سایت شعرناب محیطی صمیمی و ادبی برای شاعران جوان و معاصر - نقد شعر- ویراستاری شعر - فروش شعر و ترانه اشعار خود را با هزاران شاعر به اشتراک بگذارید

منو کاربریعضویت در شعرناب
درخواست رمز جدید

معرفی شاعران معاصر

پر نشاط ترین اشعار

انتشار ویژه ناب

اعضای آنلاین

♪♫ صدای شاعران ♪♫

تقویم روز

شنبه 4 خرداد 1398
  22 رمضان 1440
  • شب قدر
  Saturday 25 May 2019
   هر چه بیشتر به کسی عشق میورزیم ، بیشتر در اسرار هر چیز نفوذ می کنیم . مولانا

   شنبه ۴ خرداد

   همایون طهماسبی (شوکران)

   ساقی امشب در رهِ میخانه ام
   ۱۵ بازدید     ۹ نظر

   ادامه شعر

   همایون طهماسبی (شوکران)

   ساقی امشب مستِ اکسیرِ توام
   ۱۱۳ بازدید     ۷۰ نظر

   ادامه شعر

   همایون طهماسبی (شوکران)

   ساقی امشب از جفا آمده ام
   ۱۲۶ بازدید     ۵۸ نظر

   ادامه شعر

   همایون طهماسبی (شوکران)

   ساقی امشب در گناه افتاده ام
   ۱۳۷ بازدید     ۶۴ نظر

   ادامه شعر

   همایون طهماسبی (شوکران)

   ساقی امشب در تبی روحانی ام
   ۱۲۸ بازدید     ۶۴ نظر

   ادامه شعر

   همایون طهماسبی (شوکران)

   ساقی امشب بی حجاب آمده ام
   ۱۲۷ بازدید     ۵۸ نظر

   ادامه شعر

   همایون طهماسبی (شوکران)

   ساقی امشب تو امیدِ بنده ایی
   ۱۴۹ بازدید     ۵۲ نظر

   ادامه شعر

   همایون طهماسبی (شوکران)

   ساقی امشب قیدِ ما را پاره کن
   ۱۷۲ بازدید     ۸۵ نظر

   ادامه شعر

   همایون طهماسبی (شوکران)

   ساقی امشب طرد و رسوایِ توام
   ۱۵۹ بازدید     ۸۶ نظر

   ادامه شعر

   همایون طهماسبی (شوکران)

   ساقی امشب دل ز باده کنده ام
   ۱۴۱ بازدید     ۵۰ نظر

   ادامه شعر

   همایون طهماسبی (شوکران)

   ساقی امشب دلربایی می کنی
   ۱۶۵ بازدید     ۶۴ نظر

   ادامه شعر

   همایون طهماسبی (شوکران)

   ساقی امشب در دلم طوفانی ام
   ۱۳۷ بازدید     ۷۶ نظر

   ادامه شعر

   همایون طهماسبی (شوکران)

   ساقی امشب مُسکرت گشته حلال
   ۱۶۴ بازدید     ۵۴ نظر

   ادامه شعر

   همایون طهماسبی (شوکران)

   ساقی امشب از سرِ بخشش و جُود
   ۱۵۲ بازدید     ۶۲ نظر

   ادامه شعر

   همایون طهماسبی (شوکران)

   ساقی امشب خیلِ رندان بسته ایم
   ۱۷۷ بازدید     ۶۰ نظر

   ادامه شعر

   همایون طهماسبی (شوکران)

   ساقی امشب بی نصیبم هم چُنان
   ۱۵۴ بازدید     ۵۰ نظر

   ادامه شعر

   همایون طهماسبی (شوکران)

   ساقی امشب پر ز دل گرانی ام
   ۱۴۱ بازدید     ۵۴ نظر

   ادامه شعر

   همایون طهماسبی (شوکران)

   ساقی امشب به اشارت آمدم
   ۱۳۷ بازدید     ۷۶ نظر

   ادامه شعر

   همایون طهماسبی (شوکران)

   ساقی امشب در گمان افتاده ام
   ۱۳۸ بازدید     ۶۲ نظر

   ادامه شعر

   همایون طهماسبی (شوکران)

   ساقی امشب زاهدِ خُمخانه ام
   ۱۵۴ بازدید     ۷۸ نظر

   ادامه شعر

   همایون طهماسبی (شوکران)

   ساقی امشب طالعِ و بختم ببین
   ۱۵۵ بازدید     ۷۸ نظر

   ادامه شعر

   همایون طهماسبی (شوکران)

   ساقی امشب زاهد و در سجده ام
   ۱۴۲ بازدید     ۷۲ نظر

   ادامه شعر

   همایون طهماسبی (شوکران)

   ساقی امشب ترکِ باده کرده ام
   ۱۷۲ بازدید     ۹۰ نظر

   ادامه شعر

   همایون طهماسبی (شوکران)

   ساقی امشب می روم دامن کشان
   ۲۱۸ بازدید     ۸۲ نظر

   ادامه شعر

   همایون طهماسبی (شوکران)

   ساقی امشب به شکایت آمدم
   ۱۷۹ بازدید     ۷۸ نظر

   ادامه شعر

   همایون طهماسبی (شوکران)

   ساقی امشب چون خُمِ میخانه ام
   ۱۵۵ بازدید     ۷۰ نظر

   ادامه شعر

   همایون طهماسبی (شوکران)

   ساقی امشب دلِ من چون مجمر است
   ۱۶۹ بازدید     ۵۸ نظر

   ادامه شعر

   همایون طهماسبی (شوکران)

   ساقی امشب دستِ تو بر سرِ ماست
   ۱۶۷ بازدید     ۶۶ نظر

   ادامه شعر

   همایون طهماسبی (شوکران)

   ساقی امشب مهربانی می کنی
   ۱۷۸ بازدید     ۶۴ نظر

   ادامه شعر

   همایون طهماسبی (شوکران)

   ساقی امشب میکده بیکارِ توست
   ۱۶۱ بازدید     ۸۰ نظر

   ادامه شعر

   همایون طهماسبی (شوکران)

   ساقی امشب مثلِ یک پروانه ام
   ۲۰۴ بازدید     ۶۴ نظر

   ادامه شعر

   همایون طهماسبی (شوکران)

   ساقی امشب بد؛ خمارت گشته ام
   ۱۶۸ بازدید     ۴۶ نظر

   ادامه شعر

   همایون طهماسبی (شوکران)

   ساقی امشب رهرویی افسرده ام
   ۱۷۶ بازدید     ۶۰ نظر

   ادامه شعر

   همایون طهماسبی (شوکران)

   ساقی امشب مست و مخمورِ توام
   ۲۰۳ بازدید     ۷۸ نظر

   ادامه شعر

   همایون طهماسبی (شوکران)

   ساقی امشب در به روی ما مبند
   ۱۸۵ بازدید     ۵۶ نظر

   ادامه شعر

   همایون طهماسبی (شوکران)

   ساقی امشب باده ات بر من حرام
   ۲۰۶ بازدید     ۵۶ نظر

   ادامه شعر

   همایون طهماسبی (شوکران)

   ساقی امشب لایقِ عنایتم
   ۱۷۰ بازدید     ۵۸ نظر

   ادامه شعر

   همایون طهماسبی (شوکران)

   ساقی امشب چون گلی پژمرده ام
   ۱۲۶ بازدید     ۴۴ نظر

   ادامه شعر

   همایون طهماسبی (شوکران)

   ساقی امشب خطِ جام افزون نما
   ۱۳۴ بازدید     ۴۸ نظر

   ادامه شعر

   همایون طهماسبی (شوکران)

   ساقی امشب مِی و مُل کشیده ام
   ۱۶۹ بازدید     ۵۶ نظر

   ادامه شعر

   همایون طهماسبی (شوکران)

   ساقی امشب خونِ دل ها خورده ام
   ۱۳۰ بازدید     ۴۸ نظر

   ادامه شعر

   همایون طهماسبی (شوکران)

   ساقی امشب به کمال رسیده ام
   ۱۶۸ بازدید     ۴۶ نظر

   ادامه شعر

   همایون طهماسبی (شوکران)

   ساقی امشب بی پناهم بی پناه
   ۱۵۹ بازدید     ۴۰ نظر

   ادامه شعر

   همایون طهماسبی (شوکران)

   ساقی امشب در حضورت خجلم
   ۱۵۵ بازدید     ۴۲ نظر

   ادامه شعر

   همایون طهماسبی (شوکران)

   ساقی امشب فارغ از پیرایه ام
   ۱۲۴ بازدید     ۲۸ نظر

   ادامه شعر

   همایون طهماسبی (شوکران)

   ساقی امشب پر ز عجز و لابه ام
   ۱۴۴ بازدید     ۲۶ نظر

   ادامه شعر

   همایون طهماسبی (شوکران)

   ساقی امشب به وصال رسیده ام
   ۱۲۹ بازدید     ۲۸ نظر

   ادامه شعر

   همایون طهماسبی (شوکران)

   ساقی امشب قصدِ جانم کرده ایی
   ۱۴۵ بازدید     ۲۴ نظر

   ادامه شعر

   همایون طهماسبی (شوکران)

   ساقی امشب مقصدم وصالِ توست
   ۱۵۰ بازدید     ۲۲ نظر

   ادامه شعر

   همایون طهماسبی (شوکران)

   ساقی امشب مست و رام گردیده ام
   ۱۳۱ بازدید     ۲۰ نظر

   ادامه شعر

   همایون طهماسبی (شوکران)

   ساقی امشب در دلم هنگامه ای ست
   ۱۷۹ بازدید     ۴۲ نظر

   ادامه شعر

   همایون طهماسبی (شوکران)

   ساقی امشب سرخوش و شوریده ام
   ۱۵۷ بازدید     ۲۴ نظر

   ادامه شعر

   همایون طهماسبی (شوکران)

   ساقی امشب ناخوش و سرگشته ام
   ۱۳۴ بازدید     ۲۰ نظر

   ادامه شعر

   همایون طهماسبی (شوکران)

   ساقی امشب جامی بیشترم بده
   ۱۲۲ بازدید     ۱۶ نظر

   ادامه شعر

   همایون طهماسبی (شوکران)

   ساقی امشب دیده ام بر دستِ توست
   ۱۲۹ بازدید     ۱۶ نظر

   ادامه شعر

   همایون طهماسبی (شوکران)

   ساقی امشب قبله ام بتخانه است
   ۱۵۴ بازدید     ۲۴ نظر

   ادامه شعر

   همایون طهماسبی (شوکران)

   ساقی امشب آتشم فرونشان
   ۲۱۵ بازدید     ۲۲ نظر

   ادامه شعر

   همایون طهماسبی (شوکران)

   ساقی امشب همدلی کن با دلم
   ۲۲۵ بازدید     ۲۴ نظر

   ادامه شعر

   همایون طهماسبی (شوکران)

   ساقی مگر پروانه ها، آبِ حیاتش می زنند؟
   ۳۳۵ بازدید     ۶۰ نظر

   ادامه شعر

   همایون طهماسبی (شوکران)

   سنگِ خارا گله داره، که می گم: دلت چو سنگه می گه: تو مرامِ سنگا، سختیِ دلِ تو ننگه
   ۶۳۱ بازدید     ۸۴ نظر

   ادامه شعر

   همایون طهماسبی (شوکران)

   اون کمونی که خدا، داده به دستِ اون چشات دلارو خون می کنه، با تیرِغیبِ مژگونات
   ۶۰۳ بازدید     ۴۶ نظر

   ادامه شعر

   همایون طهماسبی (شوکران)

   نشد یه بار این دل من، با من مسلمونی کنه حرفِ منو گوش بکنه، نخواد نافرمونی کنه
   ۶۷۴ بازدید     ۶۴ نظر

   ادامه شعر

   همایون طهماسبی (شوکران)

   در پیله اش غنوده بود دلِ همچون پروانه ام با تابشِ پرتوِ نور، پرید دلِ دیوانه ام
   ۹۲۵ بازدید     ۷۴ نظر

   ادامه شعر

   همایون طهماسبی (شوکران)

   شوریده گیسویِ کمند امواجِ آبشاری بلند
   ۱۱۲۸ بازدید     ۴۶ نظر

   ادامه شعر

   آموزش و نقد شعر

   نظرات

   مشاعره

   کاربران اشتراک دار

   محل انتشار اشعار شاعران دارای اشتراک
   کلیه ی مطالب این سایت توسط کاربران ارسال می شود و انتشار در شعرناب مبنی بر تایید و یا رد مطالب از جانب مدیریت نیست .
   استفاده از مطالب به هر نحو با رضایت صاحب اثر و ذکر منبع بلامانع می باشد . تمام حقوق مادی و معنوی برای شعرناب محفوظ است.