سایت شعرناب محیطی صمیمی و ادبی برای شاعران جوان و معاصر - نقد شعر- ویراستاری شعر - فروش شعر و ترانه اشعار خود را با هزاران شاعر به اشتراک بگذارید

منو کاربریعضویت در شعرناب
درخواست رمز جدید

معرفی شاعران معاصر

پر نشاط ترین اشعار

انتشار ویژه ناب

♪♫ صدای شاعران ♪♫

تقویم روز

دوشنبه 12 خرداد 1399
  10 شوال 1441
   Monday 1 Jun 2020

    ورود به کارگاهها

    یا مَنِ اسْمُهُ دَواءٌ وَ ذِکرُهُ شِفاءٌ . ای آن که نامش دوا و یادش شفا است

    دوشنبه ۱۲ خرداد

    اشعار دفتر شعرِ اشعار ولی اله بایبوردی شاعر ولی اله بایبوردی

    ولی اله بایبوردی

    سنایی را کنم یادی که شد یار
    ۳ بازدید     ۰ نظر

    ادامه شعر

    ولی اله بایبوردی

    شنیدم هر چه از او بازگویی
    ۳۵ بازدید     ۱۸ نظر

    ادامه شعر

    ولی اله بایبوردی

    گر ادیبی با رعایت آبرویی با ادب
    ۷۴ بازدید     ۲۰ نظر

    ادامه شعر

    ولی اله بایبوردی

    حُکم خالق همان دمی اجرا
    ۸۶ بازدید     ۱۶ نظر

    ادامه شعر

    ولی اله بایبوردی

    رو به آبادی خرابی های دوران ای ولی
    ۶۵ بازدید     ۱۶ نظر

    ادامه شعر

    ولی اله بایبوردی

    خطبه 133 : از منظومه ولایت‌نامه حضرت علی(ع)
    ۶۹ بازدید     ۱۱ نظر

    ادامه شعر

    ولی اله بایبوردی

    بلبل غزل سرایی قمری ترانه خوان شد
    ۲۸۷ بازدید     ۳۹ نظر

    ادامه شعر

    ولی اله بایبوردی

    یاد معلّمان گرامی باد
    ۸۰ بازدید     ۱۸ نظر

    ادامه شعر

    ولی اله بایبوردی

    از قضا روزی سبویی اعتراف
    ۶۹ بازدید     ۱۶ نظر

    ادامه شعر

    ولی اله بایبوردی

    کمک کن خدایا که روزه ادا
    ۷۰ بازدید     ۱۴ نظر

    ادامه شعر

    ولی اله بایبوردی

    به مناسبت نیمه شعبان : ولادت امام زمان ؛ یگانه منجّی عالم بشریّت
    ۸۰ بازدید     ۱۲ نظر

    ادامه شعر

    ولی اله بایبوردی

    دید شاعر محترم در انجمن
    ۶۹ بازدید     ۱۴ نظر

    ادامه شعر

    ولی اله بایبوردی

    تقدیمی به کاربران عزیز
    ۸۷ بازدید     ۲۲ نظر

    ادامه شعر

    ولی اله بایبوردی

    هم عصر با حافظ هم او ، با شعر اویی آشنا با او مصاحب گفتمان هر واژه ای را خوش ادا
    ۶۹ بازدید     ۱۶ نظر

    ادامه شعر

    ولی اله بایبوردی

    ناحقی حق جلوه ، حق ناحق ، دلا
    ۸۱ بازدید     ۱۶ نظر

    ادامه شعر

    ولی اله بایبوردی

    از شهریاری ، یاد کن ، یادی ، ز بابا حیدری ما بینِ هر یک شاعری ، یادی کنی از والیا
    ۸۰ بازدید     ۱۸ نظر

    ادامه شعر

    ولی اله بایبوردی

    دی به سیلی با زمینی لرزشی با کرونا ، حال را بینی ، نما
    ۱۳۸ بازدید     ۲۰ نظر

    ادامه شعر

    ولی اله بایبوردی

    پاره چرمی شد ، عدالت پرچمی
    ۱۴۷ بازدید     ۱۸ نظر

    ادامه شعر

    ولی اله بایبوردی

    هر که در ، نی نامه ، نامِ خود بدید ترک خود کرد و ازش اندیشه چید
    ۹۳ بازدید     ۶ نظر

    ادامه شعر

    ولی اله بایبوردی

    جز علی ، عادل نمی بینم  ، دلا شاه مردان ، مرد میدان شد علی
    ۹۶ بازدید     ۱۸ نظر

    ادامه شعر

    ولی اله بایبوردی

    لفظ ها مظروف ، معنا ، آشنا ظرف بشکن محتوا گیری دلا
    ۹۰ بازدید     ۱۲ نظر

    ادامه شعر

    ولی اله بایبوردی

    کیسه خونی را فروشی این و آن ثروتی انبار ، با ارزی  ، طلا
    ۹۱ بازدید     ۲۰ نظر

    ادامه شعر

    ولی اله بایبوردی

    پیشِ پا پهنی چه دامی آرزو عابدش را می فریبد گر خطا
    ۸۵ بازدید     ۱۲ نظر

    ادامه شعر

    ولی اله بایبوردی

    آرمانی ، فکرهایی همچو آف خوب دانی بینِ خلقی کی گزاف
    ۱۲۰ بازدید     ۲۰ نظر

    ادامه شعر

    ولی اله بایبوردی

    بر تو رحمت آن زمانی شد تمام تحت فرمان ، رهبری والا مقام
    ۱۲۴ بازدید     ۱۴ نظر

    ادامه شعر

    ولی اله بایبوردی

    دُخت ختمی مرتبت زهرایِ اطهر فاطمه
    ۹۹ بازدید     ۱۲ نظر

    ادامه شعر

    ولی اله بایبوردی

    کدامین نعمت ، شما کافران ز جن انس تکذیب کردید هان 
    ۱۶۳ بازدید     ۳۲ نظر

    ادامه شعر

    ولی اله بایبوردی

    فاطمه آن دُختِ خاتم انبیا
    ۱۱۶ بازدید     ۱۶ نظر

    ادامه شعر

    ولی اله بایبوردی

    هر کجا هست ولی ، عدلِ جهانی به نما
    ۱۰۶ بازدید     ۲۰ نظر

    ادامه شعر

    ولی اله بایبوردی

    هر چند تنها ، بی کسی معشوق را رؤیت دلا
    ۹۴ بازدید     ۱۴ نظر

    ادامه شعر

    ولی اله بایبوردی

    با مدارا بینِ دشمن زندگی با مروّت دوستانی ، آشنا
    ۹۰ بازدید     ۶ نظر

    ادامه شعر

    ولی اله بایبوردی

    دردِ دل را التیامی لحظه ای از حوادث روزگاری ، دورها
    ۸۵ بازدید     ۱۰ نظر

    ادامه شعر

    ولی اله بایبوردی

    تو آن خدایِ منی ، مادری به دانایی چو مهر و ماه شدی هر کجا نما مادر
    ۷۸ بازدید     ۲ نظر

    ادامه شعر

    ولی اله بایبوردی

    مخمورِ عشق با خم و بی خم تویی ولی عزّت ببین که پیکرِ تو پُر ز جامِ دوست
    ۸۲ بازدید     ۸ نظر

    ادامه شعر

    ولی اله بایبوردی

    بیستی سالی کنم یاد آوری میلادِ نور
    ۶۴ بازدید     ۶ نظر

    ادامه شعر

    ولی اله بایبوردی

    آب در هاون بکوبی تا به کی
    ۱۱۴ بازدید     ۲۲ نظر

    ادامه شعر

    ولی اله بایبوردی

    چو بشد رُخت نمایان چه کنم به پا قیامت که تمام جان نثاران به رهت دلا فدایی
    ۱۲۱ بازدید     ۱۰ نظر

    ادامه شعر

    ولی اله بایبوردی

    سرودِ نی و چنگ و تنبورِ یار به آهنگ و گلبانگِ سیمِ سه تار
    ۹۸ بازدید     ۸ نظر

    ادامه شعر

    ولی اله بایبوردی

    والی بکوش ، گوشه نشینانِ دهر را هان کن تفقّدی که دعا در گلوی توست
    ۸۹ بازدید     ۱۰ نظر

    ادامه شعر

    ولی اله بایبوردی

    به غزلخوانی قمری و تصانیف هَزار گوش کن ای دل من صوت خدایی دارد
    ۹۵ بازدید     ۱۲ نظر

    ادامه شعر

    ولی اله بایبوردی

    همچو ابراهیم حق را رؤیتی یاد شب افتم ،نگاهی بر سما
    ۹۱ بازدید     ۱۴ نظر

    ادامه شعر

    ولی اله بایبوردی

    مجلس بزم بیارای که در کون و مکان نیست بزمی که درش یوسف زهرا ویداست
    ۱۰۷ بازدید     ۱۸ نظر

    ادامه شعر

    ولی اله بایبوردی

    در بارگاهی آمدم ، سلطانِ سلطانان علی دارد شفاعت از خدا هر قطره را دریا شده
    ۸۲ بازدید     ۸ نظر

    ادامه شعر

    ولی اله بایبوردی

    چو آن پرنده زخمی نشسته ام لبِ جو اگر چه خوف رجایی مرا رها ز عَنا
    ۱۲۸ بازدید     ۱۸ نظر

    ادامه شعر

    ولی اله بایبوردی

    درونِ کشورِ آبادِ عشقِ ویرانی چه اتّفاق خدایا اگر چه شد غوغا
    ۹۸ بازدید     ۱۰ نظر

    ادامه شعر

    ولی اله بایبوردی

    شنو ز راه طریقت شریعتی حاصل تو را نسیم ، حقیقت دهد چرا نالی
    ۱۰۰ بازدید     ۱۲ نظر

    ادامه شعر

    ولی اله بایبوردی

    از دست لجبازی تو ، اندیشه ام لجباز شد ای اختر طالع چه شد با ما تو بد تا می کنی
    ۱۱۴ بازدید     ۱۶ نظر

    ادامه شعر

    ولی اله بایبوردی

    ببرد خوشم ز دنیا چه شود دیارِ عقبا به عمل دهد چه کردی که تو بوده ای عنایت
    ۸۷ بازدید     ۸ نظر

    ادامه شعر

    ولی اله بایبوردی

    ای که گفتی هل اَتی ،هل مِن فتا نیست برتر از علی ، کس را عطا
    ۹۶ بازدید     ۱۲ نظر

    ادامه شعر

    ولی اله بایبوردی

    گر تو هم از رهیانی ، به تجرّد بنگر که در این دایره دل صاف و دلی جاعل نیست
    ۷۶ بازدید     ۸ نظر

    ادامه شعر

    ولی اله بایبوردی

    از این دنیا سماوی ها رهیدند به صحرایِ وَلا ، دل را تنیدید
    ۷۰ بازدید     ۴ نظر

    ادامه شعر

    ولی اله بایبوردی

    مستی عیشم بداده است یار شب ها را نخسبم در شب من جلوه ها بوده است و یاران همنشین است
    ۱۰۹ بازدید     ۱۸ نظر

    ادامه شعر

    ولی اله بایبوردی

    کسی که حُکم دهد ، کارهایِ شر حرام ولی صد حیف خودش مرتکب حرامی دان
    ۹۲ بازدید     ۱۰ نظر

    ادامه شعر

    ولی اله بایبوردی

    ارباب هنر را ما ، تلمیذ ، به هر جایی زانویِ ادب کن حفظ ای ساکن دانایی
    ۱۳۰ بازدید     ۲۰ نظر

    ادامه شعر

    ولی اله بایبوردی

    به تعدادِ یارانِ عیسی مسیح چو اسباطِ یعقوب باشند فصیح
    ۱۵۰ بازدید     ۱۸ نظر

    ادامه شعر

    ولی اله بایبوردی

    آن سر که بر سنان به تکلم دهد ندا از جان گذر کنیم و صلا را عیادتیم
    ۱۲۵ بازدید     ۱۸ نظر

    ادامه شعر

    ولی اله بایبوردی

    میهمانِ خطِ خون گشتم و کردم پرواز در نوا ، نی شدم ، از راهِ دراز ، آمده ام
    ۹۶ بازدید     ۱۴ نظر

    ادامه شعر

    ولی اله بایبوردی

    ز سنّت دور گشتید ای جماعت امامت را رها ، از کفر ،طاعت
    ۸۸ بازدید     ۱۶ نظر

    ادامه شعر

    ولی اله بایبوردی

    به خواهر زینبش فرمود : مولا برایم جامه ­ای آور ، گران لا
    ۹۵ بازدید     ۱۲ نظر

    ادامه شعر

    ولی اله بایبوردی

    اثری ز صبح بینی چو کنی ولی دعایی به دعایِ صبح خیزان ،ببری ز ما بلایی
    ۱۰۶ بازدید     ۱۶ نظر

    ادامه شعر

    ولی اله بایبوردی

    بگفتم  : عاشقِ شیدا  ، به شیدایی ، نگر ما را که مستِ باده شد جانم چو جامی از سبا آورد
    ۱۱۴ بازدید     ۱۲ نظر

    ادامه شعر

    ولی اله بایبوردی

    بگشایید به رویم ، گلِ سجاده یِ عشق که به تقدیسِ دعا دست فشان آمده ام
    ۱۱۰ بازدید     ۱۸ نظر

    ادامه شعر

    ولی اله بایبوردی

    ما در پیاله ، صبحِ ازل را ، بدیده ایم پُر رونق است کاسه یِ می یار عیب پوش
    ۱۰۳ بازدید     ۱۶ نظر

    ادامه شعر

    ولی اله بایبوردی

    قاتلِ عشق  ، حقیقت شنوی  ، او باشد عاملان را بکُشم  ، کُشته عشقند سران
    ۱۰۹ بازدید     ۱۴ نظر

    ادامه شعر

    مجموع ۱۳۳ پست فعال در ۲ صفحه

    آموزش و نقد کامل شعر یا اثر

    نظرات

    مشاعره

    گفتگوی کارگاهی

    کاربران اشتراک دار

    کلیه ی مطالب این سایت توسط کاربران ارسال می شود و انتشار در شعرناب مبنی بر تایید و یا رد مطالب از جانب مدیریت نیست .
    استفاده از مطالب به هر نحو با رضایت صاحب اثر و ذکر منبع بلامانع می باشد . تمام حقوق مادی و معنوی برای شعرناب محفوظ است.
    1