سایت شعرناب محیطی صمیمی و ادبی برای شاعران جوان و معاصر - نقد شعر- ویراستاری شعر - فروش شعر و ترانه اشعار خود را با هزاران شاعر به اشتراک بگذارید

منو کاربریعضویت در شعرناب
درخواست رمز جدید

معرفی شاعران معاصر

پر نشاط ترین اشعار

انتشار ویژه ناب

♪♫ صدای شاعران ♪♫

تقویم روز

پنجشنبه 10 مهر 1399
  14 صفر 1442
   Thursday 1 Oct 2020
   • روز جهاني سالمندان
   دو خصلت است که بالاتر از آن چیزی نیست: ایمان به خدا و سود رساندن به برادران. امام حسن عسكري(ع)

   پنجشنبه ۱۰ مهر

   پست های وبلاگ

   شعرناب
   اشعار و ابیات میرزا محمد طاهر غنی کشمیری(قسمت دوم)
   ارسال شده توسط

   دکتر رجب توحیدیان آغ اسماعیلی(سالک)

   در تاریخ : جمعه ۱۳ فروردين ۱۳۹۵ ۰۰:۲۱
   موضوع: آزاد | تعداد بازدید : ۸۰۳ | نظرات : ۰

   اشعار و ابیات ناب میرزا محمد طاهر غنی کشمیری(قسمت دوم)
   دکتر رجب توحیدیان
   استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سلماس
   هــر دم به ریگ شیشه ی ساعــــت نگاه کن
   غافــل مبــــــــاش از سفــــر کاروان عمر
   -------------
   نگردد شعـــر من مشهور، تا جان در بدن باشد
   که بعـد از مرگ آهو، نافه بیرون می دهد بو را
   --------------
   مشهـــــــــور در سوادِ جهان از سخن شدیم
   همچــــــــــون قلم سفر به زبان می کنیم ما
   --------------
   دهر نا امن چنــــان گشته که چون مردم چشم
   تا در خانـــــــه نبندم، نبـــــــرد خواب مرا
   --------------
   نتــــــوان برد ز دشمــــن به تواضع جان را
   قامـــــت خم نرهانــــــــد ز اجل پیران را
   -------------
   اشعــــــــار آبــــــدارم، تا شد محیطِ عالم
   انداختنـــــــــد در آب، یاران سفینــه ها را
   -------------
   مــــــــرگ گوارا شود موی چو گردد سفید
   لـــــــــــذّت دیگر بود، خواب دم صبح را
   ------------
   همچـــــو سوزن دایم از پوشش گریزانیم ما
   جامـــــــه بهر خلق می دوزیم و عریانیم ما
   -------------
   شعر اگـر اعجاز باشد بی بلند و پست نیست
   در ید بیضـا همه انگشت ها یکدست نیست
   ------------
   گر چه ما را نیست چون آیینه جز یک نان خشک
   هر نفس در خانــــــــه ی ما میهمان تازه است
   -----------
   شمــــــــع می گوید به اهل بزم با سوز و گداز
   سربریـــدن پیش این سنگیندلان گل چیدن است
   --------------
   چه غــــم از این که  بط باده سست پرواز است
   که  در گرفتــــــن رنگ پریده شهبـــــاز است
   -------------
   فلک گیـــرد ز من روزی و بر مردم کند قسمت
   میــــــان آسیـــــا از من، کنار از دیگران باشد
   -------------
   بیــــــزارم از آن عمر که وابسته ی روزی است
   چــــــــون صبح مرا دیدن نان سیر ز جان کرد
   -------------
   سر پیش فکنــــــدن، ز گنـــــــــه داد نجاتم
   صد طاعت ناکـــــــــرده، به یک سجده ادا شد
   --------------
   به کام دل ندیــــــدم جمـع، اسباب معیشت را
   که آب و دانـــــه ام چون آسیا از هم جدا باشد
   --------------
   چــــــون نباشم در نـدامت، کز پی تصویر من
   رنگ خجلت بر جبینِ خامـــــــه ی ایجاد بود
   --------------
   درِ فیضِ سخــــن هرگز به دست سعی نگشاید
   به دنــــدان وا نمی گردد گره چون بر زبان افتد
   ------------
   حیـــــــف باشد در وفا کم بودن از رنگ حنا
   عمر آن بهتــــــــر که در پای نگار آخر شود
   -------------                                         
   بخت می خواهــد سیاهی تا برد خوابم ز چشم
   راه مـــــــــردم بیشتر غارتگران شب می زنند
   ------------
   چاک پیراهـــــــــن یوسف نبــــود بی معنی
   خنــــــــده بر پاکــــــــی دامان زلیخا دارد
   -----------
   کسی آواره تا کـــــــی در دیار خویشتن باشد
   چو ریگ شیشـه ی ساعت مسافر در وطن باشد
   ------------
   بود در اضطــراب از اهل عالم هر که کامل شد
   تپیــــــدن در میان جمله اعضا قسمت دل شد
   ----------
   رقیق اهل غفلت هر کـــــه شد از کار می ماند
   چو پایی خفـــــت، پای دیگر از رفتار می ماند
   ------------
   از چـــــــــــرخ بی مذلت حاجت روا نگردد
   تا آبـــــــــرو نریــــــــزی، این آسیا نگردد
   ------------
   اثر بر عکس بخشد سعــــی من از طالع وارون
   ز فریــــــاد سپندم چشم بد از خواب برخیزد
   ------------
   عیش از میـــــــان رمیده، به نوعی که در بهار
   دیوانـــــــــــــه هم به سیر گلستان نمی رود
   -------------
   در جوانـــــی به طرب کوش، که این موی سیاه
   شب تار است بــه افسانـــــــه به سر باید کرد
   --------------
   به التفــــــات پدر دل منـــــه که قطره ی آب
   ز چشم ابـــــــر چو افتــــــــد دُر یتیم شود
   -------------
   ز شعر مـــــــن دگــران کامیاب و من محروم
   زبان چـــــــو گوش کجـــا لذّت سخن یابد؟
   ------------
   نیست حسن بــــــــی بقا شایسته ی دلبستگی
   با چـــــــــراغ برق، یک پروانه همراهی نکرد
   -------------
   توان ز شاخ تنــــــزل، گــــــــل ترقی چید
   نفس به نــــــــی چو فرو شد، بلند می گردد
   -------------
   روز خــــوش در زندگی هرگز نصیب ما نشد
   عمـــــــر در ماتم بسر بردیم چون شمع مزار
   ---------------
   چون قبله نمــــــــا، خضر ره اهل جهان باش
   سرگشته خــــــــــود و راهنمای دگران باش
   ---------------
   نیک و بـــــــد را امیتازی نیست در بازار دهر
   می شود در هر ترازو، سنگ با گوهـــــر طرف
   -------------
   در غبار تــــــــن نیابد کس نشان از جان پاک
   آب تا بیرون نیایـــــــــد، از میان بر دار خاک
   ------------
   خاکساران مـــــــدد از عالــــــــم بالا یابند
   گـــــــرد را می کند از روی زمین، باران پاک
   -------------
   پای مـن یک لحظه جا در گوشه ی دامان نکرد
   گشت عمـرم در سفر چون رشته ی سوزن تمام
   --------------
   هر چنــــــــد که در کوچه ی تزویر دویدیم
   چون مهــــــــره ی تسبیح به جایی نرسیدیم
   --------------
   در راه شوق خواهـــــــــم چون تیر پر برآرم
   تا کــــــی برند مردم، همچون کمان به دوشم
   --------------
   چون میــــــــوه ایم در باغ، بی بهره از تماشا
   فصل بهــــــــار بگذشت تا در چمن رسیدیم
   ---------------                                 
   ز مــــــــــردم آنچه گرفتیم، زود پس دادیم
   به نان خشک، قنـــــــــاعت چو آسیا کردیم
   ---------------
   با دامــــــــــن تــــــــــر شدم به محشر
   گفتنـــــــــــــد در آفتــــــــــاب بنشین
   ---------------
   از بس که شعر گفتــن شد مبتذل در این عهد
   لب بستن است اکنــــون، مضمون تازه بستن
   --------------
   پروانه ز ظلمــــــــــت نبـرد راه به مقصود
   آن کیست که شمعــــــــی بنهد بر سر راهی
   --------------
   به نرمی جان ز دست سخت گیران می توان بردن
   به زیر تیغ هرگــــــز کس نگیرد خامه ی مو را
   --------------
   تا سرکـــــــه ی پیشانـــــــی دونان نچشیدیم
   دنــــــــدان طمـــــــــع کُند نشد در دهن ما
   --------------
   دل به استـــــــدلال بستـم ماندم از مقصود دور
   نردبـــــــان کـــــــــردم تصور راه ناهموار را
   --------------
   سنگیـــــن دل است هر که به ظاهر ملایم است
   پنهـــــــان درون پنبه نگـــــــــر پنبه دانه را
   --------------
   کـــــــــج را به تکلف نتـــوان راست نمودن
   کی تیـــــــــــر توان ساختن از چوب کمانها
   --------------
   هر که پابنــــــــــد وطن شد می کشد آزارها
   پای گل انــــــدر چمن دائم پر است از خارها
   --------------
   ز دست انداز دشمن نیست غم خلوت گزینان را
   که بیـــــم آستیـــــن نبود، چراغ زیر دامان را
   --------------
   خانه خالـــــی کـن ز اسباب تعلق چون جباب
   تا نیابـــــــد راه در کاشانــــــه ات سیل بلا
   --------------
   سایه می گویــــد به گوش نقش پا در هر قدم
   هیچ کس دستـــــــی نگیرد بر زمین افتاده را
   --------------
   عبادتــــــــی به جهان به ز خاکساری نیست
   بــــــــــه از وضوی عزیزان بود بود تیمم ما
   --------------
   کاسه ی خــــود پر مکـن زنهار از خوان کسی
   داغ از احسان خورشیـــــد است بر دل ماه را
   -------------
   غنــــــی! از دولت دنیا نگردد عیب کس زایل
   که زر نتواند از روی محک بــــردن سیاهی را
   -------------
   نجـــــات از قید محنت نیست ارباب تلون را
   بلی بـــــی خار هرگز کس نبیند پای گلبن را
   -------------
   نیفتد کارسازان را بـه کس در کار خود حاجت
   به خاریـــــدن نباشد احتیاجی پشت ناخن را
   -------------
   چــــــون برآرد دست چرخ از آستین انقلاب
   کاســــــه ی دریوزه سازد چینـــی فغفور را
   -------------
   فارغ بــــــود از آفـت گیتـــــــی دل روشن
   از بـــــــــرق زیانـــــی نرسد خرمن مه را
   -------------
   صورت معشوق هر جا جلوه گر گردد خوش است
   کوهکــــــــــــن داند به از آیینه سنگ خاره را
   --------------
   ملایـــم می شود در گفتگو هر کس که کامل شد
   که دایـــــــم پنبه باشد در دهن مینای پر می را
   --------------
   به چشم کـــــم مبین در نامه ی اعمال ما زاهد!
   که مــــــی بارد از این ابر سیه باران رحمت ها
   --------------
   آدمـــــــــــی در عهد پیری بیخرد گردد غنی!
   می شمــــارم طفل خود را ریخت تا دندان مرا
   -------------
   رفتیــــــــم سوی یار و ندیدیـــــم روی یار
   ماننــــــــد رهــــــروی که رَوَد رو به آفتاب
   -------------
   در حشر شد بر اهــــــل گنــــــه ابر رحمتی
   انداختیــــــــم چـــــون دامن تر را به آفتاب
   ------------
   هـــــــر کس که داد تن به بلا ایمن از بلاست
   ویران کجـــــــــا ز موج شود خانه ی حباب
   ------------
   هر کـــــه در راه سبکباری قدم زد چون حباب
   هیچ جا پایش نلغـــــــزد گر رود بر روی آب
   -------------
   سرد مهـــری بس که در دلهای مردم جا گرفت
   روی گــــــرم از کس نمی بینیم غیر از آفتاب
   -------------
   گر محبـــــــت در میان باشد تکلف گو مباش
   شیر مــــــادر در حلاوت بی نیاز از شکر است
   -------------
   کس ز فیض بحر جودش در جهان محروم نیست
   پشت ماهـی پر درم، مشت صدف پر گوهر است
    

   ارسال پیام خصوصی اشتراک گذاری : | | | | |
   این پست با شماره ۶۸۲۵ در تاریخ جمعه ۱۳ فروردين ۱۳۹۵ ۰۰:۲۱ در سایت شعر ناب ثبت گردید
   ۱ شاعر این مطلب را خوانده اند

   دکتر رجب توحیدیان آغ اسماعیلی(سالک)

   نقد و تحلیل شعر شاعران

   نظرات

   مشاعره

   کاربران اشتراک دار

   محل انتشار اشعار شاعران دارای اشتراک
   کلیه ی مطالب این سایت توسط کاربران ارسال می شود و انتشار در شعرناب مبنی بر تایید و یا رد مطالب از جانب مدیریت نیست .
   استفاده از مطالب به هر نحو با رضایت صاحب اثر و ذکر منبع بلامانع می باشد . تمام حقوق مادی و معنوی برای شعرناب محفوظ است.
   0