سایت شعرناب محیطی صمیمی و ادبی برای شاعران جوان و معاصر - نقد شعر- ویراستاری شعر - فروش شعر و ترانه اشعار خود را با هزاران شاعر به اشتراک بگذارید

منو کاربریعضویت در شعرناب
درخواست رمز جدید

معرفی شاعران معاصر

انتشار ویژه ناب

محل انتشار اشعار شاعران دارای اشتراک

♪♫ صدای شاعران ♪♫

تقویم روز

جمعه 3 ارديبهشت 1400
 • روز ملي كارآفريني
 • روز بزرگداشت شيخ بهايي
12 رمضان 1442
  Friday 23 Apr 2021

   پر نشاط ترین اشعار

   کانال رسمی شعرناب

   بار پروردگارا، دلهاي ما را به باطل ميل مده پس از آنکه به حق هدايت فرمودي و به ما از لطف خود رحمتي عطا فرما، که تويي بسيار بخشنده (بي‌منّت). آل عمران آیه ۸

   جمعه ۳ ارديبهشت

   اشعار دفتر شعرِ اشعار ولی اله بایبوردی شاعر ولی اله بایبوردی

   ولی اله بایبوردی

   صاحب آن اندیشه گشتی ای رها
   ۴۲ بازدید     ۲۸ نظر

   ادامه شعر

   ولی اله بایبوردی

   رهنما خلقی به جانب ربّنا
   ۴۷ بازدید     ۱۸ نظر

   ادامه شعر

   ولی اله بایبوردی

   از مفاخر کشوری ایران تبار
   ۶۵ بازدید     ۲۶ نظر

   ادامه شعر

   ولی اله بایبوردی

   جان خود ایثار بر فرزند خویش
   ۷۸ بازدید     ۱۶ نظر

   ادامه شعر

   ولی اله بایبوردی

   شاعر شدی به هر فن در قالبی سرایی
   ۵۱ بازدید     ۱۰ نظر

   ادامه شعر

   ولی اله بایبوردی

   چون هنرمندی که وصفی ماجرا
   ۸۴ بازدید     ۲۰ نظر

   ادامه شعر

   ولی اله بایبوردی

   ذهن را خالی کنی با خامه ای
   ۹۰ بازدید     ۲۸ نظر

   ادامه شعر

   ولی اله بایبوردی

   هفت سینی سفره ای را پهن هان
   ۷۲ بازدید     ۲۲ نظر

   ادامه شعر

   ولی اله بایبوردی

   قدر حوّل حال را دانی عزیز
   ۷۴ بازدید     ۲۰ نظر

   ادامه شعر

   ولی اله بایبوردی

   در تمامی حال مردی با زنی
   ۸۴ بازدید     ۱۸ نظر

   ادامه شعر

   ولی اله بایبوردی

   گر ادیبان نکته سنجی چون سراج
   ۸۱ بازدید     ۱۸ نظر

   ادامه شعر

   ولی اله بایبوردی

   کشت دنیایی درویی ، ای نکو
   ۶۶ بازدید     ۲۴ نظر

   ادامه شعر

   ولی اله بایبوردی

   با درستی جمله بندی آشنا
   ۹۶ بازدید     ۱۶ نظر

   ادامه شعر

   ولی اله بایبوردی

   کرامت نفس خود را قدر دانی
   ۸۸ بازدید     ۱۲ نظر

   ادامه شعر

   ولی اله بایبوردی

   ظرف دانش هر کسی از هم جدا
   ۱۴۷ بازدید     ۲۲ نظر

   ادامه شعر

   ولی اله بایبوردی

   بنازم به بازوی ملّی گرا
   ۱۴۴ بازدید     ۱۸ نظر

   ادامه شعر

   ولی اله بایبوردی

   جاودان نامت که هر جا سربلند
   ۱۰۳ بازدید     ۱۲ نظر

   ادامه شعر

   ولی اله بایبوردی

   به اخلاصی سری داری نه رسوا
   ۹۱ بازدید     ۱۰ نظر

   ادامه شعر

   ولی اله بایبوردی

   گر چه امیالی تو را بس آرزو
   ۸۶ بازدید     ۱۰ نظر

   ادامه شعر

   ولی اله بایبوردی

   کجایی لم یلد یولد کجایی
   ۸۷ بازدید     ۱۴ نظر

   ادامه شعر

   ولی اله بایبوردی

   آن چنان پک می زدی سیگار را
   ۹۶ بازدید     ۱۶ نظر

   ادامه شعر

   ولی اله بایبوردی

   گر چه گیرم در درونت ذرّه دام و دانه نیست
   ۱۰۸ بازدید     ۱۸ نظر

   ادامه شعر

   ولی اله بایبوردی

   آن شرابی را فزاید عقل و دین
   ۱۴۹ بازدید     ۱۶ نظر

   ادامه شعر

   ولی اله بایبوردی

   رو به ویران آشیانی ای رها
   ۱۲۶ بازدید     ۲۲ نظر

   ادامه شعر

   ولی اله بایبوردی

   ولیِّ ما مگر در راه شیری
   ۱۸۱ بازدید     ۲۳ نظر

   ادامه شعر

   ولی اله بایبوردی

   رؤیا به چه رویی خوش با شمس کنی دیدار ای والی مولایی  ، شو مولویی ، با یار
   ۱۳۷ بازدید     ۱۷ نظر

   ادامه شعر

   ولی اله بایبوردی

   بیکران صحرا سماوی را چو طی
   ۱۵۸ بازدید     ۱۲ نظر

   ادامه شعر

   ولی اله بایبوردی

   نوش دارویی ببودش جام می
   ۱۳۴ بازدید     ۲۲ نظر

   ادامه شعر

   ولی اله بایبوردی

   دلبر ببین ،دل می دهد ، جان من و  جان شما
   ۱۱۶ بازدید     ۱۶ نظر

   ادامه شعر

   ولی اله بایبوردی

   کذایی ثروتی حملی چه آسان
   ۱۵۰ بازدید     ۱۲ نظر

   ادامه شعر

   ولی اله بایبوردی

   زبانزد بین هر صاحب کلامی
   ۱۴۴ بازدید     ۱۴ نظر

   ادامه شعر

   ولی اله بایبوردی

   یاد آن فوّاره افتی سرنگون
   ۱۳۸ بازدید     ۱۸ نظر

   ادامه شعر

   ولی اله بایبوردی

   راز پنهان ساز با هر کس مگو
   ۱۲۶ بازدید     ۱۶ نظر

   ادامه شعر

   ولی اله بایبوردی

   مرز یک کشور حفاظت با سپاه
   ۱۱۵ بازدید     ۱۲ نظر

   ادامه شعر

   ولی اله بایبوردی

   پرده نوری را ببینی ای رها
   ۱۸۸ بازدید     ۱۰ نظر

   ادامه شعر

   ولی اله بایبوردی

   توشه راهی را فراهم با قلم
   ۱۳۸ بازدید     ۱۶ نظر

   ادامه شعر

   ولی اله بایبوردی

   گوشه مکتبخانه دیدم حق را
   ۱۸۲ بازدید     ۱۸ نظر

   ادامه شعر

   ولی اله بایبوردی

   بشر خاکی به عبرت کن نگاهی
   ۱۸۳ بازدید     ۲۲ نظر

   ادامه شعر

   ولی اله بایبوردی

   چشم را درویش کن چون آفتاب
   ۱۳۸ بازدید     ۱۶ نظر

   ادامه شعر

   ولی اله بایبوردی

   برایم ، آن شهامت را  ، عطایی
   ۱۸۵ بازدید     ۲۲ نظر

   ادامه شعر

   ولی اله بایبوردی

   طریقت راه را طی سمت اویی
   ۱۴۱ بازدید     ۱۲ نظر

   ادامه شعر

   ولی اله بایبوردی

   مروه را طی کردم و دیدم درون خانه نیست
   ۱۰۳ بازدید     ۱۶ نظر

   ادامه شعر

   ولی اله بایبوردی

   گر چه در دید ولی چشمه الستی جوشان
   ۱۵۲ بازدید     ۲۶ نظر

   ادامه شعر

   ولی اله بایبوردی

   نغمه یاری مهربان از سمت رود
   ۱۱۴ بازدید     ۱۸ نظر

   ادامه شعر

   ولی اله بایبوردی

   خوش به حال آن کس ز دنیایی فرار
   ۱۱۸ بازدید     ۲۲ نظر

   ادامه شعر

   ولی اله بایبوردی

   چون لاله دور شمع بگیریم راه نور
   ۱۹۸ بازدید     ۲۶ نظر

   ادامه شعر

   ولی اله بایبوردی

   کن عنایت تا فرج حاصل خدا
   ۲۰۵ بازدید     ۲۴ نظر

   ادامه شعر

   ولی اله بایبوردی

   بطنِ ماهی یاد یونس را کنی
   ۱۵۹ بازدید     ۲۲ نظر

   ادامه شعر

   ولی اله بایبوردی

   دل به دلداری سپارم جام دل را برملا
   ۱۰۷ بازدید     ۱۸ نظر

   ادامه شعر

   ولی اله بایبوردی

   هر وجود از آفرینش خالقی بیهوده لا
   ۱۳۶ بازدید     ۱۶ نظر

   ادامه شعر

   ولی اله بایبوردی

   همچو عارف پیشه ای از مرگ آگه دلبخواه
   ۲۲۵ بازدید     ۱۸ نظر

   ادامه شعر

   ولی اله بایبوردی

   به هر حالی اهورا را صدا کن
   ۱۹۸ بازدید     ۱۴ نظر

   ادامه شعر

   ولی اله بایبوردی

   زر دید خالص و به حسادت شود گداز
   ۱۷۷ بازدید     ۲۴ نظر

   ادامه شعر

   ولی اله بایبوردی

   یعسوب دینی یا علی هر جا زبانزد نام تو
   ۱۹۳ بازدید     ۱۴ نظر

   ادامه شعر

   ولی اله بایبوردی

   موج دوم رؤیتی در اجتماع
   ۱۵۹ بازدید     ۲۰ نظر

   ادامه شعر

   ولی اله بایبوردی

   آن مرد با خدای
   ۲۰۲ بازدید     ۱۸ نظر

   ادامه شعر

   ولی اله بایبوردی

   سنایی را کنم یادی که شد یار
   ۱۹۰ بازدید     ۱۶ نظر

   ادامه شعر

   ولی اله بایبوردی

   شنیدم هر چه از او بازگویی
   ۱۹۷ بازدید     ۱۸ نظر

   ادامه شعر

   ولی اله بایبوردی

   گر ادیبی با رعایت آبرویی با ادب
   ۱۵۰ بازدید     ۲۰ نظر

   ادامه شعر

   ولی اله بایبوردی

   حُکم خالق همان دمی اجرا
   ۲۳۶ بازدید     ۱۶ نظر

   ادامه شعر

   مجموع ۲۰۹ پست فعال در ۳ صفحه

   نقدو تحلیل شعر شاعران سایت

   نظرات

   مشاعره

   کاربران اشتراک دار

   محل انتشار اشعار شاعران دارای اشتراک

   حمایت از شعرناب

   شعرناب

   با قرار دادن کد زير در سايت و يا وبلاگ خود از شعر ناب حمايت نمایید.

   کلیه ی مطالب این سایت توسط کاربران ارسال می شود و انتشار در شعرناب مبنی بر تایید و یا رد مطالب از جانب مدیریت نیست .
   استفاده از مطالب به هر نحو با رضایت صاحب اثر و ذکر منبع بلامانع می باشد . تمام حقوق مادی و معنوی برای شعرناب محفوظ است.
   1