شعرناب

عشق به معشوق

عشق بزرگترین نعمت خداست.عشق به معشوق یعنی شنیدن صدای بلبل،غروب دریا،نوازش نسیم روی مو،دیدن چشمه ها و.....قدر عشق را بدانیم.عشق شروع تمام زیبایی هاست .البته عشق به معشوق از هر چیزی ارزشمند تره.از دستش ندهید لطفا پشیمانی عجیبی در بر داره.کمی لذت ببرید از عشقتان.عشق با خدا اکبرتر از هر عشقی است، سعی کنید عشقتان شمارا به خدا نزدیک تر کنه..هر کی عاشق کامنت بگذارد.


0