سایت شعرناب محیطی صمیمی و ادبی برای شاعران جوان و معاصر - نقد شعر- ویراستاری شعر - فروش شعر و ترانه اشعار خود را با هزاران شاعر به اشتراک بگذارید

بنویس تا زنده بمانی ،هر که نوشت پادشاه می شود. فکری احمدی زاده(ملحق)

سه شنبه ۱۵ آذر

اشعار دفتر شعرِ چشم های شیدایی شاعر ابوالفضل زارعی نژاد(علي الهادي)

ابوالفضل زارعی نژاد(علي الهادي)

فصل دل  من از عشق  بالاترم  عاشقم  عاشق ترم آنکه جان با عشق  میسپار
۲۳ بازدید     ۵ نظر

ادامه شعر

ابوالفضل زارعی نژاد(علي الهادي)

تو را با عشق و خود هم ، با درد عشق عاشق شدم تو عشقی ،جای خود اما من از دردش به تو لایق شدم
۳۰ بازدید     ۶ نظر

ادامه شعر

ابوالفضل زارعی نژاد(علي الهادي)

دل دل مکن ای دل ، که دل آسودگی ات چیست ای دل دامن زده ای در دل و دل در دل ما کردنت چیست ای دل
۵۰ بازدید     ۴ نظر

ادامه شعر

ابوالفضل زارعی نژاد(علي الهادي)

هر لحظه به یاد تو که خود ، تصویر پر از لبخندی هم شیرینی خود ، که به جان من و همگان افکندی
۴۳ بازدید     ۴ نظر

ادامه شعر

ابوالفضل زارعی نژاد(علي الهادي)

مثل نور زنده بودن ، مثل نور و در عبور نور بودن مثل دارد ، آيه هاى نور نور تاريكى نه آن نور ابل
۵۰ بازدید     ۵ نظر

ادامه شعر

ابوالفضل زارعی نژاد(علي الهادي)

پَرَندهِ تَر از پَرَندهِ ام به هوای حرم نور رضا نور ، در آیینه های حرم تکثیر می شود با نور ر
۷۴ بازدید     ۵ نظر

ادامه شعر

ابوالفضل زارعی نژاد(علي الهادي)

میان چشم ما چه حاصلی ، مگر به غیر دیدن است به چشم جان مرا ببین ، تمام ما به کوری و ندیدن است
۱۲۳ بازدید     ۷ نظر

ادامه شعر

ابوالفضل زارعی نژاد(علي الهادي)

تو نفس در سینه چنان جان منی تو نمی دانی که جانانی و جنی منی
۱۵۴ بازدید     ۱۲ نظر

ادامه شعر

ابوالفضل زارعی نژاد(علي الهادي)

من نگویم ، دل بگوید نام تو من نبینم ، دل ببیند روی تو روی عاشق میشود، آن همه احوال تو ما مثالیم
۷۷ بازدید     ۶ نظر

ادامه شعر

ابوالفضل زارعی نژاد(علي الهادي)

زندگی جز این است که با هم مهربان باشیم و یک دل و هم آغوش باشیم تمام ثروت و دانسته های جهان به ح
۹۰ بازدید     ۳ نظر

ادامه شعر

ابوالفضل زارعی نژاد(علي الهادي)

صبر کن ، اندکی تا حال دلت خوب شود مست ُ لایعقل مشو عاشق و دلباخته خود کینه ها در دل و شیطان شده چو
۹۱ بازدید     ۲ نظر

ادامه شعر

ابوالفضل زارعی نژاد(علي الهادي)

در لقلقه جان زبان ،در دامن معراج زمان العجل گو ، به حضرت صاحب الزمان
۸۱ بازدید     ۲ نظر

ادامه شعر

ابوالفضل زارعی نژاد(علي الهادي)

من به مصاف ستيزم ، که مگر ز جهان به دنبال چه مى گردم عمر فنا نیست من که میشناسم خود را ، دائما درت
۵۸۰ بازدید     ۲ نظر

ادامه شعر

ابوالفضل زارعی نژاد(علي الهادي)

به گناهان نکرده هم ، گر تو مرا فاش کنی دانم که در این چشم تویی، زمن چه کنکاش کنی در خلوت پنهان ، ز
۲۱۸ بازدید     ۲ نظر

ادامه شعر

ابوالفضل زارعی نژاد(علي الهادي)

من یقین دارم حسین بن علی ما را فرا می خواند اگر دل هایمان شنوا باشد به صحرای کربلا فرا خوانده می شو
۱۳۱ بازدید     ۷ نظر

ادامه شعر

ابوالفضل زارعی نژاد(علي الهادي)

ِزِ هر کجا دلت به سمت او کنی نظر کند ، نهان در آسمان کنی زِغیر او هر چه به حال خود کنی به حال خ
۱۱۱ بازدید     ۲ نظر

ادامه شعر

ابوالفضل زارعی نژاد(علي الهادي)

دل ما همیشه در جریده ، عشق و رضاست به دلت مخور غمی ، که یارما غریب الغرباست
۱۱۹ بازدید     ۵ نظر

ادامه شعر

ابوالفضل زارعی نژاد(علي الهادي)

چه فراوان دلها که خداوند آفریدست همان بس فقط در عاشقی اند یک دست دِلِ نیکوست ، همان ذاتی که زیباس
۸۹ بازدید     ۴ نظر

ادامه شعر

ابوالفضل زارعی نژاد(علي الهادي)

تو در آن زاویه معلوم ،که فقط قلب منی به وجودم که تو معلوم ، نفس های منی تو خدایی، زچشمم معلوم ،هم
۲۰۶ بازدید     ۳ نظر

ادامه شعر

ابوالفضل زارعی نژاد(علي الهادي)

خیالم باز ، دوباره ماجرای باز شدن دَر خدا کند باز ، دیگر پشت دَر نباشد مادر من و آن فِکرِ ، میخ
۸۳ بازدید     ۲ نظر

ادامه شعر

ابوالفضل زارعی نژاد(علي الهادي)

عقل خود داند و دل ،جز عشق نداند هم هر دو که خود ،هم فرمانده جانند
۸۶ بازدید     ۴ نظر

ادامه شعر

ابوالفضل زارعی نژاد(علي الهادي)

درد ما این حال بی مقدار نیست، که دارد گم میشود درد پنهان، در عبارت یک روز از قیامت معلوم میشود
۱۱۰ بازدید     ۶ نظر

ادامه شعر

ابوالفضل زارعی نژاد(علي الهادي)

مثل غیبت های تو ، ما هم چه دم از غیبت با تو بودن داریم آلوده به گناهیم و تمنای با تو بودن داریم
۹۷ بازدید     ۴ نظر

ادامه شعر

ابوالفضل زارعی نژاد(علي الهادي)

آنکه می خواند مرا گویم تویی آنچه می دانی زمن جانم تویی زندگی را نوبت هم بودن است اما ما قرارمان ب
۱۰۱ بازدید     ۶ نظر

ادامه شعر

ابوالفضل زارعی نژاد(علي الهادي)

در دام پریشانی من خواهم بنویسی شهادت در دل و پیشانی من
۱۰۴ بازدید     ۳ نظر

ادامه شعر

ابوالفضل زارعی نژاد(علي الهادي)

ما را به وفای هر زمان عادت نیست تاریخ حسین و خونخواهش مهدیست
۷۰۱ بازدید     ۱۱ نظر

ادامه شعر

ابوالفضل زارعی نژاد(علي الهادي)

ميشناسم جان را اگر ، هم چون طبیبش هم توئی میشناسی بند جانم را ، که هم درمانش هم توئی
۱۰۰ بازدید     ۶ نظر

ادامه شعر

ابوالفضل زارعی نژاد(علي الهادي)

اصلی ترین و مهم ترین بخش های زندگی قابل دیدن نیستند ، ولی هستند همه عشق و روح و رزق و زندگی ما در
۱۲۴ بازدید     ۶ نظر

ادامه شعر

ابوالفضل زارعی نژاد(علي الهادي)

همه عالم زِ دَرون است و بـــُرون آدمـــها دَم بِه دَم فارغ از این باشی و اینجا تنها تو از این عـــ
۱۴۹ بازدید     ۴ نظر

ادامه شعر

ابوالفضل زارعی نژاد(علي الهادي)

چَشم مَردم زَخم دارد آیا مَگر راز خود حاشا کنی ، شاید اگر
۱۱۶ بازدید     ۴ نظر

ادامه شعر

ابوالفضل زارعی نژاد(علي الهادي)

روی این خاک همه ویرانه اند روح ندارد مَگر این جسم تو بیش از این دایره وصل ندارد دل من خانه ات را
۱۵۴ بازدید     ۶ نظر

ادامه شعر

ابوالفضل زارعی نژاد(علي الهادي)

هم چون او نیست مَگَر هست دِگَر آخرتی
۱۳۸ بازدید     ۶ نظر

ادامه شعر

ابوالفضل زارعی نژاد(علي الهادي)

خدا کند مسافران بعدی از این قافله هم ، ما باشیم وقتی آمد به زمان مهدی از هجرت ، ماهم یار باشیم
۱۹۰ بازدید     ۷ نظر

ادامه شعر

ابوالفضل زارعی نژاد(علي الهادي)

دل دل که کنی ، کاسه خون می ماند لیلا برود ، مجنون به جنون می ماند
۱۲۴ بازدید     ۵ نظر

ادامه شعر

ابوالفضل زارعی نژاد(علي الهادي)

گِره مشکل من فقط به دستان خداست من اگر علی نگویم کافرم ، که چون مشکل گشاست
۱۲۸ بازدید     ۱۲ نظر

ادامه شعر

ابوالفضل زارعی نژاد(علي الهادي)

الهی دل چنان تب داردم که نمیدانم ، شایدم مبتلا شده اس بعشق
۱۳۰ بازدید     ۱۰ نظر

ادامه شعر

ابوالفضل زارعی نژاد(علي الهادي)

با تو در باغِ ، بهارِ دلِ مَن روز قیامت بر پا ست
۱۵۲ بازدید     ۸ نظر

ادامه شعر

ابوالفضل زارعی نژاد(علي الهادي)

من عاشق شده ام به آنچه که حال دلم را دگرگون ساخته
۱۷۴ بازدید     ۱۲ نظر

ادامه شعر

ابوالفضل زارعی نژاد(علي الهادي)

خدایا به راستی تو گنجینه عشق هستی و من از برای تو تو بهتر از من می دانی که دلم می خواهد مرا
۱۸۹ بازدید     ۹ نظر

ادامه شعر

ابوالفضل زارعی نژاد(علي الهادي)

مرا بخوان به شبانگاه همان سحرهای بیدار که جز یاد تو هیچ ذکری شیرین تر نیست
۱۹۲ بازدید     ۹ نظر

ادامه شعر

ابوالفضل زارعی نژاد(علي الهادي)

تو غایب و حاضری برای من تو سرور و امیری برای من همه افتخار من این است که دوازدهمین امام شیعه از
۴۰۰ بازدید     ۸ نظر

ادامه شعر

ابوالفضل زارعی نژاد(علي الهادي)

بارالهی! پیوسته دلم دم به هوای تو زند جان در تن من نفس برای تو زند
۴۹۷ بازدید     ۱۱ نظر

ادامه شعر

ابوالفضل زارعی نژاد(علي الهادي)

کاش میشدکه سری میزدیم به همه احوال پریشانمان اینگونه نمیشود که در نظر دیده ایم ما را زنده نگه داش
۳۱۳ بازدید     ۱۰ نظر

ادامه شعر

ابوالفضل زارعی نژاد(علي الهادي)

همه جانان جهان لیلی و آن کس که خراب اس حالش مجنون
۴۵۷ بازدید     ۱۱ نظر

ادامه شعر

ابوالفضل زارعی نژاد(علي الهادي)

هر آنکس بی تو احساس غمی کرد اشک ریخت و در نبودت ناله ای کرد زلیخائیست و عشق تو در سر دارد
۴۰۵ بازدید     ۱۰ نظر

ادامه شعر

ابوالفضل زارعی نژاد(علي الهادي)

خدایا عجب صحنه ای ساخته ای برای نمایش بازیگری ما هر کدام یک داستانیم به کارگردانی تو
۲۹۶ بازدید     ۱۶ نظر

ادامه شعر

نقد و آموزش

نظرات

مشاعره

کاربران اشتراک دار

محل انتشار اشعار شاعران دارای اشتراک

حمایت از شعرناب

شعرناب

با قرار دادن کد زير در سايت و يا وبلاگ خود از شعر ناب حمايت نمایید.

کلیه ی مطالب این سایت توسط کاربران ارسال می شود و انتشار در شعرناب مبنی بر تایید و یا رد مطالب از جانب مدیریت نیست .
استفاده از مطالب به هر نحو با رضایت صاحب اثر و ذکر منبع بلامانع می باشد . تمام حقوق مادی و معنوی برای شعرناب محفوظ است.
1