سایت شعرناب محیطی صمیمی و ادبی برای شاعران جوان و معاصر - نقد شعر- ویراستاری شعر - فروش شعر و ترانه اشعار خود را با هزاران شاعر به اشتراک بگذارید

بنویس تا زنده بمانی ،هر که نوشت پادشاه می شود. فکری احمدی زاده(ملحق)

سه شنبه ۱۸ مرداد

اشعار دفتر شعرِ دلنوشته های من شاعر سیدثاراله موسوی کاریزماتیک

سیدثاراله موسوی  کاریزماتیک

مات و مبهوتم از این اَلفاظ ها دلخورم از این صداقت باز ها هیچ مسئولی ندارد ترس از روزِ رستاخیزِ «ح
۴۴ بازدید     ۱۳ نظر

ادامه شعر

سیدثاراله موسوی  کاریزماتیک

روزی به خری اضافه باری بَستند او را زِ میانِ گلّه، گاری بَستند زینَش خَزی از شترْ،وَ بر پوزه ی او
۷۹ بازدید     ۸ نظر

ادامه شعر

سیدثاراله موسوی  کاریزماتیک

من واسه داشتنت،رویامو گُل زدم من پشتِ این پِلکا، به درد زُل زدم حکم و تودل کردی،قِسمَتِ هم بودی
۷۴ بازدید     ۶ نظر

ادامه شعر

سیدثاراله موسوی  کاریزماتیک

شدم یه آدمِ برفی،یه با احساسِ دیونه یکی که واسه خوشحالیت،خودش اسیرِ زندونه منه برفی رو بیش از حد،ب
۶۰ بازدید     ۷ نظر

ادامه شعر

سیدثاراله موسوی  کاریزماتیک

تو خلوَتِ آغوشِ من، جای تو خیلی خالیه انگار نبودنت الان،دلیلِ این بَد حالیه قَدِّ تو هیشکی با دلم،
۸۱ بازدید     ۱۲ نظر

ادامه شعر

سیدثاراله موسوی  کاریزماتیک

دختری بود که از غصه و ازبیماری هیچ کس را نشداز اوکه بپرسد حالی عاشقی داشت که از غصه به خود میپیچید
۹۵ بازدید     ۱۴ نظر

ادامه شعر

سیدثاراله موسوی  کاریزماتیک

خسته ام یار ببین،غم زده وُ تنهایم من به عشقِ تو اَسیرِ غمِ این دُنیایَم شده ام خانه نشین،خوابِ
۹۳ بازدید     ۱۲ نظر

ادامه شعر

سیدثاراله موسوی  کاریزماتیک

گِره افتاده به قلبـــم ، سَرِ حسّی گُذَری من تو را خـواستم اما ، تو زِ ما بیخَبَری یا ندارد دل
۸۸ بازدید     ۸ نظر

ادامه شعر

سیدثاراله موسوی  کاریزماتیک

هیچکس تنهایــی اَم را حس نکرد ترسهــای واحــی اَم را حس نکرد هیچکــس حتـــی برای لحظـه ای در
۸۴ بازدید     ۱۰ نظر

ادامه شعر

سیدثاراله موسوی  کاریزماتیک

تباهْ شُدْ تمامِ منْ،به جُرمِ زَخمِ یارْها من آن نَهُفته در غَمَمْ،در عُمقِ این بَهارها تُو ر
۷۹ بازدید     ۸ نظر

ادامه شعر

سیدثاراله موسوی  کاریزماتیک

پا پَس کشیدی از دلم،ای همنشینِ قصه هام کاشکی میشُد یه ثانیه،تو هم بگی باهات میام تو بَستی چشمات و
۷۷ بازدید     ۸ نظر

ادامه شعر

سیدثاراله موسوی  کاریزماتیک

کاش بودی که بدونِ تو پُر از غم شده ام بی تو انگارْ که متروکــه وُ مُبهم شده ام نیستی،سخت شده بی ت
۱۲۰ بازدید     ۱۰ نظر

ادامه شعر

سیدثاراله موسوی  کاریزماتیک

من آمده ام تا که قَــرارت باشم دلباخته ام ، که در کنارت باشـم من صد قَدَم آمدم،تُو یک پا
۱۱۱ بازدید     ۱۰ نظر

ادامه شعر

سیدثاراله موسوی  کاریزماتیک

وقتی نگاهَت میکُنم ، غَـرقِ جهـانَت میشَـــوَم در این مسیرِ بـــی عُبور ، من نَردِبانَت میشَـوَ
۱۰۳ بازدید     ۱۴ نظر

ادامه شعر

سیدثاراله موسوی  کاریزماتیک

به جونِ تُو،به مَرگِ مَنْ ، قَسَم به عشقِ بِینِمونْ هیچ جایی پِیدا نِمیشـه ، دُو تّا دیوونه عِینِ
۲۴۵ بازدید     ۱۰ نظر

ادامه شعر

سیدثاراله موسوی  کاریزماتیک

اُفتادی اَزْ چِشامْ وَلی ، قَلبَمْ هَنوزَمْ با تُواِ تُو فِکْ کُنْ اینْ سادِگیامْ ، یه نُقطه ضَعف و
۲۷۳ بازدید     ۱۶ نظر

ادامه شعر

سیدثاراله موسوی  کاریزماتیک

مَمنونْ که هَمیشـه اِعتِبارَمْ بودی خوشحالَم اَز اینکه تُو نِگـارَم بودی با شوقْ به مرگْ هدی
۲۹۳ بازدید     ۱۴ نظر

ادامه شعر

سیدثاراله موسوی  کاریزماتیک

مَشروبْ نِمیخورَدْ وَلی با ذاتَشْ بَرْ باطن وُ ذاتِ ما تَسَلُّطْ دارَدْ گویی که میانِ حَرفْهایَ
۴۴۲ بازدید     ۱۱ نظر

ادامه شعر

سیدثاراله موسوی  کاریزماتیک

تَرسْ باشَدْ خواب وُ بیداری ، چه فَرقی میکُنَدْ خانه با سِلولِ زندانی ، چه فَرقی میکُنَدْ اِنتص
۳۰۶ بازدید     ۶ نظر

ادامه شعر

سیدثاراله موسوی  کاریزماتیک

کاشْ ما هَم مثلِ بابا ، یِکْ قِرانی داشتیم سَختْ بودْ اَمّا خُدایی ، لُقمه نانی داشتیم آن زَمانْ
۳۵۵ بازدید     ۱۰ نظر

ادامه شعر

سیدثاراله موسوی  کاریزماتیک

ما دَهانْ بَستیم وُ دَندانْ شوقِ نانــــی میکُنَـــدْ سُفره خالی هَســــت وُ بابا بَدْ دَهــــان
۳۶۳ بازدید     ۴ نظر

ادامه شعر

سیدثاراله موسوی  کاریزماتیک

من به قربانِ تو وُ خنده هایت پدرم بخدا محتاجم ،به دعایتْ پدرم پدرم عَرشِ بهشت ، لایقِ نام تو نیست
۳۸۲ بازدید     ۸ نظر

ادامه شعر

سیدثاراله موسوی  کاریزماتیک

وقتی دلِ دیگری نگارت کردی انگار به بودنم اهانت کردی سمت دل من نیا که نفرین شده ای وقتی که به باور
۴۷۰ بازدید     ۸ نظر

ادامه شعر

سیدثاراله موسوی  کاریزماتیک

هر روز چرا میان دلْ غم داری؟ انگار مـــرا کنار خود کم داری لبخند بزن که هست تقدیم به تو آغوش منو
۴۳۲ بازدید     ۶ نظر

ادامه شعر

سیدثاراله موسوی  کاریزماتیک

در مراسمهای ایمانی ز پیشان میشوند گرگهایی که میان خلق پنهان میشوند هفت سالی کودک وُ،یک عمر را جان
۹۵۶ بازدید     ۱۰ نظر

ادامه شعر

سیدثاراله موسوی  کاریزماتیک

بوی تو،لباس من،عجب غوغایی تسکین منی،دراین غموُ تنهایی سوگند به نام و قلب پاکَت بانو تو مالکِ قلب
۴۳۸ بازدید     ۶ نظر

ادامه شعر

سیدثاراله موسوی  کاریزماتیک

با دست خودم همیشه آبت دادم ساقی شدم و جام شرابت دادم وقتیکه سوال عشق بر تن کردی با جان و دلم تو ر
۴۳۷ بازدید     ۱۰ نظر

ادامه شعر

سیدثاراله موسوی  کاریزماتیک

همه گفتند:تو را از دل و جان دور کنم که تودرطالع من رد شده وُ نحس هستی من از آنجا به تو دلباخته شد
۴۳۷ بازدید     ۰ نظر

ادامه شعر

سیدثاراله موسوی  کاریزماتیک

جهان بی تو برایم درد دارد دو چشمانم نگاهی سرد دارد به آتش میکشاند این جهان را غمی که در دلش یک مر
۳۴۸ بازدید     ۳ نظر

ادامه شعر

سیدثاراله موسوی  کاریزماتیک

بوی خیانت میدهی،انگارگاهی چاره نیست شمعی که روشن کرده ای،در شأن این پروانه نیست قول و قرارت خواب
۵۰۲ بازدید     ۱۱ نظر

ادامه شعر

سیدثاراله موسوی  کاریزماتیک

هر روز دلخوشم،انگار دارَمَت درگیرِ من بمان،که به یادآرَمَت رفتی وُ چشم من،مات مسیر توُست حالا که
۴۶۸ بازدید     ۲ نظر

ادامه شعر

سیدثاراله موسوی  کاریزماتیک

ای تمام نفسم،باتو هویدا شده ام من میان دل و احساس توپیدا شده ام تو بمانی و اگر ثانیه ای مکث کنی
۴۲۱ بازدید     ۱۲ نظر

ادامه شعر

سیدثاراله موسوی  کاریزماتیک

من نگاهش کردم اما، چشمهایش بسته بود ساکت و آرام، انگار از جهانش خسته بود دختری با صورتی پاک و ،دلی
۴۴۴ بازدید     ۱۰ نظر

ادامه شعر

سیدثاراله موسوی  کاریزماتیک

به خودت افتخار کن... تو عاشقانه ترین خیالِ،،، تنهاترین مَردِ تاریخی... دلنوشته از:سیدثاراله موس
۳۳۲ بازدید     ۶ نظر

ادامه شعر

سیدثاراله موسوی  کاریزماتیک

ای که هستی همه ام،جام گوارا نوشت قلب من قصر تو وُ،خانه ی من آغوشت تو همانی که به پای دل من سوخته
۳۸۳ بازدید     ۴ نظر

ادامه شعر

سیدثاراله موسوی  کاریزماتیک

آسمانی میشود دنیای من با بودنت در کنار هم به اوج آسمانها میرویم دست من در دست تو،یک شیطنت یک جاده
۴۰۴ بازدید     ۸ نظر

ادامه شعر

سیدثاراله موسوی  کاریزماتیک

من تو را میخواهمت،اما نه با اجبار ها جان من دوری کن از این خانه و این یار ها میزند آهنگ غمناکی دما
۳۷۲ بازدید     ۱۲ نظر

ادامه شعر

سیدثاراله موسوی  کاریزماتیک

خوشحــالمْ اَزْ نَبودَنِتْ ، تُو عاشِقَــمْ نَبـــودی بِهِمْ میگُفتــی عِشقِ مَنْ ، تُو خِیلی ساد
۴۶۶ بازدید     ۱۲ نظر

ادامه شعر

سیدثاراله موسوی  کاریزماتیک

ببین خزان شدم،بهار کن مرا پیاده ام بیا،ســــوار کن مرا غم چه میخوری،دراین جهان پست تمام من ز تو،
۳۹۶ بازدید     ۸ نظر

ادامه شعر

سیدثاراله موسوی  کاریزماتیک

سوزن و نخ از تو و لب دوختن از من عشق ز چشمان تو آموختــــن از من هر چه شود باش فقط یک قدم از تو پ
۱۸۳۳ بازدید     ۱۸ نظر

ادامه شعر

نقد و آموزش

نظرات

مشاعره

کاربران اشتراک دار

محل انتشار اشعار شاعران دارای اشتراک

حمایت از شعرناب

شعرناب

با قرار دادن کد زير در سايت و يا وبلاگ خود از شعر ناب حمايت نمایید.

کلیه ی مطالب این سایت توسط کاربران ارسال می شود و انتشار در شعرناب مبنی بر تایید و یا رد مطالب از جانب مدیریت نیست .
استفاده از مطالب به هر نحو با رضایت صاحب اثر و ذکر منبع بلامانع می باشد . تمام حقوق مادی و معنوی برای شعرناب محفوظ است.
1