شعرناب

اعلام نتایج مسابقه شعر کوتاه و افراغ اندیشه

سلام و درود بر شما گرامیان
بنده پیشاپیش رسیدن بهار و نوروز زندگی را تبریک عرض می نمایم و امیدوارم سالی سرشار از بهروزی و پیروزی داشته باشید در آنجایی که خدای متعال گنج اصلی تان را قرار نهاده در این دنیا و حتما موجب سعادت ابدی هم خواهد بود.
کوتاه می کنم حرف را و می روم سر بحث اصلی این پست که نتایج مسابقه شعر کوتاه و افراغ اندیشه است.....در پاسخ سوال زیر که.....
چه راست گفته اند:....دل تان آنجاست...که گنج تان آنجاست!!....براستی گنج ما کجاست!؟
ما ایرانی ها یکی از خصوصیات مان این است که در هنگام صحبت و یا خواندن حرف دیگران به جای گوش سپردن به حرفهای طرف مقابل...بیشتر در فکر این هستیم که چه پاسخی بدهیم!!....بنابر همین قاعده ساده هم اغلب دوستان به جای پاسخ به سوال به تفسیر سوال نشسته اند و بنابراین......
هیئت داوران از افرادی مختلف تشکیل شده است با نظام های فکری متفاوت و در نهایت رای را بر اساس بیشترین آرای ماخوذهانتخاب و معرفی می شوند به حضورتان و تقدیر ساده ای هم از جنس لطافت بهار پیشکش محضرشان و همه دوستان و البته هر کس که شرکت نموده است بی شک برنده است که.......
موفقیت در روشن کردن چراغ جسارت است......
ترسیدن از چیزی،از خود آن چیز سخت تر است......
انسان هم میتواند دایره باشد و هم خط راست......
انتخاب با خودتان چرخیدن بدهم یا خط راست......
خواستن به تنهایی کاری از پیش نخواهد برد......
کفش پوشیدن از فرش کردن دنیا راحت تر است......
من موفق خواهم شد نه فورآ ولی حتمآ......
باور کردن همیشه از انکار کردن آسانتر است......
شب نگرانی هایت را به خدا بسپار و آسوده بخواب......
نگران فردا نباش خدا از قبل آنجاست......
درهر چیزی و هر کسی خوبیها را جستجو کن......
شکرگزاری انتخاب عالی بجای خوب بودن است......
خواستن همراه با دنبال کردن است!
اما ما در اینجا نفرات اول و دوم و سوم نداریم .....و برگزیدگان را اعلام می نماییم.....و بخش برگزیدگان ویژه هم خواهیم داشت
اولین برگزیده این محفل گرانقدر جناب آقای مجتبی شفیعی (شاهرخ) با شعر .....
گنجم
کنج اغوشت بود.
یادت هست؟
قرار بود
قاب بیاوری
برای یک عمر نقشه هایی که کشیدم.
و من
سالهاست کنج اغوشت منتظرم
و تو رفتی
قاب بیاوری
آبی
سالهاست که
اغوشت سرد است .سرد سرد
و برگزیده دوم جناب آقای علیرضا کاشی پورمحمدی با شعر.......
ویرانم کن
تا گنجم را باز شناسم
و برگزیدگان سوم مشترکا خانم هانیره ناصری و سیده لاله رحیم زاده (آلاله سرخ) می باشند با شعرهای...
اسارت دل
قفل بر گنج ها
چه جنگ هایی شد
بر این گنج
بیهوده کلیدی است
با تکرار رنج
نیاز من
دست های درخت
رو به آسمان
گنجش پنهان در خاک
(نیره ناصری)
گنج من
درون سینه ی منست!
می تپد برای کسانی که
دوستشان دارم بی ریا وبی اندازه...
حالم خوبست
وقتی حال دلم خوبست!
دلتان گرم وپر تپش....
(سیده لاله رحیم زاده (آلاله سرخ))
و اما برگزیدگان بخش ویژه ما....م فرياد(محمدرضا زارع) و محسن صادقی مود می باشند .....
که به برگزیده اول 45 روز اشتراک از طرف مدیر محترم سایت جناب احمدی زاده (ملحق) و مابقی دوستان هر یک پانزده روز اشتراک رایگان تقدیم می گردد.
از تمامی اساتید و بزرگان این محفل که قدم بر دیدگان ما گذاشتند و همجنین سایر دوستان و شرکت کنندگان هم در پایان تشکر دارم و تشکر ویژه ام هم مخصوص مدیر خوب سایت جناب استاد سیدفکری احمدی زاده (ملحق) می باشد بابت تمام زحمات خوبشان......


0