سایت شعرناب محیطی صمیمی و ادبی برای شاعران جوان و معاصر - نقد شعر- ویراستاری شعر - فروش شعر و ترانه اشعار خود را با هزاران شاعر به اشتراک بگذارید

منو کاربریعضویت در شعرناب
درخواست رمز جدید

معرفی شاعران معاصر

انتشار ویژه ناب

محل انتشار اشعار شاعران دارای اشتراک

تبلیغات متنی

♪♫ صدای شاعران ♪♫

تقویم روز

پنجشنبه 2 ارديبهشت 1400
 • تأسيس سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، 1358 هـ ش
 • سالروز اعلام انقلاب فرهنگي، 1359 هـ ش
 • روز زمين پاك
11 رمضان 1442
  Thursday 22 Apr 2021

   پر نشاط ترین اشعار

   کانال رسمی شعرناب

   بار پروردگارا، دلهاي ما را به باطل ميل مده پس از آنکه به حق هدايت فرمودي و به ما از لطف خود رحمتي عطا فرما، که تويي بسيار بخشنده (بي‌منّت). آل عمران آیه ۸

   پنجشنبه ۲ ارديبهشت

   نام نیک

   شعری از

   طاهر بهادرانی

   از دفتر شعرناب نوع شعر مثنوی

   ارسال شده در تاریخ جمعه ۱۲ دی ۱۳۹۹ ۱۵:۳۶ شماره ثبت ۹۴۰۴۴
     بازدید : ۳۳۲   |    نظرات : ۸۸

   رنگ شــعــر
   رنگ زمینه
   دفاتر شعر طاهر بهادرانی

   پیرمردی عاشق و دلداده بود 
   دل زلال وپاک همچون آب رود 
   خاطرش ازملک دنیا بی نیاز 
   سینه اش گنجینه اسرار و راز 
   کارگشا،مشکل گشا بودلیک فقیر 
   یاور بی سرپرستان و صغیر 
   اندر آن شهر نیک نامی پیشه داشت 
   بر دل رنجیده مرحم می گذاشت 
   حسن خلقش شهرهء آن سرزمین 
   آن سرا را کس نبود چون او امین 
   چهره ای نورانی و بشاش داشت 
   تا توانست بذر نیکویی بکاشت 
   مردِپیر را بود فرزندی جوان 
   خوش قد و بالا و دور از هرخزان 
   زیرک و باهوش بودی آن پسر 
   بافر وبی عیب ونقص،پاتا به سر 
   پند میدادش مدام فرزند خویش 
   تا توانی دل بدست آر نی که ریش 
   نیک نامی پیشه کن در این جهان 
   تا که عزت یابی و قدر بی گمان 
   هم به نزد خالق و هم مردمان 
   ظاهرت را کن برابر با نهان 
   راه نیکویی گزین،ازحرص وآز 
   فارق آی و خاطرت آسوده ساز 
   مال دنیا را نباشد اعتبار 
   چون خزانی هست بعد هر بهار 
   ارزش انسان نه با مال است و ملک 
   طی شودعمر چون زنی برهم توپلک 
   لیک پسر باروی خوش اندرجواب 
   هردمی گفتا دلم کردی کباب 
   من نیم منکر به کردار ثواب 
   یاکه غافل گردم از اندرز ناب 
   لیک دنیا هم زبهر زندگیست 
   کسری مال مایهء شرمندگیست 
   عقل مردم پیروی از دیده هاست 
   هرچه ثروت باشد آنقدرت بهاست 
   ملک ومکنت نیز شهرت آورد 
   نام و آوازه ز دنیا می خرد 
   معتبر گردی میان مردمان 
   درنگاه مرد و زن،خرد وکلان 
   نیزپدر راگفت ای نیکو سرشت 
   یاریم کن تابسازم من به خشت 
   خانه ای و از برای زندگی 
   پیشه ای ده،تا کی ام شرمندگی 
   پیرمرد روزی بخواند فرزندو گفت 
   نان به زحمت برکف آید نی که مفت 
   تاجری باشد دراین بازار شهر 
   یار دیرینم بود بی هیچ قهر 
   همرم شو تا بدانجا سر زنیم 
   ریشهء اندوه ورنجت برکنیم 
   چونکه تاجر یار دیرینش بدید 
   سوی وی رفت ودرآغوشش کشید 
   پیرمرد حال وحکایت را بگفت 
   خنده بر لب های آن تاجر شکفت 
   پیرمرد راگفت ای یار قدیم 
   آرزو دارم تو را  باشم ندیم 
   چون تویی کی یافت گرددزین سرا 
   نیز لازم باشدم شاگرد مرا 
   این پسر بگذار خیال آسوده دار 
   چونکه آموزد ز من اسرار کار 
   سالها در نزد تاجر آن جوان 
   کسب روزی داشت،روزی ناگهان 
   قصد ترک حجره و تاجر نمود 
   چون زبهر خویش فکر حجره بود 
   مدتی بگذشت و در بازار و کار 
   تاجری چون او نبودش سود بار 
   پیرمرد،مُرد و پسر سیری نداشت 
   بس که ثروت روی ثروت می‌گذاشت 
   هرچه دارایی بدست آورده بود 
   درپی کسب تجارت بهر سود 
   کاروانی ساخت همتایش نبود 
   باشکوه و جمله دلها می ربود 
   گشت سفر آغاز وزنگ کاروان 
   میرسید بر گوش جمله رهروان 
   چند روزی در سفر بودند و شاد 
   تا نظر بر قامت کوهی فتاد 
   چون به نزدیکش رسیدند ناگهان 
   حمله ور گشتند به سوی کاروان 
   دسته های بیشمار از رهزنان 
   باتبر،سرنیزه وتیر و کمان 
   جان بکف بگرفت جوان زآنجاگریخت
   اشک حسرت بودش و از دیده ریخت 
   کاروان وهرچه بود تاراج گشت 
   تاجر بیچاره اش برجای هشت 
   اندر آن دشت بی رمق بی سرپناه
   راه کوهستان گرفتی بی گناه 
   یک دو روز بر تاجر حیران گذشت 
   تشنه ودرمانده وبی تاب گشت 
   دیگرش پا یاری رفتن نداشت 
   دیدگانش دشت را آب می نگاشت 
   ناگهان ازدور بدیدش یک سرا 
   کلبه ای و برکه ای اندر ورا 
   بی تامل سر فرو کردی به آب 
   گوییا میدید آنجا را به خواب 
   مدتی بگذشت و مردی را بدید 
   حال وروزش را بگفت آنهم شنید 
   روبه تاجر کرد و گفت مارا دهیست 
   آن ده از افراد بدکردار تهیست 
   کدخدا نامش بلند است ازکرم 
   همرهم شو تا که آنجایت برم 
   چون به نزد کدخدا تاجر رسید 
   کدخدا را مرد نیکویش بدید 
   برجوان کردش نظر ازروی مهر 
   با فراخی وبدوراز کبر ز چهر 
   گفت وی راهرچقدرخواهی بمان 
   پس فراهم کرد بهرش آب ونان 
   نیز گفتا سوی حمامش برند 
   جامه ای نیکو برایش آورند 
   چون فراغت یافتیش از خستگی 
   کدخدا پرسید وی را زندگی 
   درجواب آهی کشیدی سینه سوز 
   پس بگفتا هرچه بود از حال وروز 
   چون حکایت زان دیار و پیشه کرد 
   کدخدا از دل برآورد آه سرد 
   گفت بشنو تا بگویم زان دیار 
   قصهء پیشین و از احوال زار 
   سالهای دور و اندر آن سرا 
   زندگی پر رنج ومحنت بودمرا 
   رنگ رخسار زن و فرزند زرد 
   بهر کاررفتم به هر سو لیک طرد
   گشتم وشهری مرا یاری نکرد 
   تاشدم از روزگار دلسیر و سرد 
   بادلی صدپاره ولبریز خون 
   اندرآن بازار بی یارو زبون 
   میزدم پرسه زبهر پیشه ای 
   هیچ نبودم جز به کار اندیشه ای 
   تاکه مردی رابدیدم زآن دیار 
   وی بپرسیدی زمن ازحال زار 
   چون روایت کردم از رنج والم 
   رو به من گفتا که خون کردی دلم 
   وی زمن خواست تاکه مهمانش شوم 
   همرهش گردم به دنبالش روم 
   تاکه بگرفتم درآن منزل قرار 
   بعدصرف چای ازبعد ناهار 
   وی دو گوسفند دادمن بی هیچ ثمن 
   پیش گرفتم راه دشت بهر چمن 
   با زن و فرزند کردم ترک شهر 
   تارسیدم این سرا و کوه ونهر 
   کلبه ای کردم بنا در نزد رود 
   لیک خدای مهربان از بذل و جود 
   راه خوشبختی به من آسان نمود 
   فقر وناکامی مرا جمله زدود 
   بیشمارند گوسفندانم کنون 
   دیگرم نیست تنگی و یأس وجنون 
   درنهایت کدخدا دادش درود 
   بهر آنکس گوسفندش داده بود 
   تاکه تاجر نام آن مرد را شنید 
   سیل اشک بر روی چشمانش دوید 
   کدخدا راگفت درآن شهر و دیار 
   وی پدر بودی مرا اندر تبار 
   آمدی پند پدر،یادش به سر 
   نام نیک پاینده باشد نی که زر
    
    
    
    
    
    
    
   ۲۳
   اشتراک گذاری این شعر

   نقدها و نظرات
   عباسعلی استکی(چشمه)
   يکشنبه ۱۴ دی ۱۳۹۹ ۱۱:۴۶
   درود بزرگوار
   بسیار زیبا و آموزنده بود
   موفق باشید خندانک
   طاهر بهادرانی
   طاهر بهادرانی
   يکشنبه ۱۴ دی ۱۳۹۹ ۱۹:۵۹
   درود بر استاد ارجمند جناب استکی گرامی 🌹🌹
   سپاس از محبت وعنایت شما🙏🌹
   پاینده باشید 🌹
   ارسال پاسخ
   طاهره حسین زاده (کوهواره)
   طاهره حسین زاده (کوهواره)
   دوشنبه ۱۵ دی ۱۳۹۹ ۱۶:۲۰
   🍃🌹🍃🌹🍃🌹🍃🌹🍃🌹🍃🌹🍃🌹🍃
   ارسال پاسخ
   طاهره حسین زاده (کوهواره)
   دوشنبه ۱۵ دی ۱۳۹۹ ۱۶:۱۹
   درود و احترام

   آموختم از حُسنِ کلام و حکایت نیکی پرورتان زنده باد

   خندانک خندانک خندانک خندانک خندانک خندانک خندانک
   طاهر بهادرانی
   طاهر بهادرانی
   دوشنبه ۱۵ دی ۱۳۹۹ ۱۹:۳۶
   درود فراوان بربانوی گرامی و استاد گرانقدر 🌹🌹🌹
   سپاس فراوان ازحضور ،محبت و عنایت شما🙏🙏
   شاد و مانا باشید 🙏🌹🌹🌹
   ارسال پاسخ
   طاهره حسین زاده (کوهواره)
   🌷سلام و درود بیکران
   روزگاران تان بهاری عید نوروز برشما مبارک
   در سلامتی و عزّت مستدام🌷
   ارسال پاسخ
   طاهر بهادرانی
   طاهر بهادرانی
   ۱۲ روز پیش
   درود وعرض ارادت خدمت شما استاد ارجمند وبانوی گرامی 🌹
   ضمن تبریک سال نو خدمت شما بهترینها را برایتان آرزومندم 🙏🌹🌹🌹
   طاهره حسین زاده (کوهواره)
   سلام مجدد استاد ارجمند

   رمضان تان پرخیر و برکت
   لحظاتتان در رحمت الهی شاد خندانک
   هاشم  دانش مایه(دانش)
   يکشنبه ۱۴ دی ۱۳۹۹ ۱۰:۵۷
   سلام
   لذت بردم از خواندنش
   بسیار زیبا سروده اید
   دستمریزاد خندانک خندانک خندانک خندانک خندانک خندانک خندانک خندانک خندانک خندانک
   طاهر بهادرانی
   طاهر بهادرانی
   يکشنبه ۱۴ دی ۱۳۹۹ ۲۰:۰۰
   درودبرشما استاد گرامی🌹🌹
   سپاس فراوان ازحضور ومحبت شما🙏🙏🌹
   پاینده باشید 🌹
   ارسال پاسخ
   طاهره حسین زاده (کوهواره)
   طاهره حسین زاده (کوهواره)
   دوشنبه ۱۵ دی ۱۳۹۹ ۱۶:۲۰
   🍃🌹🍃🌹🍃🌹🍃🌹🍃🌹🍃🌹🍃🌹🍃
   ارسال پاسخ
   مجتبی شهنی
   يکشنبه ۱۴ دی ۱۳۹۹ ۲۳:۰۵
   درود
   بسیار
   زیبا
   و
   عاااااالی …   .
   مـٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰོٖٖٖٖٖٖٖٖ❥ٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰོٖٖٖٖٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٖٖٖٖ۟۟۟۟۟ؒ͜͝◎ٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰ۪۪۪ٜ۪۪ٜٖٖٖٖ͜͡❖ٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰོٖٖٖٖٖٖٖٖـٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٖٖٖٖــٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰོٖٖٖٖٖٖٖٖ❥ٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰོٖٖٖٖٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٖٖٖٖ۟۟۟۟۟ؒ͜͝◎ٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰ۪۪۪ٜ۪۪ٜٖٖٖٖ͜͡❖ٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰོٖٖٖٖٖٖٖٖـٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٖٖٖٖـی


   🖤♥️
   طاهر بهادرانی
   طاهر بهادرانی
   يکشنبه ۱۴ دی ۱۳۹۹ ۲۳:۲۵
   درود فراوان بر شما جناب شهنی گرامی 🌹
   سپاس ازحضور ولطف شما🙏🌹
   برقرار باشید 🌹🌹
   ارسال پاسخ
   طاهره حسین زاده (کوهواره)
   طاهره حسین زاده (کوهواره)
   دوشنبه ۱۵ دی ۱۳۹۹ ۱۶:۲۰
   🍃🌹🍃🌹🍃🌹🍃🌹🍃🌹🍃🌹🍃🌹🍃
   ارسال پاسخ
   آرزو نامداری
   يکشنبه ۱۴ دی ۱۳۹۹ ۲۳:۵۳
   سلام جناب بهادرانی گرامی
   بسیار لذت بردم از خواندن این داستان با شعر زیبا سرافراز باشید خندانک خندانک خندانک
   طاهر بهادرانی
   طاهر بهادرانی
   دوشنبه ۱۵ دی ۱۳۹۹ ۰۱:۲۹
   درودبرشما بانوی گرامی وارجمند 🌹
   سپاس فراوان از حضور ومحبت شما🙏
   بهترینها را برایتان آرزومندم 🙏🌹
   ارسال پاسخ
   طاهره حسین زاده (کوهواره)
   طاهره حسین زاده (کوهواره)
   دوشنبه ۱۵ دی ۱۳۹۹ ۱۶:۲۰
   🍃🌹🍃🌹🍃🌹🍃🌹🍃🌹🍃🌹🍃🌹🍃
   ارسال پاسخ
   بهروز ابراهیمیان
   دوشنبه ۱۵ دی ۱۳۹۹ ۰۴:۲۰
   درود برشما شاعر ارجمند
   بسیار عالی وزیباست خندانک
   طاهر بهادرانی
   طاهر بهادرانی
   دوشنبه ۱۵ دی ۱۳۹۹ ۰۹:۴۸
   درودبرشما جناب استاد ابراهیمیان گرامی 🌹 ازحضور وعنایت شما سپاسگزارم 🙏🌹 مانا باشید 🌹🌹🌹
   ارسال پاسخ
   طاهره حسین زاده (کوهواره)
   طاهره حسین زاده (کوهواره)
   دوشنبه ۱۵ دی ۱۳۹۹ ۱۶:۲۰
   🍃🌹🍃🌹🍃🌹🍃🌹🍃🌹🍃🌹🍃🌹🍃
   ارسال پاسخ
   مریم کاسیانی
   دوشنبه ۱۵ دی ۱۳۹۹ ۰۶:۳۴
   خندانک خندانک خندانک
   طاهره حسین زاده (کوهواره)
   طاهره حسین زاده (کوهواره)
   دوشنبه ۱۵ دی ۱۳۹۹ ۱۶:۲۰
   🍃🌹🍃🌹🍃🌹🍃🌹🍃🌹🍃🌹🍃🌹🍃
   ارسال پاسخ
   طاهر بهادرانی
   دوشنبه ۱۵ دی ۱۳۹۹ ۰۹:۵۰
   درود بر شما🌹🌹🌹
   پریسا مصلح
   دوشنبه ۱۵ دی ۱۳۹۹ ۲۱:۲۱
   درود برشما دست مریزاد خندانک
   طاهر بهادرانی
   طاهر بهادرانی
   دوشنبه ۱۵ دی ۱۳۹۹ ۲۱:۲۶
   درود فراوان بر شما بانوی گرامی 🌹
   سپاس ازحضور ومحبت شما🙏🌹🌹
   ارسال پاسخ
   آرزو عباسی ( پاییزه)
   سه شنبه ۱۶ دی ۱۳۹۹ ۰۰:۵۹
   درود بر شما ادیب بزرگوار خندانک خندانک
   طاهر بهادرانی
   طاهر بهادرانی
   سه شنبه ۱۶ دی ۱۳۹۹ ۰۱:۰۶
   درود بر شما استاد ارجمند وبانوی گرامی 🌹🌹
   سپاس از حضور سبزتان🙏🌹
   ارسال پاسخ
   امید کیانی (امید)
   سه شنبه ۱۶ دی ۱۳۹۹ ۰۶:۰۸
   درود
   چشمه‌ی ذوقتان همواره جوشان🍃👍
   وسرشارازلطافت شاعرانہ عشق🍃🌹
   طاهر بهادرانی
   طاهر بهادرانی
   سه شنبه ۱۶ دی ۱۳۹۹ ۱۴:۱۹
   درود فراوان بر شما جناب کیانی 🌹🌹🌹
   سپاس فراوان از لطف ومحبت شما🙏
   پاینده باشید 🌹🌹🌹
   ارسال پاسخ
    لیلا سهندی
   پنجشنبه ۱۸ دی ۱۳۹۹ ۱۶:۰۸
   سلام و درود بر شما
   بسیار زیبا، صمیمی و دلنشین بود.
   طاهر بهادرانی
   طاهر بهادرانی
   پنجشنبه ۱۸ دی ۱۳۹۹ ۲۲:۴۶
   درود فراوان بر شما بانوی گرامی 🌹🌹🌹
   سپاس ازحضور سبزتان🌹🌹
   مانا باشید 🌹
   ارسال پاسخ
   قربانعلی فتحی (تختی)
   پنجشنبه ۱۸ دی ۱۳۹۹ ۱۶:۴۳
   درود برشما استاد ارجمند جناب بهادرانی
   بسیار عالی واموزنده بود و
   خیلی هم جالب داستانی بود
   خندانک خندانک خندانک خندانک خندانک خندانک خندانک خندانک خندانک خندانک خندانک خندانک خندانک خندانک خندانک
   طاهر بهادرانی
   طاهر بهادرانی
   پنجشنبه ۱۸ دی ۱۳۹۹ ۲۲:۴۹
   هزاران درود بر استاد ارجمند جناب فتحی گرامی 🌹🌹🌹🌹
   همواره شرمندهء لطف ومحبت شما استاد گرامی هستم🌹🌹🌹🌹 روزگارتان سبز ،پاینده باشید🙏🌹🌹
   ارسال پاسخ
   فاطمه کیانی(میترا)
   پنجشنبه ۱۸ دی ۱۳۹۹ ۱۷:۴۹
   عالی بود قلمتون نویسا خندانک
   طاهر بهادرانی
   طاهر بهادرانی
   پنجشنبه ۱۸ دی ۱۳۹۹ ۲۲:۵۰
   درود فراوان بر شما بانوی گرامی وارجمند 🌹🌹🌹
   سپاس فراوان از محبت وعنایت شما🙏🌹🌹
   ارسال پاسخ
   سارا رحیمی
   دوشنبه ۲۲ دی ۱۳۹۹ ۲۲:۴۵
   بسیار زیبا وپربار عالی بود
   خندانک خندانک
   طاهر بهادرانی
   طاهر بهادرانی
   سه شنبه ۲۳ دی ۱۳۹۹ ۰۲:۲۹
   درود بر شما بانوی گرامی 🌹🌹
   سپاس ازحضور پرمهرتان🙏🌹🌹
   ارسال پاسخ
   فاطمه کیانی(میترا)
   چهارشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۹ ۱۳:۰۱
   خاک شدم ولی بدان جوانه میکند تنم
   نگفته ام ولی بدان ،همیشه فکر رفتنم
   میترا
   طاهر بهادرانی
   طاهر بهادرانی
   چهارشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۹ ۱۴:۵۷
   هزاران درودبرشما بانوی گرانقدر 🌹🌹🌹
   ارسال پاسخ
   زهرا خاکساری
   شنبه ۲۷ دی ۱۳۹۹ ۱۶:۴۸
   درود برشما بسیار زیبا و آموزنده بود خندانک خندانک خندانک
   طاهر بهادرانی
   طاهر بهادرانی
   شنبه ۲۷ دی ۱۳۹۹ ۲۳:۱۷
   درود فراوان خدمت شما بانوی ارجمند 🌹
   سپاس از محبت وعنایت شما🙏🌹
   ارسال پاسخ
   آذر مهتدی
   شنبه ۲۷ دی ۱۳۹۹ ۱۷:۱۷
   درود بیکران
   روایتی بسیار زیبا بود
   پر از حکمت و پند
   مانا باشید و قلمتان سبز
   طاهر بهادرانی
   طاهر بهادرانی
   شنبه ۲۷ دی ۱۳۹۹ ۲۳:۲۱
   درود فراوان خدمت شما بانوی گرانقدر وهنرمند 🌹🌹
   ازحضور سبزتان ومحبت شماسپاسگزارم🙏🌹🌹
   ارسال پاسخ
   نگین سلیمانی
   پنجشنبه ۲ بهمن ۱۳۹۹ ۱۲:۴۱
   درود بر شما
   بسیار زیبا بود خندانک خندانک
   طاهر بهادرانی
   طاهر بهادرانی
   پنجشنبه ۲ بهمن ۱۳۹۹ ۱۵:۳۳
   درود وعرض ادب خدمت شما بانوی گرامی 🌹
   ازحضور ومحبت شما سپاسگزارم 🙏🌹🌹
   ارسال پاسخ
   آذر مهتدی
   سه شنبه ۷ بهمن ۱۳۹۹ ۱۹:۳۶
   درود مجدد باز هم خواندم و زیبا یافتم
   طاهر بهادرانی
   طاهر بهادرانی
   چهارشنبه ۸ بهمن ۱۳۹۹ ۱۴:۰۷
   درود فراوان خدمت شما بانوی گرانقدر و ارجمند 🌹
   از مهربانی شما وحضور سبزتان صمیمانه سپاسگزارم
   🙏🌹🌹🌹
   ارسال پاسخ
   ندا عبدحق
   چهارشنبه ۸ بهمن ۱۳۹۹ ۲۳:۰۴
   عالی و بسیار زیبا و خواندنی خندانک خندانک درود بر شما
   طاهر بهادرانی
   طاهر بهادرانی
   پنجشنبه ۹ بهمن ۱۳۹۹ ۱۳:۲۰
   درود فراوان خدمت شما استاد ارجمند وبانوی گرامی 🌹
   وسپاس فراوان از محبت وعنایت شما🙏🌹🌹🌹
   ارسال پاسخ
   آرمان پرناک
   پنجشنبه ۹ بهمن ۱۳۹۹ ۱۷:۳۶
   سلام و عرض ادب جناب بهادرانی عزیز خندانک
   عجب سروده ای قلم زدید خندانک
   زادروزتان را به شما تبریک عرض می نمایم. خندانک
   انشالله که سالیان سال خوش و خرم باشید و سلامت خندانک
   گل های سرخ تقدیم شما و اثر زیبایتان خندانک
   خندانک خندانک خندانک خندانک خندانک
   طاهر بهادرانی
   طاهر بهادرانی
   پنجشنبه ۹ بهمن ۱۳۹۹ ۲۰:۲۳
   هزاران درود خدمت شما جناب پرناک گرامی🌹🌹
   صمیمانه از محبت ولطف شما سپاسگزارم 🙏🙏🌹🌹
   بهترینها را برایتان آرزومندم 🙏🌹🌹🌹🌹🌹🌹
   ارسال پاسخ
   فریباحاجی صادقی (رها)
   جمعه ۱۷ بهمن ۱۳۹۹ ۱۹:۴۵
   بسیار زیبا و دلنشین
   درودتان 🌺🍃🌺🍃🌺
   طاهر بهادرانی
   طاهر بهادرانی
   شنبه ۱۸ بهمن ۱۳۹۹ ۲۲:۳۳
   درود فراوان وعرض ادب خدمت شما بانوی گرامی 🌹
   سپاس از حضور ومحبت شما 🙏🌹
   پاینده و برقرار باشید 🌹🌹
   ارسال پاسخ
   سمیِّه صباح ((گُلنار))
   چهارشنبه ۲۲ بهمن ۱۳۹۹ ۰۹:۱۵
   جناب بهادرانی ارجمند
   سلام و احترام

   بسیار زیبا سروده اید بزرگوار خندانک خندانک خندانک

   پاینده باشید و جاوید بسرایید خندانک خندانک خندانک خندانک خندانک
   طاهر بهادرانی
   طاهر بهادرانی
   چهارشنبه ۲۲ بهمن ۱۳۹۹ ۱۳:۲۰
   درود فراوان بر شما بانوی ارجمند 🌹
   سپاس از حضور سبزتان 🌹
   بهترین ها را برایتان آرزومندم 🌹🌹
   ارسال پاسخ
   قربانعلی فتحی (تختی)
   چهارشنبه ۲۲ بهمن ۱۳۹۹ ۱۸:۵۵
   درود برشما استاد بها درانی عزیزو بزرگوار
   عالی بود عالی
   خندانک خندانک خندانک خندانک خندانک خندانک خندانک خندانک
   طاهر بهادرانی
   طاهر بهادرانی
   چهارشنبه ۲۲ بهمن ۱۳۹۹ ۲۳:۱۹
   هزاران درود بر شما استاد ارجمند جناب فتحی گرامی 🌹🌹
   سپاس از حضور ومحبت شما 🙏🌹
   پاینده باشید 🌹🌹🌹
   ارسال پاسخ
   مینا فتحی (آفاق)
   شنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۹ ۰۲:۴۳
   درودتان باد جناب بهادرانی

   مال دنیا را نباشد اعتبار
   چون خزانی هست بعد هر بهار

   مرحبا شاعر گرامی
   خندانک خندانک
   طاهر بهادرانی
   طاهر بهادرانی
   يکشنبه ۲۶ بهمن ۱۳۹۹ ۰۰:۲۹
   هزاران درود بر شما استاد ارجمند و بانوی گرامی 🌹
   از محبت و لطف شما صمیمانه سپاسگزارم 🙏🌹
   مانا باشید 🌹🌹
   ارسال پاسخ
   اعظم قارلقی
   شنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۹ ۲۲:۰۵

   بسیاااار بسیاااار عاااااالی
   طاهر بهادرانی
   طاهر بهادرانی
   يکشنبه ۲۶ بهمن ۱۳۹۹ ۰۰:۲۸
   درود فراوان وعرض ادب خدمت شما بانوی گرامی 🌹
   سپاس فراوان ازحضور پرازمهر وازعنایت شما 🙏🌹
   پاینده باشید 🌹🌹
   ارسال پاسخ
   اعظم قارلقی
   شنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۹ ۲۲:۰۶
   خندانک خندانک خندانک خندانک
   طاهر بهادرانی
   طاهر بهادرانی
   يکشنبه ۲۶ بهمن ۱۳۹۹ ۰۰:۲۸
   🙏🙏🌹🌹🌹🌹🌹
   ارسال پاسخ
   قربانعلی فتحی (تختی)
   يکشنبه ۲۶ بهمن ۱۳۹۹ ۱۰:۰۴
   خندانک خندانک خندانک خندانک خندانک
   زهرا حکیمی بافقی (الهه‌ی احساس)
   جمعه ۱ اسفند ۱۳۹۹ ۱۸:۵۸
   درودها جناب بهادرانی بزرگوار خندانک
   طاهر بهادرانی
   طاهر بهادرانی
   جمعه ۱ اسفند ۱۳۹۹ ۲۳:۵۱
   درود فراوان بر شما بانوی محترم وارجمند 🌹
   سپاس از حضور ومحبت شما 🙏🌹
   ارسال پاسخ
   محمد باقر انصاری دزفولی
   جمعه ۸ اسفند ۱۳۹۹ ۰۸:۴۷

   بداهه ای تقدیم شعر زیبای
   شمااستادعزیز
   تو عزیزی و
   شریفی واستاد منی
   من به خواندن شعرت
   هر جا بروی همسفرم
   خندانک خندانک خندانک خندانک
   طاهر بهادرانی
   طاهر بهادرانی
   ۱۲ روز پیش
   درود فراوان خدمت استاد ارجمند جناب انصاری گرامی 🌹
   سپاس از لطف و عنایت شما 🌹
   موفق و موید باشید 🌹🌹🌹
   ارسال پاسخ
   فروغ فرشیدفر
   جمعه ۱۵ اسفند ۱۳۹۹ ۰۱:۱۲
   درود بر جناب بهادرانی گرامی🌹
   بسیار زیبا وارزشمند بود.
   قلمتان پرتوان.
   🌹🌹🌹🙏🙏🙏🙏
   طاهر بهادرانی
   طاهر بهادرانی
   جمعه ۱۵ اسفند ۱۳۹۹ ۱۰:۵۵
   درود فراوان خدمت شما بانوی گرامی 🌹🌹
   سپاس از حضور ومحبت شما 🙏🌹🌹🌹
   ارسال پاسخ
   مریم، شیرین ناز (ساغر دل)
   حدود ۱ ماه پیش
   سلام و عرض ادب
   خدا قوت

   از خوانش سروده ی بسیار زیبای شما
   لذت بردم

   درودی آسمانی تقدیم تان خندانک
   طاهر بهادرانی
   طاهر بهادرانی
   حدود ۱ ماه پیش
   درود فراوان خدمت شما بانوی گرامی 🌹
   سپاس از حضور ومحبت شما 🌹
   شاد و تندرست باشید🙏🌹🌹🌹
   ارسال پاسخ
   تاراناصری راد (خاطره)
   ۲ هفته پیش
   بسیار عالی
   هزاران درود برشما شاعرتوانمند
   مرابه یاد پدر بزگوارم انداختین از خدا ی مهربان برای تمامی پدران بی ادعا طلب آمرزش میکنم روحشان شاد بهشت جایگاه ابدیشان
   کاش این دسته از اشعار تا چند شماره سروده میشدن
   قلمتان مانا
   وجودتون سلامت
   🌷🌿🌷🌿🌷
   طاهر بهادرانی
   طاهر بهادرانی
   ۲ هفته پیش
   درود فراوان خدمت شما بانوی ارجمند 🌹
   ازحضور پرازمهر وازعنایت ولطف شما صمیمانه سپاسگزارم 🙏🌹
   از خداوند مهربان ،شادی و آرامش را برای روان پدر گرامیتان وتمامی پدرانی که در بین مانیستند خواستارم 🙏🌹🌹 🌹🌹
   پاینده وبرقرار باشید 🌹
   ارسال پاسخ
   زهرا حکیمی بافقی (الهه‌ی احساس)
   ۲ هفته پیش

   🍃🌸🍃

   درود گرامی!

   میلاد مسعود مهدی موعود مبارک!

   بهارانتان شاد.

   🍃🌸🍃
   طاهر بهادرانی
   طاهر بهادرانی
   ۲ هفته پیش
   درود فراوان خدمت شما بانوی گرانقدر 🌹
   سپاس از حضور ومحبت شما 🙏🌹
   همچنین عرض تبریک خدمت شما بانوی ارجمند فرا رسیدن
   نوروز باستانی ونیز میلاد منجی عالم بشریت 🌹🌹🌹
   شاد و سلامت باشید 🙏🌹
   ارسال پاسخ
   فاطمه کیانی(میترا)
   ۱۳ روز پیش
   چشم ما روشن به الطاف شماست
   با عنایات شما دنیا ز ماست
   میترا
   طاهر بهادرانی
   طاهر بهادرانی
   ۱۲ روز پیش
   درود وعرض ادب خدمت شما بانوی گرامی 🌹
   در سال نو بهترینها را برایتان آرزومندم 🙏🌹🌹
   ارسال پاسخ
   مهدیس رحمانی
   ۶ روز پیش
   جناب بهادرانی ارجمند خندانک
   زیبا قلم زدید
   پاینده باشید خندانک خندانک
   طاهر بهادرانی
   طاهر بهادرانی
   ۵ روز پیش
   درود فراوان خدمت شما بانوی گرامی 🌹
   سپاس از حضور ومحبت شما 🙏
   بهترینها را برایتان آرزومندم 🌹🌹
   ارسال پاسخ
   کبری یوسفی
   ۴ روز پیش
   سلام ودرودخدا برشما شاعر گرانقدر
   احسنت بسیار عالی بود
   دستمریزاد درپناه حق باشید باخانواده
   آمین
   درپناه حق باشید باخانواده آمین
   زنده باد زندگی🙏🙏🥀🥀🥀🥀🥀🥀
   طاهر بهادرانی
   طاهر بهادرانی
   ۴ روز پیش
   درود فراوان خدمت بانوی ارجمند و شاعر توانمند🌹
   سپاس از حضور وعنایت شما🙏🌹
   آرزومندبهترینها برای شما و خانواده محترمتان هستم ،شاد و پیروز باشید🌹🌹🌹
   ارسال پاسخ
   دوشنبه ۱۵ دی ۱۳۹۹ ۰۱:۲۹
   سلام و عرض ادب فراوان به شما

   جناب بهادرانی ارجمند و بزرگوار

   سروده ی زیبایی بود و لذت بردم از خوانش آن

   شاعرانگی هایتان مستدام

   خندانک
   خندانک
   خندانک
   طاهر بهادرانی
   طاهر بهادرانی
   دوشنبه ۱۵ دی ۱۳۹۹ ۰۱:۴۸
   درود فراوان بربانوی گرامی ومهربان🌹
   ازحضور ومحبت شما صمیمانه سپاسگزارم 🙏🙏
   دنیایی از سربلندی ولبخند برایتان آرزومندم 🙏🌹
   ارسال پاسخ
   طاهره حسین زاده (کوهواره)
   طاهره حسین زاده (کوهواره)
   دوشنبه ۱۵ دی ۱۳۹۹ ۱۶:۲۰
   🍃🌹🍃🌹🍃🌹🍃🌹🍃🌹🍃🌹🍃🌹🍃
   ارسال پاسخ
   طاهر بهادرانی
   طاهر بهادرانی
   ۱۲ روز پیش
   درود فراوان خدمت شما استاد ارجمند و بانوی گرانقدر 🌹
   پاینده وبرقرار باشید 🌹🌹🌹🌹🌹
   تنها کابران عضو میتوانند نظر دهند.


   (متن های کوتاه و غیر مرتبط با نقد، با صلاحدید مدیران حذف خواهند شد)
   ارسال پیام خصوصی

   نقدو تحلیل شعر شاعران سایت

   نظرات

   مشاعره

   کاربران اشتراک دار

   محل انتشار اشعار شاعران دارای اشتراک

   حمایت از شعرناب

   شعرناب

   با قرار دادن کد زير در سايت و يا وبلاگ خود از شعر ناب حمايت نمایید.

   کلیه ی مطالب این سایت توسط کاربران ارسال می شود و انتشار در شعرناب مبنی بر تایید و یا رد مطالب از جانب مدیریت نیست .
   استفاده از مطالب به هر نحو با رضایت صاحب اثر و ذکر منبع بلامانع می باشد . تمام حقوق مادی و معنوی برای شعرناب محفوظ است.
   0