سایت شعرناب محیطی صمیمی و ادبی برای شاعران جوان و معاصر - نقد شعر- ویراستاری شعر - فروش شعر و ترانه اشعار خود را با هزاران شاعر به اشتراک بگذارید

منو کاربریعضویت در شعرناب
درخواست رمز جدید

معرفی شاعران معاصر

پر نشاط ترین اشعار

انتشار ویژه ناب

تبلیغات متنی

♪♫ صدای شاعران ♪♫

تقویم روز

جمعه 9 اسفند 1398
 • روز ملي حمايت از حقوق مصرف كنندگان
6 رجب 1441
  Friday 28 Feb 2020
   هنگام نیكبختی است كه باید بیمناك بود؛ هیچ چیز تهدید آمیزتر از سعادت نیست. موریس مترلینگ

   جمعه ۹ اسفند

   سوره رحمن : از منظومه عرفانی کلام وحی

   شعری از

   ولی اله بایبوردی

   از دفتر اشعار ولی اله بایبوردی نوع شعر مثنوی

   ارسال شده در تاریخ ۲ هفته پیش شماره ثبت ۸۱۵۰۸
     بازدید : ۱۳۱   |    نظرات : ۳۲

   رنگ شــعــر
   رنگ زمینه
   دفاتر شعر ولی اله بایبوردی

   به رحمان رحیمی که توحید نام
   بخوان آیه ها را که از او کلام                        
   1
   ز اَسمای حُسنی یکی شد رحیم
   خدا مهربان مهر دارد عظیم                           
   2
   تو را ختم مرسل خدای کریم
   بیاموخت قرآن شدی تو علیم                           
   3
   خدایی که هر چیز را آفرید 
   زمین آسمان آدمی را پدید                        
   4
   به تعلیم او نطق شد در بیان
   تکلّم ز ما بین انسان عیان                              
   5
   به فرمان خالق خدای زمین
   چه خورشید و مه در مداری همین                   
   6
   زمین را درختان سما را نجوم
   به طاعت رکوعی سجودی عموم                     
   7
   خدا آسمان را رفیع آفرید
   نظامی چه احسن به میزان پدید                       
   8
   عدالت به میزان و احکام شرع
   تعدی ندارد عمل کن به فرع                           
   9
   به میزان بباید عمل مردمان
   که انصاف کمتر ز عدلی مدان                        
   شما را چه شد کم فروشی کنید
   حقایق چو روشن خروشی کنید                       
   10
   زمین جایگاهی بشد زندگان
   چه نعمت فراوان بر انسان عیان                      
   11
   زمین را ببینی به انواع درخت
   چه خرمای شیرین درختی چه سخت                 
   12
   حبوبات بینی تنوع به کِشت
   چه گل های زیبا ریاحین بهشت                      
   13
   کدامین نعمت خدای جهان
   به انکار این انسیان جنیان                             
   14
   ز گِل آفریدش خداوند پاک
   چه زیبا سفالی ز هم جنس خاک                        
   15
   که جن را ز آتش به خلقت نمود
   که دودی ندارد حرارت فزود                         
   16
   کدامین نعمت شما انسیان
   به همراه این جنیان در گمان                          
   17
   چه مغرب چه مشرق نشان از خدا
   یمین و یسارش هم او را ثنا                           
   18
   دگر بار ای انس و جن پس شما
   چه علت به انکار نعمت خدا                           
   19
   دو دریا ببین شور و شیرین دلا
   به هم متصل قدرتی از خدا                            
   20
   یمین را به شوری و شیرین یسار
   چو تاریک و روشن به لیلی نهار                    
   21
   شما انسیان جنیان در گمان
   کدامین نعمت به انکار هان                            
   22
   چه لؤلؤ و مرجان ز دریا پدید
   چه زیبا طبیعت خدا آفرید                              
   23
   کدامین نعمت به دید شما
   به انکار آمد شمارش دلا                               
   24
   چه کشتی به دریا چه کوه استوار
   به این سو و آن سو به گرد نگار                     
   25
   ببینید نعمت خدای جهان
   چه علت بگویید انکار آن                              
   26
   به روی زمین هر وجودی ز خاک
   حیاتی مماتی برایش چه باک                          
   27
   تمامی فنا از جهان جز خدا
   خدا را به پاکی جلالش ثنا                             
   که هر چیز هستی هم او آفرید
   زمین آسمان هر چه هستی پدید                       
   28
   شما انسیان جنیان در زمان
   به انکار خالق خدای جهان                             
   29
   زمین آسمان هر چه ما بین آن
   چه آثار بینی ز خالق بدان                             
   که هر لحظه در آفرینش خدا
   نظامی چه احسن هویدا دلا                             
   30
   شما را چه شد منکران در زمان
   کدامین نعمت به انکار هان                            
   31
   به روزی شما انس و جن در حساب
   که ثبت آمد اعمال دان در کتاب                       
   32
   توانید انکار آن لا توان
   کدامین نعمت شما منکران                             
   33
   شما انس و جن از قلمرو خدا
   محال است بیرون ز خالق جدا                        
   به تقدیر و در حد تسلط روید
   که هرگز نباشد که بیرون روید                       
   34
   کدامین نعمت به انکارتان
   که هر چیز هستی ز خالق همان                      
   35
   چو طاغی ستمکار باشید هان
   شراری ز آتش مسی را چنان                         
   فرود آورد تا بریزد به سر
   چنان در عذابی که آسیمه سر                          
   کمک یار لا تا شما را نجات
   تحمل بباید به کیفر حیات                              
   36
   شما را چه شد جنیان انسیان
   ببینید نعمت که انکارآن                                
   37
   زمان را نگر چون شکافد سما
   که همچون گلی سرخ رنگی دلا                      
   به مانند روغن مذابی روان
   سما را ببینی چو آتشفشان
   که دانای مطلق خدا را بدان
   که هر  چیز شد آشکارا نهان                          
   38
   کدامین نعمت خدا را شما
   به انکار منکر  به طاعت خدا                         
   39
   چو آن روز آید نپرسند شان
   که ما بین آتش بمانند همان                            
   40
   شما منکران کافران در زمین
   ندارید برهان چه تکذیب دین
   41
   در آن روز بینی به سیما بَدان
   نیازی ندارد بپرسند شان                               
   به دوزخ عذابی کنند پرت هان
   سیه روی و ازرق نگاهی همان                     
   42
   کدامین نعمت به کفران شما 
   خودی را نظر تا شناسی خدا
   43
   همان دوزخی را که تکذیب آن
   بباید که حالا تحمل کنان                               
   44
   که ما بین آتش همان کافران
   تردد کنند گرم و سوزان بدان                          
   45
   چه علت شما منکرانی شدید
   که حالا تحمل عذابی شدید
   46
   هر آن کس که تقوا دلی پیشه کرد
   بشارت به انذار را حرفه کرد                                            
   دو باغ بهشتی برایش عیان
   برایت دهندت تو را ای جوان
   47
   کدامین نعمت به تکذیب هان
   چه پاداش حُسنی ز خالق جهان
   48
   چه انواع نعمت در آن باغ هان
   مرا زود گویید ای راهیان                             
   49
   کدامین نعمت به تکذیب تان
   که شکی نباشد که ما بین آن
   50
   دو چشم آب تسنیم دان سلسبیل
   در آن باغ باشد تو را ای جلیل                        
   51
   چه سان می شود منکرانی شویم
   که در کار خالق گمانی کنیم                           
   52
   در آن باغ بینی دو نوع میوه ای
   یکی حد اعلا  دگر دیده ای                            
   53
   کدامین نعمت تو تکذیب هان
   که رؤیت کنی پس چه انکار آن                      
   54
   بهشتی ببینی سرا پرده ای
   چه بستر به الوان حریری رهی                      
   زدند تکیه بر تخت هایی روان
   چه اشجار بینی به اثمار هان                          
   بخواهی تناول کنی ای رهی
   که هر چیز خواهی دهندت همی                      
   55
   چه علت که نعمت خدای جهان
   به تکذیب این جاهلان عاقلان                         
   56
   چه زیبا زنانی بهشتی دلا
   چنان با حیا بر تو دارد خدا                            
   که تا حال چشمی ندیدند شان
   چه پاداش حُسنی خدا دادتان                            
   57
   شود باز انکا ر نعمت دلا
   چه مشرک گروهی که منکر خدا                     
   58
   به مانند یاقوت و مرجان زنان
   چنان در لطافت صفایی بدان                          
   59
   به روزی حقایق هویدا شود
   شما را عذابی مهیا شود                                
   که تکذیب کردید آیات را
   مقابل ندیدید هستی خدا                                  
   60
   که پاداش نیکی به نیکی دهد
   چه پاداش حُسنی به خاکی دهد                        
   61
   کدامین نعمت خدایا امان
   به تکذیب این کافران در زمان
   62
   دگر جنتی غیر آن دو بهشت
   به آنان دهد نامه نیکی بکِشت                         
   63
   شما را چه شد باز نعمت خدا
   نمودید تکذیب علت چرا                                
   64
   درختان آن دو به سبزی خوشی
   چه باغی مُصفا تو را ای زکی                        
   65
   نباید که نعمت خدای جهان
   به انکار این مشرکان کافران                          
   66
   چه آبی معین از دو چشمه روان
   سرازیر گردد ببینی عیان                              
   67
   شود باز نعمت خدای جهان
   به تکذیب این کافران مؤمنان                          
   68
   درختان ببینی به خرما انار
   چنان شهد و شیرین تناول نگار                       
   69
   کدامین نعمت که زیبا عیان
   شما انس و جن باز تکذیب آن                         
   70
   زنان را ببینی چه زیبا کمال
   که در جای دیگر ندیدی جمال                        
   71
   چه علت که تکذیب نعمت خدا
   خدا را رها کرده دیگر ثنا                             
   72
   تو حوران ببینی سرا پرده ای
   که مستور باشند ز هر دیده ای
   73
   کدامین نعمت شما کافران
   ز جن انس تکذیب کردید هان                         
   74
   شما را دهد همسران حوریان
   چنان چشم پاک اند و زیبا جوان                      
   75
   کدامین نعمت دگر بار هان
   به تکذیب این جاهلان مردمان                        
   76
   بهشتی ببینی سرا پرده ای
   بساطی چه زیبا که لَم داده ای                         
   که دلبر کنارش که حوری سرشت
   بساطی چه زیبا تو را در بهشت                      
   چه نعمت فراوان چه نهری روان
   خودت را ببینی در آنجا جوان                         
   77
   کدامین نعمت خدای جهان
   مقابل ببینید و تکذیب آن                                
   78
   مبارک همان نام پروردگار
   تو را رهنما شد خداوند گار                           
   که صاحب جلالی جمالی خدا
   چه پاداش حُسنی دهد ربنا
                                                                
   مناجات
    
   کدامین نعمت خداوندگار
   نباشد به تکذیب پرهیزکار                             
   دلت صاف کن صاف بینی خدا
   رصدگاه مؤمن به دل ربنا                 
   که ما بین انگشت خداوندگار
   دل مؤمن آمد که او  پاسدار                            
   خودت را ببین نعمتی بی کران
   درون را نظر تا برونی همان                         
   ز انگشت پا تا بگیری تو سر
   چه نعمت خداوند دادت ثمر                            
   زمان بگذرد ما نهانی شویم
   ز دنیا رها آسمانی شویم                               
   حقایق شود آشکارا نهان
   چو مردیم آنگاه بیدار هان                             
   خدایا به عصمت طهارت قسم
   حقایق چو آن روز گردد علم                          
   مرا هم ببخشا خدای جهان
   شفیع ام شود آیه های قرآن                             
   به نظم آمدش جمعه رحمن خدا
   زمان ظهر باشد به یک هفت دلا
    
   ولی اله بایبوردی
   ۹
   اشتراک گذاری این شعر

   نقدها و نظرات
   عباسعلی استکی(چشمه)
   پنجشنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۸ ۲۱:۳۶
   درود استاد عزیز
   حکیمانه و زیباست خندانک خندانک
   ولی اله بایبوردی
   ولی اله بایبوردی
   ۱۳ روز پیش
   سلام
   استاد ارجمند جناب استکی بزرگوار
   سپاس از همراهی تان
   خندانک خندانک خندانک خندانک
   خندانک خندانک خندانک
   ارسال پاسخ
   علی مزینانی عسکری
   پنجشنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۸ ۰۷:۰۳
   سلام عرض ادب
   دستمریزاد استاد بایبوردی عزیز
   به راستی چگونه می توان این همه نعمت را انکار کرد ؟!!!
   خندانک خندانک خندانک
   ولی اله بایبوردی
   ولی اله بایبوردی
   پنجشنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۸ ۱۳:۵۸
   سلام
   استاد ارجمند جناب عسکری والامهر
   سپاس از همراهی تان
   یک حرف از هزاران
   نعمت الهی غیر قابل انکار می باشد ...
   شادکام باشید
   خندانک خندانک خندانک
   خندانک خندانک
   خندانک
   ارسال پاسخ
   ابراهیم آروین
   پنجشنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۸ ۰۹:۲۷
   درودبر‌استاد‌عزیز‌
   دستمریزاد
   زیباست
   دست‌وقلمت‌بی‌بلا خندانک
   ولی اله بایبوردی
   ولی اله بایبوردی
   پنجشنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۸ ۱۳:۵۹
   سلام
   جناب آروین عزیز
   ممنون از همراهی تان
   در پناه ایزد دوست
   خندانک خندانک
   خندانک
   ارسال پاسخ
   محمد باقر انصاری دزفولی
   پنجشنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۸ ۱۰:۰۵
   سلام
   شاعرواستاد فرزانه
   هزاران
   درود برشما
   خندانک خندانک خندانک خندانک
   ولی اله بایبوردی
   ولی اله بایبوردی
   پنجشنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۸ ۱۴:۰۰
   سلام
   استاد فرهیخته ارجمند جناب انصاری مهر نگار
   سپاس از دیدگاه با ارزشمندتان
   شادکام باشید
   خندانک خندانک خندانک
   خندانک خندانک
   خندانک
   ارسال پاسخ
   سید احسان موسوی ( سام )
   پنجشنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۸ ۱۱:۰۷
   دردو بر شما
   ولی اله بایبوردی
   ولی اله بایبوردی
   پنجشنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۸ ۱۴:۰۱
   سلام
   استاد موسوی ارجمند
   سپاس از همراهی تان
   خندانک خندانک خندانک
   خندانک خندانک
   ارسال پاسخ
   م فریاد(محمدرضا زارع)
   پنجشنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۸ ۱۱:۲۴
   سلام آقای بایبوردی عزیز خندانک
   تلاشی ارزشمند و نیک خندانک خندانک خندانک
   درود و آفرین بر شما خندانک
   فقط کاش برداشتتون از ترجیع بند (فبای الآء ربکما تکذبان) رو در شعرتون با یک متن واحد نشون می دادید، بنظرم تاثیرگذاریش بیشتر می شد.
   راستی! چرا خدا همیشه میگه به شما زنانی می دهیم که پیش از شما هیچ جن و انسی اونها رو مس نکرده؟(لم یطمثهن انس قبلهم و لا جآن)
   یعنی در این دنیا زنی که پیش از اون هیچ جن و انسی اونو لمس نکرده باشه نیست؟
   چرا خدا نگفته بعد از شما هیچ جن و انسی اونها رو لمس نخواهد کرد؟ یعنی خدا وفاداری زن رو تضمین نکرده؟!
   غیرت مرد روی زن، در فرهنگ ما مربوط به بعد ازدواجه، آیا در جامعه ی عربستان اون روز، غیرت مردها بیشتر روی زندگی پیش از ازدواج زنها متمرکز بوده؟
   ممنون که می اندیشید و به اندیشیدن می خوانید خندانک
   زنده باشید خندانک

   مسعود میناآباد مسعود م
   مسعود میناآباد مسعود م
   پنجشنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۸ ۱۹:۵۰
   سلام
   دوست گرامی محمد زارع عزیز
   در این خصوص و بطور کلی در مورد زن ابهامات زیادی هست که قابل
   طرح نیست وگر نه !!!!!! . خندانک
   ارسال پاسخ
   ولی اله بایبوردی
   ولی اله بایبوردی
   ۱۱ روز پیش
   سلام
   استاد میناآباد ارجمند
   ممنون از پاسخگویی جذاب و گیرا ...
   امير مؤمنان علی عليه السلام فرموند:
   النّاس نيام، اذا ماتوا انتبهوا
   مردم خوابند چون بميرند بيدار شوند.
   به امید روزی که :
   پاداش عمل
   سوره رحمانی
   شود ...
   سپاس از بزرگواران
   خندانک خندانک خندانک خندانک خندانک
   خندانک خندانک خندانک خندانک
   خندانک خندانک خندانک
   خندانک خندانک
   خندانک
   ولی اله بایبوردی
   پنجشنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۸ ۱۴:۰۳
   سلام
   استاد ارجمند جناب زارع والامهر
   سپاس از دیدگاه با ارزشمندتان
   در پناه ایزد دوست
   شادکام باشید
   خندانک خندانک
   خندانک
   سمیِّه صباح ((گُلنار))
   پنجشنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۸ ۱۴:۱۸
   سلام و عرضِ احترام؛
   بیکران درودها بر شما باد.
   دست مریزاد استاد بزرگوارم.
   پاینده باشید
   و
   قلمتان مانا و نویسا باد. خندانک خندانک خندانک خندانک خندانک
   ولی اله بایبوردی
   ولی اله بایبوردی
   ۱۳ روز پیش
   سلام
   سرکار خانم صباح
   ممنون از همراهی تان
   سپاس
   خندانک خندانک
   خندانک
   ارسال پاسخ
   مسعود میناآباد مسعود م
   پنجشنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۸ ۱۹:۴۵
   سلام :
   درود بر شما و مناجات ارزشمندتان..............
   استاد بایبوردی عزیز
   -------------------------------------- خندانک
   ولی اله بایبوردی
   ولی اله بایبوردی
   ۱۳ روز پیش
   سلام
   استاد گرامی جناب میناآباد ارجمند
   سپاس از دیدگاه ارزشمندتان
   در پناه ایزد رحمن
   خندانک خندانک خندانک
   خندانک خندانک
   خندانک
   ارسال پاسخ
   کبری یوسفی
   پنجشنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۸ ۱۹:۴۸
   سلام استاد بزرگوار
   هزاران درودبر شما احسنت خدا قوت
   عالی سروده اید به دلنشت درودخدا برشما
   دلتون آرام زندگیتون سبز درپناه خدا حق باشید باخانواده
   آمین خندانک خندانک خندانک خندانک خندانک خندانک خندانک خندانک خندانک خندانک
   ولی اله بایبوردی
   ولی اله بایبوردی
   ۱۳ روز پیش
   سلام
   سرکار خانم یوسفی ارجمند
   سپاس از همراهی تان با دعای خیرتان
   در پناه حق
   خندانک خندانک
   خندانک
   ارسال پاسخ
   حسین فیضی(نمکی)
   پنجشنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۸ ۲۳:۵۹
   احسنت خندانک خندانک خندانک
   ولی اله بایبوردی
   ولی اله بایبوردی
   ۱۳ روز پیش
   سلام
   جناب استاد
   سپاس
   خندانک خندانک
   خندانک
   ارسال پاسخ
   ابوالحسن انصاری (الف رها)
   ۱۳ روز پیش

   سلام ودرودبر‌استاد‌بایبوردی عزیز‌
   دستمریزاد بزرگوار خندانک خندانک خندانک

   ولی اله بایبوردی
   ولی اله بایبوردی
   ۱۳ روز پیش
   سلام
   استاد ارجمند جناب انصاری بزرگوار
   سپاس از همراهی تان
   در پناه خدایی لا یموت
   خندانک خندانک خندانک خندانک
   خندانک خندانک خندانک
   خندانک خندانک
   خندانک
   ارسال پاسخ
   ملیحه ارجمند (باران)
   ۱۳ روز پیش
   درود بر شما
   ولی اله بایبوردی
   ولی اله بایبوردی
   ۱۳ روز پیش
   سلام
   سرکار خانم ارجمند
   سپاس از همراهی تان
   خندانک خندانک خندانک خندانک خندانک خندانک
   ارسال پاسخ
   علی معصومی
   ۱۳ روز پیش
   درود حضرت خوبی
   خندانک خندانک خندانک
   ولی اله بایبوردی
   ولی اله بایبوردی
   ۱۲ روز پیش
   سلام
   استاد ارجمند جناب معصومی عزیز
   سپاس از همراهی تان
   خندانک خندانک خندانک خندانک
   ارسال پاسخ
   شریف شریفیان
   ۱۳ روز پیش
   سلام ودرود بر شاعر ایینی
   جناب آقای بایبوردی عزیز
   خندانک خندانک خندانک
   ولی اله بایبوردی
   ولی اله بایبوردی
   ۱۲ روز پیش
   سلام
   استاد شریفیان ارجمند
   ممنون از همراهی تان
   خندانک خندانک خندانک
   خندانک خندانک
   خندانک
   ارسال پاسخ
   مهدی براهویی(کاشانی)
   ۱۲ روز پیش
   اجرکم عنداله استاد
   ولی اله بایبوردی
   ولی اله بایبوردی
   ۱۲ روز پیش
   سلام
   جناب برآهویی گرامی
   ممنون از همراهی تان
   خندانک خندانک
   خندانک
   ارسال پاسخ
   تنها کابران عضو میتوانند نظر دهند.


   (متن های کوتاه با صلاحدید مدیران حذف خواهند شد)
   ارسال پیام خصوصی

   آموزش و نقد کامل شعر یا اثر

   نظرات

   مشاعره

   کاربران اشتراک دار

   محل انتشار اشعار شاعران دارای اشتراک
   کلیه ی مطالب این سایت توسط کاربران ارسال می شود و انتشار در شعرناب مبنی بر تایید و یا رد مطالب از جانب مدیریت نیست .
   استفاده از مطالب به هر نحو با رضایت صاحب اثر و ذکر منبع بلامانع می باشد . تمام حقوق مادی و معنوی برای شعرناب محفوظ است.
   0