سایت شعرناب محیطی صمیمی و ادبی برای شاعران جوان و معاصر - نقد شعر- ویراستاری شعر - فروش شعر و ترانه اشعار خود را با هزاران شاعر به اشتراک بگذارید

بنویس تا زنده بمانی ،هر که نوشت پادشاه می شود. فکری احمدی زاده(ملحق)

سه شنبه ۱۵ آذر

اشعار دفتر شعرِ يك جرعه غزل شاعر طلعت خياط پيشه (طلاي كرماني)

طلعت خياط پيشه (طلاي كرماني)

تو با منی بوسعت ِتکرار ِ زندگی
۱۰۱۲ بازدید     ۱۱۵ نظر

ادامه شعر

طلعت خياط پيشه (طلاي كرماني)

چه خطا سر زد از ما که نمی دهی جوابی
۱۳۱ بازدید     ۳۸ نظر

ادامه شعر

طلعت خياط پيشه (طلاي كرماني)

به اشتیاق ِ عشق ِ تو به هر دری که سر زدم
۶۷ بازدید     ۲۰ نظر

ادامه شعر

طلعت خياط پيشه (طلاي كرماني)

دلم در باورم گم می کند دستان تدبیرم
۲۳۴ بازدید     ۳۳ نظر

ادامه شعر

طلعت خياط پيشه (طلاي كرماني)

فریاد از این غوغای سرخ و زرد ِ پاییزی
۱۶۵ بازدید     ۲۵ نظر

ادامه شعر

طلعت خياط پيشه (طلاي كرماني)

وقتی سکوت فاصله بال و پرم شکست
۳۹۰ بازدید     ۳۶ نظر

ادامه شعر

طلعت خياط پيشه (طلاي كرماني)

دلم گرفته برایت بگو کجایی تو ؟
۱۴۳ بازدید     ۳۹ نظر

ادامه شعر

طلعت خياط پيشه (طلاي كرماني)

غم عالم مخور هر گز که دور ِ باطلی دارد
۱۳۷ بازدید     ۳۵ نظر

ادامه شعر

طلعت خياط پيشه (طلاي كرماني)

دل مرده ایم و قصد ِ تماشا نمی کنیم
۹۵ بازدید     ۲۰ نظر

ادامه شعر

طلعت خياط پيشه (طلاي كرماني)

گفتی ببرم دل ز علایق که بریدم
۱۰۱ بازدید     ۲۲ نظر

ادامه شعر

طلعت خياط پيشه (طلاي كرماني)

دلم گرفته از غم هوای گریه دارم
۱۶۲ بازدید     ۲۵ نظر

ادامه شعر

طلعت خياط پيشه (طلاي كرماني)

دست و بالم بسته است در انتها جامانده ام
۱۳۰ بازدید     ۱۴ نظر

ادامه شعر

طلعت خياط پيشه (طلاي كرماني)

قد می کشد عطر تنت از خانه ام امشب بیا
۱۶۰ بازدید     ۱۸ نظر

ادامه شعر

طلعت خياط پيشه (طلاي كرماني)

از طایفه ی شهر ِ کریمان ِ کویرم
۷۳۹ بازدید     ۷۸ نظر

ادامه شعر

طلعت خياط پيشه (طلاي كرماني)

امشب به هوای لب ِ تو جام گرفتم از هلهله ی عشق ِ تو الهام گرفتم
۲۷۲ بازدید     ۲۰ نظر

ادامه شعر

طلعت خياط پيشه (طلاي كرماني)

صدایم کن که در این بی صدایی ها زمین گیرم
۶۰۹ بازدید     ۲۵ نظر

ادامه شعر

طلعت خياط پيشه (طلاي كرماني)

آتش بزن در من بسوزان باورم را
۶۰۰ بازدید     ۳۲ نظر

ادامه شعر

طلعت خياط پيشه (طلاي كرماني)

چه بی ثمر نشسته ام میان ِ خوف ِ خواب ها
۸۸۱ بازدید     ۲۱ نظر

ادامه شعر

طلعت خياط پيشه (طلاي كرماني)

وقتی نگاهت با نگاهم دلبری کرد
۶۷۴ بازدید     ۳۷ نظر

ادامه شعر

طلعت خياط پيشه (طلاي كرماني)

نمی دانی که در پشت ِ نگاه ِ سرد و خاموشم
۷۳۶ بازدید     ۲۹ نظر

ادامه شعر

طلعت خياط پيشه (طلاي كرماني)

کسیکه بغض ِ غریبی نشسته بر جانش
۶۳۲ بازدید     ۴۴ نظر

ادامه شعر

طلعت خياط پيشه (طلاي كرماني)

مگر به جشن ِ شبی عاشقانه مهمانی
۸۳۴ بازدید     ۴۰ نظر

ادامه شعر

طلعت خياط پيشه (طلاي كرماني)

افتاده ام از اوج ِ دنیای جوانی ها
۶۹۱ بازدید     ۲۴ نظر

ادامه شعر

طلعت خياط پيشه (طلاي كرماني)

کشیده چادر ِ شب را فلک بر بام ِ تنهایی
۴۹۴ بازدید     ۳۴ نظر

ادامه شعر

طلعت خياط پيشه (طلاي كرماني)

امشب تو می آیی و دل ، غرق ِ تماشا می شود
۵۴۹ بازدید     ۳۴ نظر

ادامه شعر

طلعت خياط پيشه (طلاي كرماني)

سایه ای افتاده بر رخسار ِ گلرنگ ِ شباب
۵۲۳ بازدید     ۵۲ نظر

ادامه شعر

طلعت خياط پيشه (طلاي كرماني)

خدا گند که بغض ِ غم بیک بهانه بشکند
۷۰۰ بازدید     ۱۶ نظر

ادامه شعر

طلعت خياط پيشه (طلاي كرماني)

بر در ِ عشق ِ تو با دست ِ غزل در بزنم یا نزنم
۴۷۴ بازدید     ۳۶ نظر

ادامه شعر

طلعت خياط پيشه (طلاي كرماني)

دلم گرفته خدایا ، گره گشایی کن
۶۵۲ بازدید     ۲۷ نظر

ادامه شعر

طلعت خياط پيشه (طلاي كرماني)

من عاشق و مشتاق ِ هیاهوی شبابم
۷۱۳ بازدید     ۴۷ نظر

ادامه شعر

طلعت خياط پيشه (طلاي كرماني)

چاوش ِ زمانه بی قرار آمده است
۸۸۸ بازدید     ۱۰۷ نظر

ادامه شعر

طلعت خياط پيشه (طلاي كرماني)

بسکه گل کرده هوا در گذر ِ عطر ِ تنت
۷۴۷ بازدید     ۹۸ نظر

ادامه شعر

طلعت خياط پيشه (طلاي كرماني)

یک شب بیا دیوانه شو
۶۴۷ بازدید     ۵۲ نظر

ادامه شعر

طلعت خياط پيشه (طلاي كرماني)

از بس دل ِ دیوانه ی من غرق ِ خروش است
۷۲۰ بازدید     ۶۳ نظر

ادامه شعر

طلعت خياط پيشه (طلاي كرماني)

من عاشق ِ دل دل زدن ِ خاک ِ کویرم
۶۹۰ بازدید     ۱۲۱ نظر

ادامه شعر

طلعت خياط پيشه (طلاي كرماني)

بهاران آمدو گلشن سراپا شور و غوغا شد
۵۰۲ بازدید     ۱۹ نظر

ادامه شعر

طلعت خياط پيشه (طلاي كرماني)

چشم انتظار دیدن تو دیده بر درم
۵۰۸ بازدید     ۵۱ نظر

ادامه شعر

طلعت خياط پيشه (طلاي كرماني)

امشب میان ِ واژه ها شور ِ غزلخوانی ست
۶۴۵ بازدید     ۱۲ نظر

ادامه شعر

طلعت خياط پيشه (طلاي كرماني)

ما همان مست و خرابیم دوایی بفرست
۵۸۶ بازدید     ۳۴ نظر

ادامه شعر

طلعت خياط پيشه (طلاي كرماني)

زمانه دست ِ مرا بسته است ، چو زندانی
۵۴۹ بازدید     ۵۱ نظر

ادامه شعر

طلعت خياط پيشه (طلاي كرماني)

امشب زده ام بر سر ، دستان ِ دعا را باز
۴۷۳ بازدید     ۳۷ نظر

ادامه شعر

طلعت خياط پيشه (طلاي كرماني)

اگر در تماشای چشمان ِمستت غریبم
۶۰۸ بازدید     ۶۷ نظر

ادامه شعر

طلعت خياط پيشه (طلاي كرماني)

بيا اي دست ِ استغنا مرا از من جدايم كن
۵۲۰ بازدید     ۴۱ نظر

ادامه شعر

طلعت خياط پيشه (طلاي كرماني)

خزان رسيد و جواني چه با شتاب گذشت
۶۴۰ بازدید     ۴۶ نظر

ادامه شعر

طلعت خياط پيشه (طلاي كرماني)

مي چكد قند و عسل از لب ِ شيرين شكرت
۵۵۳ بازدید     ۴۸ نظر

ادامه شعر

طلعت خياط پيشه (طلاي كرماني)

اي آنكه بردي از دلم گلواژه ي صبر و قرار
۵۴۲ بازدید     ۲۶ نظر

ادامه شعر

طلعت خياط پيشه (طلاي كرماني)

تو را گم كرده ام اينجا نمي يابم مدارت را
۶۳۶ بازدید     ۶۷ نظر

ادامه شعر

طلعت خياط پيشه (طلاي كرماني)

از جان و دل ميخواهمت ، در عاشقي ديوانه باشم
۶۷۹ بازدید     ۴۰ نظر

ادامه شعر

طلعت خياط پيشه (طلاي كرماني)

تو مي داني كه دلتنگت ندارد شوق آواز
۶۳۹ بازدید     ۳۵ نظر

ادامه شعر

طلعت خياط پيشه (طلاي كرماني)

من تشنه ترين قاصد تكثير ِ بهارم
۶۶۸ بازدید     ۳۸ نظر

ادامه شعر

طلعت خياط پيشه (طلاي كرماني)

چه بامن مي كند هر شب مرور ِ حس ِتنهايي
۵۲۹ بازدید     ۵۲ نظر

ادامه شعر

طلعت خياط پيشه (طلاي كرماني)

تو را گم كرده ام امشب ندارم شوق ِ فردا را
۴۹۶ بازدید     ۷۲ نظر

ادامه شعر

طلعت خياط پيشه (طلاي كرماني)

جانا رها كن بغض غم
۶۱۵ بازدید     ۱۰۳ نظر

ادامه شعر

طلعت خياط پيشه (طلاي كرماني)

نگاه چشم ِ زيبايت لبالب از فريبايي ست
۶۸۳ بازدید     ۸۲ نظر

ادامه شعر

طلعت خياط پيشه (طلاي كرماني)

در دلم مهر ِ تو افزون
۴۵۱ بازدید     ۱۵ نظر

ادامه شعر

طلعت خياط پيشه (طلاي كرماني)

رفتي دل ِ من خسته ز غمها شده بر گَرد تقديم به همه دوستاني كه
۴۹۲ بازدید     ۳۹ نظر

ادامه شعر

طلعت خياط پيشه (طلاي كرماني)

برهم بزن سكوت ِ غم انگيز خانه را
۷۳۴ بازدید     ۵۱ نظر

ادامه شعر

طلعت خياط پيشه (طلاي كرماني)

دیگر نمی خواهم تو را هرگز ببینم
۸۶۲ بازدید     ۸۷ نظر

ادامه شعر

طلعت خياط پيشه (طلاي كرماني)

ديگر نمي خواهد دلم تنها نشينم
۸۰۲ بازدید     ۴۲ نظر

ادامه شعر

طلعت خياط پيشه (طلاي كرماني)

همه آرزوی من شد بدرت کنم گدایی
۸۱۰ بازدید     ۲۲ نظر

ادامه شعر

طلعت خياط پيشه (طلاي كرماني)

تشنه ام تشنه بگو دجله ی مهتاب کجاست؟
۱۲۴۹ بازدید     ۴۹ نظر

ادامه شعر

طلعت خياط پيشه (طلاي كرماني)

در دل ِ عاشقان ِ تو شوق ِ تو می زند شرر
۸۱۹ بازدید     ۷۳ نظر

ادامه شعر

طلعت خياط پيشه (طلاي كرماني)


بیا که در فراق ِ تو ، چو شعله غرق ِ آتشم
نفس گرف
۸۳۲ بازدید     ۸۷ نظر

ادامه شعر

طلعت خياط پيشه (طلاي كرماني)


گم شدم در بی نهایت یا علی دستم بگیر
دم به دم دارم هوای
۱۵۹۲ بازدید     ۷۱ نظر

ادامه شعر

طلعت خياط پيشه (طلاي كرماني)

سحر شد در زمان آهنگ هوهوی جنون جاریست
۱۲۴۴ بازدید     ۷۰ نظر

ادامه شعر

طلعت خياط پيشه (طلاي كرماني)

چقدر بی تو نشستن میان ِ تنهایی
۱۰۲۰ بازدید     ۴۸ نظر

ادامه شعر

طلعت خياط پيشه (طلاي كرماني)


به اشتیاق ِ عشق تو ،به هر دری که سر زدم
صلای عشق
۸۱۲ بازدید     ۱۶۱ نظر

ادامه شعر

طلعت خياط پيشه (طلاي كرماني)


چتر شب وا شده در حال و هوایی دگرم
پشت ِ سجاده ی د
۱۱۱۹ بازدید     ۱۳۴ نظر

ادامه شعر

طلعت خياط پيشه (طلاي كرماني)


بسکه غریبی شده غمنامه ی حیرانی ام
تشنه ترین زائر
۹۱۷ بازدید     ۱۳۵ نظر

ادامه شعر

طلعت خياط پيشه (طلاي كرماني)

برای با تو نشستن همیشه تنهایم
گرفته بغض غریبی ،گلوی رگهایم
اگر چه رفته زکف صبر و اختیارم باز
۹۰۰ بازدید     ۶۹ نظر

ادامه شعر

طلعت خياط پيشه (طلاي كرماني)

۹۳۲ بازدید     ۲۱ نظر

ادامه شعر

طلعت خياط پيشه (طلاي كرماني)

۸۷۰ بازدید     ۱۸ نظر

ادامه شعر

مجموع ۹۴ پست فعال در ۲ صفحه

نقد و آموزش

نظرات

مشاعره

کاربران اشتراک دار

محل انتشار اشعار شاعران دارای اشتراک

حمایت از شعرناب

شعرناب

با قرار دادن کد زير در سايت و يا وبلاگ خود از شعر ناب حمايت نمایید.

کلیه ی مطالب این سایت توسط کاربران ارسال می شود و انتشار در شعرناب مبنی بر تایید و یا رد مطالب از جانب مدیریت نیست .
استفاده از مطالب به هر نحو با رضایت صاحب اثر و ذکر منبع بلامانع می باشد . تمام حقوق مادی و معنوی برای شعرناب محفوظ است.
1