سایت شعرناب محیطی صمیمی و ادبی برای شاعران جوان و معاصر - نقد شعر- ویراستاری شعر - فروش شعر و ترانه اشعار خود را با هزاران شاعر به اشتراک بگذارید

منو کاربریعضویت در شعرناب
درخواست رمز جدید

معرفی شاعران معاصر

انتشار ویژه ناب

♪♫ صدای شاعران ♪♫

تقویم روز

پنجشنبه 29 مهر 1400
 • روز صادرات
16 ربيع الأول 1443
  Thursday 21 Oct 2021

   بیشترین مخاطب

   بنویس تا زنده بمانی ، بنویس تا زنده بمانی ، بنویس تا زنده بمانی.احمدی زاده (ملحق)

   پنجشنبه ۲۹ مهر

   پست های وبلاگ

   شعرناب
   گام پنجم برای ترانه نویسی
   ارسال شده توسط

   وحید کاظمی

   در تاریخ : پنجشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۵ ۰۹:۲۹
   موضوع: آزاد | تعداد بازدید : ۶۲۱ | نظرات : ۱۳

    
   گام پنجم................با سلام خدمت دوستان و اساتید خوبم...........برای ترانه نویسی بهتر است با ترانه آشنایی بیشترداشته باشیم ........ ﺁﻧﭽﻪ ﺗﺮﺍﻧﻪ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺭﻧﺞ ﻣﯿﺒﺮﺩ ... ﺗﺮﺍﻧﻪ ﺯﺑﺎﻧﯽ ﻋﺎﻣﻴﺎﻧﻪ ﻭ ﻫﻤﻪ ﻓﻬﻢ ﻭ ﺩﺭ ﻋﻴﻦ ﺣﺎﻝ ﺷﮑﻴﻞ ﻭ ﺯﻳﺒﺎ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺷﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ ﺗﺮﻳﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺑﺘﻮﺍﻥ ﮔﻔﺖ: ﺗﺮﺍﻧﻪ ﮐﻮﻟﯽ ﺷﻌﺮ ﺟﻬﺎﻥ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺭﻭﺯ ﭘﺎ ﺑﻪ ﺳﺮﺯﻣﻴﻦ ﻫﺎﯼ ﺑﮑﺮ ﻣﯽ ﮔﺬﺍﺭﺩ ﺑﯽ ﺁﻧﮑﻪ ﻣﺘﺼﺮﻓﺎﺕ ﭘﻴﺸﻴﻦ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻣﻨﮑﺮ ﺷﻮﺩ . ﺁﻥ ﭼﻪ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺗﺮﺍﻧﻪ ﯼ ﻣﺎ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺭﻧﺞ ﻣﯽ ﺑﺮﺩ ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺗﻔﮑﺮ ﻭ ﻧﺪﺍﺷﺖ ﻫﻴﭻ ﻧﻮﻉ ﺟﻬﺎﻥ ﺑﻴﻨﯽ ﺧﺎﺹ ﺍﺯ ﺳﻮﯼ ﺗﺮﺍﻧﻪ ﺳﺮﺍﯾﺎﻧﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪﻭﻥ ﻋﻠﻢ ﻭ ﺗﻨﻬﺎ ﺍﺯ ﺭﻭﯼ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺗﺮﺍﻧﻪ ﯼ ﻓﻠﺞ ﻣﯿﺰﺍﯾﻨﺪ ﻭ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺭﻫﺎ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ... ﺑﺪﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺎﻫﯽ ﺩﺭ ﻳﮏ ﺗﺮﺍﻧﻪ ﯼ ﺩﻩ ﺧﻄﯽ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻫﻴﭻ ﺍﻳﺪﻩ ﯼ ﻣﺸﺨﺼﯽ ﻧﻤﯽ ﺭﺳﻴﻢ ﺑﻠﮑﻪ ﺩﺭ ﺧﻂ ﺑﻪ ﺧﻂ ﺗﺮﺍﻧﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﺗﻀﺎﺩﻫﺎﯼ ﺑﻨﻴﺎﺩﻳﻦ ﻧﻴﺰ ﻫﺴﺘﻴﻢ . ﺩﺭ ﻓﻀﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﻣﯽ ﺳﺎﺯﺩ ﻭ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻧﺪ، ﻋﺠﻴﺐ ﻧﻴﺴﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﻧﻴﺰ ﺑﻨﻮﻳﺴﺪ ... ﻓﻘﺮ ﺩﺍﻧﺶ ﻭ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﺗﺮﻳﻦ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺗﺮﺍﻧﻪ ﺩﺭ ﺑﺴﻴﺎﺭﯼ ﺍﺯ ﺗﺮﺍﻧﻪ ﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺍﻣﺮﻭﺯﻩ ﻣﯽ ﺷﻨﻮﻳﻢ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪﻩ ﮐﻪ ﺍﻳﻦ ﻫﻨﺮ ﺍﺭﺯﺷﻤﻨﺪ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﭘﻴﺶ ﺑﻪ ﻗﻬﻘﺮﺍ ﺑﺮﻭﺩ ﮐﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻨﺰﻝ ﺳﻠﻴﻘﻪ ﻭ ﺫﺍﺋﻘﻪ ﯼ ﻣﺮﺩﻡ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ... ﺑﺮﺍﯼ ﻭﺭﻭﺩ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﯼ ﺑﺎﻳﺪ ﻻﺍﻗﻞ ﻣﻘﺪﻣﺎﺕ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﯼ ﺁﻥ ﮐﺎﺭ ﺭﺍ ﺁﻣﻮﺧﺖ . ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺮﺍﻧﻪ ﺭﺍ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺟﺪﯼ ﻭ ﻭﺍﻗﻌﯽ ﭘﻨﺪﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﺑﻪ ﺁﻥ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﯼ ﮐﺮﺩ ... ﺗﺎﮐﻴﺪﯼ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﺛﺎﺭ ﻧﺪﺍﺷﺖ ﻭ ﻫﺪﻑ ﺍﻳﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺁﻫﺴﺘﻪ ﻭﺍﺭﺩ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﯼ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﯼ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺑﻪ ﻫﻤﺎﻥ ﺁﻫﺴﺘﮕﯽ ﻧﻴﺰ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺭﺍ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺩ ... ﺑﺎﯾﺪ ﺯﻣﺎﻥ ﺻﺮﻑ ﺍﻧﺪﻳﺸﻴﺪﻥ ﺑﺮ ﺗﺮﺍﻧﻪ ﻫﺎ ﮐﺮﺩ ....... ﻟﯿﺮﯾﮏ ‏(Lyric ‏) ﯾﺎ ﺗﺮﺍﻧﻪ؛ ﺩﺭ ﯾﻮﻧﺎﻥ ﺑﺎﺳﺘﺎﻥ ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽﻫﺎ ﺑﺮ ﺍﯾﻦ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩﻥ ﮐﻪ ﺗﺮﺍﻧﻪ ﺍﺯ ﺍﻭﻧﺠﺎ ﻣﯽﯾﺎﺩ ﺣﺪﻭﺩ ﻫﺰﺍﺭﺍﻥ ﺳﺎﻝ ﭘﯿﺶ ﺩﺭ ﺑﺰﻡﻫﺎﯼ ﺷﺎﻫﺎﻧﻪ ﻭﺩﺭ ﻣﻬﻤﺎﻧﯽﻫﺎﯼ ﻣﺠﻠﻞ ﺑﻪ ﺷﻌﺮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﻭﯾﮋﮔﯽ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﺍﻭﻟﯿﻦ ﺍﯾﻦ ﺑﻮﺩﻩ ﮐﻪ ﮐﻮﺗﺎﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﻭ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﺷﺪﺕ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﺍﺣﺴﺎﺳﺎﺕ ﺷﺎﻋﺮ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﺯﯼ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﻟﯿﺮ ﺍﺟﺮﺍ ﻣﯽﺷﺪﻩ ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ: ﻟﯿﺮﯾﮏ ‏(Lyric ‏) ﯾﺎ ﺗﺮﺍﻧﻪ؛ ﮐﻪ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﻫﻢ ﻣﺎ ﺩﺭ ﺧﯿﻠﯽ ﺍﺯ ﮐﺎﺭﻫﺎ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺍﺛﺮ ﺑﻪ ﺗﺮﺍﻧﻪ ﻫﻤﻮﻥ ﻟﯿﺮﯾﮏ ‏(Lyric ‏) ﺭﻭ ﻣﯽﮔﻦ . ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﯾﻦ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﻣﺒﺎﺣﺜﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺗﺮﺍﻧﻪ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﻢ ﺳﺎﻝﻫﺎﺳﺖ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﻮﻧﺪﻩ ﻭ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﻫﻢ ﺗﺮﺍﻧﻪ ﺷﻌﺮﯾﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﺍﺣﺴﺎﺳﺎﺕ ﺑﺎﺷﻪ ﻭ ﺷﻌﺮﯾﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﺯ ﻭ ﺩﺭ ﺗﻠﻔﯿﻖ ﺑﺎ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺍﺟﺮﺍ ﻣﯽﺷﻪ . ﺍﻣﺎ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻗﻄﻊ ﻭ ﯾﻘﯿﯿﻦ ﺩﺍﻣﻨﻪﯼ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺗﺮﺍﻧﻪ ﺩﺭ ﺟﻬﺎﻥ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﻭﺳﯿﻊ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺩﺭ ﮐﺸﻮﺭ ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﯿﻦﻃﻮﺭ . ﺗﻔﺎﻭﺗﯽ ﮐﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﻩ ﺩﺭ ﮐﺸﻮﺭ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻭﺍﺳﻄﻪﯼ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﺩﺑﯿﺎﺕ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﻭ ﺍﺩﺑﯿﺎﺕ ﻏﻨﯽ ﺩﺍﺭﯾﻢ، ﻓﺮﻡ ﺧﺎﺹ ﺧﻮﺩﻣﻮﻥ ﺭﻭ ﺩﺍﺭﯾﻢ . ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎ ﺩﺭ ﺍﺩﺑﯿﺎﺕ ﻭﺯﻥ ﺩﺍﺭﯾﻢ ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﺍﺩﺑﯿﺎﺕ ﻋﺮﺏ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻫﺴﺖ ﻭ ﻧﻪ ﺑﺎ ﺩﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎﯼ ﺟﻬﺎﻥ ... ﭘﺲ ﺻﺮﻓﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻭ ﺁﻫﻨﮕﯿﻦ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺩﺭ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﻻﺯﻡ ﺑﺮﺍﯼ ﯾﮏ ﺗﺮﺍﻧﻪ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺍﺩﺑﯿﺎﺕ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻓﺎﮐﺘﻮﺭ ﺑﺮﺍﯼ ﯾﮏ ﺗﺮﺍﻧﻪ ﯼ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎﺭ ﻭ ﻣﻮﻓﻖ ﺍﺳﺖ ﺷﮑﺴﭙﯿﺮ ﻣﯿﮕﻪ : ﯾﺎ ﺑﺮﺍﯼ ﺭﺳﯿﺪﻥ ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺗﻼﺵ ﮐﻨﯿﺪ ﻭ ﯾﺎ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﺭﺳﯿﺪﻥ ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺗﻼﺵ ﮐﻨﯿﺪ. .................. اما به پیشنهادخوب و سازنده استاد عوض پور آصف برای معرفی ترانه ناب در این بخش ترانه نابی که انتخاب کردم ترانه ای از استاد خوبم حسن علیشیری که افتخار میکنم به شاگردی ایشون این ترانه توسط رضا یزدانی خیلی خوب اجرا شده و هر بار گوش دادنش برای من به شخصه تازگی داره............................... کجا گمت کردم تو این شب جاری؟! .................................. هنوز میخوابم هنوز بیداری .................................. هنوز خوشبینی به سبزی فردا .................................. کجا گمت کردم کجای این دنیا .................................. ما اهل هم بودیم هم شب و هم فانوس .................................. کجا گمت کردم کجای این کابوس .................................. پشت کدوم ابر بارونی پاییز .................................. کجای این هق هق این گریه ی یکریز .................................. شاید که برگردی ................................. شاید که پیدا شی ................................. شاید که آغازی در انتها باشی ................................. تمامه دیروز و پی تو میگردم ................................. کجا گمم. کردی؟! ................................. کجا گمت کردم؟! ................................. ما اهل هم بودیم هم شب و هم فانوس ................................. کجا گمت کردم کجای این کابوس ................................. پشت کدوم ابر بارونی پاییز ................................. کجای این هق هق این گریه ی یک ریز ................................. ممنونم از توجه شما عزیزان......قدمهای بعدی حتما در ادامه

   ارسال پیام خصوصی اشتراک گذاری : | | | | |
   این پست با شماره ۷۱۰۹ در تاریخ پنجشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۵ ۰۹:۲۹ در سایت شعر ناب ثبت گردید

   نقدها و نظرات
   جمیله عجم(بانوی واژه ها)
   پنجشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۵ ۰۹:۱۱
   خندانک خندانک خندانک خندانک
   آلاله سرخ(سیده لاله رحیم زاده)
   پنجشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۵ ۱۲:۲۴
   خندانک خندانک خندانک خندانک
   محمد علی سلیمانی مقدم
   پنجشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۵ ۱۴:۵۲
   درود بر شما و سپاس از لطفتون بابت به اشتراک گذاشتن مطالب با ارزشترین
   خندانک خندانک خندانک
   یدالله عوضپور  آصف
   پنجشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۵ ۲۰:۰۱
   سلام وشب بخیر
   جناب وحید عزیز

   پشتکار شما ستودنی میباشد
   آری دوست من
   هرترانه باید چیزی برای بُروز داشته باشد
   یعنی وقتی منِ شنونده به آهنگی گوش میدهم
   ابتدا با موسیقی آن ارتباط برقرار میکنم و بدنبال این ارتباط منتظر پیام مینشینم. کلمات خواننده است که با وزانت و متانت با موسیقی در هم می آمیزد وآماده برای تاثیر گذاری در روح و جان می گردد.
   این دو عنصر اگر با هم تلفیق نگردد هضم آن با دشواری همراه خواهد بود.
   باسپاس از شما دوست بزرگوار خندانک
   خندانک خندانک خندانک خندانک خندانک
   ابوالحسن انصاری (الف رها)
   پنجشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۵ ۲۰:۰۴
   سلام دوست بزرگوار
   خندانک
   خندانک
   وسپاس ازشما . خندانک

   مرجان تاج دینی( دریایی)
   جمعه ۲۱ خرداد ۱۳۹۵ ۰۶:۱۳
   سلام ودرود برشما
   سپاس
   خندانک خندانک
   حمیدتقی زاده
   دوشنبه ۱ بهمن ۱۳۹۷ ۲۳:۲۶
   🌷✋
   تنها کابران عضو میتوانند نظر دهند.   ارسال پیام خصوصی

   نقد و آموزش

   نظرات

   مشاعره

   کاربران اشتراک دار

   محل انتشار اشعار شاعران دارای اشتراک

   حمایت از شعرناب

   شعرناب

   با قرار دادن کد زير در سايت و يا وبلاگ خود از شعر ناب حمايت نمایید.

   کلیه ی مطالب این سایت توسط کاربران ارسال می شود و انتشار در شعرناب مبنی بر تایید و یا رد مطالب از جانب مدیریت نیست .
   استفاده از مطالب به هر نحو با رضایت صاحب اثر و ذکر منبع بلامانع می باشد . تمام حقوق مادی و معنوی برای شعرناب محفوظ است.
   0