سایت شعرناب محیطی صمیمی و ادبی برای شاعران جوان و معاصر - نقد شعر- ویراستاری شعر - فروش شعر و ترانه اشعار خود را با هزاران شاعر به اشتراک بگذارید

منو کاربریعضویت در شعرناب
درخواست رمز جدید

معرفی شاعران معاصر

انتشار ویژه ناب

تبلیغات متنی

♪♫ صدای شاعران ♪♫

تقویم روز

سه شنبه 7 بهمن 1399
  13 جمادى الثانية 1442
   Tuesday 26 Jan 2021

    پر نشاط ترین اشعار

    جایی که دوست داشتید بمانید و نتوانستید بمانید بدانید که هنوز توازون در تعقل ندارید.احمدی زاده(ملحق)

    سه شنبه ۷ بهمن

    نام نیک

    شعری از

    طاهر بهادرانی

    از دفتر شعرناب نوع شعر مثنوی

    ارسال شده در تاریخ ۲ هفته پیش شماره ثبت ۹۴۰۴۴
      بازدید : ۱۲۷   |    نظرات : ۴۵

    رنگ شــعــر
    رنگ زمینه
    دفاتر شعر طاهر بهادرانی

    پیرمردی عاشق و دلداده بود 
    دل زلال وپاک همچون آب رود 
    خاطرش ازملک دنیا بی نیاز 
    سینه اش گنجینه اسرار و راز 
    کارگشا،مشکل گشا بودلیک فقیر 
    یاور بی سرپرستان و صغیر 
    اندر آن شهر نیک نامی پیشه داشت 
    بر دل رنجیده مرحم می گذاشت 
    حسن خلقش شهرهء آن سرزمین 
    آن سرا را کس نبود چون او امین 
    چهره ای نورانی و بشاش داشت 
    تا توانست بذر نیکویی بکاشت 
    مردِپیر را بود فرزندی جوان 
    خوش قد و بالا و دور از هرخزان 
    زیرک و باهوش بودی آن پسر 
    بافر وبی عیب ونقص،پاتا به سر 
    پند میدادش مدام فرزند خویش 
    تا توانی دل بدست آر نی که ریش 
    نیک نامی پیشه کن در این جهان 
    تا که عزت یابی و قدر بی گمان 
    هم به نزد خالق و هم مردمان 
    ظاهرت را کن برابر با نهان 
    راه نیکویی گزین،ازحرص وآز 
    فارق آی و خاطرت آسوده ساز 
    مال دنیا را نباشد اعتبار 
    چون خزانی هست بعد هر بهار 
    ارزش انسان نه با مال است و ملک 
    طی شودعمر چون زنی برهم توپلک 
    لیک پسر باروی خوش اندرجواب 
    هردمی گفتا دلم کردی کباب 
    من نیم منکر به کردار ثواب 
    یاکه غافل گردم از اندرز ناب 
    لیک دنیا هم زبهر زندگیست 
    کسری مال مایهء شرمندگیست 
    عقل مردم پیروی از دیده هاست 
    هرچه ثروت باشد آنقدرت بهاست 
    ملک ومکنت نیز شهرت آورد 
    نام و آوازه ز دنیا می خرد 
    معتبر گردی میان مردمان 
    درنگاه مرد و زن،خرد وکلان 
    نیزپدر راگفت ای نیکو سرشت 
    یاریم کن تابسازم من به خشت 
    خانه ای و از برای زندگی 
    پیشه ای ده،تا کی ام شرمندگی 
    پیرمرد روزی بخواند فرزندو گفت 
    نان به زحمت برکف آید نی که مفت 
    تاجری باشد دراین بازار شهر 
    یار دیرینم بود بی هیچ قهر 
    همرم شو تا بدانجا سر زنیم 
    ریشهء اندوه ورنجت برکنیم 
    چونکه تاجر یار دیرینش بدید 
    سوی وی رفت ودرآغوشش کشید 
    پیرمرد حال وحکایت را بگفت 
    خنده بر لب های آن تاجر شکفت 
    پیرمرد راگفت ای یار قدیم 
    آرزو دارم تو را  باشم ندیم 
    چون تویی کی یافت گرددزین سرا 
    نیز لازم باشدم شاگرد مرا 
    این پسر بگذار خیال آسوده دار 
    چونکه آموزد ز من اسرار کار 
    سالها در نزد تاجر آن جوان 
    کسب روزی داشت،روزی ناگهان 
    قصد ترک حجره و تاجر نمود 
    چون زبهر خویش فکر حجره بود 
    مدتی بگذشت و در بازار و کار 
    تاجری چون او نبودش سود بار 
    پیرمرد،مُرد و پسر سیری نداشت 
    بس که ثروت روی ثروت می‌گذاشت 
    هرچه دارایی بدست آورده بود 
    درپی کسب تجارت بهر سود 
    کاروانی ساخت همتایش نبود 
    باشکوه و جمله دلها می ربود 
    گشت سفر آغاز وزنگ کاروان 
    میرسید بر گوش جمله رهروان 
    چند روزی در سفر بودند و شاد 
    تا نظر بر قامت کوهی فتاد 
    چون به نزدیکش رسیدند ناگهان 
    حمله ور گشتند به سوی کاروان 
    دسته های بیشمار از رهزنان 
    باتبر،سرنیزه وتیر و کمان 
    جان بکف بگرفت جوان زآنجاگریخت
    اشک حسرت بودش و از دیده ریخت 
    کاروان وهرچه بود تاراج گشت 
    تاجر بیچاره اش برجای هشت 
    اندر آن دشت بی رمق بی سرپناه
    راه کوهستان گرفتی بی گناه 
    یک دو روز بر تاجر حیران گذشت 
    تشنه ودرمانده وبی تاب گشت 
    دیگرش پا یاری رفتن نداشت 
    دیدگانش دشت را آب می نگاشت 
    ناگهان ازدور بدیدش یک سرا 
    کلبه ای و برکه ای اندر ورا 
    بی تامل سر فرو کردی به آب 
    گوییا میدید آنجا را به خواب 
    مدتی بگذشت و مردی را بدید 
    حال وروزش را بگفت آنهم شنید 
    روبه تاجر کرد و گفت مارا دهیست 
    آن ده از افراد بدکردار تهیست 
    کدخدا نامش بلند است ازکرم 
    همرهم شو تا که آنجایت برم 
    چون به نزد کدخدا تاجر رسید 
    کدخدا را مرد نیکویش بدید 
    برجوان کردش نظر ازروی مهر 
    با فراخی وبدوراز کبر ز چهر 
    گفت وی راهرچقدرخواهی بمان 
    پس فراهم کرد بهرش آب ونان 
    نیز گفتا سوی حمامش برند 
    جامه ای نیکو برایش آورند 
    چون فراغت یافتیش از خستگی 
    کدخدا پرسید وی را زندگی 
    درجواب آهی کشیدی سینه سوز 
    پس بگفتا هرچه بود از حال وروز 
    چون حکایت زان دیار و پیشه کرد 
    کدخدا از دل برآورد آه سرد 
    گفت بشنو تا بگویم زان دیار 
    قصهء پیشین و از احوال زار 
    سالهای دور و اندر آن سرا 
    زندگی پر رنج ومحنت بودمرا 
    رنگ رخسار زن و فرزند زرد 
    بهر کاررفتم به هر سو لیک طرد
    گشتم وشهری مرا یاری نکرد 
    تاشدم از روزگار دلسیر و سرد 
    بادلی صدپاره ولبریز خون 
    اندرآن بازار بی یارو زبون 
    میزدم پرسه زبهر پیشه ای 
    هیچ نبودم جز به کار اندیشه ای 
    تاکه مردی رابدیدم زآن دیار 
    وی بپرسیدی زمن ازحال زار 
    چون روایت کردم از رنج والم 
    رو به من گفتا که خون کردی دلم 
    وی زمن خواست تاکه مهمانش شوم 
    همرهش گردم به دنبالش روم 
    تاکه بگرفتم درآن منزل قرار 
    بعدصرف چای ازبعد ناهار 
    وی دو گوسفند دادمن بی هیچ ثمن 
    پیش گرفتم راه دشت بهر چمن 
    با زن و فرزند کردم ترک شهر 
    تارسیدم این سرا و کوه ونهر 
    کلبه ای کردم بنا در نزد رود 
    لیک خدای مهربان از بذل و جود 
    راه خوشبختی به من آسان نمود 
    فقر وناکامی مرا جمله زدود 
    بیشمارند گوسفندانم کنون 
    دیگرم نیست تنگی و یأس وجنون 
    درنهایت کدخدا دادش درود 
    بهر آنکس گوسفندش داده بود 
    تاکه تاجر نام آن مرد را شنید 
    سیل اشک بر روی چشمانش دوید 
    کدخدا راگفت درآن شهر و دیار 
    وی پدر بودی مرا اندر تبار 
    آمدی پند پدر،یادش به سر 
    نام نیک پاینده باشد نی که زر
     
     
     
     
     
     
     
    ۱۳
    اشتراک گذاری این شعر

    نقدها و نظرات
    عباسعلی استکی(چشمه)
    ۲ هفته پیش
    درود بزرگوار
    بسیار زیبا و آموزنده بود
    موفق باشید خندانک
    طاهر بهادرانی
    طاهر بهادرانی
    ۲ هفته پیش
    درود بر استاد ارجمند جناب استکی گرامی 🌹🌹
    سپاس از محبت وعنایت شما🙏🌹
    پاینده باشید 🌹
    ارسال پاسخ
    طاهره حسین زاده (کوهواره)
    🍃🌹🍃🌹🍃🌹🍃🌹🍃🌹🍃🌹🍃🌹🍃
    ارسال پاسخ
    طاهره حسین زاده (کوهواره)
    ۲ هفته پیش
    درود و احترام

    آموختم از حُسنِ کلام و حکایت نیکی پرورتان زنده باد

    خندانک خندانک خندانک خندانک خندانک خندانک خندانک
    طاهر بهادرانی
    طاهر بهادرانی
    ۲ هفته پیش
    درود فراوان بربانوی گرامی و استاد گرانقدر 🌹🌹🌹
    سپاس فراوان ازحضور ،محبت و عنایت شما🙏🙏
    شاد و مانا باشید 🙏🌹🌹🌹
    ارسال پاسخ
    هاشم  دانش مایه(دانش)
    ۲ هفته پیش
    سلام
    لذت بردم از خواندنش
    بسیار زیبا سروده اید
    دستمریزاد خندانک خندانک خندانک خندانک خندانک خندانک خندانک خندانک خندانک خندانک
    طاهر بهادرانی
    طاهر بهادرانی
    ۲ هفته پیش
    درودبرشما استاد گرامی🌹🌹
    سپاس فراوان ازحضور ومحبت شما🙏🙏🌹
    پاینده باشید 🌹
    ارسال پاسخ
    طاهره حسین زاده (کوهواره)
    🍃🌹🍃🌹🍃🌹🍃🌹🍃🌹🍃🌹🍃🌹🍃
    ارسال پاسخ
    مجتبی شهنی
    ۲ هفته پیش
    درود
    بسیار
    زیبا
    و
    عاااااالی …    .
    مـٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰོٖٖٖٖٖٖٖٖ❥ٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰོٖٖٖٖٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٖٖٖٖ۟۟۟۟۟ؒ͜͝◎ٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰ۪۪۪ٜ۪۪ٜٖٖٖٖ͜͡❖ٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰོٖٖٖٖٖٖٖٖـٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٖٖٖٖــٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰོٖٖٖٖٖٖٖٖ❥ٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰོٖٖٖٖٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜٖٖٖٖ۟۟۟۟۟ؒ͜͝◎ٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰ۪۪۪ٜ۪۪ٜٖٖٖٖ͜͡❖ٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰོٖٖٖٖٖٖٖٖـٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٖٖٖٖـی


    🖤♥️
    طاهر بهادرانی
    طاهر بهادرانی
    ۲ هفته پیش
    درود فراوان بر شما جناب شهنی گرامی 🌹
    سپاس ازحضور ولطف شما🙏🌹
    برقرار باشید 🌹🌹
    ارسال پاسخ
    طاهره حسین زاده (کوهواره)
    🍃🌹🍃🌹🍃🌹🍃🌹🍃🌹🍃🌹🍃🌹🍃
    ارسال پاسخ
    آرزو نامداری
    ۲ هفته پیش
    سلام جناب بهادرانی گرامی
    بسیار لذت بردم از خواندن این داستان با شعر زیبا سرافراز باشید خندانک خندانک خندانک
    طاهر بهادرانی
    طاهر بهادرانی
    ۲ هفته پیش
    درودبرشما بانوی گرامی وارجمند 🌹
    سپاس فراوان از حضور ومحبت شما🙏
    بهترینها را برایتان آرزومندم 🙏🌹
    ارسال پاسخ
    طاهره حسین زاده (کوهواره)
    🍃🌹🍃🌹🍃🌹🍃🌹🍃🌹🍃🌹🍃🌹🍃
    ارسال پاسخ
    یارا حقیقت
    ۲ هفته پیش
    سلام و عرض ادب فراوان به شما

    جناب بهادرانی ارجمند و بزرگوار

    سروده ی زیبایی بود و لذت بردم از خوانش آن

    شاعرانگی هایتان مستدام

    خندانک
    خندانک
    خندانک
    طاهر بهادرانی
    طاهر بهادرانی
    ۲ هفته پیش
    درود فراوان بربانوی گرامی ومهربان🌹
    ازحضور ومحبت شما صمیمانه سپاسگزارم 🙏🙏
    دنیایی از سربلندی ولبخند برایتان آرزومندم 🙏🌹
    ارسال پاسخ
    طاهره حسین زاده (کوهواره)
    🍃🌹🍃🌹🍃🌹🍃🌹🍃🌹🍃🌹🍃🌹🍃
    ارسال پاسخ
    بهروز ابراهیمیان
    ۲ هفته پیش
    درود برشما شاعر ارجمند
    بسیار عالی وزیباست خندانک
    طاهر بهادرانی
    طاهر بهادرانی
    ۲ هفته پیش
    درودبرشما جناب استاد ابراهیمیان گرامی 🌹 ازحضور وعنایت شما سپاسگزارم 🙏🌹 مانا باشید 🌹🌹🌹
    ارسال پاسخ
    طاهره حسین زاده (کوهواره)
    🍃🌹🍃🌹🍃🌹🍃🌹🍃🌹🍃🌹🍃🌹🍃
    ارسال پاسخ
    مریم کاسیانی
    ۲ هفته پیش
    خندانک خندانک خندانک
    طاهره حسین زاده (کوهواره)
    🍃🌹🍃🌹🍃🌹🍃🌹🍃🌹🍃🌹🍃🌹🍃
    ارسال پاسخ
    طاهر بهادرانی
    ۲ هفته پیش
    درود بر شما🌹🌹🌹
    پریسا مصلح
    ۲ هفته پیش
    درود برشما دست مریزاد خندانک
    طاهر بهادرانی
    طاهر بهادرانی
    ۲ هفته پیش
    درود فراوان بر شما بانوی گرامی 🌹
    سپاس ازحضور ومحبت شما🙏🌹🌹
    ارسال پاسخ
    آرزو عباسی ( پاییزه)
    ۲ هفته پیش
    درود بر شما ادیب بزرگوار خندانک خندانک
    طاهر بهادرانی
    طاهر بهادرانی
    ۲ هفته پیش
    درود بر شما استاد ارجمند وبانوی گرامی 🌹🌹
    سپاس از حضور سبزتان🙏🌹
    ارسال پاسخ
    امید کیانی (امید)
    ۲ هفته پیش
    درود
    چشمه‌ی ذوقتان همواره جوشان🍃👍
    وسرشارازلطافت شاعرانہ عشق🍃🌹
    طاهر بهادرانی
    طاهر بهادرانی
    ۲ هفته پیش
    درود فراوان بر شما جناب کیانی 🌹🌹🌹
    سپاس فراوان از لطف ومحبت شما🙏
    پاینده باشید 🌹🌹🌹
    ارسال پاسخ
     لیلا سهندی
    ۲ هفته پیش
    سلام و درود بر شما
    بسیار زیبا، صمیمی و دلنشین بود.
    طاهر بهادرانی
    طاهر بهادرانی
    ۲ هفته پیش
    درود فراوان بر شما بانوی گرامی 🌹🌹🌹
    سپاس ازحضور سبزتان🌹🌹
    مانا باشید 🌹
    ارسال پاسخ
    قربانعلی فتحی (تختی)
    ۲ هفته پیش
    درود برشما استاد ارجمند جناب بهادرانی
    بسیار عالی واموزنده بود و
    خیلی هم جالب داستانی بود
    خندانک خندانک خندانک خندانک خندانک خندانک خندانک خندانک خندانک خندانک خندانک خندانک خندانک خندانک خندانک
    طاهر بهادرانی
    طاهر بهادرانی
    ۲ هفته پیش
    هزاران درود بر استاد ارجمند جناب فتحی گرامی 🌹🌹🌹🌹
    همواره شرمندهء لطف ومحبت شما استاد گرامی هستم🌹🌹🌹🌹 روزگارتان سبز ،پاینده باشید🙏🌹🌹
    ارسال پاسخ
    فاطمه کیانی(میترا)
    ۲ هفته پیش
    عالی بود قلمتون نویسا خندانک
    طاهر بهادرانی
    طاهر بهادرانی
    ۲ هفته پیش
    درود فراوان بر شما بانوی گرامی وارجمند 🌹🌹🌹
    سپاس فراوان از محبت وعنایت شما🙏🌹🌹
    ارسال پاسخ
    سارا رحیمی
    دوشنبه ۲۲ دی ۱۳۹۹ ۲۲:۴۵
    بسیار زیبا وپربار عالی بود
    خندانک خندانک
    طاهر بهادرانی
    طاهر بهادرانی
    سه شنبه ۲۳ دی ۱۳۹۹ ۰۲:۲۹
    درود بر شما بانوی گرامی 🌹🌹
    سپاس ازحضور پرمهرتان🙏🌹🌹
    ارسال پاسخ
    فاطمه کیانی(میترا)
    ۱۲ روز پیش
    خاک شدم ولی بدان جوانه میکند تنم
    نگفته ام ولی بدان ،همیشه فکر رفتنم
    میترا
    طاهر بهادرانی
    طاهر بهادرانی
    ۱۲ روز پیش
    هزاران درودبرشما بانوی گرانقدر 🌹🌹🌹
    ارسال پاسخ
    زهرا خاکساری
    ۹ روز پیش
    درود برشما بسیار زیبا و آموزنده بود خندانک خندانک خندانک
    طاهر بهادرانی
    طاهر بهادرانی
    ۹ روز پیش
    درود فراوان خدمت شما بانوی ارجمند 🌹
    سپاس از محبت وعنایت شما🙏🌹
    ارسال پاسخ
    آذر مهتدی
    ۹ روز پیش
    درود بیکران
    روایتی بسیار زیبا بود
    پر از حکمت و پند
    مانا باشید و قلمتان سبز
    طاهر بهادرانی
    طاهر بهادرانی
    ۹ روز پیش
    درود فراوان خدمت شما بانوی گرانقدر وهنرمند 🌹🌹
    ازحضور سبزتان ومحبت شماسپاسگزارم🙏🌹🌹
    ارسال پاسخ
    نگین سلیمانی
    ۴ روز پیش
    درود بر شما
    بسیار زیبا بود خندانک خندانک
    طاهر بهادرانی
    طاهر بهادرانی
    ۴ روز پیش
    درود وعرض ادب خدمت شما بانوی گرامی 🌹
    ازحضور ومحبت شما سپاسگزارم 🙏🌹🌹
    ارسال پاسخ
    تنها کابران عضو میتوانند نظر دهند.


    (متن های کوتاه و غیر مرتبط با نقد، با صلاحدید مدیران حذف خواهند شد)
    ارسال پیام خصوصی

    نقد و تحلیل شعر شاعران

    نظرات

    مشاعره

    کاربران اشتراک دار

    محل انتشار اشعار شاعران دارای اشتراک
    کلیه ی مطالب این سایت توسط کاربران ارسال می شود و انتشار در شعرناب مبنی بر تایید و یا رد مطالب از جانب مدیریت نیست .
    استفاده از مطالب به هر نحو با رضایت صاحب اثر و ذکر منبع بلامانع می باشد . تمام حقوق مادی و معنوی برای شعرناب محفوظ است.
    0