شعرناب

بنام خدا

زیباترین شروع: بسم الله الرحمن الرحیم
زیباترین انسان: پیامبر (ص)
زیباترین پارسا: حضرت علی (ع)
زیباترین مادر: حضرت فاطمه (س)
زیباترین عمو: امام حسن (ع)
زیباترین شهید: امام حسین (ع)
زیباترین فرمانروای عشق: حضرت ابوالفضل (ع)
زیباترین پایان: صلوات بر محمد و آل محمد


0