سایت شعرناب محیطی صمیمی و ادبی برای شاعران جوان و معاصر - نقد شعر- ویراستاری شعر - فروش شعر و ترانه اشعار خود را با هزاران شاعر به اشتراک بگذارید

منو کاربریعضویت در شعرناب
درخواست رمز جدید

معرفی شاعران معاصر

انتشار ویژه ناب

♪♫ صدای شاعران ♪♫

تقویم روز

پنجشنبه 18 خرداد 1402
  21 ذو القعدة 1444
   Thursday 8 Jun 2023

    پر نشاط ترین اشعار

    کانال تلگرام شعرناب

    حمایت از شعرناب

    شعرناب

    با قرار دادن کد زير در سايت و يا وبلاگ خود از شعر ناب حمايت نمایید.

    بنویس تا زنده بمانی ،هر که نوشت پادشاه می شود. فکری احمدی زاده(ملحق)

    پنجشنبه ۱۸ خرداد

    اشعار دفتر شعرِ دفتر دوم 1402 شاعر سلیمان ابوالقاسمی

    سلیمان ابوالقاسمی

    نـادم و شرمنـده نـزدت سر بـه زیـر چون نبودم بنده ای در سلکِ کیش آن زمان در خـود نمیگنجم کـه تـو
    ۱۹ بازدید     ۷ نظر

    ادامه شعر

    سلیمان ابوالقاسمی

    به هـر قلبـی در او مهـرِ رضا بـود یقیـن دارد کــه از لطـفِ خـدا بـود کسی را گر به راهِ مصطفی رفت
    ۳۹ بازدید     ۶ نظر

    ادامه شعر

    سلیمان ابوالقاسمی

    اگر چه لعن به شیطان بر زبانش همــه فـرمـانِ او را مو بـه مو کـرد ز کبــر هــرگــز نمـــی بینــد ع
    ۵۹ بازدید     ۵ نظر

    ادامه شعر

    سلیمان ابوالقاسمی

    گـرانـی یکــه تـازی بـی رقیب است تــورم بــی گمــان آنــرا حبیب است چـو بختـک می نشیند بـر معیشت
    ۵۰ بازدید     ۲ نظر

    ادامه شعر

    سلیمان ابوالقاسمی

    از خـــدا دم میـزنــد امـــا ریـا در سیــره اش غــافـل از ایـن است کـه بـر فــردا چـــه کشت گشته
    ۴۵ بازدید     ۵ نظر

    ادامه شعر

    سلیمان ابوالقاسمی

    نیمه هم بگذشته از فصل بهار ای تورم کی تو میگردی مهار یکه تازی میکنی خوانی رجز جز خدا بر ما نمی آی
    ۸۵ بازدید     ۱۱ نظر

    ادامه شعر

    سلیمان ابوالقاسمی

    جاهلی ناهی ز منکر میشود میبـرد از دیـن و قـــرآن آبـــرو
    ۵۵ بازدید     ۴ نظر

    ادامه شعر

    سلیمان ابوالقاسمی

    شمــــردی از چـــــه مکــــروه ام کبیـره کبیره چون به خود واجب شمردی بـــه لـب ذکــر و ریـــا در س
    ۱۱۶ بازدید     ۱۱ نظر

    ادامه شعر

    سلیمان ابوالقاسمی

    لب به ذکـر و عمــل گناه باشد دفتـــرم از گنــه سیـاه باشد تا ریا در عمل چو من دارم عمــرِ
    ۵۰ بازدید     ۹ نظر

    ادامه شعر

    سلیمان ابوالقاسمی

    دغدغه بر عیبِ خویش گر داشتم چشــــم ز عیــبِ دیگــران بـر داشتم
    ۶۰ بازدید     ۷ نظر

    ادامه شعر

    سلیمان ابوالقاسمی

    صریح گویم اگر چه تلخ باشد چرا با نفسِ خود چالش نداریم ز وحدت گفته ها بسیار داریم ولی با هم سرِ
    ۴۳ بازدید     ۵ نظر

    ادامه شعر

    سلیمان ابوالقاسمی

    تا که علم و تجربـه در کار نیست راه حل بر مشکلات هموار نیست گـر تملـق شیـوه و مـرسوم گشت خفت و خو
    ۶۳ بازدید     ۳ نظر

    ادامه شعر

    سلیمان ابوالقاسمی

    ای که دم از دین و ایمان میزنی پا ز چه بر عهد و پیمان میزنی روز و شب از زهد میگویی مرا هر کجا رانت
    ۶۴ بازدید     ۷ نظر

    ادامه شعر

    سلیمان ابوالقاسمی

    بـــرخیــز تـــا بـــر نـــاتــــوان یـــاری نمـایی افتـــــــاده او از پــــــا بیـــــــا کــــا
    ۴۲ بازدید     ۳ نظر

    ادامه شعر

    سلیمان ابوالقاسمی

    چنان سرگرم عصیان و گناهم نمـی بینـم کـه می بینـد مرا او
    ۶۷ بازدید     ۵ نظر

    ادامه شعر

    سلیمان ابوالقاسمی

    خدا حافظ ای ماهِ صوم و نماز خدا حافظ ای ماهِ سوز و گداز
    ۶۰ بازدید     ۲ نظر

    ادامه شعر

    سلیمان ابوالقاسمی

    فـرزانـه ای گفتـا چنین در جمـعِ یـاران بــایـد بــه تقــوا راهِ شیطـــان را ببندید لغــزنــده بــا
    ۴۸ بازدید     ۶ نظر

    ادامه شعر

    سلیمان ابوالقاسمی

    ز تنهـایی کنی هـر دم شکایت کجا هستی نمی بینی خدا را
    ۵۷ بازدید     ۹ نظر

    ادامه شعر

    سلیمان ابوالقاسمی

    دم ز یزدان میزنی گو از چه عصیان میکنی راهِ شیطـان میروی لعنت به شیطان میکنی
    ۹۴ بازدید     ۱۱ نظر

    ادامه شعر

    سلیمان ابوالقاسمی

    درِ ایــن میکـــده چنــد روزِ دگـــر بستــــه شود مانَـــد افسوس که بی جامِ شراب بـرگـردیم تـــا ک
    ۵۳ بازدید     ۸ نظر

    ادامه شعر

    سلیمان ابوالقاسمی

    آیـــد آنــــروزی شرف سر در گـــریبـان می شود خصلتِ گــرگ در میــــانِ نسلِ انسان می شود مــی شود
    ۷۶ بازدید     ۷ نظر

    ادامه شعر

    سلیمان ابوالقاسمی

    از آن هنگـــام ریـــا آمــــد حیـا رفت حیا از هـر کجــا رفتــه صفــا رفت ز نــادانــی چـو کـرده بـ
    ۷۲ بازدید     ۱۱ نظر

    ادامه شعر

    سلیمان ابوالقاسمی

    یقین در عرش غوغا گشته امشب علـــی مهمــــان زهـــــرا گشته امشب حسیـن و مجتبــی ،کلثـوم و زینب ح
    ۱۹۰ بازدید     ۱۰ نظر

    ادامه شعر

    سلیمان ابوالقاسمی

    چو امشب بر سرم قرآن بگیرم پنـــــــاه بـــر درگـــــــهِ یزدان بگیرم ببنـدم عهـــد و پیمـــانــی
    ۶۵ بازدید     ۹ نظر

    ادامه شعر

    سلیمان ابوالقاسمی

    شبِ قدرست قدری با خدا باش دمی فارغ ز هـر رنگ و ریا باش به یاد آور که دور بودی ز یزدان ز راهِ تـوب
    ۷۵ بازدید     ۸ نظر

    ادامه شعر

    سلیمان ابوالقاسمی

    کاش که میکــردم عمـرم را مرور چاره میکـردم به کبر و هم غرور هرکه را جز خود نمـودم سرزنش شد خطــــ
    ۱۰۵ بازدید     ۱۱ نظر

    ادامه شعر

    سلیمان ابوالقاسمی

    ترا سزاست به سروری تـو خالقِ یگانه ای به هـر طرف که رو کنم ز تو مرا نشانه ای خطا ز من صفا ز تو ن
    ۷۴ بازدید     ۶ نظر

    ادامه شعر

    سلیمان ابوالقاسمی

    زبـان قـاصر ز تـوصیف است و الکـن حســن حســن حســن دارد ز احسـن
    ۸۴ بازدید     ۷ نظر

    ادامه شعر

    سلیمان ابوالقاسمی

    شدم بر سفرهِ لطفِ تو مهمان مرا روزی نمـا یارب تو غفران در این ماهِ صیام و ماهِ توبه ره
    ۱۱۲ بازدید     ۵ نظر

    ادامه شعر

    سلیمان ابوالقاسمی

    روزه یعنی بر هوس فائق شدن بر رهیـدن از قفس شائق شدن روزه یعنـی راه و رسـمِ بنــدگی زین سبب بر
    ۷۵ بازدید     ۶ نظر

    ادامه شعر

    سلیمان ابوالقاسمی

    مست به دنیاییم و دم از عشق مولا میزنیم ما زمینگیـریـم و حرف از ملکِ اعلـی میزنیم در شعــار مـا گـ
    ۶۵ بازدید     ۷ نظر

    ادامه شعر

    سلیمان ابوالقاسمی

    هـــر کجــا رفتــم بجــز بـــر درگهـت جمله درها بسته بود جز کویِ تو عذرِ تقصیرم پـذیـر یـارب ز لط
    ۹۲ بازدید     ۹ نظر

    ادامه شعر

    سلیمان ابوالقاسمی

    دستِ هوس دراز وحیایی به چشم نیست غافل شدم ز حشر گمـانـم که چشم نیست امــروز ز کـف بـرفت و نشد تـ
    ۱۰۶ بازدید     ۷ نظر

    ادامه شعر

    سلیمان ابوالقاسمی

    کردی سیاه دفترِ عمرت به معصیت از این همه گناه تو پرو ا نمی کنی آسوده ای که نفس حیا را ز تو ر
    ۱۰۰ بازدید     ۱۱ نظر

    ادامه شعر

    سلیمان ابوالقاسمی

    هــر چــه فــرمــودم بـــه ارز بــالا مــرو رفت و این جملـه مـرا بـا طعنـه گفت تــو چـــه مـی دا
    ۱۹۷ بازدید     ۷ نظر

    ادامه شعر

    سلیمان ابوالقاسمی

    جـاذبــه دارد زمیـن خوشتـر کسی عشقِ یزدان میبرد او را به عرش
    ۸۶ بازدید     ۱۰ نظر

    ادامه شعر

    سلیمان ابوالقاسمی

    حـــذر دارم خــــــداونـــــــدا ز روزی چو لــذت از دعــا بــر مــن نباشد چه سان بینم ترا در
    ۷۱ بازدید     ۷ نظر

    ادامه شعر

    سلیمان ابوالقاسمی

    بنـدهِ شرمنـده ام امـا چنیـن است بـاورم ریزه خوارِ سفـرهِ احسان و لطفِ داورم کـردگـارم هـر دو ع
    ۷۸ بازدید     ۶ نظر

    ادامه شعر

    نقد و آموزش

    نظرات

    مشاعره

    کاربران اشتراک دار

    محل انتشار اشعار شاعران دارای اشتراک
    کلیه ی مطالب این سایت توسط کاربران ارسال می شود و انتشار در شعرناب مبنی بر تایید و یا رد مطالب از جانب مدیریت نیست .
    استفاده از مطالب به هر نحو با رضایت صاحب اثر و ذکر منبع بلامانع می باشد . تمام حقوق مادی و معنوی برای شعرناب محفوظ است.
    1