سایت شعرناب محیطی صمیمی و ادبی برای شاعران جوان و معاصر - نقد شعر- ویراستاری شعر - فروش شعر و ترانه اشعار خود را با هزاران شاعر به اشتراک بگذارید

منو کاربری
معرفی شاعران معاصر
پر نشاط ترین اشعار
انتشار ویژه ناب
اعضای آنلاین
♪♫ صدای شاعران ♪♫
تقویم روز
شنبه 26 اسفند 1396
  2 رجب 1439
   Saturday 17 Mar 2018
    در هر رویداد منفی، بذر یك پیشامد پربارتر و سودمندتر كاشته می شود. ناپلئون هیل

    شنبه ۲۶ اسفند

    عليرضا حكيم

    من و آیینه هم سنگیم در دنیای یکرنگی
    ۱۱۴ بازدید     ۵۳ نظر

    ادامه شعر

    دارابی

    مِی طلبم میطلبم من جام را...
    ۵۶ بازدید     ۹ نظر

    ادامه شعر

    عليرضا حكيم

    از آتش رنگ شادی را بگیری چو صد سالت شود آنگه بمیری
    ۱۱۱ بازدید     ۴۳ نظر

    ادامه شعر

    علیرضا آرین مهر

    تا که از دوری او بی کَس و بی خـانه شدم مات و شــوریده قبــا راهـیِ میخـــانه شدم
    ۱۴۷ بازدید     ۴۵ نظر

    ادامه شعر

    علیرضا آرین مهر

    میــانِ کشـمکــشِ اَبـــروانِ نـــورانـی بیانترس! تـو جنگنـده ای خروشــانی
    ۱۱۱ بازدید     ۳۰ نظر

    ادامه شعر

    بهاءالدین داودپور تخلص بامداد

    جنگل سپید خنده ای شنید
    ۶۸ بازدید     ۲۲ نظر

    ادامه شعر

    مهدی قاسمی(مرد تنهای شب)

    همه اش درهم شد، آن ارزو ها رویا ها تکراردر تکرار فصل ها همه عبور شدند انگور ها شراب تلخ زمست
    ۲۸ بازدید     ۵ نظر

    ادامه شعر

    علیرضا آرین مهر

    در کنــــارِ جنگــلِ سـرسبــزِ چشمـــانِ شمــا مــی پرد آهـویِ احسـاس از میــان واژه ها
    ۱۴۹ بازدید     ۳۴ نظر

    ادامه شعر

    علیرضا آرین مهر

    اشک چشمم بی گدار از گونه هایم می پرید مثــل شبنـم در پـیِ گلبـرگِ جــانـم می خزید
    ۱۳۹ بازدید     ۱۷ نظر

    ادامه شعر

    علیرضا آرین مهر

    مـن از ایـن چــاهِ نفسانی هراسانم هراسانم دلیلِ حــرص و آزش را نمی دانـم نمی دانـم
    ۱۶۹ بازدید     ۲۱ نظر

    ادامه شعر

    امیرحامدی(تعطیل)

    گیرم که با شمشیرکینه مرا ذبح کنی!!! با اندیشه سبز،شاعرعاشق چه کنی؟؟؟ امیرحامدی
    ۹۹ بازدید     ۱۰ نظر

    ادامه شعر

    عليرضا حكيم

    نشان دود وغم در پادنا بود
    ۱۶۹ بازدید     ۳۱ نظر

    ادامه شعر

    عليرضا حكيم

    سگ گلّه که با گرگان نشیند
    ۱۶۳ بازدید     ۵۸ نظر

    ادامه شعر

    کاظم عفتیان چهل کمان

         "پـــــــــــــــدر" مـظـهـرِ ایـستادگی درد مـــا را تـسکین اســــت پـدر مــهـربــان و از
    ۱۶۱ بازدید     ۱۶ نظر

    ادامه شعر

    رعنا بهارلویی تخلص باغبان

    ...........
    ۱۳۰ بازدید     ۰ نظر

    ادامه شعر

    کریم لقمانی سروستانی

    اززندگس سرخورده ومضروب گردیده
    ۶۴ بازدید     ۰ نظر

    ادامه شعر

    عليرضا حكيم

    ربودی آنچه ارز و اسکناس است
    ۱۵۷ بازدید     ۵۳ نظر

    ادامه شعر

    محمد ترکمان(پژواره)

    این مرد وقتی مرد بدن نداشت !
    ۱۶۴ بازدید     ۳۹ نظر

    ادامه شعر

    علیرضا آرین مهر

    دلــم گرفته تــر از کــافه هــای تنهایی ست خـدا خــدای شمـا شـد همیشه فردایی ست
    ۱۰۲ بازدید     ۲۰ نظر

    ادامه شعر

    ائلمان چمن قارا

    تكفيرم مكنيد...
    ۲۹ بازدید     ۰ نظر

    ادامه شعر

    محمد خسروی فرد

    پیشنهاد به فیلم ساز عزیز: شاهنامه را بخوان
    ۱۰۱ بازدید     ۲۴ نظر

    ادامه شعر

    محمد ترکمان(پژواره)

    خلاصه، خلاصه ندارد !
    ۱۷۶ بازدید     ۴۱ نظر

    ادامه شعر

    عليرضا حكيم

    شهري بلدم به ناكجا آباد است
    ۴۱۸ بازدید     ۸۶ نظر

    ادامه شعر

    علی کارگر( پیرو)

    مادر پیاله ات ز می افزون بیش
    ۸۲ بازدید     ۱۴ نظر

    ادامه شعر

    ائلمان چمن قارا

    دوره ى بى قلمى ست
    ۳۶ بازدید     ۰ نظر

    ادامه شعر

    علیرضا آرین مهر

    شیـعـهء اخـلاق و رفتارت شـدم ای قهرمـان بعد پیـــروزی مــدارا می کنـی بــا دشمنـــان
    ۹۱ بازدید     ۱۶ نظر

    ادامه شعر

    ابوالحسن انصاری (الف رها)

    ........................
    ۹۲۳ بازدید     ۳۸۲ نظر

    ادامه شعر

    علیرضا آرین مهر

    لحظه لحظه با تو بودن را تجسّم می کنم شعـرِ پنهـانی ســرودن را تجسّـم می کنم
    ۶۵ بازدید     ۱۷ نظر

    ادامه شعر

    کریم لقمانی سروستانی

    خودفروشی گشته کارمن
    ۴۹ بازدید     ۰ نظر

    ادامه شعر

    علیرضا آرین مهر

    این غـرور لعنتــی بـاعـث شـده تنها شوی تا کجـا دیگــر اسیــر خــانهء غمهــا شوی
    ۷۱ بازدید     ۱۴ نظر

    ادامه شعر

    مهران اسدپور

    میتوان افکار شاعر را از آثارش شناخت...
    ۲۱۳ بازدید     ۲۱ نظر

    ادامه شعر

    مرضیه سادات هاشمی

    جوانی مصرعی از دیوان هفتادقله شده و تنهایی مرثیه ی تیلوار است. بستر خوابیده ی روستا را می بینی
    ۶۷ بازدید     ۱۴ نظر

    ادامه شعر

    عليرضا حكيم

    انفجاری دیدم و آتشنشانان سوختند در حصار آهن و آتش پریشان سوختند
    ۴۱۰ بازدید     ۵۵ نظر

    ادامه شعر

    کریم لقمانی سروستانی

    ازطناب دارنترسانید
    ۸۱ بازدید     ۰ نظر

    ادامه شعر

    حمیدنوری(احمد)

    گر داده خداوند به ما فرصت بودن ای دوست رفیعی بدان فرصت همین است
    ۵۱۵ بازدید     ۱۱۹ نظر

    ادامه شعر

    علیرضا آرین مهر

    درد را بــا خنــده پنهــان داشتـــم گویـا نشد من به حس و عشقم ایمـان داشتم گویا نشد
    ۱۹۷ بازدید     ۲۸ نظر

    ادامه شعر

    ائلمان چمن قارا

    روزها از اين و آن از تو نشان پرسان منم
    ۵۴ بازدید     ۰ نظر

    ادامه شعر

    ابوالحسن انصاری (الف رها)

    ........................
    ۱۰۲۲ بازدید     ۳۲۵ نظر

    ادامه شعر

    علیرضا آرین مهر

    سیـگارهــا کشیــدم ، دردی دوا نکـــردند آهنــگ هــا شنیــدم ، غمهـا رهـــا نکــردند
    ۱۴۱ بازدید     ۱۹ نظر

    ادامه شعر

    عليرضا حكيم

    تقدیم به روح دریا نوردان شهید
    ۱۳۸ بازدید     ۳۸ نظر

    ادامه شعر

    ائلمان چمن قارا

    مسيح زادگان را امروز اگر نانى و نوائى ست
    ۴۳ بازدید     ۰ نظر

    ادامه شعر

    کریم لقمانی سروستانی

    عاقبت یک شب تو هم تنها
    ۲۰۹ بازدید     ۱۰ نظر

    ادامه شعر

    غلامعلی همایونی (شمیم)

    حتی اگر خاموش هم باشی / گیرنده‌های قلب من / موج حضورت را / احساس خواهد کرد
    ۲۰۱ بازدید     ۴۰ نظر

    ادامه شعر

    علیرضا آرین مهر

    صبــــر کــن ای دختــر چوپــان بیـا دلبـرم گیســــو بلنـــدی و زرافشـــان بیــا دلبــرم
    ۱۸۵ بازدید     ۲۲ نظر

    ادامه شعر

    کریم لقمانی سروستانی

    کمی آهسته تر بگذارپا
    ۷۵ بازدید     ۰ نظر

    ادامه شعر

    علیرضا آرین مهر

    امشبـم چشمـانِ مــن با گـریه ها درگیر شد فصـلِ سرسبـز نگاهـم خستــه و دلگیـر شد
    ۳۰۵ بازدید     ۳۷ نظر

    ادامه شعر

    علی کارگر( پیرو)

    ساقیا میخانه اَت جایِ منِ غمخوار شد از برای جُرعه جامی این تنم بیمار شد نِی دل ماندن د
    ۱۳۱ بازدید     ۱۴ نظر

    ادامه شعر

    علیرضا آرین مهر

    در کـنار خستـگی هـایم بمـان جـایـی نرو در هـوایـم چــون ستاره عـالـم آرایی نرو
    ۱۸۸ بازدید     ۳۳ نظر

    ادامه شعر

    نظام اصغری پور دشت بزرگ  روباه گرد وخاکی

    تو آن فریاد در بندی که می آیی ز قلب من تو آن فریاد بی باکی که می آیی ز روح من تو آن موجی که از
    ۶۰ بازدید     ۳ نظر

    ادامه شعر

    علیرضا آرین مهر

    بـا غــزل هــایـم تـو را آخـــر پریشـان می کــنـم بـا نگــاهـی فـاتحـــانه عـــزمِ میــدان می ک
    ۲۸۶ بازدید     ۴۲ نظر

    ادامه شعر

    مهدی صادقی مود

    نون که قبل از قلم به آیه رسیده / معنی اش این است شعر نون ندارد
    ۲۷۴ بازدید     ۹۰ نظر

    ادامه شعر

    علیرضا آرین مهر

    الا ای یـار دیـرینــم بیـــا کــه بـی تو بیمـــارم من از دوریِ تو جـانـــا به درد و غم گرفتــا
    ۱۲۵ بازدید     ۲۰ نظر

    ادامه شعر

    کریم لقمانی سروستانی

    یک شب بیا با عشوه هایت
    ۶۰ بازدید     ۰ نظر

    ادامه شعر

    علیرضا آرین مهر

    یارا بیــا دور از جهــان،با دیگـران بیگــانه شو حتی شده یک امشبی در کلبه ام همخانه شو
    ۱۴۵ بازدید     ۲۵ نظر

    ادامه شعر

    علیرضا آرین مهر

    می دَود احساسِ من تا بویِ جویِ مولیـان تا سـمرقنـد و بخــارا سـرزمیـنِ عـاشقــان
    ۱۱۶ بازدید     ۲۲ نظر

    ادامه شعر

    رعنا بهارلویی تخلص باغبان

    چه شبی است ؛ شب یلدا
    ۱۷۳ بازدید     ۴۵ نظر

    ادامه شعر

    علیرضا آرین مهر

    . در مسجد و خانقاه ذکر تو شنیدیم در دل ز تو چون چهره ای ناب کشیدیم
    ۱۰۷ بازدید     ۱۱ نظر

    ادامه شعر

    ائلمان چمن قارا

    آخر پاييز بود...
    ۶۰ بازدید     ۰ نظر

    ادامه شعر

    علیرضا آرین مهر

    رفته ای از رفتنت خون شد دلِ شیدای من حسرتی بر پا شد از تو بر غمِ فردای من
    ۸۴ بازدید     ۱۰ نظر

    ادامه شعر

    علیرضا آرین مهر

    باران ببار از لطف تو لبهای من خندان شده روح و روان خسته ام با بوی تو درمان شده
    ۹۱ بازدید     ۱۶ نظر

    ادامه شعر

    علیرضا آرین مهر

    بی تو برگی نیمه جانم فصل پاییزم خزانم در خیابان ها شبیه کوچه های بی نشانم
    ۱۰۳ بازدید     ۱۶ نظر

    ادامه شعر

     الناز عابدینی

    جای لبخند ابر در این بارش باران خالی است
    ۵۶۷ بازدید     ۳۰ نظر

    ادامه شعر

    کریم لقمانی سروستانی

    عشق من بودوفقط
    ۷۷ بازدید     ۰ نظر

    ادامه شعر

    ائلمان چمن قارا

    با خدايت مرا چه كار و خدايت را با من....
    ۴۰ بازدید     ۰ نظر

    ادامه شعر

    محمد حسن ایوبی

    ای عزیزم پاییز! نامه هایم سر به مهر. . .
    ۱۹۳ بازدید     ۳۱ نظر

    ادامه شعر

    علیرضا آرین مهر

    پروانه شو با من بیا یک لحظه در رؤیای من پرواز کن تا آسمانِ عشقِ بی پروای من
    ۱۳۸ بازدید     ۱۲ نظر

    ادامه شعر

    علیرضا آرین مهر

    گفتم دلیلش را بگو با خنده حاشا می کنی خواهش کنان گفتم بمان اما تو دعوا می کنی
    ۱۲۸ بازدید     ۱۹ نظر

    ادامه شعر

    ائلمان چمن قارا

    ايستاده در باد...
    ۹۴ بازدید     ۸ نظر

    ادامه شعر

    مجموع ۱۰۲۴ پست فعال در ۱۳ صفحه
    آموزش و نقد شعر
    نظرات
    مشاعره
    کاربران اشتراک دار
    محل انتشار اشعار شاعران دارای اشتراک
    کلیه ی مطالب این سایت توسط کاربران ارسال می شود و انتشار در شعرناب مبنی بر تایید و یا رد مطالب از جانب مدیریت نیست .
    استفاده از مطالب به هر نحو با رضایت صاحب اثر و ذکر منبع بلامانع می باشد . تمام حقوق مادی و معنوی برای شعرناب محفوظ است.