سایت شعرناب محیطی صمیمی و ادبی برای شاعران جوان و معاصر - نقد شعر- ویراستاری شعر - فروش شعر و ترانه اشعار خود را با هزاران شاعر به اشتراک بگذارید

منو کاربریعضویت در شعرناب
درخواست رمز جدید

معرفی شاعران معاصر

پر نشاط ترین اشعار

انتشار ویژه ناب

♪♫ صدای شاعران ♪♫

تقویم روز

سه شنبه 26 شهريور 1398
  19 محرم 1441
   Tuesday 17 Sep 2019
    امام حسين (ع) فرمود: «شيعه ما كسى است كه دلش از هرگونه خيانت و نيرنگ و مكرى پاك است».

    سه شنبه ۲۶ شهريور

    اشعار دفتر شعرِ سپیدهای سیاه ترازشبق شاعر ناظر توحيدي ثمرين

    ناظر توحيدي ثمرين

    تا به تو فکرمی کنم ....
    ۱۴۸ بازدید     ۱ نظر

    ادامه شعر

    ناظر توحيدي ثمرين

    سیاه کرده برتن
    ۱۲۶ بازدید     ۱ نظر

    ادامه شعر

    ناظر توحيدي ثمرين

    لب در لب نسیم..........
    ۱۸۵ بازدید     ۱۰ نظر

    ادامه شعر

    ناظر توحيدي ثمرين

    عاشقانه نشستم
    ۲۳۵ بازدید     ۶ نظر

    ادامه شعر

    ناظر توحيدي ثمرين

    باید امشب به تماشا بروم
    ۱۶۸ بازدید     ۱۸ نظر

    ادامه شعر

    ناظر توحيدي ثمرين

    عاشقم میشوی بعد دست چشمهایم را می گیری
    ۱۸۲ بازدید     ۱۹ نظر

    ادامه شعر

    ناظر توحيدي ثمرين

    من نقاشی ام !
    ۴۸۸ بازدید     ۸ نظر

    ادامه شعر

    ناظر توحيدي ثمرين

    چه موهای بلنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدی!
    ۴۸۸ بازدید     ۴۰ نظر

    ادامه شعر

    ناظر توحيدي ثمرين

    دردمن ازکوچه شروع میشود.
    ۳۹۱ بازدید     ۱۲ نظر

    ادامه شعر

    ناظر توحيدي ثمرين

    درتاریکی تکیدیم.
    ۵۸۲ بازدید     ۳۱ نظر

    ادامه شعر

    ناظر توحيدي ثمرين

    ترسناک است
    ۳۳۰ بازدید     ۱۰ نظر

    ادامه شعر

    ناظر توحيدي ثمرين

    اینقدرعاشقم!
    ۲۹۱ بازدید     ۱۲ نظر

    ادامه شعر

    ناظر توحيدي ثمرين

    من نیستم
    ۲۸۶ بازدید     ۴ نظر

    ادامه شعر

    ناظر توحيدي ثمرين

    نگاهم کن
    ۲۸۸ بازدید     ۱۱ نظر

    ادامه شعر

    ناظر توحيدي ثمرين

    باد می آمد.
    ۴۳۲ بازدید     ۲۹ نظر

    ادامه شعر

    ناظر توحيدي ثمرين

    رفتن ..
    ۳۸۱ بازدید     ۱۱ نظر

    ادامه شعر

    ناظر توحيدي ثمرين

    ای مترسک توبگو...
    ۳۹۷ بازدید     ۲۸ نظر

    ادامه شعر

    ناظر توحيدي ثمرين

    دهان پنجره بازمانده است
    ۳۳۸ بازدید     ۲۱ نظر

    ادامه شعر

    ناظر توحيدي ثمرين

    قلم گرسته مرغ می کشد.
    ۵۰۲ بازدید     ۲۶ نظر

    ادامه شعر

    ناظر توحيدي ثمرين

    کدام گـــــــــــــــــــــورنهان هستـــــــــــــــــــــی؟
    ۳۵۳ بازدید     ۴۴ نظر

    ادامه شعر

    ناظر توحيدي ثمرين

    بازخون ازبشرافتاد به راه
    ۴۱۸ بازدید     ۱۹ نظر

    ادامه شعر

    ناظر توحيدي ثمرين

    هرشب شلیک می کنند
    ۳۹۹ بازدید     ۴۵ نظر

    ادامه شعر

    ناظر توحيدي ثمرين

    بچــــــــــــــــــــــــــــــه ها عیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدت
    ۳۹۹ بازدید     ۵۲ نظر

    ادامه شعر

    ناظر توحيدي ثمرين

    گیرم که بهارهم می آید
    ۴۴۱ بازدید     ۴۱ نظر

    ادامه شعر

    ناظر توحيدي ثمرين

    سایه ی درختان وارونه می رویند.
    ۵۱۹ بازدید     ۲۶ نظر

    ادامه شعر

    ناظر توحيدي ثمرين

    لبخنـــــــــــــــــدی ابــــــــــدی برلبم!
    ۴۷۶ بازدید     ۵۱ نظر

    ادامه شعر

    ناظر توحيدي ثمرين

    یارانه ها را نریخته اند؟
    ۳۹۶ بازدید     ۸ نظر

    ادامه شعر

    ناظر توحيدي ثمرين

    تشییع می شویم روی دوش خستگی هایمان
    ۲۹۰ بازدید     ۲۶ نظر

    ادامه شعر

    ناظر توحيدي ثمرين

    چتری ازخورشید می خواهم
    ۴۰۰ بازدید     ۳۰ نظر

    ادامه شعر

    ناظر توحيدي ثمرين

    آخرکدام پاییز به زمستان ختم نمی شود؟
    ۳۴۶ بازدید     ۴۵ نظر

    ادامه شعر

    ناظر توحيدي ثمرين

    پلی می سازم تابه قلبم برسی
    ۳۲۶ بازدید     ۳۲ نظر

    ادامه شعر

    ناظر توحيدي ثمرين

    دارم به شعری تازه می رسم
    ۳۴۲ بازدید     ۲۹ نظر

    ادامه شعر

    ناظر توحيدي ثمرين


    نگاهم
    ردمیشود
    ۲۴۳ بازدید     ۲ نظر

    ادامه شعر

    ناظر توحيدي ثمرين

    چشمانم راتماشاکن
    ۳۵۶ بازدید     ۳۶ نظر

    ادامه شعر

    ناظر توحيدي ثمرين

    تو مهربانی را درچمدان کودکی ات جاگذاشته ای!
    ۵۰۶ بازدید     ۳۴ نظر

    ادامه شعر

    ناظر توحيدي ثمرين

    هیس !
    ۵۳۱ بازدید     ۴۸ نظر

    ادامه شعر

    ناظر توحيدي ثمرين

    هیس! نفس نکش.
    ۵۵۸ بازدید     ۳۲ نظر

    ادامه شعر

    ناظر توحيدي ثمرين

    ما آدم برفی ها درزمستان می مانیم
    ۴۹۰ بازدید     ۳۹ نظر

    ادامه شعر

    ناظر توحيدي ثمرين

    شلیک کن
    ۳۶۱ بازدید     ۱۰ نظر

    ادامه شعر

    ناظر توحيدي ثمرين

    عجب دنیایی داشتیم!
    ۳۵۸ بازدید     ۱۰ نظر

    ادامه شعر

    ناظر توحيدي ثمرين

    تو بگو چه کنیم ؟
    ۵۴۰ بازدید     ۵۴ نظر

    ادامه شعر

    ناظر توحيدي ثمرين

    برخیز برخیز نمازباران بخوانیم
    ۳۶۹ بازدید     ۱۱ نظر

    ادامه شعر

    ناظر توحيدي ثمرين

    ازپنجره بدم می آید
    ۳۸۱ بازدید     ۱۴ نظر

    ادامه شعر

    ناظر توحيدي ثمرين

    قبرها سه طبقه اند
    ۴۵۱ بازدید     ۲۰ نظر

    ادامه شعر

    ناظر توحيدي ثمرين

    شتر منطق بیابان رانمی فهمید
    ۵۳۰ بازدید     ۴۲ نظر

    ادامه شعر

    ناظر توحيدي ثمرين

    نشمار هنوز اول پاییزاست
    ۵۱۳ بازدید     ۲۷ نظر

    ادامه شعر

    ناظر توحيدي ثمرين

    من انسانم شانه به شانه دیوارچین قدکشیدم
    ۴۵۲ بازدید     ۱۲ نظر

    ادامه شعر

    ناظر توحيدي ثمرين

    ورق می زد تمامی چشمهایش را!
    ۵۰۲ بازدید     ۲۸ نظر

    ادامه شعر

    ناظر توحيدي ثمرين

    دگردیسی تکامل نیست باورکن !
    ۴۵۴ بازدید     ۱۲ نظر

    ادامه شعر

    ناظر توحيدي ثمرين

    تامی پریم تفنگ
    ۴۲۴ بازدید     ۱۳ نظر

    ادامه شعر

    ناظر توحيدي ثمرين

    این چه رسمی است؟
    ۱۰۹۸ بازدید     ۱۸ نظر

    ادامه شعر

    ناظر توحيدي ثمرين

    ای موجها بکوبید !
    ۴۶۳ بازدید     ۳۹ نظر

    ادامه شعر

    ناظر توحيدي ثمرين

    مرگ را ندیده اید؟
    ۵۱۳ بازدید     ۱۹ نظر

    ادامه شعر

    ناظر توحيدي ثمرين

    بیا ازسرازیری فکرهم سربخوریم
    ۴۷۶ بازدید     ۱۴ نظر

    ادامه شعر

    ناظر توحيدي ثمرين

    دنبال شادیهای کودکانه ام
    ۶۶۵ بازدید     ۲۸ نظر

    ادامه شعر

    ناظر توحيدي ثمرين


    چمدان پرازاشتباه
    ۵۶۲ بازدید     ۱۸ نظر

    ادامه شعر

    مجموع ۹۰ پست فعال در ۲ صفحه

    آموزش و نقد شعر

    نظرات

    مشاعره

    کاربران اشتراک دار

    محل انتشار اشعار شاعران دارای اشتراک
    کلیه ی مطالب این سایت توسط کاربران ارسال می شود و انتشار در شعرناب مبنی بر تایید و یا رد مطالب از جانب مدیریت نیست .
    استفاده از مطالب به هر نحو با رضایت صاحب اثر و ذکر منبع بلامانع می باشد . تمام حقوق مادی و معنوی برای شعرناب محفوظ است.
    1