سایت شعرناب محیطی صمیمی و ادبی برای شاعران جوان و معاصر - نقد شعر- ویراستاری شعر - فروش شعر و ترانه اشعار خود را با هزاران شاعر به اشتراک بگذارید

بنویس تا زنده بمانی ، بنویس تا زنده بمانی ، بنویس تا زنده بمانی.احمدی زاده (ملحق)

يکشنبه ۷ آذر

اشعار دفتر شعرِ شام شیما شاعر شیما رحیمی (شمیم شیراز)

شیما رحیمی (شمیم شیراز)

...
۵۰۵ بازدید     ۱۸ نظر

ادامه شعر

شیما رحیمی (شمیم شیراز)

من میگم هر شاخه گل یه نشون یه اعتقاد تو میگی شاپرکها به گل ها بی اعتماد
۳۲۲ بازدید     ۱۱ نظر

ادامه شعر

شیما رحیمی (شمیم شیراز)

درهولوکاست امیدهایی ناامید
۴۱۳ بازدید     ۱۲ نظر

ادامه شعر

شیما رحیمی (شمیم شیراز)

زخمی خجر احساس ،تو ای زخمی تر از من محاله به هم رسیدن سبزه ای گره نزن
۳۷۴ بازدید     ۸ نظر

ادامه شعر

شیما رحیمی (شمیم شیراز)

زن بودن سخت است...
۴۸۶ بازدید     ۱۳ نظر

ادامه شعر

شیما رحیمی (شمیم شیراز)

...
۵۱۹ بازدید     ۱۲ نظر

ادامه شعر

شیما رحیمی (شمیم شیراز)

...
۵۰۰ بازدید     ۱۰ نظر

ادامه شعر

شیما رحیمی (شمیم شیراز)

میری اما قبل رفتن تو چشام قدم بزن هرچی جز خودت میبینی خط بزن قلم بزن
۴۳۹ بازدید     ۸ نظر

ادامه شعر

شیما رحیمی (شمیم شیراز)

اری می گویی به نبودن ها در رفراندوم ماندن و رفتن...
۴۱۳ بازدید     ۱۱ نظر

ادامه شعر

شیما رحیمی (شمیم شیراز)

شکار کردی دل که بزمی شود... شیراز و اردیبهشت و عشق...
۵۷۸ بازدید     ۸ نظر

ادامه شعر

شیما رحیمی (شمیم شیراز)

تنها شب سیاه پوشید و عزا گرفت
۵۸۳ بازدید     ۱۳ نظر

ادامه شعر

شیما رحیمی (شمیم شیراز)

اگر گذشته ان است...
۶۸۴ بازدید     ۱۶ نظر

ادامه شعر

شیما رحیمی (شمیم شیراز)

من شبم را از سیاهی چشمان تو ساختم...
۵۴۴ بازدید     ۱۱ نظر

ادامه شعر

شیما رحیمی (شمیم شیراز)

دلت لرزید... این زلزله بود..
۳۸۵ بازدید     ۸ نظر

ادامه شعر

شیما رحیمی (شمیم شیراز)

مرا لحظه ای بنگر ستاره صدایم کن به نام قلب پاره به یاد اور ان شب زیر مهتاب
۶۸۸ بازدید     ۲۴ نظر

ادامه شعر

شیما رحیمی (شمیم شیراز)

میعاد ما یلدای عشق
۵۳۵ بازدید     ۲۸ نظر

ادامه شعر

شیما رحیمی (شمیم شیراز)

شام شیما می شود
۴۸۲ بازدید     ۱۷ نظر

ادامه شعر

شیما رحیمی (شمیم شیراز)

عشق راز سربسته بود ولی شکستم ان را تا که تو نیز بدانی کز التهاب اتش دل خواست که بسوزم
۳۴۴ بازدید     ۱۷ نظر

ادامه شعر

شیما رحیمی (شمیم شیراز)

به گل نشستم و وعده دریا شدم...
۳۱۲ بازدید     ۱۵ نظر

ادامه شعر

شیما رحیمی (شمیم شیراز)

سایه رو از شب گرفتم تا حقیقت و ببینه
۳۲۷ بازدید     ۸ نظر

ادامه شعر

شیما رحیمی (شمیم شیراز)

جدال بید و باد و سقوط برگ پاییز نشکفتن های رویا این غروب غم انگیز
۳۸۸ بازدید     ۱۰ نظر

ادامه شعر

شیما رحیمی (شمیم شیراز)

مشق شب قصه ی دوست داشتن تو...
۳۳۸ بازدید     ۹ نظر

ادامه شعر

شیما رحیمی (شمیم شیراز)

که این سراب و ماسه ها تجلی وجودت است...
۲۹۲ بازدید     ۱۵ نظر

ادامه شعر

شیما رحیمی (شمیم شیراز)

خنجری که تو کشیدی نبرید کمند احساس مُرده سَهَند دل من مرده را نیست شفایی
۲۸۱ بازدید     ۱۳ نظر

ادامه شعر

شیما رحیمی (شمیم شیراز)

برگریزان...
۳۷۷ بازدید     ۱۶ نظر

ادامه شعر

شیما رحیمی (شمیم شیراز)

گله ای نیست اگر جای دگر مهمانی
۳۷۷ بازدید     ۱۳ نظر

ادامه شعر

شیما رحیمی (شمیم شیراز)

پری از رفتن خالی از ارزو ها...
۳۴۲ بازدید     ۲۱ نظر

ادامه شعر

شیما رحیمی (شمیم شیراز)

نه من می دانم نه خاک که میعاد گاهم است
۴۷۴ بازدید     ۲۳ نظر

ادامه شعر

شیما رحیمی (شمیم شیراز)

احسنت به من احسنت که عشق اخرت بود...
۴۷۶ بازدید     ۲۳ نظر

ادامه شعر

شیما رحیمی (شمیم شیراز)

...
۲۹۹ بازدید     ۱۹ نظر

ادامه شعر

شیما رحیمی (شمیم شیراز)

اری از پشت کوه امدم...
۵۱۵ بازدید     ۱۷ نظر

ادامه شعر

شیما رحیمی (شمیم شیراز)

گفتی که نه مستی و نه هشیار ... بنویس براین راه نبودم سزاوار
۴۵۴ بازدید     ۸ نظر

ادامه شعر

شیما رحیمی (شمیم شیراز)

بعد از عشق مردن بهتر است
۴۷۱ بازدید     ۱۰ نظر

ادامه شعر

شیما رحیمی (شمیم شیراز)

می فروشند عشق را انان کز عشق دم میزنند...
۵۶۹ بازدید     ۹ نظر

ادامه شعر

شیما رحیمی (شمیم شیراز)

دریاب جا مانده گوشه حیاط بازی هایمان
۴۹۳ بازدید     ۱۲ نظر

ادامه شعر

شیما رحیمی (شمیم شیراز)

از اوهام بهانه بارید تا بگم از تو گذشتم
۴۹۶ بازدید     ۱۴ نظر

ادامه شعر

شیما رحیمی (شمیم شیراز)

جای خالی دستت...
۵۰۴ بازدید     ۱۳ نظر

ادامه شعر

شیما رحیمی (شمیم شیراز)

بگذار همه دنیا بمیرند از این درد
۳۹۳ بازدید     ۱۳ نظر

ادامه شعر

شیما رحیمی (شمیم شیراز)

خواستن توانستن است
۷۰۶ بازدید     ۲۴ نظر

ادامه شعر

شیما رحیمی (شمیم شیراز)

راز این گلبوته ها مشق عشق من و توست طرح بال شاپرک نقش عشق من و توست
۵۴۸ بازدید     ۱۳ نظر

ادامه شعر

شیما رحیمی (شمیم شیراز)

به یاد او به یاد دل گذر عمر برلب جو
۵۳۵ بازدید     ۱۵ نظر

ادامه شعر

شیما رحیمی (شمیم شیراز)

در این پاییز احساس...
۳۹۶ بازدید     ۱۴ نظر

ادامه شعر

شیما رحیمی (شمیم شیراز)

هر دو او...
۳۹۶ بازدید     ۱۷ نظر

ادامه شعر

شیما رحیمی (شمیم شیراز)

سقف من اوار شبنم...
۳۰۲ بازدید     ۱۲ نظر

ادامه شعر

شیما رحیمی (شمیم شیراز)

گذشتی بر بهار من سردتر از باددی
۵۶۲ بازدید     ۱۴ نظر

ادامه شعر

شیما رحیمی (شمیم شیراز)

باید گذشت... گرچه شکست...
۶۰۷ بازدید     ۱۳ نظر

ادامه شعر

شیما رحیمی (شمیم شیراز)

ارزو را در چشمات ننویس
۴۶۱ بازدید     ۷ نظر

ادامه شعر

شیما رحیمی (شمیم شیراز)

کم نمی اورمت نگاه اخرت را مومیایی می کنم...
۵۸۱ بازدید     ۷ نظر

ادامه شعر

شیما رحیمی (شمیم شیراز)

بریدم قصه وصل ها را
۳۵۲ بازدید     ۱۵ نظر

ادامه شعر

شیما رحیمی (شمیم شیراز)

پاییز اون حس غریب نیست که تو کوچمون بپیچه عطر تاب و تبه که می گفتم به شبم بریز
۳۷۵ بازدید     ۱۰ نظر

ادامه شعر

شیما رحیمی (شمیم شیراز)

از من به تو راهی نیست
۴۵۴ بازدید     ۱۱ نظر

ادامه شعر

شیما رحیمی (شمیم شیراز)

بس که راه رفتم برین تار های عنکبوت
۳۷۷ بازدید     ۱۲ نظر

ادامه شعر

شیما رحیمی (شمیم شیراز)

مرا بیاب... کمی سیاه تر از شب شده ام
۴۰۵ بازدید     ۱۸ نظر

ادامه شعر

شیما رحیمی (شمیم شیراز)

و اتشی بود غروب برتن خونین درخت...
۳۶۵ بازدید     ۱۵ نظر

ادامه شعر

شیما رحیمی (شمیم شیراز)

به تو لبخند می زنم بی دلیل عاشقانه ای... باز می سرایمت... از ماگذشت فرصت جنون و عشق...
۳۴۴ بازدید     ۱۰ نظر

ادامه شعر

شیما رحیمی (شمیم شیراز)

به تو بخشیدم همه احساسم را
۴۱۰ بازدید     ۱۵ نظر

ادامه شعر

شیما رحیمی (شمیم شیراز)

انتگرال بگیرهمه احساسم را
۵۱۳ بازدید     ۲۹ نظر

ادامه شعر

شیما رحیمی (شمیم شیراز)

دود از کنده ها نیست... ما نسل سوخته ایم
۳۹۲ بازدید     ۱۲ نظر

ادامه شعر

شیما رحیمی (شمیم شیراز)

شعری که بیش از همه شعرهایم دوستش دارم... من... اخرین گل بهار... کنج باغچه مانده ام... باد پاییز
۴۷۶ بازدید     ۱۶ نظر

ادامه شعر

شیما رحیمی (شمیم شیراز)

زنجیر کرد پای شعرم را... قلبم جز با او نرود... شب مسکین تو
۴۲۰ بازدید     ۱۴ نظر

ادامه شعر

شیما رحیمی (شمیم شیراز)

ازتو دلگیرم... اما باز هم از بی عشق ماندن می هراسم...
۴۱۶ بازدید     ۱۵ نظر

ادامه شعر

شیما رحیمی (شمیم شیراز)

از نومیدی تابوت ساختم راستی تلخ تر هست مرگ عشق و احساس...
۵۶۰ بازدید     ۱۹ نظر

ادامه شعر

شیما رحیمی (شمیم شیراز)

مال تو تموم شعرام که همیشه از تو سرشار مال من همین سکوتت غم چشمای گرفتار
۵۰۶ بازدید     ۲۱ نظر

ادامه شعر

شیما رحیمی (شمیم شیراز)

تب دارم
۴۳۱ بازدید     ۱۵ نظر

ادامه شعر

شیما رحیمی (شمیم شیراز)

خواستن توانستن نیست
۳۶۱ بازدید     ۱۴ نظر

ادامه شعر

شیما رحیمی (شمیم شیراز)

اگر پنجره ها به تمنای تماشای نگاهی بازند پس دیگر سیبی مجرم نیست...
۳۳۹ بازدید     ۱۵ نظر

ادامه شعر

شیما رحیمی (شمیم شیراز)

عشق او چینی بود
۳۶۷ بازدید     ۱۹ نظر

ادامه شعر

شیما رحیمی (شمیم شیراز)

نارنجی پوشیده است جهان به احترام دلم به احترام خزان
۴۳۷ بازدید     ۱۸ نظر

ادامه شعر

شیما رحیمی (شمیم شیراز)

سکوت دل بریدن ها واسه فریاد امروزه که از فردا نفسهامون همین فانوس خاموشه
۵۰۲ بازدید     ۱۴ نظر

ادامه شعر

شیما رحیمی (شمیم شیراز)

دستانت الوده انکار بهار و من فانوس به دست... گفتم که امیدی هست...
۳۸۵ بازدید     ۱۹ نظر

ادامه شعر

نقد و آموزش

نظرات

مشاعره

کاربران اشتراک دار

محل انتشار اشعار شاعران دارای اشتراک

حمایت از شعرناب

شعرناب

با قرار دادن کد زير در سايت و يا وبلاگ خود از شعر ناب حمايت نمایید.

کلیه ی مطالب این سایت توسط کاربران ارسال می شود و انتشار در شعرناب مبنی بر تایید و یا رد مطالب از جانب مدیریت نیست .
استفاده از مطالب به هر نحو با رضایت صاحب اثر و ذکر منبع بلامانع می باشد . تمام حقوق مادی و معنوی برای شعرناب محفوظ است.
2