سایت شعرناب محیطی صمیمی و ادبی برای شاعران جوان و معاصر - نقد شعر- ویراستاری شعر - فروش شعر و ترانه اشعار خود را با هزاران شاعر به اشتراک بگذارید

منو کاربریعضویت در شعرناب
درخواست رمز جدید

معرفی شاعران معاصر

انتشار ویژه ناب

♪♫ صدای شاعران ♪♫

تقویم روز

يکشنبه 14 آذر 1400
  2 جمادى الأولى 1443
   Sunday 5 Dec 2021

    بیشترین مخاطب

    کانال تلگرام شعرناب

    بنویس تا زنده بمانی ، بنویس تا زنده بمانی ، بنویس تا زنده بمانی.احمدی زاده (ملحق)

    يکشنبه ۱۴ آذر

    پست های وبلاگ

    شعرناب
    یک گپ دوستانه!!
    ارسال شده توسط

    جمیله عجم(بانوی واژه ها)

    در تاریخ : شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۵ ۰۴:۰۳
    موضوع: آزاد | تعداد بازدید : ۱۰۵۶ | نظرات : ۷۹

    چند سال است که درصفحه ی مجازی اشعارم را منتشر کرده ام وتقریبن دوسال است که عضو سایت ناب شده ام اوایل وبلاگم کم بازدید بود چون نمی دانستم نبایدفقط شعر ارسال کنم وبایدبه بقیه ی وبلاگها هم سربزنم تا شناخته شوم وبه مرور تعداد بازدیدهایم زیادشد تا جایکه حتی باوجوداینکه  درگیر این سایتم ووقت هم نمی کنم به وبلاگ دوستانم سربزنم اما بازهم بازدید وبلاگم خوب است نسبت به قبل خوب کسی که واقعن به شعرو ادبیات علاقمند است و دراینترنت آثارش را منتشرمی کند باید که فعال باشد ووقت بگذارد برای هنرش ازطرفی امروزه  با رشد شبکه های اجتماعی نحوه ی نشر آثار واشعارهم  تغییرات زیادی کرده ودرواقع مثل قدیم نیست که همه فقط کتاب بخوانند وازکتابها استقبال چندانی مثل گذشته نمیشه چون اینترنت همیشه وهمه جا وبه اسانی دراختیارهمه هست  و درفضای وب براحتی وباهزینه ی بسیار کم تر  می توانند اشعارخودرابه نمایش بگذارند واین خود فعالیت وپیگیری مداوم می  طلبد!
     چطور برای چاپ یک کتاب هزینه های بسیاربالایی راپرداخت می کنیم وعمری برای تبلیغ وفروشش هدرمی دهیم  درحالی که امکان دارد اصلن هم فروش نرود ولی درفضای مجازی که به این راحتی دراختیارهمه قرارداده می شود اشعارمان هیچ تلاشی نمی کنیم
    فعالیت درفضای مجازی متفاوت است ودرواقع اگر سربزنی به شعری وسایتی یاوبلاگی ممکن است شناخته شویم وآنها هم سربزنند ولی اگر که فعالیت نکنیم ازکجا باید شناخته شویم ادبیات هم درواقع معامله ای شده انگار تا سر نزنی سرنمی زنند
    ولی عده ای زورشان میاد که حتی نظری کوتاه زیراشعاردیگران بگذارند آن وقت انتظاردارند امار بازدیدها ونظراتشان برود بالا ومدام بهانه جویی می کنند که چرا کسی نمیاد زیراشعارمان چرااله وچرا بله وبه خاطرهمین هم  بارها به کاربران تازه وارد سایت گفته ام برای اینکه شناخته شوند ودوستان با قلمشان آشنا شوند تنها به ارسال شعر اکتفا نکنندودربحث ونقدونظرات هم شرکت کند تا شناخته شوند 
    اما متاسفانه نه تنها این کاررا نمی کنند بلکه مدام اعتراض می کنند که چرا کسی به اشعارمان سرمی زنند وعده ای هم که متاسفانه عین بچه ها حسادت می کنند وهی بهانه می اوردند که اینجا فقط گل وبلبل می گذارند ونقد نمی کنند
    ویکی ازبحثهایی که بارها وبارها مطرح شده همین بحث نقد ونقادی بوده
    عده ای می گویند نقد کم می شود دراین سایت وخودشان دست به کارنمیشوند درحالیکه خوب هم بلدندنقدکنند اما نمی خواهند زکات علمشان را دراختیار دیگران بگذارند به هزارو یک بهانه ی الکی عده ای هم می گویندجای نقد تخصصی خالی است پس چرا اگرخودشان تخصص دارند وفرق نقد تخصصی وغیر تخصصی را بلدند می فهمند چرادست به نقد نمیشوند چراحتی گاهن بعضیا مشکلات فاحش اشعار را می بینند ونظری نمی دهند وفقط به عیبجویی وبهانه جویی می پردازند
    این وسط فردی مثل من به عنوان یک شاگرد که مطمانن چه ازلحاظ سن وسال وچه ازلحاظ معلومات دردرجه ی پایین تری ازخیلی ازاستادانم که ادعای استادی دارندهستم ونقاد هم نیستم اما همان اندوخته ی کم خودم رادریغ نمی کنم وخالصانه در اختیار دوستان ونو اموزان چه درخصوصی وچه درزیر اشعار قرار می دهم اما وقتی بی توجهی استادان بزرگترم رامی بینم من هم دلسرد میشوم اما بازهم بس که علاقمندم برایم مهم نیست وتا جاییکه بتوانم علمم رادراختیاربقیه ی دوستان قرارمی دهم وبرایم مهم نیست بقیه چه می گویند من درحد همان بضاعت کمم وهمان اندازه ای که میفهمم مشکلات روسعی می کنم کمک کنم به همه وادعایی هم ندارم درنقد وهم اینکه دوست دارم فضای شاد ودلنشینی برای تمام دوستانم ایجاد کنم
    فقط هم ازروی علاقه ام اینکارا انجام می دهم وبس وازهیچ کس هم مزدی نمی خواهم چون همیشه هم ازخدای خودم گرفته ام پاداش عملم رواما همین هم انگار دیده نمیشه که هیچ تازه عده ای حرف وحدیث هم برامون درست می کنند وفکر می کنند کهکه ما خدای نکرده بهایی می گیرم ویا سود ومنفعتی دارد برایمان که این قدرفعالیم
    حدود دوسال است که اینجایم وتاحدودی بیشترازاستادان راهم خوب میشناسم ومی دانم که نقدراهم خوب بلدند وتخصص ادبیاتی هم دارند اما انگار زورشان می آید یک کلمه حرف بزنند باچراغ خاموش وبدون وارد کردن نام کاربری توسایتند واشعاررا فقط دید می زنندعینهو کارگاه پلیس وحتی شعرم ارسال نمی کنند وبدترو زشت تراینکه مدام بهانه جویی وایرادگیری هم می کنند که اینجا نقاد کم است خوب اگرواقعن دلسوزند دست به کارشوند ومردعمل یا فقط همین بحث نقدرا بهانه ای کردند برای
    عیب  جویی ازسایت وکاربرانش ودلسرد کردن بقیه ودرحقیقت ادیب نیستنداینها فقط سخنوران خوبی اند وچهارنفرهم که ازروی دلسوزی کمک حال کاربرانند راهم نمی توانند ببینند ومدام صفحه پشت سرشان می گذارند
    متاسفانه عده ای همیشه حرف زده اند وحتی خودشان هم به اراجیفشان عمل نکرده اند فقط آب راگل الود می کنند به نفع خودشان عده ای هم برای جذب کاربران فعال به گروههای شعری تلگرام وغیره مدام صفحه پشت سر شاعران واساتید می گذارند وبدگویی می کنند وبرای پایین نشان دادن سطح علمی اساتید سایت ویا برای عرض اندام وقیافه گرفتن همیشه بحث نقدرا دست اویز قرارداده اندویاهم بحث مهمانداریها را
    بله درست است مهمانداریها آمارنظرات اشعار رابالا می برد ولی مگر داشتن نظر بالا دریک شعر دلیل برتری آن شعر هم هست ؟ چرا این قدربچه گانه فکر می کنیم؟
    من بارها گفته ام داشتن نظربالا دریک شعر تنها دلیل بهتربودن آن شعر نیست!!چون ممکن است شخصی صدها پیام رد وبدل کند با دوستانش درسایت در هنگام انتشارشعرش واین هم آمار نظراتش را بالاببرد پس چراینگونه فکرمی کنیم؟
     وبارها درجواب دوستان هم که درخصوصی گله کرده اند گفته ام واینجاهم می گم دوباره که :دراینکه کدام شعر برتر است وبهتر هیچ گاه نباید به تعداد نظرات یک شعر نگاه کرد چون این ملاک برتری نیست واگراینگونه نگاه کنیم به قضیه می بینم این انتقاد زیادم واردنیست چون این تعداد نظرات نیست که نشان ازبرتریه یک شعره بلکه تعداد زیاد بازدیدهاست که ملاک برتری وموردتوجه قرارگرفتن اون توسط مخاطبین هست ومن خودم هرگاه به سایتهای دیگرهم سرزدم به تعداد نظرات ولایکها کاری نداشتم بیشتربه تعداد بازدیدها نگاه می کنم نه به نظرات یک شعر معمولن شعرخوب علاوه براینکه نظراتش ممکنه زیاد باشه تعداد بازدیدش ازبقیه ی اشعار بیشتره
    نهایتن درخودیک سایت شاید پنجاه شصت ویا تاصدنفربیشتر نباشند که بیان زیراشعارنظر بگذارند اما بازدیدها معمولن بیشترازبیرون سایت هم هست واین مشخص می کنه که کدام شعر واقعن مورد پسند یک مخاطب قرار می گیره اون هم درهمان دوسه روز وساعات اولیه ای که یک شعر روی صفحه ی سایت میاد نه شعری که چندین وچند بار انتشارداده میشه
    واینم موضوع زیاد مهمی نیست که بخواد خاطر کسی را مکدرکنه واصلن مهمم نیست که باعث دلخوری بقیه شه که چرا نظراتش زیادتره وچرا جزو پربازدیدها میشه وخوشبختانه استاد بزرگوارمان احمدی زاده هم که خودشان در جریان انتقادات هستند وهمیشه سعی کرده اند نظر همه را درمدیریت سایت اعمال کنند
    فکری هم برای این مورد کردند وعنوان قسمت پربازدیدترین اشعاررا گذاشتند با نشاط ترین اشعار
    ومهمانداری کردنم من فکر نمی کنم که  بدباشه یکی از خوبیاش اینه که باعث میشه روحیه ی نشاط وهمدلی بین دوستان بیشترشه وشادی بخش هم هست اگر حقیقتن بهش با دید خوبی نگاه کنیم خب عده ای ازدوستان وبخصوص خانمهای ما معمولن وقت بیشتری دارند که درسایت باشند بدون هیچ گونه چشم داشتی وازروی محبت برای همدیگر وحتی برای بیشتر استادان ودوستان مهمانداری می کنند وفضای دوستانه ای برای هم ایجاد می کنند که این اصلن نه تنهابدنیست بلکه باعث افزایش وایجاد شورونشاط هم می شود وبلاخره اگرمنصف باشیم  ان قدر مهم نیست این موضوع
    دست شمادردنکنه نمی گید لا اقل ناراحتشون نکنید .
    اینها اکثرشان جوانند وپرحوصله وعلاقمند به شعر اینجا دراین محیط سالم  باهم دوست  باشند  بهتره یا اینکه بیرون ازسایت ودرمحیطهای دیگر به تخلیه ی انرژی از راههای نادرست بپردازند وعلاف باشند در دردیگر فضاهای نا امن اینترنت؟!!
    بیاید به جای اینکه هی ایراد بگیریم واوقات هم را تلخ کنیم خب ماهم کمی فعال باشیم.!!
    وبه خودمان زحمت بدهیم برای اینکه شناخته شویم وآثارمان رابهتروبیشتر ببینند مهمانداری که نه لااقل دربحثها شرکت کنیم  درپستهای وبلاگ وحتی درکارگاهها که عده ای البته باز این بهانه را می آوردند که کارگاهها پولی اند وهزینه می برند وبارهاهم همین راهم دست اویزگله وگذاری قرار داده اندکه
    اصلن این  اعتراض واردنیست بلاخره این سایت هزینه های هم دارد که بایدپرداخت شود واصلن ماگیریم که تمام سایت پولی باشد که نیست خوشبختانه ...................
    چطور برای رفتن به یک انجمن ادبی یا یک شب شعر که فرسنگها ازخانه هایمان شاید دورباشد هزینه های گزاف حمل ونقل را می پردازیم  ویا با خودروی شخصی هم که برویم بلاخره بنزین می سوزد وپول خرج می شود اما اینجا که بایک کلیک به یک انجمن بزرگ وزیبا با این همه امکانات که به حق از زیباترین وبهترین سایتهای ادبی است دسترسی داریم هشت هزارتومان حق اشتراک ماهانه زیاداست وراضی نیستیم بپردازیم ومدام حرف هم می زنیم وبدگویی می کنیم که چرا پول می گیرند ؟!!!!!!!
    چطور میلیونها تومان صرف چاپ کتاب می کنیم اما راضی به پرداخت این اندک هزینه نیستیم وگله وشکایت می کنیم؟!!!!!مگر کسی که تمام وقت وانرژی اش وسرمایه اش را صرف بازگشایی وراه اندازی یک سایت می کند حق ندارد این مبلغ ناچیز را برای جوابگویی هزینه های سایتش طلب کند ؟ که البته استادبزرگوارم احمدی زاده چوب بالای سرکی نگذاشته که حتمن باید این هزینه ها پرداخت شود وبارها وبارها اعلام کرده ومی کند که هرکس توان پرداخت
    حق اشتراک ندارد کافی است بایک پیام به من اطلاع دهد ومرام ومعرفتش رابارها نشان داده وهم اکنون کاربران بسیارزیادی  هستند که خودایشان اشتراکشان رارایگان شارژ می کنند بدون هیچ چشم داشت وازجون ودل
    ای کاش کمی منصفانه تر قضاوت کنیم و اگر کمکش نمی کنیم دراین مسیر
     لااقل دلسردش نکنیم با بهانه جوییها با دشمنیها با حرف وحدیثها وتهمتهای نابجا!!
    چطور می شود که شب وروز تو شبکه های اجتماعی فیس بوک تلگرام واتساپ ووایبروغیره علافیم وهزینه ی اینترنت می پردازیم  که اگر بخواهیم راستی حسینی نگاهش کنیم غیراز اینکه افراد را فاسد کرده ومعتاد به اینترنت و بنیان خانواده هارا ضعیف کرده کاری نکرده  ونود درصد کاربرانش هم حتی خودشان به این موارد اذعان دارند ومعتقدند این فضاها سالم نیستند بخصوص تلگرام که بااهدافی کاملن  ضد انسانی صهیونیستی طرح ریزی شده
    وقتی به استیکرهای تلگرام نگاه می کنیم در میان آنها استیکر های غیر اخلاقی دارد که به سرعت داخل کشور پخش شد به گونه ای که همه کاربرانی که ما بررسی کردیم این استیکر ها رو دیده اند.
     چندسال گذشته و هم‌زمان با ورود تلفن‌های همراه هوشمند و به‌ویژه اندرویدی به بازار ایران، شاهد تغییر و تحولات عظیمی در سبک زندگی خانواده‌ها و به‌خصوص جوانان شده‌ایم. زمینه‌سازی پذیرش این همراه هوشمند را می‌توان به شبکه‌های‌اجتماعی نسبت داد. از واتس آپ و وایبر از مد افتاده گرفته تا تلگرام و اینستاگرام  که جدیدا طرفداران زیادی پیدا کرده است.
    می گویند تلگرام متعلق است به کسی که نتانیاهو وی را برادر خود می داند و به صراحت می گوید: شما برادر من هستید و توانسته اید به امنیت رژیم صهیونیستی کمک ویژه ای بکنید.
    یک چنین فردی نرم افزاری به نام  تلگرام را طراحی می کند که به طور گسترده در سراسر جهان جایگزین وایبر و دیگر نرم افزار های می شود.
    به واقع این نرم فزار یک نوع بد افزار می باشد کسانی که این نرم فزار را طراحی کردند همان کسانی هستند که تا چند روز پبش ویروس طراحی می کردند.
    امروز تلگرام همان ویژگی هایی دارد که ویروس های آنان داشت.
    اگر دیروز یک ویروس بر روی هسته گوشی موبایل می نشست و اطلاعات گوشی و کامپیوتر را سرقت میکرد حالا همین کار را تلگرام دارد انجام میدهد.
    تلگرام به دوربین گوشی دسترسی پیدا می کند و فیلم و عکس می گیرد؛ به میکروفون گوشی دسترسی پیدا می کند و مکالمات را شنود می کند؛  تمام اطلاعات روی کارت حافظه موبایل می تواند بردارد و از طریق gps و آنتن های مخابراتی و wifi می تواند در هر لحظه مکان صاحب گوشی را شناسایی کند و حتی می تواند تمام اطلاعات گوشی را حذف کند .
    تلگرام حتی از طریق پردازش اطلاعاتی دیتا ماینینگ می تواند افکار عمومی را به جهتی سوق بدهد که نمونه های فراوانی وجود دارد مثل دروغ هایی که درباره مهاباد پخش شد که مدتی شهر مهاباد را بهم ریختند و یا شایعاتی به اسم اسید پاشی در اصفهان پخش شد.
    در واقع تلگرام با پردازش اطلاعاتی یک نفر یا قشری از مردم ، ضعف جمعی آنها را پیدا می کند و می تواند افکارشان را به جهتی مورد نظر خود هدایت کند.
    به طور مثال مردم یک شهر عاطفی تر هستند و از پیام ها مشخص می شود که بحث احساسی روی آنها تاثیر می گذارد و تلگرام محرک های احساسی برایشان ارسال می کنند و نهایتا می شود اتفاقاتی که مشکلاتی برای کشور ایجاد می کند.
    این نرم افزار ها تهاجم فرهنگی را به سرعت بیشتری پیش می برند به شکلی که این نرم فزارها تبدیل به جنگ افراز ، جنگ نرم شده اند.
    یک محتوای و مطلب نامناسب به سرعت در تمام این شبکه دیده می شود ولی دهها و هزاران مطلب خوب قابل مشاهده نیست و این خاصیت تلگرام و اینستاگرام می باشد.
    یکی ازکارشناسان فضای مجازی با اشاره به درآمد هنگفت رژیم صهیونیستی از تلگرام و انیستاگرام می گوید وزیر اقتصاد رژیم صهیونیستی در مورد یکی از نرم افزار ها می گوید که ما توانستیم ازاین نرم افزار به میزانی درامد کسب کنیم که سیاست بایکوت اسرائیل را در اروپا بشکنیم.
    وی تاکید کرد: یعنی در واقع با عضویت هر نفر در تلگرام ، اینستاگرام و …حدود ۱۴۵ دلار ارز وارد رژیم صهیونیستی می شود و با این در آمد رژیم صهیونیستی ارتش خود را قوی تر می کند و فلسطینی های بیشتری را می کشد.
    مومن نسب ادامه داد: با عضویت هر نفر در تلگرام و اینستاگرام و … رژیم صهیونیستی ۵۰ گلوله مرغوب امریکایی خریداری می کند و به سینه بچه های فلسطینی می زند.
    وی تصریح کرد: از طرفی با هر کلیکی که داخل محیط نرم افزار انجام می شود بین چهار تا بیست سنت به رژیم صهیونیستی کمک می شود که حاسبه کنید که هر دلار ۱۰۰ سنت می باشد و با هر کلیک چقدر ما کمک کردیم .
    بهرحال تلگرام کاربران زیادی در ایران دارد واین یک واقعیت است ومن خودمم هم از آن استفاده می کنم البته خیلی کم ومحافظت شده
     ونه  درمقام اعتراضم ونه قصدم ایراد گرفتن ازکسانی است که دراین فضاها فعالیت می کنند چون وضعیت جامعه ی امروزی جوری شده که ناخوداگاه همه رابه سمت این فضاها می کشاند فقط گله دارم ازعده ای که این چیزها را خوب می دانند وشب تاصبح وصبح تاشب  خودشان دراین شبکه ها و گروهها پلاسند وفساد خانه وکاشانه شان را ویران کرده وراضی اند پول به جیب اجانب وصهیونیسم بی وجدان ظالم بریزند امااز هموطنشان که مدیران سایتهای ادبی هستند حمایت نمی کنند و ایراد می گیرند که چرا پول می گیرند؟!!!....................
    بیاید کمی منصف ترباشیم وکلاه خودمان راقاضی کنیم وقبل ازاینکه هر حرفی رابه زبان بیاوریم وموجب رنجش خاطر همدیگر شویم مقداری بیاندیشیم
    وبه جای اینکه ذهن خودرا درگیر مسایل بی ارزش وحواشی کنیم درکنارهم مثل خواهروبرادر بیامورزیم وبیاموزانیم ودرجهت ارتقا هنر پاک شعروشاعریمان بیشتربکوشیم.ویادمان باشد هیچ گاه حق نداریم تا کسی راخوب نشناخته ایم درموردش قضاوت بی جا کنیم !!!!!!!!!!!!

    ارسال پیام خصوصی اشتراک گذاری : | | | | |
    این پست با شماره ۷۰۳۰ در تاریخ شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۵ ۰۴:۰۳ در سایت شعر ناب ثبت گردید
    ۴۳ شاعر این مطلب را خوانده اند

    سید حاج فکری احمدی زاده(ملحق)

    ،

    محمد مير سليمانی بافقی (باران)مدیر

    ،

    جمیله عجم(بانوی واژه ها)(مدیر)

    ،

    لیلا باباخانی

    ،

    آرمین اسدزاد (الف)

    ،

    زهرا ضیایی(روح الغزل)

    ،

    مدیر ویراستاری

    ،

    نیره ناصری

    ،

    محمدعلی جعفریان(عاشق)

    ،

    سيده فاطمه سيدپور (سپيده)

    ،

    مجتبی شفیعی (شاهرخ)

    ،

    فرخ لقا فتحی

    ،

    منوچهر مجاهدنیا(مدیر)

    ،

    صفیه پاپی(مدیر)

    ،

    ابوالحسن انصاری (الف رها)

    ،

    علی میرزایی( هیچکاک)

    ،

    آلاله سرخ(سیده لاله رحیم زاده)

    ،

    محمد علی سلیمانی مقدم

    ،

    علی غلامی(مدیر)

    ،

    بهاره آراسته

    ،

    امیری کرمانشاهی

    ،

    میلاد همتی

    ،

    شقایق بنی اسدی

    ،

    عباسعلی استکی(چشمه)(مدیر)

    ،

    حسین زاده

    ،

    طيارغيبعلي زاده

    ،

    وحید سلیمی بنی

    ،

    منصور شاهنگیان

    ،

    ولی الله شیخی مهرآبادی(دیوانه)

    ،

    هوشنگ زاهدی

    ،

    عیسی نصراللهی( تیرداد)

    ،

    علیرضا کاشی پور محمدی

    ،

    ادرینا(سمانه هروی)

    ،

    مهدی حریفی

    ،

    عباس خوش عمل کاشانی(مدیر)

    ،

    سید مسعود حسینی (ثالث)

    ،

    باقر رمزی ( باصر )

    ،

    يدالله عوضپور آصف(مدیر)

    ،

    سامان سولقانی

    ،

    یلدا سلیمانی

    ،

    وحید کاظمی

    ،

    مرجان تاج دینی( دریایی)

    ،

    شکوفا

    نقد و آموزش

    نظرات

    مشاعره

    کاربران اشتراک دار

    محل انتشار اشعار شاعران دارای اشتراک

    حمایت از شعرناب

    شعرناب

    با قرار دادن کد زير در سايت و يا وبلاگ خود از شعر ناب حمايت نمایید.

    کلیه ی مطالب این سایت توسط کاربران ارسال می شود و انتشار در شعرناب مبنی بر تایید و یا رد مطالب از جانب مدیریت نیست .
    استفاده از مطالب به هر نحو با رضایت صاحب اثر و ذکر منبع بلامانع می باشد . تمام حقوق مادی و معنوی برای شعرناب محفوظ است.
    0