سایت شعرناب محیطی صمیمی و ادبی برای شاعران جوان و معاصر - نقد شعر- ویراستاری شعر - فروش شعر و ترانه اشعار خود را با هزاران شاعر به اشتراک بگذارید

قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي ۖ إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ عرض کرد: بار الها، به لطف و کرمت از خطای من در گذر و مرا ملک و سلطنتی عطا فرما که پس از من احدی را نسزد، که تو تنها بخشنده بی عوضی. 35 سوره ص

پنجشنبه ۱ اسفند

اشعار دفتر شعرِ شمع سوخته شاعر محمدباقر آزاد (سایه)

محمدباقر آزاد (سایه)

هرکه پرسید از تو ، میگویم رفتنت اتفاق ناگهانی بود...
۳۹ بازدید     ۲ نظر

ادامه شعر

محمدباقر آزاد (سایه)

پناه میبرم از شرِّ دوریت هرشب به خاطراتِ گذشته، امیدِ اینده...
۷۷ بازدید     ۳ نظر

ادامه شعر

محمدباقر آزاد (سایه)

بعد از تو در بندِ سلیطه های ألوانم دیگر درونِ سینه ام تقوا نخواهد بود...
۱۰۲ بازدید     ۳ نظر

ادامه شعر

محمدباقر آزاد (سایه)

به شهر مو حنایی ات ، دچار گشته ام دگر مرا به حبس در حریم امن آن مجاب کن...
۲۲۷ بازدید     ۵ نظر

ادامه شعر

محمدباقر آزاد (سایه)

روزه ی اجباری دوری به جسمم داده ای... میشوم هر روز لاغر تر، ضعیف اندام تر...
۲۱۱ بازدید     ۱۱ نظر

ادامه شعر

محمدباقر آزاد (سایه)

من گذشتم از تو اما مادرم را روز و شَب بر سَرِ سجادّه أش در حالِ نفرین دیده أم
۳۷۸ بازدید     ۳۲ نظر

ادامه شعر

محمدباقر آزاد (سایه)

نترس بعدِ تو هر چیز بر سرم آمد إعادهٔ شَرَف و آبرو نخواهم کرد...
۲۲۰ بازدید     ۲۱ نظر

ادامه شعر

محمدباقر آزاد (سایه)

من شکستی دائمم، آمار میخواهم چه کار...
۱۳۰ بازدید     ۶ نظر

ادامه شعر

محمدباقر آزاد (سایه)

کمی باریده ام امروز ، قدری بهترم انگار...
۱۸۳ بازدید     ۶ نظر

ادامه شعر

محمدباقر آزاد (سایه)

به نامِ عشق همیشه به من کلک زده اند...
۲۲۰ بازدید     ۵ نظر

ادامه شعر

محمدباقر آزاد (سایه)

دستی بِکِش به سَر و رویِ خسته ات...
۲۷۱ بازدید     ۷ نظر

ادامه شعر

محمدباقر آزاد (سایه)

نرو که قول میدهم، دوباره آدمت شوم...
۱۸۵ بازدید     ۱۰ نظر

ادامه شعر

محمدباقر آزاد (سایه)

دوست دارم...
۱۴۵ بازدید     ۱۳ نظر

ادامه شعر

محمدباقر آزاد (سایه)

قاب عکس کهنه ات با شال سبز و عطر تو راه های خودکشی دارد فراهم میشود
۴۳۵ بازدید     ۳ نظر

ادامه شعر

محمدباقر آزاد (سایه)

چالِ رویِ گونه أت شد علتِ ویرانیَم چون خرابی ها بُوَد رویِ گُسَل ها بیشتر
۸۰۹ بازدید     ۱۴ نظر

ادامه شعر

محمدباقر آزاد (سایه)

من دلم تنگ است و دلگیرم،نمی دانم چرا ماه من امشب به روی خود نقاب انداخته...
۱۳۳ بازدید     ۷ نظر

ادامه شعر

محمدباقر آزاد (سایه)

آیِـنه بَنـدان کُـنید، بَـر سَـرِ هَـر کـوچه ای چــــون گِـرِهــی وا شــده، أز خَـــمِ أبرویِ شعر
۱۴۷ بازدید     ۱۰ نظر

ادامه شعر

محمدباقر آزاد (سایه)

خنده های تو شدیدا به دلم میچسبد مثـلِ بـاریدنِ بـاران ، وسطِ تـابستان
۶۰۸ بازدید     ۴ نظر

ادامه شعر

محمدباقر آزاد (سایه)

دوایِ حالِ خرابـم کسی نـخواهـد شـد به غـیرِ بسـترِ خـوابی که دوستش دارم
۲۶۷ بازدید     ۱۴ نظر

ادامه شعر

محمدباقر آزاد (سایه)

قیمت ناز تو از قند و شکر بیشتر است گرچه ناز تو گران است،خریدن دارد
۱۴۲ بازدید     ۶ نظر

ادامه شعر

محمدباقر آزاد (سایه)

میشناسم من کسی را با حجابش دل ربود پس تو با رنگ و لعابت عشق را معنا نکن...
۳۱۹ بازدید     ۲۱ نظر

ادامه شعر

محمدباقر آزاد (سایه)

عاشِقی یـک شبِ تنـهایی و یِکسَر کابـوس باشـد و غیرِ همـین شَـرح کـه دادم هـمه هیچ
۲۷۷ بازدید     ۱۲ نظر

ادامه شعر

محمدباقر آزاد (سایه)

شعـر میخواهم بگویـم بـاز هـم از چشـمِ تو مـن خـدایم را به ایـن اوصـاف عبـادت میکنم
۲۷۶ بازدید     ۱۲ نظر

ادامه شعر

محمدباقر آزاد (سایه)

مینشینی رو به رویم با دو چشمِ مستِ خود باز از این مردِ عاشق دلربایی میکنی
۱۸۳ بازدید     ۶ نظر

ادامه شعر

محمدباقر آزاد (سایه)

بِیت ها را زنـده کـن بـا خنده ی خـردادی ات چـون به لبـخندِ تو بسـته مهربانـم،جـانِ شعر
۳۰۲ بازدید     ۶ نظر

ادامه شعر

محمدباقر آزاد (سایه)

شُدم شبیهِ همان دَلقکی که میخنـــــــدد ولی درونِ دِلش دردِ کُهنه پنهان اســـت
۲۶۱ بازدید     ۶ نظر

ادامه شعر

محمدباقر آزاد (سایه)

خُـدعـه کـن تـا کُـنجِ زنـدانـت بـمـانـم تـا أبَـد چون که مـیدانم کسـی پشتِ سرم یعقوب نیست
۱۷۱ بازدید     ۸ نظر

ادامه شعر

محمدباقر آزاد (سایه)

وقتی میبینم تورا رنگِ رَخِ من میرود من دگر حال خرابم را رعایت میکنم
۸۶۷ بازدید     ۹ نظر

ادامه شعر

محمدباقر آزاد (سایه)

خواب هـایم خــــوب امـا در پِـی اش تـعبیر بد من کمی دیوانه هسـتم،إبن سـیریـن بیشتر
۲۹۳ بازدید     ۹ نظر

ادامه شعر

محمدباقر آزاد (سایه)

اخم هایت را به روی شانه ام بگذار چون این گره ها با نوازش های من وا میشود
۳۶۷ بازدید     ۱۷ نظر

ادامه شعر

محمدباقر آزاد (سایه)

باران اگر نبارد در کوچه های این دل من خاک کوچه ام را با گریه میکنم گل
۳۷۵ بازدید     ۱۴ نظر

ادامه شعر

محمدباقر آزاد (سایه)

از باد سحر گاهی در اول شهریور بویت به مشام اید از عطر خوش شالی
۲۷۸ بازدید     ۱۹ نظر

ادامه شعر

محمدباقر آزاد (سایه)

من به لبخندِ کسـی کـاری ندارم مهربان روی لـب هایـت ولی لـبخند زیبا میشود
۳۰۸ بازدید     ۱۱ نظر

ادامه شعر

محمدباقر آزاد (سایه)

هرچه میخواهی بگو تا من نفهمم عاشقی شک ندارم بعد مرگم ختمِ قرآن میکنی
۸۰۶ بازدید     ۱۶ نظر

ادامه شعر

محمدباقر آزاد (سایه)

گرفتم قـابِ عکست را به رویِ سیـنه ام امّـــــــا چقدر اینـجا فراوان است چَشمِ بی حَیـا امشب
۲۶۷ بازدید     ۱۰ نظر

ادامه شعر

محمدباقر آزاد (سایه)

تمامِ خنده هایِ من برایِ حفظِ ظاهِر شد من آن شَمعم که میبینی در آن آثارِ تنهایی
۲۷۲ بازدید     ۱۰ نظر

ادامه شعر

محمدباقر آزاد (سایه)

گرچه میگویند عشــقِ ما شُعاری بیش نیست حرف مردم پیش رویِ ما غُبـــاری بیش نیست
۳۹۹ بازدید     ۱۸ نظر

ادامه شعر

محمدباقر آزاد (سایه)

من مُسَلمــانم وَلـی این حاجــتم پایِ مرا از زیارتـگاه و مسـجد، تا کِــلیسـا میبرد
۳۲۸ بازدید     ۱۵ نظر

ادامه شعر

آموزش و نقد کامل شعر یا اثر

نظرات

مشاعره

کاربران اشتراک دار

محل انتشار اشعار شاعران دارای اشتراک
کلیه ی مطالب این سایت توسط کاربران ارسال می شود و انتشار در شعرناب مبنی بر تایید و یا رد مطالب از جانب مدیریت نیست .
استفاده از مطالب به هر نحو با رضایت صاحب اثر و ذکر منبع بلامانع می باشد . تمام حقوق مادی و معنوی برای شعرناب محفوظ است.
1