سایت شعرناب محیطی صمیمی و ادبی برای شاعران جوان و معاصر - نقد شعر- ویراستاری شعر - فروش شعر و ترانه اشعار خود را با هزاران شاعر به اشتراک بگذارید

منو کاربریعضویت در شعرناب
درخواست رمز جدید

معرفی شاعران معاصر

انتشار ویژه ناب

♪♫ صدای شاعران ♪♫

تقویم روز

پنجشنبه 18 خرداد 1402
  21 ذو القعدة 1444
   Thursday 8 Jun 2023

    پر نشاط ترین اشعار

    کانال تلگرام شعرناب

    حمایت از شعرناب

    شعرناب

    با قرار دادن کد زير در سايت و يا وبلاگ خود از شعر ناب حمايت نمایید.

    بنویس تا زنده بمانی ،هر که نوشت پادشاه می شود. فکری احمدی زاده(ملحق)

    پنجشنبه ۱۸ خرداد

    اشعار دفتر شعرِ دفتر اول شاعر سلیمان ابوالقاسمی

    سلیمان ابوالقاسمی

    امشب بـه پیشِ دیـده هــا زاری نمایم اشــکِ نــدامـت بـــر خطـــا جــاری نمایم امشب شبِ شب زنده
    ۱۱۵ بازدید     ۷ نظر

    ادامه شعر

    سلیمان ابوالقاسمی

    بر گوش رهروان صلا میدهد رضا بـر قلبِ عاشقـان جلا میدهد رضا با اذنِ ذوالجـلال امام ِ رئـوف ما
    ۸۹ بازدید     ۸ نظر

    ادامه شعر

    سلیمان ابوالقاسمی

    اشکِ مـادر همچـو مروارید گشت از طبیبش پـرس گـواهـی میدهد
    ۶۶ بازدید     ۴ نظر

    ادامه شعر

    سلیمان ابوالقاسمی

    او که دینش خرجِ دنیـا میکند کی دگر سودی به فردا میکند
    ۸۰ بازدید     ۶ نظر

    ادامه شعر

    سلیمان ابوالقاسمی

    اگــر خـود را مسلمــان می شماری چرا دل را به شیطان می سپاری
    ۷۶ بازدید     ۴ نظر

    ادامه شعر

    سلیمان ابوالقاسمی

    ننـگ و نفــریـن بـــاد بـی شک بــر کسی چون به هر پستی به هر پستی رسد
    ۸۸ بازدید     ۷ نظر

    ادامه شعر

    سلیمان ابوالقاسمی

    تو مولایی و من چشم انتظارم نمــا رحمــی کنـون بـر حـالِ زارم بگـو تـا کـی بمانـم چشم براهت که تا
    ۵۷ بازدید     ۵ نظر

    ادامه شعر

    سلیمان ابوالقاسمی

    بدترین ویروس دلال است به خلق واکسنــی بهــرش هنـــوز پیـــدا نشد بـی صــدا او کشتــــه میگیــرد
    ۷۰ بازدید     ۴ نظر

    ادامه شعر

    سلیمان ابوالقاسمی

    ایــن چنیــن فــرمــود مـــرا فـــرزانـــــه ای قلبِ تو چپ هست گوید با تو راست
    ۶۵ بازدید     ۲ نظر

    ادامه شعر

    سلیمان ابوالقاسمی

    بـر زبــان و دل چــو قفلــی میـزدی یک دمی هم خانه بر شیطان نبود
    ۹۵ بازدید     ۱۷ نظر

    ادامه شعر

    سلیمان ابوالقاسمی

    از جـاذبـه شد بـا خبـر سیبی چو افتاد در غفلتیم گوش فلک کر شد ز بیداد
    ۱۰۳ بازدید     ۷ نظر

    ادامه شعر

    سلیمان ابوالقاسمی

    هر دم از وجدان مرا بـاشد نـدا کی گنه کرد آنکه می بیند خدا
    ۵۸ بازدید     ۴ نظر

    ادامه شعر

    سلیمان ابوالقاسمی

    عیــدِ عشـقِ عـاشقــانِ عـالمست خسروِ خوبـان خلیلِ خاتمست مرتضـی مولا محمــد مصطفی آسمانی آیتی آم
    ۶۸ بازدید     ۵ نظر

    ادامه شعر

    سلیمان ابوالقاسمی

    عمــرم بسر آمـد از هــوی و هــوسم صیدم که از غفلتِ خود در قفسم صیادِ من آنکـه شد رجیم از درِ تو
    ۷۱ بازدید     ۵ نظر

    ادامه شعر

    سلیمان ابوالقاسمی

    نکرد سجده چون شیطان آدمی را نگــــر از درگـــــهِ یـــــزدان رجیـــم شد مـــده دستِ رفــاقــت پس
    ۶۲ بازدید     ۴ نظر

    ادامه شعر

    سلیمان ابوالقاسمی

    سجده هایت اتصالست بر وصال جـــانِ تـو ایمـــن ز خصــمِ بـدسگال اشـکِ تــو تفسیــرِ رنـجِ کـربــلاس
    ۸۲ بازدید     ۴ نظر

    ادامه شعر

    سلیمان ابوالقاسمی

    عطــــــرِ حیــــــدر میـــــوهِ ام البنین بـاتـو هیـچ قلبـی نمیگــردد حزین ای لبت شرمنـــده کــ
    ۶۲ بازدید     ۶ نظر

    ادامه شعر

    سلیمان ابوالقاسمی

    از تو بگـریزم کجا هـر جایِ عالـم محضرت گر نمی بینـم ترا بستم ز غفلت چشمِ خود
    ۶۳ بازدید     ۴ نظر

    ادامه شعر

    سلیمان ابوالقاسمی

    به حسرت چون ز کف ماه رجب رفت کـزیـن حسرت نگـــر آهــم بــه لب مــانــد مهِ شعبـان خـوش آمـد گـر رج
    ۱۴۳ بازدید     ۳ نظر

    ادامه شعر

    سلیمان ابوالقاسمی

    از چـه تـرسانـی مـرا از کـردگــار نکتـه ای گـویـم تـرا من یـادگــار مهر او والاتر است از مهر مام
    ۵۱ بازدید     ۳ نظر

    ادامه شعر

    سلیمان ابوالقاسمی

    شکـــوه داری از گـــرانــــی هـــا چرا شـرم نبینــی از کسی حتــی دمـی آبـــرو بنگـــر ز مفـت
    ۸۱ بازدید     ۵ نظر

    ادامه شعر

    سلیمان ابوالقاسمی

    خـداونــدا کــریـمــی مـن گــدایم مکــن یـارب ز درگاهـت جدایم به بحر رحمت و برکت غریقم اجابت کن
    ۸۲ بازدید     ۴ نظر

    ادامه شعر

    سلیمان ابوالقاسمی

    از خــدا لطفــی چـــو شــامــل میشـود یـــادِ او بـــا سیـــــره کــــامــــل میشـود نصـرت ایــ
    ۸۸ بازدید     ۳ نظر

    ادامه شعر

    سلیمان ابوالقاسمی

    بی تـدبـر کی سخن گوید فکور هر سخن باشد نشانی از شعور
    ۵۱ بازدید     ۵ نظر

    ادامه شعر

    سلیمان ابوالقاسمی

    مستجـاب الـدعــوه از الطـافِ رب از خـــدا دارد مقـــامش بـی گمـــان دستِ مهــرش مظهــرِ مهـــر خــ
    ۶۳ بازدید     ۲ نظر

    ادامه شعر

    سلیمان ابوالقاسمی

    بترس از آن سه اشک در زندگانی به عقبــا خـواری آن بـر تـو معلــوم یکی اشکِ پـدر هـم مـادر خویش د
    ۶۷ بازدید     ۲ نظر

    ادامه شعر

    سلیمان ابوالقاسمی

    خمینـی گــر جــدا گــردد ز نهضت فـــرو افتــــد نظـــــام از اوجِ عــزت همـــه بـاشند سهیــم
    ۱۱۱ بازدید     ۱۰ نظر

    ادامه شعر

    سلیمان ابوالقاسمی

    جنت گـوارا آنکــه را در زنـدگـانـی بـر او صفت نـزدِ خدا افتـاده باشد در دوزخ از قهـرِ خـدا باشد
    ۵۵ بازدید     ۲ نظر

    ادامه شعر

    سلیمان ابوالقاسمی

    گـــــر اجـــل آیــــد بسر گــــردد اَمـــل تن بـه قبر و روح بـه برزخ میرود چون دمند بر صور از به
    ۶۹ بازدید     ۵ نظر

    ادامه شعر

    سلیمان ابوالقاسمی

    بـا نفسِ زبـون بـه نـاروا سر کردی گوشِ همــه را چو از ریا کر کردی از کبر و غرور ز درگــه حـق رفتی
    ۵۶ بازدید     ۳ نظر

    ادامه شعر

    سلیمان ابوالقاسمی

    خـدا شوقِ منـاجـاتـم عطـا کن خلـوصـی در عبـاداتـم عطـا کن شب و روزم به غفلت میشود طی تـو عفـوی
    ۹۳ بازدید     ۲ نظر

    ادامه شعر

    سلیمان ابوالقاسمی

    چو خود معیار به ایمان می شماری نـدانـی دل بـه شیطــان می سپاری
    ۷۱ بازدید     ۳ نظر

    ادامه شعر

    سلیمان ابوالقاسمی

    ای که از دیگر بگویی بد به من نزدِ او بی شک بگویی بد ز من
    ۴۴۲ بازدید     ۸ نظر

    ادامه شعر

    سلیمان ابوالقاسمی

    گفتیم بیا مولا چون دل به تو ما بستیم بینِ خودمان باشد کی منتظرش هستیم
    ۴۰۹ بازدید     ۶ نظر

    ادامه شعر

    سلیمان ابوالقاسمی

    من که سر تا پا گناهم یا حسین نـزدِ تـو هم روسیاهم یا حسین ای که با دشمن نگاهت مهر بود از کـر
    ۳۷۹ بازدید     ۵ نظر

    ادامه شعر

    سلیمان ابوالقاسمی

    وقتی که ترس و رشوه پدیدار می شود مسلـم میـانِ کــوفــه گــرفتــار می شود بـــا خنـجــــرِ ری
    ۶۱۱ بازدید     ۹ نظر

    ادامه شعر

    سلیمان ابوالقاسمی

    مهِ مهــر و محرم با هم آمد مهِ شور و مهِ حزن و غم آمد به نسلِ مصطفی مزدِ رسالت به جایِ م
    ۵۶۷ بازدید     ۱۲ نظر

    ادامه شعر

    سلیمان ابوالقاسمی

    محرم مُهر مهرم بر حرم شد ز سوی ِ کبریا بر من کرم شد مدافع بـر حـرم شد افتخارم فـدا در
    ۴۶۰ بازدید     ۶ نظر

    ادامه شعر

    نقد و آموزش

    نظرات

    مشاعره

    کاربران اشتراک دار

    محل انتشار اشعار شاعران دارای اشتراک
    کلیه ی مطالب این سایت توسط کاربران ارسال می شود و انتشار در شعرناب مبنی بر تایید و یا رد مطالب از جانب مدیریت نیست .
    استفاده از مطالب به هر نحو با رضایت صاحب اثر و ذکر منبع بلامانع می باشد . تمام حقوق مادی و معنوی برای شعرناب محفوظ است.
    1