سایت شعرناب محیطی صمیمی و ادبی برای شاعران جوان و معاصر - نقد شعر- ویراستاری شعر - فروش شعر و ترانه اشعار خود را با هزاران شاعر به اشتراک بگذارید

هر چه بیشتر به کسی عشق میورزیم ، بیشتر در اسرار هر چیز نفوذ می کنیم . مولانا

يکشنبه ۲۷ مرداد

اشعار دفتر شعرِ شام شیما شاعر شیما رحیمی (شمیم شیراز)

شیما رحیمی (شمیم شیراز)

...
۱۶۳ بازدید     ۱۷ نظر

ادامه شعر

شیما رحیمی (شمیم شیراز)

من میگم هر شاخه گل یه نشون یه اعتقاد تو میگی شاپرکها به گل ها بی اعتماد
۱۴۹ بازدید     ۱۱ نظر

ادامه شعر

شیما رحیمی (شمیم شیراز)

درهولوکاست امیدهایی ناامید
۱۸۷ بازدید     ۱۲ نظر

ادامه شعر

شیما رحیمی (شمیم شیراز)

زخمی خجر احساس ،تو ای زخمی تر از من محاله به هم رسیدن سبزه ای گره نزن
۱۴۹ بازدید     ۸ نظر

ادامه شعر

شیما رحیمی (شمیم شیراز)

زن بودن سخت است...
۱۶۶ بازدید     ۱۳ نظر

ادامه شعر

شیما رحیمی (شمیم شیراز)

...
۲۰۹ بازدید     ۱۲ نظر

ادامه شعر

شیما رحیمی (شمیم شیراز)

...
۱۶۰ بازدید     ۱۰ نظر

ادامه شعر

شیما رحیمی (شمیم شیراز)

میری اما قبل رفتن تو چشام قدم بزن هرچی جز خودت میبینی خط بزن قلم بزن
۲۳۳ بازدید     ۸ نظر

ادامه شعر

شیما رحیمی (شمیم شیراز)

اری می گویی به نبودن ها در رفراندوم ماندن و رفتن...
۲۲۸ بازدید     ۱۱ نظر

ادامه شعر

شیما رحیمی (شمیم شیراز)

شکار کردی دل که بزمی شود... شیراز و اردیبهشت و عشق...
۳۳۱ بازدید     ۸ نظر

ادامه شعر

شیما رحیمی (شمیم شیراز)

تنها شب سیاه پوشید و عزا گرفت
۲۵۹ بازدید     ۱۳ نظر

ادامه شعر

شیما رحیمی (شمیم شیراز)

اگر گذشته ان است...
۳۰۴ بازدید     ۱۶ نظر

ادامه شعر

شیما رحیمی (شمیم شیراز)

من شبم را از سیاهی چشمان تو ساختم...
۳۲۲ بازدید     ۱۱ نظر

ادامه شعر

شیما رحیمی (شمیم شیراز)

دلت لرزید... این زلزله بود..
۱۹۳ بازدید     ۸ نظر

ادامه شعر

شیما رحیمی (شمیم شیراز)

مرا لحظه ای بنگر ستاره صدایم کن به نام قلب پاره به یاد اور ان شب زیر مهتاب
۳۱۴ بازدید     ۲۴ نظر

ادامه شعر

شیما رحیمی (شمیم شیراز)

میعاد ما یلدای عشق
۲۰۸ بازدید     ۲۸ نظر

ادامه شعر

شیما رحیمی (شمیم شیراز)

شام شیما می شود
۲۳۵ بازدید     ۱۷ نظر

ادامه شعر

شیما رحیمی (شمیم شیراز)

عشق راز سربسته بود ولی شکستم ان را تا که تو نیز بدانی کز التهاب اتش دل خواست که بسوزم
۲۲۷ بازدید     ۱۷ نظر

ادامه شعر

شیما رحیمی (شمیم شیراز)

به گل نشستم و وعده دریا شدم...
۱۸۸ بازدید     ۱۵ نظر

ادامه شعر

شیما رحیمی (شمیم شیراز)

سایه رو از شب گرفتم تا حقیقت و ببینه
۱۹۱ بازدید     ۸ نظر

ادامه شعر

شیما رحیمی (شمیم شیراز)

جدال بید و باد و سقوط برگ پاییز نشکفتن های رویا این غروب غم انگیز
۲۱۵ بازدید     ۱۰ نظر

ادامه شعر

شیما رحیمی (شمیم شیراز)

مشق شب قصه ی دوست داشتن تو...
۲۳۵ بازدید     ۹ نظر

ادامه شعر

شیما رحیمی (شمیم شیراز)

که این سراب و ماسه ها تجلی وجودت است...
۲۱۰ بازدید     ۱۵ نظر

ادامه شعر

شیما رحیمی (شمیم شیراز)

خنجری که تو کشیدی نبرید کمند احساس مُرده سَهَند دل من مرده را نیست شفایی
۲۰۶ بازدید     ۱۳ نظر

ادامه شعر

شیما رحیمی (شمیم شیراز)

برگریزان...
۲۴۷ بازدید     ۱۶ نظر

ادامه شعر

شیما رحیمی (شمیم شیراز)

گله ای نیست اگر جای دگر مهمانی
۲۹۷ بازدید     ۱۳ نظر

ادامه شعر

شیما رحیمی (شمیم شیراز)

پری از رفتن خالی از ارزو ها...
۲۷۱ بازدید     ۲۱ نظر

ادامه شعر

شیما رحیمی (شمیم شیراز)

نه من می دانم نه خاک که میعاد گاهم است
۲۸۱ بازدید     ۲۳ نظر

ادامه شعر

شیما رحیمی (شمیم شیراز)

احسنت به من احسنت که عشق اخرت بود...
۲۷۸ بازدید     ۲۳ نظر

ادامه شعر

شیما رحیمی (شمیم شیراز)

...
۲۳۴ بازدید     ۱۹ نظر

ادامه شعر

شیما رحیمی (شمیم شیراز)

اری از پشت کوه امدم...
۲۷۴ بازدید     ۱۷ نظر

ادامه شعر

شیما رحیمی (شمیم شیراز)

گفتی که نه مستی و نه هشیار ... بنویس براین راه نبودم سزاوار
۲۰۷ بازدید     ۸ نظر

ادامه شعر

شیما رحیمی (شمیم شیراز)

بعد از عشق مردن بهتر است
۲۵۰ بازدید     ۱۰ نظر

ادامه شعر

شیما رحیمی (شمیم شیراز)

می فروشند عشق را انان کز عشق دم میزنند...
۳۳۰ بازدید     ۹ نظر

ادامه شعر

شیما رحیمی (شمیم شیراز)

دریاب جا مانده گوشه حیاط بازی هایمان
۲۶۳ بازدید     ۱۲ نظر

ادامه شعر

شیما رحیمی (شمیم شیراز)

از اوهام بهانه بارید تا بگم از تو گذشتم
۱۷۷ بازدید     ۱۴ نظر

ادامه شعر

شیما رحیمی (شمیم شیراز)

جای خالی دستت...
۲۲۳ بازدید     ۱۳ نظر

ادامه شعر

شیما رحیمی (شمیم شیراز)

بگذار همه دنیا بمیرند از این درد
۳۰۵ بازدید     ۱۳ نظر

ادامه شعر

شیما رحیمی (شمیم شیراز)

خواستن توانستن است
۴۱۳ بازدید     ۲۴ نظر

ادامه شعر

شیما رحیمی (شمیم شیراز)

راز این گلبوته ها مشق عشق من و توست طرح بال شاپرک نقش عشق من و توست
۳۰۲ بازدید     ۱۳ نظر

ادامه شعر

شیما رحیمی (شمیم شیراز)

به یاد او به یاد دل گذر عمر برلب جو
۲۴۶ بازدید     ۱۵ نظر

ادامه شعر

شیما رحیمی (شمیم شیراز)

در این پاییز احساس...
۲۳۶ بازدید     ۱۴ نظر

ادامه شعر

شیما رحیمی (شمیم شیراز)

هر دو او...
۲۳۴ بازدید     ۱۷ نظر

ادامه شعر

شیما رحیمی (شمیم شیراز)

سقف من اوار شبنم...
۱۹۹ بازدید     ۱۲ نظر

ادامه شعر

شیما رحیمی (شمیم شیراز)

گذشتی بر بهار من سردتر از باددی
۲۱۹ بازدید     ۱۴ نظر

ادامه شعر

شیما رحیمی (شمیم شیراز)

باید گذشت... گرچه شکست...
۳۱۹ بازدید     ۱۳ نظر

ادامه شعر

شیما رحیمی (شمیم شیراز)

ارزو را در چشمات ننویس
۲۸۶ بازدید     ۷ نظر

ادامه شعر

شیما رحیمی (شمیم شیراز)

کم نمی اورمت نگاه اخرت را مومیایی می کنم...
۳۵۹ بازدید     ۷ نظر

ادامه شعر

شیما رحیمی (شمیم شیراز)

بریدم قصه وصل ها را
۲۸۲ بازدید     ۱۵ نظر

ادامه شعر

شیما رحیمی (شمیم شیراز)

پاییز اون حس غریب نیست که تو کوچمون بپیچه عطر تاب و تبه که می گفتم به شبم بریز
۳۰۱ بازدید     ۱۰ نظر

ادامه شعر

شیما رحیمی (شمیم شیراز)

از من به تو راهی نیست
۳۵۴ بازدید     ۱۱ نظر

ادامه شعر

شیما رحیمی (شمیم شیراز)

بس که راه رفتم برین تار های عنکبوت
۲۷۰ بازدید     ۱۲ نظر

ادامه شعر

شیما رحیمی (شمیم شیراز)

مرا بیاب... کمی سیاه تر از شب شده ام
۳۱۳ بازدید     ۱۸ نظر

ادامه شعر

شیما رحیمی (شمیم شیراز)

و اتشی بود غروب برتن خونین درخت...
۲۷۸ بازدید     ۱۵ نظر

ادامه شعر

شیما رحیمی (شمیم شیراز)

به تو لبخند می زنم بی دلیل عاشقانه ای... باز می سرایمت... از ماگذشت فرصت جنون و عشق...
۲۶۷ بازدید     ۱۰ نظر

ادامه شعر

شیما رحیمی (شمیم شیراز)

به تو بخشیدم همه احساسم را
۳۰۹ بازدید     ۱۵ نظر

ادامه شعر

شیما رحیمی (شمیم شیراز)

انتگرال بگیرهمه احساسم را
۳۸۶ بازدید     ۲۹ نظر

ادامه شعر

شیما رحیمی (شمیم شیراز)

دود از کنده ها نیست... ما نسل سوخته ایم
۳۰۳ بازدید     ۱۲ نظر

ادامه شعر

شیما رحیمی (شمیم شیراز)

شعری که بیش از همه شعرهایم دوستش دارم... من... اخرین گل بهار... کنج باغچه مانده ام... باد پاییز
۳۴۸ بازدید     ۱۶ نظر

ادامه شعر

شیما رحیمی (شمیم شیراز)

زنجیر کرد پای شعرم را... قلبم جز با او نرود... شب مسکین تو
۳۳۸ بازدید     ۱۴ نظر

ادامه شعر

شیما رحیمی (شمیم شیراز)

ازتو دلگیرم... اما باز هم از بی عشق ماندن می هراسم...
۳۰۹ بازدید     ۱۵ نظر

ادامه شعر

شیما رحیمی (شمیم شیراز)

از نومیدی تابوت ساختم راستی تلخ تر هست مرگ عشق و احساس...
۳۸۰ بازدید     ۱۹ نظر

ادامه شعر

شیما رحیمی (شمیم شیراز)

مال تو تموم شعرام که همیشه از تو سرشار مال من همین سکوتت غم چشمای گرفتار
۳۹۹ بازدید     ۲۱ نظر

ادامه شعر

شیما رحیمی (شمیم شیراز)

تب دارم
۳۴۸ بازدید     ۱۵ نظر

ادامه شعر

شیما رحیمی (شمیم شیراز)

خواستن توانستن نیست
۲۸۲ بازدید     ۱۴ نظر

ادامه شعر

شیما رحیمی (شمیم شیراز)

اگر پنجره ها به تمنای تماشای نگاهی بازند پس دیگر سیبی مجرم نیست...
۲۵۰ بازدید     ۱۵ نظر

ادامه شعر

شیما رحیمی (شمیم شیراز)

عشق او چینی بود
۲۸۲ بازدید     ۱۹ نظر

ادامه شعر

شیما رحیمی (شمیم شیراز)

نارنجی پوشیده است جهان به احترام دلم به احترام خزان
۳۶۱ بازدید     ۱۸ نظر

ادامه شعر

شیما رحیمی (شمیم شیراز)

سکوت دل بریدن ها واسه فریاد امروزه که از فردا نفسهامون همین فانوس خاموشه
۴۱۶ بازدید     ۱۴ نظر

ادامه شعر

شیما رحیمی (شمیم شیراز)

دستانت الوده انکار بهار و من فانوس به دست... گفتم که امیدی هست...
۳۰۴ بازدید     ۱۹ نظر

ادامه شعر

آموزش و نقد شعر

نظرات

مشاعره

کاربران اشتراک دار

محل انتشار اشعار شاعران دارای اشتراک
کلیه ی مطالب این سایت توسط کاربران ارسال می شود و انتشار در شعرناب مبنی بر تایید و یا رد مطالب از جانب مدیریت نیست .
استفاده از مطالب به هر نحو با رضایت صاحب اثر و ذکر منبع بلامانع می باشد . تمام حقوق مادی و معنوی برای شعرناب محفوظ است.
1