شعرناب

شعر سپید کوتاه

استاد ارجمندم جناب فکری بزرگواربا اجازه شما این بار میخوام در این صفحه شعر سپید کوتاه باشد از اساتید و شاعران عزیزم ممنون میشم اگر لطف کننداشعارشون کوتاه باشه
و باز هم ممنون و سپاسگزارم از همه عزیزانم
اشعارتونبداهه باشه
=========
قصه ام افسانه ام
درهرزمان
خاتون من
تو بگو
از این همه
دردو فراغ و حسرتم
اینهم بیگانگی
تا کی ؟
تمام لحظه ها ی من
همه غم بود
و هم ماتم
چراتقدیر من اینگونه باید هان بگو خاتون چرا؟