شعرناب

آهنگ دل

آهنگ دلم را میشنوی؟
آهنگ دل من بوی غم میده تو آهنگ دل منو میشنوی یا نه؟
وقتی از کنارم رد میشی چیزی میشنوی یا نه؟
همه آهنگ دل مرا مشنوند تو چی حس میکنم میشنوی اما خودت را به بی راهه میزنی صدای قشنگی دارم در این آهنگ صدایی پر از غم پر از دلتنگی پر از شکست و پر از خاطره های زیبا با تو صدایی که به جرائت میتونم بگم بدون خط و خش بدون صداهایی تقلبی یکی از بهترین صداهای عاشقانه های دنیاست میکس با بهترین و غمگین ترین موزیک های دنیا آهنگ دلم را گوش کن بی خیال از کنار من نگذر....
بی تو دیوانه دیدم تمام شهر را....
بی تو هر لحظه دیدم غم را...
مجتبی شهنی


0