سایت شعرناب محیطی صمیمی و ادبی برای شاعران جوان و معاصر - نقد شعر- ویراستاری شعر - فروش شعر و ترانه اشعار خود را با هزاران شاعر به اشتراک بگذارید

منو کاربریعضویت در شعرناب
درخواست رمز جدید

معرفی شاعران معاصر

پر نشاط ترین اشعار

انتشار ویژه ناب

تبلیغات متنی

♪♫ صدای شاعران ♪♫

تقویم روز

جمعه 9 اسفند 1398
 • روز ملي حمايت از حقوق مصرف كنندگان
6 رجب 1441
  Friday 28 Feb 2020
   هنگام نیكبختی است كه باید بیمناك بود؛ هیچ چیز تهدید آمیزتر از سعادت نیست. موریس مترلینگ

   جمعه ۹ اسفند

   آقازاده!!

   شعری از

   مریم محبوب

   از دفتر منتشر نشده نوع شعر قصیده

   ارسال شده در تاریخ سه شنبه ۲۴ ارديبهشت ۱۳۹۸ ۰۹:۵۱ شماره ثبت ۷۳۷۲۲
     بازدید : ۳۴۴   |    نظرات : ۸۷

   رنگ شــعــر
   رنگ زمینه
   دفاتر شعر مریم محبوب

   در پی نمایش و جنجال توهین آمیز برخی آقازاده ها در فضای مجازی
    
    آقـــــــازاده؟؟!!
   علــم ودانـــش ارث بــــابـــای شــماست
   ای که دانـشــــگاه هــا جــای شــماســت
    
   بـا شــما هســتم شــــما ژن هــای خـوب
   هــر چــه جـای خـوب مـأوای شــماست
    
   ای که هـم الـــوند و تـفـتــــان و هــزار!
   هــم دمــاونــد از بــلنــدای شــماســـت !
    
   وســعـت ایــن ملــک حـاصـلخـیــز هــم
   از کـــرامت هـای پهـنـــــای شـــماسـت
    
   هـم خلیـــج فـــارس ســــهم الارثـتـــــان
   هـم خــــزر انــــگار دریـــای شــماسـت
    
   هم لواســــان و کـرج هم رشـت و کیـش
   کل ایـــــران بــاغ و ویــــلای شـــماست
    
   نـبــض بـــــازار تجـــــارت دســـتتــــان
   غــــول خـــودرو زیــــر پاهای شـماست
    
   قـــد اگــــر افـــراشــــته در بــاغ ســـرو
   وام گیـــــر قــــدّ رعـنــــای شــــماسـت !
    
   رود هـا جــاری و دریــــا بی نـظـیـــــر
   کـوه و جنــگل حکمـفـــرمای شــماست !
    
   بـس که زیـبـــاییـــد و خوب و دلفـــریب
   ملـتی محـــــو تمـــاشــــــای شــــماسـت
    
   در صف گوشــت و پــــراید و خواربــار
   ســرخـوش از زومبـا و یـوگای شماست
    
   داغ قـلـــب ملـتـــــی دل ســـــــوخـتـــــه
   از بخـــار داغ ســــــونای شــــــماســـت
    
   دنــده ها نـرمنــــد و چـشـــمان کـــور تا
   چشـــممان در چـشــــم شـهلای شـماست
    
   ثـروت مـلی اســـت در جـیـــب شــــــما
   وقـف بیــت المال مبـنــــــــای شــماسـت
    
   کثــــرت دولـت ز دعـــــــوای شــــــــما
   وحـدت اُمـّت ز شــــورای شــــماســت !
    
   رونـــــق و کیـفـیــــت بــــــــازار هــــم
   بی شــک از فکــر شکـــــوفـای شــماست
    
   کــارت ارزاق از بــــــــرای مـلــــت و
   بـــورس اوراق از مــــزایـــای شـماسـت
    
   ســـــوگواری ســــهم الارث دیـگـــــــران
   اکـس پـــارتی از ســـجایـــای شــــماسـت
    
   بـرتــریهـــاتـــان که مـــــادرزادی اســـت
   هـــر چه هســت از لطف مامای شـماست
    
   هــر چه کــالا هـســـت در انـبــــــــارها
   بی بـــرو بـرگشــــت کـــالای شـــماســت
    
   مُهــــر تأیـیــدیــد بـــر هـــر کـار خیــــر!
   پـای هــر عهــدی چو امضــای شــماست
    
   مثــــل یک آیـیــــــنه دق پـیــــــش  رو
   پنـت هـــاوس و بـــرج و بالای شـماست
    
   در گلـــــوی خـلــــق جـــام زهـــر شـــد
   آن شـــــرابی کـه گـــوارای شــــماســت
    
   ســـنـبل ایـمـــــان و غـیـــرت بی گمــان
   آن ســــفـرهــای اروپـــــای شــــماســت
    
   گـــرچه خــــود رســــوای عالــم بوده اید
   خلـــق عالـــم جمــله رسـوای شـــماست !
    
   ســـفـره چهـــــل ســــاله ایــن انقـــــلاب
   انــــدکی از ســـهم حلـــــوای شـماســـت
    
   دم زنـیـــــــد از مــــــادر میـــهـن ولــی
   زیـــر چـشـمـش جـای تیـپـــای شــماست
    
   ایـن خیــــالاتی که در ســــر پـــروریـــد
   بی گمــــان از جنــس اعلای شـــماســت
    
   بـا تبـــانی ســــکه شـــــد بـــازارتـــــان
   عـرضــه کــالا تـقـاضـــــای شـــماســت
    
   گــر چـه اُمّ المفـســـد اســت این پول ها!
   معـبـــد ومســجـد کلـیـــسـای شــــماسـت
    
   اختـــــلاس و رانــت و دزدی و ربـــــا
   جــزء فـرهـنــگ و الفـبـــای شـــماسـت
    
   هـر کجــا را بنگـــری هــر گوشـــه ای
   گـوشــه ای دنــج از زوایـــای شـماست
    
   تـالــس و فیثــاغــورث هــم مانــده انــد
   عقـــل حـیــران از قـضـایای شـماست
    
   بـر ســر بــازار و هــر کــوی و گـذر
   ســـایه شـــوم هـیــــــولای شـــماسـت
    
   مـرگ بـــر کفـــار گویــان هـر زمان
   راهـی و آمــاده ویـــــزای شــــماسـت
    
   در بـــلاد کفـــر کنگــــر می خـوریـد
   ینگه دنیـــــا اوج رویـــای شـــماسـت
    
   تکیــه اســــلام و ایـمــان بعـد از این
   بر ســـتون دیـــن وتقــــوای شـماست
    
   هـــر حــرامی شـــد حلال جـانتــــان
   دیـن و دنیــا محـــو فـتــوای شـماست
    
   بی رگی نــــامــــردی و نــامــردمی
   آخــرین مضــمون وفحوای شــماست
    
   درد  مــا از خـنــــــده مســــــتانــه و
   اعـتــــراف بی محابـــای شـــــماست
    
   آخــرِ بی شــــــرمی بی غـیـــــــرتی
   جلـــوه هـای آشــــکارای شــــماست
    
   خســـته ایم از قصّـــه دیـــروزتـــان
   هرچه هست این وضع حالای شماست
    
   هـان خــداونـدان زور و ســـیم و زر
   می رسد روزی که فردای شــماسـت
    
   لحظـه  شـــــادی خـلـقی دردمنــــــد
   مـوعـــــد آه و دریغــای شــــماسـت
    
   می رسد روزی که پایان می رســید
   آن زمان روز تماشـــای شـــماســت
    
   مریم محبوب – فروردین 1398 
    
   ۱۲
   اشتراک گذاری این شعر

   نقدها و نظرات
   زهرا حکیمی بافقی (الهه ی احساس)
   چهارشنبه ۲۵ ارديبهشت ۱۳۹۸ ۰۸:۱۰
   درود بانوی بزرگوار خندانک

   گویای مسائل روز و به قول استاد استکی ارجمند:

   مبیّن مشکلات جامعه خندانک
   خندانک خندانک
   مریم محبوب
   مریم محبوب
   چهارشنبه ۲۵ ارديبهشت ۱۳۹۸ ۱۲:۰۹
   درودها مهربانو خندانک

   سپاسگزارم خندانک

   خندانک خندانک خندانک
   ارسال پاسخ
   عباسعلی استکی(چشمه)
   چهارشنبه ۲۵ ارديبهشت ۱۳۹۸ ۱۹:۱۳
   درود بانو
   بسیار زیبا و بجا بود خندانک
   مریم محبوب
   مریم محبوب
   پنجشنبه ۲۶ ارديبهشت ۱۳۹۸ ۱۲:۰۴
   درودها جناب استکی بزرگوار خندانک

   سپاس از حضور ارزنده اتان خندانک

   خندانک خندانک خندانک
   ارسال پاسخ
   محمدزبیر براهویی (میم دادخواه)
   چهارشنبه ۲۵ ارديبهشت ۱۳۹۸ ۰۶:۰۲
   درود بر شما استاد عزیز و بانوی گرانمهر خندانک

   فوق العاده بود مرحبا خندانک خندانک خندانک

   خندانک خندانک خندانک خندانک خندانک خندانک خندانک
   بـرتــریهـــاتـــان که مـــــادرزادی اســـت

   هـــر چه هســت از لطف مامای شـماست
   خندانک خندانک خندانک خندانک خندانک خندانک خندانک خندانک


   واقعا لذت بردم دستمریزاد خندانک

   زیبایی خارق العاده ای داشت و همچنین بیان رنج های مردم و افشاگری از قومی
   بی غیرت زیبایی این سروده را دو چندان کرد خندانک


   در پناه حق باشید و برقرار بمانید خندانک

   مریم محبوب
   مریم محبوب
   چهارشنبه ۲۵ ارديبهشت ۱۳۹۸ ۱۲:۱۰
   درودها جناب دادخواه عزیز خندانک

   از لطف و همراهی پیوسته شما سپاسگزارم خندانک

   خندانک
   خندانک خندانک
   خندانک خندانک خندانک
   ارسال پاسخ
   محمدزبیر براهویی (میم دادخواه)
   چهارشنبه ۲۵ ارديبهشت ۱۳۹۸ ۰۶:۰۲
   خندانک خندانک خندانک خندانک
   مریم محبوب
   مریم محبوب
   چهارشنبه ۲۵ ارديبهشت ۱۳۹۸ ۱۲:۱۰
   خندانک خندانک خندانک
   ارسال پاسخ
   کبری یوسفی
   چهارشنبه ۲۵ ارديبهشت ۱۳۹۸ ۰۶:۳۲
   سلام شاعر گرانقدر سرکار خانوم محبوب عزیز
   خداقوت وخانه ات آباد دروتان بسیاررررر عالی
   وزیبا وپر بار مرحبا غمت برباد ودرپناه خدای مهربان آمین
   خندانک خندانک خندانک خندانک خندانک خندانک خندانک خندانک
   مریم محبوب
   مریم محبوب
   چهارشنبه ۲۵ ارديبهشت ۱۳۹۸ ۱۲:۱۲
   درود بانوی یوسفی گرانمهر خندانک

   سپاس از لطف و همراهی پیوسته شما خندانک

   دلتون شاد ومهرتون پایدار خندانک

   خندانک خندانک خندانک

   ارسال پاسخ
   محمدزبیر براهویی (میم دادخواه)
   محمدزبیر براهویی (میم دادخواه)
   يکشنبه ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۸ ۱۶:۵۵
   خندانک
   ارسال پاسخ
   رسول رشیدی راد(مجتبی)
   چهارشنبه ۲۵ ارديبهشت ۱۳۹۸ ۰۷:۳۷
   خندانک خندانک خندانک خندانک خندانک خندانک خندانک خندانک خندانک خندانک خندانک خندانک خندانک خندانک خندانک خندانک خندانک خندانک خندانک خندانک خندانک خندانک خندانک خندانک
   مریم محبوب
   مریم محبوب
   چهارشنبه ۲۵ ارديبهشت ۱۳۹۸ ۱۲:۱۰
   خندانک
   خندانک خندانک
   خندانک خندانک خندانک

   ارسال پاسخ
   محمدزبیر براهویی (میم دادخواه)
   محمدزبیر براهویی (میم دادخواه)
   يکشنبه ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۸ ۱۶:۵۵
   خندانک
   ارسال پاسخ
   مجید مقصودی
   چهارشنبه ۲۵ ارديبهشت ۱۳۹۸ ۱۲:۱۶
   با احترام
   بسیار عالی و شیواست
   قصیده ای بسیار زیبا و درخور میهمان قلمتان بودم.این اثر از ابتدا اوج گرفته و بسیار منسجم و بدون ذره ای افت تا پایان اوجش را حفظ میکند. نکته فوق دلالت بر جهان بینی عمیق، قلم توانا و تسلط ادبی جناب شما دارد.رگبار طعنه های برنده قابل توجهند که تا پایان ذره ای کند نمیگردند.
   باری؛ خواندن این اثر بسیار عالی برای بنده بسیار لذتبخش و فرصتی بسیار ارزشمند جهت شناخت شاعری توانمند چون شما بود.
   مستفیض شدم، متشکرم
   درودها بر شما
   مریم محبوب
   مریم محبوب
   پنجشنبه ۲۶ ارديبهشت ۱۳۹۸ ۱۱:۵۳
   عرض ادب و احترام خدمت شما

   قلم استوار و شیوا در بیان نقطه نظرتان نشانه سواد ادبی بالا و تسلط شما بر حیطه کلام است خندانک

   سپاس و درود خندانک

   پاینده باشید خندانک
   ارسال پاسخ
   محمدزبیر براهویی (میم دادخواه)
   محمدزبیر براهویی (میم دادخواه)
   يکشنبه ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۸ ۱۶:۵۶
   خندانک
   ارسال پاسخ
   جواد کریمی
   چهارشنبه ۲۵ ارديبهشت ۱۳۹۸ ۱۲:۴۲
   درود بر شما

   تـالــس و فیثــاغــورث هــم مانــده انــد
   عقـــل حـیــران از قـضـایای شـماست

   دستمریزاد
   خندانک خندانک خندانک خندانک
   مریم محبوب
   مریم محبوب
   پنجشنبه ۲۶ ارديبهشت ۱۳۹۸ ۱۱:۳۷
   درود جناب کریمی خندانک

   سپاس از مهرتان خندانک

   خندانک خندانک خندانک
   ارسال پاسخ
   محمدزبیر براهویی (میم دادخواه)
   محمدزبیر براهویی (میم دادخواه)
   يکشنبه ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۸ ۱۶:۵۶
   خندانک
   ارسال پاسخ
   مهرداد عمران
   چهارشنبه ۲۵ ارديبهشت ۱۳۹۸ ۱۲:۵۲

   هـان خــداونـدان زور و ســـیم و زر
   می رسد روزی که فردای شــماسـت

   لحظـه شـــــادی خـلـقی دردمنــــــد
   مـوعـــــد آه و دریغــای شــــماسـت

   می رسد روزی که پایان می رســید
   آن زمان روز تماشـــای شـــماســت


   عالی بود قطعه ای نوشتم
   با ردیف "" مردم سر کارند""
   این شعر رو خوندم عجله ای در ویرایش اون ندارم
   خیلی عالي
   مریم محبوب
   مریم محبوب
   پنجشنبه ۲۶ ارديبهشت ۱۳۹۸ ۱۱:۳۷
   سپاس و درود جناب عمران عزیز خندانک
   خندانک
   ارسال پاسخ
   محمدزبیر براهویی (میم دادخواه)
   محمدزبیر براهویی (میم دادخواه)
   يکشنبه ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۸ ۱۶:۵۶
   خندانک
   ارسال پاسخ
   همایون طهماسبی (شوکران)
   چهارشنبه ۲۵ ارديبهشت ۱۳۹۸ ۱۳:۰۱
   درودتان بانو
   بسیار زیبااااااااا و دلنشین
   قلمتان پر فروغ
   خندانک خندانک خندانک
   خندانک خندانک خندانک
   مریم محبوب
   مریم محبوب
   پنجشنبه ۲۶ ارديبهشت ۱۳۹۸ ۱۱:۳۸
   درود بی پایان بر شما خندانک

   سپاس از حسن نظرتان خندانک

   خندانک خندانک خندانک
   ارسال پاسخ
   محمدزبیر براهویی (میم دادخواه)
   محمدزبیر براهویی (میم دادخواه)
   يکشنبه ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۸ ۱۶:۵۶
   خندانک
   ارسال پاسخ
   فلاح رمضانی(عاشق)
   چهارشنبه ۲۵ ارديبهشت ۱۳۹۸ ۱۳:۱۹
   با سلام و درود خدمت شما شاعر توانمند و قدرتمند در عرصه سرایش شعر فارسی.....بسیار زیبا و خواندنی بود....بسیار لذت بردم.....ممنونم از شما بخاطر خلق این اثر ارزشمند.....متاسفانه ژنهای خوب از آقازاده ها و هنرپیشه ها و فوتبالیستها و خواننده ها و اصطلاحا سلبریتیها با تمام بیسوادیشون فضای مجازی رو تحت سیطره خودشون درآوردن و شایعه پراکنی میکنن.....چند وقت پیش پستی از مهناز افشار این سلبریتی اشراف و ژن خوب که به هیچ عنوان درد مردم رو نمیفهمه دیدم که در اون پست دو خطی چهار غلط املایی داشت و این اوج بیسوادیه این افراد هست.....امیدوارم روزی کشور ما از لوث وجود این افراد پاک بشه.....
   بازم ممنونم از سرایش این شعر زیبا
   مریم محبوب
   مریم محبوب
   پنجشنبه ۲۶ ارديبهشت ۱۳۹۸ ۱۱:۵۵
   درود بر شما شاعر اندیشمند خندانک

   سپاس از نظر ارزنده شما خندانک

   مانا باشید در پناه حق خندانک

   خندانک خندانک خندانک
   ارسال پاسخ
   محمدزبیر براهویی (میم دادخواه)
   محمدزبیر براهویی (میم دادخواه)
   يکشنبه ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۸ ۱۶:۵۶
   خندانک
   ارسال پاسخ
   ایمان اسماعیلی راجی
   چهارشنبه ۲۵ ارديبهشت ۱۳۹۸ ۱۴:۱۵
   سلام بانو محبوب گرامی
   همچون همیشه بسیار عالی و دلنشین
   مانا باشید گرامی در پناه حق
   خندانک خندانک خندانک
   مریم محبوب
   مریم محبوب
   پنجشنبه ۲۶ ارديبهشت ۱۳۹۸ ۱۱:۴۲
   سلام و درود بر شما جناب راجی خندانک

   سپاسگزارم خندانک

   خندانک خندانک خندانک
   ارسال پاسخ
   محمدزبیر براهویی (میم دادخواه)
   محمدزبیر براهویی (میم دادخواه)
   يکشنبه ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۸ ۱۶:۵۶
   خندانک
   ارسال پاسخ
   شعله(م جلیلی)
   چهارشنبه ۲۵ ارديبهشت ۱۳۹۸ ۱۶:۰۹
   بسیاااااااااااااااار زیبا بانو محبوب عزیز
   نمیشود توصیف کرد نمیشود تقدیر کرد
   انقدر لذت بردم که یادم رفت داشتم از سردرد میمردم
   سپااااس ازین قلم تیز و شکافنده
   عالی بود بانو
   مریم محبوب
   مریم محبوب
   پنجشنبه ۲۶ ارديبهشت ۱۳۹۸ ۱۲:۱۱
   درود بانو شعله عزیزم خندانک

   خوشحالم که به دل پر احساس و دیده شاعرانه تو نشست

   انشاا.. غم و درد از تو نازنین دور و شادمانی مهمان دل مهربونت باشه خندانک

   خندانک خندانک خندانک   ارسال پاسخ
   محمدزبیر براهویی (میم دادخواه)
   محمدزبیر براهویی (میم دادخواه)
   يکشنبه ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۸ ۱۶:۵۶
   خندانک
   ارسال پاسخ
   مهدی سالوند (مهدی)
   چهارشنبه ۲۵ ارديبهشت ۱۳۹۸ ۱۷:۲۸
   درود بر شما
   جانا سخن از زبان ما می گویی
   بسیار زیبا ، دست مریزاد
   خندانک خندانک خندانک
   مریم محبوب
   مریم محبوب
   پنجشنبه ۲۶ ارديبهشت ۱۳۹۸ ۱۱:۴۴
   سپاس جناب سالوند بزرگوار خندانک

   از همراهی و التفات پیوسته شما ممنونم خندانک

   خندانک خندانک خندانک
   ارسال پاسخ
   محمدزبیر براهویی (میم دادخواه)
   محمدزبیر براهویی (میم دادخواه)
   يکشنبه ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۸ ۱۶:۵۶
   خندانک
   ارسال پاسخ
   ابوالحسن انصاری (الف رها)
   چهارشنبه ۲۵ ارديبهشت ۱۳۹۸ ۱۸:۰۸
   درود بزرگوار
   عالی بود خندانک خندانک خندانک خندانک خندانک خندانک خندانک
   مریم محبوب
   مریم محبوب
   پنجشنبه ۲۶ ارديبهشت ۱۳۹۸ ۱۲:۵۴
   سپاس جناب انصاری بزرگوار خندانک

   از همراهی و التفات پیوسته شما ممنونم خندانک

   خندانک خندانک خندانک
   ارسال پاسخ
   محمدزبیر براهویی (میم دادخواه)
   محمدزبیر براهویی (میم دادخواه)
   يکشنبه ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۸ ۱۶:۵۶
   خندانک
   ارسال پاسخ
   حمیدنوری(احمد)
   چهارشنبه ۲۵ ارديبهشت ۱۳۹۸ ۱۹:۲۶
   درود بانوی گرامی
   درد مردم را خوب به نظم کشیدید
   دست مریزاد خندانک خندانک خندانک
   مریم محبوب
   مریم محبوب
   پنجشنبه ۲۶ ارديبهشت ۱۳۹۸ ۱۱:۵۸
   سپاس و درود جناب نوری بزرگوار خندانک

   از همراهی و التفات پیوسته شما ممنونم خندانک

   خندانک خندانک خندانک
   ارسال پاسخ
   محمدزبیر براهویی (میم دادخواه)
   محمدزبیر براهویی (میم دادخواه)
   يکشنبه ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۸ ۱۶:۵۶
   خندانک
   یوسف صمدی آزاد ، (آدم)
   چهارشنبه ۲۵ ارديبهشت ۱۳۹۸ ۲۰:۵۴
   سلام و درود

   تلخی شیرین بود

   احسنت

   خندانک خندانک خندانک خندانک خندانک خندانک خندانک خندانک
   مریم محبوب
   مریم محبوب
   پنجشنبه ۲۶ ارديبهشت ۱۳۹۸ ۱۱:۵۹
   درود ها جناب آزاد خندانک

   سپاسگزارم خندانک

   خندانک خندانک خندانک
   ارسال پاسخ
   محمدزبیر براهویی (میم دادخواه)
   محمدزبیر براهویی (میم دادخواه)
   يکشنبه ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۸ ۱۶:۵۶
   خندانک
   ارسال پاسخ
   هوشنگ زاهدی
   چهارشنبه ۲۵ ارديبهشت ۱۳۹۸ ۲۰:۵۸
   درود بر بانو محبوب گرامی
   سروده ای زیبا و دلنشین بود و وصف الحال
   سلامت و کامروا باشید
   خندانک خندانک خندانک خندانک
   مریم محبوب
   مریم محبوب
   پنجشنبه ۲۶ ارديبهشت ۱۳۹۸ ۱۱:۵۹
   درودها جناب زاهدی خندانک

   سپاس از نگاه زیبا نگر شما خندانک

   خندانک خندانک خندانک
   ارسال پاسخ
   محمدزبیر براهویی (میم دادخواه)
   محمدزبیر براهویی (میم دادخواه)
   يکشنبه ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۸ ۱۶:۵۷
   خندانک
   ارسال پاسخ
   علی مزینانی عسکری
   پنجشنبه ۲۶ ارديبهشت ۱۳۹۸ ۰۱:۰۳
   سلام و عرض ادب
   استادانه همه ی این ژن های زیبا را به لجن سپردید... احسنت استاد بانوی گرامی
   خندانک خندانک خندانک
   مریم محبوب
   مریم محبوب
   پنجشنبه ۲۶ ارديبهشت ۱۳۹۸ ۱۱:۴۵
   عرض ادب و احترام خدمت شما خندانک

   از همراهی و التفات پیوسته شما سپاسگزارم خندانک

   خندانک خندانک خندانک
   ارسال پاسخ
   محمدزبیر براهویی (میم دادخواه)
   محمدزبیر براهویی (میم دادخواه)
   يکشنبه ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۸ ۱۶:۵۷
   خندانک
   ارسال پاسخ
   مهدی تنهائی
   پنجشنبه ۲۶ ارديبهشت ۱۳۹۸ ۰۱:۱۶
   درود استاد بانو محبوب ...دست مریزاد
   هر چه در وصف این قصیده بگویم باز کم است...حرف دلهایمان را زدی بانو با زبان شعر که بسیار زیرکانه و پر معنا
   و نغز رسوا می کند لاف زنان و مفت خوران بر ارث وطن نشسته را...
   هر بیت این شعر شما انگار سنگ سختی ست که می خورد بر صورت زشت با نقاب پویشده شده ی روبه صفتان از خود راضی را خندانک خندانک خندانک
   مریم محبوب
   مریم محبوب
   پنجشنبه ۲۶ ارديبهشت ۱۳۹۸ ۱۲:۱۵
   درود بی پایان بر شما جناب تنهایی گرامی خندانک

   از همراهی پیوسته و نظرات ارزنده و موشکافانه شما سپاسگزارم خندانک

   زنده و پاینده باشید به مهر خندانک

   خندانک خندانک خندانک
   ارسال پاسخ
   محمدزبیر براهویی (میم دادخواه)
   محمدزبیر براهویی (میم دادخواه)
   يکشنبه ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۸ ۱۶:۵۷
   خندانک
   ارسال پاسخ
   بهروز قاسمی (رها)
   پنجشنبه ۲۶ ارديبهشت ۱۳۹۸ ۱۱:۲۲
   درود و ارادت
   خیلی خوب
   دستت پرتوان
   خندانک خندانک خندانک خندانک
   مریم محبوب
   مریم محبوب
   پنجشنبه ۲۶ ارديبهشت ۱۳۹۸ ۱۱:۴۶
   درود ها جناب قاسمی خندانک

   سپاس از مهرتان خندانک

   خندانک خندانک خندانک
   ارسال پاسخ
   محمدزبیر براهویی (میم دادخواه)
   محمدزبیر براهویی (میم دادخواه)
   يکشنبه ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۸ ۱۶:۵۷
   خندانک
   ارسال پاسخ
   محمد غفاری
   پنجشنبه ۲۶ ارديبهشت ۱۳۹۸ ۱۵:۱۱
   درود ها بانو
   زیبا وناب سروده اید
   در گلـــــوی خـلــــق جـــام زهـــر شـــد
   آن شـــــرابی کـه گـــوارای شــــماســت
   خندانک خندانک خندانک خندانک خندانک
   مریم محبوب
   مریم محبوب
   شنبه ۲۸ ارديبهشت ۱۳۹۸ ۱۱:۲۲
   درودها جناب غفاری عزیز خندانک

   سپاسگزارم خندانک

   خندانک خندانک خندانک
   ارسال پاسخ
   محمدزبیر براهویی (میم دادخواه)
   محمدزبیر براهویی (میم دادخواه)
   يکشنبه ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۸ ۱۶:۵۷
   خندانک
   ارسال پاسخ
   م فریاد(محمدرضا زارع)
   پنجشنبه ۲۶ ارديبهشت ۱۳۹۸ ۱۷:۰۰
   درود استاد محبوب گرامی خندانک
   ماشاالله! ماشاالله خندانک خندانک خندانک خندانک خندانک خندانک خندانک
   شاهکاری خلق کردید خندانک
   هم از نظر فن شاعری
   هم از نظر ظرافت اندیشه
   و هم از نظر لطافت احساس
   بسیار زیبا خندانک
   سپاس استاد بخاطر این اثر فاخر و بیادماندنی خندانک
   آفتاب اندیشه تون تابان خندانک
   مریم محبوب
   مریم محبوب
   شنبه ۲۸ ارديبهشت ۱۳۹۸ ۱۱:۳۰
   درود بی پایان جناب زارع عزیز و بزرگوار خندانک

   سپاسگزار حضور ارزشمند و سراسر مهر شما هستم خندانک

   ظرافت اندیشه و لطافت احساس در نگاه شاعرانه شماست خندانک

   مانا باشید خندانک

   خندانک خندانک خندانک
   ارسال پاسخ
   محمدزبیر براهویی (میم دادخواه)
   محمدزبیر براهویی (میم دادخواه)
   يکشنبه ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۸ ۱۶:۵۷
   خندانک
   ارسال پاسخ
   مجید ساری
   پنجشنبه ۲۶ ارديبهشت ۱۳۹۸ ۱۸:۴۵
   گوش عالم کر کند شعر ترم
   هر صدایم پر ز سیمای شماست

   # باران

   عرض سلام و ادب داریم محضر سرکار خانم محبوب عزیزوارجمند
   فرصتی غنیمت شمردیم در محضر خوبان باشیم
   که با قلم شگفتی ساز و شگفت انگیزتان روبرو شدیم
   هزاران احسنت و مرحبا بر این قلم زیبا نگار و فوق العاده عالی تان
   افتخار بزرگیست برای حقیر آشنا شدن با شاعران توانمندمیهن عزیزمان ایران
   برای بانو محبوب عزیز آرزوی سلامتی و موفقیت داریم
   ستاره ای پراز نور باشین و بدرخشید بر آسمان ادبیات فارسی ایران
   با تعظیم برابر روح شاعرانه و احساسی تان شمارا به خدای بزرگ میسپاریم
   در پناه حق خندانک خندانک خندانک خندانک خندانک
   مریم محبوب
   مریم محبوب
   شنبه ۲۸ ارديبهشت ۱۳۹۸ ۱۱:۳۷
   عرض سلام و احترام خدمت شما برادر عزیز و ارجمندم خندانک

   حضور سبز و نظرگاه ارزنده شما را گرامی میدارم خندانک

   از لطف بی اندازه و نگاه سراسر مهرتان ممنونم خندانک

   در این بهار شور انگیز شادی و آرامش را برای شما آرزمندم خندانک

   در پناه حق

   خندانک خندانک خندانک


   ارسال پاسخ
   محمدزبیر براهویی (میم دادخواه)
   محمدزبیر براهویی (میم دادخواه)
   يکشنبه ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۸ ۱۶:۵۷
   خندانک
   ارسال پاسخ
   ابراهیم هداوند
   پنجشنبه ۲۶ ارديبهشت ۱۳۹۸ ۱۸:۵۱
   درود بر شما بانوی گرامی
   قصیده ای بمعنی واقعی
   زیبا و شاعرانه
   خواندم و لذت بردم از هنرنمایی تان
   خندانک خندانک خندانک
   مریم محبوب
   مریم محبوب
   شنبه ۲۸ ارديبهشت ۱۳۹۸ ۱۱:۳۹
   درود بی پایان جناب هداوند عزیز خندانک

   زیبایی و هنر در نگاه شاعرانه شماست خندانک

   پاینده باشید خندانک

   خندانک خندانک خندانک

   ارسال پاسخ
   محمدزبیر براهویی (میم دادخواه)
   محمدزبیر براهویی (میم دادخواه)
   يکشنبه ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۸ ۱۶:۵۷
   خندانک
   ارسال پاسخ
   فاطمه غیبی پور
   جمعه ۲۷ ارديبهشت ۱۳۹۸ ۱۸:۱۰
   درودبانو...شاهکار بود خندانک خندانک عالی بود...عالی.
   مریم محبوب
   مریم محبوب
   شنبه ۲۸ ارديبهشت ۱۳۹۸ ۱۱:۴۰
   درود نازنین بانو خندانک

   سپاس از مهرتان خندانک

   خندانک
   ارسال پاسخ
   محمدزبیر براهویی (میم دادخواه)
   محمدزبیر براهویی (میم دادخواه)
   يکشنبه ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۸ ۱۶:۵۷
   خندانک
   ارسال پاسخ
   سارا شیخ محمدی(سیندخت)
   شنبه ۲۸ ارديبهشت ۱۳۹۸ ۰۴:۱۸
   درودتان
   عـــــــــــالـــــــــــے خندانک
   خندانک خندانک خندانک خندانک
   مریم محبوب
   مریم محبوب
   شنبه ۲۸ ارديبهشت ۱۳۹۸ ۱۱:۴۰
   درود نازنین بانو خندانک

   سپاس از مهرتان خندانک

   خندانک
   ارسال پاسخ
   محمدزبیر براهویی (میم دادخواه)
   محمدزبیر براهویی (میم دادخواه)
   يکشنبه ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۸ ۱۶:۵۷
   خندانک
   ارسال پاسخ
   دانیال حمیدی
   يکشنبه ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۸ ۱۳:۵۵
   درود بی پایان بر شما باد خندانک

   خندانک بـا شــما هســتم شــــما ژن هــای خـوب خندانک
   خندانک
   از ایزد منان سلامتی و موفقیت شما را خواستار هستم خندانک
   مریم محبوب
   مریم محبوب
   يکشنبه ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۸ ۱۴:۰۰
   درود جناب حمیدی خندانک

   سپاسگزارم خندانک

   خندانک خندانک خندانک
   ارسال پاسخ
   محمدزبیر براهویی (میم دادخواه)
   محمدزبیر براهویی (میم دادخواه)
   يکشنبه ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۸ ۱۶:۵۸
   خندانک
   ارسال پاسخ
   عارف افشاری (جاوید الف)
   دوشنبه ۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۸ ۰۱:۲۴
   خارج از صرفا شعر بودن بایستی بحث شود که بنظرم بسیار زیباست خندانک
   مریم محبوب
   مریم محبوب
   يکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸ ۱۰:۱۲
   خندانک خندانک

   درود و سپاس جناب افشاری بزرگوار خندانک

   خندانک خندانک
   ارسال پاسخ
   محمد حسین نیک طبع
   سه شنبه ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۸ ۲۲:۴۲
   لحظـه شـــــادی خـلـقی دردمنــــــد
   مـوعـــــد آه و دریغــای شــــماسـت

   کاش می شد تمام قد بایستم و بی اختیار برایتان کف بزنم
   بانوی شجاع و واقع بین ، درود
   فکر می کنم اگر پروین اعتصامی زنده بود همین شعر را می سرود
   خندانک خندانک خندانک
   مریم محبوب
   مریم محبوب
   يکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸ ۱۰:۱۴
   خندانک خندانک

   درودها جناب نیک طبع عزیز خندانک

   حضور سبز و پر مهر شما غنیمت است خندانک

   سپاس از لطف بی اندازه شما خندانک

   بزرگوارید خندانک

   خندانک خندانک
   ارسال پاسخ
   زهرا مددی
   دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸ ۱۹:۳۵
   سلام و درودها بر بینش و مهارت شاعری شما.... خندانک خندانک خندانک
   مریم محبوب
   مریم محبوب
   يکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸ ۱۱:۱۵
   درود نازنین بانو خندانک

   سپاسگزارم خندانک

   خندانک خندانک خندانک
   ارسال پاسخ
   تنها کابران عضو میتوانند نظر دهند.


   ارسال پیام خصوصی

   آموزش و نقد کامل شعر یا اثر

   نظرات

   مشاعره

   کاربران اشتراک دار

   محل انتشار اشعار شاعران دارای اشتراک
   کلیه ی مطالب این سایت توسط کاربران ارسال می شود و انتشار در شعرناب مبنی بر تایید و یا رد مطالب از جانب مدیریت نیست .
   استفاده از مطالب به هر نحو با رضایت صاحب اثر و ذکر منبع بلامانع می باشد . تمام حقوق مادی و معنوی برای شعرناب محفوظ است.
   0