سایت شعرناب محیطی صمیمی و ادبی برای شاعران جوان و معاصر - نقد شعر- ویراستاری شعر - فروش شعر و ترانه اشعار خود را با هزاران شاعر به اشتراک بگذارید

منو کاربریعضویت در شعرناب
درخواست رمز جدید

معرفی شاعران معاصر

پر نشاط ترین اشعار

انتشار ویژه ناب

♪♫ صدای شاعران ♪♫

تقویم روز

چهارشنبه 30 مرداد 1398
 • روز بزرگداشت علامه مجلسي
 • حمله به مسجد گوهرشاد و كشتار مردم توسط رضاخان، 1314 هـ ش
21 ذو الحجة 1440
  Wednesday 21 Aug 2019
  • روز جهاني مسجد
  هر چه بیشتر به کسی عشق میورزیم ، بیشتر در اسرار هر چیز نفوذ می کنیم . مولانا

  چهارشنبه ۳۰ مرداد

  اشعار دفتر شعرِ لمس ژرفا شاعر هنری داودیان

  هنری داودیان

  دل سوته، کنج نشسته..........
  ۳۶ بازدید     ۱۲ نظر

  ادامه شعر

  هنری داودیان

  برگ لرزید بر درخت بید
  ۶۲ بازدید     ۲۰ نظر

  ادامه شعر

  هنری داودیان

  غرش سما.......
  ۱۳۷ بازدید     ۲۶ نظر

  ادامه شعر

  هنری داودیان

  برون فتاده چرخ کائنات...........
  ۳۴۳ بازدید     ۳ نظر

  ادامه شعر

  هنری داودیان

  بگرفته اسمان ابر سیه.............
  ۱۱۳ بازدید     ۳ نظر

  ادامه شعر

  هنری داودیان

  خدایا، مباشد دنیا، برزخ...................
  ۱۲۷ بازدید     ۱۰ نظر

  ادامه شعر

  هنری داودیان

  ره مفروش خارهای تیز...........
  ۱۸۳ بازدید     ۱۲ نظر

  ادامه شعر

  هنری داودیان

  چشم ها را باید شست................
  ۲۰۲ بازدید     ۱۴ نظر

  ادامه شعر

  هنری داودیان

  مباشد به این دنیا، عدالت ........
  ۱۸۱ بازدید     ۵ نظر

  ادامه شعر

  هنری داودیان

  ره مفروش به خارهای تیز ........
  ۱۵۴ بازدید     ۲۲ نظر

  ادامه شعر

  هنری داودیان

  خرافات به کوچه.......
  ۲۱۴ بازدید     ۱۵ نظر

  ادامه شعر

  هنری داودیان

  اسیر باورها..........
  ۱۸۲ بازدید     ۴ نظر

  ادامه شعر

  هنری داودیان

  شناور امواج دریای غمین.........
  ۱۵۱ بازدید     ۴ نظر

  ادامه شعر

  هنری داودیان

  گشتی، پنهان دیده ام........
  ۲۳۰ بازدید     ۲۵ نظر

  ادامه شعر

  هنری داودیان

  شعله رو به کاهش..............
  ۲۲۴ بازدید     ۸ نظر

  ادامه شعر

  هنری داودیان

  به سوز سرد زمستان....
  ۱۶۵ بازدید     ۲۴ نظر

  ادامه شعر

  هنری داودیان

  به گلبرگ تلألؤ شبنمم..........
  ۱۸۵ بازدید     ۲۰ نظر

  ادامه شعر

  هنری داودیان

  ره مفروش خارهای تیز .............
  ۲۲۶ بازدید     ۱۶ نظر

  ادامه شعر

  هنری داودیان

  جهنم بر زمین، پدیدار باز.................. .
  ۲۳۲ بازدید     ۱۹ نظر

  ادامه شعر

  هنری داودیان

  زمان شتابی یافته..........
  ۲۰۱ بازدید     ۱۹ نظر

  ادامه شعر

  هنری داودیان

  گشته دل غمگین............
  ۲۳۳ بازدید     ۸ نظر

  ادامه شعر

  هنری داودیان

  ز مکتب، مانده به یاد..............
  ۳۰۳ بازدید     ۲۱ نظر

  ادامه شعر

  هنری داودیان

  کشان بر زمین، گام خسته......
  ۲۳۱ بازدید     ۲۲ نظر

  ادامه شعر

  هنری داودیان

  لحظه گذرد چو نوری........
  ۱۹۰ بازدید     ۱۰ نظر

  ادامه شعر

  هنری داودیان

  کلام فتاده بر زمین............
  ۲۴۶ بازدید     ۲۹ نظر

  ادامه شعر

  هنری داودیان

  کاش .............
  ۴۱۱ بازدید     ۲۵ نظر

  ادامه شعر

  هنری داودیان

  کلام ملبس وزن و قافیه .............
  ۲۳۶ بازدید     ۶ نظر

  ادامه شعر

  هنری داودیان

  بیداد چو دریائی خروشان........
  ۲۸۶ بازدید     ۱۶ نظر

  ادامه شعر

  هنری داودیان

  باغبان هراسان.............
  ۲۶۰ بازدید     ۲۴ نظر

  ادامه شعر

  هنری داودیان

  خورشید٬ پیامی شوم...............
  ۱۵۳ بازدید     ۹ نظر

  ادامه شعر

  هنری داودیان

  گذشتی ز بقا................
  ۳۹۹ بازدید     ۱۲ نظر

  ادامه شعر

  هنری داودیان

  نسیم فرحبخش...........
  ۵۲۹ بازدید     ۱۷ نظر

  ادامه شعر

  هنری داودیان

  دنیای خرافی.......
  ۱۹۰ بازدید     ۱۱ نظر

  ادامه شعر

  هنری داودیان

  قاطع گویند که ............
  ۲۷۴ بازدید     ۹ نظر

  ادامه شعر

  هنری داودیان

  تشویش چه داری ..........
  ۱۹۱ بازدید     ۶ نظر

  ادامه شعر

  هنری داودیان

  موشها، تار و پود جویده .............
  ۳۹۷ بازدید     ۱۶ نظر

  ادامه شعر

  هنری داودیان

  به دنیا نباشد تولد را عدالت.............
  ۴۷۰ بازدید     ۲۴ نظر

  ادامه شعر

  هنری داودیان

  نیارد کلام به جور زمانه تاب ...........
  ۲۶۵ بازدید     ۲۶ نظر

  ادامه شعر

  هنری داودیان

  ابر خرافات به کوچه .........
  ۲۵۸ بازدید     ۲۷ نظر

  ادامه شعر

  هنری داودیان

  به گوش ظالم و جبار..........
  ۲۵۱ بازدید     ۲۴ نظر

  ادامه شعر

  هنری داودیان

  امواج دریای عمر٬ غلطان............
  ۲۹۳ بازدید     ۲۰ نظر

  ادامه شعر

  هنری داودیان

  بگرفت اسمان ابر سیه..........
  ۲۶۱ بازدید     ۱۶ نظر

  ادامه شعر

  هنری داودیان

  چهره بی اشک مادر ................
  ۲۱۰ بازدید     ۲۲ نظر

  ادامه شعر

  هنری داودیان

  قاصد خسته.............
  ۲۲۱ بازدید     ۲۳ نظر

  ادامه شعر

  هنری داودیان

  زنجیر تکامل گسسته .................
  ۲۹۳ بازدید     ۲۴ نظر

  ادامه شعر

  هنری داودیان

  زمان را, عمر به چرخ شود.............
  ۱۹۶ بازدید     ۱۲ نظر

  ادامه شعر

  هنری داودیان

  غوطه ور مرداب فکر .................
  ۳۲۲ بازدید     ۲۰ نظر

  ادامه شعر

  هنری داودیان

  چکاچک شمشیر و سپر ..............
  ۳۰۷ بازدید     ۲۲ نظر

  ادامه شعر

  هنری داودیان

  عالم گسترده .................
  ۱۵۷ بازدید     ۱۳ نظر

  ادامه شعر

  هنری داودیان

  خرافات عمر را وبالست...............
  ۱۷۳ بازدید     ۲۷ نظر

  ادامه شعر

  هنری داودیان

  باد زمان بر پیکرم ...........
  ۲۸۶ بازدید     ۲۵ نظر

  ادامه شعر

  هنری داودیان

  کاش میشد گذشته را بوئید ..............
  ۲۱۷ بازدید     ۲۱ نظر

  ادامه شعر

  هنری داودیان

  بعمر, جبر سفریست....
  ۴۹۳ بازدید     ۹ نظر

  ادامه شعر

  هنری داودیان

  گذر عمر باز سازم.....
  ۴۲۹ بازدید     ۱۷ نظر

  ادامه شعر

  هنری داودیان

  خدایا٬ دنیا نباشد برزخ.......
  ۳۰۶ بازدید     ۵ نظر

  ادامه شعر

  هنری داودیان

  به زنجیر تاریخ .......
  ۵۵۰ بازدید     ۱۵ نظر

  ادامه شعر

  هنری داودیان

  ,,,,,,,,,
  ۲۶۰ بازدید     ۱۵ نظر

  ادامه شعر

  هنری داودیان

  .........
  ۴۷۷ بازدید     ۱۹ نظر

  ادامه شعر

  هنری داودیان

  ره مفروش .........
  ۳۱۴ بازدید     ۱۲ نظر

  ادامه شعر

  هنری داودیان

  چشمها را باید شست......
  ۳۶۹ بازدید     ۶ نظر

  ادامه شعر

  آموزش و نقد شعر

  نظرات

  مشاعره

  کاربران اشتراک دار

  محل انتشار اشعار شاعران دارای اشتراک
  کلیه ی مطالب این سایت توسط کاربران ارسال می شود و انتشار در شعرناب مبنی بر تایید و یا رد مطالب از جانب مدیریت نیست .
  استفاده از مطالب به هر نحو با رضایت صاحب اثر و ذکر منبع بلامانع می باشد . تمام حقوق مادی و معنوی برای شعرناب محفوظ است.
  2