سایت شعرناب محیطی صمیمی و ادبی برای شاعران جوان و معاصر - نقد شعر- ویراستاری شعر - فروش شعر و ترانه اشعار خود را با هزاران شاعر به اشتراک بگذارید

منو کاربریعضویت در شعرناب
درخواست رمز جدید

معرفی شاعران معاصر

انتشار ویژه ناب

محل انتشار اشعار شاعران دارای اشتراک

♪♫ صدای شاعران ♪♫

تقویم روز

جمعه 3 ارديبهشت 1400
 • روز ملي كارآفريني
 • روز بزرگداشت شيخ بهايي
12 رمضان 1442
  Friday 23 Apr 2021

   پر نشاط ترین اشعار

   کانال رسمی شعرناب

   بار پروردگارا، دلهاي ما را به باطل ميل مده پس از آنکه به حق هدايت فرمودي و به ما از لطف خود رحمتي عطا فرما، که تويي بسيار بخشنده (بي‌منّت). آل عمران آیه ۸

   جمعه ۳ ارديبهشت

   اشعار دفتر شعرِ جوجه اردک زشت شاعر مجنون ملایری

   مجنون ملایری

   من‌وتو‌تنهاییم وکسی‌نیست‌بفهمد‌مارا
   ۴۷ بازدید     ۷ نظر

   ادامه شعر

   مجنون ملایری

   بس‌چلچله‌ها‌که‌بی‌سبب‌جان‌دادند این‌بی‌‌وطنان‌وطن‌چه‌ارزان‌دادند
   ۳۴ بازدید     ۵ نظر

   ادامه شعر

   مجنون ملایری

   خنده برلب‌بزن ودست‌دعایت بالاست
   ۵۹ بازدید     ۱۰ نظر

   ادامه شعر

   مجنون ملایری

   ای‌که‌آن‌بالا‌نشستی فکرمردم‌نیستی
   ۱۵۲ بازدید     ۳۰ نظر

   ادامه شعر

   مجنون ملایری

   داغ آن بوسه‌اول‌توبدان پابرجاست تا ابد حسرتم این است که یارم‌نشدی
   ۱۰۰ بازدید     ۲۵ نظر

   ادامه شعر

   مجنون ملایری

   افسرده ترین‌شاعرایران‌شده‌ام‌من بی‌عشق‌ببینیدچه‌ویران‌شده‌ام‌من
   ۹۱ بازدید     ۱۸ نظر

   ادامه شعر

   مجنون ملایری

   بهرمردن‌حاضرم شمشیر را آماده کن کندباشدبهتراست‌من‌بیشترمی‌بینمت
   ۹۵ بازدید     ۹ نظر

   ادامه شعر

   مجنون ملایری

   یک‌عمرهمیشه‌درکنارت‌بودم من‌همدم‌قلب‌بی‌قرارت‌بودم
   ۱۰۰ بازدید     ۷ نظر

   ادامه شعر

   مجنون ملایری

   زدم‌درخواب‌یک‌بوسه برآن‌لبهای‌شیرینت
   ۸۵ بازدید     ۱۱ نظر

   ادامه شعر

   مجنون ملایری

   یادمادربزرگ‌افتادم بازدیشب‌به‌خواب‌من‌آمد
   ۷۵ بازدید     ۵ نظر

   ادامه شعر

   مجنون ملایری

   چه‌سکوتی‌ست‌دراین‌خانه کسی نیست‌چرا
   ۱۱۹ بازدید     ۸ نظر

   ادامه شعر

   مجنون ملایری

   ازچشم‌قشنگ‌توبلا‌می‌خواهم یک‌ذره‌فقط‌ببین‌وفا‌می‌خواهم
   ۱۰۵ بازدید     ۵ نظر

   ادامه شعر

   مجنون ملایری

   کاش‌تنهایک‌مداد وکیف‌ودفترداشتم
   ۱۰۷ بازدید     ۱۰ نظر

   ادامه شعر

   مجنون ملایری

   تویاری‌کن‌ظعیفان‌راجوابش باخداباشد
   ۷۶ بازدید     ۳ نظر

   ادامه شعر

   مجنون ملایری

   توراهرلحظه‌می‌بوسم ولی سرداست‌لبهایت
   ۱۰۰ بازدید     ۸ نظر

   ادامه شعر

   مجنون ملایری

   شاعری‌این‌نیست‌مدح این‌وآن‌گفتن‌عزیز
   ۱۵۹ بازدید     ۶ نظر

   ادامه شعر

   مجنون ملایری

   حاصل‌عمرم‌فقط‌دیدم که‌رنج‌ودردبود
   ۱۲۹ بازدید     ۷ نظر

   ادامه شعر

   مجنون ملایری

   صدای‌ناله‌مجنون‌ززیرخاک می‌آید
   ۱۲۱ بازدید     ۴ نظر

   ادامه شعر

   مجنون ملایری

   قلب‌پاکم‌راشکستی‌خنده برلب می‌زنی
   ۸۰ بازدید     ۷ نظر

   ادامه شعر

   مجنون ملایری

   کاش‌بابا‌سایه‌ات‌رابازبرسر داشتم
   ۱۴۷ بازدید     ۷ نظر

   ادامه شعر

   مجنون ملایری

   همیشه‌سادگی‌کردی زیان‌دیدی‌ولی‌افسوس
   ۱۳۳ بازدید     ۵ نظر

   ادامه شعر

   مجنون ملایری

   مهربان‌باشیم‌باهم زندگی‌بی‌ارزش است
   ۱۶۵ بازدید     ۶ نظر

   ادامه شعر

   مجنون ملایری

   هرزمان‌ازدردمردم شعرگفتی‌شاعری
   ۱۴۶ بازدید     ۸ نظر

   ادامه شعر

   مجنون ملایری

   رازخودرانزدنامردان نگو لحظه‌ای‌دیگرتورارسواکنند
   ۲۴۱ بازدید     ۵ نظر

   ادامه شعر

   مجنون ملایری

   شاعری‌شغل‌عجیبی‌ست درآمدصفراست
   ۱۹۷ بازدید     ۸ نظر

   ادامه شعر

   مجنون ملایری

   شعرهای‌داغ‌مجنون‌می‌زند آتش‌به‌دل
   ۲۱۷ بازدید     ۱۳ نظر

   ادامه شعر

   مجنون ملایری

   گفته‌بودم‌چون‌عروسک بازمی‌رقصانیم
   ۱۷۴ بازدید     ۵ نظر

   ادامه شعر

   مجنون ملایری

   شاعرپیربه‌جزمرگ‌نداردراهی
   ۱۸۴ بازدید     ۶ نظر

   ادامه شعر

   مجنون ملایری

   توچشمانی‌هوس‌انگیز داری
   ۱۹۱ بازدید     ۷ نظر

   ادامه شعر

   مجنون ملایری

   ببین‌هم‌نوع‌تویک‌نان‌ندارد برای‌زنده‌ماندن‌جان‌ندارد
   ۱۹۰ بازدید     ۴ نظر

   ادامه شعر

   مجنون ملایری

   طناب‌داربدان‌حق مانمی باشد
   ۲۸۸ بازدید     ۲ نظر

   ادامه شعر

   مجنون ملایری

   لیلی‌ام‌زودبیاوقت‌تماشاشده‌است
   ۲۶۵ بازدید     ۳ نظر

   ادامه شعر

   مجنون ملایری

   هرکجامی‌نگرم‌نقش‌دوچشمت‌پیداست
   ۲۶۸ بازدید     ۱۱ نظر

   ادامه شعر

   مجنون ملایری

   دیگرازپنجره‌بسته‌نگو‌بیزارم خبری‌نیست‌زلبخندولب‌دلدارم
   ۱۸۴ بازدید     ۱۰ نظر

   ادامه شعر

   مجنون ملایری

   این‌شعرهای‌داغ‌به‌قلبت‌اثرنکرد هرگزدلت‌بخاطرعشقم
   ۲۲۶ بازدید     ۱۲ نظر

   ادامه شعر

   مجنون ملایری

   فرمانده‌تویی‌امربکن‌ تا‌که‌بمیرم
   ۲۹۴ بازدید     ۱۳ نظر

   ادامه شعر

   مجنون ملایری

   درقلب‌توامید ووفاراه‌نداشت
   ۲۰۴ بازدید     ۱۲ نظر

   ادامه شعر

   مجنون ملایری

   روبرویم‌عکس‌تو داردنگاهم‌می‌کند
   ۱۹۸ بازدید     ۸ نظر

   ادامه شعر

   مجنون ملایری

   مست‌چشمان‌خمارت‌گشته‌ام درزمستان‌هابهارت‌گشته‌ام
   ۲۴۹ بازدید     ۶ نظر

   ادامه شعر

   مجنون ملایری

   همه‌حاضرهستید جسم‌بی‌جان‌مرا
   ۲۵۷ بازدید     ۷ نظر

   ادامه شعر

   مجنون ملایری

   چه‌کنم‌دردفراوان ونباشددرمان
   ۲۲۲ بازدید     ۴ نظر

   ادامه شعر

   مجنون ملایری

   دل‌بیچاره‌مجنون فقط‌محتاج‌لبخنداست
   ۲۹۴ بازدید     ۶ نظر

   ادامه شعر

   مجنون ملایری

   بذری‌زعشق‌بردل پاکم‌نکاشتی
   ۲۶۴ بازدید     ۶ نظر

   ادامه شعر

   مجنون ملایری

   افسوس‌دلم‌به‌خاطرت‌رسواشد بادست‌توحکم‌مرگ‌من‌امضا‌شد
   ۳۰۶ بازدید     ۵ نظر

   ادامه شعر

   مجنون ملایری

   وقتی‌لبان‌قلوه‌ایت‌ مال‌دیگریست
   ۲۱۳ بازدید     ۶ نظر

   ادامه شعر

   مجنون ملایری

   دوستان‌پیغام‌دادند نیست‌کارش شاعری
   ۳۰۸ بازدید     ۵ نظر

   ادامه شعر

   مجنون ملایری

   ای‌کروناتوبیاوجان مجنون رابگیر
   ۲۷۰ بازدید     ۶ نظر

   ادامه شعر

   مجنون ملایری

   مردم‌همه‌درخانه‌اند لیلی‌کنارقبرمن
   ۲۴۴ بازدید     ۸ نظر

   ادامه شعر

   مجنون ملایری

   دل‌بستم‌وببین‌که‌دگر حاصلم‌چه‌شد
   ۲۵۹ بازدید     ۵ نظر

   ادامه شعر

   مجنون ملایری

   حرفی‌ازعشق‌ووفا هیچ نگو ای مجنون
   ۲۶۵ بازدید     ۶ نظر

   ادامه شعر

   مجنون ملایری

   کنده‌کاری‌کرده‌ام نام‌تورابراین‌دلم
   ۲۲۰ بازدید     ۷ نظر

   ادامه شعر

   مجنون ملایری

   ترس‌ازمردن‌ببین‌باما چه داردمی کند
   ۲۳۰ بازدید     ۱۱ نظر

   ادامه شعر

   مجنون ملایری

   دل‌تورامی‌خواهد ودیگرزتوبیزارنیست
   ۲۴۱ بازدید     ۸ نظر

   ادامه شعر

   مجنون ملایری

   دشمنی‌کردی‌واز عشق‌گریزان‌بودی
   ۳۱۴ بازدید     ۱۱ نظر

   ادامه شعر

   مجنون ملایری

   شاعری‌یعنی‌که‌درد سوختن‌راحس‌کنی
   ۲۳۵ بازدید     ۱۶ نظر

   ادامه شعر

   مجنون ملایری

   فدای‌آبی‌چشمت‌وموی‌زیبایت
   ۴۳۱ بازدید     ۱۰ نظر

   ادامه شعر

   مجنون ملایری

   چرادیگربه‌خواب شاعرپیرت‌نمی‌آیی
   ۲۵۰ بازدید     ۸ نظر

   ادامه شعر

   مجنون ملایری

   به‌یادم‌نیستی‌اما به یادت تاابد هستم
   ۴۰۱ بازدید     ۹ نظر

   ادامه شعر

   مجنون ملایری

   این‌عمرببین‌چوکوچه‌ای‌ بن بست است
   ۳۱۳ بازدید     ۸ نظر

   ادامه شعر

   مجنون ملایری

   هرگزتونگوکه‌عشق‌کمیاب‌شده این‌‌دل‌زجداییت‌چه‌بیتاب‌شده
   ۲۹۰ بازدید     ۹ نظر

   ادامه شعر

   مجنون ملایری

   گفتم‌دلم‌راتوپرستاری‌ولی‌نه
   ۳۰۵ بازدید     ۹ نظر

   ادامه شعر

   مجنون ملایری

   درچشمانت‌خورشید طلایی جنوب‌خانه‌کرده‌است
   ۲۵۴ بازدید     ۱۰ نظر

   ادامه شعر

   مجنون ملایری

   دخترم‌داردبه‌غربت‌می‌رود ا
   ۴۱۹ بازدید     ۱۲ نظر

   ادامه شعر

   مجنون ملایری

   حرص‌وآزی‌نه‌به‌این‌ثروت دنیا دارم
   ۲۳۷ بازدید     ۶ نظر

   ادامه شعر

   مجنون ملایری

   دل‌مجنون‌توربودی‌ ونکن‌حاشایش
   ۳۰۳ بازدید     ۱۶ نظر

   ادامه شعر

   مجنون ملایری

   دل‌رابه‌دشمنم‌تو چه ارزان فروختی
   ۳۰۳ بازدید     ۵ نظر

   ادامه شعر

   مجنون ملایری

   خنده‌برلب‌دارم‌وگویند بی‌دردم‌ولی
   ۲۷۸ بازدید     ۳ نظر

   ادامه شعر

   مجنون ملایری

   ازقندلبان‌خودمراسیرنکن بامن‌توبمان‌ولی‌مراپیرنکن
   ۳۱۱ بازدید     ۲۰ نظر

   ادامه شعر

   مجنون ملایری

   این‌شوروشوقم هم‌برای‌دیدن‌توست
   ۳۱۶ بازدید     ۷ نظر

   ادامه شعر

   مجنون ملایری

   من‌زپا‌افتاده‌ام چون‌توکنارم‌نیستی
   ۲۵۱ بازدید     ۱ نظر

   ادامه شعر

   مجنون ملایری

   دعایت می‌کنم‌سامان عزیزقلب‌بابایی دعایت‌می‌کنم‌سامان عزیزقلب بابایی
   ۲۸۵ بازدید     ۱۴ نظر

   ادامه شعر

   مجنون ملایری

   گریه‌های‌پیرمرد درسالمندان‌دیدنیست
   ۳۳۰ بازدید     ۵ نظر

   ادامه شعر

   مجنون ملایری

   با‌دعاهای‌پدر آزاد گشتم‌ازقفس
   ۲۷۲ بازدید     ۸ نظر

   ادامه شعر

   مجنون ملایری

   پسرم‌مهربان‌بابایی توبرایم‌تمام‌دنیایی
   ۲۴۹ بازدید     ۶ نظر

   ادامه شعر

   مجموع ۶۹۰ پست فعال در ۹ صفحه

   نقدو تحلیل شعر شاعران سایت

   نظرات

   مشاعره

   کاربران اشتراک دار

   محل انتشار اشعار شاعران دارای اشتراک

   حمایت از شعرناب

   شعرناب

   با قرار دادن کد زير در سايت و يا وبلاگ خود از شعر ناب حمايت نمایید.

   کلیه ی مطالب این سایت توسط کاربران ارسال می شود و انتشار در شعرناب مبنی بر تایید و یا رد مطالب از جانب مدیریت نیست .
   استفاده از مطالب به هر نحو با رضایت صاحب اثر و ذکر منبع بلامانع می باشد . تمام حقوق مادی و معنوی برای شعرناب محفوظ است.
   1