شعرناب

روز نوشت - ابوالقاسم کریمی

1
نظرم اینکه چیزی به اسم آدم خوب یا بد وجود نداره همه ی انسانها به سالم و مریض و معمولی تقسیم میشن خداوند چیز بد خلق نکرده ، این برچسبی هست که ما به افرادی که بیماری روانی دارن می چسبونیم
2
نه مسلمان هستیم نه ایرانی ، هویت ما در پستوی جهالتمون گم شده
3
شاعران زیادی رو میشناسم که اشعار عاشقانه میگن ، ولی خودشون به عشق هیچ اعتقادی ندارن
4
وَ برخی ها هم هستند که چون چیزی برای از دست دادن ندارن ، خوشحالن
5
جهل مرکب چیست:انسان ناآگاهی است که به جهل خود آگاهی ندارد


0