سایت شعرناب محیطی صمیمی و ادبی برای شاعران جوان و معاصر - نقد شعر- ویراستاری شعر - فروش شعر و ترانه اشعار خود را با هزاران شاعر به اشتراک بگذارید

مردم زماني به دانايي شما اهميت مي دهند كه بدانند به آنها اهميت مي دهيد. جان ماکسول

دوشنبه ۲۹ مهر

اشعار دفتر شعرِ دلنوشته های منو تنهاییم شاعر عنایت الله ایرانمنش

عنایت الله ایرانمنش

درد من دردی جدا از درد های دیگر است
۱۰۰ بازدید     ۲۷ نظر

ادامه شعر

عنایت الله ایرانمنش

من مقصرنیستم
۱۰۴ بازدید     ۱۲ نظر

ادامه شعر

عنایت الله ایرانمنش

گاه باران نگاهت ز صداقت ریزد
۸۸ بازدید     ۱۷ نظر

ادامه شعر

عنایت الله ایرانمنش

کاش می شد جای یک دل هم ،
۱۰۶ بازدید     ۳۲ نظر

ادامه شعر

عنایت الله ایرانمنش

ازشروع آشنائی دل سپردن تا فراق قصه ای پر غصه مانده ، بهر آزارم هنوز
۴۶۴ بازدید     ۳۰ نظر

ادامه شعر

عنایت الله ایرانمنش

آفتاب زندگی ام معضل دنیا نبود بی بها باشد جهان و بودن اجبار من
۵۱۶ بازدید     ۵۱ نظر

ادامه شعر

عنایت الله ایرانمنش

باروزگـاران سازش و ، با غم مـدارا می کنم
۵۸۹ بازدید     ۵۲ نظر

ادامه شعر

عنایت الله ایرانمنش

شعر استادم
۷۲۲ بازدید     ۵۶ نظر

ادامه شعر

عنایت الله ایرانمنش

آرامشی چـو باشد ، در بطن آن رهـایم
۷۹۴ بازدید     ۴۹ نظر

ادامه شعر

عنایت الله ایرانمنش

گفتمش این آمدن رفتن ز دنیا بهر چیست گفت تا گردد مشخص عاقل از دیوانه ای
۴۵۰ بازدید     ۶۰ نظر

ادامه شعر

عنایت الله ایرانمنش

می رسد آنچـه به پندار ، کـه آزاد منم
۳۳۵ بازدید     ۴۹ نظر

ادامه شعر

عنایت الله ایرانمنش

بـه آتش میکشم دل را
۵۲۱ بازدید     ۹۰ نظر

ادامه شعر

عنایت الله ایرانمنش

من زخود بيزاريم از بازى تقدير نيست
۴۷۲ بازدید     ۶۶ نظر

ادامه شعر

عنایت الله ایرانمنش

رقص موجی که به دریا شده ایجاد منم
۵۵۸ بازدید     ۱۱۹ نظر

ادامه شعر

عنایت الله ایرانمنش

روز میلاد تو هست ، جشن پیمان دل است
۳۳۶ بازدید     ۹۹ نظر

ادامه شعر

عنایت الله ایرانمنش

سنگ مفت و شیشه دل هم مفت
۴۳۶ بازدید     ۱۱۰ نظر

ادامه شعر

عنایت الله ایرانمنش

با تـوام ملت مظلـوم ، دگـر کافـی نیست
۵۶۳ بازدید     ۱۳۴ نظر

ادامه شعر

عنایت الله ایرانمنش

گشتم ندیدم "دلی آرام" نگرد نیست
۵۴۰ بازدید     ۱۱۳ نظر

ادامه شعر

عنایت الله ایرانمنش

ایـکاش میدیدی مرا
۴۰۶ بازدید     ۹۳ نظر

ادامه شعر

عنایت الله ایرانمنش

پچ پچ همسایه ها
۳۵۴ بازدید     ۸۰ نظر

ادامه شعر

عنایت الله ایرانمنش

حــال خـوشـی دارد دلــم ، آمـاده دیــدارم کنید
۴۳۲ بازدید     ۶۲ نظر

ادامه شعر

عنایت الله ایرانمنش

تو از دردم که آگـاهی ، نگه کن بر دلم گـاهی
۴۶۴ بازدید     ۵۸ نظر

ادامه شعر

عنایت الله ایرانمنش

عاشق دنیا شدن
۳۲۵ بازدید     ۳۴ نظر

ادامه شعر

عنایت الله ایرانمنش

هر سحـر گاه درخیالم ، با تو معراج می کنم
۳۶۳ بازدید     ۲۳ نظر

ادامه شعر

عنایت الله ایرانمنش

دوبیتی
۲۸۸ بازدید     ۳۶ نظر

ادامه شعر

عنایت الله ایرانمنش

عطش طعم تـرا ، با اشکهـایم چشیـده ازدلم ، با یـک اشاره
۳۴۰ بازدید     ۱۸ نظر

ادامه شعر

عنایت الله ایرانمنش

در هوایت بی قرارم بر دلم کن رحمتی پای دل جان میدهم گر تو بخواهی دلبرم
۳۲۸ بازدید     ۳۹ نظر

ادامه شعر

عنایت الله ایرانمنش

بی تو چه سخت میگذرد ... روزگار من
۲۹۶ بازدید     ۳۵ نظر

ادامه شعر

عنایت الله ایرانمنش

خانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه تو
۳۴۹ بازدید     ۲۴ نظر

ادامه شعر

عنایت الله ایرانمنش

دوبیتی
۳۳۰ بازدید     ۳۴ نظر

ادامه شعر

عنایت الله ایرانمنش

**
۳۴۷ بازدید     ۳۸ نظر

ادامه شعر

عنایت الله ایرانمنش

دنیـا که هیـچ حالیا ، این تن زنـدان منست
۵۳۳ بازدید     ۳۸ نظر

ادامه شعر

عنایت الله ایرانمنش

هـر چی غم و درد دلِ
۵۳۶ بازدید     ۶۶ نظر

ادامه شعر

عنایت الله ایرانمنش

نپرسیدی ز احوالم ، اسیر دست هجرانم
۴۲۸ بازدید     ۲۸ نظر

ادامه شعر

عنایت الله ایرانمنش

غم است و غـربت ، دلم تنگ زیارت
۳۶۸ بازدید     ۱۴ نظر

ادامه شعر

عنایت الله ایرانمنش

یک حسین گفتم و آغـاز شدم
۵۵۴ بازدید     ۳۱ نظر

ادامه شعر

عنایت الله ایرانمنش

تنم خسته دلم تشنه دگر ساقی نمی خواهم ز پا افتاده ام اما دکر باقـی نمی خواهم
۷۵۱ بازدید     ۷۳ نظر

ادامه شعر

عنایت الله ایرانمنش

در برزخ است حالم ، فریاد از این زمانه ساقـی پیـاله پر کن ، زان آب جاودانه
۵۳۹ بازدید     ۱۲۱ نظر

ادامه شعر

عنایت الله ایرانمنش

بیت آخـر غزلم ، وصـل به زنجیر دلـم
۴۱۱ بازدید     ۲۷ نظر

ادامه شعر

عنایت الله ایرانمنش

بی تو در این خانـه کسی بما سر نمی زند
۵۵۲ بازدید     ۳۳ نظر

ادامه شعر

عنایت الله ایرانمنش

رفتم که می بنوشم ساقی نبود رفته بود
۶۱۱ بازدید     ۳۷ نظر

ادامه شعر

عنایت الله ایرانمنش

*****
۲۹۹ بازدید     ۸ نظر

ادامه شعر

عنایت الله ایرانمنش

در خلوت تنهایی دور از همه ی تن ها
۴۵۶ بازدید     ۲۹ نظر

ادامه شعر

عنایت الله ایرانمنش

من از این دل شاکیم یارب به فریادم برس
۵۱۷ بازدید     ۲۳ نظر

ادامه شعر

عنایت الله ایرانمنش

این دلـم وصل تو و همـواره زوار توام
۵۹۷ بازدید     ۲۴ نظر

ادامه شعر

عنایت الله ایرانمنش

مردی آزاد از رنج روزگار
۴۰۲ بازدید     ۳۹ نظر

ادامه شعر

عنایت الله ایرانمنش

جوان 2
۴۷۷ بازدید     ۶۴ نظر

ادامه شعر

عنایت الله ایرانمنش

عادت شده تنهـایی ، در خلـوت رویایم
۴۴۰ بازدید     ۲۷ نظر

ادامه شعر

عنایت الله ایرانمنش

مقصور چشـم و مجـرمش ، این دل ما
۳۳۰ بازدید     ۲۳ نظر

ادامه شعر

عنایت الله ایرانمنش

مرهمش تنهایی و فریادش سکوت
۳۵۲ بازدید     ۲۴ نظر

ادامه شعر

عنایت الله ایرانمنش

نگاهش ثابت و دلش غوغا بود
۳۳۲ بازدید     ۳۶ نظر

ادامه شعر

عنایت الله ایرانمنش

دل را نگر ای نازنین ، که می تپد برای تو
۳۶۴ بازدید     ۴۱ نظر

ادامه شعر

عنایت الله ایرانمنش

دیشب زسر شوق به دِر میخانه شدم
۴۳۲ بازدید     ۲۵ نظر

ادامه شعر

عنایت الله ایرانمنش

بیـا ای دل ، که بیگانـه شدم امشب بـه رسم عشق ،دیوانه شدم امشب
۳۸۴ بازدید     ۳۶ نظر

ادامه شعر

عنایت الله ایرانمنش

میلاد مولی الکونین حضرت علی علیه السلام برشما دوستان عزیز و خانوداده محترمتان مبارک باد
۳۷۸ بازدید     ۲۷ نظر

ادامه شعر

عنایت الله ایرانمنش

ساقی امشب دست لرزانم ببین این دل بشکستـه ارزانــم ببین
۶۲۶ بازدید     ۳۸ نظر

ادامه شعر

عنایت الله ایرانمنش

سالروز ولادت فاطمه زهرا (ع) به همه شما ودوستان تبریک میگویم
۵۶۱ بازدید     ۳۶ نظر

ادامه شعر

عنایت الله ایرانمنش

به کدام باور وقتی میلرزد دلی به نگاهی
۳۶۳ بازدید     ۱۸ نظر

ادامه شعر

عنایت الله ایرانمنش

در سکوت شب تیک تیک ساعت ، فریاد زمان است چهره پیر و موی سپید ، حاکی از سیر جوان است
۴۲۶ بازدید     ۵۷ نظر

ادامه شعر

عنایت الله ایرانمنش

امشب دل مـــا نــــاز فـــراوان دارد گوهر صنمی که بـو
۴۶۰ بازدید     ۱۱۵ نظر

ادامه شعر

عنایت الله ایرانمنش

خنده از درد ، نهان میگوید چهره سرخ ، عیان میگوید
۴۴۰ بازدید     ۶۹ نظر

ادامه شعر

عنایت الله ایرانمنش

حرفهـا در سینه دفن است اشک چشم خشکیده است
۳۴۷ بازدید     ۲۸ نظر

ادامه شعر

عنایت الله ایرانمنش

باز در سکوت دل
۴۰۶ بازدید     ۶۷ نظر

ادامه شعر

عنایت الله ایرانمنش

دیر زمانیست که در سکوتم سینه ام بی صدا ست
۳۳۷ بازدید     ۳۲ نظر

ادامه شعر

عنایت الله ایرانمنش

آسان نشو ای دل اسیرتصحیف ویرا ن نشوتو ای پیـکر ضعیف
۲۹۶ بازدید     ۳۸ نظر

ادامه شعر

عنایت الله ایرانمنش

خسته بود و رنجور فصل آخر بی بهار
۳۸۲ بازدید     ۴۶ نظر

ادامه شعر

عنایت الله ایرانمنش

ترسم از حلقه ای این زنجیر است
۴۰۱ بازدید     ۵۵ نظر

ادامه شعر

عنایت الله ایرانمنش

دشنه های تیز و بُران خورده بر سینه ی یاران
۳۹۴ بازدید     ۵۴ نظر

ادامه شعر

عنایت الله ایرانمنش

من سکوت شب شکستم می نخورده ، جام شکستم
۴۲۵ بازدید     ۵۳ نظر

ادامه شعر

عنایت الله ایرانمنش

دل ز خود شاکـی شده ، به کجا باید رفت
۵۶۴ بازدید     ۵۸ نظر

ادامه شعر

عنایت الله ایرانمنش

سخت است شکست غرور
۵۲۲ بازدید     ۵۳ نظر

ادامه شعر

عنایت الله ایرانمنش

دل تنـگ تـوام دلسرد از این زمانه
۴۲۳ بازدید     ۳۴ نظر

ادامه شعر

عنایت الله ایرانمنش

بحث بحث خاطره ما و شماست
۴۲۸ بازدید     ۱۶ نظر

ادامه شعر

عنایت الله ایرانمنش

دلم پرواز میخواهد و آزادگی
۳۶۳ بازدید     ۳۷ نظر

ادامه شعر

عنایت الله ایرانمنش

آسمان خشمگین از رسم زمین ابرها را می کشد در هم ز کین
۴۶۷ بازدید     ۲۶ نظر

ادامه شعر

عنایت الله ایرانمنش

هــرچه بود بر نـاد شد
۵۳۶ بازدید     ۱۸ نظر

ادامه شعر

عنایت الله ایرانمنش

امان از مردمان حق نشناس
۴۱۹ بازدید     ۲۳ نظر

ادامه شعر

عنایت الله ایرانمنش

همه شادند و من دلتنگ توام ، نمیدانم چرا
۳۳۰ بازدید     ۲۸ نظر

ادامه شعر

مجموع ۸۴ پست فعال در ۲ صفحه

آموزش و نقد شعر

نظرات

مشاعره

کاربران اشتراک دار

محل انتشار اشعار شاعران دارای اشتراک
کلیه ی مطالب این سایت توسط کاربران ارسال می شود و انتشار در شعرناب مبنی بر تایید و یا رد مطالب از جانب مدیریت نیست .
استفاده از مطالب به هر نحو با رضایت صاحب اثر و ذکر منبع بلامانع می باشد . تمام حقوق مادی و معنوی برای شعرناب محفوظ است.
1