان

   .........
   ۶۴۸ بازدید     ۱۹ نظر

   ادامه شعر

   مجموع ۸۵ پست فعال در ۲ صفحه

   آخرین نقدهای شاعران سایت

   نظرات

   مشاعره

   کاربران اشتراک دار

   محل انتشار اشعار شاعران دارای اشتراک

   حمایت از شعرناب

   شعرناب

   با قرار دادن کد زير در سايت و يا وبلاگ خود از شعر ناب حمايت نمایید.

   کلیه ی مطالب این سایت توسط کاربران ارسال می شود و انتشار در شعرناب مبنی بر تایید و یا رد مطالب از جانب مدیریت نیست .
   استفاده از مطالب به هر نحو با رضایت صاحب اثر و ذکر منبع بلامانع می باشد . تمام حقوق مادی و معنوی برای شعرناب محفوظ است.
   1