سایت شعرناب محیطی صمیمی و ادبی برای شاعران جوان و معاصر - نقد شعر- ویراستاری شعر - فروش شعر و ترانه اشعار خود را با هزاران شاعر به اشتراک بگذارید

منو کاربریعضویت در شعرناب
درخواست رمز جدید

معرفی شاعران معاصر

انتشار ویژه ناب

♪♫ صدای شاعران ♪♫

تقویم روز

يکشنبه 14 آذر 1400
  2 جمادى الأولى 1443
   Sunday 5 Dec 2021

    بیشترین مخاطب

    کانال تلگرام شعرناب

    بنویس تا زنده بمانی ، بنویس تا زنده بمانی ، بنویس تا زنده بمانی.احمدی زاده (ملحق)

    يکشنبه ۱۴ آذر

    پست های وبلاگ

    شعرناب
    اشعار و ابیات ناب صائب تبریزی(قسمت دوم)
    ارسال شده توسط

    دکتر رجب توحیدیان آغ اسماعیلی(سالک)

    در تاریخ : جمعه ۲۰ فروردين ۱۳۹۵ ۲۰:۰۳
    موضوع: آزاد | تعداد بازدید : ۷۹۰ | نظرات : ۱۸

    اشعار و ابیات ناب صائب تبریزی(قسمت دوم)
    دکتر رجب توحیدیان استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سلماس
    1-ز عيب خويش،هنر نيست چشم پوشيدن         
    كه پرده پوشي عيب كسان هنر باشد
    2-بپوش چشم خود ازعيب تا شوي بي عيب                                                                  
    كه عيب پوش كسان پرده دار خود باشد
    3-جهان به ديده ی ارباب معرفت هيچ است   
    چو حق ظهور كند  باطلي  نمي ماند
    4-پيش از هدف هميشه كمان ناله مي كند           
    باور مكن كه غم به ستمگر نمي رسد
    5-موج از حقيقت دل  درياست  بيخبر     
    در كنه ذات كس به دلايل نمي رسد
    6-سنگ و زر در نظر عارف آگاه يكي است  
    صدف گوهر انصاف ترازو باشد
    7-شكايتي كه زگردون كنند بي هنران                                                                                    شكايتي است كه تير كج از كمان دارد
    8-ستم به قدر هنر مي كشند اهل هنر                                                            
    به شاخ،سنگ به اندازه ی ثمر ريزد
    9-در عالم امكان دل عارف نگشايد    
     يوسف چه قدر جلوه كند در ته چاهي
    10-جان هوا پرستان در فكر عاقبت نيست                
    گرد هدف نگردد تيري كه شد هوايي
    11-بلند وپست جهان در قفاي يكديگرست          
    اگر به ماه بر آيي نظر به چاه انداز
    12-به يك نظر نتوان ديد خلق وخالق را                                           
    بپوش ديده خود بيني وخدا بين باش
    13-زتمكين مهر بر لب زن كه خاك از فيض خاموشي     
    نصيب از باده نوشان بيشتر مي گيرد از مينا
    14-بلا بر اهل ايمان مي شود نازل كز انگشتان                            
    به انگشت شهادت مي رسد زخم ندامتها
    15-صورت پرست فيض ز معني نمي برد    
    بلبل به جاي گل نپرستد گلاب را
    16-چشم از جهان بپوش كه رخسار زشت را          
    مشاطه اي به از عدم التفات نيست
    17-حسرت عشاق افزون مي شود در عين وصل                                                                    موجها خميازه در آغوش دريا مي كشند
    18-از خودي تا ذره اي باقي است سالك در ره است
    هر كجا افتد ز دوش اين بار منزل مي شود
    19-از دو رويان جهان اميد يكرنگي مدار         
    نامه را يك رو سيه مي باشد ويك رو سفيد
    20-در برومندي مكن با خاكساران سركشي      
    كز هجوم ميوه گردد شاخ مايل بر زمين
    21-عارفان از قهر بيش ازلطف مي يابند فيض                                                                      
    بر خليل الله باغ دلگشا در آتش است
    22-ديده ی يوسف شناسي نيست در مصر وجود         
    ورنه با اين تيرگي زندان دنيا هم خوش است
    23-در مذاق قدر دانان،قهر كم از لطف نيست      
    گل اگر بر سر نباشد،خار در پا هم خوش است
    24-نيست دلگيري ز كوه بيستون فرهاد را          
    عشق اگرمشاطه گرددسنگ خاراهم خوشست
    25-در فصل خزان برگ به صد رنگ بر آيد         
    در  پير بود  حسرت الوان، ز جوان  بيش
    26-شرط سجود حق ز جهان دست شستن است                        
    زنهار روي خود ننهي بي وضو به خاك
    27-از محك پروا ندارد نقره ی كامل عيار           
    سر نپيچد هركه در سودا شود كامل ز سنگ
    28-زاهد افسرده را رطل گران آدم نكرد                                      
    تيغ چوبين كي بريدن را شود  قابل ز سنگ
    29-خويش را زين تن خاكي به بصيرت بشناس             
    كه زهم آينه وعكس جدا مي باشند
    30-پرواي مرگ نيست تهيدست را ،چرا                                                          
    از سرنگون شدن كند انديشه جام خشك؟
    31-هركه با حق آشنا شد، از جهان بيگانه شد       
    نيست با حق آشنا تا آشنا دارد كسي
    32-قد چو خم گرديد غافل زيستن از عقل نيست        
    خواب تا كي زير اين ديوار مايل مي كني؟
    33-حساب موج دريا را بياباني چه مي داند      
    صفات عشق را از مردم عاقل چه مي پرسي؟
    34-برون آ از خودي تا ديده ات حق بين شود صائب
    كه خود بيني نگردد جمع هرگز با خدا بيني
    35-به نور شمع حاجت نيست چون خورشيد طالع شد
    دل بينا چو داري،ديده ی بينا چه  ميخواهي ؟
    36-دركنه ذات حق نرسد فكر دور گرد         
    نزديك راه خود به خيال صفات مكن
    37-دادند به معشوق حقيقي دل و جان را
    يوسف به زر قلب خريدند عزيزان
    38-يكرنگي ظاهر بود دارالامان عافيت     
    در حلقه ديوانگان زنهار بي فرهنگ شو
    39-قرب حق در بسط بيش از بسط عارف را بود               
    با گهر در رشته پيوند دگر دارد گره
    40-چشم وحدت بين به دست آري اگر چون افتاب
    در دل هر ذره اي نور الهي بنگري
    41-از هزاران كس كه مي بيني يكي صاحب دلست
    آهوي مشكين ندارد دامن صحرا بسي
    42-تا زخود بيرون نيايي خويش را نتوان شناخت        
    عيب تير كج در آغوش كمان معلوم نيست
    43-بي حجاب تن خاكي نرسد جان به كمال      
    پسته بي پوست محال است كه خندان گردد
    44-از گشايش نبود بهره تهي مغزان را                                                
    پسته پوچ محال است كه خندان گردد
    45-رنگي از گلشن در بسته ندارد گلچين         
    هركه خاموش شد ايمن ز سخن چين گردد
    46-بي رياضت نتوان شهره ی آفاق شدن                                                            
    مه چو لاغر شود انگشت نما مي گردد
    47-راي روشن ز بزرگان كهنسال طلب      
    آبها صاف در ايام خزان مي گردد
    48-صبر بر سختي ايام ثمر ها دارد         
    چشمه ها بيشتر از سنگ روان مي گردد
    49-سيل را پل نتواند ز سفر مانع شد    
    قامت هركه شود خم،سپري مي گردد
    50- حلاوت سخن تلخ  را از عاشق پرس   
    ز ماهيان بطلب طعم آب دريا را
    51-مي كند كار خرد نفس چو گرديد مطيع                                                                 
    دزد چون شحنه شود امن كند عالم را
    52-پشه با شب زنده داري خون مردم مي خورد  
    زينهار از زاهد شب زنده دار انديشه كن
    53- ظالم به مرگ دست بر نمي دارد از ستم    
    آخر پر عقاب،پر تير مي شود
    54-درنگيرد صحبت پير وجوان با يكدگر                   
    با كمان يك دم مدارا تير نتوانست كرد
    55-برنمي خيزد به تنهايي صدا از هيچ دست    
    لال گويا مي شود چون ترجمان پيدا شود
    56-چشم حق بين ز صنم جلوه حق مي بيند                                                                     عارف از گوشه بتخانه نيايد بيرون
    57-حجاب نيست ز ارباب عقل مجنون را    
    نمي كشند خجالت ز بي بصر عوران
    58-تا ديده ات ز نور يقين غيب بين شود  
    در عيب مردم وهنر خود نظر مكن
    59-در آينه هر نقش كجي راست نمايد                                       
    كين مهر شود در دل بي كينه ی مستان
    60-صائب پي روشن گهران گير كه رنگار         
    طوطي شود از پرتو آيينه ی مستان
    61-از قيمت گوهر خبري نيست صدف را                                                                
    گنجينه ی خود عرض به صاحب نظري كن
    62-طوطي از خاموشي آيينه مي آيد به حرف     
    مهر خاموشي به لب زن تا به دل گويا شوي
    63-پاكان ستم ز دور فلك بيشتر كشند   
    گندم چو پاك شد خورد زخم آسيا
    64-جست اسكندر آب حيات و خضر شد كامياب  
    روزي به قسمتست نه به كوشش درين سرا
    65-در مرگ،غفلت تو سرايت نمي كند     
    پرواي سرمه نيست صداي رحيل را
    66-شبنم ز باغبان نكشد منت وصال                                                       
    معشوق در كنار بود پاك ديده را
    67-تلاش صدر كمتر كن كه در بحر گران لنگر      
     سبك دارد كف بي مغز را با لا نشيني ها
    68-خيال يار را در ديدهءعاشق تماشا كن                                                      
    كه دارد شور ديگر پرتو مهتاب در دريا
    69-وصال دايمي افسرده سازد شوق عاشق را     
    سري گاهي برآورچون حباب ازروزن دريا
    70-مي كشد بيش ستم هركه به ايمان عَلَم است        
    كه به سبّابه رسد زخم فزون دندان را
    71-محو رخسار تو از هر دو جهان مستغني است                                       
    مژه  بيكار  بود  ديده ی  قرباني  را
    72-خصم انگشت چرا بر سخن من ننهد؟   
    بر سر چوب بود حسّ بصر اعمي را
    73-پيش آن كان ملاحت،دهن خوبان چيست؟                                
    در نمكزار چه قدر است نمكداني را؟
    74-وقت بسيار عزيزاست گرامي دارش                                                                                  به زر قلب مده يوسف كنعاني را
    75-در كنار جسم جان را از كدورت چاره نيست   
    خاك مي ليسد زبان موج تا درساحل است
    76-دل به دريا كردگان را زورقي در كار نيست   
    موج را بال وپر پرواز در دريا دل است
    77-جان عاشق در تن خاكي چسان گيرد قرار؟  
    موج درياديده را بستن به ساحل مشكل است
    78-بند پيش سيل بي زنهار نتواند گرفت                                                                
    بيقرار شوق را زنجير كردن مشكل است
    79-عالم سرگشتگي دارالامان رهروست  
    گردباد از سنگ راه وخار صحرا فارغ است
    80-غنچه را باد صبا از پوست مي آرد برون    
    بي نسيم شوق،پيراهن دريدن مشكل است
    81-زير پا هرگز نبينم در سفر چون گرد باد                                  
    چشم حيرانيست هرچاهي كه در راه من است
    82-خار صحراي علايق نيست دامنگير من  
    گرد بادم ريشه ی من بال پرواز من است
    83-از سر سرگشته گرداب و رقص گردباد                                      
    مي توان دانست برّ وبحر بي آرام اوست
    84-ز دوستان زباني مدار چشم وفا   
    ز برگ بيد محال است بر تواني يافت
    85-كعبه وبتخانه اي در عالم توحيد نيست 
    عاشق يكرنگ دارد قبله گاه از شش جهت
    86-در مقامي كه سخن از هنر وعيب كنند                     
    عيب خود فاش نمودن هنر مردان است
    87-تو اگر تكيه كني بر خرد ناقص خود  
     زود در چاه ضلالت به عصا خواهي رفت
    88-با تهي چشمان چه سازد نعمت روي زمين         
    چشم روزن را ز پرتو سير كردن مشكل است
    89-چون قلم شق شد،سياهي بيش بيرون مي دهد  
    منع دلهاي دو نيم از آه كردن مشكل است
    90-بي چراغان تجلّي طور سنگ تفرقه است                                                           
    كعبه و بتخانه را بي يار ديدن مشكل است
    91-بر ندارد ميوه تا خام است دست از شاخسار   
    زاهد نا پخته را از خود بريدن مشكل است
    92-خامشي با دستگاه معرفت زيبنده است   
    برسرخوان تهي سرپوش ديدن مشكل است
    93-راه بسيار است مردم را به قرب حق،ولي                                                   
    راه نزديكش دل مردم به دست آوردن است
    94-برگ سبزي نيست گردون را كه زهرآلود نيست   
    روزي بي منت اين خوان،دل خودخوردن است
    95-پيش غافل كاروان عمر چون ريگ روان 
    مي نمايد ساكن، امّا روز و شب در رفتن است
    96-مرگ را خواند به خود بانگ خروس بي محل  
    هر که بیجا حرف مي گويد سزاي كشتن است
    97-تنگدستان را زقيد جسم بيرون آمدن                                                                   
    راهرو را كفش تنگ از پاي بيرون كردن است
    98-پاك كن دل را ز دست انداز چرخ آسوده شو  
    تا بود در تخم غش،سرگشته پرويزن است
    99-پاك گوهر را نباشد روزي از خاك وطن  
    سنگ بندد بر شكم ياقوت تا در معدن است
    100-جاي خود را گرم كردن در سراي عاريت        
    عكس را در خانهء آيينه منزل كردن است
    101-چون برخوري به سنگدلان نرم شو كه موم  
    از روي نرم،نقش كند از نگين جدا
    102-از پختگي است عاشق اگر گريه كم كند                                                                 
    خونابه است شاهد خامي كباب را
    103-در بند هم فارغ نيند از شغل عشق آزادگان    
    مجنون نظر بازي كند با حلقه زنجيرها
    104-چون سرو به آزادي هركس كه عَلَم گردد    
    در فصل خزان باشد پيرايه بستانها
    105-راحت بي رنج در ماتم سراي خاك نيست     
    خندهء گل گريه هاي تلخ دارد چون گلاب
    106-نيست پرواي سر خود باد دست عشق را      
    خنده بر طوفان زند از كاسه وارون حباب
    107-غرقه در درياي وحدت از دوبيني فارغ است                                                               
    خيمه ليلي بود در ديده مجنون حباب
    108-ساده لوحان را نصيب افزون بود از نور فيض  
    بيش مي تابد ز شهر وكو، به هامون آفتاب
    109-دهن خويش به دشنام ميالا هرگز        
    كاين زر قلب به هركس كه دهي باز دهد
    110-مخور صائب فريب زهد از عمامه زاهد                          
    كه در گنبد ز بيمغزي صدا بسيار مي پيچد
    111-ريشه در خاك تعلق نيست اهل شوق را   
    مي رود بيرون ز دنيا پاي كوبان گرد باد
    112-خوش هواي سالمي دارد ديار نيستي                                                         
    ساكنانش جمله يكتا پيرهن خوابيده اند
    113-از دهان بسته باشد قفل روزي را كليد    
    پربرآید كوزه لب بسته از درياي خم
    114-موش با جاروب در سوراخ نتوانست رفت                                                  
    خواجه باچندين علايق چون بحق واصل شود
    115-حيرت هركس در اين عالم به قدر بينش است  
    هركه بيناتر در اين هنگامه حيران بيشتر
    116- نيست كبر و سر كشي در طيتن روشندلان    
     پرتو خورشيد پيش خاص و عام افتد به خاك
    117- هركه نقش خويش را در خاكساري ديده است               
    مي نهد چون بوريا پهلوي لاغر را به خاك
    118- با سيه بختي شدم خرسند ، تا ديدم كه چرخ        
    مي كشد گيسو كشان خورشيد انور را به خاك
    119- زخاك بازي اطفال مي توان دريافت                                                     
    كه عيش عالم در جهان بي خبري است

    ارسال پیام خصوصی اشتراک گذاری : | | | | |
    این پست با شماره ۶۸۶۴ در تاریخ جمعه ۲۰ فروردين ۱۳۹۵ ۲۰:۰۳ در سایت شعر ناب ثبت گردید

    نقد و آموزش

    نظرات

    مشاعره

    کاربران اشتراک دار

    محل انتشار اشعار شاعران دارای اشتراک

    حمایت از شعرناب

    شعرناب

    با قرار دادن کد زير در سايت و يا وبلاگ خود از شعر ناب حمايت نمایید.

    کلیه ی مطالب این سایت توسط کاربران ارسال می شود و انتشار در شعرناب مبنی بر تایید و یا رد مطالب از جانب مدیریت نیست .
    استفاده از مطالب به هر نحو با رضایت صاحب اثر و ذکر منبع بلامانع می باشد . تمام حقوق مادی و معنوی برای شعرناب محفوظ است.
    0