سایت شعرناب محیطی صمیمی و ادبی برای شاعران جوان و معاصر - نقد شعر- ویراستاری شعر - فروش شعر و ترانه اشعار خود را با هزاران شاعر به اشتراک بگذارید

منو کاربریعضویت در شعرناب
درخواست رمز جدید

معرفی شاعران معاصر

پر نشاط ترین اشعار

انتشار ویژه ناب

♪♫ صدای شاعران ♪♫

تقویم روز

شنبه 30 شهريور 1398
 • روز گفت و گوي تمدن‌ها
23 محرم 1441
  Saturday 21 Sep 2019
   امام حسين (ع) فرمود: «شيعه ما كسى است كه دلش از هرگونه خيانت و نيرنگ و مكرى پاك است».

   شنبه ۳۰ شهريور

   اشعار دفتر شعرِ شعلۀ نگار شاعر همایون طهماسبی (شوکران)

   همایون طهماسبی (شوکران)

   ساقی امشب مست و هشیار شده ایم
   ۱۸۲ بازدید     ۵۱ نظر

   ادامه شعر

   همایون طهماسبی (شوکران)

   ساقی امشب دل به دریا می زنم
   ۲۳۰ بازدید     ۵۶ نظر

   ادامه شعر

   همایون طهماسبی (شوکران)

   ساقی امشب قطره ایی خیزابه ام
   ۱۷۹ بازدید     ۴۶ نظر

   ادامه شعر

   همایون طهماسبی (شوکران)

   ساقی امشب دلِ ما غمخانه است
   ۱۷۹ بازدید     ۳۶ نظر

   ادامه شعر

   همایون طهماسبی (شوکران)

   ساقی امشب پیکِ دلدار آمده
   ۲۲۰ بازدید     ۳۶ نظر

   ادامه شعر

   همایون طهماسبی (شوکران)

   ساقی امشب هم خمارم هم خراب
   ۱۶۵ بازدید     ۲۶ نظر

   ادامه شعر

   همایون طهماسبی (شوکران)

   ساقی امشب بانگِ الحاد می زنم
   ۱۴۱ بازدید     ۲۴ نظر

   ادامه شعر

   همایون طهماسبی (شوکران)

   ساقی امشب مِی و مل در غمزه اند
   ۱۲۸ بازدید     ۲۶ نظر

   ادامه شعر

   همایون طهماسبی (شوکران)

   ساقی امشب بی پناه گاه مانده ام
   ۱۶۹ بازدید     ۳۸ نظر

   ادامه شعر

   همایون طهماسبی (شوکران)

   ساقی امشب بی کس و غمخواره ام
   ۱۴۹ بازدید     ۲۴ نظر

   ادامه شعر

   همایون طهماسبی (شوکران)

   ساقی امشب دخترِ رز در بَر است
   ۱۴۵ بازدید     ۲۲ نظر

   ادامه شعر

   همایون طهماسبی (شوکران)

   ساقی امشب عاشقِ زار آمده
   ۱۵۰ بازدید     ۲۲ نظر

   ادامه شعر

   همایون طهماسبی (شوکران)

   ساقی امشب باورم از باده است
   ۲۱۵ بازدید     ۲۶ نظر

   ادامه شعر

   همایون طهماسبی (شوکران)

   ساقی امشب دل به دلدار داده ایم
   ۲۴۷ بازدید     ۳۶ نظر

   ادامه شعر

   همایون طهماسبی (شوکران)

   ساقی امشب به صعوبت خورده ایم
   ۱۸۷ بازدید     ۱۸ نظر

   ادامه شعر

   همایون طهماسبی (شوکران)

   ساقی امشب سنگِ بیداد خورده ایم
   ۱۴۵ بازدید     ۲۲ نظر

   ادامه شعر

   همایون طهماسبی (شوکران)

   ساقی امشب با لهیب ات سوخته ام
   ۱۵۷ بازدید     ۲۴ نظر

   ادامه شعر

   همایون طهماسبی (شوکران)

   ساقی امشب قمرِ مه پاره است
   ۱۴۷ بازدید     ۱۶ نظر

   ادامه شعر

   همایون طهماسبی (شوکران)

   ساقی امشب سر فرو بردم به جیب
   ۱۶۶ بازدید     ۳۶ نظر

   ادامه شعر

   همایون طهماسبی (شوکران)

   ساقی امشب مستِ رزاقی شدم
   ۲۳۰ بازدید     ۳۲ نظر

   ادامه شعر

   همایون طهماسبی (شوکران)

   ساقی امشب درگه ات گشاده ایی
   ۱۶۹ بازدید     ۱۴ نظر

   ادامه شعر

   همایون طهماسبی (شوکران)

   ساقی امشب دل ز جام ات کنده ام
   ۱۹۱ بازدید     ۳۲ نظر

   ادامه شعر

   همایون طهماسبی (شوکران)

   ساقی امشب چشمِ ما خمارِ توست
   ۱۶۲ بازدید     ۲۶ نظر

   ادامه شعر

   همایون طهماسبی (شوکران)

   ساقی امشب شاهدان در حجله اند
   ۲۲۹ بازدید     ۴۰ نظر

   ادامه شعر

   همایون طهماسبی (شوکران)

   ساقی امشب با سبویِ چشمِ یار
   ۲۱۵ بازدید     ۲۴ نظر

   ادامه شعر

   همایون طهماسبی (شوکران)

   ساقی امشب در حجابِ مستی ام
   ۱۹۷ بازدید     ۲۸ نظر

   ادامه شعر

   همایون طهماسبی (شوکران)

   ساقی امشب مِی به غایت خورده ایم
   ۲۸۵ بازدید     ۳۰ نظر

   ادامه شعر

   همایون طهماسبی (شوکران)

   ساقی امشب مِی پرستان روزه اند!
   ۲۳۵ بازدید     ۳۸ نظر

   ادامه شعر

   همایون طهماسبی (شوکران)

   ساقی امشب سالکی پیاده ام
   ۱۸۶ بازدید     ۳۲ نظر

   ادامه شعر

   همایون طهماسبی (شوکران)

   ساقی امشب رهروِ میخانه ام
   ۱۸۶ بازدید     ۲۴ نظر

   ادامه شعر

   همایون طهماسبی (شوکران)

   ساقی امشب به شهادت آمدم
   ۱۶۴ بازدید     ۳۰ نظر

   ادامه شعر

   همایون طهماسبی (شوکران)

   ساقی امشب آتش ات بر جانِ ماست
   ۱۹۹ بازدید     ۲۴ نظر

   ادامه شعر

   همایون طهماسبی (شوکران)

   ساقی امشب در فراق ات واله ام
   ۱۵۶ بازدید     ۲۰ نظر

   ادامه شعر

   همایون طهماسبی (شوکران)

   ساقی امشب طاقتم رفته ز دست
   ۲۹۸ بازدید     ۳۸ نظر

   ادامه شعر

   همایون طهماسبی (شوکران)

   ساقی امشب تشنۀ رویِ توام
   ۲۴۰ بازدید     ۳۰ نظر

   ادامه شعر

   همایون طهماسبی (شوکران)

   ساقی امشب مستِ رویِ دلبرم
   ۲۹۷ بازدید     ۳۸ نظر

   ادامه شعر

   همایون طهماسبی (شوکران)

   ساقی امشب فتحِ بابی کرده ایی
   ۲۲۴ بازدید     ۲۶ نظر

   ادامه شعر

   همایون طهماسبی (شوکران)

   ساقی امشب صنمِ بتخانه ایی
   ۲۲۰ بازدید     ۲۸ نظر

   ادامه شعر

   همایون طهماسبی (شوکران)

   ساقی امشب غمزه و ناز می کنی
   ۲۳۶ بازدید     ۳۰ نظر

   ادامه شعر

   همایون طهماسبی (شوکران)

   ساقی امشب تلخ عتابی و گران
   ۱۹۲ بازدید     ۲۶ نظر

   ادامه شعر

   همایون طهماسبی (شوکران)

   ساقی امشب باده نوشی در مَجاز
   ۲۳۶ بازدید     ۲۲ نظر

   ادامه شعر

   همایون طهماسبی (شوکران)

   ساقی امشب وقتِ مِی نوشیدن است
   ۲۱۲ بازدید     ۳۲ نظر

   ادامه شعر

   همایون طهماسبی (شوکران)

   ساقی امشب دادِ بیداد زده ام
   ۲۸۳ بازدید     ۳۰ نظر

   ادامه شعر

   همایون طهماسبی (شوکران)

   ساقی امشب رهرویی گمگشته ام
   ۲۳۳ بازدید     ۲۸ نظر

   ادامه شعر

   همایون طهماسبی (شوکران)

   ساقی امشب مِیِ خُردادی زدم
   ۱۷۴ بازدید     ۳۰ نظر

   ادامه شعر

   همایون طهماسبی (شوکران)

   ساقی امشب شبِ فریادِ من است
   ۲۶۴ بازدید     ۴۲ نظر

   ادامه شعر

   همایون طهماسبی (شوکران)

   ساقی امشب دل و دینم برده ایی
   ۲۰۶ بازدید     ۲۸ نظر

   ادامه شعر

   همایون طهماسبی (شوکران)

   ساقی امشب خفته است ستاره ام
   ۲۳۷ بازدید     ۳۲ نظر

   ادامه شعر

   همایون طهماسبی (شوکران)

   ساقی امشب من همان بی خانه ام
   ۲۸۱ بازدید     ۳۰ نظر

   ادامه شعر

   همایون طهماسبی (شوکران)

   ساقی امشب به سلامت رسته ام
   ۲۷۳ بازدید     ۲۸ نظر

   ادامه شعر

   همایون طهماسبی (شوکران)

   ساقی امشب شاهدان در خلوت اند
   ۲۵۳ بازدید     ۲۲ نظر

   ادامه شعر

   همایون طهماسبی (شوکران)

   ساقی امشب جانِ من جان داده است
   ۳۲۸ بازدید     ۳۸ نظر

   ادامه شعر

   همایون طهماسبی (شوکران)

   ساقی امشب خواهشم امدادِ توست
   ۲۳۲ بازدید     ۲۴ نظر

   ادامه شعر

   همایون طهماسبی (شوکران)

   ساقی امشب همچو دوش دی می شود
   ۲۷۷ بازدید     ۲۴ نظر

   ادامه شعر

   همایون طهماسبی (شوکران)

   ساقی امشب مِی بریز در جامِ ما
   ۲۴۶ بازدید     ۲۶ نظر

   ادامه شعر

   همایون طهماسبی (شوکران)

   ساقی امشب دل به دریا زده ام
   ۳۰۲ بازدید     ۴۲ نظر

   ادامه شعر

   همایون طهماسبی (شوکران)

   ساقی امشب دخترِ رَز مَحرَم است
   ۲۲۱ بازدید     ۴۰ نظر

   ادامه شعر

   همایون طهماسبی (شوکران)

   ساقی امشب بت نگاری می کنم
   ۲۹۸ بازدید     ۵۴ نظر

   ادامه شعر

   همایون طهماسبی (شوکران)

   ساقی امشب ناگزیر از مستی ام
   ۲۶۰ بازدید     ۴۶ نظر

   ادامه شعر

   همایون طهماسبی (شوکران)

   ساقی امشب در پیِ قافله ام
   ۳۲۱ بازدید     ۴۰ نظر

   ادامه شعر

   همایون طهماسبی (شوکران)

   ساقی امشب بندۀ رامِ توام
   ۲۵۸ بازدید     ۵۲ نظر

   ادامه شعر

   همایون طهماسبی (شوکران)

   ساقی امشب استخاره کرده ام
   ۲۳۲ بازدید     ۵۸ نظر

   ادامه شعر

   همایون طهماسبی (شوکران)

   ساقی امشب بر دلم چنگ می زنم
   ۲۵۸ بازدید     ۸۰ نظر

   ادامه شعر

   همایون طهماسبی (شوکران)

   ساقی امشب قصدِ ما نوشیدن است
   ۲۴۶ بازدید     ۶۸ نظر

   ادامه شعر

   همایون طهماسبی (شوکران)

   ساقی امشب بردلم افتاده است
   ۲۴۳ بازدید     ۵۶ نظر

   ادامه شعر

   همایون طهماسبی (شوکران)

   ساقی امشب واله و دلداده ام
   ۱۹۷ بازدید     ۶۲ نظر

   ادامه شعر

   همایون طهماسبی (شوکران)

   ساقی امشب دستِ ما را خوانده ایی
   ۳۰۰ بازدید     ۷۸ نظر

   ادامه شعر

   همایون طهماسبی (شوکران)

   ساقی امشب مژده ایی بر ما رسان
   ۳۱۴ بازدید     ۷۲ نظر

   ادامه شعر

   همایون طهماسبی (شوکران)

   ساقی امشب موسمِ فصلِ گُل است
   ۲۱۷ بازدید     ۷۲ نظر

   ادامه شعر

   همایون طهماسبی (شوکران)

   ساقی امشب نمک ات برما حرام
   ۲۰۹ بازدید     ۷۴ نظر

   ادامه شعر

   همایون طهماسبی (شوکران)

   ساقی امشب شیشه بر سنگ می زنم
   ۲۲۱ بازدید     ۷۴ نظر

   ادامه شعر

   همایون طهماسبی (شوکران)

   ساقی امشب در رهِ میخانه ام
   ۱۷۱ بازدید     ۷۸ نظر

   ادامه شعر

   همایون طهماسبی (شوکران)

   ساقی امشب مستِ اکسیرِ توام
   ۱۹۵ بازدید     ۸۶ نظر

   ادامه شعر

   همایون طهماسبی (شوکران)

   ساقی امشب از جفا آمده ام
   ۱۶۳ بازدید     ۵۸ نظر

   ادامه شعر

   همایون طهماسبی (شوکران)

   ساقی امشب در گناه افتاده ام
   ۱۷۲ بازدید     ۶۴ نظر

   ادامه شعر

   همایون طهماسبی (شوکران)

   ساقی امشب در تبی روحانی ام
   ۱۶۱ بازدید     ۶۴ نظر

   ادامه شعر

   همایون طهماسبی (شوکران)

   ساقی امشب بی حجاب آمده ام
   ۱۵۶ بازدید     ۵۸ نظر

   ادامه شعر

   همایون طهماسبی (شوکران)

   ساقی امشب تو امیدِ بنده ایی
   ۱۷۲ بازدید     ۵۲ نظر

   ادامه شعر

   همایون طهماسبی (شوکران)

   ساقی امشب قیدِ ما را پاره کن
   ۱۹۸ بازدید     ۹۰ نظر

   ادامه شعر

   همایون طهماسبی (شوکران)

   ساقی امشب طرد و رسوایِ توام
   ۲۳۸ بازدید     ۸۶ نظر

   ادامه شعر

   مجموع ۱۳۸ پست فعال در ۲ صفحه

   آموزش و نقد شعر

   نظرات

   مشاعره

   کاربران اشتراک دار

   کلیه ی مطالب این سایت توسط کاربران ارسال می شود و انتشار در شعرناب مبنی بر تایید و یا رد مطالب از جانب مدیریت نیست .
   استفاده از مطالب به هر نحو با رضایت صاحب اثر و ذکر منبع بلامانع می باشد . تمام حقوق مادی و معنوی برای شعرناب محفوظ است.
   2