سایت شعرناب محیطی صمیمی و ادبی برای شاعران جوان و معاصر - نقد شعر- ویراستاری شعر - فروش شعر و ترانه اشعار خود را با هزاران شاعر به اشتراک بگذارید

زبان ارزشمندترین میراث یک ملت است .شوپنهاور

جمعه ۲۲ آذر

اشعار دفتر شعرِ شام شیما شاعر شیما رحیمی (شمیم شیراز)

شیما رحیمی (شمیم شیراز)

...
۱۸۸ بازدید     ۱۷ نظر

ادامه شعر

شیما رحیمی (شمیم شیراز)

من میگم هر شاخه گل یه نشون یه اعتقاد تو میگی شاپرکها به گل ها بی اعتماد
۱۶۶ بازدید     ۱۱ نظر

ادامه شعر

شیما رحیمی (شمیم شیراز)

درهولوکاست امیدهایی ناامید
۲۰۴ بازدید     ۱۲ نظر

ادامه شعر

شیما رحیمی (شمیم شیراز)

زخمی خجر احساس ،تو ای زخمی تر از من محاله به هم رسیدن سبزه ای گره نزن
۱۶۲ بازدید     ۸ نظر

ادامه شعر

شیما رحیمی (شمیم شیراز)

زن بودن سخت است...
۱۹۱ بازدید     ۱۳ نظر

ادامه شعر

شیما رحیمی (شمیم شیراز)

...
۲۳۲ بازدید     ۱۲ نظر

ادامه شعر

شیما رحیمی (شمیم شیراز)

...
۱۸۱ بازدید     ۱۰ نظر

ادامه شعر

شیما رحیمی (شمیم شیراز)

میری اما قبل رفتن تو چشام قدم بزن هرچی جز خودت میبینی خط بزن قلم بزن
۲۴۴ بازدید     ۸ نظر

ادامه شعر

شیما رحیمی (شمیم شیراز)

اری می گویی به نبودن ها در رفراندوم ماندن و رفتن...
۲۵۵ بازدید     ۱۱ نظر

ادامه شعر

شیما رحیمی (شمیم شیراز)

شکار کردی دل که بزمی شود... شیراز و اردیبهشت و عشق...
۳۴۸ بازدید     ۸ نظر

ادامه شعر

شیما رحیمی (شمیم شیراز)

تنها شب سیاه پوشید و عزا گرفت
۲۷۳ بازدید     ۱۳ نظر

ادامه شعر

شیما رحیمی (شمیم شیراز)

اگر گذشته ان است...
۳۴۳ بازدید     ۱۶ نظر

ادامه شعر

شیما رحیمی (شمیم شیراز)

من شبم را از سیاهی چشمان تو ساختم...
۳۴۲ بازدید     ۱۱ نظر

ادامه شعر

شیما رحیمی (شمیم شیراز)

دلت لرزید... این زلزله بود..
۲۰۹ بازدید     ۸ نظر

ادامه شعر

شیما رحیمی (شمیم شیراز)

مرا لحظه ای بنگر ستاره صدایم کن به نام قلب پاره به یاد اور ان شب زیر مهتاب
۳۶۵ بازدید     ۲۴ نظر

ادامه شعر

شیما رحیمی (شمیم شیراز)

میعاد ما یلدای عشق
۲۱۷ بازدید     ۲۸ نظر

ادامه شعر

شیما رحیمی (شمیم شیراز)

شام شیما می شود
۲۶۹ بازدید     ۱۷ نظر

ادامه شعر

شیما رحیمی (شمیم شیراز)

عشق راز سربسته بود ولی شکستم ان را تا که تو نیز بدانی کز التهاب اتش دل خواست که بسوزم
۲۳۴ بازدید     ۱۷ نظر

ادامه شعر

شیما رحیمی (شمیم شیراز)

به گل نشستم و وعده دریا شدم...
۱۹۳ بازدید     ۱۵ نظر

ادامه شعر

شیما رحیمی (شمیم شیراز)

سایه رو از شب گرفتم تا حقیقت و ببینه
۱۹۶ بازدید     ۸ نظر

ادامه شعر

شیما رحیمی (شمیم شیراز)

جدال بید و باد و سقوط برگ پاییز نشکفتن های رویا این غروب غم انگیز
۲۲۲ بازدید     ۱۰ نظر

ادامه شعر

شیما رحیمی (شمیم شیراز)

مشق شب قصه ی دوست داشتن تو...
۲۴۰ بازدید     ۹ نظر

ادامه شعر

شیما رحیمی (شمیم شیراز)

که این سراب و ماسه ها تجلی وجودت است...
۲۲۴ بازدید     ۱۵ نظر

ادامه شعر

شیما رحیمی (شمیم شیراز)

خنجری که تو کشیدی نبرید کمند احساس مُرده سَهَند دل من مرده را نیست شفایی
۲۱۲ بازدید     ۱۳ نظر

ادامه شعر

شیما رحیمی (شمیم شیراز)

برگریزان...
۲۶۷ بازدید     ۱۶ نظر

ادامه شعر

شیما رحیمی (شمیم شیراز)

گله ای نیست اگر جای دگر مهمانی
۳۰۳ بازدید     ۱۳ نظر

ادامه شعر

شیما رحیمی (شمیم شیراز)

پری از رفتن خالی از ارزو ها...
۲۸۰ بازدید     ۲۱ نظر

ادامه شعر

شیما رحیمی (شمیم شیراز)

نه من می دانم نه خاک که میعاد گاهم است
۲۸۷ بازدید     ۲۳ نظر

ادامه شعر

شیما رحیمی (شمیم شیراز)

احسنت به من احسنت که عشق اخرت بود...
۳۰۶ بازدید     ۲۳ نظر

ادامه شعر

شیما رحیمی (شمیم شیراز)

...
۲۴۱ بازدید     ۱۹ نظر

ادامه شعر

شیما رحیمی (شمیم شیراز)

اری از پشت کوه امدم...
۳۰۱ بازدید     ۱۷ نظر

ادامه شعر

شیما رحیمی (شمیم شیراز)

گفتی که نه مستی و نه هشیار ... بنویس براین راه نبودم سزاوار
۲۲۸ بازدید     ۸ نظر

ادامه شعر

شیما رحیمی (شمیم شیراز)

بعد از عشق مردن بهتر است
۲۵۹ بازدید     ۱۰ نظر

ادامه شعر

شیما رحیمی (شمیم شیراز)

می فروشند عشق را انان کز عشق دم میزنند...
۳۳۷ بازدید     ۹ نظر

ادامه شعر

شیما رحیمی (شمیم شیراز)

دریاب جا مانده گوشه حیاط بازی هایمان
۲۷۷ بازدید     ۱۲ نظر

ادامه شعر

شیما رحیمی (شمیم شیراز)

از اوهام بهانه بارید تا بگم از تو گذشتم
۱۸۹ بازدید     ۱۴ نظر

ادامه شعر

شیما رحیمی (شمیم شیراز)

جای خالی دستت...
۲۵۶ بازدید     ۱۳ نظر

ادامه شعر

شیما رحیمی (شمیم شیراز)

بگذار همه دنیا بمیرند از این درد
۳۱۷ بازدید     ۱۳ نظر

ادامه شعر

شیما رحیمی (شمیم شیراز)

خواستن توانستن است
۴۴۳ بازدید     ۲۴ نظر

ادامه شعر

شیما رحیمی (شمیم شیراز)

راز این گلبوته ها مشق عشق من و توست طرح بال شاپرک نقش عشق من و توست
۳۲۷ بازدید     ۱۳ نظر

ادامه شعر

شیما رحیمی (شمیم شیراز)

به یاد او به یاد دل گذر عمر برلب جو
۲۵۸ بازدید     ۱۵ نظر

ادامه شعر

شیما رحیمی (شمیم شیراز)

در این پاییز احساس...
۲۵۵ بازدید     ۱۴ نظر

ادامه شعر

شیما رحیمی (شمیم شیراز)

هر دو او...
۲۴۳ بازدید     ۱۷ نظر

ادامه شعر

شیما رحیمی (شمیم شیراز)

سقف من اوار شبنم...
۲۰۶ بازدید     ۱۲ نظر

ادامه شعر

شیما رحیمی (شمیم شیراز)

گذشتی بر بهار من سردتر از باددی
۲۴۵ بازدید     ۱۴ نظر

ادامه شعر

شیما رحیمی (شمیم شیراز)

باید گذشت... گرچه شکست...
۳۴۵ بازدید     ۱۳ نظر

ادامه شعر

شیما رحیمی (شمیم شیراز)

ارزو را در چشمات ننویس
۲۹۴ بازدید     ۷ نظر

ادامه شعر

شیما رحیمی (شمیم شیراز)

کم نمی اورمت نگاه اخرت را مومیایی می کنم...
۳۸۳ بازدید     ۷ نظر

ادامه شعر

شیما رحیمی (شمیم شیراز)

بریدم قصه وصل ها را
۲۹۰ بازدید     ۱۵ نظر

ادامه شعر

شیما رحیمی (شمیم شیراز)

پاییز اون حس غریب نیست که تو کوچمون بپیچه عطر تاب و تبه که می گفتم به شبم بریز
۳۰۶ بازدید     ۱۰ نظر

ادامه شعر

شیما رحیمی (شمیم شیراز)

از من به تو راهی نیست
۳۶۱ بازدید     ۱۱ نظر

ادامه شعر

شیما رحیمی (شمیم شیراز)

بس که راه رفتم برین تار های عنکبوت
۲۷۸ بازدید     ۱۲ نظر

ادامه شعر

شیما رحیمی (شمیم شیراز)

مرا بیاب... کمی سیاه تر از شب شده ام
۳۱۹ بازدید     ۱۸ نظر

ادامه شعر

شیما رحیمی (شمیم شیراز)

و اتشی بود غروب برتن خونین درخت...
۲۸۵ بازدید     ۱۵ نظر

ادامه شعر

شیما رحیمی (شمیم شیراز)

به تو لبخند می زنم بی دلیل عاشقانه ای... باز می سرایمت... از ماگذشت فرصت جنون و عشق...
۲۷۳ بازدید     ۱۰ نظر

ادامه شعر

شیما رحیمی (شمیم شیراز)

به تو بخشیدم همه احساسم را
۳۱۹ بازدید     ۱۵ نظر

ادامه شعر

شیما رحیمی (شمیم شیراز)

انتگرال بگیرهمه احساسم را
۳۹۲ بازدید     ۲۹ نظر

ادامه شعر

شیما رحیمی (شمیم شیراز)

دود از کنده ها نیست... ما نسل سوخته ایم
۳۱۰ بازدید     ۱۲ نظر

ادامه شعر

شیما رحیمی (شمیم شیراز)

شعری که بیش از همه شعرهایم دوستش دارم... من... اخرین گل بهار... کنج باغچه مانده ام... باد پاییز
۳۷۰ بازدید     ۱۶ نظر

ادامه شعر

شیما رحیمی (شمیم شیراز)

زنجیر کرد پای شعرم را... قلبم جز با او نرود... شب مسکین تو
۳۴۵ بازدید     ۱۴ نظر

ادامه شعر

شیما رحیمی (شمیم شیراز)

ازتو دلگیرم... اما باز هم از بی عشق ماندن می هراسم...
۳۱۹ بازدید     ۱۵ نظر

ادامه شعر

شیما رحیمی (شمیم شیراز)

از نومیدی تابوت ساختم راستی تلخ تر هست مرگ عشق و احساس...
۳۸۵ بازدید     ۱۹ نظر

ادامه شعر

شیما رحیمی (شمیم شیراز)

مال تو تموم شعرام که همیشه از تو سرشار مال من همین سکوتت غم چشمای گرفتار
۴۱۱ بازدید     ۲۱ نظر

ادامه شعر

شیما رحیمی (شمیم شیراز)

تب دارم
۳۵۵ بازدید     ۱۵ نظر

ادامه شعر

شیما رحیمی (شمیم شیراز)

خواستن توانستن نیست
۲۸۹ بازدید     ۱۴ نظر

ادامه شعر

شیما رحیمی (شمیم شیراز)

اگر پنجره ها به تمنای تماشای نگاهی بازند پس دیگر سیبی مجرم نیست...
۲۵۵ بازدید     ۱۵ نظر

ادامه شعر

شیما رحیمی (شمیم شیراز)

عشق او چینی بود
۲۸۶ بازدید     ۱۹ نظر

ادامه شعر

شیما رحیمی (شمیم شیراز)

نارنجی پوشیده است جهان به احترام دلم به احترام خزان
۳۶۶ بازدید     ۱۸ نظر

ادامه شعر

شیما رحیمی (شمیم شیراز)

سکوت دل بریدن ها واسه فریاد امروزه که از فردا نفسهامون همین فانوس خاموشه
۴۲۶ بازدید     ۱۴ نظر

ادامه شعر

شیما رحیمی (شمیم شیراز)

دستانت الوده انکار بهار و من فانوس به دست... گفتم که امیدی هست...
۳۱۰ بازدید     ۱۹ نظر

ادامه شعر

تازه ترین نقدها

نظرات

مشاعره

کاربران اشتراک دار

محل انتشار اشعار شاعران دارای اشتراک
کلیه ی مطالب این سایت توسط کاربران ارسال می شود و انتشار در شعرناب مبنی بر تایید و یا رد مطالب از جانب مدیریت نیست .
استفاده از مطالب به هر نحو با رضایت صاحب اثر و ذکر منبع بلامانع می باشد . تمام حقوق مادی و معنوی برای شعرناب محفوظ است.
1