شعرناب

نابک .. انواع داستان چند کلمه ای

انواع داستان چند کلمه ای :
1-داستان صفر کلمه ای،نام داستان :"زندگی و اوقات تنبل ترین کسی که تا به حال زندگی کرده است"
نویسنده:استنلی بابین
داستان:" "
2-داستان دو کلمه ای ،نام داستان :"مسافرت کوتاهی در میان جنگل".
نویسنده :بیل گلاس
داستان:"چه خرسی!"
3-داستان چهار کلمه ای،نام داستان :"واکنش محض".
نویسنده:استنلی بابین
داستان :"من هم عاشق توام".
4-داستان شش کلمه ای،نام داستان "توهم بزرگ"
نویسنده:"استنلی بابین"
داستان :"من بر خودم مسلط هستم".
5-داستان هشت کلمه ای.نام داستان :"کار یکنواخت هر روزه ی او"
نویسنده:" استنلی بابین"
داستان :"من واقعا از کارم متنفرم!"من ولش می کنم !فردا
6-داستان 16 کلمه ای، نام داستان :"نمی فهمم چرا".
نویسنده:"دیوید فیتز سیمونس"
داستان :"برژیت باردو(1)،برای نجات جان یک سگ به اسکاتلند پرواز کرد.در جا های دیگر میلیون ها مردند ولی آنها سگ نبودند".
نابک کانال رسمی داستان های کوتاه
@naabak_nab
sherenab.com


0