سایت شعرناب محیطی صمیمی و ادبی برای شاعران جوان و معاصر - نقد شعر- ویراستاری شعر - فروش شعر و ترانه اشعار خود را با هزاران شاعر به اشتراک بگذارید

منو کاربریعضویت در شعرناب
درخواست رمز جدید

معرفی شاعران معاصر

پر نشاط ترین اشعار

انتشار ویژه ناب

♪♫ صدای شاعران ♪♫

تقویم روز

پنجشنبه 30 آبان 1398
  25 ربيع الأول 1441
   Thursday 21 Nov 2019
    مردم زماني به دانايي شما اهميت مي دهند كه بدانند به آنها اهميت مي دهيد. جان ماکسول

    پنجشنبه ۳۰ آبان

    اشعار دفتر شعرِ دفترشعروهب رنجبر شاعر وهب رنجبرکلیبی

    وهب رنجبرکلیبی

    چگونه شادباشدخاطرمن که باغیری نشسته دلبرمن ازین عشق ووفا ومهربانی نمی دانی چه آمدبرسرمن
    ۱۰ بازدید     ۰ نظر

    ادامه شعر

    وهب رنجبرکلیبی

    دگربه دیده ات ای گل نشان پاری نیست به اون دوچشم قشنگت نگاه کاری نیست شبان تیره که هرشب به وعده
    ۱۸ بازدید     ۸ نظر

    ادامه شعر

    وهب رنجبرکلیبی

    امشب ازآتش دل جان وتنم می سوزد آتش هجرتوامشب بدنم می سوزد. روزگاریست که نامت شده است ورد زبان
    ۲۱ بازدید     ۷ نظر

    ادامه شعر

    وهب رنجبرکلیبی

    شود آنروزکه ازعشق تودیوانه شوم یاکه ازهجررخت دربدرازخانه شوم همچومجنون زنم سربه بیابان روزی
    ۷۰ بازدید     ۲۲ نظر

    ادامه شعر

    وهب رنجبرکلیبی

    جانانه ازین کوچه گذربایدکرد این کوچه ی عشق است حذربایدکرد بهردیداررخش پیش حریفان ورقیب ازجا
    ۳۵ بازدید     ۱۳ نظر

    ادامه شعر

    وهب رنجبرکلیبی

    تودانستی چطوری من شبم بی توسحرکردم؟ نشستم باخیال توبه چشمانت نظرکردم خیال چشم جادویت زسربیرون
    ۳۳ بازدید     ۱۰ نظر

    ادامه شعر

    وهب رنجبرکلیبی

    بیادتو ای یاردیرآشنا خودم را ازین جابه آنجازدم برای تماشای آن روی ماه دلم رابه عمق نماشازدم
    ۵۱ بازدید     ۱۳ نظر

    ادامه شعر

    وهب رنجبرکلیبی

    تاشدم تنها کسی یادم نکرد دل پرازغم بودوکس شادم نکرد درپس تنهایی ام ویران شدم یک نفرهم شاد و
    ۴۴ بازدید     ۶ نظر

    ادامه شعر

    وهب رنجبرکلیبی

    عاشقم.عاشق دیدارتوام یامهدی چکنم سخت گرفتارتوام یامهدی شربتی ازلب لعلت به من تشنه چشان چاره
    ۵۵ بازدید     ۱۰ نظر

    ادامه شعر

    وهب رنجبرکلیبی

    شادباش ای دل غمگین که نگارآمده است موسم عاشقی و بوس وکنارآمده است بلبلان مست وغزلخوان وقناری ه
    ۴۳ بازدید     ۶ نظر

    ادامه شعر

    وهب رنجبرکلیبی

    مآمن عشق مراجای دگرساخته اند من نه آنم که به یک عشوه شوم رسوایت قلب من بادگری ساز و نوایی دارد
    ۶۸ بازدید     ۱۰ نظر

    ادامه شعر

    وهب رنجبرکلیبی

    بیایک شب از سرلطف دل خستم وصداکن واسه ی به هم رسیدن توبیاخداخداکن منم آن شکسته سازی که فتاده ک
    ۵۱ بازدید     ۸ نظر

    ادامه شعر

    وهب رنجبرکلیبی

    خداراشکرگلی درخانه دارم که ازحسنش دلی دیوانه دارم اگرمن مشتری اوهمچوزهره است ستاره ی سهیل د
    ۴۲ بازدید     ۶ نظر

    ادامه شعر

    وهب رنجبرکلیبی

    برسم عادت دیرینه ای یار بیاپارابنه درخانه ی ما بیاداولین روز ای گل ناز معطرکن درو کاشانه ی
    ۴۳ بازدید     ۱۱ نظر

    ادامه شعر

    وهب رنجبرکلیبی

    امشب چه طرحی داری ای دیده چه باما میکنی اشک از سرمژگان روان . خون در دل ما میکنی من چشم خودراب
    ۵۶ بازدید     ۸ نظر

    ادامه شعر

    وهب رنجبرکلیبی

    هنوزم ساده است وبی ریا دل به دردعشق پاکت مبتلا دل رسدبرساحلت یاکه شودغرق دراین دریاچه ی بی
    ۹۴ بازدید     ۸ نظر

    ادامه شعر

    وهب رنجبرکلیبی

    تمام انتظارمن بسرشدونیامدی شبان بی ستاره ام سحرشدونیامدی یه عمریه براه تونشسته ام که بگذری
    ۵۳ بازدید     ۱۰ نظر

    ادامه شعر

    وهب رنجبرکلیبی

    نقش خیال تو پر است دفتر خاطرات من لطف خدا نصیب شدتاتوشدی برات من آب حیات من تویی شاخ نبات من ت
    ۷۰ بازدید     ۱۲ نظر

    ادامه شعر

    وهب رنجبرکلیبی

    گوشه ی ابروی خودمحراب ماکن یک دمی ازغم بی انتهامارارهاکن یک دمی بگدایی بدردوست پناه آوردیم
    ۶۸ بازدید     ۱۴ نظر

    ادامه شعر

    وهب رنجبرکلیبی

    یک ریز بزن باران بر حلقه ی گیسویش تاعطر دل انگیزی برخیزد از آن بویش صدغنچه ی گل بایدبرحلقه ی آ
    ۱۲۳ بازدید     ۱۲ نظر

    ادامه شعر

    وهب رنجبرکلیبی

    برقلعه ی خیالت بال پریدنم نیست برآن کمند زلفت دست رسیدنم نیست پیچیده گیسوانت بر دور ما چو زنجی
    ۷۲ بازدید     ۱۶ نظر

    ادامه شعر

    وهب رنجبرکلیبی

    شهرماکز حال ماهیچکس نمی گیردخبر دیدن یاری دگرغیرازدیارم آرزوست قوم وخویشان که به ماوعده ی پس ف
    ۸۳ بازدید     ۱۱ نظر

    ادامه شعر

    وهب رنجبرکلیبی

    امشب ازهجرتومن زاربه میخانه زنم به هوای لب میگون توپیمانه زنم مست وبیهوش بیفتم بروی بسترخود
    ۸۸ بازدید     ۷ نظر

    ادامه شعر

    وهب رنجبرکلیبی

    میخوای بری سفر بروامادلت جابگذار طاقت دوریت ندارم بهردل مابگذار میخوای بری .برو.ولی خاطره برهم
    ۶۱ بازدید     ۱۵ نظر

    ادامه شعر

    وهب رنجبرکلیبی

    دوست دارم قدوبالای تورانازکنم حلقه ی زلف چلیپای تورانازکنم خیره سازم چشم خود در چشم تو مستی
    ۵۴ بازدید     ۱۵ نظر

    ادامه شعر

    وهب رنجبرکلیبی

    من شدم پیرولی یارجوان است هنوز مثل ماه شب چارده.هامانست هنوز دیدمش رخ به رخ دیده به دیده جانا
    ۴۵ بازدید     ۲ نظر

    ادامه شعر

    وهب رنجبرکلیبی

    چراامشب زسر خوابم پریده دوچشمم پلک رابرهم ندیده بیار دستمال خود راتاببندم سری راکز غمت خواب
    ۸۲ بازدید     ۱۲ نظر

    ادامه شعر

    وهب رنجبرکلیبی

    ظاهرت آراسته بنما.باطنت راپاک کن هرچه جزمهرومحبت .دردل است را خاک کن بغض وکینه .دور بندازدشمنی
    ۵۲ بازدید     ۱۰ نظر

    ادامه شعر

    وهب رنجبرکلیبی

    توراصدنازیکجاآفریدند یقین بهردل ما آفریدند چنین حسن وجمالی که تو داری بدان بهرتماشاآفریدند
    ۶۱ بازدید     ۱۸ نظر

    ادامه شعر

    وهب رنجبرکلیبی

    جوانی رابپایت دادم ای یار شدم درپای عشق توگرفتار چنان سرگرم عشق وعشقبازی که دنیاراندیدم جز
    ۵۹ بازدید     ۲۶ نظر

    ادامه شعر

    وهب رنجبرکلیبی

    توازحال من خسته چه دانی؟ از آن که دل به تو بسته چه دانی زانفاسی که در سینه نگنجد رود گه تند
    ۶۰ بازدید     ۱۲ نظر

    ادامه شعر

    وهب رنجبرکلیبی

    ازدوری ات عزیزم تب وتوان ندارم ترسم که آخرکارازغصه جان سپارم هرشب خیال خودراتابسترت فرستم س
    ۴۴ بازدید     ۱۴ نظر

    ادامه شعر

    وهب رنجبرکلیبی

    درعشق تو ای دلبرمحبوب اسیرم کی دست توان دادکه کام تو بگیرم توکعبه ی حاجاتی و من بنده ی عاصی
    ۵۵ بازدید     ۱۴ نظر

    ادامه شعر

    وهب رنجبرکلیبی

    خواهم ازعشق توصدباربمیرم ازعشق تو ای دلبر غدار بمیرم خواهم.که ازعشق تو ای یارفسونگر صدبارشو
    ۶۲ بازدید     ۸ نظر

    ادامه شعر

    وهب رنجبرکلیبی

    ای که هی در پی آزار دلی تاکنون حلال بودی برعلاج مشکلی من که هرچندگاه دل زارم نصیحت میکنم که
    ۵۲ بازدید     ۱۸ نظر

    ادامه شعر

    وهب رنجبرکلیبی

    فلک امشب مزن بربال من سنگ من از فرط بلاخود گشته دلتنگ فلک امشب بریز بر ما ستاره هم از ناهید
    ۸۵ بازدید     ۱۷ نظر

    ادامه شعر

    وهب رنجبرکلیبی

    خیال روی تو ای دوست نرفته ازیادم بیا که مردم ازین غم برس بفریادم بیاکه چشم من ای یارهمیشه در
    ۹۶ بازدید     ۲۳ نظر

    ادامه شعر

    وهب رنجبرکلیبی

    سروده فوق دوست عزیزم هدایت الله امیری دروصف اینجانب سروده است. وشعربعدی حقیر درجواب آن سروده ام/
    ۹۲ بازدید     ۱۲ نظر

    ادامه شعر

    وهب رنجبرکلیبی

    چگونه شاد باشد خاطرمن که باغیری نشسته دلبرمن ازین عشق و وفا ومهربانی نمی دانی چه آمدبرسرمن
    ۷۶ بازدید     ۹ نظر

    ادامه شعر

    وهب رنجبرکلیبی

    فروغ هردوچشمانم تویی تو دوای دردپنهانم تویی تو همانکه دوری اش سخت است برمن وازهجرش پریشانم
    ۷۹ بازدید     ۸ نظر

    ادامه شعر

    وهب رنجبرکلیبی

    برگردعزیزدل من دیرمکن قلب من خسته رابه زنجیرمکن
    ۱۵۳ بازدید     ۱۶ نظر

    ادامه شعر

    وهب رنجبرکلیبی

    امشب بیادرویت تاصبحدم نشستم محکم ترش نمودم عهدی که باتوبستم همچون گدازه ی شمع.اشکم زدیده جاری
    ۹۵ بازدید     ۱۳ نظر

    ادامه شعر

    وهب رنجبرکلیبی

    سوختم درآتش عشقت سراپاسوختم همچوپروانهدرآتش بی مهابا سوختم جای حاشانیست جانبازی وعشق بازی ما
    ۷۰ بازدید     ۱۶ نظر

    ادامه شعر

    وهب رنجبرکلیبی

    نامه ای بااشک چشمانم نوشتم سوی تو تاکه ازگلزار عشقم برمن آرد بوی تو با هزارسوز و گداز.آن نامه
    ۱۰۹ بازدید     ۱۵ نظر

    ادامه شعر

    وهب رنجبرکلیبی

    شبی که یارعزیزم به خانه میهمان است دل صنوبری ام همچو بید لرزان است ندیده است بهاری به چشم بلبل
    ۱۱۰ بازدید     ۱۲ نظر

    ادامه شعر

    وهب رنجبرکلیبی

    گوشه ی ابروی خودمحراب ماکن یک دمی ازغم بی انتهامارارهاکن یک دمی بگدایی بدردوست پناه آوردیم
    ۳۷ بازدید     ۶ نظر

    ادامه شعر

    وهب رنجبرکلیبی

    عمریست که درهجرتودیوانه ترینم به امید فرج برسرهرکوچه نشینم مولافرجی کن که دلم شاد بگردد ازج
    ۴۱ بازدید     ۱۰ نظر

    ادامه شعر

    وهب رنجبرکلیبی

    یارمن همسرگرفت وعشق من بربادرفت همچوصیدی مانده دردام.ازچه روصیادرفت آن همه شب زنده داری.وان هم
    ۵۷ بازدید     ۱۵ نظر

    ادامه شعر

    وهب رنجبرکلیبی

    خاموش بلبل که نگاران همه رفتند گل. برگ وبرش ریخت.هزاران همه رفتند قمری که غزلخوان چمن بوددرین
    ۷۵ بازدید     ۱۲ نظر

    ادامه شعر

    وهب رنجبرکلیبی

    درسرم عشق تو سودا می کند هرچه خواهدبی مهابا می کند خودمیان دوست ودشمن عشق ما همچو مجنون شور
    ۵۵ بازدید     ۱۷ نظر

    ادامه شعر

    وهب رنجبرکلیبی

    اولین موی سپیدی که بروئیدبه سرم رشدکردریشه دوانیدوبسوزاندجگرم کم کمک بیشتروبیشترشداین تارسفید
    ۶۷ بازدید     ۵ نظر

    ادامه شعر

    وهب رنجبرکلیبی

    اولین موی که بروئیدبه سرم رشدکردریشه دوانیدوبسوزاندجگرم کم کمک بیشتروبیشترشداین تارسفید یاد
    ۶۹ بازدید     ۸ نظر

    ادامه شعر

    وهب رنجبرکلیبی

    من ازهشت سال دفاع ازجبهه.ازاهواز می آیم من ازخاک شهیدان ازشلمچه بازمی آیم
    ۱۱۵ بازدید     ۸ نظر

    ادامه شعر

    وهب رنجبرکلیبی

    هجران تورا به دل کشیدن نتوان زینجا به دیار تو پریدن نتوان از ناز وکرشمه ی کسی باکم نیست ناز
    ۷۳ بازدید     ۶ نظر

    ادامه شعر

    وهب رنجبرکلیبی

    برگردبیاکه بی تودلم وانمی شود اینجاکمی عاطفه پیدانمی شود زخمی عمیق مانده بردلم ای نازنین من
    ۴۴۶۲ بازدید     ۱۰ نظر

    ادامه شعر

    وهب رنجبرکلیبی

    بیاموشی که من غم دارم امشب که یارم رفته ماتم دارم امشب ز سوراخت بیا بیرون ملوسک دراین احوال
    ۶۰ بازدید     ۵ نظر

    ادامه شعر

    وهب رنجبرکلیبی

    امشب ای ماه سخن ازنگه یارمگو سخن ازیارجفاپیشه  ی غدارمگو بلبلی بودم وبرشاخه ی گل جایم بود پ
    ۶۱ بازدید     ۸ نظر

    ادامه شعر

    وهب رنجبرکلیبی

    بازم امشب دل تمنای توکرد درخیال خودتماشای توکرد یادایام خوشی های زمان یادآن بگذشته شبهای تو
    ۷۲ بازدید     ۹ نظر

    ادامه شعر

    وهب رنجبرکلیبی

    خدایاقلب بی آلایشم ده وگرناخالصم.پالایشم ده به کنجی دربهشت جاودانت اگرلایق شدم.آسایشم ده
    ۶۳ بازدید     ۸ نظر

    ادامه شعر

    وهب رنجبرکلیبی

    مادرپی عشق توبسیاردویدیم جزخاطره ی تلخ زتوماهیچ ندیدیم ماچه چه زنان مست وغزلخوان توهرروز چو
    ۸۴ بازدید     ۱۰ نظر

    ادامه شعر

    وهب رنجبرکلیبی

    شب به حجله روانت دلم مصیبت دید که مرغ عشق ومرادم زآشیانه پرید دمی که حجله ی گل رابرایت آراستند
    ۵۱ بازدید     ۴ نظر

    ادامه شعر

    وهب رنجبرکلیبی

    ای کزنظرم نرفته ای یادم کن از قید غم زمانه آزادم کن بار غم تو نشسته بر کنج دلم شیرین تویی
    ۵۹ بازدید     ۴ نظر

    ادامه شعر

    وهب رنجبرکلیبی

    ازبهارخرم عمرم جوانی پرگرفت جغدپیری دروجودم زندگی را سرگرفت چون خزان آمد به گلشن.هم گل و گلخان
    ۶۸ بازدید     ۵ نظر

    ادامه شعر

    وهب رنجبرکلیبی

    یه نفرغریبه آمدجای کفش ماقدم زد چوسرای عشق ساختیم همه چیزمابهم زد منم و تخیلاتم.که قرین خلوتم
    ۷۵ بازدید     ۹ نظر

    ادامه شعر

    وهب رنجبرکلیبی

    خدایا.روز روشن هست ومن کابوس می بینم که عاشقهای سرمست را همه مایوس می بینم گریبان چاک بنشسته ه
    ۸۷ بازدید     ۵ نظر

    ادامه شعر

    وهب رنجبرکلیبی

    باردگرامشب تورادر خواب دیدم توناز بودی چون شقایق من پابپایت می دویدم دستم بدورت حلقه کردم
    ۴۶ بازدید     ۶ نظر

    ادامه شعر

    وهب رنجبرکلیبی

    دل طوفان زده ام.حالت دریادارد ساحل سینه ی من .جای تماشا دارد بس که هرلحظه کندجذر و مداین سینه
    ۶۱ بازدید     ۹ نظر

    ادامه شعر

    وهب رنجبرکلیبی

    زعطروبوی گیسویت گل و پروانه می رقصند تمام بلبلان امشب درون لانه می رقصند کجامن ازخم زلفت توانم
    ۵۶ بازدید     ۵ نظر

    ادامه شعر

    وهب رنجبرکلیبی

    مائیم ورخ یارودگرهیچ درآینه ای مانده به دیوارودگرهیچ
    ۷۰ بازدید     ۹ نظر

    ادامه شعر

    وهب رنجبرکلیبی

    بشنو از نی .نی زاسرار خداست جان دیگرجامدات از نی جداست نی.دوای درد و درمان من است سوز صوتش
    ۶۱ بازدید     ۹ نظر

    ادامه شعر

    وهب رنجبرکلیبی

    دیدمت امابگوشورجوانیهاچه شد آن همه زیبایی ورنگ ونشانیهاچه شد آن همه نازوتفخر.آنهمه شورونشاط
    ۵۷ بازدید     ۱۳ نظر

    ادامه شعر

    وهب رنجبرکلیبی

    نفس بده که دلم بی بهانه می گیرد. دلم زلحظه ی شادترانه می گیرد. دل ودماغ ندارد پرنده ی طبعم
    ۷۱ بازدید     ۱۴ نظر

    ادامه شعر

    وهب رنجبرکلیبی

    نه غزل نوشته بودم.نه ترانه ای سرودم. که به حرمت سکوتم.توبدیدنم بیایی. منم وترانه هایم.شب وبغض
    ۶۶ بازدید     ۱۴ نظر

    ادامه شعر

    وهب رنجبرکلیبی

    ای آن که بارکاروان منزل به منزل می بری خون دردل مامیکنی ازماچنان دل می بری دیدم به چشمان خودم
    ۶۴ بازدید     ۵ نظر

    ادامه شعر

    وهب رنجبرکلیبی

    شیعیان درسرهوای کربلاداردحسین کس نمیداندچه پیمان باخداداردحسین کاروانش باربسته.محملان آماده اند د
    ۱۰۴ بازدید     ۸ نظر

    ادامه شعر

    وهب رنجبرکلیبی

    برگردبیاکه بی تودلم وانمی نمی شود اینجاکمی عاطفه پیدانمی شود زخمی عمیق مانده بردلم ای نازنین م
    ۷۳ بازدید     ۱۰ نظر

    ادامه شعر

    تازه ترین نقدها

    نظرات

    مشاعره

    کاربران اشتراک دار

    محل انتشار اشعار شاعران دارای اشتراک
    کلیه ی مطالب این سایت توسط کاربران ارسال می شود و انتشار در شعرناب مبنی بر تایید و یا رد مطالب از جانب مدیریت نیست .
    استفاده از مطالب به هر نحو با رضایت صاحب اثر و ذکر منبع بلامانع می باشد . تمام حقوق مادی و معنوی برای شعرناب محفوظ است.
    2