سایت شعرناب محیطی صمیمی و ادبی برای شاعران جوان و معاصر - نقد شعر- ویراستاری شعر - فروش شعر و ترانه اشعار خود را با هزاران شاعر به اشتراک بگذارید

منو کاربریعضویت در شعرناب
درخواست رمز جدید

اعضای آنلاین

معرفی شاعران معاصر

انتشار ویژه ناب

♪♫ صدای شاعران ♪♫

پر نشاط ترین اشعار

حمایت از شعرناب

شعرناب

با قرار دادن کد زير در سايت و يا وبلاگ خود از شعر ناب حمايت نمایید.

کانال تلگرام شعرناب

تقویم روز

سه شنبه 28 فروردين 1403
  8 شوال 1445
   Tuesday 16 Apr 2024
    به سکوی پرتاب شهرت و افتخار ،نجابت و اقتدار ... سایت ادبی شعرناب خوش آمدید مقدمتان گلباران🌹🌹

    سه شنبه ۲۸ فروردين

    پست های وبلاگ

    شعرناب
    چگونگی‌ارتباط‌‌باشعر‌نیمایی
    ارسال شده توسط

    ابراهیم آروین

    در تاریخ : شنبه ۱۰ اسفند ۱۳۹۸ ۰۰:۳۸
    موضوع: آزاد | تعداد بازدید : ۴۵۰ | نظرات : ۳

    نوشتن‌مطالبی‌دراین‌زمینه‌بخاطرنظریکی‌از‌دوستان‌وشاعران‌‌عزیزاست‌که‌درمورد‌ی‌‌‌
    یکی‌از‌‌شعرهای‌بنده‌اشاره‌‌به‌عدم‌‌ارتباط‌‌باقسمتهایی‌ازشعر،که‌بسیار‌ممنون‌از‌ایشان‌که‌
    باعث‌شد‌چندخطی‌به‌رسم‌یادگاری‌در‌زمینه‌شعر‌‌،بخصوص‌دراین‌مورد‌‌به‌‌رسم‌‌یادگاری‌
    بنویسم.
    اینکه‌دربعضی‌از‌شعرهایی‌نیمایی‌‌(آنهایی‌که‌‌بلند‌‌نوشته‌می‌شوند)فهمیدن‌تمام‌معانی‌
    ومفاهیم‌‌شعرواحساسات‌شاعر‌بایک‌‌نگاه‌‌‌گذراواجمالی‌‌درک‌‌نمی‌شود،شاید‌نظر‌درستی‌
    باشد،که‌این‌بواسطه‌استفاده‌شاعر‌ازکلماتی‌باعمق‌ومعانی‌زیاد‌وهمچنین‌استفاده‌ی‌شاعراز‌کلماتی‌باعمق‌ومعانی‌زیاد،وهمچنین‌‌استفاده‌بسیار‌از‌صناعات‌ادبیازجمله،(استعاره،
    ایهام،کنایه...وغیره)واستفاده‌‌ازآهنگهای‌‌موزون‌‌کلمات،که‌هرچند‌ازلحاظ‌‌ظاهریباعث
    زیبایی،ولی‌ممکن‌است‌‌خواننده‌درمعانی‌‌ومقصود‌‌شاعر‌‌دچار‌تشویش‌شود.البته‌‌خیلی‌
    ادب‌‌دوستان‌امثال‌بنده،وقتی‌شعر‌شاعران‌بزرگی‌‌مثل،اخوان،نیما‌یوشیچ،سهراب‌سپهری
    فروغ،وبسیار‌نام‌آشنایان‌دیگرمی‌خوانیم،ازنظرمعانی‌‌ومفهوم‌و،ارتباط‌باتمام‌احساسات‌
    شاعر،درشعرممکن‌است‌میسرنگرد‌،که‌‌‌دربه‌بعضی‌‌از‌دلایلش‌اشاره‌‌کردیم.شایدهم‌‌به‌
    بخاطر‌کم‌آگاهی‌‌ما،وکمتراستفاده‌‌کردن‌ازدامنه‌لغات‌بسیاری‌که‌این‌عزیزان‌‌استفاده‌کردندکه‌شاعر‌راگاهی‌یک‌فیلسوف‌‌،درجایی‌‌دیگر‌یک‌عارف‌،درشعر‌دیگر‌یک‌منتقد‌‌خواهیم‌یافت.
    البته‌بنده‌‌خیلی‌کوچکتر‌از‌آنم،که‌بخواهم‌شعر‌خود‌راباشعر‌شاعران‌بزرگ‌وبدون‌رقیبی،
    قیاس‌،ویاحتی‌به‌آن‌نزدیک‌کنم.
    البته‌چنین‌شاعرانی‌‌خود‌هر‌دودوره‌،یعنی‌‌هم‌دردوره‌ی‌شعر‌سنتی‌‌راتجربه‌،که‌شاید‌‌صناعات
    ادبی‌وتنوع‌لغات‌جزء‌لاینفک‌شعر‌می‌بود‌وهم‌دوران‌جدید،یعنی‌‌گذر‌ازسنت‌به‌مدرن‌،که‌
    خود‌آفریدند.‌بنابراین‌شاید‌‌به‌این‌زودی‌کسانی‌که‌بتوان‌جای‌پای‌چنین‌شاعرانی‌پا‌بگذارند،
    اگرنگویم‌نه،ولی‌شاید‌کم‌باشد.
    ولی‌امروز‌شعر‌حال‌‌وهوای‌‌‌خاص‌خود‌‌رادارد،وباسبک‌وسیاقی‌از‌جنس‌سبز‌،آزاد‌،چند‌
    اهنگی‌،کوتاه‌وهمچنین‌‌بانامهایی‌دیگر‌درمیان‌مهر‌نگاران‌وزیبا‌اندیشان‌رواج‌دارد.شعر‌هم
    بواسطه‌رشد‌وپیشرفت‌تمدن‌بشری،چه‌از‌لحاظ‌معناوچه‌از‌نظر‌ظاهری‌بسط‌وگسترش‌
    ودچار‌تغیر‌می‌شود،وازاین‌مستثنی‌خارج‌نیست.ولی‌
    چقدرازاین‌سبک‌ها‌درست‌وبافرهنگ‌وادبیات‌ما‌سازگاری‌‌داردجای‌بسی‌بحث‌دارد‌،که‌شاید‌‌درجای‌دیگربه‌آن‌‌اشاره‌کردیم.
    درزمینه‌شعر‌بنده‌‌که‌بانی‌نوشتن‌این‌مطلب‌بود‌،(آی‌سفیرم‌،شاه‌پیرم‌،آی‌پسینم)
    دراول‌شعر‌حکایتی‌از‌زمستان‌است‌وبعد‌واژه‌‌صحرا‌خودش‌رامعرفی‌می‌کند،(من‌صحرا‌‌،گلی‌درقاب‌دشت)که‌هم‌اززمستان‌‌بواسطه‌‌سوز‌‌سرما،وهم‌‌از‌تابستان‌بواسطه
    شدت‌وحدت‌گرما،وهم‌از‌بهارکه‌‌گاهی‌تمایل‌‌به‌زمستان،وگاهی‌تمایل‌به‌تابستان‌داردگلمند
    است.ازخیلی‌‌چیزهای‌‌دیگرمثل‌ابر....وغیره‌شاکی‌وگلمند‌است.وهر‌شعر‌دربتن‌خود
    ممکن‌است‌معانی‌‌دیگری‌‌داشته‌باشد،واین‌ازویژگی‌شعر‌است‌.هرکسی‌از‌ظن‌خود‌شد‌
    یارمن.
    برای‌یافتن‌‌معانی‌چنین‌شعرهایی(بعضی‌نیمای‌ها‌)وهر‌شعری‌که‌گاهی‌درزمینه‌فلسفی‌‌و
    گاهی‌عرفانی‌تبلور‌ونمود‌پیدا‌می‌کند،باید‌هم‌به‌سراغ‌کلمات‌آهنگین‌برویم‌که‌ممکن‌است‌‌
    هر‌کدام‌ازاینها‌معانی‌کاملی‌را‌برسانند،وهم‌باید‌به‌سراغ‌مصرع‌یامصراع‌‌هایی‌که‌باهم
    یک‌مفهوم‌رابیان‌می‌کنند،برویم‌تانتیجه‌‌ی‌بهتری‌حاصل‌شود.
    البته‌نظربنده‌‌که‌ممکن‌دیگران‌آن‌رارد،یادر‌تمام‌اشعار‌ازاین‌دست‌نتوان‌آن‌را‌تعمیم‌داد‌،این‌
    است،چنین‌شعرهایی‌دراین‌قالب‌بااین‌سیاق‌را،هم‌به‌اول،هم‌به‌وسط،هم‌به‌آخر‌شعر،برای‌درک‌مفهوم‌،معانی‌واحساسات‌درونی‌شعر‌رجوع‌کنیم،تا‌شاید‌بتوان‌آن‌حس‌خوب‌شاعر‌رابهتر‌وسریع‌تر‌از‌درون‌شعر‌بیرون‌کشید‌وارتباط‌برقرار‌شود.
     
    آروین‌اسفند‌نود‌وهشت
     

    ارسال پیام خصوصی اشتراک گذاری : | | | | |
    این پست با شماره ۹۷۲۷ در تاریخ شنبه ۱۰ اسفند ۱۳۹۸ ۰۰:۳۸ در سایت شعر ناب ثبت گردید

    نقد و آموزش

    نظرات

    مشاعره

    کاربران اشتراک دار

    محل انتشار اشعار شاعران دارای اشتراک
    کلیه ی مطالب این سایت توسط کاربران ارسال می شود و انتشار در شعرناب مبنی بر تایید و یا رد مطالب از جانب مدیریت نیست .
    استفاده از مطالب به هر نحو با رضایت صاحب اثر و ذکر منبع بلامانع می باشد . تمام حقوق مادی و معنوی برای شعرناب محفوظ است.
    0