سایت شعرناب محیطی صمیمی و ادبی برای شاعران جوان و معاصر - نقد شعر- ویراستاری شعر - فروش شعر و ترانه اشعار خود را با هزاران شاعر به اشتراک بگذارید

بنویس تا زنده بمانی ، بنویس تا زنده بمانی ، بنویس تا زنده بمانی.احمدی زاده (ملحق)

دوشنبه ۸ آذر

پست های وبلاگ

شعرناب
گام اول برای ترانه نویسی
ارسال شده توسط

وحید کاظمی

در تاریخ : پنجشنبه ۸ مهر ۱۳۹۵ ۰۴:۰۳
موضوع: آزاد | تعداد بازدید : ۹۴۷ | نظرات : ۲۶

درود بر دوستان خوب شعر ناب با توجه به حضور اساتید و شعرای بزرگ و کاربلد در این سایت گفتم شاید بد نباشه دست به قلم شیم و نوشتن ترانه رو هم شروع کنیم اما برای قلم زدن باید یکه سری اصول رو مد نظر قرار داد که سعی میکنیم گام به گام و قدم به قدم جلو بریم قصد آموزش دادن به اساتید نیست چون بسیاری از بزرگواران خودشون استاد این حقیرند و فقط قصد تبادل اطلاعات با اساتید و خونواده خوب شعر ناب هستش ممنونم پیشاپیش تشکر میونن از حضورتون و لطف سر شارتون و براتون بهترینخا رو آرزو میکنم..... ...... گام اول ترانه نویسی ﺍﻛﺜﺮ ﻣﺮﺩﻡ ﺗﻔﺎﻭﺗﯽ ﺭﺍ ﺑﯿﻦ ﺷﻌﺮ ﻭ ﺗﺮﺍﻧﻪ ﻭ ﺩﺭ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﻔﺎﻭﺗﯽ ﻫﻢ ﻣﯿﺎﻥ ﺷﺎﻋﺮ ﻭ ﺗﺮﺍﻧﻪ ﺳﺮﺍ ﻗﺎﺋﻞ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ . ﺗﺮﺍﻧﻪ ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﺭﯾﺸﻪ ﺩﺭ ﺷﻌﺮ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﯾﻚ ﺳﺮﯼ ﺍﺯ ﻗﻮﺍﻧﯿﻦ ﺷﻌﺮ ﺭﺍ ﺭﻋﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﻛﻨﺪ ﻭﻟﯽ ﺧﻮﺩ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺩﺍﺭﺍﯼ ﺗﻌﺮﯾﻔﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . ﺗﺮﺍﻧﻪ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺷﻌﺮ ﺩﺍﺭﺍﯼ ﻗﺎﻓﯿﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ، ﺩﺍﺭﺍﯼ ﻭﺯﻥ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺣﯿﺚ ﺷﺒﺎﻫﺖ ﺑﺴﯿﺎﺭﯼ ﺑﻪ ﺷﻌﺮ ﺩﺍﺭﺩ ﻭﻟﯽ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﻋﻤﺪﻩ ﺷﻌﺮ ﻭ ﺗﺮﺍﻧﻪ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺮﺍﻧﻪ ﺩﺍﺭﺍﯼ ﯾﻚ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺩﺭﻭﻧﯽ ﺑﺎ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺍﺳﺖ . ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﺍﺯ ﺧﻮﺩ ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺭﻭﯼ ﺷﻌﺮ ﻫﻢ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﮔﺬﺍﺷﺖ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮﺭ ﻛﻪ ﺗﺎﻛﻨﻮﻥ ﺑﻪ ﺭﻭﯼ ﺷﻌﺮﻫﺎﯼ ﺑﺴﯿﺎﺭﯼ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ . ﺩﺭ ﭘﺎﺳﺦ ﺍﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﺷﻌﺮﻫﺎﯾﯽ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺍﻧﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎﺭ ﻧﺸﺪﻩ ﺍﻧﺪ . ﺍﺯ ﺩﯾﮕﺮ ﻭﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎﯼ ﻋﻤﺪﻩ ﺗﺮﺍﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺯﺑﺎﻥ ﺳﺎﺩﻩ ﺁﻥ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﻛﺮﺩ ، ﭼﻮﻥ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺗﺮﺍﻧﻪ ﻋﻤﻮﻡ ﻣﺮﺩﻡ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﺗﺮﺍﻧﻪ ﺳﺮﺍ ﺑﺎﯾﺪ ﺍﯾﻦ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺷﻨﻮﻧﺪﮔﺎﻥ ﺗﺮﺍﻧﻪ ﻃﯿﻒ ﻭﺳﯿﻌﯽ ﺍﺯ ﻋﺎﻣﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﻧﻪ ﺻﺮﻓﺎ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺑﻪ ﺍﺩﺑﯿﺎﺕ ﻭ ﺷﻌﺮ . ﻭ ﻛﺎﺭ ﺗﺮﺍﻧﻪ ﺳﺮﺍ ﺁﻧﺠﺎ ﻣﺸﻜﻞ ﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﺯﺑﺎﻥ ﺳﺎﺩﻩ ﻭ ﻗﺎﺑﻞ ﻫﻀﻢ ﺑﺮﺍﯼ ﻋﺎﻣﻪ ﻣﺮﺩﻡ ؛ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﺍﺭﺯﺷﻤﻨﺪﯼ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻛﻨﺪ . ﺍﺯ ﺩﯾﮕﺮ ﻧﻜﺎﺗﯽ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺗﺮﺍﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺭﻋﺎﯾﺖ ﮔﺮﺩﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻛﻠﻤﺎﺕ ﻭ ﺯﺑﺎﻥ ﺭﻭﺯ ﻣﺮﺩﻡ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺩﻭﺭﯼ ﻛﺮﺩﻥ ﺍﺯ ﺯﺑﺎﻥ ﻛﻼﺳﯿﻚ . ﺑﻄﻮﺭ ﻣﺜﺎﻝ ﻣﺎ ﺩﺭ ﻣﻜﺎﻟﻤﺎﺕ ﺭﻭﺯﺍﻧﻪ ﺧﻮﺩ ﻧﻤﯽ ﮔﻮﯾﯿﻢ: " ﺯ ﺭﻩ ﺭﺳﯿﺪﯼ " ﺏﻟﻜﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﯿﻢ : "ﺍﺯ ﺭﺍﻩ ﺭﺳﯿﺪﯼ " ﭘﺲ ﺑﺎﯾﺪ ﺩﺭ ﺗﺮﺍﻧﻪ ﺳﺮﺍﯾﯽ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺩﺍﺷﺖ ﻛﻪ ﺯﺑﺎﻥ ﻭ ﺍﺩﺑﯿﺎﺕ ﻓﻮﻟﮑﻮﺭﯾﮏ ﺍﺑﺰﺍﺭ ﺗﺮﺍﻧﻪ ﺳﺮﺍ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﯿﺮﺩ . ﺑﺮ ﺧﻼﻑ ﺗﺼﻮﺭ ﺍﻛﺜﺮ ﻣﺮﺩﻡ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻜﺎﺗﯽ ﻛﻪ گفته شد ﺗﺮﺍﻧﻪ ﺳﺮﺍﯾﯽ ﺍﺯﺷﻌﺮ ﺳﺮﻭﺩﻥ ﻣﺸﻜﻞ ﺗﺮ ﺍﺳﺖ. ... حتما ادامه خواهد داشت
 

ارسال پیام خصوصی اشتراک گذاری : | | | | |
این پست با شماره ۷۰۴۶ در تاریخ پنجشنبه ۸ مهر ۱۳۹۵ ۰۴:۰۳ در سایت شعر ناب ثبت گردید

نقدها و نظرات
جمیله عجم(بانوی واژه ها)
چهارشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۵ ۰۵:۰۹
خندانک خندانک خندانک
خندانک خندانک خندانک خندانک
درود استادکاظمی عزیز
پست مفیدی بود
ان شاالله که دوستان هم استفاده ی لازمه روببرند
خندانک خندانک خندانک خندانک خندانک
راستش من هم ترانه زیاد دارم
ودرواقع ابتدا با ترانه سرایی آغاز کردم کارمو
والانم خیلی دوستشون دارم
وگاهگاهی هم ترانه می گم
اما عده ای ازاستادانم درانجمن ادبی عقیده دارند که ترانه ارزش اشعار را پایین می اورد وهمان شعر بگیم بهتره
وهمینم باعث شده من نخوام ترانه هامو جایی عنوان کنم
اما من خودم علاقه ی زیادی دارم وبازم نمی تونم از ترانه هام بگذرم و حیفم میاد اینجوری به ترانه نگا کنم ومعتقدم بعضی ازترانه ها ارزششان از خیلی از اشعار بیشتره وماندگار تره
بازم ممنونمممممم وان شاالله که ادامه بدید این پست ارزشمند روخندانک خندانک خندانک خندانک خندانک
خندانک خندانک خندانک خندانک خندانک خندانک خندانک
ابوالحسن انصاری (الف رها)
سه شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۵ ۲۰:۴۰
سلام دوست عزیز . ممنونم . خندانک خندانک خندانک خندانک خندانک
زهرا حسین زاده
سه شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۵ ۲۰:۴۸
خندانک خندانک خندانک خندانک خندانک خندانک خندانک
نیره ناصری نسب
چهارشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۵ ۰۹:۱۸
درود جناب کاظمی بزرگوار

بسیار عالی سپاس خندانک خندانک خندانک
آلاله سرخ(سیده لاله رحیم زاده)
چهارشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۵ ۱۶:۰۰
سلام برادر ادیب وبزرگوارم.........خیلی وقته ترانه ای هم از شما نخوندیم
از آموزش وزحمتی هم که کشیدید سپاس خندانک
آرمین اسدزاد (الف)
پنجشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۵ ۱۱:۴۲
ممنون وحید عزیز خندانک خندانک خندانک
علی غلامی
جمعه ۷ خرداد ۱۳۹۵ ۱۳:۰۹
سلام و عالی بود
اما ما منتظر دومیش هستیم...
خندانک خندانک خندانک
محمد علی سلیمانی مقدم
جمعه ۷ خرداد ۱۳۹۵ ۱۴:۴۰
منتظر گام های بعدی هستیم
خندانک خندانک خندانک
مهدی حریفی
جمعه ۷ خرداد ۱۳۹۵ ۲۰:۴۶
خندانک خندانک خندانک خندانک خیلی هم عالی بود...منتظریم خندانک خندانک
مهدی صادقی مود
پنجشنبه ۸ مهر ۱۳۹۵ ۱۴:۳۸
به به جناب کاظمی عزیز و بزرگوار
آقا چهار ماه گذشت . هنوز به اجرا نرسیده که منتشر کنین و لذت ببریم؟ منتظریم برادر
خندانک خندانک
 موسی عباسی مقدم
چهارشنبه ۱۴ مهر ۱۳۹۵ ۰۳:۵۵
سلام بزرگوار مطالب خوبی را عنوان کرده وبه آن پرداخته اید من هم می خواهم بدانم فرق شعر با ترانه در چیست خندانک خندانک خندانک
تنها کابران عضو میتوانند نظر دهند.ارسال پیام خصوصی

نقد و آموزش

نظرات

مشاعره

کاربران اشتراک دار

محل انتشار اشعار شاعران دارای اشتراک

حمایت از شعرناب

شعرناب

با قرار دادن کد زير در سايت و يا وبلاگ خود از شعر ناب حمايت نمایید.

کلیه ی مطالب این سایت توسط کاربران ارسال می شود و انتشار در شعرناب مبنی بر تایید و یا رد مطالب از جانب مدیریت نیست .
استفاده از مطالب به هر نحو با رضایت صاحب اثر و ذکر منبع بلامانع می باشد . تمام حقوق مادی و معنوی برای شعرناب محفوظ است.
0