سایت شعرناب محیطی صمیمی و ادبی برای شاعران جوان و معاصر - نقد شعر- ویراستاری شعر - فروش شعر و ترانه اشعار خود را با هزاران شاعر به اشتراک بگذارید

مردم زماني به دانايي شما اهميت مي دهند كه بدانند به آنها اهميت مي دهيد. جان ماکسول

جمعه ۱۵ آذر

اشعار دفتر شعرِ بِرکه و مآه شاعر آگرین یوسفی

آگرین یوسفی

شاعر شدم وقتی رقصِ موهایت را در باد دیدم! آگرین_یوسفی ♀️
۹۵ بازدید     ۱۱ نظر

ادامه شعر

آگرین یوسفی

کمی بیشتر در رویایم بمان آغوشِ تو عجیب دلچسب است! آگرین_یوسفی
۱۰۳ بازدید     ۱۵ نظر

ادامه شعر

آگرین یوسفی

شعرهایم به پایان رسید من ماندمُو یک "دوستت دارمِ"همیشگی! آگرین_یوسفی ♀️
۷۴ بازدید     ۱۰ نظر

ادامه شعر

آگرین یوسفی

برف میباردُ و عاشقی چه حالِ خوبی دارد! آگرین_یوسفی ♀️
۹۸ بازدید     ۴ نظر

ادامه شعر

آگرین یوسفی

چهارراه چراغ قرمز دخترکِ گل فروش پسرکی فال فروش شور بختیِ خود را به حراج گذاشته اند! آگرین_
۱۵۳ بازدید     ۸ نظر

ادامه شعر

آگرین یوسفی

🍃 تو همانی که به چشمانش دُچارَم ! آگرین_یوسفی ♀️
۱۵۳ بازدید     ۴ نظر

ادامه شعر

آگرین یوسفی

رویا توییُ و بهشت زیرِ پایِ رویاهایِ من است. آگرین_یوسفی ♀️
۱۶۷ بازدید     ۲ نظر

ادامه شعر

آگرین یوسفی

🍃 کمی بیشتر بمان بگذار عطر موهایت زیرِ باران برایم... خاطره بازی کند...! آگرین_یوسفی ♀️
۱۵۹ بازدید     ۴ نظر

ادامه شعر

آگرین یوسفی

باد می وَزَد ، در لابه لایِ برگهای پاییزی، های و هویی برپاست ، از دلتنگی همه جا را غم گرفته است
۱۴۶ بازدید     ۶ نظر

ادامه شعر

آگرین یوسفی

بی گناهی... بی رحمی... شد باعثِ فاصِلَمون! کلاغ ، بوسه ای از تو آورد، همسایه سنگی زد ، بالش شکست
۱۷۴ بازدید     ۱۲ نظر

ادامه شعر

آگرین یوسفی

🍃آهویِ خفته در چشمانت مرا تا سپیده دم بی خواب کرده است. آگرین_یوسفی ♀️
۱۵۸ بازدید     ۱۱ نظر

ادامه شعر

آگرین یوسفی

روزِ اول که تو را دیدم به من خندیدی ندانستم از چه بود!
۱۱۸ بازدید     ۳ نظر

ادامه شعر

آگرین یوسفی

🍃عطرِ ترانه هایم را به خاطر بسپار برایِ روزهایِ بهاری بارانِ پاییزی، زمستانُ و برفهایِ عاشقانه
۱۰۰ بازدید     ۴ نظر

ادامه شعر

آگرین یوسفی

🍃مانند آن سنگی شده ام که سالها ، اسیرِ خزه یِ برکه یِ تنهایی شده است. آگرین_یوسفی ♀️
۱۱۸ بازدید     ۶ نظر

ادامه شعر

آگرین یوسفی

🍃بر بادبانِ سیاهِ شب، ماهِ نقره ای، نسیمِ شبانه لذتِ تابستان! آگرین_یوسفی ♀️
۱۱۶ بازدید     ۴ نظر

ادامه شعر

آگرین یوسفی

🍃مست شدند از عطرِ دیوارِ کاهگلی جنین، در پرت ترین نقطه ی شهر سقط شد! آگرین_یوسفی ♀️
۱۷۱ بازدید     ۳ نظر

ادامه شعر

آگرین یوسفی

🍃امواجِ دریا سوزان می تابَد خورشید به نظاره نشسته ام قایقِ بی سرنشین را آگرین_یوسفی ♀️
۱۴۴ بازدید     ۶ نظر

ادامه شعر

آگرین یوسفی

🍃زنی تنها اتاقی نمور
۱۸۷ بازدید     ۶ نظر

ادامه شعر

آگرین یوسفی

بیچاره کلاغ، که طردش کردن نااهلان
۱۵۱ بازدید     ۶ نظر

ادامه شعر

آگرین یوسفی

🍃وَ من، با رویایِ تو، بلندترین خیال پردازِ این دنیا شده ام. آگرین_یوسفی ♀️
۱۵۳ بازدید     ۵ نظر

ادامه شعر

آگرین یوسفی

🍃چشمانِ تو خوانا ترین شعرِ عاشقانه یِ جهان است. آگرین_یوسفی ♀️
۱۱۷ بازدید     ۱۰ نظر

ادامه شعر

آگرین یوسفی

🍃کاش قول هایِمان، مثلِ باران بهاری، رگباریُ و زود گذر نبود! آگرین_یوسفی ♀️
۲۳۸ بازدید     ۱۴ نظر

ادامه شعر

آگرین یوسفی

🍃میخوانَد ، چه غمگین! شاد میرَقصَد، اشکِ چشمانش، خنده بر لب غصه یِ فاحشه را چه کسی میفهمَد؟!
۲۱۵ بازدید     ۱۴ نظر

ادامه شعر

آگرین یوسفی

🍃فرهاد ببین، این بار ، شیرین ، از عشقت، 《کوه کن 》شده است. آگرین_یوسفی ♀️
۱۱۸ بازدید     ۸ نظر

ادامه شعر

آگرین یوسفی

🍃خود را در آغوشت دیدم
۲۱۹ بازدید     ۱۰ نظر

ادامه شعر

آگرین یوسفی

🍃بیا جانان، که قلبم،
۱۴۴ بازدید     ۱۳ نظر

ادامه شعر

آگرین یوسفی

🍃دِلَکم! ابر میبارد، دردانه ی بهار،اردیبهشت ، روزهایش، بی تو
۱۵۰ بازدید     ۱۰ نظر

ادامه شعر

آگرین یوسفی

🍃 او که همیشه، حرفش ، هستُ و آگرین یوسفی ♀️
۱۶۶ بازدید     ۱۲ نظر

ادامه شعر

آگرین یوسفی

🍃بگذار ، آسمان گریه کند، اَبر ببارد! جانم به لب است!
۱۷۳ بازدید     ۱۲ نظر

ادامه شعر

آگرین یوسفی

🍃چه سخت میشَوَد، بی تو...، از اردیبهشتُ و
۱۳۵ بازدید     ۹ نظر

ادامه شعر

آگرین یوسفی

🍃اینکه مینِویسَمُو از دور میخوانی
۱۵۵ بازدید     ۳ نظر

ادامه شعر

آگرین یوسفی

🍃 می دانم نسیمی که صورتم را نوازش میکند دستانِ توست!
۱۷۶ بازدید     ۸ نظر

ادامه شعر

آگرین یوسفی

آدم است دیگر گاهی دلش
۱۵۷ بازدید     ۵ نظر

ادامه شعر

آگرین یوسفی

🍃چشمک زد ستاره ای در شبی مهتابی باورم این است قلبِ تو، نامِ مرا فریاد زد. آگرین_یوسفی ♀️
۱۸۳ بازدید     ۶ نظر

ادامه شعر

آگرین یوسفی

🍃درخت عشق در جانم شکوفه باران شده است
۱۶۹ بازدید     ۶ نظر

ادامه شعر

آگرین یوسفی

🍃سالهاست تنهایی را در آغوش گرفته ام،
۱۸۷ بازدید     ۱۰ نظر

ادامه شعر

آگرین یوسفی

پیچ و تابِ موهایت چینهایِ دامَنَت را بِچرخانُ
۱۴۴ بازدید     ۳ نظر

ادامه شعر

آگرین یوسفی

گَر بیاییُ و کاملش کُنی
۱۴۰ بازدید     ۹ نظر

ادامه شعر

آگرین یوسفی

کمی بیشتر به خیالَم بیا
۱۵۹ بازدید     ۴ نظر

ادامه شعر

آگرین یوسفی

فریادِ دلم را نشنیدند!
۱۵۷ بازدید     ۹ نظر

ادامه شعر

آگرین یوسفی

میگویم: هیچ
۲۶۹ بازدید     ۹ نظر

ادامه شعر

آگرین یوسفی

عاشقِ آزادی بود چه دیر... دَرِ قفس را گشودن، پرنده... پرواز از یادش رفته است! آگرین_یوسفی
۲۰۵ بازدید     ۳ نظر

ادامه شعر

آگرین یوسفی

دلم تَنگ است... نَه برایِ تو برایِ روزهایی که دوستت داشتم! آگرین_یوسفی ♀️
۱۸۷ بازدید     ۱۹ نظر

ادامه شعر

آگرین یوسفی

ماه پَتویِ سیاهِ شب را به سَر کشید تا پنهان شود فهمید... دلتنگِ تو ام. آگرین_یوسفی ♀️
۱۷۶ بازدید     ۱۱ نظر

ادامه شعر

آگرین یوسفی

چشمانش منتظر است
۲۴۶ بازدید     ۱۶ نظر

ادامه شعر

آگرین یوسفی

آزادم کردی از پیله یِ تنهایی رفتی! چگونه پرواز کنم؟! آگرین_یوسفی ♀
۱۴۹ بازدید     ۸ نظر

ادامه شعر

آگرین یوسفی

عقربه هایِ ساعت به یکدیگر رسیدند دوازده متولد شد تو کجایی؟! پس چرا به هم نمیرِسیم!؟ آگرین
۱۸۷ بازدید     ۱۰ نظر

ادامه شعر

آگرین یوسفی

هوا طوفانی شد تو در بین درختان میدَویدی و من دلم را در امواجِ پُر تلاطم موهایت به باد داده ام.
۱۱۸ بازدید     ۵ نظر

ادامه شعر

آگرین یوسفی

زمستان در راه است برف هم میبارد تو نیستی....! وَ من به ناچار ردپایِ خود را دنبال میکنم...!
۲۰۰ بازدید     ۶ نظر

ادامه شعر

آگرین یوسفی

پَرسِه ایی بزَن در خاطراتمان شاید تو هم مثلِ من اسیرِ دلتنگی شدی!! آگرین_یوسفی ♀
۱۹۱ بازدید     ۹ نظر

ادامه شعر

آگرین یوسفی

عطرَت را با گُلها پیوند زده ام تا همه جا پُر شوَد از بویِ خوشِ بودَنَت.... آگرین_یوسفی♀
۱۴۷ بازدید     ۷ نظر

ادامه شعر

آگرین یوسفی

بی تو هیچ چیز به خِیر نمیشود.... شب که جایِ خودش را دارد....
۲۱۴ بازدید     ۱۲ نظر

ادامه شعر

تازه ترین نقدها

نظرات

مشاعره

کاربران اشتراک دار

محل انتشار اشعار شاعران دارای اشتراک
کلیه ی مطالب این سایت توسط کاربران ارسال می شود و انتشار در شعرناب مبنی بر تایید و یا رد مطالب از جانب مدیریت نیست .
استفاده از مطالب به هر نحو با رضایت صاحب اثر و ذکر منبع بلامانع می باشد . تمام حقوق مادی و معنوی برای شعرناب محفوظ است.
1