سایت شعرناب محیطی صمیمی و ادبی برای شاعران جوان و معاصر - نقد شعر- ویراستاری شعر - فروش شعر و ترانه اشعار خود را با هزاران شاعر به اشتراک بگذارید

منو کاربریعضویت در شعرناب
درخواست رمز جدید

معرفی شاعران معاصر

پر نشاط ترین اشعار

انتشار ویژه ناب

♪♫ صدای شاعران ♪♫

تقویم روز

دوشنبه 22 مهر 1398
  16 صفر 1441
   Monday 14 Oct 2019
   • روز جهاني استاندارد
   مردم زماني به دانايي شما اهميت مي دهند كه بدانند به آنها اهميت مي دهيد. جان ماکسول

   دوشنبه ۲۲ مهر

   اشعار دفتر شعرِ لمس ژرفا شاعر هنری داودیان

   هنری داودیان

   چشمها را باید شست.....
   ۸۷ بازدید     ۱۷ نظر

   ادامه شعر

   هنری داودیان

   چکد آینده در گذشته.....
   ۸۰ بازدید     ۱۴ نظر

   ادامه شعر

   هنری داودیان

   دل سوته، کنج نشسته..........
   ۷۹ بازدید     ۱۲ نظر

   ادامه شعر

   هنری داودیان

   برگ لرزید بر درخت بید
   ۱۲۱ بازدید     ۲۰ نظر

   ادامه شعر

   هنری داودیان

   غرش سما.......
   ۱۶۹ بازدید     ۲۶ نظر

   ادامه شعر

   هنری داودیان

   برون فتاده چرخ کائنات...........
   ۴۲۰ بازدید     ۳ نظر

   ادامه شعر

   هنری داودیان

   بگرفته اسمان ابر سیه.............
   ۱۲۱ بازدید     ۳ نظر

   ادامه شعر

   هنری داودیان

   خدایا، مباشد دنیا، برزخ...................
   ۱۳۵ بازدید     ۱۰ نظر

   ادامه شعر

   هنری داودیان

   ره مفروش خارهای تیز...........
   ۱۹۸ بازدید     ۱۲ نظر

   ادامه شعر

   هنری داودیان

   چشم ها را باید شست................
   ۲۰۷ بازدید     ۱۴ نظر

   ادامه شعر

   هنری داودیان

   مباشد به این دنیا، عدالت ........
   ۱۹۹ بازدید     ۵ نظر

   ادامه شعر

   هنری داودیان

   ره مفروش به خارهای تیز ........
   ۱۸۳ بازدید     ۲۲ نظر

   ادامه شعر

   هنری داودیان

   خرافات به کوچه.......
   ۲۳۹ بازدید     ۱۵ نظر

   ادامه شعر

   هنری داودیان

   اسیر باورها..........
   ۲۰۴ بازدید     ۴ نظر

   ادامه شعر

   هنری داودیان

   شناور امواج دریای غمین.........
   ۱۵۸ بازدید     ۴ نظر

   ادامه شعر

   هنری داودیان

   گشتی، پنهان دیده ام........
   ۲۷۶ بازدید     ۲۵ نظر

   ادامه شعر

   هنری داودیان

   شعله رو به کاهش..............
   ۲۳۹ بازدید     ۸ نظر

   ادامه شعر

   هنری داودیان

   به سوز سرد زمستان....
   ۱۷۲ بازدید     ۲۴ نظر

   ادامه شعر

   هنری داودیان

   به گلبرگ تلألؤ شبنمم..........
   ۱۹۲ بازدید     ۲۰ نظر

   ادامه شعر

   هنری داودیان

   ره مفروش خارهای تیز .............
   ۲۳۷ بازدید     ۱۶ نظر

   ادامه شعر

   هنری داودیان

   جهنم بر زمین، پدیدار باز.................. .
   ۲۴۵ بازدید     ۱۹ نظر

   ادامه شعر

   هنری داودیان

   زمان شتابی یافته..........
   ۲۱۲ بازدید     ۱۹ نظر

   ادامه شعر

   هنری داودیان

   گشته دل غمگین............
   ۲۴۵ بازدید     ۸ نظر

   ادامه شعر

   هنری داودیان

   ز مکتب، مانده به یاد..............
   ۳۱۷ بازدید     ۲۱ نظر

   ادامه شعر

   هنری داودیان

   کشان بر زمین، گام خسته......
   ۲۳۷ بازدید     ۲۲ نظر

   ادامه شعر

   هنری داودیان

   لحظه گذرد چو نوری........
   ۲۰۰ بازدید     ۱۰ نظر

   ادامه شعر

   هنری داودیان

   کلام فتاده بر زمین............
   ۲۷۳ بازدید     ۲۹ نظر

   ادامه شعر

   هنری داودیان

   کاش .............
   ۴۲۲ بازدید     ۲۵ نظر

   ادامه شعر

   هنری داودیان

   کلام ملبس وزن و قافیه .............
   ۲۴۳ بازدید     ۶ نظر

   ادامه شعر

   هنری داودیان

   بیداد چو دریائی خروشان........
   ۳۲۶ بازدید     ۱۶ نظر

   ادامه شعر

   هنری داودیان

   باغبان هراسان.............
   ۲۸۹ بازدید     ۲۴ نظر

   ادامه شعر

   هنری داودیان

   خورشید٬ پیامی شوم...............
   ۱۵۹ بازدید     ۹ نظر

   ادامه شعر

   هنری داودیان

   گذشتی ز بقا................
   ۴۱۶ بازدید     ۱۲ نظر

   ادامه شعر

   هنری داودیان

   نسیم فرحبخش...........
   ۵۳۹ بازدید     ۱۷ نظر

   ادامه شعر

   هنری داودیان

   دنیای خرافی.......
   ۱۹۵ بازدید     ۱۱ نظر

   ادامه شعر

   هنری داودیان

   قاطع گویند که ............
   ۲۸۵ بازدید     ۹ نظر

   ادامه شعر

   هنری داودیان

   تشویش چه داری ..........
   ۱۹۶ بازدید     ۶ نظر

   ادامه شعر

   هنری داودیان

   موشها، تار و پود جویده .............
   ۴۶۲ بازدید     ۱۶ نظر

   ادامه شعر

   هنری داودیان

   به دنیا نباشد تولد را عدالت.............
   ۴۸۵ بازدید     ۲۴ نظر

   ادامه شعر

   هنری داودیان

   نیارد کلام به جور زمانه تاب ...........
   ۲۹۰ بازدید     ۲۶ نظر

   ادامه شعر

   هنری داودیان

   ابر خرافات به کوچه .........
   ۲۷۶ بازدید     ۲۷ نظر

   ادامه شعر

   هنری داودیان

   به گوش ظالم و جبار..........
   ۲۵۸ بازدید     ۲۴ نظر

   ادامه شعر

   هنری داودیان

   امواج دریای عمر٬ غلطان............
   ۳۰۷ بازدید     ۲۰ نظر

   ادامه شعر

   هنری داودیان

   بگرفت اسمان ابر سیه..........
   ۲۶۹ بازدید     ۱۶ نظر

   ادامه شعر

   هنری داودیان

   چهره بی اشک مادر ................
   ۲۴۳ بازدید     ۲۲ نظر

   ادامه شعر

   هنری داودیان

   قاصد خسته.............
   ۲۴۰ بازدید     ۲۳ نظر

   ادامه شعر

   هنری داودیان

   زنجیر تکامل گسسته .................
   ۳۱۹ بازدید     ۲۴ نظر

   ادامه شعر

   هنری داودیان

   زمان را, عمر به چرخ شود.............
   ۲۰۶ بازدید     ۱۲ نظر

   ادامه شعر

   هنری داودیان

   غوطه ور مرداب فکر .................
   ۳۵۶ بازدید     ۲۰ نظر

   ادامه شعر

   هنری داودیان

   چکاچک شمشیر و سپر ..............
   ۳۳۰ بازدید     ۲۲ نظر

   ادامه شعر

   هنری داودیان

   عالم گسترده .................
   ۱۷۵ بازدید     ۱۳ نظر

   ادامه شعر

   هنری داودیان

   خرافات عمر را وبالست...............
   ۱۸۹ بازدید     ۲۷ نظر

   ادامه شعر

   هنری داودیان

   باد زمان بر پیکرم ...........
   ۳۲۱ بازدید     ۲۵ نظر

   ادامه شعر

   هنری داودیان

   کاش میشد گذشته را بوئید ..............
   ۲۴۲ بازدید     ۲۱ نظر

   ادامه شعر

   هنری داودیان

   بعمر, جبر سفریست....
   ۵۱۲ بازدید     ۹ نظر

   ادامه شعر

   هنری داودیان

   گذر عمر باز سازم.....
   ۴۵۲ بازدید     ۱۷ نظر

   ادامه شعر

   هنری داودیان

   خدایا٬ دنیا نباشد برزخ.......
   ۳۳۵ بازدید     ۵ نظر

   ادامه شعر

   هنری داودیان

   به زنجیر تاریخ .......
   ۵۶۶ بازدید     ۱۵ نظر

   ادامه شعر

   هنری داودیان

   ,,,,,,,,,
   ۲۷۳ بازدید     ۱۵ نظر

   ادامه شعر

   هنری داودیان

   .........
   ۴۸۹ بازدید     ۱۹ نظر

   ادامه شعر

   مجموع ۸۳ پست فعال در ۲ صفحه

   آموزش و نقد شعر

   نظرات

   مشاعره

   کاربران اشتراک دار

   محل انتشار اشعار شاعران دارای اشتراک
   کلیه ی مطالب این سایت توسط کاربران ارسال می شود و انتشار در شعرناب مبنی بر تایید و یا رد مطالب از جانب مدیریت نیست .
   استفاده از مطالب به هر نحو با رضایت صاحب اثر و ذکر منبع بلامانع می باشد . تمام حقوق مادی و معنوی برای شعرناب محفوظ است.
   2