سایت شعرناب محیطی صمیمی و ادبی برای شاعران جوان و معاصر - نقد شعر- ویراستاری شعر - فروش شعر و ترانه اشعار خود را با هزاران شاعر به اشتراک بگذارید

منو کاربری
معرفی شاعران معاصر
پر نشاط ترین اشعار
انتشار ویژه ناب
اعضای آنلاین
♪♫ صدای شاعران ♪♫
تقویم روز
شنبه 26 اسفند 1396
  2 رجب 1439
   Saturday 17 Mar 2018
    در هر رویداد منفی، بذر یك پیشامد پربارتر و سودمندتر كاشته می شود. ناپلئون هیل

    شنبه ۲۶ اسفند

    جمیله عجم(بانوی واژه ها)

    خودم طوفانی ام اما تورا آرام می خواهم!
    ۸۰۲ بازدید     ۲۴۴ نظر

    ادامه شعر

    جمیله عجم(بانوی واژه ها)

    مهرعشق تو چنان خورده به پیشانی من که به پایان نرسد عمرپریشانی من!
    ۱۳۶۳ بازدید     ۲۵۸ نظر

    ادامه شعر

    جمیله عجم(بانوی واژه ها)

    مثل نسیمی می نوازی ویرانگری مانندطوفان....
    ۹۲۴ بازدید     ۴۲۶ نظر

    ادامه شعر

    جمیله عجم(بانوی واژه ها)

    آن مرد درباران نیامد!....
    ۷۶۹ بازدید     ۳۶۵ نظر

    ادامه شعر

    جمیله عجم(بانوی واژه ها)

    ..........
    ۱۲۴۲ بازدید     ۵۳۳ نظر

    ادامه شعر

    جمیله عجم(بانوی واژه ها)

    پیوسته دراین مرکز حسرت زده ام لنگ!
    ۱۰۲۵ بازدید     ۳۵۹ نظر

    ادامه شعر

    جمیله عجم(بانوی واژه ها)

    نزدیک می خواهم تورا از خویش دورم می کنی!
    ۴۵۰۳ بازدید     ۴۳۷ نظر

    ادامه شعر

    جمیله عجم(بانوی واژه ها)

    بر مدارلحظه ها خورشیدکم آورده ایم..
    ۲۳۹۰ بازدید     ۲۶۰ نظر

    ادامه شعر

    جمیله عجم(بانوی واژه ها)

    عشق لامصب بیا آزادیم راپس بده!
    ۲۱۷۷ بازدید     ۲۵۰ نظر

    ادامه شعر

    جمیله عجم(بانوی واژه ها)

    تقدیم به عباس اسماعیلی امیراصفهانی (دلقک)...
    ۱۹۸۷ بازدید     ۱۹۴ نظر

    ادامه شعر

    جمیله عجم(بانوی واژه ها)

    آخرهرجاده فقط به خانه ی تو می رسم!
    ۸۱۱ بازدید     ۲۵۶ نظر

    ادامه شعر

    جمیله عجم(بانوی واژه ها)

    بگذاربه تنهایی خود دل بسپارم...
    ۸۸۷ بازدید     ۳۵۱ نظر

    ادامه شعر

    جمیله عجم(بانوی واژه ها)

    دخترساده ی اشعارمرا تابی نیست!!
    ۹۱۰ بازدید     ۲۶۳ نظر

    ادامه شعر

    جمیله عجم(بانوی واژه ها)

    عشق درخون غزل های غریبم جاریست!
    ۸۶۱ بازدید     ۱۶۰ نظر

    ادامه شعر

    جمیله عجم(بانوی واژه ها)

    ...........
    ۸۷۹ بازدید     ۸۹ نظر

    ادامه شعر

    جمیله عجم(بانوی واژه ها)

    آن مرد درباران نیامد!
    ۱۲۸۲ بازدید     ۲۲۱ نظر

    ادامه شعر

    جمیله عجم(بانوی واژه ها)

    بالابپریم یا پایین فرقی نمی کند! وقتی .....................
    ۱۶۰۲ بازدید     ۳۱۱ نظر

    ادامه شعر

    جمیله عجم(بانوی واژه ها)

    گاهی زندگی روی گسل زلزله .............................
    ۱۰۶۱ بازدید     ۳۳۷ نظر

    ادامه شعر

    جمیله عجم(بانوی واژه ها)

    .........
    ۱۰۵۲ بازدید     ۲۴۳ نظر

    ادامه شعر

    جمیله عجم(بانوی واژه ها)

    ...........
    ۸۲۸ بازدید     ۱۵۵ نظر

    ادامه شعر

    جمیله عجم(بانوی واژه ها)

    ..........
    ۱۰۳۱ بازدید     ۳۱۵ نظر

    ادامه شعر

    جمیله عجم(بانوی واژه ها)

    ..........
    ۹۵۷ بازدید     ۳۸۹ نظر

    ادامه شعر

    جمیله عجم(بانوی واژه ها)

    مهمان کشی رسم قشنگی نیست!!
    ۱۶۱۹ بازدید     ۳۵۳ نظر

    ادامه شعر

    جمیله عجم(بانوی واژه ها)

    فقط دلواپسی دم کردی ای دل!
    ۱۳۱۲ بازدید     ۳۵۰ نظر

    ادامه شعر

    جمیله عجم(بانوی واژه ها)

    نگاره و سخن....
    ۱۴۴۲ بازدید     ۲۴۸ نظر

    ادامه شعر

    جمیله عجم(بانوی واژه ها)

    مرگ تو دریاهارا بی قرارترکرد!!
    ۱۲۲۸ بازدید     ۳۲۷ نظر

    ادامه شعر

    جمیله عجم(بانوی واژه ها)

    شاعرم شهره به عشقم چه کنم باکی نیست!!
    ۱۶۴۵ بازدید     ۳۶۸ نظر

    ادامه شعر

    جمیله عجم(بانوی واژه ها)

    فقرا همیشه دیوارشان کوتاه است!!
    ۱۵۸۹ بازدید     ۲۸۲ نظر

    ادامه شعر

    جمیله عجم(بانوی واژه ها)

    سمفونی کلاغ ها تماشایی است!!
    ۱۶۰۰ بازدید     ۳۸۰ نظر

    ادامه شعر

    جمیله عجم(بانوی واژه ها)

    ............
    ۱۹۷۶ بازدید     ۲۹۳ نظر

    ادامه شعر

    جمیله عجم(بانوی واژه ها)

    افراغ اندیشه!!
    ۲۱۹۵ بازدید     ۳۶۷ نظر

    ادامه شعر

    جمیله عجم(بانوی واژه ها)

    همه جا پرشده ازبوی خدا....
    ۱۱۹۳ بازدید     ۳۴۷ نظر

    ادامه شعر

    جمیله عجم(بانوی واژه ها)

    ................
    ۱۰۹۷ بازدید     ۳۵۸ نظر

    ادامه شعر

    جمیله عجم(بانوی واژه ها)

    زنجیر شدم باتو به دیوار وجودم....
    ۶۷۹ بازدید     ۲۵۶ نظر

    ادامه شعر

    جمیله عجم(بانوی واژه ها)

    بکش دنیا بکش پوستی کلفت تر بر تنت...
    ۸۳۰ بازدید     ۳۲۳ نظر

    ادامه شعر

    جمیله عجم(بانوی واژه ها)

    بگذار مانند کبوتر........
    ۵۹۷ بازدید     ۳۰۴ نظر

    ادامه شعر

    جمیله عجم(بانوی واژه ها)

    یک کاسه غم پاشیده شد پشت سرتو عمری گذشت ومن هنوز دربه در تو
    ۱۰۸۵ بازدید     ۳۹۱ نظر

    ادامه شعر

    جمیله عجم(بانوی واژه ها)

    .........
    ۸۳۷ بازدید     ۳۶۱ نظر

    ادامه شعر

    جمیله عجم(بانوی واژه ها)

    کاش عشق رهبری می کرد حکومت دلهارا.........
    ۸۲۶ بازدید     ۳۱۲ نظر

    ادامه شعر

    جمیله عجم(بانوی واژه ها)

    چقدرمنصفانه ......!!
    ۱۴۶۱ بازدید     ۲۸۴ نظر

    ادامه شعر

    جمیله عجم(بانوی واژه ها)

    من که ...........
    ۲۵۳۴ بازدید     ۳۴۱ نظر

    ادامه شعر

    جمیله عجم(بانوی واژه ها)

    عشق درمنطق من باتو فقط شیرین است.....
    ۲۹۷۰ بازدید     ۳۵۸ نظر

    ادامه شعر

    جمیله عجم(بانوی واژه ها)

    تنظیم صدای قلبم باکیست؟!
    ۱۰۵۰ بازدید     ۲۶۷ نظر

    ادامه شعر

    جمیله عجم(بانوی واژه ها)

    چه بی صدادوباره آمد بهار...........
    ۶۳۲ بازدید     ۲۱۸ نظر

    ادامه شعر

    جمیله عجم(بانوی واژه ها)

    درتب حادثه جاماندم ......
    ۱۰۰۵ بازدید     ۵۹۲ نظر

    ادامه شعر

    جمیله عجم(بانوی واژه ها)

    شغلی که کردم خسته و نانی ندارد..............
    ۷۷۸ بازدید     ۳۴۲ نظر

    ادامه شعر

    جمیله عجم(بانوی واژه ها)

    زمین سیاره ای کوچک است. با غم های بزرگ...............
    ۹۵۹ بازدید     ۲۶۹ نظر

    ادامه شعر

    جمیله عجم(بانوی واژه ها)

    برو برهم نزن سامانه ی دل.......
    ۹۴۷ بازدید     ۴۰۷ نظر

    ادامه شعر

    جمیله عجم(بانوی واژه ها)

    دوباره گور تازه ای برای درد می کنم............
    ۱۰۳۱ بازدید     ۴۸۱ نظر

    ادامه شعر

    جمیله عجم(بانوی واژه ها)

    از دل برود.........
    ۷۰۴ بازدید     ۱۹۱ نظر

    ادامه شعر

    جمیله عجم(بانوی واژه ها)

    من به آغوش همین پنجره ایمان دارم.........
    ۸۳۷ بازدید     ۳۶۷ نظر

    ادامه شعر

    جمیله عجم(بانوی واژه ها)

    درته زمستان هم می شود بهاری بود..تقدیم به...
    ۱۰۶۰ بازدید     ۴۰۴ نظر

    ادامه شعر

    جمیله عجم(بانوی واژه ها)

    یک روز می آید کسی ازدور
    ۹۳۵ بازدید     ۲۲۳ نظر

    ادامه شعر

    جمیله عجم(بانوی واژه ها)

    کاش میشد ازدلم یکباره بیرونت کنم...............
    ۷۰۴ بازدید     ۱۵۰ نظر

    ادامه شعر

    جمیله عجم(بانوی واژه ها)

    عشق حرف نمی زند............
    ۴۶۱ بازدید     ۹۳ نظر

    ادامه شعر

    جمیله عجم(بانوی واژه ها)

    برگرد............ بی توحال دلم روبه راه نیست.......
    ۶۷۲ بازدید     ۱۵۹ نظر

    ادامه شعر

    جمیله عجم(بانوی واژه ها)

    بغل می کنم تمام دلتنگی هایم را............
    ۵۳۸ بازدید     ۱۰۲ نظر

    ادامه شعر

    جمیله عجم(بانوی واژه ها)

    تشنه در بستر رود
    ۵۲۸ بازدید     ۱۰۸ نظر

    ادامه شعر

    جمیله عجم(بانوی واژه ها)

    بوی نان ......
    ۵۲۴ بازدید     ۱۱۷ نظر

    ادامه شعر

    جمیله عجم(بانوی واژه ها)

    انگار این سمفونی ...........
    ۵۶۸ بازدید     ۹۹ نظر

    ادامه شعر

    جمیله عجم(بانوی واژه ها)

    غدیر در غدیر ماند
    ۴۰۴ بازدید     ۱۵۱ نظر

    ادامه شعر

    جمیله عجم(بانوی واژه ها)

    مادرم می گوید شعر آب ونان ندارد...........
    ۶۵۷ بازدید     ۹۶ نظر

    ادامه شعر

    جمیله عجم(بانوی واژه ها)

    آهای آوارها فرودآیید..........
    ۴۵۹ بازدید     ۹۰ نظر

    ادامه شعر

    جمیله عجم(بانوی واژه ها)

    کاش می شد..........
    ۵۱۹ بازدید     ۹۰ نظر

    ادامه شعر

    جمیله عجم(بانوی واژه ها)

    هرلحظه مارا می کشد باعشق...........
    ۵۵۵ بازدید     ۶۶ نظر

    ادامه شعر

    جمیله عجم(بانوی واژه ها)

    دوباره قلب عاشقی نذر دقایقم کن.......
    ۶۲۴ بازدید     ۸۷ نظر

    ادامه شعر

    جمیله عجم(بانوی واژه ها)

    قاصدک امید همیشه همین نزدیکی هاست.........
    ۵۹۱ بازدید     ۶۳ نظر

    ادامه شعر

    جمیله عجم(بانوی واژه ها)

    تب شعرم بالاست...........
    ۵۴۴ بازدید     ۷۸ نظر

    ادامه شعر

    جمیله عجم(بانوی واژه ها)

    الا یا ایها العشق الا یا ایها الدرد
    ۵۵۸ بازدید     ۸۳ نظر

    ادامه شعر

    جمیله عجم(بانوی واژه ها)

    گلهایی که در آغوش خار قد می کشند مقاوم ترند
    ۴۹۳ بازدید     ۱۲۸ نظر

    ادامه شعر

    جمیله عجم(بانوی واژه ها)

    لالا لا لا بخواب ای عشق که کنج دفترم خشکید درختانی که پر بود ازانار شعرهای ترد
    ۳۷۴ بازدید     ۵۳ نظر

    ادامه شعر

    جمیله عجم(بانوی واژه ها)

    خیابان هم دلش تنگ است..................
    ۴۹۵ بازدید     ۵۱ نظر

    ادامه شعر

    جمیله عجم(بانوی واژه ها)

    حریف فاصله که نیستم
    ۷۰۶ بازدید     ۳۸ نظر

    ادامه شعر

    جمیله عجم(بانوی واژه ها)

    چه ساده باورش شده!!
    ۴۸۷ بازدید     ۵۲ نظر

    ادامه شعر

    جمیله عجم(بانوی واژه ها)

    دیوانگی
    ۵۰۸ بازدید     ۱۸ نظر

    ادامه شعر

    جمیله عجم(بانوی واژه ها)

    قانون آسمان را موشک ها وعقاب ها می نویسند
    ۴۹۳ بازدید     ۳۵ نظر

    ادامه شعر

    آموزش و نقد شعر
    نظرات
    مشاعره
    کاربران اشتراک دار
    محل انتشار اشعار شاعران دارای اشتراک
    کلیه ی مطالب این سایت توسط کاربران ارسال می شود و انتشار در شعرناب مبنی بر تایید و یا رد مطالب از جانب مدیریت نیست .
    استفاده از مطالب به هر نحو با رضایت صاحب اثر و ذکر منبع بلامانع می باشد . تمام حقوق مادی و معنوی برای شعرناب محفوظ است.